PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Fri proces: Kan du få betalt din retssag?

Vil du gå i retten med en sag, eller bliver du selv sagsøgt, kan det blive en dyr affære. Men opfylder du bestemte kriterier, kan du måske få dækket alle dine omkostninger til sagen – også selvom du taber. Her får du en guide til at søge om fri proces.

”Fri proces betyder, at du får betalt alle dine udgifter af staten i forbindelse med en retssag, der kan volde hovedbrud og afholde mange fra at tage sagen i retten. Om du kan opnå fri proces, afhænger blandt andet af din økonomi og retssagens indhold,” siger Maiken Breum fra Advodan Roskilde.

 

Hvad kan jeg få dækket?

Opnår du fri proces, betaler statskassen dine udgifter i forbindelse med retssagen. Det dækker bl.a. over:

  • Retsafgiften
  • Advokatsalæret
  • Modpartens sagsomkostninger, hvis du taber sagen

På den måde sikrer fri proces, at alle borgere kan føre retssager ved domstolene.

 

Hvad skal jeg opfylde for at få fri proces?

Du kan søge om fri proces, hvis:

  • Du ikke har retshjælpsforsikring, som dækker sagen

og

  • Du opfylder de økonomiske betingelser

Desuden er det et krav, at sagen kan føres i den civile retspleje. Du kan altså ikke få hjælp til sager, der behandles administrativt, eller til sager der hører under strafferetsplejeloven.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har retshjælpsforsikring?

Inden du begynder at søge om fri proces, bør du undersøge, om du allerede kan få dækket sagsomkostningerne via din forsikring. Mange har nemlig en retshjælpsforsikring via fx deres indboforsikring.

”Selvom din forsikring dækker dine udgifter i forbindelse med en retssag, vil mange selskaber opkræve en selvrisiko. Og den udgift vil du kunne få dækket via fri proces, hvis du ellers lever op til kriterierne. Derfor kan det stadig være relevant at søge om fri proces – det skal blot gå via forsikringsselskabet,” fortæller Maiken Breum.

 

Hvad er de økonomiske betingelser for fri proces?

For at komme i betragtning til at få dækket dine sagsomkostninger må din årlige indkomst først og fremmest ikke overstige et bestemt beløb. I 2024 ligger det beløb på 371.000 kr., hvis du er enlig. Er du gift eller bor sammen med din kæreste, må jeres samlede årsindkomst ikke overstige 471.000 kr. i alt. Har du hjemmeboende børn under 18 år, stiger grænsen med 64.000 kr. pr. barn.

I ægteskabs- og forældremyndighedssager samt sager om barnets bopæl er det altid indtægtsgrænsen for enlige, der anvendes – og det gælder også selvom ansøgeren er gift eller samlevende.

”Ud over de økonomiske betingelser vil man også kigge på den konkrete sag. Hvor rimeligt er det at føre sagen, hvad er chancerne for at få medhold, hvor store er omkostningerne i forhold til det beløb, der kræves, og er sagen af offentlig interesse eller af principiel karakter,” siger Maiken Breum.

Du kan læse mere om de økonomiske betingelser og undtagelser til dem på Civilstyrelsens hjemmeside.

 

Hvordan søger jeg om fri proces?

Flere forskellige forhold afgør, hvordan du søger om fri proces. Har du en retshjælpsforsikring, skal du fx søge via dit forsikringsselskab for at få dækket udgiften til din selvrisiko. Ellers er det typen af sag, der bestemmer, hvor du skal søge om fri proces.

I langt de fleste tilfælde skal du søge via Civilstyrelsen, men i fx fogedsager og sager om forældremyndighed skal du søge om fri proces via domstolen. Domstolen er her den byret, som behandler retssagen.

domstol.dk kan du se, hvornår du skal søge om fri proces i byretten.

 

Fakta – fri proces:

  • Opfylder du bestemte kriterier, kan du måske få betalt alle dine udgifter i forbindelse med en retssag. Det er staten, der betaler udgifterne.
  • Du søger om fri proces enten hos Civilstyrelsen eller direkte hos retten.
  • Du kan søge fri proces hos dit forsikringsselskab, hvis du har retshjælpsforsikring og ønsker din selvrisiko dækket.

Læs mere på civilstyrelsen.dk.

 

Få hjælp af en advokat hos Advodan

Har du behov for juridisk rådgivning i forbindelse med en retssag, er du velkommen til at kontakte et af vores Advodan-kontorer.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

37 kommentar

Rickard

Hej Maiken Jeg tjener lidt over grænsen ift til at kunne få fri proces. Men jeg har to børn i en 9/5 ordning, og mener selv derfor at jeg overvejende grad forsørger dem. Hvad tænker du mulighederne er for at børnetilskuddet talt med i en fri proces ansøgning er? Så altså jeg har ikke bopæl på børnene, men som dem det hedder vistnok hedder sig forsørgerpligt og forældremyndighed. Og betaler selfølgelig børnebidrag.

Maiken Breum

Hej Richard Tak for dit spørgsmål. Når din indkomst opgøres er det summen af din personlige indkomst og eventuel positiv kapitalindkomsten med tillæg af aktieindkomst og CFC-indkomst, der lægges til grund. I 2023 må dit indtægtsgrundlag ikke overstige 358.000 kr. (hvis du er enlig). Beløbet forhøjes med 62.000 kr. for hvert barn, under 18 år, som enten bor hos dig eller i overvejende grad forsørges af dig. Det er således ikke et krav, at børnene har bopæl hos dig. Når du har samvær i en 9/5 ordning vil jeg mene, at der er en formodning for, at du forsørger dem i overvejende grad, og at din indtægtsgrænse således forhøjes. Med venlig hilsen

Lisa

Hej Maiken, hvis man har fået fri proces, gælder det så til flere sager. Jeg har fået fri proces til en sag i familieretten og er nu blevet stævnet vedr. bodeling. Glæder den frie proces til bodlingen ?

Kit

Hej Maiken. Jeg vil gerne spørge dig, hvad de juridiske vilkår er for fri proces ved frivillig anbringelse, når familien tvinges til frivillig anbringelse for at undgå tvang? Har de så stadigvæk rettigheder til advokat-hjælp og retssager, eller er det så ingen mulighed for dem?

Maiken Breum

Hvis det er en frivillig anbringelse, så er det ikke muligt at få gratis advokathjælp. Når anbringelsen er frivillig, så er det en aftale, også selvom man kan føle, at man ikke havde andet valg. Hvis man ikke er enig i anbringelsen, så er det min anbefaling at man IKKE skal give samtykke. Derved kan sagen blive behandlet som en sag uden samtykke (tvangsanbringelse) og det medfører nogle ekstra rettigheder for forældrene og barnet over 12 år, herunder gratis advokatbistand til sagens behandling i Børne- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og evt. retten. Venlig hilsen

Amina

Hej Maiken Kan man søge fri proces, når man er sigtet i simpelt hærværk. Jeg har erkendt mig skyldig og så er det en bødesag, men måske bliver det en retssag, da der er uenighed om beløbets størrelse og oprigtighed med over 10.000 kr. i forskel, så det bliver en retssag, men ingen vil fortælle mig, hvad der er bedst og billigt for mig. Jeg vil gerne igennem det her billigst. Kan jeg gå i retten og få udfordret erstatningskravet via fri proces? Vh Amina

Maiken Breum

Hej Amina Tak for dit spørgsmål. Man får ikke fri proces til en straffesag. Man får beskikket en advokat, som retten i første omgang betaler, men i forbindelse med dom, kan man blive pålagt selv at betale sagsomkostninger, herunder advokatsalær, hvis man bliver dømt. Hvis spørgsmålet om eventuel erstatning bliver henvist fra straffesagen til et civilt søgsmål, så vil du kunne opnå fri proces til den sag, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Jeg kan ikke vurdere, hvad der i sidste ende bliver billigst for dig. Med venlig hilsen

Claus

Hej Maiken. Håber du kan give svar på et par undrende spørgsmål? Sagen kort: vores datter og hendes ex skal i familieretten og får begge en tidsfrist for at anskaffe sig advokat, dette sørger vores datter selvfølgelig for men ikke hendes ex, retten giver så ex'en en ny tidsfrist til anskaffe sig en advokat men heller ikke dette bliver overholdt og i sidste uge under et indledende retsmøde da ex'en var med vælger man så på ny at give denne en ny tidsfrist for anskaffelse af advokat, alt i mens trækkes sagen endnu engang i langdrag. Mine spørgsmål går derfor på om det kan være rigtig med den nye tidsfrist? hvis ja, hvorfor så overhovedet give en tidsfrist? Med venlig hilsen Claus

Maiken Breum

Hej Claus Det er retten der tilrettelægger processen i sagen og således også ”hvor lang snor” en af parterne skal have. Som udgangspunkt har man ikke pligt til at lade sig repræsentere af advokat i en retssag. Hvis retten vurderer, at man ikke selv kan varetage sagen uden advokat, kan de pålægge en part at antage advokat i sagen. Som jeg læser din mail, er der endnu ikke tale om et pålæg fra retten om advokat, men alene en opfordring. Jeg forestiller mig ikke at retten giver yderligere frist nu, men at de i stedet indkalder til et telefonisk formøde, hvor eksmanden, din datters advokat og en dommer skal deltage. Dommeren vil så tage stilling til sagens videre forløb, herunder om eksmanden skal have pålæg om at antage advokat eller ej. Med venlig hilsen

Carsten

Hej Maiken Vi har været part i en sag i Boligretten, hvor min hustru og jeg var stævnet af udlejer vedr. fraflytningskrav. Sagens værdi er anseelig. Udlejer taber ca. 2/3 del, men er tilfreds. Vi anker sagen til landsretten, pga. uskyld. Vi får retshjælpsdækning i Byretten og nu Landsretten. Vi opfylder betingelserne for "fri proces". Ved sagen i Byretten havde vores advokat "glemt" at fremlægge centrale dokumenter og fotos som vi ubestridt havde fremsendt til denne, hvilket potentielt kunne have ændret udfaldet. Af åbenlys årsag ønsker vi nu at skifte advokat, problemet er sagens ringe økonomi og flere advokat har bekendt at der er god sag men pga. økonomien, takker nej. Har du et godt råd?

Maiken Breum

Hej Carsten Tak for dit spørgsmål. Jeg kan ikke vurdere, hvorvidt I har en god sag eller ej, men jeg synes, at I skal være nysgerrige på, hvorfor flere advokater har sagt nej til at føre sagen. Som jeg læser det, er det primært af økonomiske årsager, advokaterne siger nej -formentlig fordi det koster mere at føre sagen, end I kan vinde. Hvis det er eneste årsag, kan det godt være, at I kan finde en advokat, der vil føre sagen, hvis I selv dækker de faktiske omkostninger, herunder advokatens tidsforbrug, men så bliver det ikke dækket af fri proces. I bør også overveje, om det er fornuftigt af jer at føre sagen og få ret, i forhold til hvad det vil koste jer både økonomisk og personligt. Med venlig hilsen

Lotte

Hej Maiken Jeg har vundet, i både by- og landsretten, en sag om vejret som min nabo havde anlagt mod mig. Naboen er blevet dømt til at betale 100% af retssagen og så er det jeg ikke forstå, at dommerne har bestemt at naboen kun skal betale i alt 186.000, når min udgift til advokat er 420.000 kr.? Jeg troede at 100% betød at jeg fik dækket alle mine udgifter og ikke kun noget at den. Med venlig hilsen Lotte

Maiken Breum

Hej Lotte Tak for dit spørgsmål. Når retten afsiger dom tager dommeren samtidig stilling til sagsomkostninger. Typisk vil dommeren pålægge den tabende part at betale sagsomkostninger til den vindende part. Sagsomkostningerne fastsættes primært ud fra sagens værdi ud fra domstolenes vejledende intervaller og takster. Hvorvidt de tilkendte sagsomkostninger matcher dine reelle omkostninger til advokat kommer an på, hvilken aftale du har med advokaten. Hvis aftalen, som det mest sædvanlige, er at advokaten afregner efter medgået tid og med en fast timetakst kan advokatens salær godt overstige de tilkendte omkostninger. Med venlig hilsen

Holger

Hej Maiken. Er indtægtsgrænserne for fri proces indkomsten før eller efter skat? Kan man få fri proces, hvis man vil klage over Familieretshusets eller Familierettens afgørelse om samvær?

Maiken Breum

Hej Holger Tak for dit spørgsmål. Indtægten beregnes som din personlige indkomst og kapitalindkomst før skat. Klager over familieretshusets afgørelser, som behandles som klagesager ved retten, behandles som udgangspunkt under den ”forenklede familieproces”. Det medfører, at man ikke kan få fri proces, sagen behandles skriftligt og afgørelsen kan ikke ankes. Jeg håber det var svar på dine spørgsmål. Med venlig hilsen

Bernarda

Hej Maiken I forbindelse med mobning/forskelsbehandling på mit daværende arbejdsplads, satte min fagforening en sag igang hvor de sendte sagen til ligebehandslingsnævnet. Jeg fik medhold i sagen og fik tildelt en erstatning, som arbejdspladsen/kommunen nægtede og betale. Sagen blev stillet for byretten, hvor jeg blev repræsenteret af et advokatfirma, på vegne af ligebehandslingsnævnet. Denne gang fik kommunen medhold og blev frifundet. Mine forespørgsler er: På trods af dette kan jeg stadigvæk anmode om fri proces, hvis man selvfølgelig opfylder kravene? Har man selv lov til at bestemme advokat? Hvor længe tager behandlingstiden, når jeg har anmodet?

Maiken Breum

Hej Bernarda Tak for dit spørgsmål. Hvis du opfylder betingelserne for fri proces, vil du godt kunne få fri proces til den omtalte retssag. Hvis det er ligebehandlingsnævnet, der har afholdt udgiften til advokat og ikke dig selv, vil det ikke være relevant med fri proces. Det er dog almindeligvis et krav, at fri proces søges ved sagens start og inden der er truffet afgørelse, så du er desværre nok for sent på den nu. Med venlig hilsen

Abdullah

Hej Maiken Jeg kan forstå, at det kan tage noget tid at blive godkendt til at få fri proces. Hvis jeg påbegynder min sag på nuværende tidspunkt og den afsluttes inden jeg har nået at få fri proces. Dermed opnår fri proces efter endt sag. Vil jeg stadig få dækket udgifterne til advokat mm? Skal min sag forbi domstolene før fri proces bliver aktuelt og kan dække, eller kan denne forhandlings proces om et forlig som advokaten i gangsætter inden mulig retssag også blive dækket? 1. Bliver mine udgifter dækket når jeg lægger sag an uden fri proces og bliver godkendt efter endt sag? 2. Hvis forhandlings processen går godt og der aftales et forlig. Bliver udgifterne stadig dækket? Mvh Abdullah

Maiken Breum

Hej Abdullah Tak for dit spørgsmål. Fri proces vedrører kun retssager. Det betyder, at forligsforhandlinger udenfor retten (f.eks. før retssagen starter) ikke dækkes af fri proces. Der skal være tilkendt fri proces inden sagen afsluttes i retten, hvis sagen skal dækkes. Hvis civilstyrelsen ikke når at behandle din ansøgning før sagen er afslutte i retten, dækkes sagen ikke af fri proces. Med venlig hilsen

Michael

Hej Maiken Vil det sige når man får tildelt fri proces, at alle omkostninger dækkes af staten. Også indlede de samtaler med advokaten og retsmøder inden selve retsagen.. Samt hvordan forholder man sag til, at modparten måske ikke opnår friproces. Selv om de måske ikke har rå til en advokat. Dette kunne jo skævvride udfaldet, samt være i strid med den enkelts retssikkerhed. Eller er der hjælp at hente. Samt hvordan skal man reagere hvis der er fejl i selve referat i retsbogen? Hvor vigtige udtalelser for sagen er undladt eller fejl citeret af det offentlige. Mvh Michael

Maiken Breum

Hej Michael Tak for din henvendelse. Hvis man har fri proces, så er det alle omkostninger til den retssag, fri procesbevillingen vedrører, som betales af staten. Det vil sige, at al forberedelse til retssagen, herunder advokatens udarbejdelse af processkrifter og møder med dig som klient også er omfattet. Det kan konkret aftales, at man skal betale for advokatens kørsel, hvis der er kørselsforbehold i beskikkelsen, men ikke andet. Hver af parterne vurderes individuelt i forhold til fri proces. Hvis den ene part opfylder de økonomiske betingelser for fri proces og den anden part ikke gør, så er det kun den part, der opfylder betingelserne, der får fri proces. Reglerne for fri proces er generelle, og de økonomiske grænser er helt faste. Grænserne er fastsat ud fra en politisk vurdering af, hvornår man ud fra sin indkomst selv har råd til at betale. Der tages ikke hensyn til ens udgifter eller andre forhold. Hvis der er fejl i en retsbog, bør man skrive om det til retten, så fejlen kan blive rettet.

Mikkel

Hej Jeg har i dag fået et opkald fra politiet som vil afhøre mig. Sagen er min tidligere samliver og mor til mit barn har anmeldt mig for vold, falsk uden det har fundet sted pga hun vil tage hævn. Fordi jeg har besluttet at vi ikke kan være sammen. Mit spørgsmål er er det en god ide og tage en advokat med til afhøring? Og kan jeg får dækket udgifterne til advokat via fri proces? Jeg opfylder det økonomiske betingelser for fri proces er der andre betingelser?

Maiken Breum

Hej Mikkel Tak for dit spørgsmål. Straffesager, herunder afhøringer af politiet under efterforskning, foregår ikke helt efter de almindelige fri procesregler. Du vil altid i straffesager kunne få beskikket en advokat af retten, som bl.a. kan deltage sammen med dig under afhøringerne. Det er retten, der i første omgang betaler for advokaten, men hvis du bliver dømt i straffesagen, kan retten pålægge dig at betale sagsomkostningerne, herunder udgiften til advokat. Jeg vil altid anbefale, at man har en advokat med ved politiafhøringer, når man er tiltalt eller sigtet i en straffesag.

Alina

Hej Maiken, Jeg har lige været i retten vedr. bopæl/forældremyndighed/samvær osv. jeg har fri proces. min advokat er i Silkeborg, og retssagen foregik i Herning. Der er tale om 30min. kørsel. jeg har så fået en regning på 2000kr som advokaten mener jeg skal betale. Dette skulle angiveligt dække salær for transporttid til retten inkl. transporttid til retten og km.penge. er du ikke enig i at km. penge får advokaten betalt gennem staten, og derfor ikke en udgift de kan pålægge mig? samt at når der står "salær" på fakturaen - vil dette også burde dækkes af fri processen? Hilsen Alina

Maiken Breum

Hej Alina Tak for din henvendelse. Når man har fri proces, må advokaten ikke tage yderligere betaling for sit arbejde i sagen. Advokaten må dog gerne tage penge for kørsel, hvis det ikke dækkes af retten. Det kræver dog, at det er aftalt med klienten (dig) på forhånd. Din advokat skal således have sendt dig en ordrebekræftelse, hvor der står, at du selv skal betale for kørsel.

Sanne

Hejsa Jeg ved ikke om jeg har mulighed for fri process kan du hjælpe med det? Det drejer sig om min datter der har boet på bosted, og nu er opsagt imens at hun er indlagt på psyk. Kommunen har fundet et nyt bosted til min datter, men hun vil ikke flytte dertil. Hun er færdigbehandlet på psyk og de kan ikke hjælpe hende mere de mener at tilstanden er stationær. Kommunen vil så påbegynde tvangsflytning mod min datters vilje. Må de det? Kan min datter søge fri process? Hilsen Sanne

Gyrithe

Jeg føler kommunen har jagtet mig psykisk, Og de har skabt de ting, der gør min søn nu er blevet tvangsfjernet. Kan jeg prøve min sag i familieretten ?

Maiken Breum

Hej Gyrithe Hvis din søn er blevet anbragt uden dit samtykke ved en afgørelse fra Børne- & Ungeudvalget i din kommune, så kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Fristen er 4 uger. Hvis du er uenig i Ankestyrelsens afgørelse kan du indbringe denne for byretten. Her er fristen også 4 uger. Kommunen betaler salæret til din advokat i Børne- & Ungeudvalget og Ankestyrelsen. Du vil automatisk få fri proces til sagen i byretten, så retten betaler advokatens salær dér. Med venlig hilsen Maiken Breum

Mark

Hej Jeg har endnu en af slagsen.: Vi (min kone og jeg) har nu kæmpet med Skive Kommune, de sidste 2.5år på 3 områder 1.: Hjælp til merudgifter på handicapområdet, vi fik i 2018 en fortidigt født søn, som lider af reflux (og værdier og mavesyre) 2.: Anklage/underretning om mistrivsel på 3yngste barn. Hvor denne er født med høre nedsættelse (delvis døv) 3.: Endnu en mistrivsel på barn, paragraf 51 I alle disse sager, er sammen socialrådgiver børne og unge området , samt handicapområdet !!! Alt er nu delvis faldet til ro, det vil sige de sidste 2sager er lukket ned og omkring merudgifter køre stadig dog med visse udfordringer. Vi har kommunikation med en lokal politikker i Skive kommune (en SFer) Som er dybt rystet over behandling en og sagernes behandling i kommunen regi. Og som har valgt at hjælpe så godt som nu vedkommende kan , uden at træde forkert. Vi har også fat i advokat, som råder og vejleder os - og som siger at vi skal køre sag på dette omkring systemstress fra social rådgiver. Men nu, der er ingen advokat firma som har "tid" og som de siger så er der ingen domstole som vil køre sagen da vores retssystem er som den er i dag og resultatet er skudt på forhånd.. også selv om at vores sag er åbenlyst og belyst rigeligt. Og ja, vi er berettiget en erstatning for system press/stress Hvad gør vi og hvordan !!? Hvad med Fanø sagerne, har var det det samme og de har både fået undskyldning og kompensation fra kommunens side !!! Hjælp os, da vi ikke ved hvad vi skal gøre og det har kostet os rigeligt på alle fronter.... Mvh MRIP

Maiken Breum

Hej MRIP Tak for dine spørgsmål. Der er nok ikke en let løsning på jeres udfordringer. Det er meget stressende at blive mistroet af ”systemet” og hele tiden skulle bevise, at man ikke gør noget forkert. Det er dog utroligt svært at bevise i en retssag, at kommunen ikke havde grund til at være bekymret og undersøge situationen nærmere. Umiddelbart vil jeg ikke anbefale jer at anlægge en retssag imod kommunen, da det sandsynligvis ikke vil medføre hverken en undskyldning eller en erstatning. I har mulighed for at klage over sagsforløbet til kommunens ledelse (borgmesteren) eller til ombudsmanden, hvis I mener at sagsbehandleren har udført arbejdet forkert. Med venlig hilsen Maiken Breum

Peder

Goddag. Som alle ved indsamler sundhedsvæsnet væskeprøver og staten har til hensigt at indsamle DNA og gemme dette til brug for forskning/behandling eller "hemmeligt" at finde ud af hvem en gerningsmand vil være.. Alt ovenstående er sådan set fint nok lige bortset fra jeg ikke ønsker at dele min DNA med staten. Derfor er jeg frameldt så mine blodprøver/væskeprøver ikke må gemmes når jeg eks går til lægen. Problemet er derimod med DNA at hvis min far, søster, mor eller eks onkel og deres børn går til lægen og ikke aktivt framelder sig at få deres DNA kortlagt så sladre deres DNA helt eller delvist om mig også iselv om jeg ikke ønsker at være med. Med andre ord bliver min Krop krænket.! Eks sladre min søsters DNA gæt 100% om mit DNA da hun har 50% DNA fra min mor og 50% fra min far lige som mig.. dvs man nemt kan identificere mig og så at sige ud fra hendes DNA finde frem til mig eller få viden om hvilke sygdomme jeg har eller risikere at få osv . Jo længere man kommer ud i DNA arvemassen jo mindre afsløres om min DNA og hvilke sygdomme som er i familien osv. Det korte og lange er jeg er utilfreds med at når jeg framelder mig at være med i DNA registret at staten så at sige alligevel får et indblik i min Krops DNA. Med andre ord bliver det dyrebareste jeg ejer som menneske krænket dvs. min krop/blod/DNA krænket af andre og jeg kan så at sige ikke forsvare mig imod staten eller min families gøren og laden. Det er urimeligt. Jeg mener at ovenstående er af så principel betydning for mig såvel som mine ca 6 millioner medborgere og deres efterkommere at jeg vil høre om en sådan sag kunne give fri process. det skal siges jeg tjener for meget til at kunne føre sagen og selv hvis jeg havde råd så vil en sådan sag jo ruinere mig.. ? Og kan jeg egentligt juridisk stoppe staten imod at gøre brug af DNA databasen indtil der engang i fremtiden er afsagt dom ? PS.. problemet med en DNA register er, at over tid vil man stille og roligt åbne op for at andre får adgang til folks sundheds data.. eks forsikring, banker... lad mig sige det lige ud, jeg håber folk har gode gener for ellers kommer det til at koste.! ( forsikringsselskaberne har allerede bekendt kulør og sagt de er meget interesseret i DNA data med henblik på at udregne risiko ved at have x person som kunde.= højere præmie eller de måske slet ikke vil forsikre folk, eks ikke give dem en sundhedsforsikring pga. risikoen for alvorlig sygdom er for høj. ) Mvh Peder

Maiken Breum

Hej Peder Tak for dit spørgsmål, som jo lægger op til en interessant diskussion. Jeg vil dog holde mig til at svare på spørgsmålet om fri proces. Det helt klare udgangspunkt er, at du ikke kan få fri proces til sagen, når du har en indkomst, som overstiger beløbsgrænsen for at opnå fri proces. Hvis du vil have vurderet om din sag er principiel på en måde, der gør, at du af den grund kan få fri proces skal du søge konkret hos civilstyrelsen. Hvornår en sag er så principiel har civilstyrelsen selv beskrevet meget tydeligt på deres hjemmeside og det følgende er udklip derfra: "Civilstyrelsen kan efter retsplejelovens § 329, når særlige grunde taler derfor, give fri proces, selvom de sædvanlige betingelser for fri proces efter retsplejelovens § 325, jf. §§ 327 og 328, ikke er opfyldt. Bestemmelsen i § 329 giver mulighed for at give fri proces, selv om de almindelige betingelser ikke er opfyldt. Det gælder navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at der med sager af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse navnlig sigtes til sager, der rejser hidtil uafklarede lovfortolkningsspørgsmål, sager af mere betydende indgreb over for enkeltpersoner eller grupper samt sager, hvor afgørelsen vil kunne tjene som præjudikat ved senere tilfælde. Sager, som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation, kan efter omstændighederne være sager udsprunget af mindre selvstændig virksomhed. En ansøgning om fri proces efter retsplejelovens § 329 sendes til Civilstyrelsen." Held og lykke med projektet :-)

Safaa

Hej Jeg fik fri proces. Jeg bor i Åbenrå. Min sag er i Sønderborg retten og min advokat er fra Odense. Han fortalte mig at jeg skal selv betale for sin rejsetid og sine rejseomkostninger. Og rejsetiden afregner . 1500 kr inkl. moms per time. Det betyder at jeg skal betale ca. 7000kr for en gange der han kommer til Retten Er det rigtigt at jeg skal betale den? Hvad skal jeg gøre?

Maiken Breum

Hej Safaa Din advokats rejsetid dækkes normalt ikke af fri proces og derfor er der nogle advokater der aftaler med deres klient, at klienten selv skal betale for rejsetiden, hvis de kommer langvejs fra. Du kan vælge at bruge en lokal advokat i stedet for en advokat, der bor så langt væk, og så slipper du for at betale rejsetid. Jeg kan bestemt godt forstå, at du synes det er dyrt at skulle betale kr. 7.000 når han skal møde i retten for dig. Med venlig hilsen Maiken Breum

Amanda Flindt

Hej. Jeg har været udsat for et overfald sidste år, men politiet sagde den dag at det har hans ord mod mit i retten, trods jeg ikke kender manden, men hvis jeg fik ondt, havde skader osv, skulle jeg kontakte egen læge. Jeg ville have samme rettigheder, men jeg forsøgte at få min sag til forsikringen ang min el scooteren han også fik lavet skader på, men fik den besked at den skulle være i eboks, det var en fejl, den kom. Den kom aldrig og jeg har aldrig set min sag. Jeg for dagen efter konstateret blå mærker fra knytnæve slag og siden da et delvis over revet sene i armen. Politiet lukker selv en retssag i september da de lever jeg skal afhøres igen, men to måneder senere uden der sker noget åbner de igen en ny retssag, Retssagen omhandler kun hans bøde, jeg skulle have klaget indenfor to måneder, hvis det skulle omhandle vild, men det er tenllig svært da jeg aldrig har set sagen og igen fået afslag på at se den, og aldrig har modtaget en klage vejledning. Jeg har idag fra statsadvokaten fået afvide de ikke kan lave den om pga klage sagen, så igen nyt retsmøde om hans bøde. Hvad gør jeg, hun skriver jeg kan lave civilt søgsmål og klage over politiet?

Brian

Jeg har lige tabt en klagesag i familieretten vedr. midlertidlig samvær. Der ligger en lang historie bag. Jeg fik kræft i ryggen.ved at jeg brækkede ryggen. fandt de en sjælden form for knoglekræft. Men efter presse fra eks kom jeg til at true hende. Jeg fik 20 dage. Dog skulle jeg ikke i fængsle. Men min eks siger er hun er bange for jeg er uhelbredelig syg og vil tag mine børn med i faldet. Viklet jeg ALDRIG kunne drømme om. Kommunen presse min er hjem fra krisecentret. Og de anbefale at kontakte genoptages. Men nej. Skulle jeg have haft en advokat med i familierethuset. Vil det koste 5000kr og det dækker min forsikring ikke siger advokaten. Dem skal jeg selv betale. Jeg har så fyret hende for hun opdage ikke min eks søgte om midlertidlig bopæl. Hvis jeg nu hyre dig eller en anden for den sags skyld. Men dig? Skal jeg så selv betale de samtaler vi har for at jeg sætter dig ind i sagen? Og hvis jeg skal til samtale i familierethuset igen. Skal jeg så slev betale? Er det advokaten der søger fri proces og får det i skal have fra forsikrings selskabet? Når en eks har søgt om fri proces og i mellem tiden har giftes sig. Kan hun så også få fri proces når de tjener over 600.000kr? Og kan man klager over de søger fri proces? Når deres indtægt er stegen? Med venlig hilsen Brian Nielsen

Maiken Breum

Hej Brian Man kan få fri proces til en retssag i familieretten, hvis man opfylder de økonomiske betingelser. Dog kan man ikke få fri proces til en sag i Familieretten, hvis der er tale om en klage over en afgørelse fra Familieretshuset. Man kan aldrig få fri proces til sagens behandling i Familieretshuset eller det arbejde der ligger forud for retssagen i Familieretten i øvrigt. Det vil sige, at hvis en advokat skal sætte sig ind i sagen på forhånd eller møde sammen med dig i Familieretshuset, så skal du selv betale for det. Ved vurdering af, om man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, så ser man i sager om børn alene på forælderens indkomst og ikke på den samlede husstandsindkomst, hvis ægtefællen ikke er forælder til barnet. Du kan ikke klage over en afgørelse om fri proces til den anden part. Med venlig hilsen Maiken Breum

Lena

Hej Maiken Jeg blev skilt for knap 2 år siden, og har stadig mit hus sammen med min eksmand. Huset har været til salg i 18 måneder, og i min eksmand bor stadig i huset til det bliver solgt. vi betaler hver især til kreditforeningen og kommuneskat. min eksmand betaler for lys ,vand varme da det jo ham der har forbruget. Jeg har sagt til ham flere gange, at det ikke er rimeligt han ikke betaler mig en husleje for at bo i vores fælles bolig. Han bliver stik tosset hver gang jeg har nævnt det, og siger at så flytter han bare fra huset hvis jeg forlanger det. Han tjener en høj løn,så han har uden problemer råd til at betale husleje til mig. Nu tyder det på at jeg er så heldig at huset bliver solgt nu. Kan jeg opkræve et beløb for manglende husleje når huset er solgt.? jeg er førtidspensionist. kan jeg få fri proces hvis jeg får brug for advokathjælp.?

Maiken Breum

Hej Tak for dit spørgsmål. Spørgsmålet om husleje i salgsperioden er en del af jeres bodeling, og såfremt I ikke kan blive enige om det -eller bodelingen i øvrigt, så har I mulighed for at indbringe sagen for skifteretten. I skifteretten kan man få fri proces, men det fungerer lidt anderleden end fri proces til alm. retssager, idet det ikke er udgiften til din egen advokat der dækkes, men derimod udgiften til skifteretten/boets advokat, som skifteretten eventuelt beskikker på sagen. Hvis du vil have din egen advokat til bodelingssagen, så er det noget du selv skal betale og det kan du ikke få fri proces til. Jeg kan i øvrigt fortælle, at det er sædvanligt, at den, som boet i huset i salgsperioden betaler husleje til den anden med et beløb svarende til ½ af markedslejen. Ofte aftaler man at afregning sker i forbindelse med deling af provenu fra salget. Med venlig hilsen Maiken Breum

Lena

Hej Maiken Tusind tak for dit svar. jeg har lige et spørgsmål til dit svar. Den dag mit hus bliver solgt ,og jeg skal mødes med min ejendomsmægler og min eksmand ,for at underskrive salgs kontrakten, kan jeg da gøre krav for den manglende husleje som min eksmand har nægtet at betale i de snart 2 år han har boet i huset i mens huset har været til salg. Her tænker jeg på at sige til min eksmand, at jeg skal have noget mere af overskuddet af salget for skyldigt husleje. Jeg er så forvirret over hvordan jeg griber det an. Vi kan slet ikke snakke sammen

Maiken Breum

Hej Lena Det er rigtigt at betaling af evt. husleje kan ske i forbindelse med deling af provenu fra hussalget. Jeg vil dog klart anbefale dig at gøre dit krav gældende overfor din eksmand skriftligt og på forhånd. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du hurtigst muligt skrive til ham, at du gør krav om betaling af husleje for den tid, han har boet i huset alene. Du bør også sætte beløb på, hvad du mener huslejen udgør pr. måned. Du kan med fordel kontakte dit lokale ADVODAN kontor og få en mere konkret vurdering af din retsstilling og hjælp til at håndtere bodelingen korrekt. Med venlig hilsen Maiken Breum

Niels

Hej Advodan, Jeg har på vegne af min mindreårige søn klaget til Ligebehandlingsnævnet vedr. kommunal forskelsbehandling i forhold til egenbetaling af sprogskole til ham pga. hans etnisk oprindelse (selv om jeg og han selv er fødte danske statsborgere). Såfremt vi ikke for medhold ved ligebehandlingsnævnet, og vil tage sagen til domstolene, vil det så være min indtægt eller hans indtægt (som er nul), som er afgørende for muligheden for at få fri proces?

Maiken Breum

Hej Niels Tak for dit spørgsmål. Det vil være din søns indtægt, der skal lægges til grund ved vurdering af fri proces. Du skal dog være opmærksom på, at Civilstyrelsen både vurderer om han opfylder de økonomiske betingelser og om han har udsigt til at få medhold i sagen. Der vil være en væsentlig risiko for, at civilstyrelsen vurderer, at han ikke har udsigt til at få medhold i sagen, hvis han ikke har fået medhold i nævnet. Med venlig hilsen Maiken Breum

Niels

Kære Maiken, Tusinde tak for dit svare vedr. fri proces vedr. min søns sag mod kommunen om forskelsbehandling mht. sprogundervisning. Jeg ved at sagen nok ligger udenfor dit normale fokusområde, men jeg ville lige høre du kan henvise til nogle jurister eller organisationer som (evt. for betaling) ville være egnet til at rådgive mig om en evt. principiel sag ved domstolene, og som har indgående kendskab til hvilke juridiske muligheder der er når fx. en ministeriel bekendtgørelse synes at være i modstrid med "Lov om etnisk ligebehandling" og international lovgivning? Jeg har været i kontakt med Institut for Menneskerettigheder, som også har hjulpet mig med nogle formuleringer. De lader dog til at have meget travlt (sikkert med meget mere akutte og alvorlige sager), og de giver jo kun mulighed for ret kortfattet rådgivning via email og telefon. Med venlig hilsen Niels

Heidi

Hej Min søn blev nytårsaften sidste år ramt af et batteri som eksploderede ved antændelsen. Vi har siden kæmpet for at få producenten af fyrværkeriet til at påtage sig ansvaret for ulykken pga fejl ved det pågældende batteri. Vi har en advokat på sagen men modparten bliver ved med at trække sagen i langdrag og vi har snart ikke råd til flere advokatregninger. Vi har snakket med vores forsikringsselskab og de siger at de først dækker udgifterne hvis det ender i en retsag Kan man søge fri proces i sådan en sag ? Mvh Heidi

Maiken Breum

Hej Heidi Man kan kun få fri proces til retssager, ligesom man kun kan få retshjælpsforsikringsdækning til retssager. Hvis der kommer en retssag, er det som udgangspunkt forsikringsselskabet, der skal dække sagen, og hvis der ikke er forsikringsdækning kan der opnås retshjælp, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Men altså desværre også kun til selve retssagen. Med venlig hilsen Maiken Breum

Michael

Kan jeg søge fri proces når jeg er førtidspensionist? Sagen drejer sig om en ægtepagt jeg underskrev i 2017. Jeg lavede en ægtepagt med min x, fordi når jeg dør ville jeg efterlade den sum penge til min x som bliver udbetalt. Men jeg skrev under på at vores fælles bil var hendes og at jeg skulle betale hende 70000. Jeg kan ikke huske hvad der skete da skrev under på disse papirer andet end at jeg tilbyd hendes mor (som også var tilstede, fordi ægtepagten var en gave fra dem) flere penge end de 70000, hvor mange ved jeg ikke. Jeg kan huske om aftenen at jeg sagde til min x, at jeg syntes at 70000 kroner var mange penge jeg skulle betale hende, jeg husker intet andet, pga af at jeg lider af c-ptsd og epilepsi. Jeg skulle have været på et center for voldsramte mænd, min x har forværret min sygdom, hun er voldelig og har kørt psykisk terror på mig i årevis. Hun har truet med at ødelægge mit liv flere gange, hun har beskyldt mig for at voldtage hende og hun har været ved at få mig anholdt for at banke hende. Min x kunne styre mig som en radio bil, jeg har indrømmet ting jeg aldrig har gjort overfor psykiatere og psykologer. Min x har siden 2013/2014 overført 1000/2000kr hver måned til sin mor konto uden min viden, jeg opdaget først det i februar 2019, selvom vi blev skilt i august 2018. Årsagen til at jeg opdaget det var pga af den advokat jeg havde,skulle bruge konto udskrifter. Jeg vil fortælle at hvis jeg blandet mig i vores økonomi da jeg var gift med min daværende kone, blev hun voldelig, eller begyndte at råbe og skrige af mig, som gør at jeg får epileptiske anfald. Hun havde 100% kontrol over vores fælles økonomi. Jeg advarede min tidligere psykiater om at min x ville gøre et andet menneske fortræd en dag, han var hjemme hos os en dag pga min x var blevet meget aggressiv,hun havde spøttet mig i ansigtet, og råbte og skreg af mig. Han ville indlægge hende på et psykiatrisk hospital, hvis hun ikke selv ville indlægges, havde han en sprøjte med noget beroligende med. Jeg har selv kontaktet min tidligere psykiater som gerne vil forklare min kommende advokat om min psykiske sygdom og hvorfor jeg ikke kan huske mere fra den dag jeg underskrev ægtepagten. Jeg skal i psykolog behandling i juli eller august måned, jeg vil give psykologen lov til at udtale sig til min kommende advokat, psykologer har tavshedspligt det psykiatere også, men de får lov til at udtale sig om min sygdom. Da jeg flyttede fra min x smed hun mange af mine ting ud, hun ville smide mine akvarier ud (værdien ca 65000), jeg gav dem gratis til en akvarie handler. Jeg fik 300 kroner og mit tøj da jeg blev skilt, intet andet. Min x har 2gange indrømmet efter vi blev skilt,at hun vidste at hun kunne kontrollere mig og mine handlinger. Jeg har virkelig brug for en god advokat... Mvh Michael

Maiken Breum

Hej Michael Tak for din henvendelse. Som førtidspensionist opfylder du som udgangspunkt de økonomiske krav for at kunne opnå fri proces til en retssag. Fri proces dækker alene dine udgifter til en egentlig retssag i retten. Hvis du har haft en ægtepagt med din tidligere ægtefælle og I nu er blevet skilt og har opgjort jeres bo, kan jeg ikke se, at ægtepagten skulle have betydning længere. Derimod kan du have lavet testamente, som fortsat kan have betydning, ligesom der kan være begunstigelser på pension/livsforsikringer, som kan få betydning. Jeg vil derfor anbefale dig, at du først får gennemgået din økonomiske og juridiske situation af en advokat, inden du sammen med advokaten vurderer, om der er grundlag for at anlægge en retssag eller ej. Den del kan du desværre ikke få fri proces til. Men du kan formentlig aftale en fast pris med advokaten på forhånd, så du kender din udgift fra starten. Med venlig hilsen Maiken Breum

Susan

Hej Jeg var tidligere på året til en generalforsamling i den lokale forening, hvor jeg blev verbalt og fysisk overfaldet af en af de andre tilstedeværende. Jeg har naturligvis meldt sagen til politiet, der nu vil høre om jeg vil lægge sag an. Hvis jeg lægger sag an og taber (han bliver ikke kendt skyldig i overfald) skal jeg så betale sagsomkostninger? Jeg tjener ca 324000kr årligt. Mvh Susan

Maiken Breum

Hej Susan Jeg forstår det sådan, at der er tale om en straffesag, idet du har indgivet politianmeldelse. Politiet vil så undersøge, om de mener at der er begået noget strafbart og om de forventer at vedkommende kan blive dømt. Hvis det er tilfældet vil der blive indledt en straffesag ved retten. Den straffesag er mellem anklagemyndigheden og ham du har anmeldt -ikke mellem dig og ham. Du bliver derfor ikke involveret i forhold til sagsomkostninger. hvis jeg har misforstået sagen og der måske i stedet er tale om en injuriesag, er du meget velkommen til at kontakte os igen. Med venlig hilsen Maiken Breum Advokat (L)

Lise

Hej, Min kæreste og jeg er gået fra hinanden og har ejet et hus sammen ( 50/ 50 ). Huset er nu solgt og vi skal have delt overskuddet på huset der pt står på en deponeringskonto. Vi kan dog ikke blive enige om fordelingen af pengene og banken vil ikke udbetale inden vi har en aftale. Er det lovligt at banken ikke vil udbetale pengene 50/50 ? Og de står låst på kontoen ? Skal vi have en afgørelse fra retten inden pengene kan blive frigivet ? Vil jeg evt kunne søge fri process i sådanne en sag ?

Ulrik Vindberg

Kære Lise, Tak for din henvendelse. Som jeg forstår dit spørgsmål har I ikke været gift, men "kun" været kærester. Banken må gerne tilbageholde beløbet, når der er tvist om, hvem der har ret til det. Det kan de gøre indtil I bliver enige eller I har fået afgjort spørgsmålet ved retten. Der er en del forhold som gør sig gældende i spørgsmålet om sagen kan indbringes for retten og om du kan få fri proces. Dem vil jeg gerne drøfte med dig lidt mere konkret, og vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk Med venlig hilsen Ulrik Vindberg ADVODAN Roskilde

Arne Olsen

Vi er nogle borgere der kører en sag mod kommunen og har hyret en advokat. Den 21-01-2019 modtog jeg en faktura på den andel af salæret jeg skulle betale. Betalingsfrist 29-01-2019. Den 01-02-2019 får jeg en mail fra advokaten at jeg opfylder betingelserne for fri proces. Betyder fri proces ikke at man får alle sine udgifter til advokatsalær dækket eller er der noget jeg har misforstået?. Kan jeg forlange mine penge retur? Med Venlig Hilsen Arne Olsen

Maiken Breum

Hej Arne Tak for din henvendelse. Dejligt, at du har fået fri proces. Fri proces dækker selve retssagen. Det er ikke muligt for mig at vurdere om, den regning du har modtaget vedrører selve retssagen eller andet arbejde advokaten har foretaget for jer. Hvis regningen vedrører retssagen, så skal du have dine penge tilbage. Jeg vil anbefale, at du tager fat i den pågældende advokat og spørger om ikke regningen skal krediteres og dækkes via retshjælp. Med venlig hilsen Maiken Breum

Linda Andersen

Min søn har anlagt en sag for retten i Glostrup med påstand om at hans datter skal have bopæl hos ham. Hans forsikringsselskab Gjensidige oplyser ham om, at hans retshjælpsforsikring ikke dækker en sådan sag. Derudover er hans indtægt for høj til at få fri proces. Hvordan er han økonomisk stillet hvis han henholdsvis vinder eller taber sagen ? Hvilke omkostninger skal han betale? Er der forskel på, hvorvidt han stiller med egen advokat eller om han får beskikket en advokat?

Maiken Breum

Hej Linda Tak for din henvendelse. Idet din søn ikke er berettiget til fri proces eller forsikringsdækning af retssagen, skal han selv betale sine egne udgifter til advokat. I forældreansvarssager er det praksis, at hver part betaler egne omkostninger. Han kommer derfor ikke til at betale for modpartens sagsomkostninger, hvis han taber sagen, men han får heller ikke dækket sine egne omkostninger, hvis han vinder sagen. Det han skal betale er sin egen advokats salær. Der er i den forbindelse ikke forskel på om han selv finder en advokat eller lader retten gøre det. Jeg vil anbefale, at han selv finder en advokat, som han har tillid til og som har stor erfaring i forældreansvarssager. Med venlig hilsen Maiken Breum

Annika Baasch

Kære Maiken Jeg er blevet opkrævet et salær på 2500 i en sag hvor jeg har fri proces. Den fri proces startede fra 5. august. Min tidligere advokat i en bopælssag har fra starten krævet salær for at svare modpartens advokat d. 6. august, da børnenes far ombestemte sig og modsatte sig det samvær der var anbefalet af Statsforvaltningen. Salæret blev opkrævet med henvisning til at det alene drejede sig om samværsspørgsmål og ikke var en del af bopælssagen. Men børnenes far nægtede samværsaftalen da han var nervøs for at mere samvær hos mig skulle danne præcendens i bopælssagen, så spørsgsmålet om samvær kan da ikke skilles fra spørgsmålet om bopælen? Under alle omstædndgheder vil jeg klage over at advokaten vil opkræve salæret som hun jo opkræver nu da jeg har skiftet advokat. jeg har skiftet advokat da det ikke lykkedes hende at få børnenes far eller hans advokat til at svare på en aftale om frit skolevalg til sagens vinder til et forberedende retsmøde som hun eftersigende havde aftalt med modpartens advokat. Jeg mener at dette er en alvorlig fejl da det kan risikere at ende i forældremyndighedssag, og jeg vil inkludere dette i klagen. jeg har hørt at sådanne fejl betyder at hun på ingen måde har ret til at opkræve salær for spørgsmål som hun fortolker til ikke at høre til under en bopælssag? mvh

Maiken Breum

Hej Annika Det er ikke muligt at få fri proces til spørgsmål/sager om samvær, da samværssager ikke kan behandles ved retten. Det er kun muligt at få fri proces til retssager -i dit tilfælde retssag om bopæl og/eller forældemyndighed. Udgangspunktet er derfor, at din advokat har haft ret til at opkræve dig salær for den del af sagen, der vedrører samvær. Din advokat skal fra sagens start gøre dig opmærksom på, hvordan salær vil blive opkrævet, ved en ordrebekræftelse, herunder at du selv skal betale for den del af sagen, der vedrører samvær. Det forhold, at du klager over advokaten, vil ikke i sig selv gøre, at hun ikke må kræve salær. Det kommer an på, hvad klagesagen ender med. En klagesag KAN ende med at advokaten ikke får salær, hvis det vurderes at der er begået fejl. Jeg kan ikke vurdere om advokaten har begået fejl i din sag eller ej. Med venlig hilsen Maiken Breum, advokat (L)

Mette I

Hej Advodan. hvordan hænger fri retshjælp så sammen hvis man er 25 år men bor hos ens forældre tæller alle 3 indkomster sammen eller tæller de kun sammen hvis man bor sammen med ægtefælle/kæreste, men ikke med forældre eller venner?

Maiken Breum

Hej Mette Det er kun ægtefælle eller samlevers indkomst, der skal medregnes, ikke forældre eller venner, hvis man bor sammen med dem. Ens forældre eller venner har ingen form for forsørgerpligt overfor en på 25 år, selvom man bor sammen. Det kan dog være svært at bevise, om man bor sammen med en "ven" eller en "samlever". Hvis sagen vedrører skilsmisse/separation eller bopæl/forældremyndighed over børn, så skal ens ægtefælle eller samlevers indkomst heller ikke regnes med. Med venlig hilsen Maiken Breum

Hans Henrik Kærgaard Pedersen

Jeg skriver på vegne af en bestyrelse for et studielegat, som har fået et problem. Legatet har en kapital på ca 250.000 kr, som er investeret gennem en Bank, afkastet uddeles som studielegater til unge som er, eller hvis forældre er bosiddende indenfor et lille geografisk område På grund af en tvist mellem en forhåndværende formand og den siddende bestyrelse har Banken stoppet for adgangen til kontoen. Fordi den fik henvendelser fra 2 forskellige “formænd”. Den nuværende og den afgåede som havde et anden ønske om legatets fremtid. Vi (den siddende bestyrelse) klagede til Pengeinstitut ankenævnet over bankens håndtering. Ankenævnets afgørelse var at det var OK at Banken nægtede adgangen til kontoen, indtil der var kommet en løsning på tvisten. Enten ved et forlig eller også ved endelig dom. Der er ikke store muligheder for at opnå et forlig. Den forhåndværende formand er fra flyttet området og har ingen intention om at være Legatet behjælpelig. Tilbage står så muligheden for det som ankenævnet kaldte for “Endelig Dom” Men det er jo kun mulig hvis man har nogle penge at føre retssag for, derfor er spørgsmålet til dette Forum: Er det kun enkelt personer, eller kan en forening som vores også søge fri proces til at få en “endelig Dom”, så den siddende bestyrelse, kan betragtes som den eneste rigtige, også for Banken ?

Maiken Breum

Hej Hans Henrik Der kan i særlige tilfælde tilkendes fri proces til juridiske personer, hvilket Legatet anses for at være. Da legatet formentlig alene råder over den bundne kapital, kan det dokumenteres, at legatet ikke har økonomisk mulighed for at bekoste en retssag. Jeg vil derfor anbefale, at I søger civilstyrelsen om fri proces til retssagen, uden at jeg dog kan garantere, at det vil blive godkendt. på civilstyrelsens hjemmeside fremgår i øvrigt følgende: "Juridiske personer For juridiske personer (for eksempel et selskab, en forening, en selvejende institution, et dødsbo under offentlig skiftebehandling eller et konkursbo) er det efter praksis en betingelse for fri proces, at den juridiske person ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen. Ved denne vurdering lægges der vægt på den økonomiske bæreevne både hos den kollektive enhed og hos de personer, som har direkte interesse i selskabet, for eksempel aktionærerne, anpartshaverne, medlemmerne af foreningen eller lignende." Med venlig hilsen Maiken Breum, advokat (L)

Bodil vestergaard

Hej jeg vil gerne høre om man også kan søge fri proces til at anke en patienterstatnings sag med venlig hilsen Bodil Vestergaard

Maiken Breum

Hej Bodil Du kan godt søge fri proces til at anke en patienterstatningssag. Du/din advokat skal søge hos civilstyrelsen. Civilstyrelsen tager stilling til, om du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, men også til om du har en god grund til at anke/om de mener du har udsigt til at kunne vinde sagen. Kun hvis begge forhold er opfyldt får du fri proces. Det er vigtigt, at der ankes inden ankefristens udløb uanset, at der på det tidspunkt nok ikke er er nået at blive taget stilling til fri proces. med venlig hilsen Maiken Breum

Bettina Mørk

Hej.. Min datter møder sin kæreste for ca 6 år siden fra en by 200km fra hvor hun bor.. De flytter sammen i et hus som hendes kæreste betaler udbetalingen på..i hans by De får sammen et barn som fylder 4 år om 2 måneder.. Kæresten vil nu gerne afslutte deres forhold, og mener at hun skal flytte ud af hans hus.. er det ok ? Det værste er så, at han ikke vil have at hun tager deres fælles barn med sig tilbage til hendes hjemby.. Hun er dybt ulykkelig, da hun nu føler sig helt alene i hans by, og gerne vil hjem til sin egen familie, men rejser selvfølgelig ikke uden hendes barn. Han mener helt sikkert at han får tilkendt bopælsretten, så barnet kan blive i sine vante omgivelser.. Har han ret i det ?? Det skal nævnes at de begge er gode og kærlige forældre , og at de begge vil det bedste for deres barn og de har fælles forældremyndighed.. Barnet er afhængig af sin mor. Barnefaderen mener at hun skal blive i hans by med barnet, , hvis han giver min datter bopælsretten, vil han have lavet en klausul på at hun ikke flytter fra hans by med barnet.. De lever stadig under samme tag , dette er ikke holdbart for nogen parter, men min datter tør ikke flytte af frygt for at han så får bopælsretten.. Det jeg gerne vil vide er, om han har ret, eller om min datter kan tage sit barn med sig og få bopælsretten.. Med venlig hilsen Bettina

Maiken Breum

Hej Bettina Tak for din mail. Det bedste for din datter vil være, hvis de bliver enige om, at hun kan flytte med barnet til en ny bolig. Hvis din datter fraflytter den fælles bolig uden at barnet flytter med (med faderens accept), så vil faderen automatisk blive bopælsforælder. Din datter kan så efterfølgende søge bopælen via statsforvaltningen/retten. Hvis forældrene ikke selv bliver enige om, hos hvem af dem barnet skal have bopæl, kan det blive afgjort i retten. Udgangspunktet er, at din datter og barnets far har lige meget ret/lige stor chance for at få tilkendt barnets bopæl ved uenighed. Retten vil lægge vægt på forholdene i hvert af hjemmene, bevarelse af vante omgivelser, herunder institution mv. Jeg kan ikke konkret vurdere om din datter eller barnets far har bedst chancer ved en retssag, når jeg ikke kender sagen fuldt ud. Din datter har altså ikke "automatisk" ret til at få barnets bopæl og derfor vil det være bedst med en aftale. I er velkomne til at ringe til mig på 46351515, hvis i vil have uddybet svaret. med venlig hilsen Maiken Ø. Breum advokat (L)

Anja Rasmussen

Hej. Jeg har købt en ejerlejlighed, og har flere gange reklameret til ejendomsmægleren over ulovlige forhold i lejligheden. Sælger afviser blankt, hvorfor jeg nu har været nødt til at få advokat hjælp. Jeg har retshjælps dækning, og opfylder også samtidig kravet vedr fri process. Det jeg gerne vil vide er. Når jeg både har retshjælp via forsikringen og fri process, skal jeg så stadig betale for det arbejde advokaten udfører forud for stævningen? Eller er det dækket ind af staten eller forsikringsselskabet. ?

Maiken Breum

Hej Anja Når du har retshjælpsforsikring og/eller fri proces, så er det alt arbejdet omkring retssagen, som er dækket. I hvilket omfang arbejde forud for udtagelse af stævning er dækket, kommer an på en konkret vurdering af, hvor tæt tilknytning arbejdet har til stævningen/retssagen. Afdækning af de faktiske og retslige forhold samt indsamling af materiale til stævning/retssag er omfattet. Derimod kan der have været skriverier og forligsforhandlinger, som ikke er omfattet. En del af disse kan eventuelt dækkes via offentlig retshjælp. husk, at hvis du opfylder betingelserne for fri proces, så skal du ikke betale selvrisiko på din retshjælpsforsikring. Med venlig hilsen Maiken Ø. Breum advokat (L)

Michelle Lorentzen

Hej Lisbeth, Min kærestes datter på 12 år har boet ved os siden jul og ønsker ikke at have noget med hendes mor at gøre. Vi har været i statsforvaltningen og de har givet grønt lys for dette og at vi skal have adressen. Hendes mor ønsker ikke at give adressen til os og har lige meddelt via statsforvaltningen at sageb skal videre i retten. Hun har ikke arbejde og kan køre fri sag, hvorimod vi kommer til at betale. Statsforvaltningen har sagt op til flere gange at vi skal have adressen og hun ikke får noget ud af at køre det videre i retten, men det gør hun desværre. Kan det være rigtigt hun kan køre fri og vi intet hjælp kan få? Tusind tak på forhånd.

Maiken Breum

Hej Michelle Tak for din henvendelse. Fri procesreglerne tage alene udgangspunkt i parternes personlige økonomi og derfor ikke i, om det er rimeligt eller urimeligt, at den ene part kan få fri proces og den anden ikke kan. Det er fordi man fra lovgivers side har vurderet, at hvis man tjener mere end grænsen for fri proces, så har man råd til selv at betale. I skal være opmærksomme på, at det kun er din kærestes indkomst, som skal medregnes, når det vurderes, om han kan få fri proces eller ej, fordi det handler om hans særbarn. Grænsen er kr. 315.000 pr. år plus kr. 55.000 pr mindreårige barn han har. Samtidig skal I være opmærksomme på, at ham muligvis kan få dækket advokatudgiften via retshjælpsforsikring, hvis I har en sådanne via jeres familie-/indboforsikring. Der vi være en selvrisiko, men den er jo minimal i forhold til, hvad det ellers kan koste. Uanset hvad, så vil jeg anbefale, at sagen fortsættes og at din kæreste antager advokat i sagen. Det er jo yderst vigtigt at sagen ender med det rigtige resultat. Har I yderligere spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig pr. telefon på 46351515. Med venlig hilsen Maiken Ø. Breum advokat (L)

Nicolai I. Olausson

Hejsa. Udfra artiklen kan jeg ikke læse at beløbsgrænsen for fri proces bliver udregnet udfra forrige års indkomst. Så hvis man søger om fri proces i 2017, så er det Årsopgørelsen for 2015 som er gældende jfr. Civilstyrelsenshjemmeside eller er det mig som har misforstået dette? Jeg søger om friproces, men da jeg har en variable B-Indkomst så overholder jeg beløbsgræsen i 2016 men ikke i 2015 og er de 315.000kr kun A-indkomst El. Også B-Indkomst? Hvis jeg modregner de udgifter jeg har haft i forhold til mit Bi-job kan jeg modregne i min årsindkomst i 2015 da jeg så vil komme under de 315.000kr men som jeg har fået fradrag for? Som det ser ud lige nu, har jeg tjent 6000kr for meget i 2015 for at kunne få fri proces. Jeg kan se at der er undtagelser ved principielle sager, hvordan bliver det afgjort om en sag er af principiel karakter? På forhånd tak :)

Maiken Ø. Breum

Hej Nicolai Tak for din henvendelse. Du har forstået det helt korrekt. Fri proces bliver som udgangspunkt beregnet ud fra forrige års indkomst -altså i 2017 bruges årsopgørelsen for 2015. Hvis din aktuelle indtægt er ændret siden 2015 kan senere årsopgørelse bruges (altså 2016) eller lønsedler for de seneste måneder. Jeg vil derfor råde dig til at søge fri proces og vedlægge begge årsopgørelser (både 2015 og 2016) og så forklare retten, at der er nedgang i din indtægt. Det er både A-indkomst, B-indkomst og kapitalindkomst, som medregnes. Alle fradragsberettigede udgifter modregnes. Det er meget sjældent, at man får fri proces til principelle sager. Principelle sager er typisk sager, der rejser hidtil uafklarede lovfortolknings-spørgsmål, sager af mere betydende indgreb over for enkeltpersoner eller grupper samt sager, hvor afgørelsen vil kunne tjene som præjudikat ved senere tilfælde. Jeg håber dette var fyldestgørende svar på din henvendelse, og hvis ikke er du meget velkommen til at kontakte mig pr. telefon på 46351515. Med venlig hilsen Maiken Ø. Breum

Lisbeth Jensen

Jeg er blevet skilt for 1 år siden, men har ikke fået meget bistand fra min advokat, som oplyste mig mundtlig om at det ville koste mig ca. 40.000 kr., men da jeg modtog regningen var den på ca. 70.000 kr. og jeg har skrevet og spurgt til hvordan den kan stige så meget, men har ikke fået noget svar, så nu er jeg begyndt at betale af på den store regning, men kan jeg gratis få en second opinion fra en anden advokat?? Med venlig hilsen Lisbeth Jensen

Maiken Breum

Hej Lisbeth Tak for din henvendelse. Hvad er det din tidligere advokat har hjulpet dig med i forbindelse med skilsmissen? Er det bodeling eller forholdene omkring børn eller andet? Hvad er det mere konkret, du ønsker en second opinion på? er det det arbejde advokaten har hjulpet dig med eller regningens størrelse? Jeg vil gerne tage en gratis snak med dig pr. telefon, hvor det kan afklares hvorvidt jeg kan hjælpe dig yderligere eller ej. Du er meget velkommen til at ringe på tlf. 46351515 eller skrive på mail til maum@advodan.dk. med venlig hilsen Maiken Ø. Breum Advokat (L)

John Neal Larsen

jeg spørge på min datters vegne hun er blevet skilt, og har en meget grov x mand det er ham der har fundet en ny dame,min datter er på kontanthjelp men må tage en advokat til hjælp ,men indtil nu har det kostet 30.000,kr retsagerne er blevet aflyst ,hun har måtte skrive under på x mandels vilkår eller ender på en nerve afdeling, på grund af hans trusler ,de har været gift i 26 år ,kan man søge om fri proses . Hilsen john neal larsen.

Maiken Breum

Hej John Tak for din mail, som jeg desværre først har haft mulighed for at besvare nu, hvilket jeg beklager meget. Hvis din datter skal føre en eller flere retssager imod eksmanden vil det som udgangspunkt være muligt at få fri proces hertil idet hun er på kontanthjælp. Fri proces kan kun fås til retssager og ikke til advokatbistand i øvrigt. Det lyder som en omfattende og lidt kompliceret sag med flere aspekter, som det kan være svært at svare fyldestgørende på over en enkelt mail. Hvis I ønsker en nærmere drøftelse er I meget velkomne til at ringe til mig på 46351515 eller evt. booke et møde på mit kontor. Med venlig hilsen Maiken Ø. Breum Advokat (L)

Tulle

Jeg har lige været samme omgang igennem fik friprocess og må dog sige at heldigvis var det lidt økonomi til rest ellers havde jeg siddet med en regning til advokat på 41. 000 kr pga af xen forhalede sagen så det tog 4 år det er i øvrigt krotesk og umenneskeligt at det skal tage så lang tid og så måske skulle have afdrager til advokat regning når man i forvejen er i knæ bare til info