PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

120-dages reglen – guide til arbejdsgiver

Når du ansætter en funktionær, gælder funktionærlovens regler. Som arbejdsgiver bør du overveje, om 120-dages reglen skal nævnes i medarbejderens ansættelseskontrakt. Denne regel giver dig ret til under visse betingelser at afskedige en funktionær, der har været syg i 120 dage, med en måneds varsel til fratrædelse ved måneds udgang.

Her på siden kan du læse, hvordan du optæller din medarbejders sygedage, og hvilke krav funktionærloven sætter til brug af 120-dages reglen.

5 betingelser der skal være opfyldt, før du kan benytte 120-dages reglen: 

  1. Der er et krav om skriftlighed. Det skal derfor fremgå af fx din medarbejders ansættelseskontrakt eller tillæg hertil, at 120-dages reglen kan benyttes. Gør det ikke det, kan du kun opsige medarbejderen med det sædvanlige opsigelsesvarsel.
  2. Din medarbejder skal have modtaget løn i de 120 dage, hvor han/hun har været sygemeldt.
  3. De 120 sygedage skal være inden for en sammenhængende periode af 12 måneder. Perioden kan starte hvilken som helst dag på året og løbe 12 måneder frem, og den behøver ikke følge et kalenderår.
  4. Din medarbejder skal opsiges umiddelbart efter de 120 dage er udløbet, ellers kan du ikke benytte reglen. Det betyder, at du først kan afskedige fra den 121. sygedag – og venter du for længe, risikerer du, at reglen ikke kan bruges.
  5. Opsigelsen skal ske, mens din medarbejder er sygemeldt. Genoptager medarbejderen fx arbejdet efter 120 sygedage, kan opsigelsen først ske ved næste sygemelding.

Sådan beregner du antal sygedage

  • Når sygedagene skal optælles, må du medregne weekender samt helligdage. Det gælder dog kun, hvis din medarbejder har været sygemeldt fredagen op til weekenden og mandagen efter.
  • Ved en deltidssygemelding kan alene det faktiske fravær medregnes i de 120 dage, uanset om sygefraværet er placeret som hele fraværsdage eller som fravær en del af en eller flere ugentlige arbejdsdage. Søn- og helligdage og andre arbejdsfridage kan ikke medregnes.
  • Som udgangspunkt tæller sygdom under ferie ikke med i de 120 dage, medmindre du som arbejdsgiver annullerer medarbejderens ferie de dage, han/hun har været syg.

Er du som arbejdergiver i tvivl om, hvorvidt du kan benytte 120-dages reglen, og om du har optalt antallet af sygedage rigtigt, er det en god idé at søge rådgivning hos en advokat med speciale i ansættelsesret.

Indsender formularen...

Har du brug for en rådgivning?

Få hjælp til