PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Sådan undgår du tvangsfjernelse

Vil kommunen tvangsfjerne dit barn eller dine børn, er det vigtigt, at du søger rådgivning af en advokat med speciale i tvangsfjernelse. Jo tidligere du inddrager en advokat i din sag, desto større chance er der for, at du kan undgå at få tvangsfjernet dit barn eller dine børn.

Undgå tvangsfjernelse med grundig forberedelse

Hvis du skal til møde hos kommunen, fordi kommunen er bekymret for dit barns trivsel, sundhed og udvikling, er det godt at være forberedt. En grundig forberedelse kan nemlig betyde, at sagen ikke udvikler sig til en tvangsfjernelse.

Så snart du modtager indkaldelsen til mødet hos kommunen, bør du kontakte en advokat med speciale i tvangsfjernelse. Sammen kan I gennemgå reglerne og dine rettigheder på området, så du bedst kan håndtere de kritiske spørgsmål på mødet. Det er fx godt at være opmærksom på, hvilke andre forebyggende foranstaltninger kommunen kan tilbyde, før en tvangsanbringelse kommer på tale. 

Undersøgelsen skal afklare, hvorvidt du som forælder besidder de fornødne ressourcer og evner til at drage omsorg for dit barn, udvikle dets kompetencer og skabe gode opvækstvilkår.

Hav indflydelse på forældrekompetenceundersøgelsen

Forud for en tvangsfjernelse skal kommunen sørge for, at der bliver foretaget en forældrekompetenceundersøgelse. Undersøgelsen skal afklare, hvorvidt du som forælder besidder de fornødne ressourcer og evner til at drage omsorg for dit barn, udvikle dets kompetencer og skabe gode opvækstvilkår.

Forældrekompetenceundersøgelsen kan for mange familier virke krænkende, hvilket kan føre til, at du som forælder afviser undersøgelsen. Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt, da kommunen kan tolke det som et tegn på, at du/I ikke er egnet til forældrerollen. Sørg i stedet for at få indflydelse på, hvordan undersøgelsen kommer til at foregå, og hvem der skal foretage undersøgelsen.

Undersøgelsen udføres af en psykolog, som kommunen har tilknyttet, men du har ret til at vælge en anden psykolog. Det kan i nogle tilfælde være en fordel at vælge en anden psykolog, da psykologer har forskellige måder at anskue forældrekompetenceundersøgelsen på.

 

Få hjælp til at undgå tvangsfjernelse

Vores advokater har mange års erfaring med tvangsfjernelsessager og har indgående kendskab til samarbejdet med socialrådgivere og sagsbehandlere i forvaltningen. Med stort kendskab til reglerne på børne- og ungeområdet, kan vi hjælpe både forældre og børn, når familien står overfor en mulig tvangsanbringelse.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til