PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ferieloven – hvad er mine rettigheder?

Hvordan lyder de nye ferieregler? Hvad siger ferieloven om varsling af ferie? Og hvad hvis du bliver syg under din ferie? Få svar på dine spørgsmål om ferieloven her.

Mads Cramer-Kam
Advokat, Associeret Partner

Det kan være svært at navigere i ferielovens regler – særligt i overgangsperioden til de nye ferieregler. Er du i tvivl om dine rettigheder, og hvorvidt din arbejdsgiver overholder dem, kan du til enhver tid kontakte dit Advodan-kontor for en uforpligtende samtale.

Ferieloven sikrer dig ferie med løn

Ferieloven siger, at alle medarbejdere har ret til fem ugers ferie om året. Du kan dog være ansat under overenskomster, som giver dig ret til seks ugers ferie, ligesom du kan have sikret dig ekstra ferie i forbindelse med en lønforhandling.

Som lønmodtager har du krav på ferie med løn, hvis du har været ansat hos den samme arbejdsgiver i kalenderåret forud for din ferie. Ud over ferie med løn har du også krav på et kontant ferietillæg på én procent af din ferieberettigede løn.

Har du kun haft arbejde en del af året, har du krav på ferie med løn samt ferietillæg i forhold til, hvor mange feriedage du har optjent.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov for alvor i kraft. Allerede den 1. januar 2019 trådte den delvist i kraft, da overgangsperioden startede. Det betyder, at du skal til at forholde dig til nye ferieregler. Dem sætter vi dig ind i her.

Hvordan er de nye ferieregler?

Når den nye ferielov træder helt i kraft den 1. september 2020, sker der en række ændringer, du som arbejdstager skal være opmærksom på.

 

Overgangsperiode og indefrysning af feriedage hos Lønmodtagernes Feriemidler

Fra 1. september 2019 til 31. august 2020 optjenes ferie, som indefryses. Det går dog ikke udover det antal feriedage, du har til rådighed i perioden. Du kan afholde ferie, som du har optjent i det foregående år.

De feriedage, som indefryses i overgangsperioden, kan du ikke afholde eller få udbetalt, før du forlader arbejdsmarkedet. Du får dem udbetalt, så snart du får ret til folkepension. Dør du, inden du skal på pension, bliver de udbetalt til boet. Der er også mulighed for, at du kan søge om at få udbetalt de indefrosne feriepenge, inden du får ret til folkepension, hvis du fx er gået på efterløn, er flyttet til udlandet eller får tildelt førtidspension.

Du betaler først skat af dine indefrosne feriepenge, når du får dem udbetalt. Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der udbetaler feriepengene til dig. Feriepengene reguleres én gang årligt, hvor du vil modtage en saldoopgørelse.

 

Du kan holde samtidighedsferie

I den nye ferielov er der indført samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at du kan holde ferie allerede måneden efter, du har optjent den. Hver måned i din ansættelse optjener du 2,08 feriedage, som du kan afholde den efterfølgende måned. Du optjener det samme antal feriedage som nu, men har altså gavn af dem løbende i din ansættelse. Især hvis du er nyuddannet i første job, vil det komme dig til gode, da du ikke skal vente i flere måneder på at kunne afholde betalt ferie.

 

Du kan holde ferie på forskud

Med de nye ferieregler får du mulighed for at afholde din ferie på forskud. Dette er dog ikke en ret, du har i henhold til ferieloven, men noget der skal aftales med din arbejdsgiver. Du kan ikke afholde mere ferie på forskud, end du kan nå at optjene i ferieåret. Forlader du dit job umiddelbart efter, at du har afholdt forskudsferien, vil din arbejdsgiver modregne feriedagene i din sidste månedsløn.

Holder din virksomhed ferielukket, og har du ikke optjent betalt ferie alle de dage, hvor der er lukket, er det et krav, at du kan holde ferie på forskud. Dette er betinget af, at du har været ansat i virksomheden hele det foregående ferieår, indtil virksomheden holder ferielukket.

Det siger ferieloven om varsling af ferie

Ifølge den danske ferielov, skal din arbejdsgiver så vidt muligt imødekomme dine ønsker om placering af din ferie. Helt generelt er det altid en rigtig god idé, at I får talt om det i god tid og får afstemt forventninger med hinanden.

Der skelnes mellem hovedferie og restferie i ferielovgivningen. Med den nye ferielov kan din arbejdsgiver placere hovedferien i perioden fra 1. maj til 30. september. Ligesom reglerne er i dag. Det betyder, at arbejdsgiver ikke kan placere hovedferie fra september og senere på året. Det kan kun ske, hvis du giver samtykke til det. Varsling af ferie ændrer sig ikke, og din arbejdsgiver skal varsle mindst tre måneder, før ferien begynder.

Restferien, som udgør op til to uger, skal din arbejdsgiver kun varsle en måned, før ferien begynder.

Har du ikke optjent ferieret hos din nuværende arbejdsgiver, har han/hun ret til at varsle dig om afholdelse af ferie, som du selv betaler.

Indsender formularen...

Har du spørgsmål til den nye ferielov? Kontakt os i dag