PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Familiesammenføring

Vil du genforenes med din familie i Danmark? Læs mere om familiesammenføring her.

Trine Binderup
Advokat, Ass. Partner

Opholder du dig i Danmark, og bor din familie i udlandet, kan der opstå et naturligt behov for at flytte sammen. Med en tilladelse til familiesammenføring kan din familie flytte til Danmark.

Her på siden kan du læse om, hvordan du kan blive genforenet med din partner og dine børn. 

Hvad er kravene til familiesammenføring? 

Om din familie kan opnå familiesammenføring i Danmark, afhænger af mange regler og omstændigheder, som ikke til fulde kan dækkes her. Her på siden beskriver vi overordnet betingelserne for familiesammenføring med dit barn og din ægtefælle/samlever, hvis du:

 • Er dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end asyl
 • Er flygtning og har opholdstilladelse i Danmark på baggrund af asyl

Kan du ikke finde din situation her på siden, eller vil du vide mere om betingelser, ansøgningsproces mv., kan du læse meget mere på udlændingeportalen Ny i Danmark.

Har du dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse? 

Hvis du har dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse på andet grundlag end asyl, kan din faste samlever, ægtefælle eller dit barn få opholdstilladelse i Danmark, hvis I opfylder en række betingelser.

Du kan læse mere om betingelserne for permanent opholdstilladelse her.

 

Betingelser for familiesammenføring

Hvis din familie ikke har statsborgerskab i EU, EØS eller Schweiz, skal I leve op til de følgende betingelser for at få tilladelse til familiesammenføring.

 

Sammenføring med ægtefælle eller samlever

 • I skal have fast samliv eller være gift (efter eget ønske og ikke med det formål at få opholdstilladelse)
 • I skal være mindst 24 år gamle
 • I skal opfylde integrationskravet (læs mere under overskriften ”Hvad er Integrationskravet”?)
 • I skal aktivt deltage i din partners danskuddannelse og integration
 • Din partner skal have besøgt Danmark mindst én gang
 • Din partner skal bestå to danskprøver
 • Du skal være selvforsørgende, bo fast i Danmark og må ikke være dømt for vold mod din ægtefælle

Er du ikke dansk eller nordisk statsborger, skal du desuden have haft permanent opholdstilladelse i Danmark i mere end de sidste tre år, hvis I vil familiesammenføres. Læs mere om yderligere betingelser og undtagelser her.

 

Sammenføring med dit barn

Du og dit barn skal bl.a. leve op til disse betingelser, hvis dit barn skal have opholdstilladelse i Danmark:

 • Barnet skal være under 15 år
 • Barnet skal bo hos dig, hvis det får opholdstilladelse
 • Barnet må ikke have stiftet egen familie
 • Du skal have forældremyndighed over barnet
 • Du må ikke være dømt for vold mod barnet

I særlige tilfælde kan dit barn også få opholdstilladelse, hvis han eller hun er mellem 15 og 18 år gammel.

Du kan læse mere om betingelserne, undtagelser og finde ansøgningen her.

 

Særlige regler for visse grupper

Der gælder særlige regler, hvis

 

Din partner eller dit barn har statsborgerskab i et EU/EØS-land eller i Schweiz 

Der er fri bevægelighed i EU. Det betyder, at din ægtefælle eller samlever frit kan rejse over landegrænser indenfor EU. Han eller hun kan altså flytte med dig til Danmark uden en opholdstilladelse.

Læs mere om indrejse og ophold i Danmark for personer, som er nordiske statsborgere eller har statsborgerskab i et EU/EØS-land eller i Schweiz, her.  

Hvad er integrationskravet?

Det er muligt, at du og din ægtefælle/samlever skal leve op til integrationskravet for at få tilladelse til familiesammenføring i Danmark.

Det betyder, at I som par skal leve op til mindst tre ud af fem betingelser:

 1. Du skal have arbejdet i Danmark i mindst fem år
 2. Du skal have en uddannelse på mindst seks år, hvoraf mindst ét år er udover folkeskolen
 3. Din partner skal kunne engelsk på et vist niveau eller bestå en prøve i Dansk 1
 4. Din partner skal have arbejdet i mindst tre af de seneste fem år
 5. Din partner skal have en uddannelse af mindst ét års varighed udover folkeskolen

Desuden er det et ufravigeligt krav for familiesammenføring, at du består en prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Er du flygtning? 

Hvis du er flygtning og derfor har opholdstilladelse i Danmark på baggrund af asyl, kan dine børn eller din ægtefælle/samlever søge om opholdstilladelse.

 

Opholdstilladelse til ægtefælle eller samlever 

Du og din partner skal opfylde en række krav, for at din partner kan få opholdstilladelse i Danmark. I kan dog være undtaget nogle krav, hvis du fx fortsat risikerer forfølgelse i dit hjemland eller er alvorligt syg.

 • I skal have fast samliv eller være gift (efter eget ønske og ikke med det formål at få opholdstilladelse)
 • I skal være mindst 24 år
 • I skal opfylde integrationskravet (se under overskriften ”Hvad er integrationskravet?”)
 • I skal aktivt deltage i din partners danskuddannelse og integration
 • Din partner skal have besøgt Danmark mindst én gang
 • Din partner skal bestå to danskprøver
 • Du skal være selvforsørgende, bo fast i Danmark og må ikke være dømt for vold mod din ægtefælle

Du kan læse mere om betingelserne, undtagelser og ansøgning her.

 

Opholdstilladelse til barn 

Du og dit barn skal bl.a. leve op til disse betingelser, hvis dit barn skal have opholdstilladelse i Danmark:

 • Barnet skal være under 15 år
 • Barnet skal bo hos dig, hvis det får opholdstilladelse
 • Barnet må ikke have stiftet egen familie
 • Du skal have forældremyndighed over barnet
 • Du må ikke være dømt for vold mod barnet

Du kan læse mere om betingelserne, undtagelser og ansøgning her.

Advodan kan hjælpe med din familiesammenføring

Det kan virke som en uoverkommelig opgave at søge om familiesammenføring i Danmark. Reglerne er komplicerede, og mange får afslag på ansøgninger på grund af små fejl.

I Advodan kan vi hjælpe dig med at få din familie genforenet i Danmark. Vi forstår, hvor vigtigt det er at være sammen med sin familie, og vi kan hjælpe med at indgive en ansøgning, som giver jer de bedste chancer for det. Vi kan rådgive dig, uanset hvem du skal familiesammenføres med, og hvor I har statsborgerskab.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din familie med jeres familiesammenføring, her.

Indsender formularen...

Kontakt os i dag og få hjælp og rådgivning om familiesammenføring og din situation.