PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Familieretshuset og Familieretten: det familieretlige system

Familieretshuset er den institution, som tager sig af sager, der vedrører familie – herunder skilsmisse. Hvis sagerne er komplekse, vil de blive afgjort i Familieretten. Sammen udgør Familieretshuset og Familieretten altså det familieretlige system.

Her på siden kan du læse om, hvordan det familieretlige system fungerer.

Skal du i Familieretten eller i Familieretshuset, hjælper vores advokater dig, så du kommer bedst muligt igennem din skilsmisse eller andre forhold i familien, som kræver afgørelse i Familieretshuset eller Familieretten.

 

Det familieretlige system

Det familieretlige system er inddelt i to institutioner Familieretshuset og Familieretten og tager sig af alle familiesager.

Familieretshuset har fokus på samarbejde, rådgivning og konflikthåndtering. Dette er særligt nøgleord i sager, der involverer børn, og der er derfor også oprettet børneenhed til at tage sig af børnenes behov.

Hvad er det?

Det familieretlige system har siden 1. april 2019 bestået af Familieretshuset og Familieretten. Det erstatter derved Statsforvaltningen, som førhen tog sig af sager vedrørende familien. Nu starter disse sager altid i Familieretshuset, som er indgangen til systemet.

Familieretshuset har fokus på samarbejde, rådgivning og konflikthåndtering. Dette er særligt nøgleord i sager, der involverer børn, og der er derfor også oprettet børneenhed til at tage sig af børnenes behov. Er en sag for kompliceret eller presserende til at blive løst gennem konstruktiv dialog og rådgivning, vil Familieretten behandle sagen.

 

Familieretshuset: Din indgang til systemet

Alle sager om separation/skilsmisse, forældremyndighed, børnebidrag, samvær, børn, adoption mv. starter i Familieretshuset. Ønsker du at blive separeret eller skilt, skal du altså sende en ansøgning til Familieretshuset. Det skal du også, hvis du fx vil have nedsat betaling af børnebidrag eller forhøjet mængden af samvær med dit barn, og du ikke kan blive enig med din (tidligere) ægtefælle. I Familieretshuset screenes og visiteres ansøgningerne til det forløb, som passer til den enkelte sag og den enkelte familie.

Screeningen sker, når Familieretshuset modtager en ansøgning om fx ændring af samvær. I forbindelse med ansøgningen skal du besvare en række spørgsmål, og det er ud fra disse, at screeningen bliver foretaget. I forbindelse med screeningen vil der blive taget stilling til, hvilket forløb der er bedst egnet for netop din familie.

Familieretshuset vil tilbyde dig og din ægtefælle mægling, rådgivning og konflikthåndtering, hvis I ikke kan blive enige om fx samvær med jeres børn, eller hvor de skal bo. På den måde vil Familieretshuset forsøge at hjælpe jer med at indgå en aftale, I begge er tilfredse med.

I sager hvor der er store konflikter, og hvor børnene er særligt udsatte, skal sagen hurtigst muligt sendes videre til Familieretten.

 

Guide til bodeling ved skilsmisse

Familieretten: Din afgørende dommer i systemet

I sager hvor der er højt konfliktniveau, og hvor børnene er meget udsatte (fx hvis der er tale om vold), vil sagen hurtigst muligt blive sendt til Familieretten, som vil afgøre sagen.

Hvis der er tale om en sag om bopæl og forældremyndighed, er det Familieretten, som skal afgøre den. Når der er tale om en sag om samvær, hvor afgørelsen har stor betydning for barnet, vil det også være Familieretten, som skal behandle sagen.

Kan du og din ægtefælle ikke blive enige om en aftale med hjælp fra Familieretshuset, bliver sagen sendt videre til Familieretten, som herefter træffer afgørelse.

Familieretten behandler også sager om udlevering af børn i forbindelse med samvær.

Endelig fungerer Familieretten som ankeinstans for alle afgørelser truffet i Familieretshuset. Det betyder, at du kan klage til Familieretten, hvis du er utilfreds en af Familieretshusets beslutninger. Vores advokater har stor erfaring med familiesager og kan hjælpe dig med at klage efter en afgørelse eller være med dig gennem hele forløbet, når du eller din ægtefælle sender en sag i det familieretlige system.

 

Børnesager i Familieretshuset

Få hjælp, hvis I er uenige

Hvis du og din samlever ikke kan blive enige om spørgsmål vedrørende jeres børn i forbindelse med samlivsophævelsen, kan det overordnet løses på to forskellige måder:

  1. I kan tage imod Familieretshusets tilbud om rådgivning og samarbejdskurser og på den måde selv nå til enighed og indgå en aftale.
  2. I kan oprette en sag ved at sende ansøgning til Familieretshuset. 

Opretter I en sag ved Familieretshuset, vil de forsøge at løse konflikten gennem familiemægling og/eller familieretlig udredning. Hvis I ikke indgår en fælles aftale her, er den familieretlige udredning udgangspunktet for sagens tur i Familieretten. Du kan læse mere om familiemægling og familieretlig udredning her.

Er sagen kompleks og børnene udsatte, vil den blive behandlet af et tværgående team af børnesagkyndige og jurister. De skal sørge for, at sagen bliver belyst, og at der indhentes oplysninger om familien. Herefter sendes sagen med det samme videre til Familieretten.

Børneenheden tilbyder dine børn en kontaktperson

Hvis du og din ægtefælle har uoverensstemmelser i forbindelse med skilsmissen, vil jeres børn med al sandsynlighed blive påvirkede af det. Derfor er Børneenheden en del af Familieretshuset, som sikrer, at børnene kan blive skånsomt inddraget og få den nødvendige støtte, når deres forældre går fra hinanden.

I børneenheden kan dit barn få en børnesagkyndig kontaktperson. Denne kontaktperson kan både mødes med barnet og rådgive det telefonisk. Kontaktpersonens vigtigste opgave er at hjælpe barnet godt igennem processen ved at

  • forsikre barnet om, at det ikke er skyld i konflikterne
  • informere barnet om dets rettigheder, fx retten til en bisidder under en børnesamtale
  • fortælle barnet om Børneenhedens andre tilbud: Børnenes skilsmissetelefon og børnegrupper 

Læs mere om de mulige tilbud, der kan hjælpe jeres børn gennem skilsmissen, her

 

Skal jeg have en advokat – og skal jeg betale for det?

Der er intet krav om, at du skal have en advokat hverken i Familieretshuset eller Familieretten. Det er dog mest almindeligt at kontakte en advokat, hvis din sag bliver overdraget til Familieretten. Normalt vil du selv skulle betale for at blive repræsenteret af en advokat, men hvis du opfylder en række kriterier, kan du søge fri proces.

Mange vælger allerede at tage en advokat på råd inden første møde i Familieretshuset. Det giver en tryghed i at de eventuelle aftaler, der indgås, er i orden.

Det vil sige, at staten betaler din advokat. Læs mere om fri proces her. I nogle forsikringsselskaber er retshjælp inkluderet i jeres indboforsikring, dette er med særligt henblik på hjælp til sager om bopæl og forældremyndighed.

Mange vælger allerede at tage en advokat på råd inden første møde i Familieretshuset. Det giver en tryghed i at de eventuelle aftaler, der indgås, er i orden. Er sagen meget alvorlig – hvis den fx involverer vold eller misbrug – kan du i visse tilfælde få tildelt en advokat i Familieretshuset, som staten betaler for. Ellers skal du selv betale omkostningerne, hvis du ønsker en advokat.

Vores skilsmisseadvokater er fortrolige med det familieretlige system og alt det juridiske, din skilsmisse indebærer.

Ønsker du hjælp til at tale din sag, hvad end du skal i Familieretshuset eller Familieretten, så står vi altid klar til at hjælpe dig. 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?