PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Få hjælp til bodeling ved skilsmisse

Når du skal skilles, skal fælles gæld og værdier deles mellem dig og din tidligere partner. Det kan en advokat hjælpe med.

  1. Møde med skilsmisseadvokat
  2. Forhandling med modpart
  3. Færdig bodelingsaftale
Maja Juhl Sørensen
Advokat

Hos Advodan kan vi rådgive dig om bodelingen og tage hånd om din sag, uanset hvilken situation du står i.

Udenretlig bodeling: Når I er enige

En advokat kan hjælpe dig i forbindelse med bodeling uden indblanding af retten, hvis I forventer at blive enige om delingen af jeres værdier.

  • Vi rådgiver om dine rettigheder i forbindelse med bodelingen
  • Vi deltager aktivt i vilkårsforhandlinger med modparten for at sikre dig det bedste resultat
  • Vi udarbejder selve bodelingsaftalen
  • Vi hjælper i forbindelse med overdragelse af eventuel fast ejendom

 

Bodeling ved skifteretten: Hvis I er uenige

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, kan sagen indbringes for skifteretten. Vi forbereder dig på mødet i skifteretten og hjælper med at finde de relevante dokumenter. Vi deltager også i mødet i skifteretten sammen med dig.

 

Henvisning til bobehandler: Hvis I ikke bliver enige i skifteretten

Lykkes det jer ikke at blive enige om bodelingen på mødet i skifteretten, henvises sagen til en bobehandler. Vi bistår i den forbindelse med den nødvendige rådgivning, ligesom vi udarbejder skriftlige indlæg samt deltager i møder hos bobehandleren sammen med dig.

 

Retssag: Hvis du skal lægge sag an

Hvis I ikke er tilfredse med bobehandlerens forslag til en boopgørelse, kan der anlægges retssag. Hvis du eller din tidligere partner ønsker at anlægge retssag, kan din Advodan-advokat bistå igennem hele retssagen med rådgivning, udarbejdelse af processkrifter samt deltagelse i retsmøder.

Indsender formularen...

Skal vi hjælpe dig med din bodeling?