PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad er en ægteskabserklæring?

Skal du og din partner giftes, er første skridt på vejen at udfylde en ægteskabserklæring. Her kan du læse alt, du skal vide om ægteskabserklæringen – herunder hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at I kan blive viet i en kirke eller på rådhuset.

Uanset om I ønsker at blive gift kirkeligt eller borgerligt, skal I udfylde en ægteskabserklæring. Ægteskabserklæringen skal sikre, at I lovligt kan gifte jer med hinanden, og I skal derfor senest 15 dage inden vielsen have udfyldt og sendt erklæringen til den kommune, hvor brylluppet skal stå.

 

Hvad er en ægteskabserklæring?

Når du og din partner skal giftes, skal I søge om det. Det gør I med en ægteskabserklæring. Denne erklæring udgør det første trin i den proces, det er at blive gift.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man bliver gift, kan du læse vores guide her.

Ægteskabserklæringen skal sikre, at I lovligt kan gifte jer med hinanden, og I skal derfor senest 15 dage inden vielsen have udfyldt og sendt erklæringen til den kommune, hvor brylluppet skal stå.

Betingelser for ægteskabserklæring 

Når I udfylder en ægteskabserklæring, skal I kunne bekræfte og dokumentere, at følgende betingelser er opfyldt:

 

I indgår ikke i en familiær relation til hinanden 

Det er ikke tilladt i Danmark, at forældre, børn, børnebørn eller søskende indgår i et ægteskab. Det samme gælder for adoptivbørn, så længe adoptionsforholdet stadig er gældende. Har du tidligere været gift med din partners forælder, barn, bedsteforælder eller barnebarn, kan I kun gifte jer med Familieretshusets tilladelse.

 

I er begge myndige

For at indgå i et ægteskab med hinanden kræver det, at I begge er myndige. Det betyder, at I begge skal være over 18 år og ikke må være under værgemål. Er en af jer under værgemål, kræver et ægteskab værgens samtykke. Kan du ikke få samtykke fra din værge, kan du klage til kommunen.

 

I må ikke være gift i forvejen

I Danmark er det ikke tilladt at være gift med flere personer ad gangen. Det betyder, at det foregående ægteskab skal være afsluttet ved skilsmisse eller tidligere ægtefælles død, hvis du tidligere har været gift.

 

I må ikke sidde i uskiftet dødsbo

Hvis du er enke eller enkemand, kan du som udgangspunkt ikke indgå i et nyt ægteskab, før behandlingen af dødsboet er enten offentligt begyndt eller afsluttet privat – altså hvis du sidder i uskiftet bo. Der er dog enkeltstående tilfælde, hvor du stadig kan blive gift, selvom disse betingelser ikke er opfyldt.

 

Hvor udfylder jeg ægteskabserklæringen?

I finder og udfylder ægteskabserklæringen på borger.dk. Har I ikke mulighed for dette, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Skal I giftes i en kirke eller uden for den kommune, I bor i, vil I efter erklæringens behandling modtage en såkaldt prøvelsesattest. Denne attest skal afleveres hos præsten eller den person, der vier jer. Skal I giftes på rådhuset i jeres egen kommune, modtager I ikke prøvelsesattesten, da kommunen allerede har den.

 

Påkrævet dokumentation

Når du søger om vielse kan det være nødvendigt at vedlægge dokumentation. Det vil fremgå af ægteskabserklæringen, om det er tilfældet. Det kan det fx være, hvis

  • Du søger om ægteskab inden din skilsmisse er registreret (normalt otte uger efter domsafsigelsen). I så fald skal du vedlægge din skilsmissebevilling.
  • Din tidligere ægtefælle er død. I så fald skal du vedlægge en skifteretsattest, som viser, at jeres fællesbo er skiftet.
  • Du er udlænding, men har fået dansk statsborgerskab. Så skal du vedlægge dit danske pas.
  • En af jer hverken har dansk indfødsret, statsborgerskab i et nordisk land eller opholdstilladelse i Danmark. Her kan det være påkrævet, at I udfylder en erklæring om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring. I finder denne erklæring her.

 

Særlige regler for internationale ægteskaber

Selvom man normalt ansøger om vielse på borger.dk, gælder der andre regler for internationale ægteskaber. I skal nemlig søge hos Familieretshuset, hvis I vil giftes i Danmark, og ingen af jer

  • er danske statsborgere
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne

Læs mere om internationale ægteskaber på Familieretshusets hjemmeside, her.

Vær opmærksom på juraen ved ægteskab 

Når I gifter jer, skal I være opmærksomme på, at I bliver underlagt en række rettigheder og forpligtelser, som ikke gælder for ugifte samlevende. Fx opnår I arveret efter hinanden og får gensidig forsørgelsespligt overfor hinanden. I får også formuefællesskab, som betyder, at I skal dele jeres ting og formue med hinanden i tilfælde af skilsmisse. Derfor bør I tage stilling til, om I sammen skal oprette en ægtepagt, mens I endnu er forlovede eller nygifte.

Her kan du læse mere om de juridiske regler, som kommer i spil, når I bliver gift. I kan også til enhver tid kontakte jeres lokale Advodan-kontor for rådgivning om jeres konkrete situation.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?