PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvem er Advodan?

Advodan er en advokatvirksomhed med i alt 20 kontorer fordelt over hele landet. Vi arbejder primært for små og mellemstore virksomheder og for private.

Din lokale advokat

I Advodan arbejder vi lokalt. Det betyder, at vores advokatkontorer har tæt kontakt til men­nesker og virksomheder i nærområdet. Vores advokater kender deres byer indefra, og kender de lokale udfordringer.

 

Vi trækker på hinandens erfaringer

Bag hvert eneste Advodan-advokat arbejder landsdækkende advokatvirksomheder og ca. 120 jurister, der trækker på hinandens viden og erfaring.


Fakta om ADVODAN:

 • Omsætning på +250 mio. kr årligt
 • Bestallingshavende advokater: ca. 100
 • Advokatfuldmægtige: ca. 20
 • 20 kontorer
 • Ansatte i alt: +300

Vi hjælper med at sikre din juridiske position og forebygge potentielle uhensigtsmæssige situationer og varetage dine interesser i konkrete sager og i generelle forhold.

En dygtig advokat er vigtig på dit hold.

Advodans Historie

Advokatsamarbejdet Advodan blev etableret i form af en forening i 1988. Seks unge jurister fra hver sin ende af landet stod bag idéen. Sammen havde de et ønske om at udvikle deres forretninger via tættere samarbejde og muligheden for at udveksle erfaringer med hinanden.

Op igennem 90'erne kom der mange nye medlemmer til, og aktivitetsniveauet steg betragteligt. Derfor besluttede bestyrelsen  i 1996 at etablere et fælles sekretariat på et kontor i Fredericia. På det tidspunkt var der knap 100 jurister i kæden.

I 1999 blev sekretariatet udvidet, og man flyttede til en ny adresse i Middelfart. Her blev arbejdsopgaverne udvidet til bl.a. at omfatte markedsføring, kommunikation, IT og videreuddannelse i form af kurser.

Den 15. september 2006 blev aktieselskabet Advodan A/S stiftet, og i februar 2008 rykkede sekretariatet ind i nye lokaler på Havnegade i Århus. Godt ti år senere - nemlig i oktober 2018 - flyttede sekretariatet til landets hovedstad i et kontorfællesskab på Amager.

 

De seks stiftere af Advodan:

 • Jakob Arrevad
 • Carsten Højer
 • Jørgen Hindhede
 • Karl Willumsen
 • Hans Boserup
 • Bertel Rasmussen

CSR politik

 


I Advodan arbejder vi lokalt, og det betyder, at vores advokatkontorer har tæt kontakt til mennesker, virksomheder og foreninger i lokalområdet.

I Advodan arbejder vi ud fra følgende værdisæt:

 • Vi efterlever menneskerettighederne
 • Vi bidrager til det samfund, som vi er lokalforankret i
 • Vi ønsker at skabe de bedste rammer for vores medarbejdere
 • Vi prøver efter bedste evne at begrænse vores ressourceforbrug i det daglige til glæde for klima og miljø

Advodan lægger vægt på, at der er proportionalitet mellem på den ene side de hensyn, som vi ønsker at varetage gennem CSR-politikken og på den anden side hensynet til at drive en effektiv advokatvirksomhed, hvor vi ikke går på kompromis med kvaliteten og vores kunders behov.

Hos Advodan beskæftiger vi hele mennesker, som vi sikrer har plads til et familieliv. Vi lægger vægt på en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Vi tilbyder stor fleksibilitet og har tillid til vores medarbejdere. Vi tror på, at hele mennesker leverer bedre rådgivning.

Vi tager hvidvaskdirektivet alvorligt og sikrer, at vi ikke muliggør terror og hvidvask. Vi gør dette ved systematisk registrering af kunders identitet og opfølgning ved tvivl.

Vores lokale forankring betyder, at vi sponsorerer og støtter bredt og lokalt hos både idrætsklubber og andre foreninger.

Vores hjerte banker for det lokale initiativ og de utrolig mange lokale ildsjæle, som gør det muligt at have et godt nærmiljø.

Vi påtager os et socialt ansvar lokalt ved at deltage i lokale advokatvagter og gennem vores kontinuerlige tilbud om gratis kurser for borgerne og vores tilstedeværelse i de trykte og digitale medier med artikler.

Desuden er advodan.dk altid opdateret med aktuel viden og nyheder til alle.

Værdier

Vores værdier er grundlaget for den advokathjælp og advokatrådgivning, du modtager som kunde hos Advodan.

 

Full service:

Vi bruger vores netværk til at tilbyde vores kunder full-service juridisk rådgivning. Vi udvikler hele tiden vores netværkssamarbejde, så vi kan tilbyde en stadig mere kompetent rådgivning i ethvert juridisk spørgsmål.Nærhed

Vi bor i nærheden, har et omfattende lokalkendskab og møder mennesker i øjenhøjde. Vi ønsker at have tætte og tillidsfulde relationer med vores kunder.

 

Løsningsorienteret

Vi fokuserer på at finde den løsning, som er bedst for dig som kunde - ikke på at citere paragraffer eller søge konflikter.

Vi ved, at et juridisk problem ikke altid kræver et juridisk svar, og at mægling og forlig kan være bedre løsninger end retssager.

 

Mission

Vores mission er at levere en kompetent løsning på enhver juridisk opgave.

 

Vision:

Advodan skal være det foretrukne advokatfirma inden for alle former for juridisk rådgivning til private og til SMV-virksomheder.

Det vil vi være i kraft af vores faglige kunnen, lokale forankring, og vores interne deling af viden og kompetencer. Vigtige dele til at tilfører mere værdi til vores kunder.