PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Firmabil: Fire regler om erstatning du skal kende

Inden du sætter dig ind i firmabilen og suser af sted, bør du sikre dig, at du har styr på, hvem der har erstatningsansvaret, hvis du kører galt eller påfører bilen skader. Her får du et overblik over reglerne for erstatningsansvar ved brug af firmabil.

En firmabil skal være ansvarsforsikret på samme måde som alle andre biler. Det betyder, at skader som firmabilen forvolder, dækkes af firmabilens ansvarsforsikring, og skader på firmabilen dækkes af bilens kaskoforsikring, med mindre skaden er begået med vilje eller ved grov uagtsomhed.

Advokat Berit Møller Lenschow fra ERSTATNINGSGRUPPEN, som er en del af Advodan, gennemgår reglerne her:

 

 1. Erstatningskrav ved uagtsom eller forsætlig kørsel

  Som bruger af firmabilen, kan du kun gøres personligt ansvarlig for skaden, hvis du som led i dit arbejde har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Kører du fx galt i firmabilen under påvirkning af alkohol eller stoffer, risikerer du, at forsikringsselskabet kræver, at du betaler for reparationen af bilen. Det er et forhold, du skal tage alvorligt, eftersom reparation af en bil og i værste fald personskadeerstatning til en person, du er kørt ind i, kan løbe op i tusindvis af kroner - i værste fald adskillige millioner. Har du kun handlet simpelt uagtsomt, kan forsikringsselskabet ikke gøre krav på, at du skal betale erstatningssummen.

 2. Mobilsnak kan blive betragtet som grov uagtsomhed på sigt


  Om forsikringsselskaberne vil betragte snak i mobiltelefon under kørsel som grov uagtsomhed, er nok lige på kanten. Men du får en bøde, hvilket indikerer alvorligheden. Tendensen peger imod strengere bedømmelser af uagtsomhed på sigt, og det er muligt, at det i fremtiden kan komme til at betyde, at du skal betale erstatning, hvis du snakker i mobiltelefon og påfører firmabilen eller andre biler skader.

 3. Husk førerulykkesforsikringen

  Bilens ansvarsforsikring dækker også de personskader, som bilen måtte forvolde - også på eventuelle passagerer i bilen. Personskade på føreren af bilen er dog ikke dækket, og derfor kan du ved solo-ulykker stå i en situation, hvor du som fører af bilen ikke har mulighed for at få erstatning. Derfor bør du som ansat med firmabil undersøge, om der til firmabilen er tilknyttet en førerulykkesforsikring, der dækker føreren ved en soloulykke. Dette er en tillægsforsikring i forhold til de "almindelige" forsikringer, så den er ofte ikke en del af standardpakken.

 4. Mulighed for arbejdsskadeerstatning

  Kommer du til skade, mens du bruger bilen i arbejdsmedfør, har du mulighed for at få det anerkendt som en arbejdsskade efter arbejdsskadeforsikringen. Det er imidlertid ikke altid tydeligt, om der er tale om en arbejdsskade, og det vil derfor være en konkret vurdering, om det er tilfældet. Bliver det godkendt som en arbejdsskade, kan du søge om erstatning. Bilen skal under alle omstændigheder være anvendt i arbejdsmedfør, og bedømmelsen af om det er en arbejdsskade, vil afhænge af de omstændigheder, hvorunder bilen blev anvendt.
Indsender formularen...

Vi kan rådgive dig om reglerne for din firmabil.

14 kommentarer

Bo Nielsen

Hej, Hvis jeg får min firmabil stjålet, i tomgang, imens jeg står ca 3-4 meter fra den, hvem skal så erstatte denne? kan firmaet gøre krav på dette, overfor mig? og hvad med de løsøre i bilen, i form af computer og mobiltelefon? Skal lige nævnes at bilen gudskelov er fundet, uden skader. pft.

Louise Brandt Rosenkilde

Hej Bo, En kaskoforsikring dækker ikke, hvis en bil bliver stjålet med nøglerne i tindingen. Din arbejdsgiver/forsikringen vil derfor kunne rette et krav mod dig. Hertil kommer at det rent faktisk er en overtrædelse af færdselsloven, at efterlade en bil i tomgang, som kan straffes med bøde. Med hensyn til dækning af løsøret, så kommer det an på, om det er dine private genstande eller om det er arbejdsgivers genstande. Såfremt løsøregenstandene ikke er dækket af forsikring ved tyveri, vil du formentlig også selv skulle erstatte disse.

Athanasios

Hej. Jeg kører som flextrafiktaxachauffør. Jeg påkørte en hjort forleden dag og bilen måtte på værksted. Mit firma beder nu om at jeg betaler halvdelen af selvrisikoen. For det første aner jeg jo ikke hvad, de betaler i selvrisiko, så om det i virkeligheden er halvdelen eller det hele, kan jeg ikke vide noget om. Er det normalt, at jeg som chauffør, skal betale, når jeg er uforskyldt? Og hvad med et stenslag? Det kan jeg da heller ikke gøre for? Så kan jeg jo arbejde et par uger gratis for at betale selvrisiki....... Jeg håber, at I kan give mig et svar.

Athanasios

Hej igen. Jeg fandt lige min ansættelseskontrakt frem. Der står, at ifølge overenskomst med Krifa punkt 13.4 så "skal medarbejderen ved selvforskyldte skader betale halv risiko...." At en hjort springer ud foran bilen, og at dr en anden dag kom et stenslag på ruden kan man vel ikke kalde for selvforskyldt??? Mvh

Berit Møller Lenschow

Tak for dine indlæg. Jeg er enig med dig i, at ingen af de skader, som du har haft, sådan som du har oplyst om dem, er selvforskyldte. Jeg er ikke bekendt med, hvordan det forholder sig med den ansættelsesretlige del, men almindelig erstatningsret vil normalt kræve, at der være grov uagtsomhed fra din side, før at et erstatningskrav kan videreføres til dig som ansat.

Samuel

Hvis jeg har arbejdet for en arbejdsgiver og aldrig har underskrevet en kontrakt, og kommer til at bakke ud i en bil der kommer kørende. hvem skal så betale?

Berit Møller Lenschow

Tak for dit spørgsmål. Som udgangspunkt er der jo ansvar for den bil, som du kører i allerede fordi det følger af færdselslovens regler(jeg antager i den forbindelse, at påkørslen sker på offentlig vej). Selvom påkørslen ikke sker på offentlig vej, vil der fortsat være ansvar for den bakkende bilist. Hvis der er tale om et ansættelsesforhold vil det som udgangspunkt være arbejdsgiveren, der har ansvaret for de skader, som de ansatte påfører andre. Hvis den bakkende bilist har opført sig meget uforsvarligt, kan det dog betyde, at arbejdsgiveren kan kræve sin udgift ved ulykken erstattet fra den ansatte. Hvorvidt der har været tale om et ansættelsesforhold eller ej afgøres ikke alene ud fra om der er underskrevet en ansættelseskontrakt eller ej. Hvis du har på begyndt arbejdet og er blevet aflønnet, kan det jo have betydning for vurderingen. Hvis kontrakten pålægger dig nogle forpligtelser, som ikke gælder automatisk efter gældende overenskomster eller loven, skal det være aftalt i en underskrevet kontrakt. Noget andet er, hvis du ikke er på arbejdspladsen længere, kan der være mulighed for godtgørelse op til kr. 10.000 for manglende ansættelsesbeviser. Hvis du fortsat er arbejdspladsen bør du få et .

Jan lund nielsen

Hvis en ansat stiger ud ad en firmabil med automat gear mens gearet er i drive, og bilen så kører fra ham og ind i en anden bil. Er det groft uagtsomt?

Berit Møller Lenschow

Tak for din henvendelse. Det er min klare vurdering, at det ikke vil blive bedømt som groft uagtsomt.

Jonna Sørensen

Hvordan er det lige reglerne er, hvis man som ansat møder på sit arbejde med en alkoholpromille på 0.4 firmaets alkoholpolitik tillader 0.5. begynder på sit arbejde, ex truckkørsel og der sker en ulykke på pladsen, hvad med skyld og straf, erstatning ? Med venlig hilsen

Berit Møller Lenschow

Hvis ulykken sker, fordi den skadelidte er påvirket af alkohol, kan det blive betragtet som uagtsomt og der kan blive tale om nedsættelse af erstatningen på grund af egen skyld. Alkoholpåvirkningen skal være årsag til ulykken, for at det kan få betydning ved bedømmelsen af erstatningskravet. Som det fremstiles har medarbejderen jo ikke forbrudt sig mod firmaets alkoholpolitik. Derfor er det også min vurdering, at det ikke vil blive betragtet som egen skyld. Hvorvidt virksomheden har en forsvarlig alkoholpolitik i forhold til det arbejde, der skal udføres er jo så en anden sag. Selvom den person, der kører truck er skadevolder, er det fortsat virksomheden, der bliver ansvarlig uden regresmulighed mod den medarbejder, der har kørt truck med en promille på 0.4. Det er ikke promillen alene, der afgør om det er forsvarligt at køre truck, men nogen personer bliver mere synligt påvirket end andre og det vil være en meget svær bevisbyrde at løfte at det uforsvarligt at køre i den konkrete situation, når promillen ikke var over det tilladte.

Jannie

Hvis man kører i sin firmabil i arbejdstiden, og en hjort springer ud foran bilen, så man ikke kan undgå at ramme den hvem skal så betale selvrisikoen? Det er jo firmaet, som har tegnet forsikringen, men kan medarbejderen skulle betale den?

Litten Olsen

Hej Jannie, hvis du i firmabilen påkører en hjort, vil det være arbejdsgiver, der skal betale selvrisikoen. Det er arbejdsgiver, der har tegnet forsikringen, og det er i arbejdsgivers interesse, at du kører i bilen.

Lars Christensen

Hvem har ansvaret (betale eventuel skade) hvis du i forbindelse med arbejde/ansættelsesforhold undtagelsesvis bruger egen bil for at udføre arbejdet og der uheldigvis sker en skade på bilen? (I det konkrete tilfælde påkørsel af større skjult sten).....

Berit Møller Lenschow

Det er din egen kaskoforsikring, der skal dække. Derudover vil det afhænge af den aftale, der er lavet mellem dig og arbejdsgiveren på afholdelse af udgifter i forbindelse med transport forbundet med arbejdet eller anvendelse af eget køretøjet i øvrigt. Hvis der ikke er aftalt noget og arbejdsgiveren i øvrigt ikke kan bebrejdes omstændighederne ved skaden, er det dig selv der må betale for skaden.

Annette Green

Hvis man som medarbejder kører en bus tilhørende plejehjem.(arbejdspladsen), kommer ud for et uheld og derfor skal betale selvrisiko, er det så medarbejderen eller arbejdsstedet, der skal betale. M.v.h. Annette green

Berit Møller Lenschow

Hej Annette, jeg forstår dit spørgsmål, sådan at det er den selvrisiko, der er tilknyttet kaskoforsikringen på bussen, du spørger til? En evt. selvrisiko på bussen skal betales af den forsikringstager(arbejdsgiveren eller modparten), der bærer hovedparten af skylden for trafikulykken. Hvem, der bærer hovedparten af skylden afgøres efter forsikringsselskabernes regresaftale. Hvis skaden af arbejdstageren(den ansatte, som kører bussen) er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsæt, kan arbejdstageren blive mødt med krav om betaling af skaden. Med venlig hilsen Berit Møller Lenschow Advokat (L) ERSTATNINGSGRUPPEN ADVODAN Tlf. 76100088| Dir. 76414694 | CVR: 25575288 | sikkermail6600@advodan.dk www.advodan.dk∙ Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bliv medlem af vores gruppe på Facebook .

Kirsten

Hej Berit Hvis en medarbejder kører en højere kassevogn ind i en bro som er lavere end bilen, er det så groft uagtsomt ? På broen er der oplyst højde, men på grund af vejret overså medarbejderen skiltet, og nu er der tvivl om medarbejderen kommer til at hæfte for skaden. Medarbejderen har ikke fået oplyst bilens højde og kører ikke så tit i den, kan det være rigtigt at skaden hører under groft uagtsomt ? Hilsen Kirsten

Berit Møller Lenschow

Kære Kirsten, tak for dit indlæg. Det er umiddelbart min opfattelse, at chaufføren har pligt til at sætte sig ind i forhold som køretøjets højde inden vedkommende begynder at køre. Hvis der er dårlig sigtbarhed bør medarbejderen afpasse hastigheden herefter. Jeg bliver derfor desværre nødt til at medgive, at forholdet også efter min opfattelse tenderer til at være groft uagtsomt. M.v.h. Berit Møller Lenschow

Jens

Hej Berit. Hvilken forsikring skal dække skaden i det tilfælde, hvor en person med firmabil påkører sin egen private bil (i egne indkørsel) og påfører begge biler skade? Personen er naturligvis interesseret i at firmabilforsikringen også dækker skaden på den private bil, så vedkommende ikke privat selv skal betale selvrisiko.

Berit Møller Lenschow

Du skal anmelde skaden til din egen kaskoforsikring, som så vil sørge for, at søge dækning hos firmabilens ansvarsforsikring. På den både burde du ikke blive opkrævet selvrisiko eller præmiestigning. Med venlig hilsen Berit Møller Lenschow Advokat (L) ERSTATNINGSGRUPPEN ADVODAN Tlf. 76100088| Dir. 76414694 | CVR: 25575288 www.advodan.dk∙ Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bliv medlem af vores gruppe på Facebook

Torben M

Hej Berit Hvad tolkes som mobilsnak? Er det håndholdt mobiltelefon eller er det også hvis telefonen er tilsluttet til et håndfrit installations sæt , hvor mobilen sidder i en holder?

Berit Møller Lenschow

Hej Torben, det vil være en konkret vurdering om det man foretager sig er uagtsomt og om det afleder opmærksomheden fra kørslen. Hvis du taler i mobil i et håndfrit installationssæt, hvor mobilen sidder i en holder, vil du typisk kunne opretholde opmærksomheden på kørslen og der vil så ikke være noget problem i det.

Daniel T. Jensen

Jeg synes at pkt. 2 vedr. mobilsnak er en anelse useriøs. Hvis vi antager at mobilsnak på sigt bliver betegnet som groft uagtsom, som du selv er inde på, er det nok usandsynelig. Så er der flere fejl under dette pkt, du skriver "at du skal betale erstatning, hvis du snakker i mobiltelefon og påfører firmabilen eller andre biler skader" 1. Hvis du som medarbejder ødelægger arbejdesgiver ting, kan arbejdsgiver kun rette et krav mod dig, såfremt du har handlet forsætligt - Man skal derfor køre bilen direkte i grøften med vilje, i den henseende er det underordnet om du har en mobil i hånden eller ej :) 2. Hvad angår det objektive ansvar, så kan forsikringsselskabet ikke rette sit krav videre til billisten (skadevolder) med mindre at han har handlet "groft hensynsløst". Hvilket ligger milevidt fra betegnelsen "groft uagtsomt" Ved godt at det er et tænkt scenarie, vil blot gøre opmærksom på, at der er flere ting i gældende retspraksis, der skal ændre sig inden man bliver gjort erstatningsansvarlig, og det ikke kun beror på om mobilsnak under kørsel betegnes som simpelt eller groft uagtsomt..

Berit Møller Lenschow

Kære Daniel Tak for din kommentar. Som det fremgår af artiklen anføres det, at mobilsnak kan blive betragtet som grov uagtsomhed på sigt. Det er således ikke sikkert, men det er min overbevisning at tendensen peger imod en strengere bedømmelse af uagtsomhed. Derfor mener jeg, at det i fremtiden kan betyde, at man kan ifalde erstatning, hvis man snakker i mobiltelefon og påfører firmabilen eller andre biler skader. Udgangspunktet er, at man som medarbejder kan ifalde et ansvar, hvis skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. Dette fremgår direkte af Erstatningsansvarslovens § 19, stk. 3. Der er dog forskel på om det er arbejdsgiveren der retter et krav mod medarbejderen, eller om det er en evt. skadelidt/forsikringsselskab i sagen. Selvom medarbejderen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt kan en skadelidt i sagen vælge at fremsætte erstatningskrav mod arbejdsgiveren. Dette vil man som skadelidt ofte foretrække, da arbejdsgiveren typisk er den økonomisk mest solide. I dette tilfælde kan arbejdsgiveren kun kræve beløbet erstattet af medarbejderen i det omfang det findes ”rimeligt under hensyn til den udviste skyld, medarbejderens stilling og omstændighederne i øvrigt”. Medarbejderen kan derfor godt ende med at skulle betale en erstatning, og det er således ikke en betingelse at medarbejderen har handlet ”groft hensynsløst”. Såfremt man i fremtiden begynder at anlægge en strengere bedømmelse af brugen af mobiltelefon, kan man derfor risikere at blive pålagt et ansvar som medarbejder. I det tilfælde hvor medarbejderen påfører skade på arbejdsgiverens ting anlægges samme betragtning jf. Erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3. Der er således ikke krav om at medarbejderen skal have handlet forsætligt for at kunne ifalde et erstatningsansvar over for arbejdsgiver. Det skal dog nævnes, at medarbejderen ikke vil ifalde et erstatningsansvar i det tilfælde hvor det ødelagte er dækket af en tingsforsikring. Med venlig hilsen Berit Møller Lenschow Advokat (L) ERSTATNINGSGRUPPEN ADVODAN Tlf. 76100088 | Dir. 76414694 | CVR: 25575288 Email: beml@advodan.dk | www.advodan.dk Bliv medlem af vores gruppe på Facebook ADVODAN - et netværk til forskel Information, viden og juridiske nyheder få det hele i vores nyhedsbrev -Tilmeld dig her! .

Daniel T. Jensen

Du har fuldstændig ret, jf. EAL § 19 stk. 3 kan arbejdsgiver gøre ansatte ansvarlige for skader på egne ting ved grov uagtsomhed, så det postulat må jeg erkende var forkert...jeg er dog ikke enig i at man kan gøres erstatningsansvarlig for skade forvoldt på andre biler ved "grov uagtsomhed", det fremgår af EAL §21 at §19 ikke gælder for erstatningsansvar der er omhandlet færdselslovens regler om ansvar for motordrevne køretøjer, eller som i øvrigt er dækket af den for køretøjet lovpligtige ansvarsforsikring. Så derfor er det færdselsloves §108 stk 2. der er interessant :) den lyder "En aftale mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren om, at selskabet skal have regres mod den, der efter § 104 er ansvarlig for skaden, når forsikringsbegivenheden er fremkaldt af den ansvarlige ved uagtsomhed, har kun retsvirkning, hvis forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed.”

Berit Møller Lenschow

Kære Daniel Du har ret i at Erstatningsansvarslovens § 19 ikke gælder for erstatningsansvar efter færdselslovens regler om ansvar for motordrevne køretøjer, eller som i øvrigt er dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring, og at det efter Færdselslovens § 108, stk. 2 kun er muligt for forsikringsselskabet at kræve regres i de tilfælde hvor skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som ”grov hensynsløshed”. Jeg skal dog i den forbindelse endnu en gang fremhæve, som det også fremgår af artiklen, at det er på sigt at mobilsnak kan blive betragtet som grov uagtsomhed. Det er således ikke sikkert at man vil anlægge den betragtning, men efter min overbevisning peger tendensen mod en strengere bedømmelse af uagtsomhed. Jeg vil derfor gerne give dig ret i at der er forskel på bedømmelsen af ”grov uagtsomhed” og uagtsomhed, der kan betegnes som ”grov hensynsløshed” og at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at rette kravet mod medarbejderen. Såfremt der i fremtiden anlægges en strengere uagtsomhedsbedømmelse kan det dog ende med at resultere i, at medarbejderen kan blive ansvarlig for skader forvoldt på andre biler og jeg mener derfor at det er relevant at gøre opmærksom herpå. Du skal derfor have tak for dit input.

Michael

I forbindelse med førerulykkeforsikringen, er det så ikke sådan, at føreren normalt vil være dækket af sin ulykkesforsikring?

Berit Møller Lenschow

Dækningen på en førerulykkesforsikring vil afhænge af den dækning, der er aftalt. Hvis der er en modpart involveret i trafikulykken, vil modpartens ansvarsforsikringen skulle dække de krav, der ikke er omfattet af arbejdsskadedækningen. En førerulykkesforsikring er typisk relevant, hvis der er tale om en soloulykke. Her er det den, der går ind og dækker de krav, der ikke er omfattet af arbejdsskadedækningen. Med venlig hilsen Berit Møller Lenschow Advokat (L) ERSTATNINGSGRUPPEN ADVODAN Tlf. 76100088 | Dir. 76414694 | CVR: 25575288 Email: beml@advodan.dk | www.advodan.dk Bliv medlem af vores gruppe på Facebook ADVODAN - et netværk til forskel Information, viden og juridiske nyheder få det hele i vores nyhedsbrev -Tilmeld dig her!

Ole

Er det ikke således, at hvis der er en modpart (part 1) som har ansvaret for ulykken når jeg som part 2 kører i firmabil, så vil det stadigvæk skulle anmeldes som arbejdsulykke til arbejdsskadestyrelsen, men ansvaret om evt. erstatning ligger dog hos part 1 i sagen, som i mit tilfælde groft uagtsomt har påkørt mig bagfra med hans egen personbil,- endda under politiets opsyn? Jeg mener, selv om arbejdsgiver, så vidt jeg ved, har pligt til at anmelde til arbejdsskadestyrelsen, kommer det vel ikke til at drage arbejdsgiver til ansvar?

Berit Møller Lenschow

Kære Ole, skaden skal både anmeldes til arbejdsskadeforsikringen(arbejdsskadestyrelsen) og modpartens ansvarsforsikring. Det er forskellige erstatningsposter, der skal dækkes af de 2 forskellige forsikringer. Du er velkommen til at få en gratis gennemgang af din erstatningssag og nærmere uddybning af dette, hvis du ønsker dette. Du kan ringe til mig på 76414694 Med venlig hilsen Berit Møller Lenschow Advokat (L) ERSTATNINGSGRUPPEN ADVODAN Tlf. 76100088 | Dir. 76414694 | CVR: 25575288 Email: beml@advodan.dk | www.advodan.dk Bliv medlem af vores gruppe på Facebook ADVODAN - et netværk til forskel Information, viden og juridiske nyheder få det hele i vores nyhedsbrev -Tilmeld dig her! .