PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Jeg er gravid – hvad siger barselsreglerne?

Barselsreglerne afhænger af dit ansættelsesforhold. Få svar på de fire vigtigste spørgsmål om din graviditet og barsel her.

Der kan gælde forskellige barselsregler alt afhængig af, hvad der står i din ansættelseskontrakt. Dog dikterer barselsloven, at alle mødre, som et minimum, har ret til at starte graviditetsorlov senest fire uger før termin og holde barselsorlov i 14 uger efter fødslen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt barselsreglerne og dine rettigheder bliver overholdt i forbindelse med din eller din partners graviditet, står vores advokater klar til at hjælpe dig. Du kan også læse videre og få svar på de mest hyppige spørgsmål om barselsregler her.

Du skal underrette din arbejdsgiver om din graviditet senest tre måneder før, du forventer at føde

Særlige regler for gravide

Er du gravid, gælder der særlige forhold for din ansættelse. Som gravid medarbejder er du omfattet af en række beskyttelsesregler, der falder under loven om ligestilling. Du har fx ret til at gå til konsultation hos din læge og jordemoder i arbejdstiden, uden at det bliver trukket af din løn.

Du skal underrette din arbejdsgiver om din graviditet senest tre måneder før, du forventer at føde. Du skal også orientere din arbejdsgiver om, hvorvidt du ønsker at benytte retten til orlov før fødslen.

Hvis du bliver syg under graviditeten, har du ret til at få udbetalt din normale løn frem til det tidspunkt, hvor din barselsorlov begynder. Det er ikke alle, der har krav på løn hvis sygdommen ikke er graviditetsbetinget, det afhænger af dine afsættelsesforhold eller kontrakt.

Har jeg ret til løn under barselsorlov? 

Ifølge barselsreglerne har du som kommende forælder ret til barselsorlov ved graviditet, fødsel og adoption. De økonomiske vilkår for orloven afhænger af din jobsituation.

Du og din partner kan altid som minimum tilsammen få orlov på dagpenge i 52 uger ved graviditet og barsel. De 52 uger er summen af orlov både før og efter fødslen for begge forældre.

Er du funktionær, har du krav på halv løn fra fire uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen. Måske har du forhandlet dig til fuld løn under hele din barsel, ligesom du kan være omfattet af en overenskomst, der sikrer dig fuld løn i en periode.

Du kan vælge at få hjælp fra en advokat, hvis du er usikker på, hvilke barselsregler der gælder for dig, eller hvis du skal forhandle dine barselsvilkår på plads med din chef. Tag kontakt til os i dag, så hjælper vi dig i din forhandling.

Hvad hvis jeg bliver sygemeldt, inden min barselsorlov starter? 

Du kan under din graviditet opleve så store gener, at det bliver nødvendigt med en sygemelding, inden du går på barselsorlov. Det er din egen læge, som afgør, om du skal sygemeldes.

Som funktionær giver barselsreglerne dig ret til fuld løn under hele din sygemelding. Har du derimod ikke krav på betaling fra din arbejdsgiver, kan du søge om sygedagpenge eller barselsdagpenge afhængig af, om din sygdom er betinget af din graviditet eller ej.

Er du ikke syg, men alligevel tynget af din graviditet i en sådan grad at det medfører skånebehov, som din arbejdsgiver ikke vil efterkomme, er der tale om en fraværsmelding.

Påvirker dine arbejdsopgaver din graviditet? 

Når din arbejdsgiver er blevet oplyst om din graviditet, er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at arbejdsmiljøet er foreneligt med din graviditet. Måske du skal omplaceres til andre opgaver. Du skal kontakte din læge, hvis du og din arbejdsgiver ikke kan nå til enighed om, hvilke opgaver du kan udføre. Herefter kan lægen nemlig henvise dig til Arbejdsmedicinsk Klinik, som udarbejder en rapport over dine skånebehov.

Kan jeg blive opsagt under barselsorlov?

Hvis du bliver opsagt på grund af graviditet eller barsel, har du krav på godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Godtgørelsen vil normalt udgøre 6-12 måneders løn.

Arbejdsgiveren skal bevise, at graviditeten ikke har haft indflydelse på fyringen. Denne bevisbyrde er i praksis meget svær at løfte og arbejdsgiveren skal kunne fremlægge tungtvejende beviser på, at du ikke er blevet opsagt pga. din graviditet.

Har du været sygemeldt over en længere periode, og bliver du opsagt på baggrund heraf, vil din arbejdsgiver skulle tilbyde dig genansættelse, hvis det efterfølgende kommer frem, at din sygemelding skyldtes din graviditet.

Du har som udgangspunkt krav på at vende tilbage til det samme job, som du havde, inden du gik på barsel

Kan mine arbejdsforhold ændre sig under min barsel? 

Du har som udgangspunkt krav på at vende tilbage til det samme job, som du havde, inden du gik på barsel.

Ledelsesretten giver dog din arbejdsgiver ret til at ændre på dine arbejdsforhold. Det betyder, at du ikke har krav på at vende tilbage til præcis de samme opgaver eller den samme stilling som før.

Sker der væsentlige ændringer i dit ansættelsesforhold, mens du er på barsel, har du ifølge funktionærlovens bestemmelser krav på at blive varslet med det antal måneder, som din anciennitet kræver.

Barselsregler og dine rettigheder

Her til sidst får du et opsummerende overblik over dine rettigheder, hvis du og din partner står overfor en familieforøgelse:

  • Hvilke barselsregler, der gælder for dig, afhænger af din ansættelseskontrakt
  • Er du gravid, kan du gå til jordemoder og læge i din arbejdstid med fuld løn
  • Du og din partner har ret til mindst 52 ugers dagpenge tilsammen i forbindelse med graviditet og barsel
  • Er du gravid, er det din arbejdsgivers ansvar at justere dine arbejdsopgaver, så de tilpasses dine behov
  • Hvis du bliver opsagt under graviditet og barsel på grund af disse forhold, har du ret til godtgørelse
  • Er du funktionær, gælder der særlige regler for dig – ligesom der kan gøre, hvis du er ansat under en overenskomst

 

Obs: Den 2. august 2022 trådte de nye barselsregler i kraft. Du kan læse om ændringerne her.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?