PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Uskiftet bo

Går din ægtefælle bort, kan du, under visse betingelser, undgå at din ægtefælles formue skal fordeles som arv. Du kan derfor selv råde over den formue, der måtte blive efterladt. Dette kaldes uskiftet bo.

Et uskiftet bo er et dødsbo, hvor afdødes formue og midler ikke bliver delt imellem arvingerne. Ved uskiftet bo skal du således ikke udbetale arv til dine børn, og du beholder råderetten over din afdøde ægtefælles formue. Det betyder, at du frit kan bruge midlerne på for eksempel at betale terminer på jeres fælles hus.

Hvis du fortsætter i uskiftet bo, er det nemt og billigt at gøre formuen op. Men det giver samtidig en række begrænsninger og forpligtigelser i forhold til jeres fælles formue.

Hvis du fortsætter i uskiftet bo, er det nemt og billigt at gøre formuen op. Men det giver samtidig en række begrænsninger og forpligtigelser i forhold til jeres fælles formue. For eksempel kræver uskiftet bo, at du tager det fulde ansvar for afdødes gæld.

Har din afdøde ægtefælle særbørn, skal de give skriftlig tilladelse til, at du kan sidde i uskiftet bo. Du kan ikke gifte dig igen, hvis du sidder i uskiftet bo. Har du fundet kærligheden på ny, skal du derfor skifte bo, inden du kan indgå i et ægteskab. Du kan læse mere om betingelser og ulemper ved at sidde i uskiftet bo herunder.

Om uskiftet bo er en god idé eller ej afhænger af mange ting. Hos Advodan hjælper vi dig gerne med at klarlægge fordele og ulemper ved at fortsætte i uskiftet bo. På den måde kan du træffe det valg, der er allerbedst for dig. Kontakt dit lokale kontor i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

Betingelser for at sidde i uskiftet bo

For at du kan sidde i uskiftet bo, skal en række betingelser være opfyldt.

 

Krav om formuefællesskab

Du kan ikke sidde i et uskiftet bo, hvis I har oprettet en ægtepagt om fuldstændigt særeje for hele jeres formue (i en ægtepagt kan bestemmes, at særeje ved død ændres til formuefællesskab). Du kan dog godt sidde i delvist uskiftet bo, hvis særejet kun omfatter dele af jeres formue.

 

Samtykke fra særbørn

Vejen til uskiftet bo afhænger af blandet andet af, om der er særbørn og/eller fællesbørn i ægteskabet.

  • Har du og din ægtefælle fælles børn, kan overgangen til uskiftet bo som udgangspunkt klares med en formular til skifteretten samt en afgift på 500 kr. Her kræver uskiftet bo ikke et samtykke fra børnene.
  • Har du og din ægtefælle særbørn, skal særbørnene give deres samtykke til, at den længstlevende af jer må sidde i uskiftet bo. Det kan derfor være en god idé at udarbejde samtykkeerklæringen, mens I begge er live. Samtykkeerklæringen udarbejdes typisk af en advokat, og der skal oprettes en samtykkeerklæring per barn.

 

 

Længstlevende må ikke være under konkurs

Som længstlevende kan du ikke sidde i uskiftet bo, hvis du er under konkurs og derfor ikke er i stand til at opfylde dine økonomiske forpligtigelser.

 

Den længstlevende må ikke være umyndig

Ønsker du som længstlevende at sidde i uskiftet bo kræver det, at du er myndig og ikke er under værgemål.

 

Ulemper ved uskiftet bo

Overvejer du at sidde i et uskiftet bo, skal du vide, at det har en række konsekvenser. Vi har samlet de væsentligste konsekvenser herunder.

Du kan ikke indgå nyt ægteskab når du sidder i uskiftet bo. Ønsker du på et tidspunkt at indgå i et nyt ægteskab, skal du skifte det uskiftede bo.

Du kan ikke indgå nyt ægteskab, når du sidder i uskiftet bo

Finder du kærligheden på ny, kan du ikke indgå et nyt ægteskab. Ønsker du på et senere tidspunkt at indgå i et nyt ægteskab, skal du derfor skifte det uskiftede bo. Det betyder i praksis, at du tager den fælles formue, der eksisterer på tidspunktet for skiftet, og fordeler den efter reglerne i arveloven eller testamentet, hvis I har oprettet et.

 

 

Din indtjening indgår i det uskiftede bo

Sidder du i et uskiftet bo, skal du være opmærksom på, at din indkomst vil indgå i det uskiftede bo. Det betyder, at din indkomst derfor også skal deles med børnene, hvis boet skal skiftes, mens du er i live – fx hvis du bliver gift igen.

 

Du bliver ansvarlig for din afdøde ægtefælles gældsforpligtigelser

Vælger du at sidde i uskiftet bo, overtager du hele fællesformuen. Dette betyder imidlertid, at du også vil overtage de gældsforpligtigelser, som din afdøde ægtefælle måtte efterlade.

 

Du vil opleve begrænsninger for at oprette testamente

Da halvdelen af det uskiftede bo tilhører din afdøde ægtefælle, har dine børn krav på ¼ af arven efter dig i tvangsarv. Det betyder, at du kun kan bestemme over 3/8 af den samlede formue med et testamente.

Du overtager din ægtefælles skattemæssige stilling

Fordi du overtager hele den fælles formue, vil du også overtage din afdøde ægtefælles skattemæssige stilling. Det betyder, at du også overtager den afdødes eventuelle skattegæld og krav på overskydende skat.

 

Der er rådighedsbegrænsninger på fællesformuen

Fordi arven til børnene er udskudt til et senere tidspunkt, må du ikke misbruge rådigheden over den fælles formue. Det betyder, at der fx er begrænsninger for, hvad du må give væk af overdådige gaver, arveforskud, pengebeløb og lignende.

Sådan kommer du til at sidde i uskiftet bo

Ønsker du at sidde i uskiftet bo, skal du udfylde blanketten Anmodning om hensidden i uskiftet bo. Du kan finde blanketter på www.domstol.dk eller du kan hente den direkte her.

Du skal være opmærksom på, at dette kun gælder for ægtefæller uden særbørn.

Når du har udfyldt blanketten, skal den indsendes til skifteretten sammen med en formueopgørelse, der giver overblik over alle aktiver og passiver. Skifteretten vil i forbindelse med behandling af anmodningen opkræve et gebyr på 500 kr.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?