PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Bobestyrer

Hvis du og andre arvinger er uenige om fordelingen af arven, eller hvis dødsboet er forgældet, kan I gøre brug af en bobestyrer, når I skal skifte boet. I nogle tilfælde kan afdøde også have anført i sit testamente, at vedkommende ønsker at skiftet sker ved hjælp af en bobestyrer.

Når der sker et dødsfald, vil afdødes formue bliver opgjort og fordelt mellem arvingerne ved skifteretten eller ved privat skifte. Opstår der i forbindelse med fordelingen af arv uenigheder mellem fx dig og andre arvinger, kan skifteretten udpege en bobestyrer, som tager hånd om fordelingen.

Pengerelaterede spørgsmål i forbindelse med arv er desværre af og til skyld i ubehagelige familiekonflikter, og faktisk har hver tiende dansker haft en dårlig oplevelse i forbindelse med arvesager. Det kan derfor i nogle tilfælde være nødvendigt og en god investering at inddrage en bobestyrer, der kan hjælpe med fordelingen, så arven ikke medfører i en bitter familiestrid.

Bobestyreren fungerer som dødsboets advokat og har til opgave at varetage alle arvingers interesser.

Hvad er en bobestyrer?

En bobestyrer er således en advokat, der er udpeget og autoriseret af skifteretten til at behandle dødsbo. Bobestyreren kan dog også være en person, som afdøde har udpeget i sit testamente. I de tilfælde, hvor bobestyreren på forhånd er udpeget i afdødes testamente, udpeger skifteretten den valgte som bobestyrer.

Du kan læse mere om testamente her og mere om skifteretten her.


Hvad er bobestyrerens funktion?

Bobestyreren fungerer som dødsboets advokat og har til opgave at varetage alle arvingers interesser. Bobestyreren har ret til at tilsidesætte arvingernes ønsker og træffe beslutninger, som manikke nødvendigvis er enige i. Det er nemlig bobestyrerens ansvar at sørge for, at al gæld i boet bliver betalt. Det betyder, at du som arving aldrig kommer til at hæfte for afdødes gæld, hvis du vælger at lade en bobestyrer varetage bobehandlingen. Det er også bobestyrerens ansvar at sikre, at der fx betales skatter og afgifter af de rigtige beløb. Derfor skal fx al indbo værdiansættes.

Et privat skifte giver jer mulighed for selv at disponere over afdødes bo.

Hvis jeg selv vil disponere over afdødes

I stedet for en bobestyrer kan I som arvinger også vælge at dele boet ved privat skifte. Et privat skifte giver jer mulighed for selv at disponere over afdødes bo. Vælger du et privat skifte, skal du dog være sikker på, at den person, du vælger at give fuldmagt til at håndtere boet, er en person, du har stor tillid til. Ellers kan du risikere at stå tilbage med gælden.

En fuldmagt kan også gives til en advokat, det kan fx aftales, at alle arvinger giver fuldmagt til den samme advokat. Fuldmagten vil kunne tilbagekaldes uden begrundelse.

Læs mere om privat skifte.

 

Har du brug for en bobestyrer?

Hos Advodan har vi en lang række advokater, der er særligt specialiseret i behandling af dødsbo og som har fået autorisation af Justitsministeriet. 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?