PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Privat skifte: Husk at overtage ejendommen på rigtig vis

Overtager du huset, når dine forældre går bort? Så er det især vigtigt at få styr på tinglysning og boliglån, ellers kan du risikere dyre udgifter og i værste fald tvangsauktion.

”Når en person går bort, skal boet behandles, og det kan i grove træk ske på én af to måder: I et såkaldt privat skifte, hvor arvingerne selv står for at rydde boet, få lukket bankkonti, sagt en eventuel lejebolig op, betale kreditorer osv., inden overskudsarven deles. Opstår der konflikter blandt arvingerne, kan det i stedet være en fordel at gøre brug af en bobestyrer, fx en advokat, som kan hjælpe med at skifte boet,” fortæller advokat Ann-Louise Fjeldborg fra Advodan Helsingør.

Ifølge advokat Ann-Louise Fjeldborg er det, når arvingerne vælger privat skifte, at der kan opstå problemer efterfølgende.

”Mens nogle foretrækker at søge rådgivning hos en advokat i forbindelse med papirarbejdet, såsom udarbejdelse af åbningsstatus, boopgørelse og eventuel boselvangivelse, er der mange, der vælger at gøre det hele selv. Det kan dog give anledning til problemer, hvis der fx er fast ejendom involveret i boet, og man ikke er bekendt med de gældende regler for tinglysning og lån.”

 

Husk at overtage lånet

Hvis du som arving ønsker at overtage fast ejendom efter dine afdøde forældre, bør du ifølge advokat Ann-Louise Fjeldborg først og fremmest sørge for én ting.

”Hvis der fortsat er lån i ejendommen, er det ikke nok at overtage huset og fortsætte med at betale af på afdrag osv. I stedet skal du kontakte banken eller anden långiver og søge om gældsovertagelse. De skal nemlig kreditgodkende dig, lige som hvis du søgte om lån til en ny bolig. Hvis du ikke gør dette, bliver lånevilkårene misligholdt, og i værste tilfælde kan långiveren begære ejendommen på tvangsauktion,” forklarer advokat Ann-Louise Fjeldborg.

 

Få tinglyst din ejerret

Hvis du bliver godkendt til at overtage dine forældres lån i ejendommen, er næste skridt at få tinglyst skødet og din ejerret – den såkaldte adkomst.

”Hvis du ikke sørger for dette, kan du komme i en situation, hvor det er meget dyrere at få omlagt lån eller få tinglyst skødet, fx hvis du vil sælge. Siden du overtog ejendommen, kan den offentlige ejendomsværdi nemlig være steget betydeligt, og på grund af den procentvise tinglysningsafgift kan det ende med at blive meget dyrere for dig end oprindeligt forventet”, fortæller advokat Ann-Louise Fjeldborg.

 

Få hjælp af en advokat fra Advodan

Har du brug for hjælp til bobehandlingen, kan en advokat fra Advodan med speciale i arv- og familieret hjælpe dig. Står du som arving, og ønsker du at overtage ejendommen efter afdøde, kan vi yde råd og vejledning i forhold til, hvad du som arving skal være særlig opmærksom på. Kontakt os i dag for en uforpligtende snak så vi sammen kan finde en løsning, der passer til jeres situation.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om privat skifte?

59 kommentar

Kim

Hej Ann-Louise Tak for en god artikel. Vi er tre arvinger, der har arvet vores far. I boet indgår fast ejendom som snart har været til salg i 12 måneder. I den forbindelse overvejer vi at overtage ejendommen, så den ikke skal overgå til beskikket bobestyrer. Der er gæld i huset, som vi vil overtage jf. din artikel. Lad os for eksemplets skyld sige, at ejendommen har en værdi på 1.500.000 kr og gælden er på 1.000.000 kr Spørgsmålet er så: Beregnes arveafgift på baggrund af værdien af ejendommen eller af differencen mellem værdi og gæld? På forhånd, tak. Vh Kim

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Kim Der beregnes boafgift (arveafgift) af nettobobeholdningen, dvs. efter fradrag af gæld. I bør nøje overveje om det vil være den rigtige løsning for jer at overtage ejendommen i stedet for at lade boet overgå til bobestyrerbehandling. Hvis/når I efterfølgende sælger ejendommen vil omkostningerne til ejendomsmægler m.v. påhvile jer direkte (og I kan ikke fratrække en ”udgift” til ejendomsmægler i forhold til jeres overtagelse af ejendommen, da disse ikke er realiserede omkostninger). Derudover vil en efterfølgende prisreduktion ramme jer som ejere direkte, samtidig med at der er betalt ”for meget” i boafgift. I bør kontakte jeres lokale Advodan-kontor for at få nærmere rådgivning om jeres muligheder. Venlig hilsen

Jens

Hej Ann-Louise Min svigermor er død. Hun efterlader sig 2 arvinger, min kone og hendes søster. Det eneste, som har værdi i boet er huset, som er vurderet til 1.100.000- Vi gætter på, at huset har en handelsværdi på ca. 2.000.000,- Hvis der er enighed om, at den ene arving skal overtage huset, hvordan gøres det bedst i praksis? Skal denne arving købe huset ud af boet, hvorefter det gøres op og arven fordeles? Eller er der andre og bedre måder at gøre det på set i forhold til ejendomsvurderingen og beskatning? Mvh / Niels

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Jens Hvis den ene arving skal overtage huset, skal denne arving indbetale et beløb til boet, så den anden arving kan få sin del af arven og der kan betales den eventuelle gæld i boet samt rets- og boafgifter. Jeg vil anbefale jer at kontakte jeres lokale Advodan-kontor for at få nærmere rådgivning om værdiansættelsen af ejendommen og hvilke muligheder der er i den forbindelse. Venlig hilsen

Thomas

Hej Min mors mand er lige gået bort og min mors afdøde mands børn har skrevet under på accept af at min mor må sidde i Uskiftet bo. Skifteretten har også sendt en skifteretsattest der giver min mor adgang til boet. Bør min mor tinglyse den skifteretsattest på ejendommen eller betyder det ikke noget ? (Koster vist 1850 kr) Ud over selve boopgørelsen som skifteretten skal have indenfor 6 måneder er der så andet min mor bør lave ?? De ejer ejendommen med 50 procent hver og skylder intet i ejendommen eller andre steder.. Bør skødes ændres eller ?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Thomas Hvis din mor skal optage lån i ejendommen, fx til lån til ejendomsskatter, så skal skifteretsattesten tinglyses, så din mor bliver registreret som eneejer af ejendommen. Ellers vil det formentlig ikke være nødvendigt. Når proklamafristen er udløbet (8 uger efter indrykkelsen i Statstidende) skal din mor udarbejde formueoversigten, hvilken – som du selv er inde på – skal indleveres til Skifteretten senest 6 måneder efter dødsdagen. Husk at få overført alle mandens aktiver til din mors navn. Venlig hilsen

AnnaSofie

Hej Ann-Louise, min mor sad i uskiftet bo da hun døde, jeg vil gerne undersøge om jeg kan købe det, har en hel bror og halvbror (fars side), begge med på jeg køber hvis muligt(de har begge hus). Hvordan helt lavpraktisk køber jeg huset, og dermed køber mine brødre ud? Før/efter boopgørelse? afgift?betaler jeg fuld pris? Hvis huset nu koster ca 1,8mill. Jeg ejer selv et hus der skal sælges hvis ovenstående lykkes.

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Anna-Sofie Først og fremmest skal I blive enige om du skal overtage huset til handelsværdien, eller om dine brødre kan acceptere, at du overtager huset til den offentlige vurdering +/- 15 eller 20% (afhængigt af om ejendommen har fået en offentlig vurdering, som ikke er den foreløbige vurdering). Sidstnævnte forudsætter dog, at der ikke er ”særlige omstændigheder”, da ejendommen i så fald kun kan overtages til handelsværdien. Det er normalt mest fordelagtigt – for alle parter – at du overtager ejendommen (uanset hvilken værdi) under bobehandlingen, og derfor inden boet bliver afsluttet med boopgørelse. Hvis værdien af ejendommen overstiger din del af arven, skal du indbetale et beløb til boet, så udgifterne/gælden bliver dækket og der er penge nok til at betale dine brødre. Der er altså flere parametre at tage højde for, og jeg vil stærkt anbefale jer at kontakte mig eller jeres nærmeste Advodan-kontor, for at få nærmere rådgivning om hvilken løsning der er den mest optimale i jeres situation, ligesom I kan få hjælp til det praktiske. Venlig hilsen

Peter

Hej Ann-Louise Fjeldborg, Vi talte sammen for nogle måneder siden om overtagelse af min kærestes/samlevers ejendom efter hendes dødsafald. Jeg er hendes enearving efter hendes testamente. Jeg er meget i tvivl om hvilken form for skøde jeg skal oprette? Det er min intention at overtage ejendommen - helst inden 2024 efter der er kommet nye ejendsomvurderinger. Det har jeg forstået på debatte ville kunne betale sig i mange tilfælde. MEN; skal jeg oprette et adkomst skøde eller et egenligt skøde? De er jeg i tvivl om. Håber du kan afklare det. På forhånd tak. Mvh Peter

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Peter, Det er kun ca. 20% af ejendommene som får glæde af boligskatterabatten, da boligskatterne for de resterende ejendomme falder. Desuden er der kun tale om foreløbige vurdering, og dermed ikke en ny offentlig vurdering. Jeg er ikke helt klar over, hvad du vil have svar på? Tinglysningsmæssigt vil man som regel altid kunne anvende anmeldelsestypen ”Endeligt skøde”. Hvis du har behov for hjælp til tinglysning af skødet, foreslår jeg at du kontakter dit nærmeste Advodan-kontor for bistand til dette.

thomas

Hej Ann-Louise Min søster og jeg står som arvinger efter vores mormor, da vores mor døde for flere år siden. Vores mormor efterlader tre andre børn, som så også er arvinger. Min søster og jeg har givet en fuldmagt til een af de andre arvinger til at bestyre boet. Boet efter vores mormor består af et meget misligeholdt hus, gæld i huset til banken for ca 30.000kr, gæld til plejehjem for ca 13.000kr. Huset og grund har ingen værdi og der vil formentlig kun være gæld når det hele er gjort op. Min søster og jeg ønsker nu en bobestyrer. Det gør de andre ikke, da de tror på et overskud. Kan min søster og jeg afsige arv og gæld på måde, så de andre kan fortsætte med privat skifte?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Thomas, For det første vil jeg gerne pointere, at du og din søster har krav på, at der kommer en bobestyrer, hvis I giver besked til skifteretten. Et privat skifte kræver nemlig enighed mellem alle arvingerne om alle beslutninger. I kan også hver især give et blankt arveafkald, så hverken I eller jeres eventuelle børn er arvinger efter jeres mormor længere. Så kan de andre arvinger fortsætte med det private skifte. Dog hæfter I (fortsat) for de dispositioner, betalinger m.v. som er foretaget inden arveafkaldet, for det tilfælde, at boet måtte blive insolvent. Der gælder også nogle særlige udbakningsregler, som kan komme jer til gode, hvorfor min umiddelbare anbefaling vil være, at bede om at få en bobestyrer, og derefter eventuelt give arveafkald. Inden I gør det, vil jeg dog anbefale at I kontakter jeres nærmeste Advodan-kontor for at få nærmere rådgivning om hvilken løsning, der er den bedste for jer. Venlig hilsen

Kim

Hej. Vi er to børn, som skal arve efter vores mor. Det drejer sig om ejendom, med gæld i, og en bil. Min bror har afgivet arveafkald mod forventet arv - og jeg har anmodet om privat skifte og fremgår alene på skifteretsattesten. Jeg er i tvivl om, jeg skal tinglyse skifteretsattesten. Jeg ønsker at sælge ejendommen, uden at hæfte for fejl og mangler. Kan ejendommen ikke sælges inden opgørelsesdatoen, ønsker jeg at overtage ejendommen. Jeg vil gerne indfri gælden for mine egene penge, for at undgå rente på kreditforeningslånet. Og er det nødvendigt, at få tinglyst skifteretsattesten for at sætte ejendommen til salg?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Kim, Når det alene er dig, der fremgår af skifteretsattesten er du den eneste arving i boet. Det er ikke nødvendigt at tinglyse skifteretsattesten for at sælge ejendommen. Det bliver automatisk registreret i tingbogen, at ejeren er et dødsbo. Du bruger skifteretsattesten overfor mægler og køber til at bevise, at du kan disponere på boets vegne. Hvis du selv skal overtage ejendommen – hvilket ikke altid er det mest hensigtsmæssige uanset, at boet ellers ikke kan afsluttes inden for 1 års-fristen – kan du enten tinglyseskifteretsattesten som adkomst (ejerskab) for dig, eller tinglyse et skøde. Måtte du ende i en situation, hvor du overvejer at udtage ejendommen selv, vil jeg anbefale dig at kontakte dit nærmeste Advodan-kontor for at få nærmere rådgivning om det kan betale sig for dig, og hvilken type tinglysning der i så fald er mest hensigtsmæssig for dig. For at fraskrive dig ansvaret for fejl og mangler i forbindelse med et salg, skal du få udarbejdet tilstandsrapport m.v. og få indsat en dødsboansvarsfraskrivelsesklausul i købsaftalen også. Venlig hilsen

Anni

Hej Vi er to arvinger efter min mor, som frem til sin død boede i en andelsbolig sammen med min søster. Vi er ikke rigtig på talefod, så det vil foregå via mail. Kan hun bare overdrage andelen? Hvilke betydning har det, hvis ikke overdragelsen er ændret i foreningen? Jeg ønsker at den skal sælges, og hun vil blive boende. Boligen står til salg, men hun afviser mulige købere, og har sat den i bero uden orientering. Vi har haft privat skifte, og desværre har jeg ikke været opmærksom og har nok skrevet uvidende under på fuldmagt. Kan man trække denne tilbage, så jeg kan få lige indflydelse? Hvordan foregår det hvis den skal trækkes tilbage?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Anni, Det fremgår ikke, om din mor og din søster ejede andelsboligen sammen, eller om andelsboligen var ejet af din mor, og din søster så blot boede hos hende. Din søster vil – afhængigt af andelsboligforeningens vedtægter – formentlig have en ret til at overtage andelsboligen, men du skal stilles økonomisk som om den blev solgt. Det vil sige, at du stadig skal have din andel af værdien af andelsboligen, og hvis der ikke i boet i øvrigt er midler til at dække din arv, så skal din søster betale penge ind til boet for at kunne overtage andelsboligen. Hvis du ikke føler dig tryg ved at din søster fortsat har fuldmagt fra dig til at behandle boet, så kan du enten tilbagekalde fuldmagten eller du kan bede Skifteretten om at lade boet overgå til bobestyrerbehandling. Når et dødsbo behandles som et bobestyrerbo, vil skifteretten udpege en autoriseret bobestyrer som bl.a. skal varetage alle arvingernes interesser og er dermed upartisk. Bobestyreren sørger for at boets aktiver bliver afhændet, fx solgt, at boets gæld bliver betalt og at arven bliver fordelt korrekt. Der er mange punkter at afklare i din situation, fx om din søster skal betale ”husleje” for at bo i andelsboligen indtil den er solgt/overtaget af hende, indfrielse af evt. gæld i andelsboligen samt sikring af din søsters eventuelle indbetaling af din andel af arven. Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte din lokale Advodan-advokat, som kan være dig behjælpelig med at afklare, om du blot skal tilbagekalde skiftefuldmagten til din søster, eller om det vil være mest fornuftigt at overgå til bobestyrerbehandling. Venlig hilsen

Danielle

Hej Ann-Louise, jeg henvender på vegne af at vi som 3 hele søskende nu står både uden mor og far, mor overtog dødsbo fra far i sin tid - huset har en personlig affektionsværdi i og med huset blev bygget til os alle 4 (med mor) inden han gik bort i 2010. Spg. lyder herfor således, i og med min mor i lang tid pga. manglende økonomi ikke vedligeholdt afdrag af huslånet - hvortil vi ved privat skifte af boet, er i tvivl om hvorvidt husets lån skal afholdes for at stille os bedst muligt i forhold til overtagelse af huset? På nuværende tidspunkt kan ingen af os kreditgodkendes, pga. begge mine hjemmeboende brødre i huset er studerende, dog er den ene færdig i sep. Vi har trods alt lidt tid.

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Danielle, Hvis der er restancer på lånet, og I ikke kan betale restancen og de løbende afdrag, vil jeg ikke umiddelbart anbefale jer at behandle boet som et privat skifte, da I som arvinger i sidste ende kan komme til at hæfte for gælden/restancerne (under særlige omstændigheder), men også fordi kreditforeningen/bank kan forlange ejendommen solgt på en tvangsauktion, hvis terminerne ikke er/bliver betalt. Jeg vil anbefale jer at kontakte jeres nærmeste Advodan-kontor, og få lidt nærmere rådgivning om hvordan I bedst kan forholde jer til ejendommen, herunder jeres muligheder for at overtage den. I er naturligvis også velkomne til at kontakte mig direkte. Venlig hilsen

NIels

Hej Ann-Louise, min bror og jeg skal arve en ejerlejlighed og nogle kontanter. Jeg vil gerne overtage lejligheden og købe min bror ud. I forhold til SKAT hvilken vurdering af lejligheden kan vi lægge til grund...offentlig vurdering +/- 15% eller skal den vurderes på en anden måde? Vores interne mellemværende bliver afregnet til en markedspris.

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Niels, Udgangspunktet er altid, at ejendomme skal medtages til handelsværdien, og hvis jeres interne mellemværende bliver afregnet til markedsprisen, så vil det rigtige være, at medtage ejendommen til handelsværdien. I vil ikke kunne medtage ejendommen til den offentlige vurdering +/- 15% (+/- 20% hvis ejendommen er vurderet efter den nye vurderingslov), og samtidig afregne jeres interne mellemværende til markedsprisen, da det vil være en særlig omstændighed, som medfører, at det ikke er muligt at anvende +/- 15%-reglen. Jeg vil anbefale jer at tage kontakt til jeres nærmeste Advodan-advokat for at få nærmere rådgivning herom. Venlig hilsen

Søren

Hej Ann-Louise Så vidt jeg forstår, kan en arvelader i sit testamente give et barn ret til at udtage aktiver, fx et hus, til vurderingen. Kan arvelader bestemme, at der skal ske fx til den offentlige værdi evt. minus 15%? Vil dette kunne anfægtes af søskende, som måske mener, at barnet får huset for billigt - det kan jo reelt være en måde at give en arving mere, end tvangsarvereglerne tillader, hvis den sande markedsværdi blev lagt til grund. På forhånd tak for svar!

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Søren Som udgangspunkt skal ønsket om at udlægge ejendommen til den offentlige vurdering +/- 15% (+/- 20% hvis ejendommen er vurderet efter den nye vurderingslov) respekteres. Det kræver dog, at ”rabatten” kan indeholdes i testationskompetencen, dvs. at det ikke går ud over de øvrige arvingers tvangsarv hvis ejendommen var medtaget til handelsværdien. Løsningen giver dog flere udfordringer, bl.a. vil en handelsværdi skulle fastsættes skønsmæssigt, for en reel vurdering af ejendommen vil udelukke anvendelse af reglerne om at kunne overdrage til +/- 15%, så det er vigtigt at få den rigtige rådgivning fra en advokat inden man kaster sig over en sådan løsning. Med venlig hilsen

Inge

Hej Ann-Louise Jeg bistår min nevø og niece med boopgørelse efter min søster. Opgørelsen indeholder både salg af hus og sommerhus. Min nevø har overtaget sommerhuset (boet har indfriet lån) og han er ny ejer af sommerhuset - vurdering -15%. I den forbindelse har han indbetalt halvdelen godt 400.000 kr. og har fået skøde på arveudlægget. Beløbet er indbetalt på boets konto. Jeg er i tvivl om, hvor i boopgørelsen arveudlægget skal figurere for at sikre, at der ikke betales dobbelt arveafgift af beløbet. Beløbet indgår principielt både i provenuet fra salg af sommerhuset og naturligvis på boets konto. Jeg vedlægger naturligvis arveudlægsskødet a h t fordelingen af arven. Tusind tak for svar

Ronald

Hej Ann-Louise. Min mors storebror er gået bort, og hun er derfor ene arving. Men da han boede på deres føde hjem, et lille landbrug, snakker vi nu om, om hun skal beholde det. Har læst lidt her på siden, og kan se der bliver skrevet man kun skal betale arveafgift af friværdien i boligen, hvad nu hvis der ikke er en friværdi - offentlig vurdering mod salgs vurdering?? Der er et realkredit lån i ejendommen, kan det overtages af min mor, som hendes bror havde det? uden og lægge det om? Hilsen Ronald

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Ronald, Man betaler boafgift af nettoværdien i boet, og dermed også – som du skriver – af friværdien i ejendommen. Hvis I har positiv viden om handelsværdien af ejendommen, er I udelukket fra at anvende den offentlige vurdering fratrukket 15 % som værdi for ejendommen. Dertil kommer, at det også er udelukket at benytte den offentlige vurdering fratrukket 15 % som værdi, hvis der foreligger såkaldte ”særlige omstændigheder”. Det kan yderligere være problematisk at benytte den lave vurdering, hvis ejendommens friværdi derved bliver negativ, da dette kan have betydning for boet i øvrigt. Som udgangspunkt er det muligt for din mor at overtage lånet på samme vilkår, men det er långiver (realkredit eller bank) som endeligt bestemmer om de vil acceptere det. På grund af de risici der er ved at benytte den offentlige vurdering fratrukket 15 %, vil jeg anbefale dig at kontakte det nærmeste Advodan-kontor for at få nærmere rådgivning. Med venlig hilsen

Camilla

Hej Ann-Louise Min mor er gået bort. Vi er to arvinger, min bror og jeg. Vi arver hendes hus og bil. Da vi gerne vil beholde huset i familien, tænker på to muligheder: 1: Min bror køber mig ud 2: Vi ejer huset sammen Vil det kunne lade sig gøre, at eje huset sammen, er det skattemæssigt klogt, og hvad skal der til for, at sådan en ordning kommer i stand? Tak for din hjælp Camilla

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Camilla, Begge løsninger kan lade sig gøre. I det førstnævnte tilfælde skal I overveje, til hvilken pris, din bror skal overtage ejendommen. Det er ikke alle værdier skattemyndighederne er forpligtede til at følge. I kan også godt eje huset sammen, men der kan være en række skattemæssige konsekvenser, hvis det fx kun er den ene af jer, der bor i ejendommen. Under alle omstændigheder kræver begge løsninger en kyndig rådgivning, og jeg vil derfor anbefale at I kontakter en advokat på jeres nærmeste Advodan-kontor for at nærmere rådgivning om jeres situation. Med venlig hilsen

Peter

Hej Ann-Louise Når man arver en bolig efter sine forældre er der jo ofte et realkreditlån i huset. Hvis man bliver kreditgodkendt til at overtage dette lån vil den eksisterende pålydende rente forsat være gældende ?, - således at man forsætter med samme ydelse og rente. Det er vel derfor at man i denne proces skal foretage en hurtigt tinglysning.

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Peter, Hvis man bliver godkendt af kreditforeningen/banken til at overtage en eksisterende belåning, indtræder man på samme vilkår og restløbetid, som den tidligere låntager havde. Banken/kreditforeningen vil kræve at se et aftalegrundlag, budget m.v. inden de kan komme med en forhåndsgodkendelse af gældsovertagelsen. I forhåndsgodkendelsen er der angivet en frist for, hvornår man skal have fået tinglyst sit ejerskab (skøde), hvorefter man kan få den endelige gældsovertagelse. Med venlig hilsen

Natacha

Hej Ann-Louise, Min mormor bor pt i et hus som min morfar har byggede tilbage i 60'erne, de er nu skilt hvilket betyder de ikke bor sammen mere. De har 3 døtre, hvor af 2 døtrene ønsker hun sælger boligen eller det sælges når hun en dag ikke er her længere. Min mor og jeg ønsker at beholde huset i familien. Hvorfor jeg ønsker at købe huset inden vi siger farvel til hende. Jeg er dog i tvivl om hvordan det fungere, da jeg ikke er direkte arving. Kan hun testamentere huset til mig (hendes barnebarn)? eller kan man foretage et skødeskifte hvor jeg så overtager gælden mens hun stadig er i live? Håber mit spørgsmål giver mening.

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Natacha, Din mormor kan både testamentere det til dig (i hvert fald en udtagelsesret), men om du kan arve det uden at betale noget, afhænger af din mormors øvrige økonomi. Du kan også købe det af din mormor imens hun er i live, men hvis din mormor skal blive boende til hun dør eller flytter, er der en række skattemæssige konsekvenser, som du bør være opmærksom på. Jeg vil derfor anbefale, at du, og evt. din mormor, kontakter din nærmeste Advodan-advokat for at få nærmere rådgivning om mulighederne. Med venlig hilsen

Charlotte

Kære Ann-Louise Vores mor ejede da hun døde i september halvdelen af et sommerhus hvor min ene søster og hendes børn ejer resten, og halvdelen af et i Sverige, hvor min anden søster ejer den anden halvdel. Der er ingen gæld i ejendommene og vi har privat skifte. Vi har fået en vurdering for begge huse, og søstrene overtager hver især vores mors del af de respektive sommerhuse. Skal vi lave købsaftale, hvor boet efter min mor sælger sin del, og derefter tinglyse et skøde? Og kan vi gøre nu efter åbningsstatus og inden vi laver boopgørelse? skal vi bruge en overtagelsesdato som er dødsdagen eller nu? Og ved du hvor man kan læse om hvad man gør med tinglysning af skøder i Sverige? Mvh

Ann-Louise Fjeldborg

Kære Charlotte, Først og fremmest vil jeg gerne kondolere for tabet af jeres far. Ja, det vil være en god idé at lave en købsaftale eller en overdragelsesaftale, så I har vilkårene for overdragelserne på plads, og I skal under alle omstændigheder tinglyse skøder. I kan godt gøre det nu, inden I udarbejder boopgørelsen. I bestemmer selv overtagelsesdatoen, men I skal huske, at I skal give besked om overdragelserne (acontoudlæg) til Skattestyrelsen inden 4 uger efter overtagelsesdagen. For at få tinglyst skøde i Sverige skal man have en overdragelsesaftale (købebrev), udfylde en blanket ”Ansökan om lagfart” og sende den til Läntmateriet i Sverige. I kan læse mere om overdragelsen af ejendommen i Sverige på lantmateriet.se. I skal derudover være opmærksomme på, at alle overdragelser/salg af fast ejendom i Sverige avancebeskattes, hvis der har været en fortjeneste. Den eneste undtagelse er overdragelse imellem ægtefæller. Med venlig hilsen

Emma

Kære Ann-Louise. Min mand og jeg står begge på skødet af vores hus. Hvis min mand vil overdrage hans andel til mig, hvordan er det så muligt. Han er syg og vil gerne sikre mig og børnene ifald der kunne være kreditorer, som ville have udlæg i hans andel fx efter hans død.

Ann-Louise Fjeldborg

Kære Emma, Tak for dit spørgsmål. Din mand kan give sin andel af jeres hus til dig, og I bør få tinglyst overdragelsen, hvilket vil koste en procentdel af værdien af ejendommen i tinglysningsafgift. Hvis der allerede er udlæg i din mands andel af ejendommen, kan han dog ikke bare give dig sin andel af ejendommen. Under alle omstændigheder vil jeg anbefale jer at kontakte en advokat fra jeres nærmeste Advodan-kontor, for at få nærmere rådgivning om jeres muligheder for overdragelsen af hans andel af ejendommen, og hvilke forhold I skal være opmærksomme på. Med venlig hilsen

Christian

Kære Ann-Louise Fjeldborg. To gifte søstre bor i hus med deres forældre. Det er et etfamiliehus og derfor kun et lån. Lånet er optaget af både forældre og søstre med deres respektive mænd i forholdet 1/3-del. Den ene forældre er gået bort, mens den anden lever i bedste velgående. Hvordan er arvereglerne, når den sidstlevende forældre dør?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Christian Som udgangspunkt skal arven fordeles i overensstemmelse med arveloven. Dette vil oftest betyde, at hver af søstrene arver halvdelen af forældrenes andel af ejendommen. Der kan dog være forhold som gør, at dette ikke er tilfældet alligevel, fx et testamente, servitut m.v., og jeg vil derfor opfordre til, at drøfte sagen nærmere med den nærmeste Advodan-advokat. Med venlig hilsen

Niels

Hej Ann-Louise 2 søskende arver et sommerhus 50/50 uden gæld. Søskende A ønsker at fastholde sommerhuset, søskende B ønsker at sælge. Søskende A har ikke råd til at købe søskende B's andel. Hvilke regler kommer i dette tilfælde i spil? Søskende B kan vil ikke gennemtvinge et 100% salg, men kun sælge sin 50% ejerandel hvis en køber kan findes!? Skal søskende A godkende en køber af de 50% eller må man bare acceptere en eventuel køber af de 50%.

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Niels B kan godt sælge sin halvdel uden A’s samtykke, og A må acceptere dette. Det er dog forudsat, at der ikke er en samejeoverenskomst eller lignende. Der er dog ofte mulighed for at finde en mindelig løsning, og jeg vil opfordre til at de kontakter deres nærmeste Advodan-advokat for at få nærmere rådgivning herom. Med venlig hilsen

Bodil

Min far er død og jeg er enebarn og skal overtage huset. Mit eget er solgt med overtagelse 1/10. Først den 12/8 kom der proklama i Statstidende og det vil sige at først i starten af oktober er mulig anmeldelse fra evt kreditorer udløbet. Kan jeg få skødet på min fars hus inden da, så jeg har mulighed for at flytte inden køber overtager mit hus?

Ann-Louise Fjeldborg

Ja, det kan du godt, men jeg vil anbefale dig at du kontakter dit nærmeste Advodan-kontor for at få nærmere rådgivning herom, da der er en række forhold som du i så fald bør være opmærksom på, fx hvis det viser sig, at din fars gæld er større end hans formue. Med venlig hilsen

Gitte

Jeg står til at skulle arve hus ( Der er ingen gæld i huset ) og omkring ca.120.000 kr. efter en gammel mand jeg har hjulpet i mange år. Vi er ikke i familie. Desværre er han blevet meget syg og er nu endt på ældrehjem. Vi er blevet enige om at jeg nu skal flytte ud i huset og leje det af ham for det beløb det koster ham at have huset. Men hvordan står jeg den dag han ikke er mere? Nogle siger at arveafgiften på huset bortfalder når jeg i forvejen har adressen der. Kan det virkelig passe?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Gitte Jeg går ud fra, at ham, du skal arve, har lavet et testamente, hvori du er indsat som arving. – Og forhåbentlig har han også indsat en velgørende forening til at betale afgiften, så du kan arve lidt mere, end hvis du ”bare” er enearving. Det er ikke korrekt, at boafgiften (tidligere arveafgift) bortfalder fordi du får adresse på ejendommen. Men hvis du har haft folkeregisteradresse på ejendommen i to år op til hans død, og I rent faktisk har boet sammen, vil boafgiften i nogle tilfælde kunne nedsættes til 15 %, i stedet for de ca. 36,25% som du skal betale nu. Imidlertid forstår jeg, at dette ikke vil kunne lade sig gøre, da han allerede er fraflyttet ejendommen. Efter min opfattelse vil boafgiften udgøre ca. 36,25% (svarende til boafgift med 15% og tillægsboafgift med 25%). Hvis du flytter ind i ejendommen, skal I endvidere være opmærksomme på, at skattemyndighederne kan vurdere, at den leje, som du skal betale, er for lav i forhold til hvad den ”normalt” ville være. Ejeren vil derfor risikere at blive beskattet af et højere lejegrundlag end den faktiske lejeindtægt. Endvidere kan skattemyndighederne vurdere, at din eventuelle ”rabat” på husleje udgør en gave fra ejeren til dig, og da I ikke er nært beslægtede, skal du betale gaveafgift af ”rabatten”, svarende til indkomstskat. For så vidt angår udlejningen vil jeg derfor foreslå, at I retter henvendelse til en lejeretsadvokat, så I kan blive rådgivet om konsekvenserne af udlejningen. Samme advokat vil måske kunne rådgive jer i forholdet til arven, hvis der skulle være et behov herfor.

Jørgen

Jeg ejer en lejlighed 50/50 sammen med min eks. / mit barns mor. Jeg overvejer at testamentere min halvdel til hende i stedet for at lade mit mindreårige barn arve lejligheden, som de begge bor i. Hun vil muligvis ikke kunne godkendes af banken til at overtage den samlede gæld. Hvad sker der så? Vil 30%-reglen kunne anvendes, fx Kræftens Bekæmpelse betaler arveafgiften vedr. den halve lejlighed, og modtager for det 30% af værdien af den halve lejlighed (som vel skal udredes af min eks, som arving) – vil det regnestykke i givet fald kunne baseres på den off. vurdering, …? Hvad sker der alternativt, hvis mit mindreårige barn arver min del af lejligheden? Andet jeg skal være opmærksom på ...?

Ann-Louise Fjeldborg

Kære Jørgen Dit spørgsmål er mere kompliceret end som så. Dit barns mor betaler kun 15% i boafgift (arveafgift) hvis I tidligere har været gift. Hvis dette ikke er tilfældet, betaler hun ca. 36,25% i boafgift for at arve dig. Dermed kan det være interessant at indsætte en velgørende forening, men det er ikke så lige til, når der også er et mindreårigt barn, der (som minimum) skal have sin tvangsarv. I forhold til værdien af ejendommen, så skal det som udgangspunkt baseres på handelsværdien, da man kun kan benytte den offentlige vurdering i særlige tilfælde ifølge værdiansættelsescirkulæret. Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter din nærmeste Advodan-advokat, for at få nærmere rådgivning om dine muligheder.

Elisabeth

Hej Bjarne, Inden min far gik bort købte han en lejlighed til at jeg kunne bo i. Efter han er gået Bort vil jeg gerne blive boende og skal derfor købe lejligheden ud af boet. Kan det behandles som et forældre køb, så jeg kan tage ejendomsværdien + - 15 % ellers skal jeg have lejligheden vurderet ?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Elisabeth, Det kommer an på flere ting om du kan overtage lejligheden til den offentlige vurdering fratrukket 15%. Udgangspunktet er, at du skal købe lejligheden til handelsværdien, dvs. værdien i fri handel. Hvis du er den eneste arving kan du beslutte at du vil anvende denne metode (se dog nedenfor), men hvis der er flere arvinger, skal alle arvingerne være enige om denne løsning. Derudover skal du være opmærksom på, at skattemyndighederne ikke er forpligtede til at acceptere denne metode, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”. For at vurdere, om der kunne være forhold, som udelukker 15%-metoden, vil jeg anbefale at du kontakter en advokat for en rådgivning herom, da der hele tiden kommer nye afgørelser på området, som gør os klogere på, hvornår der foreligger særlige omstændigheder.

Henrik

Hej Jeg har et spørgsmål vedr familiekøb af fritidshus i Sverige. Min mor døde i 2016. Min mor havde 2 sønner (min bror og jeg) Min mors mand lever fortsat (er ikke min far) Min mors mand har 2 børn fra et tidligere ægteskab. Min mors mand sidder i uskiftet bo efter min mor. Som udgangspunkt tænker jeg, at vi er 4 børn som skal arve ligeligt efter min mor og min mors mand. Min bror ønsker at købe min mors og min mors mands fælles fritidshus i Sverige. Min mors mand og min bror er enig om en pris. Fritidshuset er ikke vurderet af ejendomsmægler. 1. Hvis nu fritidshuset bliver solgt til min bror for fx kr. 300.000,- under markedsværdien, vil han så i princippet få en gave på dette beløb? 2. Jeg tænker, at det vil være en god idé at få huset vurderet af en eller flere ejendomsmæglere og så finde en gennemsnits-markedpris. Min bror vil således godt kunne købe det til den mellem min bror og min mors mands aftalte pris, men differencen skulle synliggøres og min bror kunne evt lave et gældsbevis på differencen ml. hans købspris og den reelle markedspris til de 3 øvrige børn/arvinger? I dette tilfælde 1/3 af 300.000,- til hver = kr. 100.000,- 3. Når min mors mand dør, vil min bror herudover arve en ¼ af det samlede arvebeløb (i princippet penge han selv har betalt tidligere ved køb af huset). Er det korrekt? 4. Hvad ville være den meste korrekte/fair måde at sælge et hus på til 1 kommende arving ift de øvrige 3 arvinger? Mvh

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Henrik, Tak for dine spørgsmål. Svarene er her forsimplet, og jeg vil anbefale jer at kontakte en advokat, så I kan få alle detaljerne med. Spm. 1: Hvis din bror overtager fritidshuset i Sverige til en værdi, som er lavere end markedsværdien, vil der være tale om en gave, som der skal betales dansk gaveafgift af (15%). Spm. 2: Den løsning, som du beskriver, er ikke brugbar, da din bror ikke ”skylder” hverken dig eller sine bonussøskende noget, og derfor vil resultere i, at skattemyndighederne betragter det som en gave fra ham til jer. Denne gave vil i så fald blive beskattet som indkomstskat. En mulig løsning, som ligner den, du har beskrevet, vil være, at din bror køber fritidshuset til gennemsnittet af to mæglervurderinger (markedsprisen), men underskriver et gældsbrev til din mors mand på kr. 300.000 som et rente- og afdragsfrit familielån. Dette lån vil senest skulle betales når din mors mand går bort, og vil blive modregnet den arv han skal modtage. Dvs. at hvis han skulle arve mere end kr. 300.000, så vil han få udbetalt differencen. Dermed vil de øvrige arvinger også blive stillet ligeligt i forhold til din bror. Spm. 3: Det er korrekt, at din bror vil arve ¼ af den samlede arvebeholdning når din mors mand går bort. Naturligvis forudsat at din mor og hendes mand ikke har oprettet et testamente med en anden fordeling. Spm. 4: Hvad der er fair/rimeligt er som bekendt helt individuelt, men ud fra de oplysninger, du er kommet med, er det min umiddelbare vurdering, at den løsning jeg har skitseret ovenfor i spørgsmål 2, i vidt omfang vil være en rimelig løsning for alle parter. For at få alle forhold belyst, vil jeg dog anbefale, at I kontakter en advokat, så I er sikre på, at I finder den mest gunstige løsning for alle parter.

Bjarne

Den offentlige værdi er åbenbart for høj. Hvis buddene er som du anfører, er værdien af ejendommen nok ikke højere. Der er derfor en god forklaring på, at du overtager ejendommen for kr. 210.000. Du skal derfor ikke betale boafgift af differencen.

lars..

Hej.. Min afdøde far havde et gammelt fritidshus..offentlig vudering 650.000 Kr..fritidshuset er forsøgt solgt,,men buddene er meget små, fra 100 til 200.000..Kan jeg selv overtage huset til 210.000 Kr..Og kommer jeg eller boet til at betale afgift på 15 % op til de 15% under ejendomsvuderingen..Eller hvordan gøres det bedst..Mvh. Lars

Jens

Hej Jeg er enearving efter min sambo og ægtefælle gennem 20 år uden børn og har efter privatskifte fået skifteretsattest. Boet er opgjort og jeg har fået tildelt de midler forsikring/pension der var efter min ægtefælle. Vi havde fællesejet hus, som jeg vedbliver at beholde. Når jeg snakker med bank og revisor, siger de jeg sidder i uskiftet bo, men det kan jeg ikke helt forstå i og med jeg er enearving og der ikke er nogen der kan gøre krav på del af arv? Jeg er også i tvivl om tinglysning af skøde(jeg/ægtefælle påskrevet nuværende skøde) - da jeg ønsker at blive boende i mit hus. Er det så et krav at skøde ændres, kun til at være påskrevet mit navn, da der ikke foreligger et salg af ejendom? Banken siger der skal udfærdiges en gældsoverdragelse og hvad betyder dette og hvad ligger der heri? - Jeg har jo vedgået mig arv og gæld i skifte? venligst med tak Jens

Bjarne

Hej Jens Du har overtaget boet som eneste arving, og sidder derfor ikke i uskiftet bo. Der skal ikke laves skøde på ejendommen, men det vil være en god idé at få tinglyst skifteretsattesten, så du står som eneejer af ejendommen. Hvis der er lån i ejendommen, skal du ansøge kreditor om gældsovertagelse, da kreditor skal godkende, at det nu kun er dig der hæfter for gælden.

Amalie

Hej, Er det en mulighed for en arving at agere bobestyrer efter ejer går bort, hvis papirerne er på plads før og udført af en advokat? Og hvis der er flere arvinger, hvordan står den arving så der fungerer som bobestyrer ift. ansvar og valg der kan træffes, sammenlignet med de andre arvinger? Mvh

Bjarne

Hej Amalie En arving kan i et testamente indsættes som bobestyrer. Er dette tilfældet, skal arvingen opfylde en række krav om kautionsforsikring, ansvarsforsikring m.m. Er disse betingelser opfyldt, gælder reglerne i dødsboskifteloven m.h.t. beslutninger m.m. Hvis boet skiftes som privat skifte, kan en arving være boets kontaktperson. I dette tilfælde, skal alle arvinger være enige om alle beslutninger

jette korntved

har et spørgsmål der går os på vi har mistet vores mor først på året og vores far i august vi har fået bobestyrrer på da vi er tre søskende nu er der kommet splid mellem min bror og jeg de har et hus vi skal sælge så nu kommer mit spørgsmål hvad nu hvis der kommer nogle der gerne vil købe det og giver et bud på en pris som min søster og jeg syntes er ok og vores bror så siger det er for lidt hvordan står vi så for han er typen der tror man kan få en million for det men realistisk måske 800000 da det er et ældre og der skal laves meget kan han så stoppe salget til vi bliver enige alle 3 for så tror vi det bliver forevigt eller er det vores bobestyrrer der træder ind der for ellers tror vi aldrig vi bliver enige om en pris alle 3 og min søster og jeg kan blive enige men han vil nok spænde ben nu vi er blevet uvenner det går os meget på dette spørgsmål mvh jette

Bjarne

Hej Jette Der er regler i dødsboskifteloven som bobestyrer kan anvende i sådanne situationer, netop for at bobehandlingen ikke skal trække i langdrag.

Thomas J

Hej. Min far sidder i udskiftet bo. Hans ejendom er et nedlagt landbrug hvor der udover hovedhuset er 2 længer med hver der udlejningsbolig. Nu er der lige en som har sagt, at den dag han ikke er her mere skulle vi være opmærksomme på at arveregler/beskatning mv var helt anerledes når hans ejendom har 2 udlejningsboliger udover hans egen. Er det korrekt og hvorledes er det sat op. Har forsøgt at søge lidt på det men ikke fundet noget jeg kunne brug.

Bjarne

Hej Thomas J Det har ingen betydning i arvemæssig henseende. Der kan eventuelt være en skattemæssig avance ved et salg. Sker salget af et dødsbo, skal boet betale skat af avancen, såfremt boet er skattepligtigt. Dødsboer er kun skattepligtige såfremt formuen er over kr. 2.966.200 (2020). Ved uskiftet bo er grænsen det dobbelte.

Bent Laursen

Hej min svigerdatter har arvet 66% af et hus efter sin morfar, huset ejes af morfaren, mormoren og hendes far med 33 % hver, de købte det sammen i 2004 og min svigerdatter er opvokset i huset, men er flyttet for mere 10 år siden. mormoren døde for nogen år siden og morfaren arvede hendes del, han sad i uskiftet bo. Der var lavet testamente og der var ikke andre arvingen, boet er behandlet som forenklet privat skifte. Der skulle ikke betales nogen boafgift af beløbet som var på kr. 493.000 og der var ikke andre værdier af betydning, der var dobbelt bundfradrag. Huset er vurderet til kr. 740.000 og der er en restgæld på kr. 384.000 Kort tid efter hans død spurgte skifteretten telefonisk om min svigerdatter ville overtage de 66% af huset, hvilket hun sagde det ville hun godt. Efter kort tids overvejelse blev det besluttet at hendes far, som stadig bor i huset og ejer 33% skulle købe hendes andel på 66% til en pris nogenlunde svarende til beløb som blev arvet med hensyn til at hun også overtager en del af restgælden, skifteretten blev informeret om dette, og svarede på mail at det var der inden problemer i og de afventede det endelige beløb. Processen er sat i gang, men skifteretten har så lige pludselig skrevet at sagsbehandlingen af afsluttet i skifteretten på trods af de havde godkendt at huset blev solgt inden sagen blev afsluttet. Salget af huset til hendes far bliver gennemført uanset, men risikere hun nu at skulle betale indkomstskat at beløbet? Og skal hun tinglyses som ejer inden dette salg kan finde sted?

Bjarne

Hej Bent Man bliver kun beskattet af en eventuel fortjeneste. Hvis andelen sælges til det samme beløb som hun har arvet andelen af ejendommen til, er der ingen fortjeneste og derfor ingen skat. Hun skal ikke tinglyses som ejer. Når hun sælger sin andel, skal skifteretsattesten sendes til Tinglysningsretten sammen med skødet.

Henrik Nielsen

Hej Min mor er lige afgået ved døden vi er 3 søster, jeg ønsker muligvis at overtag hendes hus, der er en gæld i huset på 530.000 kr. hvordan skal jeg forholde til et eventuelt køb. Venlig hilsen Henrik

Bjarne

Hej Henrik Det kommer an på, hvor meget du skal give for huset, hvordan der skal forholdes med gælden og om der er andre aktiver i boet. Enten skal gælden indfries eller også skal du overtage gælden. Skal du overtage gælden, skal dette godkendes af kreditor. I dette bør du ansøge kreditor om gældsovertagelse før du træffer beslutning. Er der en friværdi i huset, skal dine søskende have deres arv udbetalt.

Michael

Hvis arven er et hus der er belånt til mere end salgsværdien, og derudover kun består af indbo med mest affektionsværdi (møbler billeder, souvenirs), kan man så overtage indboet uden at overtage gælden i huset ?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Michael, I så tilfælde er boet som udgangspunkt insolvent, og skal behandles efter reglerne om insolvente dødsboer, og skifteretten vil udpege en bobestyrer. Såfremt der er tale om et sommerhus, vil det være normalt, at indbo medfølger i handlen. Bobestyrer har dog mulighed for at udlevere indbo og personlige effekter af beskeden værdi til arvingerne. Bobestyreren kan betinge udleveringen af, at arvingerne ryddeliggør afdødes bolig. Det er normalt en forudsætning, at værdien af indboet ikke væsentligt overstiger udgiften til rydning af boligen, og ofte vil bobestyreren forlange, at arvingerne underskriver en erklæring om, at arvingerne påtager sig at ryddeliggørelsen.

Henrik

Min mor og far stod begge tinglyst som ejere af en udlejningsejendom. Ved min fars død blev boet skiftet og min mor overtog de sidste 50% af ejendommen. Hun overvejer nu at sælge ejendommen. Udgør hendes anskaffelsessum den oprindelige anskaffelsessum for hendes 50% tillagt værdien i boopgørelsen for de sidste 50% efter min far? eller får hele ejendommen en ny anskaffelsessum svarende til den fulde værdi af ejendommen i boopgørelsen?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Henrik, Din mors anskaffelsessum udgør den oprindelige anskaffelsessum for hendes 50% tillagt værdien i boopgørelsen for de sidste 50% efter din far. Din mor bør i øvrigt rådføre sig med en revisor inden et salg af ejendommen, for at sikre, at en eventuel beskatning bliver så lille som muligt.

Henning Hansen

Hej jeg har overtaget min fars bil efter hans død .nu viser det sig der skyldes 3600kr i den tik den privat person han i sin tid købte den af .skal jeg betale de 3600 kr så .

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Henning, Det afhænger af flere forskellige faktorer. Bl.a. om sælgeren af bilen havde tinglyst pant i bilen om restgælden, og hvis ikke om han så havde anmeldt krav i boet inden proklamafristens udløb, samt hvordan boet er skiftet (privat, bobestyrer eller boudlæg). Jeg vil anbefale dig at kontakte din nærmeste ADVODAN-advokat for nærmere rådgivning herom.

Eva

Min kæreste er 1 af 3 arvinger efter deres mors død maj 2019 Boet behandles af en bobestyrer Der er 4 grunde og moderens helår bolig som er et sommerhus De 2 øvrige arvinger har lige fået lov at udtage de 4 grunde som deres far må bruge fremover.Moder og far var fraskilt på dødstidspunktet og faren er ikke er arving Min kæreste ønsker udtag/køb af moderens bolig/sommerhus Problemet er at det hele afhænger af at min kæreste har midler og bobestyrer vil have udgifter i boet dækket . Der har været mægler på og vurdere boets grunde/ejendomme i efteråret 2019 Den offentlige vurdering 1/10-2018 580.000 kr- bobestyrer har ifl ham og øvrige arvinger enighed om at salgspris er 600.000 kr Der er flagermus i tagryg og rotter har ødelagt af arvingers indbosdele i huset-det har stået uberørt siden ca August 2019 efter antikvar har nedpakket og fordelt arvelod i 3 bunker. Bobestyrer er af kreditforening /bank til lånebeløbet bedt om tilstandsrapport samt min kærestes advokat har bedt om muligt prisafslag af købsprisen pga skadedyr-men dette ignorerer bobestyrer Bobestyrer har nu ydermere lagt 10.000 kr oveni købsbeløbet da der ellers mangler penge i boet!(sikkerhedsmargin” )kalder han det De øvrige arvinger har ingen midler og har fået “rabat” udfra de offentlige ejendomsvurderinger fra 2018 ift mæglervurderinger på samlet 130.000 kr Bobestyrer har nu tilsendt Arveudlæggelsesskøde og fralægger boets ansvar vedr løsning på skadedyrsproblemer -og vil ikke udarbejde tilstandsrapport -el/tjek-samt tilbud på ejerskifteforsikring Hvad mener du man kan/bør gøre? Det skal nævnes at fraskilte exmand/far til arvinger fra start i arvesagen har fjernet en betydelig del effekter fra moderens bolig /grund-flyttet disse effekter til de 4 grunde som øvrige arvinger udtager -og disse er nu fjernet fuldstændigt fra boets grunde.Da der ligger 11 indskærpelser og straksgenplacering af fjernet effekter og forbud fra bobestyrer mod at færdes på alle boets grunde mv -ulovligindtrængen i hus på en af grundene-og ved min kærestes tilsyn af grundene blev overfaldet med trusler slag og skub af faderen på grunden foreligger der nu voldsanmeldelse-tyverisag-ulovlig indtrængen-skifteret/bobestyrer har ifg dem ikke mulighed for anmeldelse af dette-det er civilt søgsmål Bobestyrer har valgt at droppe inddrivelse af disse effekter pga hans vurdering er af ringe værdi og boets bevisførelse-trods foto dokumentation fra min kæreste af effekter før/efter fjernelse -dermed kan min kæreste så ikke “få” sin 1/3 del arv Der er udgifter på låsesmed/glarmester mv på ca 10.000 kr -el/vand regninger i exmands navn samt bobestyrersalær på ca 120.000 kr Farens advokat repræsentere osse de 2 øvrige arvinger i arvesagen Men hvordan er reglerne tydelig i salg af dødsbo til arvin-dvs prisudregning og er det iorden at da det er “privatsalg“ som bobestyrer henholder sig til så hæfter min kæreste for udgifter og løsninger på skadedyr selv efter køb???🙄 Beklager hvis min mail virker rodet😊 Mvh Eva

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Eva, Du skriver selv, at din kæreste har en advokat i forbindelse med købet, og denne advokat bør kunne besvare de fleste spørgsmål vedrørende overtagelsen af ejendommen og forholdene i boet. Imidlertid vil jeg kommentere på enkelte af tingene, da det kan have interesse for andre. Når en ejendom/grund er vurderet af en mægler, skal denne værdi benyttes ved et salg til en arving. Dvs. når markedsværdien er kendt, kan man ikke efterfølgende anvende den offentlige ejendomsvurdering (evt. med fradrag). Det er en konkret vurdering, om der skal udarbejdes tilstandsrapport m.v. ved salg til en arving. Hvis rapporterne ikke udarbejdes, har arvingen ikke mulighed for at tegne ejerskifteforsikring, og står derfor med risikoen for selv at skulle betale for eventuelle fejl og mangler - også skjulte. Hvis arvingen inden købet kender ejendommen indgående, giver det dog sjældent mening at bekoste udarbejdelsen af rapporterne. Én arving skal som udgangspunkt ikke dække boets "underskud" alene, og bobestyrer må løbende holde øje med, at udlæg af ejendomme kan holdes inden for den pågældende arvings arvelod, og overstiger værdien af ejendommen arvingens forventede arvelod, må bobestyrer sikre sig, at arvingen kan betale for den overskydende værdi, så de andre arvinger ikke bliver "snydt". En bobestyrer kan ikke tage stilling til hvilket indbo afdøde havde ved sin død, ligesom bobestyrer ikke kan tage stilling til hvilke arvinger der har taget hvilke indboeffekter. Dette må i så fald løses ved en retssag. Er der enighed om indboet, men ikke hvem der skal udtage bestemte genstande (fordi flere vil have disse), og står der ikke noget om en evt. fordeling i et testamente, skal bobestyrer trække lod om fordelingen af hver enkelt indbogenstand - en meget dyr løsning.

lice

min far er død sad i uskiftet bo efter min mor vi er 2 søskende min bror vil gerne købe landejendommen til 1mil.kr offentlig vurdering er 1,7 mil. gæld 800.000,kr han har overtaget styring af økonomi plus skifteret og sir at det er sådan det blir inden jeg protesterer vil jeg høre om det er rimeligt?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Lice, Det kan jeg ikke umiddelbart vurdere ud fra dine oplysninger. Men den måde, du beskriver din brors håndtering af det, får mine alarmklokker til at ringe. Jeg vil anbefale dig at kontakte din nærmeste ADVODAN-advokat for at få nærmere rådgivning herom. Det vil formentlig kunne klares med et telefonopkald.

Gitte

Min samlever gennem 15 år er afgået ved døden. Hans to børn skal arve efter ham. Der er ikke oprettet testament, og det er helt som det skal være, altså at der skal udredes arv til børnene. Mit spørgsmål er nu hvilken værdi af den faste ejendom jeg skal udrede. Pr. dødsdag var der en restgæld på 1,450.000 kr. i ejendommen - vurderet til salgsværdi 1.650.000. Vi havde dog tegnet en livsforsikring i banken til fordel for den anden - således at en del af gælden bliver indfriet af forsikringen. Det betyder nu at der bliver lagt større friværdi til boopgørelsen end pr. dødsdag. Hvilken værdi skal udredes til børnene - friværdi før livsforsikringsdækning (bank), eller friværdi efter livsforsikringsdækning?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Gitte, Hvis I har tegnet en krydslivsforsikring til at dække gælden i ejendommen vil jeg mene, at du skal betale boets/din samlevers andel af friværdien pr. dødsdagen, eller i hvert fald inden gælden bliver reduceret/indfriet pga. livsforsikringen. Krydslivsforsikringen har I netop tegnet for at beskytte hinanden, og hvis du skal betale friværdien efter forsikringsdækningen, så tilgodeser man i stedet din samlevers børn, hvilket næppe har været hensigten.

Allan

Jeg ejer et sommerhus sammen med min søn. Han ønsker at udtræde af ejerskabet, og jeg ønsker at betale han ud for derved at eje huset 100 %. Samtidigt vil jeg indfri restgælden så der bliver ingen lån i huset efter overtagelsen. Prisen på huset er vi blevet enige om ved at få en takst hos en ejendomsmægler. Mit spørgsmål er om jeg ved at lave en købsaftale selv kan sørge for at få ejendommen tinglyst i mit navn? Mener ikke det kan være så kompliceret da vi er enige.

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Allan, Ja, det kan du principielt godt. Der er ingen krav om at der skal medvirke advokat, ejendomsmægler eller lignende. Jeg vil dog altid anbefale, at I søger rådgivning hos en professionel. Du skal være opmærksom på, at skødet skal tinglyses digitalt. Selvom tinglysningssystemet på papiret er lavet, så alle burde kunne finde ud af at tinglyse selv, så er det i praksis desværre langt fra tilfældet, og mange ender med at give op og få en professionel til at hjælpe sig i stedet. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte din lokale ADVODAN-advokat og få nærmere rådgivning.

Peter

Min far på 89 sidder i uskiftet bo og skylder intet i sit hus. Han vil gerne optage lån i huset, så han kan give børnebørnene penge fra en kommende arv. Han ønsker så at sige, at ’få glæde’ af pengene, mens han selv er i live. Samtidig vil det ene barnebarn gerne overtage huset, når han er borte. Vi er fire børn med hhv. to, to, et og ingen børn. Det er det enlige barnebarn, der gerne vil overtage huset. Mine spørgsmål er således: 1. Kan det enlige barnebarn arve huset via testamente 2. Kræver ovenstående at vi børn giver afkald på vores tvangsarv - kan vi overhovedet det? 3. Kan han give hver af børnebørnene kr. 67.100 fra både min mors og sin egen del altså kr. 134.200 om året? 4. Kan han give os fire børn det samme? 5. Kan vi lade vores del gå direkte videre til vores børn? På forhånd tak Peter

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Peter, 1. Ja, men evt. imod betaling af den overskydende værdi, hvis værdien overstiger hvad din far kan råde over ved testamente, hvilket normalt er 3/8 af det uskiftede bos samlede nettoformue. Dog kan du og dine søskende også give afkald på såvel arv som tvangsarv, for at løsningen kan lade sig gøre. Det bør I dog rådføre jer med en advokat om, så I er sikre på, at arveafkaldene får de rigtige konsekvenser, ligesom testamentet bør udarbejdes af en advokat. 2. Muligvis, jfr. ovenfor, og ja, I kan godt give afkald på jeres tvangsarv. Hvis en af jer er insolvent, kan det dog være nødvendigt, at arveafkaldet gives inden dødsfaldet, for at det ikke kan tilsidesættes af den pågældendes kreditorer. 3. Nej, kun levende kan give gaver, og din far kan derfor kun give gaver fra sig selv, selvom han sidder i uskiftet bo. 4. Ja, se dog ovenfor. Din far kan give hver af sine livsarvinger (efterkommere), dvs. børn, børnebørn osv. op til kr. 67.100 afgiftsfrit pr. kalenderår. Beløbet pristalsreguleres årligt. 5. Nej, men I kan hver især give jeres børn et tilsvarende beløb. Hvis dette sker i meget nær tilknytning med modtagelsen af gaven fra jeres far, kan skattemyndighederne dog betragte dette som omgåelse af reglerne, og jeres børn vil i givet fald skulle betale gaveafgift med 15% af gaverne fra jer.

Anne

Hej jeg bor sammen med min kæreste hvor han ejer huset. Han har to voksne børn som skal arve huset og lavet testamente så jeg kan blive boende i 6 mdr til jeg finder ny bolig. Men hvad med hensyn til adgang til huset ? Vil det først være efter 6 mdr. - eller vil de have ret til at komme ind i huset og se hvad der er af værdier mm. og have ret til at få nøgle så de kan komme og gå imens jeg bor der ?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Anne, Din kærestes børn vil ikke kunne komme og gå som det passer dem. På mange måder vil du blive betragtet som en lejer, og hans børn som udlejer, og de må derfor ikke komme ind i huset uden at det er efter aftale med dig. Der vil dog i almindelighed være et behov for børnene til at konstatere, hvilke indbo- og løsøreeffekter deres far havde, hvis de ikke er vant til at komme i hjemmet, og dermed ikke i forvejen er bekendt med forholdene. Hvis du og din kæreste i øvrigt har haft fælles folkeregisteradresse i mindst to år op til dødsfaldet, bør du være opmærksom på dødsboskiftelovens § 111a, som giver dig en ret til at udtage tidligere fælles indbo m.v., dog evt. mod betaling. Du kan finde bestemmelsen på retsinformation.dk.

Peter

Hej Jeg tænker på at overtage min mor og hendes mands hus mens de er i live og lade dem bo der så længe de vil. Vi er 4 børn der arver det når de dør. Regner med det koster ca 4 mill. Regner med at jeg skal købe de andre ud. kan man overhovedet det ? med venlig hilsen Peter

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Peter, Du kan godt købe din mors og stedfars hus, men I bør søge advokatrådgivning om hvilken pris du i så fald skal købe det til. Særligt hvis din mor ønsker, at alle hendes børn skal stilles ens. Udgangspunktet er dog, at din mor godt kan vælge at gøre forskel på dig og dine søskende imens hun er i live, medmindre hun sidder i uskiftet bo. Så der er ingen søskende du skal "købe ud". Derudover er der en række skattemæssige udfordringer ved den løsning du påtænker, herunder at din mor og hendes mand skal betale husleje til dig, du bliver beskattet af lejeindtægten (evt. af en fiktiv lejeindtægt), og du vil også blive beskattet af en evt. avance ved et senere salg af ejendommen, hvis den ikke har tjent som din bolig i din ejertid. Jeg vil derfor råde dig (og din mor og stedfar) til at søge advokatrådgivning inden I gennemfører overdragelsen.

Per

Min hustru døde tidligt i 2019, vi havde lavet gensidigt testamente, som stiller den efterlevende bedst muligt, altså alle andre arver mindst muligt. Min hustru stod som ejer af huset, men vi var gift. Vores hus blev vurderet måneden efter min hustru gik bort, af to mæglere. Vurderingen skulle så være gældende i boopgørelsen. Efter vurderingen laver jeg væsentlige forbedringer på huset, som naturligvis stiger i værdi (nyt tag, nye vinduer i hele huset, nyt badeværelse, indsat en rem og ovenlys). Her 15 måneder efter kræver bobestyrer så at huset revurderes og her er der selvfølgelig en forskel på huset nu og sidste år. Nu vurderes huset så 450.000,- højere, kan det være rigtigt at det nu er den nye vurdering som skal være gældende i forhold til boopgørelse og tvangsarv. Jeg har betalt alle omkostninger på huset i perioden, terminer, ejendomsskat mv.

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Per, Det lyder til, at du ikke har fået udlagt ejendommen i forbindelse med den oprindelige vurdering, og at der derfor først skal ske overdragelse nu. Hvis du og bobestyreren har aftalt, at du skulle udtage/overtage ejendommen i forbindelse med den første vurdering, og dette ikke er gennemført, kan du henholde dig til den aftale. Dette kan dog potentielt give nogle udfordringer i forhold til skattemyndighederne, da de skal have besked om en sådan overtagelse senest 4 uger efter overtagelsesdagen. At du har betalt alle udgifterne til ejendommen ændrer som udgangspunkt ikke på noget. Hvis du og bobestyreren ikke har indgået en aftale om din overtagelse af ejendommen tidligere, vil din betaling af omkostningerne til huset som fx terminer, ejendomsskat m.v. blot være din "husleje" for at benytte boets ejendom. Dine udgifter til forbedringer af ejendommen, kan du muligvis kræve betalt af boet, hvis du ikke har indgået en aftale med bobestyreren, og derfor skal overtage ejendommen til den høje vurdering. Dette er dog en konkret vurdering, herunder om der foreligger dokumentation for udgifterne, og om forbedringerne kan anses for at være foretaget efter aftale med bobestyrer. Jeg vil tilråde, at du kontakter en advokat, for at få nærmere rådgivning om din retsstilling.

Jesper

Hej Min hustru og hendes bror er de eneste arvinger efter deres far. Udover likvide midler er deres også en gædsfri bil i boet. Min hustru vil gerne overtage bilen (hendes bror vil ikke), men hvem værdiansætter denne? Og er der andet man skal være opmærksom på ved overtagelse af bilen?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Jesper, Hvis din kone og hendes bror er enige om værdiansættelsen - og den er rimelig - kan de anvende den pris. Ellers vil jeg anbefale at de retter henvendelse til 1-2 forhandlere/bilsælgere, og får den vurderet. Vurderingsprisen er værdiansættelsen. Ved overtagelse af bilen skal man huske at omregistrere bilen (husk evt. at bestille en ny registreringsattest, hvis I ikke har den originale) og forsikre bilen. Det nye forsikringsselskab giver besked om forsikringsnytegningen til det gamle (boets) forsikringsselskab.

Jesper

Hej igen Du skriver "hvis de er enige om værdiansættelsen - og den er rimelig" - hvordan skal det tolkes? Hvis bilen kan sælges i fri handel for kr. 90.000,- men de bliver enige om at værdisætte den til f.eks. kr. 80.000,-, kan det så forsvares over for skifteretten (eller hvem det styrer det)? Er det en regel for hvor lavt den kan værdiansættes - i forhold til salgsværdi ?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Jesper, Ifølge værdiansættelsescirkulæret skal aktivers værdi altid opgøres til deres markeds-/handelsværdi, dvs. hvad man kan få for aktivet. Det betyder, at man normalt vil lade aktiver, som fx en bil vurdere, så man har handelsværdien. I så fald kan man ikke aftale en væsentlig anden pris. Særligt omkring indbo kan omkostningerne til vurdering være store, og derfor accepterer skattemyndighederne ofte arvingernes egen værdiansættelse, som de måtte være enige om. Hvis skattemyndighederne mener, at den værdi som arvingerne er enige om (uden at have fået aktivet vurderet), svarer til handelsværdien, vil værdiansættelsen blive accepteret. Hvis det viser sig, at en vurdering ikke har taget højde for fx en skade, vil man kunne reducere værdien af bilen med udbedringsomkostningerne.

charlotte

Hvis jeg arver et hus som god ven og huset har en restgæld på 2 mil. og en off. ejendomsvurdering på 4.5 mil. hvad skal jeg da betale i afgift og hvis der i den tid sagen har kørt ikke er betalt ejendomsskat, forsikringer m.v. ( de udgifter som normalt er forbundet med at have hus hvad så) og der i den periode fra personen døde til nu har boet nogen som har misligholdt huset hvad så?. Hvem vurdere hvad huset er værd?.

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Charlotte, Først og fremmest vil manglende betaling af udgifterne til ejendommen være udgifter som skal afholdes af boets formue. Hvis du er indsat til at arve huset, skal huset vurderes af 2-3 ejendomsmæglere, da du arver det til handelsværdien. Du er i den "dyre" afgiftsklasse, og der skal derfor betales bo- og tillægsboafgift (arveafgift) med ca. 36,25% i alt af friværdien i ejendommen. Hvor stort et beløb der er tale om, afhænger således både af handelsværdien, men også om du overtager den eksisterende belåning i ejendommen eller om lånet indfries af boet. Din ven, kan med fordel kontakte en advokat for at få rådgivning om, hvordan vedkommende bedst kan tilrettelægge arvens fordeling, herunder om muligheden for at indsætte en velgørende forening for at spare på de bo- og tillægsboafgifter, der skal betales i boet.

Johanne Jelnes

Kære Ann-Louise, Mine svigerforældre arvet tilbage i 1997 et hus i Spanien sammen med min svigerfars to søskende. De sidste 10 år, er huset langsomt forfaldet da de to andre søskende ikke har ønsket at bruge penge på at holde huset ved lige. Mine svigerforældre er nu op i 80’erne og har længe ønsket at sælge deres andel af huset, men de to andre søskende vil ikke sælge og slet ikke til markedsværdien af huset. Der blev desværre ikke oprettet noget ejerskabsdokument i sin tid. Er der intet de kan stille for at få solgt deres del af huset inden min mand og hans søster skal stå med den problematik sammen med deres tre andre fætter og kusiner? På forhånd tusind tak for svar. Med venlig hilsen Johanne

Ann-Louise Fjeldborg

Kære Johanne, Når dine svigerforældre ikke er enige med deres søskende vedrørende ejendommen i Spanien, så kan samejet om ejendommen ophøre ved en retssag herom og evt. efterfølgende frivillig auktion ifølge de danske regler. Men da ejendommen er beliggende i Spanien kan der meget vel være andre regler at tage hensyn til, og dine svigerforældre bør derfor kontakte en lokal, spansk advokat for at få rådgivning om spørgsmålet.

Camilla

Hej, min far er netop gået bort og min bror og jeg står som de eneste arvinger. Vi har ikke fuldt overblik over hans økonomi endnu, men vi ved han har et hus, et lån og en opsparing, foruden pension, feriepenge til gode osv. Mit spørgsmål omhandler hovedsageligt huset og hans gæld. Hvis han har gæld og hvis huset er sikkerheden for lånet, er det så muligt at overdrage huset til banken som afvikling på det tilbageblevne lån, uden at evt. opsparing og pension mm. røres? Sagt på andet vis: Er lån og opsparing i separate "kasser" eller bliver alt opgjort som ét regnestykke`og vil hans eventuelle opsparing derfor blive brugt til at betale en eventuel gæld?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Camilla, Udbetalinger fra pensioner i forbindelse med dødsfald, udbetales - som udgangspunkt - direkte til den eller de personer, der er indsat som begunstiget. Dette vil som oftest være dig og din bror. Pensionerne indgår derfor ikke i boet efter din far, medmindre han har bestemt andet. Alt, hvad din far derudover efterlader sig, er ét samlet bo. Hvis der derfor er mere gæld i huset end hvad det kan sælges for, vil din fars opsparing komme til at være med til at dække underskuddet i ejendommen. Ofte kan Skifteretten vurdere, om det er tilrådeligt, at I selv behandler boet som privat skifte, eller om det vil være bedst for jer med en bobestyrer. En advokat vil formentlig også kunne hjælpe jer med at afgøre, hvad der vil være mest fordelagtigt for jer.

Vivi

Hej Jeg er netop blevet ringet op af Skifteretten, at jeg er ene-arving efter min bror. Han har boet med sin samlever de sidste 40 år, men de var åbenbart ikke gift. De ejer et hus sammen til en offentlig vurdering på 1.000.000, hvoraf der er gæld for 820.000. Skifteretten siger, jeg har ret til de 90.000 (halvdelen af den fælles friværdi), men betyder det, at jeg bliver rodet ud i at være husejer? Eller potentielt tvinger hans samlever til at gå fra hus og hjem, hvis hun ikke har råd til at bo i huset alene? Aller helst vil jeg gerne afslutte dette på bedste vis, der også kommer hans samlever til gode, men Skifteretten informerede mig om, at pengene går til staten, hvis jeg nægter mig arven. Og så får hun jo i hvert fald intet ud af det. På forhånd tak. Vh Vivi

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Vivi, Det er en rigtig ærgerlig situation din brors samlever står i nu, for hvis du ikke ønsker at blive medejer af ejendommen, hvilket jeg ikke umiddelbart vil anbefale dig, så skal samleveren kunne blive kreditgodkendt til at overtage gælden i ejendommen alene, og samtidig "betale dig/boet ud" af ejendommen - dvs. betale for boets andel af friværdien. Om friværdien reelt udgør kr. 90.000 kan diskuteres. Jeg vil anbefale, at du og samleveren tager et møde med en advokat, som kan rådgive og vejlede om de muligheder, der er. I sidste ende vil det i høj grad være dit valg, der er afgørende for om din brors samlever kan blive boende i ejendommen.

Birgit Clausen

Kære Ann-louise. Under finanskrisen røg jeg i gæld men er siden blevet helt gældfri. Min mor købte den gang et billigt hus som jeg har boet til leje i de sidste 10 år. Jeg har prøvet at overtage/købe det men kreditforeningen vil ikke godkende mig. De siger at min økonomi er god nok, men at det er deres politik ikke at godkende lån til billige huse. Huset blev købt for 375.000 kr og der er ca. 250.000 kr tilbage i gæld i huset nu. Her er spørgsmålet : Når jeg på et tidspunkt arver huset er det så normen at kreditforeningen godkender arvinger når økonomien er OK? Hvis de stadig ikke vil godkende mig kan de så kræve en tvangsauktion eller skal huset vurderes og sættes tilsalg til hvad en reel salgspris ville være? Jeg vil være meget ked af at skulle afskrive huset for ikke at komme i gæld. Det er min mening at blive boende i huset. Venlig hilsen fra Birgit

Ann-Louise Fjeldborg

Kære Birgit, Realkreditinstitutterne/bankerne har forskellige retningslinjer i forhold til gældsovertagelse, så jeg kan desværre ikke svare dig på, om de - når din mor dør - vil godkende dig til at overtage gælden. Hvis de ikke vil godkende dig, skal huset som udgangspunkt sælges i fri handel, dvs. til markedsprisen. Du kan også overveje at spørge et andet realkreditinstitut/bank om de vil låne dig penge til at købe huset. Hvis det lykkes, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat for at sikre, at I får overdraget ejendommen så hensigtsmæssigt som muligt.

Heidi

Kære Ann-Louise Min far døde sidste år. Min mor ejer huset. Der er et testamente som min mor nu vil ændre så jeg arver mest muligt og min bror mindst muligt (han har meldt sig ud af familien). Min mor klarer kun huset grundet afdragsfrihed - udløber om 7 år. Min tanke, for at hun kan blive i huset altid: Kan hun sælge det til mig, billigt - da jeg jo alligevel vil være den der arver mest muligt? Så kan hun bo til leje hos mig og dermed blive i huset som er hendes højeste ønske. Eller er der en anden arvemæssig/overdragelsesmulighed som jeg ikke kender til? Målet er at hun skal blive i huset og jeg ikke skal ende i en ugunstig situation dén dag hun ikke er her mere. Bedste hilsner Heidi

Ann-Louise Fjeldborg

Kære Heidi, Først og fremmest skal din mor være opmærksom på, at hun kun kan ændre testamentet for så vidt angår den del, der falder i arv efter hende, hvis hun sidder i uskiftet bo. Det betyder, at du og din bror stadig skal dele den halvdel, der "tilhører" din far. Din mor kan godt overdrage ejendommen til dig, men du skal i så fald minimum godkendes til at overtage gælden i ejendommen. Til hvilken pris hun kan overdrage den, afhænger dog af en række andre ting. Derudover skal du finansiere en evt. friværdi, ligesom du skal være opmærksom på, at du bliver skattepligtig af den leje, som din mor betaler til dig, og at du vil blive beskattet hvis du efterfølgende sælger ejendommen med fortjeneste. Da der er flere faldgruber ved de handlinger I overvejer at foretage, vil jeg anbefale, at I kontakter en advokat, som kan rådgive jer nærmere om hvilke muligheder I har.

Randi

Min mand er død og jeg står tilbage med et hus. Jeg er i tvivl om hvad der er bedst i forhold til skifteretten. Vi har ingen fællesbørn - men seks myndige særbørn. Der er skrevet testamente sådan at børnene kun skal have tvangsarv på huset. Vi har kun boet i huset i tre år og jeg tænker umiddelbart ikke der er den store friværdi i huset, da vi skylder det samme som vi gav for det. Min mand har derudover en bil som skal sælges og som vi nok taber penge på. Så det er kun hvis huset er steget meget i værdi at der vil være et overskud. Jeg vil helst ikke sidde i uskiftet bo. Hvad vil du anbefale mig. Hvad er bedst i min situation. Børnene har alle udtalt at de vil sige nej tak til arv og gæld. Mvh Randi

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Randi, Hvis din mands særbørn vil give arveafkald, kan det være en løsning, hvorved du overtager hele din mands formue, uden at børnene skal have noget arv. Der er dog flere af dine oplysninger, som giver anledning til yderligere spørgsmål, og jeg vil derfor anbefale dig, at du kontakter en advokat, for at blive rådgivet nærmere om valget af skifteform, dine muligheder og konsekvenserne heraf.

Vivi

Min søster og jeg har arvet et hus uden gæld. Jeg vil gerne beholde huset. Kan vi selv bestemme handelsværdien? (vi er enige om prisen, således at jeg betaler min søster ud) Eller er der regler vi skal forholde os til? Med venlig hilsen Vivi

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Vivi, Nej, handelsværdien er markedsværdien, og det er den I som udgangspunkt skal bruge. I kan få en ejendomsmægler til at hjælpe med at fastsætte handels-/markedsværdien. Under særlige omstændigheder er der ifølge værdiansættelsescirkulæret mulighed for at I kan fastsætte ejendommens værdi til den offentlige vurdering +/- 15%, men i så fald bør I kontakte en advokat, som kan rådgive jer herom.

Lars-Henrik

Min hustru døde i august. Vi laver privat skifte hvor vores fælles datter samt datter fra min hustrus først ægteskab ifølge testamentet får tvangsarv. Jeg overtager hus og den gæld der er i huset. Lånet i huset skulle under alle omstændigheder refinansieres til april 2020. Enten ved forlængelse af eksisterende F3 eller nyt lån. Jeg overvejer at skifte realkreditinstitut, men de beder om et brev hvor arvingererne overdrager huset til mig til en pris, der svarer til en ejendomsmæglers vurdering af huset. Er det nødvendigt og hvis ja, findes der en standard formular? Mvh, Lars

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Lars, De kan ikke forlange en købsaftale/overdragelsesaftale m.v. medmindre ejendommen ikke er tinglyst over i dit navn alene endnu. Realkreditinstituttet kan heller ikke forlange, at du overtager ejendommen til handels-/markedsværdien (hvilket en overtagelse til en pris fastsat af en ejendomsmægler vil være). Hvis du og børnene har aftalt, at du fx skal overtage ejendommen til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15%, så har I mulighed for det - så længe I ikke kender ejendommens handelsværdi. Hvis du har behov for yderligere oplysninger, eller har du supplerende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig eller en advokat på dit nærmeste ADVODAN-kontor.

Anne

Mine to søstre og jeg har arvet min mors sommerhus. Skal der skrives nyt skøde eller er det nok med en tinglysning? Det er stadig vores afdøde far, han døde for 21 år siden, som står på skødet. Med venlig hilsen Anne

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Anne, I bør tinglyse overdragelsen, og tinglysningen er i dag det samme som et skøde. Tidligere kunne skødet også være et overdragelsesdokument (købsaftale), men er ikke det samme i dag. I bør i nogle situationer lave et overdragelsesdokument, fx hvis I ikke skal bruge sommerhuset selv, men kun udleje det, men ellers er det nok at I tinglyser overdragelsen. I skal bruge skifteretsattesten, hvor jeres far formentlig også står på, til at få overdragelsen tinglyst. I er velkomne til at kontakte jeres nærmeste ADVODAN-kontor for at få yderligere oplysninger om tinglysning og behovet for et overdragelsesdokument.

Heidi

Hej Ann-Louise Jag äger en sommarstuga i Danmark som är avbetald. Dessutom bor jag i utlandet. Ärver min man eller om han har gått bort våra barn stugan? Vi bor alla i utlandet. Vad skall jag beakta? Tack i förväg. Vänliga hälsningar, Heidi

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Heidi, Det er arvereglerne i det land, hvor I bor, eller dit eventuelle testamente, der er afgørende for, hvem der arver sommerhuset. Ofte vil det være din ægtefælle, og ellers dine børn. Den arving, eller de arvinger, som arver sommerhuset, skal sørge for at få tinglyst skøde, og at en eventuel gæld i sommerhuset bliver betalt eller overtaget af den nye ejer. Når ejendommen er beliggende i Danmark skal du være opmærksom på, at der skal betales dansk boafgift (arveafgift) af værdien af sommerhuset her i Danmark.

Heidi

Hej Ann-Louise Tack för ditt snabba och utförliga svar. Vänligen Heidi

Heidi

Hej igen Nu dök det upp några frågor till. Min man och jag är inte danska medborgare. Vi har ett kontrakt att vi får bo i oberört bo om en av oss dör före den andra. Markten som sommarstugan st år på är jag ägare av. Sommarstugan byggde vi ny och den äger vi gemensamt. Vi har inga skulder på stugan. Ändrar det på ditt svar? Måste min man betala arvskatt om jag går bort? Vänliga hälsningar Heidi

Bjarne

Hvad gør jeg,- jeg har lånt nogle penge engang ved min nu afdøde far i 2011 , afdraget 50000 kr hvert år,-nu dør min mor så i 2018 gældsbrevet skulle være nedskrevet til 150,000 kr jeg har selv værret selvstændig håndværker og blev i 2015 ramt af en blodprop og måtte stoppe min virksomhed og opsige mine ansatte.Jeg har sidst afdraget 50000 kr i 2014 fra 200,000 kr,-- jeg skrev at jeg, havde 50000 kr tilgode ved mine forældre i mine debitor/kreditor opgørelse da gældsbrevet ikke var blevet skrevet ned til 150,000 kr , men stadig stod på 200,000kr (min far plejede at skrive et nyt gædsbrev,- som ikke er blevet gjort, da han var jo død ) nu roder de så deres papire igennem , hvor han så har gemt et gammelt gældsbrev på 250,000 krsom er strget over med en kuglepen. han vil nu have at jeg betaler de 250,000 kr + de 200,00 kr i alt 450,000 kr ind til boet, kuglepen stregen siger han den kunne jeg selv have lavet og de 50000 kr som jeg har notteret mig er over tre år, og gældsbrevene gælder i 10 år det ældre gældsbrev på 250,000 er et tro kopi af det på 200,000 kr --de andre som var nedskrevet har han heldigvis smidt ud ps der står ikke nedskrevet eller noget på dette gældsbrev kun overstreget med en kuglepen. Hvad gør jeg ? pengende er betalt og jeg har kun regskabs pligt i 3 år som er gemt 2018-2017-2016 dog debitor kreditor fra 2014 på de 50,000 kr

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Bjarne, Det fremgår ikke af din henvendelse, hvem det er der vil have at du skal betale kr. 450.000 til boet, men jeg går ud fra at det enten er en anden arving eller evt. en bobestyrer? Der er flere måder at gribe denne situation an på. Et gældsbrev er en god indikator for et gældsforhold, men i familielån skal der også være tale om et reelt ydet lån. Jeg ville derfor også søge dokumentation for, at der skulle være overført kr. 200.000 til dig fra din far i forbindelse med det seneste gældsbrev. Og evt. tilsvarende ved gældsbrevet på kr. 250.000. Når gældsbrevet på kr. 250.000 ikke er fundet af dig, og hvis du ikke har haft adgang til det, har det formodningen imod sig, at du skulle have overstreget gældsbrevet. Derudover er det relevant at dokumentere, at du løbende har afdraget med kr. 50.000 årligt. Uanset om det er mere end 3 år siden. Du bør også undersøge, om der er andre som kan bekræfte forløbet med at gældsbrevene blev erstattet af et nyt ved afdrag, dit afdragsmønster m.v. Jeg vil anbefale dig at søge rådgivning hos en advokat på dit nærmeste ADVODAN-kontor, så du kan få klarhed over hvilke muligheder du har, og hvordan du skal gribe situationen an fremadrettet.

Frank Christensen

Hej, Skal der betales arveafgift af den off. vurdering eller den anslået handels vurdering. når arvinger arver overtager (ønsker at beholde) ens gældfri ejendom? Ps. Kan det være en god ide at være på forkant med situationen, og sælge sin ejendom (inden man stiller træskoene) til billigst mulig pris til en af 3 arvinger, under forudsætning at hver af de 2 andre arvinger (så får) deler salgssummen efter handlen ?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Frank, Jeg går ud fra, at dine arvinger er dine børn eller børnebørn. Udgangspunktet er, at der skal betales boafgift af friværdien i ejendommen, baseret på ejendommens handelspris. Kender arvingerne ikke handelsprisen, kan man i nogle tilfælde blive enige om, at lade en eller flere arvinger overtage ejendommen til den offentlige ejendomsvurdering, og i så fald betales der kun boafgift af friværdien i f.t. den offentlige ejendomsvurdering. Du kan naturligvis overdrage din ejendom til en af arvinger imens du er i live og formentlig også til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %. Sidder du i uskiftet bo, kan det i visse tilfælde dog være problematisk at gøre. Du kan derimod ikke bestemme, at de to andre arvinger skal dele salgssummen efter handlen uden at det vil få andre konsekvenser, da der kan blive tale om betaling af gaveafgift eller at skattemyndighederne - alt efter omstændighederne - kan anse jer for at kende en reel handelspris for ejendommen, og dermed ikke kan overdrage ejendommen til en fordelagtig pris. Derudover kan der være skattemæssige forhold at tage højde for, hvis du skal blive boende i ejendommen, efter den er overdraget til et af dine børn. Jeg vil derfor anbefale, at du retter henvendelse til dit nærmeste ADVODAN-kontor eller mig, for nærmere rådgivning.

Elzbieta Barbara Thyrring

Jeg vil gerne vide om det er nødvendig at lave testamente - jeg har kun en søn. Bor i en ejerlejlighed - med rest gæld på 200.000. Ejd. vurdering er 860.000 Aldersopsparing på ca 400.000 og ratepension på ca 200.000 - jeg har ikke startet udbetalinger. Pensionist med 38/40 dele ca 12.500 pr m. fylder 66 år til august. Skal jeg lave testament eller kan nøjes med andre alternativer og hvad koster dette?

Ann-Louise Fjeldborg

Hej Elzbieta, Hvis du heller ikke efterlader dig en ægtefælle, er min umiddelbare vurdering, at du ikke har behov for at oprette et testamente. Dog vil det ofte være en god idé at sikre, at det, som din søn arver efter dig, bliver hans særeje, så han ikke skal dele arven med en evt. (fremtidig) ægtefælle, og dette kræver, at du opretter et testamente. Hvis du er i tvivl om du bør oprette et testamente, vil jeg anbefale at du kontakter dit nærmeste ADVODAN-kontor - eller mig - for at få det afklaret.