PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Dødsfald

Er du pårørende til en, der er gået bort, er der mange ting, du skal tage stilling til. Der opstår både praktiske og økonomiske spørgsmål, der kan virke uoverskuelige i en periode præget af sorg. Her kan du få svar på nogle af de typiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med et dødsfald.

Hvad er en boafgift, hvad vil det sige at skifte privat, og hvornår bør man alliere sig med en bobestyrer? For mange kan det være svært at navigere rundt i de mange juridiske termer og spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med et dødsfald. Herunder har vi samlet nogle af de væsentligste ting, du bør sætte dig ind i.

Hvad gør man som pårørende i tilfælde af dødsfald?

Står du i den triste situation, at en af dine nærmeste er gået bort, bør du straks kontakte en bedemand, der kan hjælpe dig med at anmelde dødsfaldet.

Derudover skal alle dødsfald anmeldes til sognepræsten, som giver besked videre til skifteretten. Du bør derfor også som noget af det første orientere den lokale sognepræst om dødsfaldet. På dødsanmeldelsen skal du anføre den person, som skifteretten efterfølgende skal kontakte.

 

Begravelse

Begravelsen skal som udgangspunkt finde sted indenfor otte dage efter dødsfald. Bestiller du begravelsen, skal du i første omgang hæfte for udgifterne. Er der midler i boet (altså efterlader afdøde sig værdier), vil dine udgifter blive refunderet, når boet er gjort op af en bobestyrer.

Alle udgifter i forbindelse med begravelsen afholdes af afdøde og trækkes fra før beregning af boafgift. Du skal derfor gemme alle kvitteringer, som skal medregnes i den samlede boopgørelse.

Er der ingen forventelige værdier i boet giver kommunen i mange tilfælde tilskud til begravelsen. Hos os kan vi hjælpe dig med at undersøge, om du kan få støtte.

 

Må jeg tømme huset?

Du må aldrig fjerne værdier fra boet, før det er besluttet, hvordan dødsboet skal behandles, og hvem der skal arve. Det betyder, at du som arving ikke må røre afdødes ejendele, ejendom og formue, før du har været til møde med skifteretten.

 

Regninger og PBS 

Det er vigtigt, at du orienterer banken om dødsfaldet, ligesom du også i de fleste tilfælde straks bør stoppe PBS-betalingerne. Du må heller ikke hæve på afdødes konti eller bruge afdødes kontanter. Husk også at opsige abonnementer som avis, telefon og andre medlemskaber.

Skifteretten

Ved et dødsfald bliver skifteretten altid inddraget. Skifteretten er den myndighed, der beslutter, hvordan boet efter afdøde skal fordeles. Læs mere om skifteretten her.

 

Boafgift 

Mange bliver overrasket over de afgifter, der er i forbindelse med et dødsfald og dertilhørende arv. Læs mere og bliv klogere på de afgifter, du som arving kan komme til at betale her.

 

Bobestyrer

Hvis I som arvinger er uenige, hvis boet er forgældet, eller hvis afdøde i sit testamente har bestemt det, bliver boet skiftet ved bobestyrer. En bobestyrer er en advokat, som er autoriseret af skifteretten eller en person, som afdøde har udpeget i sit testamente. Læs mere om bobestyrer og dennes funktion her.

 

Privat skifte

Ønsker du, sammen med de øvrige arvinger, selv at disponere over afdødes bo, kan I vælge privat skifte. Der er flere betingelser for, at skifteretten vil tillade privat skifte. Blandt andet skal alle arvinger være enige om samtlige dispositioner som fx deling af indbo og salg af ejendom. Du kan læse mere om betingelserne for privat skifte her.

 

Uskiftet bo

Har du mistet din ægtefælle, kan du i visse tilfælde vælge at blive boende i uskiftet bo. Det betyder, at du får den fulde rådighed over fællesformuen samt ikke behøver at fordele arv. Læs mere om betingelserne for uskiftet bo her.

Få professionel hjælp

Der er mange juridiske spørgsmål, som trænger sig på i forbindelse med et dødsfald. Det er derfor en god idé at alliere sig med en advokat.

Hos Advodan hjælper vi dig gennem alle de spørgsmål, der skulle melde sig de første dage. Vi ved, hvad du kan og må gøre ved afdødes ejendele, hvordan arven skal håndteres og fordeles, hvilke regninger du må betale og hvilke regninger du ikke må betale.

Indsender formularen...

Er en af dine nære døde, kan vi hjælpe dig. Tag kontakt i dag og få rådgivning i en svær situation.