PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Funktionærloven og opsigelse – alt du skal vide

Her på siden bliver du klogere på, hvad funktionærloven siger om opsigelse. Du kan blandt andet læse om opsigelsesvarsler og fyring under sygdom.

Funktionærloven og opsigelse

Hvis du bliver afskediget, har du ifølge funktionærloven krav på at få at vide hvorfor. Desuden har du krav på et opsigelsesvarsel, som afhænger af, hvor længe du har været ansat.

Opsigelsen skal ikke nødvendigvis være skriftlig, men din arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at opsigelsen er givet. Det kan være svært, hvis ikke den er givet på skrift.

Står du en situation, hvor du mener, at din arbejdsgiver ikke lever op til funktionærlovens regler om opsigelse, tag da kontakt til en advokat fra Advodanså hjælper vi dig videre.

 

Kend dit opsigelsesvarsel under funktionærloven 

Som funktionær har du ifølge funktionærloven krav på en saglig begrundelse fra din arbejdsgiver, når du bliver opsagt. Hvis opsigelsen er usaglig, har du mulighed for at rejse krav om godtgørelse. Du skal dog have været ansat i mindst et år på opsigelsestidspunktet, før det er muligt at kræve godtgørelse.

Om din opsigelse er usaglig, afhænger af en konkret vurdering. Dog må din arbejdsgiver ikke opsige dig, fordi vedkommende ikke synes om din religion eller seksualitet. Personlighed kan godt udløse en afskedigelse, hvis ellers personligheden eller mangel på samme er blevet påtalt og der er givet en advarsel. 

Vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for rådgivning om din ansættelse.

Opsigelsesvarsler 

Længden på din arbejdsgivers opsigelsesvarsel afhænger af, hvor længe du har været ansat i virksomheden. Har du fx været ansat i et år, har du ifølge funktionærloven tre måneders opsigelsesvarsel, mens din arbejdsgiver skal varsle helt op til seks måneder, hvis du har været ansat i mere end ni år.

Dit opsigelsesvarsel bestemmes af funktionærloven og afhænger af længden på din ansættelse. Hvis du har være ansat i:

  • under seks måneder har du en måneds opsigelse (opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af den femte ansættelsesmåned)
  • seks måneder til tre år har du tre måneders opsigelse (opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af to år og ni måneders ansættelse)
  • tre til seks år har du fire måneders opsigelse (opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af fem år og otte måneders ansættelse)
  • seks til ni år har du fem måneders opsigelse (opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af otte år og syv måneders ansættelse)
  • over ni år har du seks måneders opsigelse.

Skriftlig opsigelse

Du skal modtage din opsigelse senest klokken 23.59 den sidste dag i måneden, før opsigelsesvarslet begynder. Hvis du har tre måneders opsigelsesvarsel og bliver sagt til fratræden den 31. juli, skal du altså have modtaget den skriftlige opsigelse senest den 30. april klokken 23.59. Modtager du det dagen efter – den 1. maj – rykker opsigelsen en hel måned.

Hvis du bliver sagt op kort før, du rykker fra et opsigelsesvarsel til et andet, skal du være opmærksom på, at dit varsel kan blive forlænget.

Er du blevet sagt op? Sådan er du stillet med funktionærloven

Hvis du bliver sagt op kort før, du rykker fra et opsigelsesvarsel til et andet, skal du være opmærksom på, at dit varsel kan blive forlænget.

Hvis du fx bliver sagt op efter to år og ti måneders ansættelse, har du ikke krav på tre men fire måneders varsel, da du når op på at have været ansat i over tre år, når opsigelsesvarslet udløber.

Når ansættelsestiden skal regnes ud, skal prøvetiden eller eventuel vikaransættelse regnes med, og det samme gælder elevtid. Læretid ifølge den tidligere lærlingelov og eventuelt ikke-funktionærarbejde i virksomheden kan ikke medregnes.

 

Sygemelding: Vær opmærksom på 120-dages reglen under funktionærloven 

Er du funktionær, har du ret til løn under sygdom fra den første sygedag, ligesom mange sammenkomster også har regler om løn under sygdom. Kender du ikke dine rettigheder? Så kan vi hjælpe dig med din sygemelding.

Har du i din ansættelseskontrakt skrevet under på funktionærlovens 120-dages regel, skal du være særligt opmærksom under sygdom. Hvis du sammenlagt har været sygemeldt i mere end 120 dage på et år, har din arbejdsgiver nemlig ret til at fyre dig med en måneds varsel med henvisning til din sygdom.

Læs mere om fyring under sygdom her.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?