PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Må man tage på ferie under en stress-sygemelding?

Hvis du er sygemeldt med stress, skal du være ekstra opmærksom på reglerne omkring afholdelse af ferie under din sygemelding.

Der gælder to grundlæggende regler, når du er sygemeldt, forklarer advokat med speciale i ansættelsesret Trine Binderup Larsen fra Advodan Aalborg.

  1. Du må ikke foretage dig noget, der kan forhale din sygdom
  2. Du skal sørge for, at din arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion.

Reglerne betyder, at du har ret til at opretholde din normale hverdag med din familie, socialt samvær og fritidsaktiviteter, hvis de ikke er med til at forværre din tilstand.

Du må også gerne tage på ferie, hvilket jo typisk vil have en positiv virkning, hvis du er langtidssygemeldt med stress. I forbindelse med ferien er det dog vigtigt, at du husker at tage højde for din arbejdsgivers mulighed for refusion af sygedagpengene. Den mulighed bortfalder nemlig, hvis du rejser uden for EU, Norge, Island eller Lichtenstein.

 

Spørg om lov

For at undgå enhver tvivl er det en rigtig god idé, at du spørger din kommune og/eller din arbejdsgiver om lov, inden du tager på ferie. Hvis du ikke har fået grønt lys, kan du nemlig risikere, at du ikke længere kan modtage sygedagpenge, eller at din arbejdsgiver ikke længere kan få refusion for din løn. I yderste konsekvens kan det få ansættelsesretlige sanktioner for dig. Så åbenhed og dialog er godt.  

 

Fremvis lægeerklæringen

Din arbejdsgiver har ret til at se en lægeerklæring. Du bør derfor se lægeerklæringen, som en positiv ting, der kan være med til at afmystificere dit sygdomsforløb og gøre din arbejdsgiver klogere på din tilstand. Den kan samtidig være med til at sikre, at du kan holde ferie med god samvittighed.

 

Undgå provokationer

Du bør tænke dig grundigt om, inden du lægger noget ud på sociale medier under dit sygdomsforløb. For mange feriebilleder og for mange festlige arrangementer kan hurtigt komme til at se forkert ud hos din chef eller dine kollegaer, hvis de skal løbe stærkere, mens du er fraværende. Del derfor med omtanke. 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om ferie og sygdom?

42 kommentar

0 / 700 tegn

Kate

Hej Trine. Jeg er sygmeldt med stress symtomper, og en psyke der er knækket, grundet en del pres på arbejdspladsen og har som sagt ikke ret til at holde ferie under sygmelding, men hvordan forholder jeg mig, vis min familie mener,at en tur i sommerhus med nogle familie medlemmer, vil gøre mig godt og få mig ned i gear, og få alt lidt på afstand , alt det der forværre min sygdom pt, men jeg tør ikke pga reglerne,men også selvom jeg kan mærke inderst inde det måske vil gøre mig godt!!.. Mvh Kate Bredahl

Trine Binderup

Hej Kate Det er altid en god idé at rådføre dig med din læge, hvis du har behov for at foretage dig noget ”rekreativt” herunder ferieafholdelse, særligt når det handler om en stressrelateret lidelse. Din læge kan godt udstede en lægeerklæring hvori han/hun ”ordinerer” at det vil være formålstjenligt for dig at tage på en sådan tur, og så kan du efterfølgende tale med arbejdsgiver/kommunen omkring det. Det plejer at være muligt at få kommunen med på en ”teknisk raskmelding” hvis der er behov for ferieafholdelse.

Stephanie

Hej Trine. Er det korrekt forstået, at hvis man har været sygemeldt med stress siden start marts 2022, og havde planlagt ferie i slut marts til England. Må man så godt tage afsted uden at komme i klemme efterfølgende? Mvh Stephanie

Anna

Hej Trine Jeg er sygemeldt grundet hjernerystelse fra mit studiejob. Jeg begynder studie igen her til 1. september men er fortsat sygemeldt fra mit studiejob lidt endnu - og indtil mit hoved kan klare både at gå i skole og arbejde på samme tid. Jeg skal dog på en forlænget weekend-tur til Paris i slut-september. Er der noget der forhindrer mig i at rejse? Bh Anna

Frederikke

Hej Trine, Jeg er fornyeligt blevet sygemeldt med depression (2 uger indtil nu) og jeg har fået anbefalet, at min psykolog og læge, at det bliver en langtidssygemeldig obligatorisk opstart når den tid kommer (ikke relevant endnu). Men jeg har længe haft planlagt sommerferie (ikke ud af landet). Men hvad med hvis jeg er sygemeldt istedet for ferie? Gemmer jeg så min ferie til når jeg er blevet rask? Optjener jeg stadig feriedage imens jeg er enten fuldtids- eller deltidssygemeldt? Mvh Frederikke

Ema

Hej Trine Jeg er langtidssygemeldt med stress og belastningsreaktion og min læge anbefaler, at jeg kommer til min familie i EU land i en periode. Min sagsbehandler fra Jobcenter har talt med sin koordinator om det, og de siger at det ikke er muligt at få sygedagpenge med til udlandet. Derudover skal jeg raskmelde mig i systemet for at kunne rejse. Min sagsbehandler er taget på ferie, og i dag har jeg fået en lægeerklæring fra min læge, hvor lægen anbefaler at komme til min familie som en del af min behandling. Hvad synes du jeg skal gøre med lægeerklæringen nu? Hvem skal jeg sende den til? Har jeg ret til at få sygedagpenge mens jeg er hos min familie i udlandet (EU land)? Hvor kan jeg finde de regler der handler om dette emne? MVH Ema

Trine Binderup

Hej Ema Det er desværre udgangspunktet, at man ikke må rejse ud af landet imens man modtager sygedagpenge. Såfremt man alligevel gør dette, kan det betragtes som en raskmelding med det til følge, at man mister retten til sygedagpenge. Det er min anbefaling, at du fremsender lægeerklæringen til din sagsbehandler, hvorefter kommunen kan tage endelig stilling til hvad der er bedst i forhold til dit konkrete sygeforløb. Der forefindes tidligere sager ved Ankestyrelsen, hvor en sygemeldt har fået sygedagpenge under ophold i udlandet, dog var opholdet med henblik på behandling. Du kan finde relevante afgørelser og information herom på Ankestyrelsens og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmesider. Sygedagpengeloven regulerer sådanne spørgsmål.

Thomas

Hej Trine Jeg er langtidssygemeldt med stress og har været det siden slutningen af marts. Jeg er nu delvis sygemeldt og arbejder på nedsat tid 4 dage om ugen. Mit spørgsmål er jeg har allerede i februar aftalt ferie i ugerne 31, 33 og 34 dvs inden jeg blev syg med stress. Der er ikke udsigt til at jeg kommer tilbage på fuld tid inden da. min arbejdsgiver har ikke noget imod at jeg holder ferie i de uger, men min kommune (jobcenteret som udbetaler sygedagpenge til min arbejdsgiver) siger at jeg ikke kan holde ferie og at det i så fald vil blive betragtet som en raskmelding. Hvad er har jeg ret til. Mvh Thomas C

Trine Binderup

Hej Thomas Det er korrekt, at kommunen har mulighed for at afvise din ferie. Dette begrundes ofte i en konkrete vurdering, hvorefter kommunen finder at afholdelse af ferie er uhensigtsmæssigt og uforeneligt med sygedagpengeforløbet. Det er min anbefaling, at du forsøger at indgå i dialog med kommunen om eventuelle helbredsmæssige fordele, som en ferie givetvis kan medføre. Såfremt de fortsat ikke kan godkende din ferie, er det ligeledes korrekt at afholdelse heraf uden godkendelse betragtes som en raskmelding.

Tim

Hej. Jeg er sygemeldt med depression fra mit arbejde og er overgået til sygedagpenge, hvilket jeg får nu og er i forbindelse med kommunen nu. Jeg har været gennem læge og psykolog i noget tid nu. Tænkte om jeg måtte tage nogle enkelt-fag gennem Aalborg HH som fjernstudie online, det er noget man selv skal betale for? Grunden er jeg ikke ønsker at komme tilbage til min arbejdsplads, da denne var medvirkende til jeg blev sygemeldt og gerne vil studere videre istedet. Vh Tim

Trine Binderup

Hej Tim I udgangspunktet burde dette være muligt. Du bør dog alene gøre dette efter konkret aftale med kommunen, idet de skal godkende sådanne dispositioner, der også kan påvirke din sygedagpengeydelse. Det er dog muligt at modtage SU samtidig med sygedagpenge. Kommunen kan vejlede dig om dine konkrete muligheder for evt. at studere.

Annie Pedersen

På vegne af et familiemedlem, der bor alene i Københavnsområdet - flexjob pga cykelulykke - nu et par måneder langtidssygemeldt pga for tunge arbejdsopgaver - to skridt frem og et tilbage må man tage imod et tilbud om at blive transporteret en tur til Jylland for at få lidt omsorg og pleje af forældre en uges tid. Skal arbejdsgiver og kommune informeres?

Trine Binderup

Hej Annie Dit familiemedlem må gerne besøge sine forældre, idet der under sygdom selvfølgelig fortsat er ret til at udøve ens privatliv. På baggrund af langtidssygemeldingen, må pågældende dog ikke gøre ting der kan forhale sygdommen. Såfremt arbejdsgiver og kommune stadig kan komme i kontakte med sygemeldte, er der intet til hinder for et kort ophold ved forældrene.

Jannik

Hej, Jeg er efter svær arbejdstelateret stressreaktion blevet opsagt og fritstillet. I opsigelsen har firmaet varslet afholdelse af ferie. Da jeg stadig er sygemeldt, og forbliver det i fritstillingsperioden, har jeg informeret firmaet om, at de ikke har ret til at varsle ferie for mit vedkommende. Dette har jeg deres accept af på skrift. Jeg har dem mistænkt for, alligevel at “bruge” al min optjente ferie nu. Hvorledes er jeg stillet retsligt, er det tilstrækkeligt at jeg blot igen minder dem om reglerne for sygemeldte og afholdelse af ferie, eller er jeg nødt til at involvere advokatbistand? På forhånd tak

Line

Jeg er ansat under funktionærlignende vilkår, og er pt. sygemeldt med stress/depression. Før jeg blev sygemeldt blev en skiferie med familien planlagt og betalt. Kan jeg tage med på denne skiferie, selvom jeg er sygemeldt? Hvis ja, hvem skal have besked herom? Har det en økonomisk konsekvens for min arbejdsgiver? Ændrer det noget i sagen, hvis jeg inden den planlagte ferie vender delvist tilbage til jobbet?

Trine Binderup

Hej Line Hvis du modtager sygedagpenge, er det afgørende at kommunen får besked. Såfremt du rejser uden for EU/EØS-lande eller hvis ferien i øvrigt vurderes til at forhale din sygdom, vil dette bevirke at din arbejdsgiver ikke længere kan modtage sygedagpengerefusion – og derfor eventuelt rette krav herom mod dig. Hvis du ikke modtager sygedagpenge, bør du alene få en accept til afholdelse af ferien fra din arbejdsgiver. Det samme er i øvrigt gældende ved delvis raskmelding.

Rime

Hej Trine, Jeg var sygemeldt med stress og efterfølgende blev jeg delvist raskmeldt med 6 ugentlige timer. Efter min delvist raskmelding afholdt jeg ferie. Jeg har hørt at jeg får udbetalt dele af min feriepenge for den periode, da jeg kun er delvist raskmeldt. Hvordan er reglerne for dette? Tak!

Trine Binderup

Hej Rime Lønmodtagere, der har ret til delvis løn ved sygdom, eller som er delvist sygemeldt og ikke får løn under sygdom, optjener som udgangspunkt en kombination af feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse. Der optjenes ikke ret til afholdelse af betalt ferie, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler nogen løn, men alene udbetaler sygedagpenge. Som hovedregel optjenes ret til ferie i alle andre tilfælde, end sygdomsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn, eller for hvilke der ikke optjenes ret til sygeferiegodtgørelse.

Rikke

Hej Trine! Jeg er sygemeldt med stressrelaterede symptomer fra mit arbejde (offentlig funktionær). Jeg forventer at opstarte arbejde gradvis i uge 2 eller 3. Jeg har for længe siden (før sygemelding) fået godkendt afholdelse af ferie 2 uger fra midt uge 6 til midt uge 8. Ferien er en drømmerejse til Caribien med min mand og mine børn. Jeg forventer ikke at kunne nå tilbage i fuld tid inden min ferie, og bliver derfor meget bekymret når jeg læser, at man ikke kan få godkendt ferie uden for EU? Hvad er årsagen til det? Hvis ferien vurderes at gavne min situation (af både læge og arbejdsplads), er der så stadig ingen mulighed for at afholde ferie uden for EU? Mvh. Rikke

Trine Binderup

Hej Rikke Udgangspunktet er, at ophold uden for EU/EØS-lande medfører bortfald af sygedagpenge. Dette er imidlertid blot udgangspunktet, hvorfor jeg klart vil anbefale dig aftale din rejse og dermed få den godkendt af både kommune og arbejdsgiver. Når du retter henvendelse herom til din arbejdsgiver og kommune, er det en fordel at du fremviser de nævnte vurderinger fra din læge og arbejdsplads.

michael

hej Trine. jeg kom desværre til skade på mit arbejde som håndværker for 5 mdr siden.jeg er ikke vendt tilbage endnu og ved ikke hvornår.jeg er funktionærlignene ansat med fuld løn under sygdom jeg havde bestilt en udlandsrejse med min familie før jag kom til skade jeg kan forstå at jeg godt må rejse blåt jeg for grønt lys.er det nok man informerer ens firma eller skal komunnen også ind over mvh Michael pedersen

Hanne Andersen

Er sygemeldt fra job. Stress. Har optjent ret til ferie. Kan jeg aftale ferie med jobcenter og arbejdsgiver vedr. 2 uger udenfor EU uden det går ud over refusion til arbejdsgiver? Det vil sige sygeperioden fortsætter uændret efter ferien. Det er ok med min læge.

Trine Binderup

Hej Hanne, Ved afholdelse af optjent ret til ferie har man ikke samtidig ret til at få udbetalt sygedagpenge. Det er dog meget vigtigt, at din sagsbehandler godkender din ferie og dermed muligheden for at få genoptaget sygedagpengene efter endt ferie, således at din ferieafholdelse ikke betragtes som en raskmelding.

Ásla Maria

Hej Trine, Først og fremmest tak for de gode beskrivelse af stresssygemelding og rejse forhold. Mit spørgsmål handler om Færøerne. Anses FO for DK eller anses FO som unden for EU, ligesom Norge Island og Lichtenstein?? Jeg ønsker at rejse hjem til Familien for at rekreerer ifb med en stress sygemelding? Min sygemelding er dog ikke arb.relateret men pga skilsmisse. Mvh Ásla

Steen

Hej Trine Jeg er sygemeldt på anden uge med stress og altså ikke på sygedagpenge men på løn. Jeg har netop opsagt min stilling for at gå på efterløn den 30. oktober og forventer at være sygemeldt indtil da. Min læge er klar med en sygemelding hvis arbejdsgiver (Folkeskole) beder om den. Jeg har inden sygemelding aftalt 2 dages tjenestefri til en rejse til Spanien og er nu i tvivl om hvad jeg evt. risikerer ved at tage af sted uden yderligere aftale med arbejdsgiver. Er situationen anderledes når arbejdsgiver endnu ikke modtager refusion?

Trine Binderup

Hej Steen, Udgangspunktet er, at man ikke har ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode, medmindre andet er aftalt. Derfor anbefaler jeg at du spørger din arbejdsgiver om lov til fortsat at afholde ferien, således at du undgår eventuelle ansættelsesretlige sanktioner. Der er ikke forskel på om arbejdsgiver oppebærer refusion eller ej.

Linette

Hej Trine Jeg er sygemeldt med stress, dep og angst. Og er startet i arbejds prøvning. Nu har jeg en veninde der har inviteret mig på en lille ferie til spanien,da hun kan mærke at jeg har brug for at komme væk. for at lade lidt op. Jeg har ingen feriepeng. Kun sygedagpenge. Må jeg tage på ferie og beholde mine sygedagpenge i perioden jeg er afsted? Håber på hurtig svar. Da det er lige om snart.

Trine Binderup

Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode. Dette gælder ligeledes, når man er i arbejdsprøvning. Kommunen har derfor mulighed for at afvise ønske om ferieafholdelse under arbejdsprøvning, hvis kommunen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt, at borgeren afholder ferie under arbejdsprøvning. Det er derfor vigtigt at afklare ferie med kommunen og din nuværende arbejdsgiver forud for afholdelse af ferie, da det ellers i yderste konsekvens kan få ansættelsesretlige konsekvenser for dig. Hvis kommunen indvilliger i ferieafholdelse, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at du ikke har ret til at få ubetalt sygedagpenge under ferieperioden.

K

Hej Trine, Jeg har, fra mit fuldtids arbejde som funktionær-ansat, været sygemeldt med arbejdsrelateret stress siden start juni - jeg er i den forbindelse blevet opsagt. Hvortil jeg får løn til d. 30/10. Jeg har i samarbejde med min læge og psykolog, valgt at søge en videregående udd., som jeg forhåbentlig kan starte på til 1/9. Men hvad gør jeg så, i forhold til lønudbetaling? Kan jeg fortsat lade min arbejdsgiver udbetale min løn, selvom jeg starter fuldtids studie? Og kan de godt opsige mig, inden der er gået 120 dage - men “redde” den ved at udbetale min løn til der er gået 120 dage?

Trine Binderup

Hej K Du kan ikke påbegynde et fuldtidsstudie, og samtidig oppebære løn fra din arbejdsgiver. I princippet kan du godt blive opsagt før der er gået 120 dage, så skal du bare opsiges med det normale opsigelsesvarsel efter funktionærloven. Der gælder særlige regler hvis du skal opsiges efter 120 dages reglen.

Tina Hockerup

Hej Trine. Min mand er blevet sygemeldt med stress, på ubestemt tid. Vi har købt billetter til festival, må han tage på den.

Trine Binderup

Hej Tina, Svaret hertil er ikke entydigt, men afhænger af en helt konkret vurdering med udgangspunkt i sygdommens art og din mands konkrete arbejde. En medarbejder skal dog altid medvirke til at fremskynde helbredelse, og din mand må derfor ikke foretage sig noget, som vil kunne medføre en forlængelse af sygdomsperioden. Derfor vil jeg råde din mand til at træde varsomt, når han deltager i aktiviteter, der går ud over de daglige fornødenheder, det kan meget hurtigt sende nogle forkerte signaler i forhold til arbejdspladsen, og kan i yderste konsekvens få ansættelsesretlige sanktioner for din mand.

Camilla

Hej Trine Jeg er sygemeldt pga. Bækkenløsning i forbindelse med graviditet og jeg får løn under sygemelding. Jeg arbejder på en SFO, som holder Lukket i 3 uger i sommerferien. Da jeg ikke har arbejdet der mere end et år, så ville jeg normalt ikke få løn/har ikke optjent ferie penge, i de 3 uger. Jeg står så og skal på ferie i udlandet (eu). Jeg har snakket med fagforening. De siger at eftersom, at skolen holder lukket, så skal jeg forblive sygemeldt og få en godkendelse fra lægen, hvilket jeg har fået. Jeg har så fået af vide af min arbejdsgiver, at de vil sætte min sygemelding i bero i de 3 uger og så starte den igen når jeg kommer hjem fra ferie. Min spørgsmål er så: kan de godt det? For jeg istedet for løn, så sygedagpenge eller får jeg slet ikke noget i de uger? Ved ikke helt hvordan jeg skal forholde mig.

Trine Binderup

Hej Camilla, Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode, medmindre andet er aftalt. Din arbejdsgiver har her indvilliget i ferien, hvorfor du trods denne "raskmelding" fortsat kan modtage løn/sygedagpenge efter endt ferieperiode, såfremt du fortsat er uarbejdsdygtig, når du vender tilbage efter ferien. Dog har du ikke ret til løn/sygedagpenge under selve ferieperioden, idet det i denne periode ikke er sygdommen, der holder dig væk fra arbejdsmarkedet, men derimod ferien.

Tina

Hej Trine Hvilke regler gælder når man er selvstændig erhvervsdrivende, sygemeldt og gerne vil afholde ferie i forhold til retten til sygedagpenge? Er det korrekt at man som selvstændig ikke har ret til ferie efter ferieloven, og dermed heller ikke ret til at afholde ferie under sygemelding?

Trine Binderup

Hej Tina, Det er udelukkende lønmodtagere, der er omfattet af ferieloven. Idet du er selvstændig erhvervsdrivende, er du ikke omfattet af ferieloven, hvorfor dennes regler ikke finder anvendelse, og hvorfor du ikke har ret til at afholde ferie under sygdom. Selv hvis du havde været lønmodtager, har du som udgangspunkt heller ikke ret til at holde ferie under sygemelding, medmindre dette er aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Tine

Hej Trine Jeg har læst det igennem du har skrevet og svaret andre men desværre er jeg ikke sikker på min sag. Jeg har af min kommune fået oplyst at jeg kan holde ferie hvis jeg har noget optjent. Men da jeg nu har været sygemeldt i et år og ikke var i arbejde inden kan jeg ikke se at der står oplyst noget på min feriekonto. Jeg ved ikke om man ikke optjener ferie uden sygdom?Jeg har lige fået udbetalt alt den ferie som jeg ikke havde fået brugt fra sidste ferieår. Min kommune oplyser at jeg ikke kan holde noget medmindre jeg har optjent. Jeg er sygemeldt med arbejdsrelateret stress og jeg ønsker at tage en uge til Sverige med min familie, jeg er i et praktikophold hvor jeg arbejder 17 timer om ugen. Kan det virkelig passe at det ingen mulighed er for at jeg kan få lov at få fri (gerne på egen betaling) så jeg kan nyde en lille ferie med min familie. Jeg er lige nu på sygedagpenge men det forventes at jeg desværre skal fratages denne og over i en anden del som desværre udbetaler mindre. Jeg ved ikke om det har en betydning. Jeg ser meget frem til at hører fra dig da dette virkelig blot er med til at give yderlige stress i familien.

Trine Binderup

Hej Tine, Såfremt man er syg og får sygedagpenge fra kommunen, vil man i perioden med sygedagpenge ikke optjene feriedagpenge til afholdelse i det kommende ferieår. Dvs. at du dermed ikke optjener ferie under din sygemeldingsperiode. Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode, medmindre det aftales med kommunen, at du gerne må holde ferie. Tidligere var det således, at førend der kunne afholdes ferie, skulle der være optjent ferie. Dette er dog den 19. juni 2019 ved en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen afskaffet. Dvs. at kommunen ikke længere alene kan give afslag på ferieafholdelse under henvisning til, at du ikke har optjent ferie.

Veneta Nikolova

Hej Trine Jeg har en medarbejder, som er gået på sin 4 ugers årlige ferie den 01.05, hvilket feriepenge har jeg udbetalt. Fra 02.05 er hun blevet sygemeldt med lægeerklæring i 2 måneder. Hvad skal jeg gøre som hindes arbejdsgiver? Hvordan betaler jeg hindes sygedagpenge?

Trine Binderup

Hej Trine, Der er forskel på om din medarbejder er funktionær eller ikke-funktionær. Såfremt din medarbejder er ikke-funktionær, skal du være opmærksom på, hvilke regler der gælder for ikke-funktionær i din virksomhed i forbindelse med overenskomsten. Derudover skal du være opmærksom på ansættelseskontrakten, og se hvad du har aftalt med din medarbejder. Her er det ikke et lovkrav, at der skal udbetales løn under sygdom, hvorfor det afgørende er, hvad I har aftalt i ansættelseskontrakten. Hvis der er tale om en funktionær, gælder følgende: Når en medarbejder bliver syg, er du som arbejdsgiver, som udgangspunkt, forpligtet til at udbetale sygedagpenge. De første 30 dage skal du som arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til din medarbejder, såfremt din medarbejder har været ansat hos dig uafbrudt i 8 uger, og i denne periode har arbejdet mindst 74 timer. Efter de 30 dage har du som arbejdsgiver mulighed for at søge refusion hos kommunen for de sygedagpenge, der udbetales til medarbejderen. Du kan dog kun maksimalt få 111,76 kr. pr. time (sygedagpenge-satsen) refunderet fra det offentlige. De første 30 dage er din forpligtelse, derefter overgår forpligtelsen til kommunen, medmindre du er forpligtet til at betale fuld løn under sygdom. Hvis dette er tilfældet, har du efter de 30 dage også differenceomkostningen mellem sygedagpengesatsen og din medarbejders fulde løn - dvs. beløbet udover de 111,76 kr. er du også forpligtet at betale din medarbejder. Derudover skal du være opmærksom på, at din medarbejder kan have ret til erstatningsferie, idet din medarbejder bliver syg under påbegyndt ferie.

Elisabet

Hej Trine Jeg er på fleksjob og pt sygemeldt desværre. Har været det i 3 måneder ca. Jeg var før igang med at tage kørekort og fristen rykker nu tættere og tættere ind. Må jeg tage nogle køretimer hvis jeg kan mens jeg er syg? Ørelægen siger jeg skal ‘træne’...kan det være at træne? Og må jeg holde ferie med min familie ... det lyder nok dumt, men er vigtigt for mig at vide ihh til min datters skoleferie. Jeg spurgte mit job og fik svaret at det må jeg ikke. I håb om snart at få det bedre, tak for din hjælp !

Trine Binderup

Hej Elisabet, Når du er sygemeldt, har du pligt til at medvirke til, at din sygdomsperiode bliver så kort som mulig. Det betyder, at kravene til din adfærd afhænger af den konkrete sygdom, dine personlige omstændigheder og arbejdets karakter. Der vil som oftest være tale om en samlet afvejning. For nogle typer af sygdomme gælder det således, at man gerne må deltage i fysiske aktiviteter efter lægens anbefaling. Hvorvidt at tage "kørekort" er træning, er en vurdering, som jeg ikke kan foretage, hvorfor jeg vil råde dig til at tage denne snak med din læge. Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode. Dog kan det muligvis aftales med arbejdsgiver eller kommunen, at du gerne vil holde ferie, såfremt du har optjent ferie fra før sygemeldingsperioden. Det er her vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke har ret til at få ubetalt sygedagpenge under ferieperioden. Din arbejdsgiver indvilliger ikke i en sådan aftale, hvilket arbejdsgiveren er berettiget til, såfremt vedkommende har en saglig begrundelse herfor. Hvis du alligevel tager på ferie, når du ikke har fået grønt lys, kan du risikere, at du ikke længere kan modtage sygedagpenge – og i yderste konsekvens kan det få ansættelsesretlige sanktioner for dig, hvorfor jeg vil fraråde dig dette.

Rita

Ifølge EU regler vedrørende ferie, eller ophold i udlandet fra juli 2006 er det muligt at tage ophold i udlandet med sygedagpenge. Jeg syntes det er svært at se forskellen mellem ophold og ferie. Jeg har f.eks lige været på Malta sammen med familien og kunne kalde det ophold i stedet for ferie. Jeg ved også at ankestyrelsen har sat regler for ferie men nævner ikke noget med at man også kan kalde det for ophold. Er de forvirret, for det er jeg :-)

Trine Binderup

Hej, Sygedagpengeloven opstiller en række situationer, hvor sygedagpenge kan udbetales under ophold i udlandet. Det kan ske i følgende situationer: Hvor en person i tilknytning til en sygeperiode er på rekreationsophold med fast lægetilsyn, og opholdet inden afrejse er anbefalet af en læge Hvor en person er under sygebehandling og Sundhedsstyrelsen eller en sygehusmyndig har givet tilladelse til det Hvor en person må udsætte hjemrejse fra et ferieophold af helbredsmæssige grunde og dette er dokumenteret ved en lægeerklæring Hvor en person er udsendt af en arbejdsgiver med hjemsted her i landet, og personen højst skal være i udlandet i 1 år, og personen har indkomst der kan beskattes i Danmark Hvor en person deltager i praktik eller uddannelsesforløb med henblik på senere at vende tilbage til Danmark. Det er kun i ovenstående tilfælde, hvor der kan betales sygedagpenge i forbindelse med ophold i udlandet.

Hayssam

Hej Trine , jeg er ledig , som er sygemeldt med stress og depression for to uger siden . Jeg vil spørge dig , om jeg har Ret til at holde ferie som sygemeldt . Er det noget forhindringer , selv om jeg har feriepenge til gode fra min tidligere arbejdsplads

Trine Binderup

Hej Hayssam, Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode. Dog kan der være mulighed for at aftale med kommunen, at du gerne vil holde ferie, såfremt du har optjent ferie fra før sygemeldingsperioden. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke har ret til at få ubetalt sygedagpenge under ferieperioden. Du har ikke en ret at holde ferie, selvom du har optjent feriepenge fra tidligere arbejdsplads, dog kan du muligvis aftale ferie med Kommunen, hvis de indvilliger heri. Kommunen har dog mulighed for at afvise, at du kan holde ferie, såfremt ferien f.eks. ikke passer ind i dit sygedagpengeforløb. Det er vigtigt at afklare dette med kommunen og din nuværende arbejdsgiver forud for afholdelse af ferie, da det ellers i yderste konsekvens kan få ansættelsesretlige konsekvenser for dig.

KPK

Hej Pia Jeg er pt. sygemeldt med en reaktionsbelastning og depression. Jeg har har planlag ferie i ugen efter påske 2019 og købt udlandsrejse (bestilt og planlagt inden sygemelding). Vi har lagt en plan for hurtig tilbagevenden på arbejdet som starter i næste uge, så jeg er formentlig deltid sygemeldt når jeg skal på ferie. Jeg har til en samtale på job med min arbejdsgiver og min tillidsrepræsentant spurgt på om muligheden for at afholde ferie i uge 17, hvor de ikke kunne se nogen hindring i det. Men jeg har efterfølgende fået dette svar: Som udgangspunkt er sygdom en hindring for ferie, og der kan derfor ikke holdes ferie under en længerevarende sygemelding. Dette gælder også ved delvis sygemelding. I samarbejde med HR har jeg vurderet dit forløb og her er ferie i uge 17 ikke en mulighed. Lige nu er der en forventning om, at du har været delvist sygemeldt i fire uger på det tidspunkt og er i gang med en optrapning i tid på arbejdspladsen. Det er vigtigt at der er kontinuitet i dit forløb og for at dit sygefraværsforløb ikke forhales er det nødvendigt at du kommer. Er det bare sådan det er når de mener at det er at forhale mit sygefravær ved at holde ferie? Mvh Den fortvivlede

Trine Binderup

Hej, Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode. Dog kan det muligvis aftales med arbejdsgiver eller kommunen, at du gerne vil holde ferie, såfremt du har optjent ferie fra før sygemeldingsperioden. Det er her vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke har ret til at få ubetalt sygedagpenge under ferieperioden. Din arbejdsgiver indvilliger efterfølgende ikke i aftalen med begrundelse om forhalelse af sygefraværsforløb, hvilket er en saglig begrundelse. Derfor er det i orden, at din arbejdsgiver ikke kan give dig ferie. Hvis du alligevel tager på ferie, når du ikke har fået grønt lys, kan du risikere, at du ikke længere kan modtage sygedagpenge – og i yderste konsekvens kan det få ansættelsesretlige sanktioner for dig, hvorfor jeg vil fraråde dig dette.

Kim

Hej Trine, Jeg synes du skelner mellem at tage ophold et andet sted og så det at holde ferie. Skal jeg forstå det således at hvis tager væk, uden familie, for at opholde mig et sted med mere fred og ro, så er det ikke ferie. Kim

Trine Binderup

Hej Kim Du kan ikke afholde ferie, hvis du er sygemeldt. Du skal i så fald raskmeldes og afvikle ferie. Der er ikke krav om at man opholder sig et bestemt sted/på sin bopæl, når man er sygemeldt, blot det er muligt at komme i kontakt med dig, og du sørger for at overholde dine forpligtelser i forhold til kommunen. Jeg anbefaler dog altid, at man konkret aftaler med sin arbejdsplads og kommunen, hvis man har tænkt sig at opholde sig et andet sted end sin bopæl i længere tid.

Karoline

Jeg har været delvis sygemeldt i 4 måneder nu med piskesmæld og hjernerystelse, men skal besøge min familie i New York- hvilket jeg aftalte med min arbejdsplads. Min sagsbehandler anbefaler kraftigt at overveje hvilke konsekvenser det kan have for mit fremtidige helbred. Jeg håber ikke jeg forhaler mit helbred ved at tage afsted, men hvad kan jeg gøre for at komme afsted? Er det en dårlig ide ift min fremtid med behandlinger og andre læsninger så jeg kan blive raskmeldt?

Kate Hjort

Hej Trine. Jeg er stresssygemeldt på 4. uge, og forventer det bliver et længere varende forløb. Vi har for længe siden planlagt, at tage i vores sommerhus i Spanien en uge i marts og en uge i april. Vi er i vores sommerhus 6 gange om året af en uges varighed. Vi planlægger vores ture for et år ad gangen. Når vi er i sommerhuset er det ren afslapning. Hvordan håndterer jeg det i forhold til min arbejdsgiver? Venlig hilsen Kate Hjort

Trine Binderup

Hej Kate Du må som sygemeldt som udgangspunkt godt tage midlertidigt ophold andetsteds end din bopæl, som eksempelvis Spanien. I forbindelse med opholdet, vil du som udgangspunkt bevare retten til sygedagpenge, hvis opholdet ikke forhaler din helbredelse. Jeg vil dog anbefale dig, at du tager en snak med din arbejdsgiver om opholdet. Hvis du ikke har fået grønt lys, kan du risikere, at du ikke længere kan modtage sygedagpenge, eller at din arbejdsgiver ikke længere kan få refusion for din løn.

Michael

Hvilken lov eller principafgørelse siger man må det? Jeg er pt. selv ramt af stress. Efter råd fra læge og psykolog anbefaler de en rejse, væk fra alt og få ro. Jobcenter siger jeg skal bruge min feriedage på det mens fagforening siger jeg er sygemeldt under ophold. Hvordan skal jeg forholde mig der

Trine Binderup

Hej Michael Det fremgår af sygedagpengelovens § 3, stk. 3, at sygedagpenge kan udbetales under midlertidigt ophold i udlandet, hvis du efter EF-forordning nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger mv., opfylder betingelserne for sygedagpenge i Danmark. Samtidig må du kun opholde dig i EU/EØS-lande, da ophold uden for disse lande som udgangspunkt vil medføre bortfald af sygedagpenge. Hvis du eksempelvis er under behandling må udlandsopholdet ikke medføre, at du ikke kan følge denne behandling, ligesom at opholdet ikke må forhale helbredelsen. Når der er tale om ferie har du ikke ret til sygedagpenge, dvs. at hvis du benytter feriedage på dit ophold i udlandet, vil du ikke have ret til sygedagpenge under opholdet. Hvis du som ferie tager ophold i udlandet, bør dette ske med din sagsbehandlers godkendelse, således at du kan få genoptaget sygedagpengene efter endt ferie.

Patricia

Hejsa Jeg er sygemeldt fra mit job og opsagt fra sidst i maj De modtager ikke længere sygedagpenge. Kan jeg tage rejse udenlands? Vh Patricia

Ægtemanden

Min kone er sygemeldt med stress og opsagt fra sit arbejde pga. sygemeldingen. Arbejdsgiver skriver i opsigelsen at man forventer at hun afvikler resterende ferie i opsigelsesperioden. Hun har fuld løn under ferie (funktionær), hvordan vil det påvirke hende økonomisk at holde ferie, hvis hun ikke bliver raskmeldt inden udløbet af opsigelsesperioden? Vil det betyde at hun stadig får sin fulde løn fra arbejdsgiver, men at arbejdsgiver så ikke modtager refusion, eller mister hun lønnen i den tid hun holder ferie? Det synes jeg ikke er helt klart formuleret.

Trine Binderup

Arbejdsgiver kan ikke kræve at ferien afholdes i en fritstillingsperiode eller blot i en opsigelsesperiode, når medarbejderen er sygemeldt hele perioden. Er der en periode hvor medarbejderen ikke er syg skal der afvikles ferie, hvis ellers det er varslet korrekt. Kontakt mig, hvis du konkret ønsker bistand i din kones sag.

Martin Brøndserud

Hej Trine Tak for din gode artikel. Jeg har pt. en Kone som er sygemeldt med bl.a. stress fra sit arbejde. Der var inden sygemelding planlagt ferie i uge 8, og de 3 dage op til påske her i 2019. (der var faktisk også planlagt en tur i uge 11, men den er pt sat på hold) Dette er bragt videre til arbejdsgiver og til kommune som begge, som det er lige nu, accepterer denne præmis, da det jo som du beskriver i din artikel ikke forværrer min kones situation/tilstand. Altså er der give "go" på ferie. Der hvor jeg lige mangler lidt præcisering er, om der skal bruges af de opstjente feriedage på at afholde den planlagte ferie, (dette hævder kommune), eller om det du skriver i artiklen er, at man i princippet, kan holde ferien med løn/sygedagpenge, og så evt. senere i indeværende ferieår hvis raskmelding indfinder så bruge den optjente ferie der? hvis ja, hvor finder du lovhjemmel til dette, da jeg har behov for at kunne dokumentere dette for kommune og formodentlig også arbejdsgiver. På forhånd tak

Trine Binderup

Hej Martin Det er ikke muligt for din kone at holde ferie med sygedagpenge, hvilket fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 58-16, da en arbejdstager under ferie ikke opfylder betingelsen om at være uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Udbetalingen af sygedagpenge forudsætter at den sygemeldte er uarbejdsdygtig efter § 5 i sygedagpengeloven og det er derfor uforenelig med afholdelse af ferie. Er en arbejdstager sygemeldt kan der således være tale om feriehindring med den konsekvens, at arbejdstageren kan få feriepengene udbetalt. Jeres planlagte ferie skal derfor bruges med de optjente feriepenge.

HLV

Hej Trine, Blev opsagt i fredags, ikke fritstillet, 3 mdrs opsigelse, har en planlagt skiferie uge 7, overvejer en stress-sygemelding, da det tager hårdere på mig end forventet... kan jeg tage afsted alligevel hvis jeg melder mig syg fra i morgen? Finder ja og nej svar ved søgning... er noget forvirret 🥴

Trine Binderup

Hej HLV Ved en opsigelse bortfalder alle tidligere aftaler mellem dig og din arbejdsgiver, om tidspunktet for afholdelse af din ferie. Hvis du gerne vil fastholde din ferie, som du inden opsigelsen har indgået aftale om med arbejdsgiver, så er det noget du og arbejdsgiver kan beslutte i fællesskab, hvis I er enige om det. Sygemelder du dig i din opsigelsesperiode, har du som udgangspunkt ikke lov til at holde ferie, medmindre det er efter aftale med din arbejdsgiver eller kommunen.

Line

Hej Trine Jeg er pt sygemeldt med stress. Jeg har planlagt en skiferie til Sverige om 3 uger, hvor jeg forventer at være tilbage på job - dog kun på nedsat tid. Kan det give nogle udfordringer? På forhånd tak

TB

Hej Trine, Jeg har læst dine gode svar om ferie under sygemelding (med stress), og det står rimeligt klart, men jeg har alligevel brug for en præcisering: Må man under sygemelding (med stress) opholde sig (i længere tid) i sit eget sommerhus? Dette forventes at skabe mere ro end ophold hjemme og dermed begrænse perioden for sygemeldingen. Dvs. ikke en købt ferie, men ophold i sin egen fritidsbolig. Betyder det i den forbindelse noget, at sommerhuset ligger udenfor DK (men i EU)? Pft.

Trine Binderup

Hej TB Du har som sygemeldt ret til at tage midlertidigt ophold andetsteds end din bopæl i Danmark eller i et andet EU/EØS land. I forbindelse med opholdet, vil du vil som udgangspunkt bevare retten til sygedagpenge, hvis du ikke forhaler din helbredelse. Jeg vil dog altid anbefale at du aftaler nærmere med din arbejdsgiver og kommunen. Du er også altid forpligtet til at være opmærksom på det post der kommer fra din kommune og så videre, hvorfor du også skal tænke det ind. I dag kommer det meste dog nok elektronisk.

Cecilia Petersen

Hej Trine Jeg er sygemeldt pga. belastningsreaktion, pustuløs psoriasis og en skulderskade efter en arbejdsulykke. Jeg har lige skiftet kommune. Min tidligere kommune sagde ok til min planlagte ferie til Januar 2019 uden sygedagpenge naturligvis. Min nye kommune siger jeg ikke kan tage på ferie til januar, fordi jeg ingen feriepenge har tilgode. Jeg har købt ferien i april måned 2018 og forstår ikke den nye kommunes argument. Jeg skal tale med min læge, så hun kan skrive det ind i min journal. FOA siger jeg gerne må holde ferie så længe jeg ikke blokerer/ forsinker mit sygeproces. Hvad siger du? Jeg glæder mig til at læse dit svar.

Trine Binderup

Hej Cecilia Udgangspunktet er at man ikke kan afholde ferie når man er syg. Det er således kommunens vurdering og afgørelse hvorvidt de vil acceptere at du bliver raskmeldt mens du afvikler ferie, og sygemeldt igen lige efter, uden at det påvirker arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion. Det seneste jeg har hørt er at kommunerne er ved at gå væk fra den praksis imidlertid.

Mette

Sygemeldt med stress, offentligt ansat og skal på skiferie til Norge. Er det så udelukket af “få lov til”? Skiferien var planlagt inden sygemeldingen trådte i kraft.

Trine Binderup

Hej Mette Umiddelbart ja, medmindre du får en aftale i stand med arbejdsgiver og kommune forudgående.

Mette Maria

Hej Trine Jeg er sygemeldt med stress fra mit job i det offentlige pga arbejdsrelateret stress. Har været sygemeldt 3 mdr. Har svært ved at se mig vende tilbage til faget og overvejer at søge andre veje, fx med en elevuddannelse eller SU berettiget suppleringsuddannelse. Hvordan er reglerne. Må jeg søge elevstillinger som sygemeldt? Må jeg søge om optagelse på SU berettiget uddannelse? Må jeg påbegynde et fjernstudie under sygemelding - selvom jeg frasiger mig at modtage SU? Rent praktisk, hvis jeg raskmelder mig ved kommunen og opsiger min stilling, vil mit forløb ved kommunen samt tilmeldte stressforløb så også stoppe? Mvh Mette Maria

Trine Binderup

Hej Mette Maria Jobcenteret er berettiget til at stoppe udbetalingen af sygedagpenge, såfremt du søger andet arbejde, mens du er sygemeldt. Først når du er blevet optaget på uddannelsen du ønsker, er du berettiget til elevløn eller SU. Vedrørende dit stressforløb ved kommunen, så må du snakke med dem om, hvorvidt dette stopper, hvis du raskmelder dig.

Lene Schrøder Nielsen

Jeg er på nuværende tidspunkt sygemeldt med stress og har inden da bestilt en rejse til syden. Jeg har fået af vide at jeg skal raskmelde mig i den uge jeg er væk og så sygemelde mig igen herefter. Lægen har sagt god for at jeg tager af sted. Spørgsmål er det korrekt at jeg skal raskmelde mig ?

Trine Binderup

Hej Lene, Som udgangspunkt har man ikke ret til at holde ferie under en sygemeldingsperiode, medmindre andet er aftalt. Det kan derfor aftales med kommune og arbejdsgiver, at du kan holde ferie. En sådan aftale kan ikke sidestilles med en raskmelding. Du skal derfor ikke påbegynde en ny sygedagpengeperiode efter endt ferie, og du skal dermed ikke opfylde beskæftigelseskravet for at være berettiget til sygedagpenge igen, hvis ferien er godkendt af kommune og arbejdsgiver. Hvis der ikke foreligger en aftale om ferieafholdelse, og du fortsat insisterer på at afholde ferie, anses dette for raskmelding. Såfremt dette er tilfældet, og du dermed raskmeldes i ferieperioden, kan du fortsat modtage sygedagpenge efter endt ferieperiode, såfremt du fortsat er uarbejdsdygtig, når du vender tilbage fra ferien. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at du ikke har ret til sygedagpenge under selve ferieperioden, idet det i denne periode ikke er sygdommen, der holder dig væk fra arbejdsmarkedet, men derimod ferien. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at din arbejdsgiver vil blive "ramt" af en ny arbejdsgiverperiode, hvor de ikke får refusion. Det vil din arbejdsgiver nok være noget ærgerlige over. Derfor kan jeg kun anbefale, at du drøfter situationen med din arbejdsgiver og kommune.

Michael j.

Hvordan hvis man læser på aftenskole ved siden af sit job? Kan arbejdsgiver kræve man afbryder dette så længe man er sygemeldt med stress, eller er det en lægelig vurdering?

Trine Binderup

Hej Michael Er du sygemeldt med stress er udgangspunktet, at du gerne må opretholde din normale hverdag med socialt samvær og frihedsaktiviteter, herunder deltagelse i aftenskole. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke må foretage dig noget, der kan forhale din sygdom. Det er derfor en konkret vurdering hvorvidt du må deltage på aftenskole.

Dorte

Jeg har i januar tilmeldt mig til et AMU-kursus, der kun finder sted en gang om året. Jeg er i job og har fået fri til kurset uden løn, er tilmeldt som privatist. Og nu skal jeg opereres i en skulder og regne med at være sygemeldt omkring 8 uger, kurset ligger i den 6.syge-uge. Lægen siger at skulderen skal bruges bare ikke til belastende arbejde, hvilket mit job som postbud er med mange tunge løft. Må jeg tage på kurset som sygemeldt eller skal jeg raskmeldes for derefter at sygemelde mig igen når kurset er slut?

Erik Robert Lundgreen

Hej Trine. Jeg har hørt noget om, at efterson sygdom er en feriehindring i forhold til Ferieloven, kan man ikke umiddelbart holde ferie som man ønsker det, fordi Sygedagpengeloven rent juridisk vil sammenkæde ens evne til at holde ferie som værende lig med, at man tekmisk set så ikke længere er uarbejdsdygtig.

Helle Christensen

Disse regler gælder vel uanset årsagen til sygdom/fravær?

Trine Binderup

Hej Helle Psykisk sygdom og fysisk sygdom er retligt set ligestillet, så ja - artiklen gælder også for andre sygdomme.

Anonym

Jeg er lidt nysgerrig i forhold til om reglerne i ferieloven §15 gælder ved en sygemelding? Jeg har spurgt arbejdsgiver lov til at holde ferie i slut maj måned, for at være på forkant, hvis jeg stadig er sygemeldt - og har fået svaret tilbage at det kunne de ikke tage stilling til endnu. Kommunen sagde jeg skulle foreslå at spørge om vi kunne lave en teknisk raskmeldelse den uge, og så bruge min optjente ferie, så de ikke mister refusionen. De synes jeg kunne gavne af en rejse, det har psykolog også sagt. Mit spørgsmål er - gælder §15 også her ved en sygemelding, eller hvordan skal jeg forholde mig til det?

Trine Binderup

Hej Den reelle virkning af ferielovens § 15 er, at arbejdsgiveren ud fra dennes drift suverænt kan afgøre, hvornår og hvorledes ferie kan afholdes. Dog ligeledes med en vis hensyntagen til den ansattes ønsker. Derfor skal du fortsat forsøge at få en aftale i stand med din arbejdsgiver. Hvis der ikke kan opnås enighed om ferien, bør du kontakte din fagforening eller søge rådgivning andetsteds.