PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvordan bliver man gift?

Drømmer I om at blive gift? Her på siden får du overblik over, hvordan man helt konkret bliver gift, og hvad du særligt skal være opmærksom på.

Tillykke med beslutningen om at gifte jer

Har I svært ved at gennemskue processen for, hvordan man bliver gift, har vi lavet en guide her på siden. I skal først udfylde en ægteskabserklæring og modtage en prøvelsesattest – derefter skal I tage stilling til, hvor I skal vies, og om I vil skifte navn i den forbindelse.

Uanset om I ønsker at blive gift i kirke eller på rådhuset, skal I udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller en af jer bor i.

Ægteskabserklæring 

Uanset om I ønsker at blive gift i kirke eller på rådhuset, skal I udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller en af jer bor i. I kan finde og udfylde ægteskabserklæringen online på her.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis I ønsker at blive gift af danske myndigheder, men ingen af jer har tidsubegrænset opholdstilladelse eller er danske/nordiske statsborgere. Det kan du læse mere om på Familieretshusets hjemmeside.

Prøvelsesattest 

Efter I har indsendt ægteskabserklæringen, vurderer den pågældende kommune, om I opfylder kravene for indgåelse af ægteskab. Gør I det, vil I få udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til den vielsesmyndighed, I ønsker skal vie jer. Det gælder dog kun, hvis I skal vies i en kirke eller udenfor den kommune, I bor i.

 

Hvordan bliver man gift?

Hvordan I bliver gift, afhænger af, om I ønsker en borgerlig eller kirkelig vielse.

Rådhuset

Hvis I ønsker en borgerlig vielse, kan I frit vælge mellem landets kommuner. En borgerlig vielse foretages typisk af borgmesteren i den pågældende kommune, men kan også foretages af en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det.

Vielsen foregår oftest på rådhuset, men borgmesteren kan give tilladelse til, at vielsen finder sted i eksempelvis en skov eller i en park. Det kræver dog, at det udvalgte sted ligger inden for kommunens grænser.

 

En borgerlig vielse skal desuden overværes af to vidner. Sørger I ikke selv for disse, skal kommunen gøre det. Så snart vielsen er overstået, vil I få udleveret jeres vielsesattest, og I er officielt gift.

 

Kirken

Foretrækker I at blive gift i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I ønsker at blive gift. Her skal I medbringe og aflevere prøvelsesattesten.

For at I kan få opfyldt jeres ønske om en kirkelig vielse, kræver det at:

  • Mindst en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
  • En af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har særlig tilknytning til kirken, som I ønsker at blive viet i

Ønsker I at blive gift i en anden kirke end den i jeres eget sogn, skal I være opmærksomme på, at I ikke automatisk har ret til dette. I kan dog frit forhøre jer hos andre sogn med det forbehold, at I kan få afslag på jeres forespørgsel.

Er en af jer fraskilt, skal I desuden være opmærksomme på, at præsten har ret til at nægte at vie jer af religiøse grunde. I sådanne tilfælde vil det være biskoppen, der afgør, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

Ved en kirkelig vielse skal der ligesom ved den borgerlige vielse være to vidner til stede, ligesom I også vil få udleveret en vielsesattest umiddelbart efter vielsen.

Hvis I helt undtagelsesvist bliver gift på en dansk ambassade eller en anden form for dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet indgås efter de danske regler.

Vielse i udlandet

I kan som udgangspunkt kun blive viet af danske myndigheder i Danmark.

Vielser på danske ambassader eller konsulater sker kun i helt særlige tilfælde og forudsætter, at I er forhindret i at blive gift i Danmark på grund af fx arbejde eller varigt ophold i udlandet. Det er desuden også et krav, at I ikke vil kunne blive gift lokalt i kirke eller på rådhus. Endeligt skal de lokale myndigheder også acceptere, at I bliver viet af ambassaden eller konsulatet.

 

Hvis I helt undtagelsesvist bliver gift på en dansk ambassade eller en anden form for dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet indgås efter de danske regler. I skal derfor sikre jer, at myndighederne i det land, hvor ægteskabet indgås, anerkender ægteskabet. Hvis ikke, kan I ikke blive gift.

Ønsker I at blive gift i et andet land og af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land. I tilfælde af at myndigheden i det pågældende land kræver det, kan I få lavet en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lov. Hvis I begge er danske eller nordiske statsborgere, skal I henvende jer til jeres bopælskommune. Er I ikke danske eller nordiske statsborgere, skal I søge i Familieretshuset.

I kan finde mere information om vielser i udlandet på udenrigsministeriets hjemmeside.

Når I vil skifte navn

Når I skal giftes, kan I frit vælge fælles navn ud fra jeres mellem- og/eller efternavne.

Ønsker I at foretage en navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I udfylde blanketten ”Navneændring på bryllupsdagen”, som I kan finde på borger.dk.

Hvis I begge ønsker at ændre navn, er det vigtigt, at I hver især udfylder en ansøgning. Ansøgningen om navneændring er gratis, hvis den indgives senest tre måneder efter vielsen.

 

Efter vielsen og navneændringen har fundet sted, får I automatisk tilsendt et nyt sundhedskort. Ligeledes får offentlige myndigheder, som eksempelvis Skatteforvaltningen, automatisk besked om jeres navneændring.

Få hjælp af en advokat

I forbindelse med indgåelsen af jeres nye ægteskab skal I være opmærksomme på, at en række juridiske forhold ændrer sig. En af de største forandringer er, at I får formuefællesskab. Derfor bør I tage stilling til, om I skal oprette en ægtepagt.

Med en ægtepagt kan I sikre hver jeres formue og ejendele i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald ved at gøre det til særeje.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?