PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Privat skifte af dødsbo

Vælger man at skifte et dødsbo selv, kaldes det for privat skifte.

Vi tilbyder:

 1. Generel rådgivning
 2. Vurdering af muligheder for disponering
 3. Afvikling af eventuel gæld og deling af arven

Få rådgivning om privat skifte af dødsbo

Ønsker du sammen med de øvrige arvinger selv at disponere over afdødes bo, kan I vælge at skifte privat. Det betyder, I selv skal behandle dødsboet og dele arven imellem jer, herunder udarbejde opgørelser og sørge for at eventuel gæld bliver afviklet.

Advodan yder generel rådgivning om privat skifte, herunder rådgivning om skiftefuldmagt. Vi bistår også med konkret rådgivning i forhold til særlige dispositioner og udfordringer i forbindelse med skiftet.

Læs mere om privat skifte af dødsbo.

Hvad er privat skifte? 

Når en nærtstående person går bort, skal du forholde dig til de praktiske aspekter af dødsbobehandlingen. Privat skifte er en måde at håndtere dødsboet på, hvor arvingerne selv står for fordelingen af arven. I modsætning til offentligt skifte, hvor en bobestyrer udpeget af skifteretten håndterer opgaven, giver privat skifte arvingerne større kontrol og mulighed for at træffe hurtige beslutninger uden at vente på skifterettens godkendelse. Dette gør processen mere fleksibel og effektiv. Ved et privat skifte har arvingerne har ansvaret for at håndtere dødsboets aktiver og passiver på en ordentlig og forsvarlig måde, herunder identifikation af aktiver, afklaring af eventuel gæld og fordeling af arven. Læs mere om privat skifte. 

Hvornår er privat skifte en god løsning?  

Før man bestemmer sig for om hvorvidt et privat skifte er den rette løsning, er der en række hensyn man skal tage stilling til:  

 • Enkle dødsboer: Hvis dødsboet er relativt enkelt, med få aktiver og uden meget gæld, kan et privat skifte være en effektiv måde at håndtere dødsboet på. Privat skifte er særligt fordelagtigt i tilfælde af et enkelt dødsbo, da det typisk er hurtigere end den traditionelle bobehandling gennem skifteretten. Denne hurtigere proces betyder, at dig og din familie kan afslutte dødsbobehandlingen tidligere, hvilket kan være en lettelse i en allerede vanskelig tid. 
 • Enighed bland arvingerne: Hvis alle arvinger er enige om fordelingen af arven, kan et privat skifte spare tid og ressourcer og derfor være en god løsning. I tilfælde af enighed blandt arvingerne, kan privat skifte også være ideelt da arvingerne medvirker i behandlingen af boet og er med til at træffe store og nødvendige beslutninger sammen. 
 • Mindre bureaukrati: Privat skifte indebærer normalt mindre administrativt arbejde og færre formelle krav end et traditionelt skifte gennem skifteretten. 
 • Solvent dødsbo: Ved privat skifte skal dødsboet være solvent, hvilket betyder at boets værdier skal være tilstrækkeligt til at dække afdødes gæld. 
 • Myndig arving: Ved privat skifte skal mindst en af arvingerne være myndig. Dette betyder, at arvingen skal være mindst 18 år gammel og have den økonomiske kapacitet til at opfylde sine forpligtelser, herunder eventuelle økonomiske forpligtelser i forbindelse med dødsbobehandlingen. 
 • Forsvarlig gennemførsel: Arvingerne skal udføre det private skifte på en ordentlig og forsvarlig måde. Dette indebærer at følge lovgivningen og de regler, der gælder for dødsbobehandling, samt at håndtere arvens aktiver og passiver på en ansvarlig måde. 

Et privat skifte kan være en fordelagtig løsning i tilfælde af enkle solvente dødsboer, arvingernes enighed og sikkerhed for ordentlig og forsvarlig gennemførsel heraf. Det er desuden afgørende at afdøde i sit testamente ikke har udelukket et privat skifte.  Vi anbefaler som følge af de mange krav og anbefalinger til et privat skifte, at du konsulterer muligheden for privat skifte med en advokat med speciale indenfor dødsbohandling. 

Få juridisk rådgivning om privat skifte af dødsbo 

Ønsker I selv at disponere over afdødes bo, kan I vælge et privat skifte. Det betyder, at I selv skal behandle dødsboet og fordele arven imellem jer,  herunder udarbejde opgørelser og sørge for at eventuel gæld bliver afviklet. Dette kan desværre i nogen tilfælde føre til arvestridigheder. For at undgå dette anbefaler vi, at I kontakter en advokat med speciale i dødsbonehandling, der foruden juridisk rådgivning, kan stå for det praktiske arbejde forbundet med boets opgørelse.  

Få hjælp af en advokat fra Advodan  

Advodan er din pålidelige partner i privat skifte og dødsbobehandling. Vores erfarne advokater og rådgivere er specialiseret i at hjælpe dig med at gennemføre en smidig privat skifteproces. Vi stræber efter at den private skifteproces afvikles så hurtigt og effektivt som muligt, samtidig med at vi bevarer dit privatliv og undgår arvestridigheder gennem en juridisk retfærdig arvefordeling. 

Vores erfarne advokater med speciale i dødsbohandling kan hjælpe med: 

 • Relevant juridisk rådgivning: Vi yder juridisk rådgivning om privat skifte, herunder rådgivning om skiftefuldmagt. Vi hjælper også med konkret rådgivning i forhold til særlige dispositioner. 
 • Juridisk ekspertise: Vores team er specialiseret i arveret og privat skifte, hvilket gør os i stand til at guide dig gennem alle de komplekse juridiske aspekter af processen. 
 • Økonomisk rådgivning: Udover at hjælpe med afviklingen af eventuel gæld i boet og udbetaling af arven, sørger vi for at give jer et klart og overskueligt overblik over økonomien undervejs. 
 • Personlig rådgivning: Hver situation kan være forskellig. Vi anerkender, at hver situation er unik. Derfor tilpasser vi vores rådgivning til jeres behov og ønsker. 

Vores erfarne advokater med speciale i familie og arveret kan hjælpe jer med et privat skifte efter et dødsfald. Vi yder også rådgivning om fx skiftefuldmagter eller konkret bistand i forhold til særlige dispositioner. Sammen kan vi hjælpe jer gennem dødsbohandlingen, og være med til at bevare overblikket i en svær tid. Kontakt os for en uforpligtende samtale. 

 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?