PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Generel rådgivning om dødsfald

Hos Advodan står vi klar med rådgivning til dig, der er pårørende til en, som er gået bort.

Vi tilbyder:

  1. Generel rådgivning
  2. Struktureret overblik over udgifterne
  3. Hjælp til familiejura og eventuelle arvestridigheder

Få juridisk rådgivning om dødsfald

Er du pårørende til en, der er gået bort, er der mange ting, du skal tage stilling til. Der opstår både praktiske og økonomiske spørgsmål i forbindelse med en dødsbobehandling, der kan virke uoverskuelige i en periode præget af sorg.

Vi hjælper dig gennem alle de juridiske spørgsmål, som melder sig de første dage efter et dødsfald – fx hvad du kan og må gøre med afdødes ejendele, og hvilke regninger der må betales. Vi bistår også med rådgivning vedrørende begravelsesudgifter og tilskud.

Allierer du dig med en Advodan-advokat, bliver du klædt på til at navigere i de juridiske krav og muligheder i din situation – og får tryghed omkring hele processen.

Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med dødsfald? 

Når et familiemedlem eller en nærtstående person går bort, er der flere juridiske og praktiske aspekter, du skal være opmærksom på. Her er nogle af de vigtigste overvejelser: 

  • Kontakt en bedemand: Bedemanden kan hjælpe med at anmelde dødsfaldet og med alt det praktiske omkring begravelse eller bisættelse. Herudover kan en bedemand hjælpe med at give besked til skifteretten. 
  • Dødsattest og lægeerklæring: Det er nødvendigt med en dødsattest, og i visse tilfælde en lægeerklæring, for at bekræfte dødsfaldet. Derfor er det vigtigt, at du som noget af det første kontakter en læge for at få bekræftet dødsfaldet og herefter få tilsendt en dødsattest. 
  • Boets aktiviteter: Det kan være komplekst at vurdere boets aktiver og passiver, herunder ejendomme, bankkonti, gæld og forsikringer. En af de første foranstaltninger, der bør træffes, er at søge juridisk rådgivning fra en advokat for at få klarhed over dine juridiske rettigheder og forpligtelser. 
  • Arveret og testamentet: Det er vigtigt at forstå arveretten og et eventuelt testamente, da det kan have indflydelse på fordelingen af arv. For at opnå juridisk retfærdighed og økonomisk samt praktisk overblik, anbefaler vi at konsultere med en advokat. 
  • Dødsbobehandling: Behandlingen af dødsboet indebærer, at der udarbejdes en boopgørelse og en selvangivelse for boet. Behandlingen af dødsboet forgår gennem skifteretten, der træffer beslutninger om, hvordan boet skal behandles. Du må derfor ikke disponere over afdødes ejendom, førend du har konsulteret skifteretten. 
  • Familiejura og arvestridigheder: I tilfælde af konflikter eller uenigheder inden for familien kan det være nødvendigt at søge rådgivning hos en advokat, der kan agere neutral mægler. En advokat kan præsentere juridiske retfærdige løsninger og forhindre eventuelle langvarige tvister mellem arvinger.  

Juridisk rådgivning om dødsfald 

Når du står over for et dødsfald i din nærmeste kreds, er det en tid fyldt med følelser og udfordringer. Det kan være svært at finde vej gennem de mange praktiske, økonomiske og juridiske aspekter af dødsbobehandling, der kan virke ekstra uoverskuelige i en periode præget af sorg. Ved dødsfald træder der desuden en række formelle regler i kraft, herunder regler relateret til skifteretten og SKAT.  Det er vores erfaring, at det næsten altid vil være bedst at få råd og praktisk hjælp, og at det i mange tilfælde ganske enkelt vil være nødvendigt og helt afgørende. 

Skal vi hjælpe dig? 

Hos Advodan tilbyder vi professionel og pålidelig rådgivning inden for de juridiske, praktiske og økonomiske aspekter af et dødsfald. Vi hjælper dig gennem alle de juridiske spørgsmål, som melder sig de første dage efter et dødsfald – fx hvad du kan og må gøre med afdødes ejendele, og hvilke regninger der må betales. Vi hjælper også med rådgivning vedrørende begravelsesudgifter og tilskud. Vores advokater kan hjælpe med arveret, testamente og dødsbobehandling, herunder boopgørelse og selvangivelser. Vi tilbyder også juridisk bistand ved arvestridigheder og komplekse spørgsmål. Hos Advodan tager vi os ikke kun af det formelle og praktiske, men involverer os og rådgiver dig bedst muligt ud fra din individuelle situation. Vi har fokus på at yde kvalificeret og værdiskabende juridisk og personlig rådgivning, samtidig med at vi tager os af det formelle, det praktiske, og det komplicerede. 

Samlet set stræber vi efter at levere omfattende rådgivning, der dækker alle aspekter af arveforhold og dødsbobehandling, samtidig med at vi prioriterer en forståelig og personlig tilgang for at imødekomme dine behov. Vælg Advodan som din pålidelige partner, og lad os hjælpe dig med at opnå klarhed og minimere økonomiske byrder i denne afgørende proces. Du kan kontakte en advokat fra Advodan ved hjælp af vores kontaktformular. 

Advodan – personlig rådgivning, lokal indsigt og jura i øjenhøjde 

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med personlig rådgivning og juridiske dokumenter inden for alle dele af privatretten. På vores over 20 kontorer fordelt rundt i landet arbejder der mere end 100 jurister. Det betyder, at din Advodan-advokat både er ekspert i arveret, har kendskab til dine lokale udfordringer og kan trække på viden og erfaring fra sparringspartnere landet over.

Vi ved, at juridiske problemstillinger kan være komplekse i både form og indhold. Derfor er det centralt for os at møde vores kunder i øjenhøjde – både i vores rådgivning og dokumenter. Vi starter også gerne med i fællesskab at afdække dit behov for hjælp, hvis du er i tvivl om, hvilken rådgivning eller hvilke dokumenter der er relevante i din situation.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?