PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forretningsbetingelser

Advodan består af selvstændige advokatvirksomheder, der hver er ejet af advokaterne i den enkelte Advodan advokatvirksomhed.

Advokaterne i Advodan virksomhederne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af / medlemmer af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advodan har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning. For konkret forsikringsselskab se den enkelte Advodan virksomheds egen side her på advodan.dk.   Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advodan virksomheden uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos Advodan virksomhederne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Advokater er omfattet af de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af en Advodan virksomhed, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk