PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Jeg er blevet fyret eller opsagt under sygdom

Hvis du bliver fyret under sygdom, skal det ske på et sagligt grundlag, og en række betingelser skal være opfyldt. Bliv klogere på dine rettigheder og muligheder her.

Er du blevet fyret, mens du er sygemeldt, skal opsigelsen være sagligt begrundet. Som udgangspunkt kan du ikke blive fyret udelukkende på grund af din sygdom. Hvis du bliver fyret, skal visse betingelser være opfyldt.

Har du brug for en konkret vurdering af, om betingelserne for din fyring under sygdom er opfyldt, står Advodan klar til at hjælpe dig.

Hvornår kan jeg blive fyret under sygdom?

Er du blevet fyret under sygdom? Så bør du undersøge, om dine rettigheder er blevet overholdt.

 

Betingelser for fyring under sygdom

Nedenstående betingelser skal være opfyldt, hvis din arbejdsgiver skal kunne opsige dig under din sygemelding: 

  • Du har været sygemeldt i længere tid.
  • Der er ikke umiddelbart udsigt til, at du genoptager dit arbejde indenfor nærmeste fremtid. Her gælder forskellige regler alt efter, hvor længe du har været ansat i virksomheden.
  • Din sygemelding betyder, at din arbejdsgiver får driftsmæssige vanskeligheder.

Du kan også blive opsagt, hvis du har været syg i 120 dage beregnet over en periode på 12 måneder. Det gælder dog aldrig for offentligt ansatte. Læs mere om 120-dages reglen her.

 

Graviditet og handicap

Din arbejdsgiver kan godt fyre dig under sygdom. Skyldes din sygdom graviditet, kronisk sygdom eller et handicap skal der dog være en saglig begrundelse for opsigelsen.

Hvis du har et handicap eller en kronisk sygdom, er arbejdsgiveren forpligtet til at forsøge at gøre det muligt for dig at arbejde. Det kan fx ske ved at nedsætte din arbejdstid eller stille hjælpemidler til rådighed på arbejdspladsen.

Bliver du fyret under sygdom, hvor betingelserne er opfyldt, men det så viser sig at opsigelsen faktisk var begrundet i graviditet, så har du krav genansættelse eller godtgørelse. Læs mere om reglerne for graviditet/barsel og din ansættelse her.

Hvis du bliver fyret under sygdom, er det vigtigt, at du ikke uden videre godtager den begrundelse, din arbejdsgiver kommer med.

Hvad kan jeg gøre?

Hvis du bliver fyret under sygdom, er det vigtigt, at du ikke uden videre godtager den begrundelse, din arbejdsgiver kommer med. Fyringen skal opfylde betingelserne angivet ovenfor, og begrundelsen skal være saglig.

Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om din opsigelse er berettiget. Hvis den ikke er det, kan du rejse et erstatningskrav, så du får kompensation for uretmæssig behandling.

Du kan ikke få godtgørelse, hvis du har skrevet under på din opsigelse. Du bør derfor kun skrive under på, at du har modtaget dokumentet, indtil du har talt med en advokat.

Er din fyring berettiget, har du ret til sygedagpenge fra kommunen, indtil du bliver rask – når du altså ikke længere får løn.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?