PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Sygedagpenge

Du har ret til dagpenge, mens du er syg. Det gælder, uanset om du er arbejdsledig, lønmodtager eller selvstændig. Læs med og få svar på de vigtigste spørgsmål om sygedagpenge.

Her på siden finder du svar på, hvordan du søger sygedagpenge, hvor meget du kan få, og hvilke regler og betingelser der gælder. 

 

Kan jeg få sygedagpenge?

Hvis du ikke kan arbejde på grund af enten sygdom eller en skade, kan du få sygedagpenge. Som udgangspunkt kræver det, at du bor og betaler skat i Danmark. Du skal også opfylde andre krav, som afhænger af din arbejdsmæssige situation.

Jeg er ledig

Som ledig skal du opfylde beskæftigelseskravet for at få sygedagpenge. Det gør du, du opfylder ét af disse punkter:

 • Du ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg.
 • Du ville have haft ret til arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var blevet syg.
 • Du har indenfor den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.

 

Jeg er lønmodtager 

Du skal opfylde ét af følgende beskæftigelseskrav, hvis du som lønmodtager ønsker at få udbetalt sygedagpenge:

 • Du er i arbejde og har arbejdet mindst 240 timer indenfor de seneste seks afsluttede måneder op til din første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du arbejdet i mindst 40 timer hver måned.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
 • Du er ansat i fleksjob.
 • Du opfylder én af de betingelser, som gælder for ledige (se afsnit ovenfor).

 

Jeg er selvstændig 

Når du er selvstændig, skal følgende betingelser være opfyldt, for at du kan modtage sygedagpenge:

 • Du skal have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang den seneste måned før fraværet og i mindst seks måneder indenfor det seneste år.
 • Du skal have udøvet virksomhed i mindst 18,5 time om ugen.

 

Hvad er sygedagpengesatsen i 2020? 

Du kan højst få udbetalt 4.405 kr. om ugen og højst 119,05 kr. pr. time i sygedagpenge (tal fra 2020).

Under alle omstændigheder ophører din udbetaling af sygedagpenge, når du er arbejdsdygtig igen.

Som udgangspunkt kan du højst få sygedagpenge i 22 uger indenfor en periode på ni måneder. Hvis du opfylder bestemte betingelser, kan din sygedagpengeperiode dog forlænges. Under alle omstændigheder ophører din udbetaling af sygedagpenge, når du er arbejdsdygtig igen. Sygedagpenge betales bagud.

Sygedagpenge fra kommunen, arbejdsgiver eller a-kasse?

Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, som udbetaler arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fortsætter a-kassen med dét under de første to uger af din sygdom. Herefter underretter a-kassen kommunen om dit sygefravær, og kommunen vil udbetale dine sygedagpenge. Er du ikke medlem af en a-kasse, vil kommunen udbetale dine sygedagpenge fra starten af dit sygefravær, hvis du opfylder betingelserne i sygedagpengeloven.

Når du er lønmodtager, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt enten udbetale fuld løn eller sygedagpenge til dig de første 30 kalenderdage af din sygdom. Herefter er det kommunen, som udbetaler dine sygedagpenge. Har du ikke været ansat hos din arbejdsgiver i de seneste otte uger før fraværet, eller har du i denne periode arbejdet mindre end 74 timer, er det kommunen, der skal udbetale dine sygedagpenge fra starten.

Er du selvstændig, har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter 14 dages sygdom. Du kan også have ret til sygedagpenge tidligere, hvis du har tegnet en frivillig forsikring.

 

Hvor skal jeg søge sygedagpenge? 

Er du ledig, men ikke medlem af en a-kasse, skal du henvende dig til kommunen for at få sygedagpenge. Når du er medlem af en a-kasse, skal du melde dig syg her på din første sygedag.

Er du lønmodtager, skal du melde dig syg hos din arbejdsgiver. Han eller hun skal underrette kommunen om dit sygefravær.

Uanset om det er din arbejdsgiver eller din a-kasse, som anmelder dit sygefravær, bør du modtage en besked fra kommunen i din e-boks. Herefter skal du gå på Mit Sygefravær og udfylde et oplysningsskema. Modtager du ikke en besked fra kommunen, selvom du har anmeldt din sygdom til a-kasse eller arbejdsgiver, skal du selv henvende dig til kommunen.

Som selvstændig kan du anmelde dit sygefravær via NemRefusion. Du skal anmode om sygedagpenge fra kommunen senest tre uger efter din første fraværsdag.

Hvordan er reglerne for sygedagpenge?

Udover betingelserne for at du kan få sygedagpenge, er der en række regler, som er gode at kende.

 

Du kan afvise lægebehandling

Hvis du ikke er tryg ved en lægebehandling (fx en operation eller medicin), har du ret til at afvise den og modtage sygedagpenge alligevel. I så fald bliver din sag vurderet af den kliniske funktion, som vil forsøge at foreslå en alternativ behandling. Du kan dog også afvise dette forslag.

Du har kun ret til at afvise lægebehandling og ikke fx behandling hos en fysioterapeut eller psykolog.

 

Din ret til sygedagpenge kan bortfalde 

Du kan godt miste din ret til sygedagpenge. Der sker, hvis:

 • du afviser lægebehandling og ikke indvilger i at lade regionens kliniske funktion vurdere sagen
 • du forhaler helbredelsen af din sygdom
 • du undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud uden rimelig grund
 • du ikke opfylder din pligt mht. anmeldelse eller dokumentation af dit sygefravær
Som lønmodtager kan du få nedsatte sygedagpenge, hvis du kun kan arbejde på nedsat tid.

Sygedagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed

Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, har du ret til fulde sygedagpenge, selvom du kun er delvist uarbejdsdygtig.

Som lønmodtager kan du få nedsatte sygedagpenge, hvis du kun kan arbejde på nedsat tid. Så længe du mindst er fraværende fra dit arbejde fire timer om ugen, kan du få løn for dine arbejdstimer og sygedagpenge for de timer, du er sygemeldt.

Er du selvstændig, kan du få nedsatte sygedagpenge, når du efter kommunens vurdering højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde.

 

Ferie og sygdom

Hvis du er ledig og bliver syg før din ferie, har du ikke ret til feriedagpenge, men til sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Bliver du syg under din ferie, har du stadig ret til feriedagpenge.

Er du lønmodtager, kan du ikke få sygedagpenge, mens du holder ferie. Det er dog ikke ensbetydende med, at du slet ikke kan holde ferie.

Læs vores guide, hvis du vil vide mere om ferie under sygdom: Må jeg holde ferie, mens jeg er sygemeldt? 

 

Vi hjælper dig

Er du usikker på reglerne for sygepenge, kan du til enhver tid kontakte dit lokale Advodan-kontor og få rådgivning om din konkrete situation. Vi kan gøre dig opmærksom på særlige regler, fx hvis din sygdom er længerevarende og skyldes en ulykke, eller hvis du har underskrevet funktionærlovens 120-dages regel.

Få hjælp til