PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Interessekonflikt

I Advodan fører vi ikke sager mod hinanden. Opstår der alligevel forespørgsler om interessekonflikter har Advodan et udvalg, der skal behandle sagen.

Udvalget består af to personer - en intern og en ekstern. I situationer, hvor der opstår interessekonflikter mellem personer, virksomheder eller andre, der allerede er kunder på hver sit Advodan-kontor, og parterne ikke selv kan blive enige, skal Advodans interne udvalg for interessekonflikter afgøre, hvilken advokat, der skal trække sig fra sagen.

Advodans interne udvalg for interessekonflikter skal træffe sin afgørelse ud fra en samlet afvejning af alle relevante kriterier. Afgørelsen er bindende for Advodan-kontorerne.