PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skatterådgivning

Har du brug for rådgivning i forbindelse med skat? Vi kan hjælpe dig med skattereglerne indenfor dødsboer, gavebreve, gældsbreve, salg af fast ejendom og meget mere.

Alle vores ydelser

Bindende svar fra skat

Har du svært ved at forudsige de skattemæssige konsekvenser, når dine personlige forhold ændrer sig? Få et bindende svar fra Skat, så du kan sikre dig mod uventede og ubehagelige skattekrav.

Dødsboer og skat

Det kan have stor betydning for arveafgift og skat, hvilken værdi en ejendom sættes til i en boopgørelse.

Fremmøde i Skatteankenævn eller Landsretten

Skal du fremmøde i Skatteankenævnet eller i Landsretten, så kan du tage en specialiseret advokat fra Advodan med.

Gavebrev

Ønsker du at give en gave udover det sædvanlige? Så skal du lave et gavebrev. En advokat kan hjælpe dig med de juridiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med gavebrev.

Gældsbrev

Et gældsbrev er en skriftlig aftale, der beskriver et låneforhold, som indgives mellem to parter.

Klage over ejendomsvurdering

Har du fået en ny ejendomsvurdering? Og er du ikke enig i denne vurdering? Så kan en advokat hjælpe dig med at klage.

Klage over Skat

Advodan kan vi hjælpe dig med at klage over Skat. Har Skat truffet en afgørelse, som du er uenig i, så kan vi hjælpe dig med at klage.

Overdragelsesaftale

En overdragelsesaftale er vigtig, hvis du fx ønsker at overdrage hele eller dele af din virksomhed. Har du fundet en køber kan Advodan udarbejde en juridisk gyldig overdragelsesaftale.

Rådgivning om arbejde i udlandet og skat

Skal du arbejde i udlandet, kan du stadig have pligt til at betale skat af din løn i Danmark.

Salg af fast ejendom og skat

Der er forskellige skatteregler når det kommer til salg af bolig. Bor du selv i boligen er du omfattet af Parcelhusreglen, men har boligen stået tom eller været lejet ud skal du betale skat.

Skatteansættelse

Har Skat fremsendt en afgørelse om din skatteansættelse (årsopgørelse), som du ikke er enig i, så kan Advodan hjælpe dig med at klage.

Skatteforbehold

Et Skatteforbehold kan være et alternativ til bindende svar fra Skat. Et skatteforbehold kan være relevant ved overdragelse af fast ejendom, her gøre overdragelsen betinget af, at handlen får bestemte og ønskede skattemæssige virkninger.

Bindende svar fra Skat

Er du i tvivl om beskatning i en konkret situation, kan et bindende svar fra Skat give afklaring. Da svaret er bindende, fjerner det enhver tvivl om, hvordan det vil påvirke dig skattemæssigt at udføre en bestemt handling. Med et bindende svar fra Skat kan du altså sikre dig mod uventede og ubehagelige skattekrav.

Advodans skattespecialister kan rådgive dig om, hvornår et bindende svar fra Skat er en fordel. Vi står også klar til at hjælpe dig med ansøgningen om bindende svar.

Dødsboer og skat

Når en person afgår ved døden, efterlader han eller hun et dødsbo. Et dødsbo omfatter den afdøde persons formue, det vil sige alt lige fra hus og bil til mere personlige ejendele som fx smykker. Det kan have stor betydning for arveafgift og skat, hvilken værdi en ejendom sættes til i en boopgørelse.

Hos Advodan tilbyder vi rådgivning vedrørende reglerne for dødsboer, værdiansættelser og skat. Vores advokater hjælper dig blandt andet med:

 • Korrekt værdiansættelse
 • Arveafgifter
 • Skat af nettoformue
 • Skattefritagelse

Få hjælp til dødsboer og skat

Fremmøde i Skatteankenævn eller Landsretten

Hos Advodan kan vi hjælpe dig, hvis du skal fremmøde i Skatteankenævnet eller i Landsretten. Vi har specialiserede advokater i hele landet.

Få hjælp til fremmøde i Skatteankenævnet eller Landsretten

Gavebrev og skat 

Hvis du ønsker at give en gave udover det sædvanlige, skal du lave et gavebrev. Et gavebrev er din dokumentation overfor Skat og andre myndigheder for, at den gave, du har givet til eller modtaget fra en anden person, rent faktisk er en gave.

Hos Advodan kan vi rådgive dig vedrørende reglerne for gavebreve. Udover at udforme selve gavebrevet, hjælper vores advokater dig også med:

 • Overblik over gaveafgifter og hvornår det skal indberettes til Skat
 • Hvem du kan give større gaver
 • Grundbeløb og afgifter for større gaver
 • Regler for gaver til ægtefælle eller samlever
 • Regler for lejlighedsgaver

Få hjælp til gavebrev og skat

Gældsbrev og skat

Et gældsbrev er en skriftlig aftale, der beskriver et låneforhold, som indgives mellem to parter. Hos Advodan kan vi hjælpe jer med at udforme jeres gældsbrev, så der ikke opstår tvivl eller misforståelser imellem jer. Vi tager blandet andet højde for:

 • Lånets størrelse
 • Nedbringelse og renter
 • Om gavebrevet er til privat eller erhverv
 • Misligholdelse
 • Hvordan lånet kan inddrives
 • Forældelse

Få hjælp til gældsbrev og skat

Skattereglerne ved salg af fast ejendom

Der er forskellige skatteregler, når det kommer til salg af bolig. Bor du selv i boligen, er du omfattet af Parcelhusreglen, men har boligen stået tom eller været lejet ud, skal du betale skat.

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med at opnå den mest optimale skatteordning, når du skal sælge din ejendom. Vi rådgiver dig blandt andet om:

 • Skattereglerne
 • Hvornår du er skattefritaget
 • Hvordan du har brugt boligen
 • Hvor meget du skal betale i skat
 • Om det er optimalt at sælge for dig
 • Skatteforhold hvis ejendommen overleveres til fx et barn eller familiemedlem
 • Andre muligheder

Få hjælp til skattereglerne ved salg af fast ejendom

Klage over ejendomsvurdering

Har du fået en ny ejendomsvurdering? Og er du ikke enig i denne vurdering? Hos Advodan kan vi hjælpe dig med at klage over Skats ejendomsvurdering af din bolig. Vi kender klagefristerne og dine muligheder, og vi kan blandt andet hjælpe dig med:

 • Gennemgang af din vurdering
 • Deklarationsprocessen
 • Hvordan du skal forholde dig til tilbagebetaling
 • Rådgivning om de nye ejendomsvurderinger og problematikker herom

Få hjælp til at klage over ejendomsvurdering

Klage over Skat

Har Skat truffet en afgørelse, som du er uenig i? Så kan vi hjælpe dig med at klage. Hos Advodan hjælper vi med alle typer skattesager og afgørelser fra Skat. Vi tager hånd om din klage og fører den videre til du får en afgørelse i enten:

 • Skatteankenævnet
 • Motorankenævnet
 • Vurderingsankenævnet
 • Landsskatteretten

Få hjælp til at klage over Skat

Rådgivning om overdragelsesaftale og skatterelevante oplysninger

En overdragelsesaftale er vigtig, hvis du fx ønsker at overdrage hele eller dele af din virksomhed. Har du fundet en køber, kan Advodan udarbejde en juridisk gyldig overdragelsesaftale. Udover at udforme selve overdragelsesaftalen, så hjælper vores advokater dig også med:

 • Overblik over aftalen
 • Overdragelse af aktier og aktiver
 • Afgifter og Skat
 • Fradrag
 • Betaling af købesum og indberetning til Skat

Få rådgivning om overdragelsesaftale

Rådgivning om arbejde i udlandet og skat

Skal du arbejde i udlandet, kan du stadig have pligt til at betale skat af din løn i Danmark. Advodan kan give dig den rådgivning og vejledning du har brug for, så du opnår de mest optimale skattevilkår og ikke får ubehagelige overraskelser. Vores advokater kan blandt andet hjælpe dig med:

 • Undersøge om du er skattepligtig i Danmark
 • Hvad skal du betale i skat
 • Om du har de mest optimale skattevilkår eller hvad der kan gøres
 • Hvis du stadig ønsker at eje bolig i Danmark
 • Skat at indtjening på fx udleje af din bolig
 • Ansøgning om bindende svar fra Skat

Få rådgivning om arbejde i udlandet og skat

Skatteansættelse

Har Skat fremsendt en afgørelse om din skatteansættelse (årsopgørelse), som du ikke er enig i? Så kan Advodan hjælpe dig med at klage. Vi tager udgangspunkt i din konkrete situation og gennemgår dine muligheder for at klage. Vi hjælper dig blandt andet med at:

 • Påpege hvilke punkter, der er forkerte
 • Fremskaffe den rette dokumentation
 • Redegøre for hvorfor der er fejl i Skats antagelser

Få hjælp til at klage over skatteansættelse

Skatteforbehold

Et Skatteforbehold kan være et alternativ til bindende svar fra Skat. Det kan være relevant ved overdragelse af fast ejendom, hvor man gør overdragelsen betinget af, at handlen får bestemte og ønskede skattemæssige virkninger. Hos Advodan kan vi hjælpe dig med at udarbejde dit skatteforbehold. Vi hjælper dig med at dit skatteforbehold opfylder de betingelser, der skal til for at blive godkendt og Skat godkender det, så parterne kan udnytte skatteforbeholdet.

Vi hjælper dig også med hvad der skal ske, hvis parternes forventning til den skattemæssige behandling ikke opfyldes fx ved at lade handlen gå tilbage.

Få hjælp til skatteforbehold