PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Privat skifte

Ønsker du sammen med de øvrige arvinger selv at disponere over afdødes bo, kan I vælge at skifte privat. Det betyder, I selv skal opgøre boet og dele arven imellem jer, herunder udarbejde opgørelser og sørge for at eventuel gæld bliver afviklet.

Betingelser for privat skifte

For at et privat skifte kan blive aktuelt, kræver det, at I sender en anmodning til skifteretten. Desuden er der en række betingelser, som skal være opfyldt. Det kan I læse mere om her.

Enighed blandt arvinger

Et privat skifte forudsætter, at I alle er enige. Ønsker blot en enkelt arving at dødsboet bliver behandlet af en bobestyrer, vil det ikke være muligt for skifteretten at imødekomme jeres ønske om privat skifte.

Privat skifte kræver desuden også, at I er enige om samtlige dispositioner over boet under dets afvikling. Opstår der uenigheder undervejs i selve skiftet, kan I til hver en tid anmode skifteretten om at lade boet overgå til behandling af en bobestyrer.

 

Boet skal være solvent

For at et privat skifte kan finde sted, skal dødsboet være solvent. Et dødsbo er solvent, når boets formue vurderes at være større end gælden. Det er skifteretten, der foretager denne vurdering.

 

Solvenserklæring

Et privat skifte kræver også, at mindst én arving er både myndig og solvent. Denne person er ansvarlig for at underskrive en solvenserklæring, der skal fremsendes til skifteretten sammen med anmodningen. Solvenserklæringen er en forudsætning for, at jeres anmodning om privat skifte kan imødekommes.

Har afdøde i sit testamente angivet, at et skifte skal ske ved hjælp af en bobestyrer, skal denne bobestyrerklausul respekteres.

Arvinger bosat i udlandet skal være repræsenteret

Mindst én arving skal være bosiddende i Danmark. Arvinger bosat i udlandet kan herefter repræsenteres af vedkommende i Danmark. I tilfælde af at alle arvinger er bosat i udlandet, er det almindeligvis et krav, at arvingerne stiller økonomisk garanti for afgifter relateret til dødsboet. Først herefter vil det være muligt at udlevere boet til privat skifte.

 

 

Bobestyrerklausul skal respekteres

Har afdøde i sit testamente angivet, at et skifte skal ske ved hjælp af en bobestyrer, skal denne bobestyrerklausul respekteres. Det betyder, at I ikke kan gennemføre et privat skifte.

 

Kontaktperson

I skal udpege en kontaktperson, der er ansvarlig for den løbende korrespondance med offentlige myndigheder, herunder Skat og skifteretten. Alternativt kan I vælge at lade jer repræsentere af advokat, der således vil varetage kontakten med myndighederne

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?