PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Offentligt udbud: salg af offentlige ejendomme

Kommunernes salg af fast ejendom skal ske efter offentligt udbud. Formålet med det offentlige udbud er dels, at kommunerne sælger til bedst mulig pris, og dels at offentligheden får kendskab til, hvilke kommunale ejendomme der er til salg.

Kommuner råder over det offentliges faste ejendomme på samme vis som private ejere. Der er dog den store forskel, at kommunens salg af fast ejendom skal ske efter offentligt udbud. Du kan læse mere om reglerne for offentligt udbud og salg af fast ejendom her på siden.

Hvad er offentligt udbud?

Et offentligt udbud betyder, at alle der er interesserede i en ejendom, skal have mulighed for at afgive et tilbud. Når en kommune vil sælge fast ejendom, skal det ske ved offentligt udbud. Det skyldes dels, at alle skal have lige mulighed for at købe en kommunal ejendom, og dels at kommunen kan sælge til den bedst mulige pris.

Prisen på den faste ejendom, der er til salg, skal stemme overens med markedsprisen. Årsagen til dette bunder blandt andet i princippet om, at salget af fast ejendom ikke må favorisere enkeltpersoner eller virksomheder. Med andre ord skal kommunen sikre, at der ikke kan rejses tvivl om habilitetsprincippet.

 

Skal alle ejendomme sælges ved offentligt udbud?

Det korte svar er nej. Der findes en række undtagelser, hvor kommunen kan sælge fast ejendom uden om et offentligt udbud. 

Udbudsbekendtgørelsen: rammerne for salg af offentlig ejendom

Udbudsbekendtgørelsen indeholder de regler, der gælder, når kommunen har offentlige udbud. Bekendtgørelsen fastsætter altså de regler, som et salg af en offentlig fast ejendom skal følge. Den beskriver også de situationer, hvor et offentligt udbud kan udelades. Det kan for eksempel være en kommunal børnehave, der ønsker at flytte til større lokaler. Her kan kommunen ifølge kommunalfuldmagten støtte børnehavens overtagelse af en kommunal ejendom, uden at ejendommen har været til offentligt udbud.

Den 15. marts 2021 trådte den nye bekendtgørelse om offentligt udbud og salg af fast ejendom i kraft. Udbudsbekendtgørelsen er i den forbindelse blevet ændret og opdateret. Har du brug for rådgivning om udbudsbekendtgørelsens betydning for salg af fast ejendom, kan du kontakte en af vores erhvervsadvokater.

Hos Advodan rådgiver vi privatpersoner om køb af offentlig fast ejendom.

Advokater med speciale i offentligt udbud

Overvejer du at byde på en ejendom i offentligt udbud, kan en advokat fra Advodan hjælpe dig. Vi er opdaterede inden for den nye udbudsbekendtgørelse og har stor erfaring med salg af fast ejendom. Skal I som kommune lave et offentligt udbud, kan vi også hjælpe jer med at udarbejde udbuddet og sikre, at I overholder reglerne, herunder habilitetsprincippet.

Indsender formularen...

Få hjælp til offentligt udbud