PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Dødsfald og dødsbobehandling

Har du brug for juridisk rådgivning i forbindelse med et dødsfald? Her på siden kan du finde hjælp til alt fra boafgift og boskifte til sikring af arv og uskiftet bo.

Alle vores ydelser

Hvordan opgøres et dødsbo?

Når en person afgår ved døden, efterlader vedkommende et dødsbo. Ved et dødsbo bliver personens nettoværdier og ejendele fordelt imellem afdødes arvinger igennem en bobehandling. Nedenfor gennemgår vi fem måder at behandle et dødsbo på.

 

Hvad er et boudlæg?

Et boudlæg er den mest simple måde at afslutte et bo på, og gør sig gældende i tilfælde hvor den afdødes samlede formue er mindre end 49.000 kr. (2023). Ved et boudlæg overdrages boet til den nærmeste efterladte, eller til den person, som bærer udgifterne til begravelsen. Denne person har også ansvaret for, at boet ryddes efter den afdøde, men hæfter ikke for afdødes gæld.

 

Hvad er et ægtefælleudlæg?

Som ægtefælle til den afdøde, har ægtefællen mulighed for at overtage hele boet, såfremt vedkommende overtager den gæld, som boet eventuelt måtte have. Det betyder også, at de øvrige arvinger ikke får del i arven. For at der kan foretages ægtefælleudlæg i dødsboet, skal ægteparrets formue – herunder eventuelle livsforsikringer, pensioner eller særeje være under 850.000 kr. (2023).

Et ægtefælleudlæg vil få arveretlig konsekvens ved længstlevendes død. Her vil halvdelen af vedkommendes bo gå til førstafdødes arvinger – inklusiv den eventuelle forøgelse af formuen, der har været i mellemtiden. 

Længstlevende har dog mulighed for at ændre det ved at lave et testamente.

 

Hvordan foretages et uskiftet bo?

Ved et uskiftet bo bliver afdødes ejendele og værdier ikke fordelt imellem arvinger – i stedet beholder den efterladte ægtefælle alle aktiver og passiver. Det kræver dog, at den afdøde og den efterladte var gift, og at førstafdødes formue ved dødsfald er delingsformue. Den efterladte ægtefælle har mulighed for at sidde i uskiftet bo med deres fællesbørn – samt eventuelle særbørn (afdødes børn fra et tidligere forhold). Dette kræver dog særbørnenes accept. Et uskiftet bo kan kun forblive uskiftet, så længe den efterladte ikke gifter sig igen på et senere tidspunkt.

 

Hvad er et privat skifte?

Ved et privat skifte foretager arvingerne selv bodelingen. Dette sker typisk i samarbejde med en advokat, der håndterer hele dødsbobehandlingen – herunder betaling af udgifter i forbindelse med begravelsen samt de skattemæssige fradrag.

Før der kan foretages et privat skifte, skal Skifteretten give tilladelse til at boet kan behandles således, og ligeledes skal alle arvinger være enige om det. Sker der tvister og uenigheder undervejs, skal boet opgøres igennem en bobestyrer.

 

Hvad er bobestyrerbehandling?

Hvis arvingerne ikke er enige om boets behandling, er betingelserne for et privat skifte ikke opfyldt. Er I uenige, skal der indsættes en bobestyrer, der træffer alle afgørelser i forbindelse med dødsbobehandlingen. Ofte bliver advokaten, der håndterer dødsbobehandlingen, udpeget af Skifteretten. Hvis I ønsker det, kan I også selv udpege en advokat.

 

Hvad er boafgift?

Boafgift (tidligere kaldt arveafgift), er afgifter, der skal betales til staten. Boafgiften for eks. børn er på 15% af den samlede arvebeholdning, efter et bundfradrag på 321.700 kr. (2023) er blevet fratrukket. Er der arvinger udover den nærmeste familie, skal disse betale en tillægsboafgift på 25 %. Det gælder eks. for søskende, nevøer og niecer. Ægtefæller betaler ikke boafgift. Du kan læse mere om boafgifter her (link til ydelsessiden om boafgifter).

 

Hvad er processen for en dødsbobehandling?

Processen for at behandle et dødsbo starter typisk med at identificere arvinger og sikre boets aktiver, et proklama i Statstidende, en åbningsstatus, eventuelle krav mod boet, boopgørelse, og en endelig godkendelse af boopgørelsen. Læs med nedenfor hvor vi gør dig klogere på de typiske punkter der ofte finder sted under en dødsbobehandling.

 

1. Identificering af arvinger

Først og fremmest skal arvingerne identificeres og findes. Derefter skal boets aktiver sikres, og der skal eventuelt findes en bobestyrer, der foretager behandlingen af dødsboet, hvis I som arvinger, ikke kan blive enige

 

2. Proklama i Statstidende

Der indrykkes en annonce i Statstidende, også kaldet et proklama. Formålet er at gøre eventuelle kreditorer opmærksomme på, at debitor er afgået ved døden. Fristen for at gøre krav på gæld fra boet er 8 uger fra indrykningen af annoncen. Dette kaldes også for proklamafristen. 

 

3. Åbningsstatus

Åbningsstatus er en opgørelse over dødsboets aktiver og passiver pr. dødsdagen. Det giver arvingerne en fornemmelse for, hvor meget de arver. Den endelige arvestørrelse afhænger dog af eventuelle krav til boet fra kreditorer, størrelsen på udgifter til begravelse og boafgifter. Åbningsstatussen underskrives af alle arvinger og indsendes til Skifteretten og Skattestyrelsen. Åbningsstatus skal sendes senest 6 måneder fra dødsdagen.

 

4. Eventuelle krav mod boet

Er der krav fra kreditorer mod boet, bliver det undersøgt hvorvidt der er tale om retmæssige krav. Det er bobestyreren der undersøger kravene og vurderer, om de er retmæssige og skal anerkendes. Er de retmæssige, vil kravene mod dødsboet blive anerkendt og udbetalt.

 

5. Boet bliver opgjort

Når boet er klar til afslutning, udarbejdes den endelige boopgørelse. Her oplyses nærmere om boets gæld, arv til boets arvinger samt beregning af boafgifter og evt. boskat. Er boet skattepligtigt, vil der blive udarbejdet en selvangivelse.

 

6. Endelig godkendelse af boopgørelse

Afslutningsvist bliver arvingerne indkaldt til et afsluttende møde af bobestyreren, hvor boopgørelsen skal godkendes inden, den sendes til Skattestyrelsen og Skifteretten for endelig godkendelse. Godkendelsen fra Skattestyrelsen og skifteretten vil ske typisk efter 3 måneder.

 

Hvor lang tid tager det at behandle et dødsbo?

Der er ikke noget entydigt svar på, hvor lang tid det tager at behandle et dødsbo. Dels afhænger det af skifteformen, hvor komplekst dødsboet er, om der er eventuelle tvister imellem arvingerne, og om der er aktiver, der skal sælges.  

 

Hvornår må et dødsbo ryddes?

Dødsboet må ikke ryddes, før der er blevet udstedt en skifteretsattest fra Skifteretten. Skifteretsattesten udstedes først, når det er blevet besluttet, hvordan dødsboet skal behandles. Derefter har arvinger mulighed for at dele, sælge og rydde ud af dødsboet.

 

Hvem betaler regningerne efter dødsfald?

Regningerne i forbindelse med et dødsfald bliver betalt af dødsboet.

Er dødsboet af så lille en størrelse, at det ikke kan dække udgifter til begravelser, så er det den, der bestiller begravelsen, der betaler udgifterne til begravelsen. Har afdøde ingen pårørende, er det kommunen, der tager sig af begravelsesomkostningerne – såfremt boet ikke kan dække udgifterne.

 

Hvad er prisen for dødsbobehandling?

Der er ikke en fast pris for dødsbobehandling. Hvor meget du skal betale, afhænger af det enkelte advokatkontor, og hvor kompliceret boet er at gøre op. Der er dog nogle faste skatter og afgifter, der skal betales i forbindelse med en dødsbobehandling – heriblandt en retsafgift på 1.500 kr. (10.500 kr., hvis arvebeholdningen overstiger 1,5 mio. kr.).

Hos Advodan fastsættes prisen for dødsbobehandling af det enkelte lokalkontor. Vi anbefaler derfor, at du kontakter dit specifikke lokalkontor og forhører dig om prisen for dødsbobehandling.

 

Hvordan kan Advodan hjælpe dig?

Hos Advodan har vi autoriserede bobestyrer, der er specialister inden for dødsbobehandling, som står klar til at rådgive dig. Du kan læse mere om vores ydelser herunder: 

Boafgifter

Har du brug for råd og overblik over arv, afgifter og skatter i forbindelse med et dødsfald? Så tag fat i en familieretsadvokat fra Advodan. Vi kan rådgive dig om alt fra boafgift, tillægsboafgift, retsafgift til dødsboskat, arveafgift og meget mere.

Få hjælp og vejledning om boafgifter

Boskifte ved bobestyrer

Kunne du tænke dig hjælp til at foretage et boskifte for en pårørende efter et dødsfald? Hos Advodan kan vores autoriserede bobestyrer hjælpe dig med at skifte boet. Vi kan håndtere hele behandlingen af dødsboet, herunder udarbejdelse af åbningsstatus, boopgørelse og selvangivelse.

Få hjælp til boskifte af en bobestyrer

Generel rådgivning om dødsfald

Er du pårørende til en, der er gået bort? Så kan der være mange ting, du skal tage stilling til. Hvad enten du har spørgsmål til det praktiske eller økonomiske, står vores advokater klar til at hjælpe dig. Vi kan hjælpe dig med alle de juridiske spørgsmål, der melder sig de første dage efter et dødsfald.

Få rådgivning i forbindelse med dødsfald

Privat skifte af dødsbo

Ønsker du sammen med øvrige arvinger selv at disponere over afdødes bo? Så kan I vælge at skifte privat. Hos Advodan kan vi hjælpe jer med privat skifte efter et dødsfald, herunder rådgivning om skiftefuldmagt, særlige dispositioner og udfordringer i forbindelse med skiftet.

Få rådgivning om privat skifte af dødsbo

Sikring af arv

Står du til at modtage en arv? Så er der en række en række overvejelser, du bør gøre dig, hvis du ønsker at sikre den bedst muligt. Hos Advodan bistår vi med rådgivning om modtagelse af arv, herunder gennemgang af skattereglerne, mulighederne for at sikre arven som særeje samt oprettelse og tinglysning af ægtepagt eller testamente.

Få juridisk hjælp til sikring af arv

Skifteretten ved dødsfald

Har du brug for rådgivning i forbindelse med dit første møde i skifteretten? Hos Advodan kan en familieretsadvokat rådgive dig om, hvordan du bedst forbereder dig til mødet. Vi deltager også gerne på mødet i skifteretten sammen med dig.

Få hjælp i skifteretten

Uskiftet bo ved dødsfald

Vil du fortsætte i uskiftet bo efter din partners dødsfald? Hos Advodan kan vi rådgive dig om dine spørgsmål i forbindelse med uskiftet bo. Vi kan bl.a. hjælpe dig med at udarbejde erklæring om samtykke til uskiftet bo, anmode om at hensidde i udskiftet bo og opgøre jeres fælles formue.

Få hjælp til uskiftet bo ved dødsfald