PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Boudlæg

Et boudlæg eller begravelsesudlæg er den mest enkle måde at skifte et dødsbo på, da man ikke foretager en egentlig dødsbobehandling.

Hvad er boudlæg?

Et boudlæg – også kaldet et begravelsesudlæg – benyttes ved dødsbobehandling, hvor der er meget få midler i boet. Når et dødsbo udleveres som et boudlæg, sker der ikke et egentligt skifte af dødsboet, da omkostningerne til et dødsboskifte vil overstige værdien af boet. Ved boudlæg udleveres hele boet i stedet til afdødes nærmeste pårørende, som står for at rydde afdødes bolig og betale for omkostningerne forbundet med begravelsen.

Hvornår udlægges et dødsbo som boudlæg?

Et bo kan udlægges som boudlæg, hvis afdøde efterlader sig en formue på mindre end 51.000 kr. (2024). Beløbsgrænsen for formuen bestemmes af årstallet for dødsfaldet.

Ved boudlæg bliver der ikke taget hensyn til et testamente fra afdøde, da der næsten ikke er nogen værdi i dødsboet. Det betyder, at skifteretten kan gennemtvinge et boudlæg, selvom boets arvinger ønsker en anden skifteform.

Hvilke udgifter kan fratrækkes boet, inden boets værdier opgøres?

Et dødsbo kan udlægges som boudlæg, hvis værdien af boets aktiver ikke overstiger 51.000 kr. (2024), når udgifter til begravelsen og øvrig gæld er trukket fra. Følgende udgifter kan fratrækkes, inden værdien af boets aktiver opgøres.

 

Rimelige begravelsesudgifter:

 • Annoncering af dødsfaldet
 • Udgifter til bedemand
 • Kiste/urne
 • Pyntning af kirken samt kisten
 • Rustvognskørsel
 • Køb af gravsten og gravsted
 • Sammenkomst.

Øvrig gæld:

 • Retsafgift
 • Udgifter til vurdering af dødsboets aktiver
 • Udgifter forbundet med pantesikret gæld
 • Udgifter forbundet med sikring af aktiverne i dødsboet.

Hvem er afdødes nærmeste pårørende ved boudlæg?

Det er skifteretten der vurderer, hvem der er den nærmeste pårørende. Det sker ud fra en konkret vurdering af omstændighederne. Ved boudlæg kræves det ikke, at den nærmeste pårørende er i familie med afdøde eller skulle arve efter afdøde. Skifteretten lægger ofte vægt på, hvem der har sørget for omsorgen og plejen af afdøde, eller hvem der har stået for begravelsen, når de vurderer, hvem der er nærmest pårørende. Hvis afdøde levede i et registreret partnerskab, var gift eller levede i et fast parforhold, vil udgangspunktet ofte være, at boudlægget udlægges til den, som boede med afdøde, men det kan også være en kollega eller god ven. Endeligt kigger skifteretten også på, om afdøde har tilkendegivet en person i sit testamente.

Advodan – personlig rådgivning, lokal indsigt og jura i øjenhøjde

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med personlig rådgivning og juridiske dokumenter inden for alle dele af privatretten. På vores 22 kontorer fordelt over landet arbejder der mere end 100 jurister. Det betyder, at din Advodan-advokat både er ekspert i arveret, har kendskab til dine lokale udfordringer og kan trække på viden og erfaring fra sparringspartnere landet over.

Vi ved, at juridiske problemstillinger kan være komplekse i både form og indhold. Derfor er det centralt for os at møde vores kunder i øjenhøjde – både i vores rådgivning og dokumenter. Vi starter også gerne med i fællesskab at afdække dit behov for hjælp, hvis du er i tvivl om, hvilken rådgivning eller hvilke dokumenter der er relevante i din situation.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?