PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvordan sidder du i uskiftet bo, når I har dine, mine og vores børn?

Mange er ikke klar over, at de skal være særligt opmærksomme på at tage stilling til, hvem der skal arve efter dem – og ikke mindst hvornår – når de lever i en sammenbragt familie. Læs her, hvordan du sikrer dig og din familie bedst, når I har dine, mine og vores børn.

”Det kan være en god idé for den længstlevende i ægteskabet at sidde i såkaldt uskiftet bo, når ægtefællen dør. Det betyder, at den efterladte får udbetalt hele arven, mens børnene først får del i arven, når begge forældre er væk. Det kan fx være med til at sikre, at familien kan blive boende i huset, fordi den efterladte forælder ikke skal ud og realisere halvdelen af ægteparrets værdier og udbetale til børnene,” fortæller advokat hos Advodan Tønder/Toftlund Malene Warming Nissen.

Der er dog forskel på, om den efterladte kan komme til at sidde i uskiftet bo – alt efter, om mor og far har fællesbørn eller sammenbragte børn. Og her går mange familier galt i byen ifølge advokaten.

”I ’traditionelle’ familier med fællesbørn har den, der lever længst, automatisk ret til at sidde i uskiftet bo uden at skulle spørge børnene først. Men i en sammenbragt familie skal stedbørnene faktisk give samtykke til at udskyde deres arv efter den biologiske forælder, hvis denne dør først. Og er den efterladte ikke opmærksom på at få det samtykke, kan han eller hun altså risikere at skulle udbetale halvdelen af arven til den afdødes børn.”

 

Flere muligheder for samtykke

Ifølge advokaten har du som forælder i en sammenbragt familie flere muligheder for at få stedbørnenes samtykke til at sidde i uskiftet bo.

”Enten kan du få børnenes accept på forhånd, eller også kan du i testamentet opfordre dem til at give samtykke til, at deres stedmor eller -far kan sidde i uskiftet bo, hvis denne lever længst. Som en slags gulerod for stedbørnene kan de – hvis de vælger at udskyde deres arv fra den biologiske forælder – få del i hele arven fra både den biologiske forælder og stedforælderen, når denne sidste også dør. I stedet for bare at arve fra den biologiske forælder,” fortæller Malene Warming Nissen.

 

Overvej yderliggående løsning

Hvis stedbørnene ikke ønsker at give deres samtykke til uskiftet bo, findes der en anden mulighed for at begrænse deres arv efter den biologiske forælder, så den længstlevende i ægteskabet fx kan blive boende i huset.

”I testamentet kan du som biologisk forælder skrive, at dine børn kun får ret til deres tvangsarv, hvis de ikke vil gå med til, at stedmoren eller stedfaren kan sidde i uskiftet bo. Dermed får børnene kun 12,5 procent i stedet for 50 procent af arven her og nu efter den biologiske forælder. Det er dog en yderliggående løsning, som man bør overveje nøje,” siger Malene Warming Nissen.

 

Misbrug ikke arven

Får du som stedforælder accept fra din ægtefælles børn til, at du kan sidde i uskiftet bo, hvis du lever længst, skal du dog stadig være opmærksom på et par ting.

”Du har et særligt ansvar for at forvalte arven på en ordentlig måde, så du ikke kan beskyldes for at misbruge den, inden stedbørnene får del i den. Du må fx ikke give meget store gaver eller sætte alle pengene i en pensionsopsparing, som fx kun udbetales til egne børn og ikke stedbørnene. Hvis du frygter, at dine stedbørn let vil mistænke dig for at bruge løs af arven, så overvej, om du hellere vil ’handle af’ med dem lige efter din ægtefælles død og give dem deres arv her og nu. Det er vigtigt at tage stilling til den situation i et testamente,” siger Malene Warming Nissen.

Du kan se et eksempel arvereglerne i en sammenbragt familie HER 

Indsender formularen...

Få rådgivning om uskiftet bo, når I har dine, mine og vores børn

Vil du vide mere?

12 kommentarer

Abdul Shakoor

Jeg ønsker overdrag min ejerlejlighed til min barnebarn. Hvilken pris skal jeg vælger?Hvordan min gældsbrev til barnebarn blev behandlet efter min død?

Tina

Hej. Jeg skal giftes med en mand der har lidt penge. Han er enkemand og hans afdøde kone og han har 2 børn. Min kommende mand fik en erstatning samt en forsikring da hans kone døde. Nu skal vi giftes og hans børn har indvilliget i at han kan sidde i uskiftet bo. Jeg har ikke skrevet under på nogle dokumenter og jeg vil derfor høre hvordan jeg er stillet hvis min kommende mand går bort før mig. Arver jeg ham eller er det hans børn der skal arve ham? Med venlig hilsen TIna

Karina

En veninde til mig er gift og har 3 børn fra tidligere ægteskab. Hendes mand har 2 børn fra tidligere ægteskab. Alle de sammenbragte børn har for flere år siden skrevet under på en samtykkeerklæring om, at den længstlevende efter førstafdødes død kan hensidde i uskiftet bo. Nu mener hun at have fået oplyst, at den længstlevende kan risikere at førstafdødes biologiske børn efter førstafdødes død kan sige at de ikke vil vedstå den underskrevne samtykke, således at de kan forhindre hensiddende i uskiftet bo. Kan en sådan samtykkeerklæring trækkes tilbage? Med venlig hilsen Karina

Malene Warming Nissen

Hej Heidi. Jeg skal først og fremmest beklage det meget sene svar. Glædeligt med et forestående ægteskab - tillykke med det. Ved ægteskab er udgangspunktet delingsformue og du vil ved en evt. separation/skilsmisse have fortrinsret til at udtage huset, idet du står som ejer. Du skal stadig dele en evt. friværdi med din mand, hvis din samlede formue er positiv. Din mand skal acceptere et evt. salg af ejendommen, når I er gift. Jeg vil anbefale jer at oprette et testamente og en fremtidsfuldmagt for at sikre jer ved død eller sygdom. Et testamente er særligt vigtigt, når du har et særbarn. En fremtidsfuldmagt bør overvejes, således at I gensidigt kan hjælpe hinanden ved evt. sygdomstilfælde, hvor man måtte blive ude af stand til selv at handle. Det bliver et meget overordnet svar, idet jeg vil anbefale jer at kontakte en advokat, som kan rådgive jer i detaljer og hjælpe jer med at få de fornødne dokumenter oprettet. I er også velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker min bistand eller har yderligere spørgsmål/bemærkninger.

Heidi

Hej Malene, Vi skal giftes, Huset vi bor i står jeg 100 % på skødet - gælden i huset er dog 50/50 da vi har bygget om. Jeg har et barn fra tidligere og vi har fået et fælles barn. Hvordan er vi stillet ved død og ved ægteskab?

Malene Warming Nissen

Hej Gitte. Det er korrekt, at halvdelen af formuen falder i arv til dig efter din mor, og den anden halvdel skal i henhold til ordlyden i testamentet fordeles med 25 % til dig og 25 % til de øvrige livsarvinger.

Gitte carlsen

Hej Malene Min mor døde for 2 år siden, og for 3 måneder siden mistede jeg min far (som ikke er min biologiske far). Men han har været far for mig siden jeg var 3-4 år. Mine forældre var gift, sad i uskiftet bo og havde lavet testamente. Min mor havde kun mig, og min far havde 3 børn fra hans første ægteskab. Min far var den længstlevende og der står i testamentet at jeg skal arve halvdelen af hans formue og den anden halvdel skal tilfalde hans livsarvinger. Min mor har ikke skiftet med mig, og jeg har ikke fået min tvangsarv. Arver jeg min mors halvdel altså 50 % da der kun er mig, og arver jeg 25 % fra min far. Håber du kan hjælpe mig. På forhånd tak. Hilsen Gitte

Malene Warming Nissen

Kære Lene. Mange tak for din henvendelse - og jeg skal beklage det sene svar. Svaret afhænger af, om din far og hans ægtefælle havde oprettet et testamente, men hvis de ikke har det vil formuen blive fordelt i henhold til arveloven. Det betyder, at hvis din fars ægtefælle efterlader sig en nettoformue på f.eks. 600.000 kr., så opdeles formuen i 2 - halvdelen fordeles til din fars børn (derved arver din søster og dig hver 150.000 kr.), og den anden halvdel på 300.000 fordeles til ægtefællens børn, så de også hver arver 150.000 kr. Jeg skal understrege, at der kan være bestemt en anden fordeling i et testamente. Det forvirrer mig lidt, at du skriver, at I har skrevet under på at ægtefællen må sidde i uskiftet bo, og samtidig skriver du, at I fik jeres tvangsarv. Det kan jeg ikke gennemskue konsekvenserne af uden at have yderligere dokumenter. Men hvis I blot har underskrevet accept og ikke modtaget et beløb, så fordeles det i hvertfald som ovenfor nævnt. Hvis I har modtaget et beløb, så kan det måske være et arveafkald der er skrevet under på - hvor I så har modtaget et beløb for dette afkald? Hvis du ønsker en yderligere drøftelse, så er du meget velkommen til at kontakte mig for en drøftelse.

Lene

Min far dør i 2012 han efterlader sig en kone og hendes 2 børn fra tidligere ægteskab og hans 2 børn fra tidligere ægteskab, de fik ikke børn sammen. Min søster og jeg skriver under på at hun må sidde i uskiftet bo og vi får vores tvangsarv....hvem arver efter min fars kone når hun dør?

Lotte

Hej Malene. Vi er lige blevet gift, og vil gerne vide, hvordan vi er stillede i forhold til vores sammenbragte børn. Jeg har to børn fra tidligere ægteskab og Jan har et barn. ( alder 25, 27 og 32 år) For er der noget med vi skal have samtykke fra børnene, for vi kan sidde i uskiftet bo?? Den dag en af os dør. hvordan gør vi det???? Vi vil også gerne lave et dokument på at Jan skal have X antal kroner, i tilfælde af vi går fra hinanden, fordi han har sin pension i mursten. Skal der laves et dokument, ved en advokat for det gælder?? På forhånd tak. Med venlig hilsen Jan og Lotte

Malene Warming Nissen

Kære Jan og Lotte. Tak for jeres henvendelse. Det er korrekt, at jeres respektive særbørn skal give samtykke til et uskiftet bo. Det samtykke kan man indhente på forhånd, og alternativt skal man oprette et testamente, hvor man opfordrer til et samtykke - og samtidig "sætter en gulerod ind", således at hvis de giver samtykke arver de også længstlevende, og hvis de modsat ikke vil give samtykke, så arver de alene tvangsarven. Men uanset hvordan, så vil jeg opfordre jer til at oprette et testamente. Hvis Jans "pension" skal sikres ved en evt. skilsmisse, så skal der oprettes en ægtepagt herom. Den skal underskrives af jer begge og herefter tinglyses. Det vil en advokat også kunne være jer behjælpelig med. Jeg vil anbefale jer at kontakte jeres nærmeste ADVODAN kontor, og hvis I har spørgsmål til mig, er I også altid velkomne til at kontakte mig.

Helle

Hvis mor har 3 børn fra tidligere ægteskab og far har 1 barn fra tidligere ægteskab og mor dør og hendes 3 børn skriver under på at far skal sidde i uskiftet bo. Hvordan fordeles arven så procentmæssig når far dør ?

Malene Warming Nissen

Kære Helle. Tak for din henvendelse - og jeg skal beklage det sene svar, men jeg har afholdt vinterferie. Ved længstlevendes død vil man ved et uskiftet bo dele formuen op, således at halvdelen af formuen tilfalder førsteafdødes børn, i dit eksempel mors 3 børn, og den anden halvdel af formuen tilfalder længstlevendes børn, i dit eksempel fars ene barn. Hvis man ønsker en anden fordeling, skal der oprettes testamente herom. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse.

Mette Hansen

Kære Malene. Jeg er hverken gift, eller har børn. De er mine forældre, der arver alt iht. min testamente. Jeg vil vide, at jeg ikke kan forhindre tvangsauktion af min ejerlejlighed i tilfælde af min dødsfald? Det er mit eget ønske, at lejligheden lejes ud eller sælges af en ejendomsmægler i tilfælde af dødsfald. Der er en samlede gæld på 300.000,00 kr.

Malene Warming Nissen

Kære Mette. Tak for din henvendelse. Hvis du har en positiv formue, vil det være dine arvinger, som bestemmer, hvad der skal ske med din ejerlejlighed. De kan selv overtage den, eller de kan sælge den via en ejendomsmægler. Nu ved jeg ikke, hvad din lejlighed kan sælges til, og hvad du ellers har af formue, men hvis boet er insolvent, vil det ikke længere være arvingerne der beslutter, hvad der skal ske med lejligheden. Det er i stedet pant/og udlægshavere. De kan i sidste ende beslutte, at den skal sælges på tvangsauktion. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Malene Warming Nissen, advokat