PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skifteretten – opgørelse og afvikling af en afdød persons formue

Når en person dør, bliver skifteretten inddraget. Skifte betyder opgørelse og afvikling af en afdød persons formue. Skifteretten er derfor den myndighed, som beslutter, hvordan boet efter afdøde skal fordeles.

Indtil du har talt med skifteretten, må du som arving ikke råde over afdødes ejendele. Det betyder, at du ikke må rydde afdødes hjem for møbler og lignende, før du har aftalt nærmere med skifteretten.

Som regel skal alle afdødes arvinger tage stilling til, hvordan boet skal behandles. Det er derfor en fordel, at du tager andre familiemedlemmer med til mødet i skifteretten eller sørger for at få en skiftefuldmagt fra dem.

Hvordan fungerer skifteretten?

Skifterettens opgave er at tage stilling til boets behandlingsform og derved afgøre, hvad der skal ske med tingene i dødsboet. Et skifte kan også ske privat, men det kræver dog, at du/I sender en anmodning til skifteretten. Læs mere om privat skifte.

Desuden har skifteretten også ansvaret for, at lovgivningen om arv og skifte bliver overholdt, og at den afdødes testamente bliver respekteret.

Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet fra sognepræsten og indkalder anmelderen til møde cirka tre til fire uger efter dødsdagen.

Som regel skal alle afdødes arvinger tage stilling til, hvordan boet skal behandles. Det er derfor en fordel, at du tager andre familiemedlemmer med til mødet i skifteretten eller sørger for at få en skiftefuldmagt fra dem.

 

Når du skal i skifteretten

På mødet med skifteretten bliver du vejledt, hvordan boet kan behandles. Hvis det er muligt, bliver boets videre behandling afgjort på mødet.

Langt de fleste mindre dødsboer bliver afsluttet i skifteretten på dette møde. Afsluttes sagen på mødet, vil du få en såkaldt skifteattest med hjem. Skifteattesten er dit bevis for, at du fx kan bestemme over afdødes ting og formue som fx afdødes bankkonti. Er du som kontaktperson forhindret i at møde op i skifteretten, er det også tilladt, at I som arvinger indbyrdes aftaler og finder en anden, der kan deltage i mødet.

I nogle tilfælde bliver mødet med skifteretten afholdt telefonisk, og i sådan et tilfælde vil du derfor få tilsendt skifteattesten med posten.

Det skal du medbringe til mødet med skifteretten

Chancen for at sagen bliver afsluttet på mødet afhænger af, hvor godt forberedt du er. Ønsker du en hurtig sagsbehandling, er det derfor nødvendigt, at du har forberedt dig grundigt inden for mødet, og du bør medbringe så mange oplysninger om afdødes familieforhold og økonomi som overhovedet mulig.

Du bør blandt andet medbringe afdødes eventuelt testamente, ægtepagt, adoptionsbevilling, separations- / skilsmissepapirer samt andre relevante papirer og oplysninger om afdøde. Desuden skal du også oplyse arvingers navne, adresser og cpr-numre.


Fuldmagter

Det er ofte praktisk, at en af ​​jer arvinger står for behandlingen af ​​boet. Det kræver dog, at andre arvinger giver fuldmagt hertil. Disse fuldmagter skal du også medbringe til mødet i skifteretten. 

Har du brug for rådgivning?

Hos Advodan tilbyder vi rådgivning til dig, som står over for et møde med skifteretten. Er du ikke interesseret i et fysisk møde med skifteretten, kan vi også hjælpe dig med at få skifteretten til at behandle boet efter et skriftligt grundlag. Det kræver dog, at du kontakter os straks efter dødsfaldet.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?