PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Dom gør det lettere for udlejer at hæve huslejen efter en gennemgribende renovering

Højesteret har afsagt en dom, der lemper bevisbyrden for, hvornår en renovering af et lejemål anses for at være så gennemgribende, at det forbedrer lejemålet væsentligt. Er kriterierne opfyldt, er udlejer i sin gode ret til at hæve huslejen.

Advokat og ekspert i lejeret Camilla Kisling fra Advodan i Helsingør gennemgår konsekvenserne af højesteretsdommen her:

Sagen handlede om, hvorvidt en udlejer havde ret til at kræve leje efter boligreguleringslovens § 5 stk. 2. Det fremgår af bestemmelsen, at hvis der er udført en gennemgribende forbedring, kan udlejer ved genudlejningen fastsætte huslejen, så den svarer til, hvad andre udlejningsboliger af samme stand, beliggenhed, art og størrelse koster. Dette opgøres efter en m2-pris.

 

Sagens omstændigheder

I den konkrete sag bestred lejeren, at den renovering, der havde fundet sted, kunne betragtes som en gennemgribende forbedring af lejemålet. Lejeren anså i stedet renoveringen som almindelig vedligeholdelse.

Udlejer havde opgjort sine omkostninger til renoveringen til 463.204 kr. Beløbet var brugt til et nyt køkken, hvor faldstammen blandt andet blev udskiftet og flyttet, så køkkenets indretning blev mere brugervenligt. Der blev også etableret et toilet på badeværelset, som ikke tidligere havde været i lejligheden, såvel som en vaskesøjle på badeværelset. Alle forbedringerne blev holdt i ejendommens fredede stil.

Ankenævnet for huslejenævnene i Københavns kommune havde besigtiget lejemålet og var kommet frem til, at forbedringerne ikke var omfattet af boligreguleringslovens § 5 stk. 2 (som tillader en huslejestigning) men alene gav ret til et individuelt forbedringstillæg efter § 5 stk. 1, fordi de gennemførte arbejder ikke væsentligt forbedrede lejemålet.

Boligretten og landsretten kom ligesom Ankenævnet frem til, at forbedringerne ikke opfyldte kriterierne i § 5 stk. 2 om, at forbedringen væsentligt havde øget det lejedes værdi. Lejen blev på den baggrund nedsat fra 192.000 kr. til 106.130 kr. om året.

 

Højesteretsdommen

For at løse tvisten tog Højesteret udgangspunkt i de kriterier, der er opstillet i boligreguleringslovens § 5 stk. 2:

  • Forbedringsudgiften skal overstige 1.600 kr. pr. m2 eller samlet 183.000 kr. (2000-niveau).
  • Forbedringerne skal være gennemført inden for en periode på to år.
  • Forbedringen skal have medført en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

I sin kendelse lagde Højesteret vægt på, at udlejers forbedringsomkostninger på 463.204 kr. lå væsentligt over grænsen på 183.000 kr. Højesteret fremhævede desuden, at det fremgår af forarbejderne til boligreguleringsloven, at en gennemgribende forbedring af et lejemål typisk vil omfatte forbedring af køkken og bad samt installationer.

Kriteriet om, at forbedringerne skulle være gennemført over en periode på maks. to år, var også opfyldt. Højesteret fandt det også godtgjort, at lejen ikke væsentligt oversteg, hvad en tilsvarende bolig koster. Det var udlejers ansvar at påvise dette, hvilket udlejer gjorde ved at fremlægge en oversigt over 11 tilsvarende fredede udlejningsboliger i indre København.

 

Det betyder dommen for andre udlejere

Ifølge Camilla Kisling var det helt afgørende punkt i sagen det beløb, som udlejer havde brugt på renoveringen – også når man fratrak ”sparet vedligeholdelse”. Det var på den baggrund, at Højesteret sagde, at så lempes bevisbyrden for, om forbedringerne væsentligt har øget lejemålets brugsværdi.

Det betyder, at hvis en udlejer kan bevise, at et lejemål er forbedret gennemgribende, kan der ikke længere stilles høje bevismæssige krav til, at udlejer skal bevise, at forbedringerne også har tilført lejemålet en væsentlig øget brugsværdi.

Hvis man som udlejer vil modernisere et lejemål i forbindelse med, at man genudlejer et boliglejemål, kan det være en god idé at foretage en gennemgribende modernisering, da lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fastsættes efter det lejedes værdi. M2-prisen i gennemgribende moderniserede lejemål ligger typisk nogle 100 kr. over m2-prisen for lejemål, der ”kun” er moderniseret.

143 kommentar

0 / 700 tegn

Sarah

Hej Camilla Vi skal udleje vores ejerlejlighed og har hørt, at huslejen ikke er omfattet af regler for prissætning, hvis man har renoveret for over 300.000kr. Vi aner dog ikke hvor påstand eller beløb kommer fra, og om det passer? Vores lejlighed har gamle gulve som trænger til afhøvling, vægge skal males, køkken er fra 2010 og er ved at være kedeligt, og badeværelset er endnu ældre. Er alt dette noget der kunne være med til at afgøre prissættelsen? Og i så fald, skal arbejdet gøres professionelt for at det tæller? Vi havde tænkt os at renovere minumum (male vægge) men måske det kan betale sig at investere i en større renovation? Vi har ikke udlejet før, da vi selv har boet i lejligheden.

Stefan

Hej Camilla Hvilke arbejder kan kategoriseres som "forbedringer" af det lejede? De eksempler der nævnes ovenfor knytter sig til det enkelt lejemål, men hvad med f.eks. udskiftning af tag i en ejendom med flere lejemål, oprensning af facade eller andet der knytter sig mere til bygningen end f.eks. køkken/bad mv. i det enkelt lejemål? Er der evt. et sted hvor jeg, som udlejer, kan læse mere om dette? På forhånd tak

Camilla Kisling

Hej Stefan. Der er tale om en forbedring hvis et arbejde øger brugsværdien af lejemålet. Udskiftning af tag vil normalt ikke være en forbedring, dog kan der være en mindre forbedring hvis taget isoleres/isoleres bedre end det var, idet lejeren derved får en varmebesparelse. Du kan prøve at søge på nettet efter artikler, der mere specifikt definerer hvad et forbedringsarbejde er. Venlig hilsen

Henrik

Vi bor til leje i et alment boligbyggeri. Vi er 80 række huse, som “skal” have nye tage. Samlet pris ca. 36 mio dkr. Hvilket svarer til ca. 440.000 kr. pr tag. boligen anslås til ca. 61m2. Vi kan vælge mellem 2 typer tag og afhængig af valget, vil vores husleje stige enten ca. 1.900kr el. ca. 2.900kr. som er hhv. en huslejestigning på 46.7% eller 71.5%. Er det en rimelig og “lovlig” huslejestigning?

Gitte

Jeg bor til leje i privat udlejning og flytter ind d 1 august 2021. Der er 3 etager. Den øverste er lige flyttet og udlejer har revet alt ned i det lejemål. Før han flytter, for vi huslejestigning som er på det dobbelte af hvad jeg betaler nu. Der er ingen renovering sket hos mig og underbo. Kun nye vinduer, da de gamle var rådne. Dette var en sag jeg vandt hos huslejenævn. Hvordan skal jeg forholde mig her ?

Pia

Hej Camilla Vi skal fraflytte et lejemål fra 2017. Vi flyttede selv ind i 2018. Der er intet lavet i lejligheden udover vi har fået skiftet en defekt induktionsplade. Nu hvor vi skal flytte, erfarer vi at udlejer har sat den nye husleje 2500 kr op. Vi ved fra andre lejemål i bygningen, at de står tomme længere end de 3 måneder vi er forpligtiget til at betale. Vi ønsker at fraflytte før de 3 måneder. Er det lovligt at sætte huslejen så meget op ved en genudlejning? Venligst Pia

Anne

Hej Camilla Jeg bor i en 70 kvm lejlighed i Aarhus, som jeg har boet i i snart 3 år. Da jeg flyttede ind var huslejen på 8000 kr/md og den er efterhånden steget til hele 8892 kr/md, på grund af huslejestigninger. Nu kan jeg se at min udlejer via boligportalen udlejer en lejlighed præcis magen til min i samme opgang til 8400 kr. Er der noget, jeg kan gøre her, for at få min husleje ned i samme niveau? Mvh Anne

Berit

Hej Camilla. Jeg er flyttet ind I et privat lejemål i maribo. Der skal laves byfornyelse inden 2025 i byen. Jeg ved at, udlejer får en portion penge til dette af kommunen. Vil det give mig en husleje stigning.

My

Hej Camilla Jeg har fået tilbudt en lejlighed hvor der er ved at blive skiftet køkken. Det er et ret lille køkken. Huslejen vil stige med ca. 500 kr. Men hvor længe må udlejer opkræve de penge, når der decideret står i tilbuddet at huslejen er ..... men vil stige ca. 500 kr. pga. indsættelse af nyt køkken. Det kan i min optik ikke være en varig stigning. Mvh My

Tommy

Hej Camilla Jeg er som udlejer endt i huslejenævnet pga. lejer indgav en sag direkte til Nævnet om lejens størrelse efter hun var fraflyttet efter 6 år. Jeg er blevet bedt om bevise lejefastsættelse efter paragraf 19 stk. 2. lejemålet er gennemgribende renoveret med nyt køkken og badeværelse for ca. 10 år siden. Jeg har ingen fakturaer eller tilbud længere, da jeg kun opbevarer disse i 5 år. hvad gør jeg for at dokumentere at lejemålet er gennemgribende moderniseret overfor huslejenævnet. Vh. Udlejer

Camilla Kisling

Hej Tommy. Det er udlejer, der skal dokumentere, at lejemålet er gennemgribende moderniseret og at forbedringerne har tilført lejemålet en væsentlig forbedring, så det er ærgerligt, at du ikke har fakturaer, tilbud eller lignende. Dit alternativ er at beskrive de forbedringsarbejder, der er gennemført og estimere udgifterne hertil. Herefter må du se hvad nævnet siger. Du bør overveje at søge bistand hos en advokat. Med venlig hilsen

Lina

Hej Camilla Hvor meget må en privat carport leje stige her i 2022/23? Er er viden om, at det er erhverv, der er IKKE fortaget nogen form for vedligeholdelse eller drift. Vi har fået en stigning på 10,70%. Vh Lina

Camilla Kisling

Det er rigtigt, at en carport er reguleret af reglerne i erhvervslejeloven. Generelt kan lejen for en carport stige med stigningen i nettoprisindekset hvis det fremgår af lejekontrakten. Hvis ikke andet fremgår af lejekontrakten kan lejen reguleres til markedslejen hvert 4 år. Lejeforhøjelsen fordeles over 4 år. Udlejer kan opsige en carport uden begrundelse og med et varsel på 1 måned til den 1. i en måned – medmindre noget andet fremgår af kontrakten. Med venlig hilsen

Claus

Hej Camilla Jeg har et udlejningshus hvor der i dag opvarmes med naturgas. Lejer har forespurgt på om jeg vil installere en varmepumpe (luft/vand) da dette vil give en væsentligt besparelse for lejer da lejer selv betal forbrug. Der er hjemtaget 2 tilbud på udskiftning af gas til varmepumpe, prisen er ca. kr. 150.000,- Huslejen som pt. betales er i den billige ende i forhold til tilsvarende huse i området. Kan der laves aftale om huslejestigning eller tillæg til husleje i forbindelse med installation af varmepumpe? og hvor meget må tillæg eller huslejestigningen være ?

Camilla Kisling

Hej Claus. Ja – efter lejelovens § 137 (tidl. § 62b) kan en lejer og udlejer indgå aftale om lejeforhøjelse i forbindelse med udlejers udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen. En sådan aftale kan ikke tilsidesættes, så længe den nuværende lejer bor på ejendommen. Der er en del formelle regler tilknyttet bestemmelsen, hvorfor jeg vil anbefale dig at søge rådgivning om aftalens udarbejdelse. Med venlig hilsen

Simon

Hej Camilla, Vi bor til leje i en bygning der har fungeret som udlejningsejendom siden slut 1800 tallet. Vores lejlighed blev renoveret i 1996 hvor lejligheden fik etableret badværelse og renoveret køkken. Lejligheden ligger i København (indre by), skal vores husleje være omkostningsbestemt eller skal den bestemmes udefra det lejdes værdi? Renoveringen fra 1996 skønnes til at overholde daværende regler i forhold til gennemgribende renovering. Den har også været udlejet en håndfuld gange inden vi flyttede ind og huslejen blevet sat op hver gang, uden at der blev lavet forbedringer. Håber du kan hjælpe, det føles ikke rigtigt :(

Camilla Kisling

Kære Simon. Hvis udlejer i 1996 har moderniseret lejligheden gennemgribende efter de regler der galt i 1996 og kan dokumentere det, kan udlejer leje lejligheden ud til det lejedes værdi. Udlejer har pligt til at vedligeholde moderniseringen. Du har mulighed for at indbringe sag for huslejenævnet om lejens størrelse, herunder i forhold til at udlejer skal dokumentere den gennemgribende modernisering i 1996. Med venlig hilsen

Laila-Margrethe

Hej Camilla, Jeg bor til leje i en kommunal lejlighed hvor pligten om indvendig vedligeholdelse påhviler mig som lejer, hvilket jeg egentlig ikke har et problem med idet jeg også selv stod for istandsætte af lejemålet ved indflytning hvor et depositum/indskud ikke skulle betales. Forleden gennemgik jeg huslejeopgørelsen og fandt ikke kun én udgift vedr. vedligehold, men 5 jeg betaler til hver måned. Først er 18 og 18b - derefter både en udvendig vedligehold og en individuel vedligehold(uspecificeret) og sidst en 62b(ingen aftale er indgået med mig) - i alt udgør de 5 poster 4020 kr. hver måned. Jeg har forsøgt, uden held at få belyst hvorfor og hvad jeg betaler til. Kan du hjælpe?

Camilla Kisling

Hej Laila-Margrethe Det lyder umiddelbart som om der er fejl i din opkrævning, men det er ikke noget jeg kan hjælpe med uden at se din opkrævning. Jeg vil anbefale dig at kontakte udlejer igen og bede om en redegørelse for din opkrævning. Kan du ikke få en redegørelse fra udlejer har du mulighed for at indbringe sag for huslejenævnet (jeg forudsætter, at lejligheden ikke er en almen bolig). Med venlig hilsen

j.s

Hej. Jeg er som lejer blevet indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde. Ejendomsselskabet ønsker og udskifte faldstammer og vandindstallationer i ejendommen. Kategoriseres udskiftningen af denne art, som vedligehold af ejendommen, eller forbedringer af lejemålet? Kan man pålægges huslejestigning pga ovenstående? Mvh. J.

Camilla Kisling

Kære J.s Som jeg tidligere har skrevet i denne brevkasse er lejefastsættelsen i almene lejligheder meget anderledes end i de privatejede ejendomme. Udgangspunktet i § 9 i almenlejeloven er, at lejen skal være fastsat således at den kan dække de udgifter, der er forbundet med driften af afdelingen. I § 10 i almenlejeloven står der, at lejen fastsættes på grundlag af et driftsbudget for det kommende år. Lejeforhøjelser, der er nødvendige for at gennemføre kravet i § 9, kan gennemføres med 3 måneders varsel. Det er således min opfattelse, at afdelingen kan gennemføre forhøjelsen.

Christina

Hej, jeg bor til leje ved en privatudlejer i Næstved. Jeg har fået lov af min udlejer at få skiftet mit køkken ud (køkken og alle hårde hvidevarer som hører med er 15 år gammelt). Det hele kommer til at koste 100.000 kr. inkl. alle nye hårde hvidevarer. Han mener at det skal betales tilbage med en huslejestigning over 15 år. Og han regner med at det bliver ca. 800 kr. pr. måned, hvilket vil sige at jeg kommer til at betale 144.000 kr. for et nyt køkken men også kommer til at betale for hårde hvidevarer som måske snart skulle udskiftes alligevel. Så mit spørgsmål lyder - må udlejer godt regne en renteudgift (de 44.000 kr. ) med i dette regnestykke og betyder det så at jeg kan få rentefradrag?

Camilla Kisling

Hej Christina Du kan indgå en aftale med din udlejer om forbedringen efter lejelovens § 62b. Bliver der ikke indgået en aftale, skal lejestigningen beregnes i stedet. Når udgifterne til det nye køkken er gjort op skal der evt. fratrækkes et beløb for sparet vedligeholdelse. Af det resterende beløb beregnes lejeforhøjelsen som ydelsen på et 20 årigt realkreditlån.

Sophie

Hej Jeg forsøger at bytte bolig og den anden parts udlejer varsler huslejestigning på 33% fra 9000kr til 12000kr og henviser til paragraf 5 stk 2. Men han har moderniseret i 2013. Dengang hævede han huslejen til det dobbelte Kan han hæve huslejen igen baseret på renovering i 2013? Og kan man evt indgå en skriftlig aftale/forlig om huslejen (feks 10500kr) som sikrer både udlejer og lejer? Altså et kompromis som sikrer at jeg betaler en rimelig leje og at jeg ikke hiver udlejer i huslejenævnet. Vh Sophie

Camilla Kisling

Hej Sophie Bytte af lejligheder betragtes som genudlejning, hvilket vil sige, at en udlejer kan modernisere lejligheden inden lejligheden byttes. Det er ikke muligt at sige om udlejer er berettiget til at hæve lejen én gang mere i forbindelse med bytte. Under alle omstændigheder skal udlejer forespørge huslejenævnet om det er muligt at modernisere lejligheden gennemgribende forinden. Det er muligt at forlige sig med udlejer hvis du ønsker det.

Eva

Kære Camilla. Min datter og svigersøn flytter pr. 1. april til et nyt lejemål i boligforeningen. Huslejen lyder iflg. deres kontrakt på 3.864,- og uden andre bemærkninger om lejemålet. I dag har de modtaget et varslingsbrev om at huslejen sættes op til 4.925 pr. 1. juli pga. renovering af tag, facader og altaner. De har ikke på noget måde været bekendt med, at dette er blevet renoveret. 1) De har ikke råd til så dyr en husleje og føler sig bondefanget, er det her overhovedet lovligt? 2) Hvor lang varsling skal man forvente ved så stor en huslejestigning? 3) Må huslejen overhovedet stige så voldsomt på én gang? Jeg håber meget, du kan hjælpe de unge? Mvh Eva

Camilla Kisling

Kære Eva Lejefastsættelsen i almene boliger er væsentlig anderledes end i private udlejningsejendomme. Lejen fastsættes i almene boliger på baggrund af et driftsbudget, hvor boligforeningens indtægter og udgifter skal balancere. En stigning i den størrelsesorden du nævner kan godt forekomme. Stigningen skal varsles med 3 måneder. Jeg vil anbefale de unge at kontakte boligforeningen og spørge ind til hvordan stigningen er beregnet.

Mathilde

Kære Camilla Jeg har fået konstateret skimmelsvamp i gulvet på mit badeværelse. Jeg har nu fået tilbud på renovering af hele badeværelset på samlet 150.000, dvs. huslejestigning på 940 kr/mdr. 1. Kan de godt lade huslejen stige, når der er tale om udbedring af et sundhedsskadeligt problem? Kan de alternativt skifte gulvet og fugerne i fliserne, og så undgår jeg huslejestigningen? Eller er det uundgåeligt, at der kommer huslejestigning ved udbedring af problemet? 2. De forventer, at jeg selv står for genhusning. I så fald skal jeg så betale min husleje i den måned, renoveringen står på? Håndværkeren gætter på ca. 4 uger, hvor jeg ikke vil have adgang til bad og toilet. Håber, du kan hjælpe. M

Camilla Kisling

Kære Mathilde Hvis renoveringen af badeværelset tillige udgør en forbedring kan udlejer nok lade huslejen stige. Efter min opfattelse skal en stor del af udgiften til badeværelset dog fratrækkes som sparet vedligeholdelse, således at forhøjelsen bliver noget mindre. Hvis skaden kan udbedres ved fugning er der ikke tale om en forbedring, der kan medføre lejeforhøjelse. Betaler du selv for genhusningen, skal du ikke også betale leje i den periode du ikke kan bruge lejligheden.

Ann

Jeg bor i alment boligselskab, hvor jeg flyttede ind 1/11 sidste år. Nyt køkken, dejligt ! Indtil jeg idag 7/1 fik brev i postkasse, at lejen stiger m 500kr pr måned pr 1/2 grundet det nye køkken ! Må de gøre det m så kort varsel ?

Camilla Kisling

Kære Ann Jeg synes du skal tjekke om der står noget i din lejekontrakt om det nye køkken og lejeforhøjelse. Hvis der ikke gør synes jeg du skal kontakte dit boligselskab og spørge ind til forhøjelsen. Udgangspunktet i loven er, at forhøjelser kan gennemføres med 3 måneders varsel. Er du ikke varslet korrekt om forhøjelsen, skal du først betale forhøjelsen fra det tidspunkt, hvor et tidsmæssigt korrekt varsel ville have haft virkning.

Allan

Hej Camilla Hvilken dato blev dommen afsagt? Tak på forhånd og glædelig jul

Chenette

Hej Camilla Jeg bor til leje i en Andelsforening, hvoraf 30% af lejlighederne udlejes. Resten er andele. (For 20 år siden ca, lavede man det om til en Andelsboligforening) Før jeg flyttede ind i oktober 2011, moderniserede man lejligheden med nyt køkken + bad, samt malet og afhøvlede gulve. Jeg betaler stadig hver mdr. for moderniseringen via min husleje. Hvor længe kan de afkræve det? Afskriver de ikke løbende? Når jeg fraflytter lejligheden i 2022 sælger de den som andelsbolig, der flytter altså ikke en ny lejer ind. Kan de stadig kræve at jeg betaler fuld istandsættelse af lejligheden? (Reglen omkring dette frafaldes efter 8 år og 4 mdr. gælder måske?) På forhånd hjertelig TAK!

Camilla Kisling

Kære Chenette Det lyder som om foreningen har beregnet din lejeforhøjelse og i så fald skal du betale lejeforhøjelsen til du en dag fraflytter, uanset, at forhøjelsen er beregnet som ydelsen på et 20 årigt realkreditlån. Foreningen kan kræve istandsættelse ved fraflytning i overensstemmelse med lejekontrakten.

J

Hej Camilla, hvordan forholder det sig med hvilken part (lejer/udlejer) der pligt til udgiften, hvis arbejdet ikke kan kategoriseres som en forbedring/modernisering med en øgning af brugsværdien? Alt arbejde der ikke omfatter udskiftning af bygningsdele tilfalder vel vedligeholdelse og er udlejers udgift? Det er indenfor almen bolig lov jeg spørger og helt specifikt udgift til elektrisk installerede røgalarmer i eksisterende byggeri. Boligforeningen mener det er lejerne der skal betale med huslejestigning.

Camilla Kisling

Hej J Begrebet ” forbedringer” er det samme for både private lejelejligheder og almene boliger. Forbedringer er ”øget brugsværdi”. Røgalarmer kan være en forbedring, da det øger trygheden i boligen. Lejefastsættelsen i almene boliger er markant anderledes end lejefastsættelsen i private boliger og sker på grundlag af et driftsbudget, hvor indtægter og udgifter balancerer. Overstiger forbedringer 5% af lejen skal forbedringen godkendes af kommunalbestyrelsen.

K

Hej. Jeg bor i en lejlighed i København som er beliggende i en 80/20 bygning. Man har startet en total renovering af bygningen i januar 2021, hvor man nu er kommet til den del hvor min lejlighed ligger. Jeg har fået en varsel på at jeg skal fraflytte min lejlighed 16/1-21 eftersom lejligheden nu også skal total renoveres. Renoveringen forventes at vare til slut maj. (Pt er udflytning er dog fysisk umuligt eftersom min lejlighed er spærret ind med byggematerialer) efter renoveringen forventes min husleje at stige med over 300%. Kan det virkelig være sandt selvom meget er arbejdet er almindelig vedligholdelse?

M

Hej Camilla. Jeg bor til leje i et hus, som min far har købt udelukkende for at udleje det til min familie og jeg. Vi har nu en vandskade med mug og skimmel i vores køkken, som husforsikringen dækker udgifterne til. Altså de 4 nye køkkenelementer, nyt gulv og gips til væggene. Min far mener nu, at han kan kræve en huslejestigning, da han mener, at han forbedre lejemålet. Kan han godt det, når han ikke selv har nogen udgifter, og er det overhovedet en forbedring af lejemålet, når det er grundet en vandskade? Der er endda flere mangler ved boligen, som han ikke udbedre, og den eneste grund til denne vandskade bliver udbedret, er grundet forsikringsdækningen. Hilsen M.

Camilla Kisling

Hej M En forbedringsforhøjelse skal som udgangspunkt dække de udgifter, der ”med rimelighed” er afholdt til forbedringen. Da forsikringsselskabet har dækket alle udgifterne til det nye køkken, mener jeg ikke, at man kan sige, at der ”med rimelighed” er afholdt nogen udgifter, der kan resultere i en forbedringsforhøjelse. Hvis huset genudlejes til en ny lejer mener jeg, at værdien af det nye køkken kan medtages i lejen.

Charlotte

Hej Camilla. Jeg er i gang med at finde en byttebolig. Jeg opfylder kriterierne. Min udl (DEAS), vil modernisere køkken, bad og lejligheden inden en ny lejer flytter ind. Problemet er, at de ikke vil går i gang med moderniseringen FØR jeg har fundet en at bytte med. Men jeg har jo ikke en chance for at finde en der vil bytte med mig, når jeg ikke kan oplyse om huslejens størrelse. Venlig hilsen Charlotte

Camilla Kisling

Hej Charlotte Bytte lejligheder betragtes som genudlejning. Det betyder, at udlejer i forbindelse med et bytte har ret til at modernisere lejligheden og lægge forbedringen oveni huslejen. Efter min opfattelse kan du ikke gøre så meget ved det andet end at forsøge at få udlejer til at sige noget om hvad den kommende husleje bliver.

Anette

Hej. Jeg bor i en boligforening. Vi har fået varsling om huslejestigning pr 1 oktober. Denne stigning er på 8,02% Vores opsparing til planlagt vedligeholdelse forhøjes med 303.000 kr. som følge af at der afsættes penge til udskiftning af køkkener. Jeg bor i et af de huse, der er blandt de sidste der vil få skiftet køkken. Jeg har det lidt anstrengt med, at min husleje skal stige med 538 kr. i op til flere år, før køkkenet bliver skiftet. Må de gerne lave denne stigning, når de lægger det ind under en opsparing til planlagt vedligeholdelse? Eller må de først opkræve stigningen når køkkenet er skiftet? Skal de give specifik begrundelse for så stor en huslejestigning? Hilsen Anette

Camilla Kisling

Kære Anette Som udgangspunkt fastsættes lejen årligt på grundlag af driftsbudget. Lejeforhøjelser skal varsles med 3 måneder. Lejeforhøjelser som følge af forbedringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 5% af lejen. Om forhøjelsen overstiger 5% er jeg ikke klar over. Jeg mener ikke det er ulovligt selv om du først får et køkken på et senere tidspunkt.

Jens

Hej Camilla. Jeg bor i en boligforening hvor vi har haft en større renovering. Må huslejen stige før renoveringen er fuldt gennemført. Mvh Jens

Pia

Hej Camilla, Vi bor i en boligforening og er netop blevet varslet huslejeforhøjelse på 22% (11% til nyt tag og 11% til nye fjernvarmerør) er det en lovlig forhøjelse af lejen? Venlig hilsen Pia

Jimmy

Hej Camilla. jeg bor i en ejendom med lidt over 100 lejelejligheder, og udlejer har planer om at lave en gennemgribende renovering af de lejligheder der fraflyttes. I øjeblikket står 8 lejelejligheder tomme - hvem skal betale for den manglende husleje for de tomme lejligheder inden renoveringen er tilendebragt ?

Michael

Har forsøgt at læse mig til det i dine andre fantastiske svar, men kunne ikke finde dette specifikt. Min søns lejlighed blev ødelagt ved en påsat brand i påsken 2020, nu er renoveringen overstået, og han skal tilbage til lejligheden igen, men udlejer (privat) har udfærdiget en ny lejekontrakt med stigning i huslejen, hvor det fremgår at den er totalt renoveret, men det er kun skaderne fra branden der er udbedret, køkken, badeværelse og gulv i 2 af værelserne, alt sammen via forsikringen. Kan han i dette tilfælde godt hæve lejen? Mvh Michael Kristensen

Camilla Kisling

Kære Michael Det fremgår af lejelovens § 17, at hvis det lejede bliver ødelagt ved brand, bortfalder lejeaftalen. Bestemmelsen forudsætter, at lejemålet går til grunde. Spørgsmål er derfor, om det lejede er gået til grunde i forbindelse med branden eller ikke. Er lejemålet ikke gået til grunde, kan lejeren fastholde lejekontrakten. Jeg vil anbefale dig at kontakte en advokat om sagen.

Anonym

Hej Jeg bor i en privat udlejningsejendom på Vestegnen. Der er 28 små lejligheder på ca. 25 kvadratmeter. Udlejer har de sidste lidt over 3 uger været i gang med at male og gøre ved på gangene, trapperne osv. Alle beboernes døre er også blevet skiftet, jeg opdagede det først da jeg en tidlig morgen så gennem dørspionen, at de kom slæbende med de nye døre. Min dør fejlede ikke noget. Jeg kan ikke snakke med de andre ( og vil heller ikke ) da de de alle er udlændinge ( østeuropæere ) hvilket der er grunde til ( de er jo nemmere at snyde og min tidligere og nuværende udlejer er de 2 pakistanske brødre fra Operation Greed-sagen og der er brugt/bruges udlændinge i al den svindel ). INTET af det har været varslet, én fra udlejer har sagt at der har hængt en seddel om det på et vindue. Jeg har ikke lagt mærke til om der har været en seddel og det er i det hele taget ikke sådan man gør! De har sagt at der vil være huslejestigninger og mit spørgsmål er nu, om de må hæve huslejen for noget arbejde der ikke har været varslet og som vel egentligt er udført ulovligt og i mine øjne ikke var nødvendigt? På forhånd tak for svar. Mvh. Anonym

Camilla Kisling

Kære anonym Maling af opgange er vedligeholdelse, medens udskiftning af dør kan være en forbedring. Der er mange formelle regler at overholde i forbindelse med forbedringsforhøjelser, bl.a. skal lejerne have mulighed for at gøre indsigelse. Om du eller udlejer skal indbringe sag for huslejenævnet afhænger af, hvem og hvor mange der gør indsigelse.

Verner

Kære Camilla. Vi er en andelsbolig forening med 17 beboelsesandele, en erhvervsandel og 7 lejelejligheder. Vi påtænker et større forbedringsarbejde med elevator i bagtrapper og altaner til en samlet udgift på ca. 9.0 mio.. Mit spørgsmål er om du kan oplyse hvorledes vi kan beregne hvor meget vi kan regulere lejernes leje i forhold til deres 7 lejligheders forholdsmæssige andel af den samlede udgift.

Peter Stelsig

Burde det ikke ved lov, være udlejers pligt. At lydisolerer, når de nu kalder det en gennemgribende renovering af lejemålet. Tænker 80 % af etageboligerne i KBH ligger under det i dag tilladte støjniveau ved nybyggeri. Og udlejer der renoverer fraflyttede ældre boliger før ny lejer flytter ind. Tager ofte dobbelt i leje, efterfølgende. Og de lydisolerer ikke boligerne. På trods af alt er væk og faktisk ikke ville koste specielt meget oveni renoveringsprojektet. Eftersom de er de eneste, der har muligheden. For at komme et stigende problem for 100.000 vis af mennesker til livs.

Daniel

Hej Camilla, Tak for dit gode indlæg. Jeg står og skal til at overtage et leje-lejlighed, hvor udlejningsselskabet pludselig kræver 6960 kr i husleje i stedet for de 3800 som nuværende lejer betaler. Der er igangværende stor modernisering af bygningen, men det skulle altsammen være betalt af kommunen som byfornyelse. Kan udlejningsselskabet godt gå ind og hæve huslejen, på trods af at de reelt ikke har nogle udgifter i fornyelsen? Mvh. Daniel

Magnus

Hej Camilla, Tusind tak for et godt indlæg og de mange gode svar på de 1.000 spørgsmål :-) Jeg ønsker at anskaffe en ejerlejlighed med udlejning for øje. Lejligheden jeg har fundet ligger i en reguleret kommune og er fra 1935. Dog har den nuværende ejer foretaget en væsentlig ombygning i 2007 og lejligheden står (næsten) som ny. Lejligheden er 2 værelser og 72 kvm. Jeg ønsker selvfølgelig at gøre brug af § 5, stk. 2, men er i tvivl hvorvidt jeg kan bruge den nuværende ejers ombygning som argument for fri markedsleje. For at opsummere: Hvor gammel må den gennemgribende modernisering være og skal man selv have udført den? På forhånd tak. Med venlig hilsen, Magnus

Camilla Kisling

Kære Magnus Mange tak for de pæne ord - jeg blev glad for at høre, at mine svar kan bruges :-) Reglerne om gennemgribende moderniserede lejligheder blev indført med virkning fra 1. juli 1996. Det indebærer, at du ved genudlejning kan leje ud til en leje, der ikke overstiger det lejedes værdi. Fri markedsleje er det ikke. Du bør sikre dig, at den gennemførte modernisering er vedligeholdt inden du genudlejer og i forbindelse med købet af lejligheden bør du sikre dig oplysningerne om moderniseringen fra 2007 - hvis de findes - så du har dokumentation, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg vil anbefale dig at søge advokatbistand i forbindelse med dit køb af lejligheden.

Gustav

Hej Camilla, Jeg står overfor at købe en ejerlejlighed. Den nuværende ejer købte i 2017 hele ejendommen, som stammer fra 1926, med 29 lejligheder i, gennemrenoverede disse i perioden 2017-18 og sælger dem nu fra enkeltvist, som nyudstykkede ejerlejligheder. Idet jeg ikke kan flytte ind med det samme, har jeg besluttet at leje lejlighed ud i mellemtiden. Mit spørgsmål går på, om den gennemgribende renovering, som den tidligere ejer har gennemført i 2017-18, vil gøre det legitimt for mig at udleje lejligheden efter de "gamle" regler for 5.2 - dvs. til det lejdes værdi? I så fald, hvad er bevisbyrden man skal være opmærksom på i sådan en handel? Jeg går ud fra, at man bør bede køber fremsætte dokumentation vedrørende omkostningerne for renoveringen? Mvh Gustav

Camilla Kisling

Kære Gustav Du vil kunne anvende reglerne om udlejning af gennemgribende moderniserede lejligheder, dog med den begrænsning, at lejen nu ikke længere må overstige det lejedes værdi. Tidligere, måtte lejen ikke "væsentligt" overstige det lejedes værdi. I forbindelse med dit køb skal du sikre dig, at samtlige betingelser i boligreguleringslovens § 5 er opfyldt - energimærke, advisering af beboerrepræsentation/lejere mv. og jeg vil klart anbefale dig at søge advokatbistand i forbindelse med købet af lejligheden.

Anonym

Hej Camilla I juni 2017 flyttede min bror og jeg. Vi overtog en lejlighed, som var blevet renoveret. Det er nærmere bestemt en lejlighed i Skovvejen, Kolding. Vi er dog noget overraskede over, at huslejen op til flere gange er steget, fordi man dengang renoverede lejligheden, som i øvrigt ikke gjaldt alt. For eksempelvis er badeværelset fortast lige så beskidt og gammelt som dengang, vi overtog lejligheden. Kummen er beskidt, tapetet er ødelagt, vasken er også gammel og uren, med mere. Altsammen noget, der ikke "bare" kan hjælpes ved med rengøring. Det frustrerer mig, at badeværelset er så beskidt og mildest talt klamt at befinde sig i. Hvad skal jeg gøre her? Jeg kan ikke forstå, at jeg som studerende skal betale en så høj husleje, der op til flere gange er steget, når der mangler noget så basalt som et rent og nydeligt badeværelse. Jeg forventer selvsagt ikke noget, der ligner et badeværelse fra et femstjernet hotel, men det her er simpelthen for uværdigt. Håper du kan hjælpe mig! Mvh anonym person

lars ruby

Jeg er udlejer og bygningen jeg lejer ud skal have offenlig kloak, nu er der septiktank. Udgiften til tilslutningen er ca 40.000,- og der til kommer grave arbejde på grunden for ca 60.000,- kan jeg placere denne udgift som leje forhøjelse. Leje kontrakten er udfyldt til at lejer selv skal stå for de godkendelser som det kræver for at de skal udfylder deres forenings krav og det har medført en kraftig forøgelse af kloraken forbrug. Mvh Lars

Camilla Kisling

Kære Lars Udgangspunktet er, at en forbedring skal medføre øget brugsværdi for lejeren. Det vil være en konkret vurdering om tilslutningen til den offentlige kloak kan betragtes som en forbedring. Arbejder som følge af lov- eller myndighedskrav er i retspraksis ofte blevet betragtet som forbedringer, således f.eks. lovkravet om etablering af postkasser, så jeg mener du skal forsøge at varsle arbejdet som en forbedringsforhøjelse.

Oliver Arup

Hej. Jeg vil gennemrenovere et gammel bed and breakfest hotel, og lave det til nye lejligheder som jeg il leje ud. Er der fri husleje regulering? Hvordan fastsættes huslejen? Mvh-

Natascha

Hej! Jeg bor i et almentlejemål som jeg lejer gennem mit boligselskab på Langeland. Jeg bor i en lejlighed fra 70’erne, som bestemt ikke er blevet vedligeholdt ifht tag,facade,sokkel osv køkkenet er også el gammelt og er blevet malet over mange mange gange. Det er tydeligt at se. Jeg har boet her i 2 år og nu varsler boligselskabet renovering af lejemålet hvor tag, facade, vinduer og dører skal udskiftes, soklen skal forstærkes da den flere steder er i stykker, dertil skal der også laves nye kloaker da de heller ikke er velligeholdt. Der udover vil de indvendigt lave nyt køkken og nyt badeværelse. Hvilket er helt fint.. men de kræver en huslejestigning på 2400kr altså fra 3870kr til 6250kr... og det syntes jeg bare virkelig er meget... skal jeg som lejer virkelig betale prisen for at de ikke har vedligeholdt deres lejemål i form af facader, sokler, kloakker, osv? Jeg er helt med på at der self skal være en huslejestigning når de laver nyt køkken og nyt bad? Men 2400kr? Er det virkelig tilladt?

Camilla Kisling

Hej Natascha Ja - umiddelbart mener jeg reguleringen er lovlig. Lejen i almene boliger fastsættes ikke på samme måde som i private udlejningsejendomme. I almene boliger skal lejen dække afdelingens udgifter og lejen fastsættes på grundlag af et driftsbudget for afdelingen. Hvis der i budgettet indgår forbedringer skal disse godkendes af kommunen, hvis de overstiger 5% af sidste år leje. Forbedringerne skal også varsles med 3 måneder.

Lene

Hvor meget må huslejen sættes op ? Efter renovering af køkken og badeværelse. Vi har en ejendom fra 1936 Vi påtænker at lave køkken/alrum (køkkenet er 26 år) vi satte det ind da vi overtog huset i 2007, køkkenet blev taget fra vores hus. Badeværelset er fra huset blev bygget. Det tænker vi at lave større ved at tage noget af soveværelset. Lejligheden er 85 m2 og ligger i Odense M.

Camilla Kisling

Hej Lene Tak for dit spørgsmål. Det kommer for det første an på om arbejdet udføres medens lejeren bor i lejemålet eller om det sker i forbindelse med en genudlejning. Forhøjelsen afhænger af udgiften til arbejdet og det eventuelle fradrag for sparet vedligeholdelse. Jeg kan desværre ikke svare dig specifikt på dit spørgsmål og vil i stedet anbefale dig at søge rådgivning inden du beslutter dig.

Ida

Hej Camilla Jeg vil spørge om det virkelig kan være rigtigt at jeg skal betale 3000 kr. mere i husleje fordi mit lejemål er istandsat (for over 10 år siden). Eller er der en udløbsdato på en istandsættelse? Jeg har 75 m2 med en indbygget sydøstvendt altan som ligger lige ud til en trafikeret vej. Det der er "nyt" er badeværelset og køkkenet. De beboere der har altaner mod syd/vest har større altaner ud til en stille græsplæne, har sol hele dagen samt indbygget redskabsskur og flere af dem har desuden 3 eller 4 værelser. De betaler 5000-6000 for deres lejligheder (ca. 100 m2) Jeg har 2 værelser og betaler 9000. Jeg har mere støj og træk da jeg bor ud til en vej og en ydermur i en hjørnelejlighed, og også større udgifter til varme, end dem der bor med lejligheder omkring sig. Jeg kan mærke at jeg synes det virker uretfærdigt at naboer med større, bedre lejligheder sidder for langt mindre end jeg gør. Det skal siges, at jeg elsker vores lejlighed, men med én indkomst er det mange penge at lægge hver måned, og så er det træls når naboerne kan fortælle, at de ikke betaler nær så meget. På forhånd tak for din tid. Mvh Ida

Camilla Kisling

Hej Ida Det er ikke muligt at svare på om du skal betale 3000 kr. mere i leje om måneden end andre lejere i ejendommen med større lejligheder. Der er ingen udløbsdato på forbedringsforhøjelser. Den eneste måde du kan finde ud af om du betaler den leje du skal er ved at indbringe en sag for det lokale huslejenævn.

Lars Thomsen

Jeg er lejer af et lejemål i en almennyttig boligforening, Kab. Vores varme indstallationer, forsyningsrør og radiatorer er tilsyneladende defekte og rørene er utætte flere steder, derfor er det blevet besluttet på et beboermøde at udskifte hele dette system. Ligeledes er døre og vinduer mange steder ved at gå til af fugtskader, så vi skal ligeledes have installeret nye, i alle lejemål. Jeg ser dette som normal vedligeholdelse, da såfremt udskiftningen ikke bliver foretaget så er det kun et spørgsmål om tid før boligerne ikke længere er egnet til beboelse. Vi bliver pålagt en massiv huslejestigning på omtrent 20% ifm. de nævnte arbejder. Kan det tænkes at boligselskabet selv skal afholde udgiften da arbejdet falder under normal vedligeholdelse, og på ingen måde væsentligt øger brugsværdien af et lejede.

Camilla Kisling

Hej Lars Lejen i almene boliger fastsættes således at afdelingen af lejeindtægterne kan afholde de udgifter, der er forbundet med driften af afdelingen. Det sker normalt på det årlige beboermøde. De udgifter afdelingen har til vedligeholdelse af ejendommen indgår i afdelingens budget. Boligselskabet skal ikke betale afdelingens driftsudgifter.

mads

Jeg bor til leje i et almennyttig boligseskab, hvor der snarligt vil ske en huslejestigning, da der bliver etableret altaner til lejlighederne. Sagen er den, at jeg skal betale små 1000kr mere i husleje, over de næste 30 år, men da min bolig ikke har mulighed for at få etableret altan, så får jeg intet for de penge. Er det lovligt? Fair vil jeg ikke mene det er i hvert fald. tak. venlig hilsen Mads

Camilla Kisling

Kære Mads Da jeg ikke kender beslutningsgrundlaget kan jeg desværre ikke svare dig konkret. Men det lyder bestemt ikke rimeligt og jeg vil foreslå dig i første omgang at kontakte boligselskabet.

mads

Grundlaget er at visse lejere ønsker altan. Det vil nu dog blive sat til afstemning, men idet vi kun er ca 5% der ingen altan kan få, vil dette måske ikke være helt fair valgfordeling. Såfremt der bliver stemt ja, vil regningen dog blive lige delt mellem alle lejere, og det vil så betyde en huslejestigning på ca 1000kr pr md, også for mig, der ikke vil kunne få etableret noget. Jeg synes det er unfair at man ikke fordeler regningen og valget på de boliger der HAR mulighed for altan, og holder de af os der intet kan få udenfor. Men er der lovmæssig grundlag for det?

Lisbet

Vi er ejere af en lejlighed, som vi har udlejet. Ejerforeningsudgifterne er steget, mens vi har haft lejligheden udlejet. Må vi hæve huslejen svarende til de øgede udgifter til ejerforeningen?

Camilla Kisling

Hej Lisbet Du kan ikke som sådan hæve lejen som følge af stigning i fællesudgifter. Medmindre der står noget andet i lejekontrakten kan du hvert 2. år varsle lejeforhøjelse med henvisning til at lejen er væsentligt lavere end det lejedes værdi. "Væsentligt" indebærer, at lejen skal være mindst 10% lavere end det lejedes værdi.

Morten H

Jeg overvejer at gennemrenovere min lejlighed selv, og derfor vil udgifterne for renoveringen ikke være særligt høje. Betyder dette, at jeg ikke vil kunne kræve huslejeniveau efter Boligreguleringsloven §5 stk. 2? Hvis dette ikke bestemmes af udgiftsniveauet i forbindelse med renoveringen, hvornår er der så tale om gennemgribende renoveringer? Dbh Morten

Camilla Kisling

Hej Morten Folketinget har netop vedtaget de nye regler for gennemgribende moderniseringer. De nye regler træder i kraft 1. juni 2020 og de kan have indflydelse på din renovering afhængig af om du genudlejer før eller efter 1. juli 2020. jeg vil anbefale dig at søge advokatbistand inden du går i gang med renoveringen.

Katrine

Hej Min udlejer renoverer hele bygningen, og arbejdet er til stor gene for os beboere. Arbejdet blev ikke varslet på forhånd, vi blev først informeret efter flere måneder med byggelarm og -rod. Det er muligt for os beboere løbende at flytte ind i de nyrenoverede lejligheder, hvorefter de gamle også bliver renoveret. Når vi eksisterende beboere flytter i en renoveret lejlighed, betaler vi cirka 10-15 % mere i husleje. Badeværelset bliver større og naturligvis moderne, men både køkken og skabsplads bliver mindre. Lejlighederne er omkring 30 m2, så køkken og skabsplads er i forvejen sparsom. Er der tale om en gennemgribende renovering, som væsentligt øger det lejedes værdi, når 2/3 faciliteter på nogle måder forringes? På forhånd tak :)

Camilla Kisling

Kære Katrine Reglerne om gennemgribende moderniseringer anvendes kun i forbindelse med genudlejning. Forbedringer, der gennemføres hos nuværende lejere skal varsles med 3 måneder efter lejelovens/boligreguleringslovens almindelige bestemmelser. Det er ikke muligt ud fra din mail at konstatere om udlejer har overholdt de formelle krav, der gælder ved varslinger af forbedringsforhøjelser og gennemførelse af arbejder i dit lejemål. Det vil jeg anbefale dig at søge rådgivning om.

Sten

Hej. Jeg bor i et hus i Roskilde og købte for 2 år siden en 2 v lejlighed som min kæreste lejer til favør pris. Hun bor der med sin datter på 19 år. Der er udfærdiget standard lejekontrakt men desværre Uden udløb, Indskud etc. var blot 8.000 kr og det er aldrig betalt. Har dog heller ikke rykket for det. De har nu boet der i 1,5 år. Ideen var at vi kunne være begge steder - så det ikke blev for tæt. Desværre har min kæreste fundet en anden og vil ikke tale med mig. Jeg har ikke andre lejemål. Efter bruddet har jeg haft hjerteproblemer og har konkluderet at både hus og sommerhus er for meget for mig på den lange bane. Derfor vil jeg opsige lejemålet med 1 års varsel og selv flytte til lejligheden. Mit hus vil jeg sælge eller udleje. Jeg tror sagen vil ende ved domstolene. Skal mit hus sælges eller udlejes for at jeg kan vinde en retsag og flytte til lejligheden om et år - og er der andet jeg kan gøre for at vinde sagen. Det vil jo være mest naturligt at jeg sætter mit hus til salg eller udlejning når jeg ved at jeg kan flytte til min lejlighed. Jeg er klar over betingelserne for opsigelse - varsling osv. på forhånd tak.

Lone

Kan udlejer godt få lov til at renoverer en totalrenoveret lejlighed? Han har varslet at ville lave større badeværelse og lave gulvvarme selv om der er radiatorer, så det betyder at der skal laves et nyt gulv selv om det gamle ikke fejler noget og står som nyt, køkkenet skal også tages ned og sættes op igen. Og jeg skal selv finde et sted at bo i de 4 mdr det varer og selv betale, hvad jeg ikke har råd til. Jeg føler det er chikane fra udlejer side da han gerne vil have mig ud da han vil lave en større lejlighed som han har fået tilladelse til af kommunen da der et loft inde ved siden af. Hver gang jeg ser ham spørger han hvornår jeg skal flytte og kommer med allemulige skræk advarsler om hvad det næste bliver. Er meget frustreret og hved snart ikke hvad jeg skal gøre.

Camilla Kisling

Kære Lone Som du beskriver det lader det til, at du ikke er varslet behørigt om forbedringsarbejderne. Der er mulighed for at få huslejenævnet til at afgøre om der er tale om hensigtsmæssige arbejder. Jeg vil anbefale dig at søge juridisk rådgivning om sagen da jeg ikke ud fra di mail kan se om og hvordan du er varslet om forbedringsarbejderne.

Lars J

Jeg lejer en lejlighed med hjemfaldspligt. Hvordan er jeg stillet, såfremt lejligheden bliver tilbagekøbt af kommunen her om nogle år?

Nielsen

Hej. D. 15/4 skulle jeg indflytte mit nye lejemål. Desværre opdagede jeg sorte skjolder flere steder, som jeg gjorde opmærksom på,både i indflytningsrapporten og via mail. Da jeg både har astma og allergi, turde jeg ikke flytte ind. Jeg afventede istedet min udlejers løsningsforslag. Den 6/6 kom så en skimmelrapport, som viste massive skimmelforekomster, på alle ydervægge(lejligheden er en gavllejlighed)I rapporten stod også at ophold i længere tid frarådes! En udførlig skimmelsaneringsplan fulgte med rapporten, så jeg gik ud fra at min udlejer, så hurtigt som muligt, ville igangsætte en sanering. Dette skete dog ikke. Istedet valgte udlejer at indhente endnu en skimmelrapport, da udlejer mente den var for omfattende! Den nye rapport blev bestilt slut Juni. Slut August kom så rapport nr. 2. Jeg regnede så atter med at en sanering,ville blive igangsat. Desværre ikke. D. 7/10 påbegyndes saneringen endelig. Jeg får at vide at tilbageflytning vil være aktuel, slut Oktober. Idag D 11/12 står jeg forsat uden bolig.( 8 måneder) Det firma som er bestilt til opgaven, har lavet så mange fejl og så meget sjusk, at store dele af saneringen har måtte laves om. Der skal opsættes indeklimaplader på de fleste af væggene, men ved et besøg i lejligheden, i sidste uge, opdagede jeg at disse er opsat forkert. Men tilsyneladende er håndværkerne ligeglade... Jeg er ved at give op. Har jeg overhovedet nogle rettigheder i såndan en sag? Mvh Nielsen

Lai Thi Minh

Min ven har i 8-9 år boet til leje i en ét-værelseslejlighed i København K tinglyst 32 kvm - BBR 42 og betalt 2.275 i leje pr. måned. Ejendommen er fra 1957 Kan I svare på, hvorvidt det er mulig for en ny udlejer efter varsling at gennemføre en huslejestigning. Hvis dette er muligt vil jeg gerne vide ifølge hvilken paragraf og forudsætter en huslejestigning forbedringer – I bekræftende fald hvilke beløb og hvilke forbedringer.

Camilla Kisling

Kære Lai. Lejemålet er 42 m2 (BBR) og den årlige leje kr. 27.300. Din ven betaler derfor kr. 650 pr. m2 i årlig leje. Din mail tyder på, at lejen ikke har været reguleret i lejeperioden og på den baggrund kan jeg ikke udelukke, at udlejer kan varsle lejeforhøjelse - enten efter reglerne om omkostningsbestemt leje eller efter det lejedes værdi afhøngig af om din ven bor i en storejendom (7 lejligheder eller flere) eller en småejendom (6 eller færre lejligheder).

Inge-Lise

For 10 år siden lejede jeg et lille tvillingehus med tilhørende have. Det var udelukkende for at få en have jeg lejede denne bolig, ellers kunne jeg ligeså godt bare have lejet en lejlighed. Bag ved huset er der en lille terrasse som jeg kan gå direkte ud i fra haven. Der er intet renoveret hverken ude eller inde i de 10 år jeg har boet i boligen. For ca. 4 år siden blev jeg spurgt om jeg kunne tænke mig et åbent køkken lige som naboen inde på den anden side af væggen, og som jeg også selv har det, for hos dig er der jo intet blevet lavet mens du har boet her. Herefter hørte jeg ikke mere til et nyt køkken. Pludselig i 2018 får jeg at vide min have bliver inddraget for nu skal der bygges garage i forlængelse af min bolig. Dette byggeri begyndte langsomt i juli 21018, først fjernede man have stakittet, herefter fjernede man en del af muldjorden i græsplænen og kørte den hjem til sig selv. Der blev et stort hul midt i haven som jeg en mørk aften faldt ned i med en forstuvet for til følge. Min have var denne sommer helt ubrugelig. I efteråret 2018 blev der sagt til mig at hvis jeg ville redde nogle af mine planter i haven skulle jeg grave dem op og plante dem længst væk i haven, da der ville komme en gravko og grave haven op så der kunne blive støbt sokkel til det nye byggeri. Der skal lige tilføjes når det hele engang gik i gang skulle der også lægges nyt tag på hele huset. Først i april 2019 blev der gravet ud til en sokkel, vi skriver 14. nov. Og byggeriet er stadig ikke færdigt. Jeg har lige talt med min udlejers samlever som fortalte at der ikke bliver gjort mere her før i foråret 2019. På min lille terrasse blev fliserne taget op for ca. en måned siden, da der skulle lægges nye fliser i forbindelse med at der skulle lægges fliser hele vejen rundt om den nye bygning. Heller ikke dette arbejde bliver lavet færdig før til foråret, så nu kan jeg heller ikke gå ud på min lille terrasse som jeg ellers har brugt hver eneste dag. Udover denne bolig ejer udlejer også en stor ejendom som er udlejet til kirkens korshær. I denne ejendom er der indenfor de 10 år ofret mange penge i denne ejendom. Lejligheden her på den anden side af væggen er renoveret total på grund af uheldige udlejere. Hver gang jeg spør til byggeriet her får jeg blot dette svar, håndværkerne har ikke tid de har så meget andet og se til. Men de har haft tid til og sætte nye vinduer i genbrugsforretningen, lave helt nyt badeværelse og sætte nye radiatorer op i hele forretningen. Nu er murer og tømrer så i gang hjemme hos min udlejer som også er min nabo. Jeg er både vred og grædefærdig over at udlejer bare gør som det passer hende. Jeg har trolig betalt min husleje hver eneste måned i alle de år. Der var intet i haven ved lejemålets begyndelse, hverken blomster eller andet. Jeg har ofret i tusindvis af kroner på haven i form af planter, granit sten m.m. Alt er væk, selv de planter jeg flyttede sidste efterår, er fuldstændig ødelagt, da man i sommer ikke tog noget som helst hensyn til mine planter, da man endelig begyndte på byggeriet i foråret. Jeg mener og have læst et sted i lejeloven at jeg kan kræve erstatning når et byggeri ikke færdiggøres når det er påbegyndt. Jeg har billeder der beviser alt hvad jeg har ofret i haven. Kan jeg kræve erstatning af udlejer??? På forhånd tak for hjælpen Med de bedste hilsner fra Inge-Lise Elkjær

Camilla Kisling

Kære Inge-Lise Hvis et lejemål lider af mangler, der forringer brugsværdien, kan man som lejer kræve lejenedsættelse. Du har sendt en meget lang mail om din sag og jeg kan ikke i dette korte svar vurdere dit eventuelle krav. Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte en advokat i dit lokalområde, som kan vurdere din sag.

Katrine

Hej Camilla Jeg bor til leje i en etværelseslejlighed i en bygning med cirka 40 ens lejligheder. Nu har vores udlejer besluttet at renovere lejlighederne, så vi skal bo i byggerod. Ud over betragtelige larm- og støvgener påvirkes vi tilbageværende beboere af markante gener som uvarslet lukning af vand, radiatorer uden varme på badeværelset, ødelagt ventilator på badeværelset (og dermed forringet indeklima) og kolde lejligheder, fordi så meget af bygningen står tom og kold, så kulden siver ind i vores lejligheder konkurrerer med vores radiatorer. Vi er ikke blevet tilbudt genhusning eller nogen form for kompensation, og renoveringen forventes at vare cirka et år. Kan udlejer "tvinge" os til at bo under disse forhold?

Camilla Kisling

Hej Katrine Det lyder meget voldsomt. Generelt skal en lejer tåle gener i forbindelse med udlejers udførelse af arbejder på ejendommen. Bliver generne så store, at lejlighederne nærmest er ubeboelige, mener jeg ikke man skal tåle generne. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt for mig at bedømme omfanget af generne. Jeg vil foreslå dig at kontakte en advokat herom.

Suhail

Hej Camilla Jeg har en lejlighed som har været udlejet til samme lejer igennem snart 10 år. I foråret blev det i ejerforeningen besluttet, at bygningens facade skulle renoveres. Udgiften blev fordelt ud fra fordelingstal. For min lejlighed betød det 51.000kr i udgift. Har jeg som udlejer ret til at opkræve renoveringsudgiften i lejen? Fx. ved at afskrive udgiften over en 8 årig eller 10 årig periode? På forhånd tak Mvh Suhail

Camilla Kisling

Kære Suhail Renovering af facade betragtes normalt som vedligeholdelse. Udlejers udgifter til vedligeholdelse af bygningen kan ikke opkræves hos lejeren. Det er kun forbedringer (øget brugsværdi), der kan opkræves hos lejeren som en forbedringsforhøjelse efter forudgående varsling i henhold til lejeloven.

Heidi Micheelsen

Min leje lejlighed er blevet total renoveret , hvilket har gjort mit lejemål mindre, beboelse området er forringet efter min mening . Jeg har boet i min lejlighed i 32 år , i de 32 år er der intet sket i mit lejemål. Jeg har fået ringtig mange huslejestigninger gennem 32 år pga der skulle udskiftes tage, hulmurs isolering ,faldstammer , radiatorer , el , da vi havde stof ledninger nogle steder endnu i leje målet. osv osv , men intet er sket . Vores millioner forsvinder op i den blå luft , men hver gang trækker man en ny streg i sandet , med henvisning til at det nu er en ny bestyrelse der har overtaget tingene. Sidst var det 22 millioner ca 4 år siden . Jeg har intet fået lavet ved disse stigninger. Nu har man efter sigende forbedret mit lejemål , dette er jeg ikke enig i , da min stue og lille værelse er blevet en hel del mindre samt . Da man har byttet rundt på køkken og det lille værelse , så jeg i dag har alrum med køkken ,hvilket gør at stue arealet er forringet så meget at , jeg var nød til at købe nye møbler for at kunne bruge stuen som en stue. Mit lille Børne værelse har man opsat i hjørtet en 1×1m firkant til el og rør , hvilket gør værelset til en fængselscelle at være i . Mit spørgsmål er om jeg kan klage over denne renovering af mit lejemål , da jeg ikke mener lejemålet er forbedret som udlejer mener . Jeg var genhuset I mindre lejemål , med fuld husleje betaling for mit lejemål under renovering . Huslejestiningen som var varslet ved tilbage flytning lød på ca 1500 kr , dette gjorde jeg indsigelse mod og fik med hold i at min husleje kun ville stige 590 kr , da jeg har boet her i 32 år. Venlig hilsen Heidi

Camilla Kisling

Kære Heidi Det ser umiddelbart ud som om du bor i en lejlighed, der er omfattet af almenlejeloven. I så fald tror jeg forbedringerne er vedtaget på et afdelingsmøde med oplysning om lejestigningen, hvorfor der nok ikke er så meget at gøre. Jeg vil dog foreslå dig at tale med afdelingsbestyrelsen i første omgang.

Carl

Hej Camilla, Jeg ejer en lejlighed i København, på 3. år. Jeg udlejer 3 værelser i lejligheden, og bor der ikke selv. Huslejen har været det samme alle 3 år. Nu er ejerudgifterne steget, grundet der er sket en del forbedringer i lejlighederne, bla. nye faldstammer til både køkken og toilet. Kan jeg, ud fra det, hæve huslejen med op til 3% - eller hvordan takler jeg det?

Camilla Kisling

Kære Carl Da der er tale om klubværelser afhænger lejefastsættelsen af hvilken slags ejendom værelserne ligger i. Ligger værelserne i en såkaldt storejendom (7 eller flere beboelseslejligheder) gælder reglerne om omkostningsbestemt leje. Ligger værelserne i et såkaldt småhus gælder reglerne om det lejedes værdi. Umiddelbart vil jeg tro det er småhusreglerne, der er gældende for værrelserne. Og i så fald kan der varsles forhøjelse til det lejedes værdi hvert andet år. Lejen skal dog være væsentlig lavere end det lejedes værdi for at kunne varsle, hvilket i praksis vil sige 10% lavere eller derover. Så regulering med 3% kan du ikke.

Johanne

Hej Hvis man som udlejer selv udfører renoveringsarbejdet, i det omfang man nu kan og må, ifm. en gennemgribende renovering af et lejemål dette for at forbedre det og få lov til at hæve lejen - hvordan opgøres pris for arbejdstid ift. at retfærdiggøre at lejligheden er renoveret for 183.000 kr (2000-niveau) eller mere. Min tanke er, at hvis man kan lave alt selv, så kan man købe mange materialer for 183.000 omvendt, hvis man hyrer håndværkere så kommen ikke nær så langt for samme beløb. Altså det bør ikke blot handle om brugt beløb, men også hvad der er lavet. Håber mit spørgsmål giver mening. På forhånd tak Mvh Johanne

Camilla Kisling

Kære Johanne Dit spørgsmål er svært at svare kort på. Grundlaget for udlejning efter ML § 5, stk. 2 er, at det kan dokumenteres at de i bestemmelsen forudsatte forbedringsudgifter er afholdt og at forbedringerne har tilført lejemålet en væsentlig forbedring. Der er en del yderligere regler, der skal overholdes og jeg vil anbefale dig at kontakte en advokat mhp. at få gennemgået og beregnet om de planlagte arbejder opfylder reglerne. Er der tale om et småhus kan der altid lejes ud til det lejedes værdi.

Rikke

hvem vurderer om jeg kan bo i min lejlighed under en renovering, har jeg ret til kompensation eller krav på flyttehjælp? Jeg har en 4v lejlighed, hvor af 2 soveværelser og køkkenet skal have støvvæg med hepafilter op 1,5-2 m inde i rummet imens der fjernes skimmelsvamp og renoveres. Der ud over kommer der VVS´er der skal fjerne radiatorer, malere og tømre og til slut VVS´er igen. Arbejdet er vurderet til at tage 14 dage. Mine møbler skal stå i stuen imens. Boligselskabet under advokaterne X, have mig til selv at flytte alle møbler, hvilket ikke er muligt uden hjælp. Har jeg krav på flyttehjælp?Boligselskabet vil have jeg og min søn bor i stuen, hvor der ikke er plads eller i det sidste værelse på 2x3,5m, der er til rådighed. Samt flytte en microbølgeovn ind i stuen for at kunne lave mad. Er det rimeligt? Hvis jeg selv finder noget andet imens, har jeg så ret til kompensation?

Camilla Kisling

Kære Rikke I tilfælde af uenighed om, hvorvidt du skal genhuses indbringes for beboerklagenævnet senest 4 uger efter beslutning om renovering er truffet på et afdelingsmøde. Hvis lejligheden i renoveringsperioden er ubeboelig skal du genhuses. Jo længere tid arbejdet varer og jo mere omfattende det er, desto større er sandsynligheden for at du skal genhuses. Om du konkret har krav på genhusning kan jeg ikke svare på. Hvis ikke boligselskabet har pligt til at genhuse dig har du heller ikke krav på kompensation hvis du selv finder noget andet.

Gert

Mit spørgsmål er at vi har haft en lille vandskade så gulvet skulle skiftes og da det er blevet skiftet så vudere tømmeren at køkkenet ikke kan bruges igen og det resultere så at der kommer et nyt køkken også så jeg ville høre om de så må tage mere i husleje i den forbindelse

Grethe

Min mor flytter på plejehjem med meget kort frist. Hendes nuværende lejmål er opsagt og hun har helt klart 3 måneders opsigelsesfrist, men hvornår må udlejer gå i gang med renovering? Han vil renovere både køkken og badeværelse.

Camilla Kisling

Kære Grethe Udlejer kan igangsætte arbejdet når nøglerne til lejemålet er afleveret. I forbindelse med din mors fraflytning vil jeg anbefale jer at forhandle med udlejer om en tidligere frigørelse. Eftersom udlejer alligevel skal modernisere lejemålet gennemgribende, ser jeg heller ingen grund til at I skal betale for istandsættelse ved fraflytning.

Jens

Kære Camilla En lejlighed, der er dækket under paragraf 5.2 efter gennemgribende renovering i 1998. Vil den være omfattet af paragraf 5.2 til evig tid, eller udløber den på et tidspunkt? Mvh Jens

jannie

Hej Camilla Jeg skal udleje min lejlighed i Kbh i forbindelse med job andet sted i landet. Lejligheden er en gammel københavnerlejlighed, der dog er løbende renoveret. Ejendommen blev renoveret med ny facade, vinduer isolering omkring 2010. Derudover er der lavet bad m brus og gulvvarme, køkken, parketgulve (hvor finder jeg nøjagtig hvornår - det er ikke mig der har renoveret). mit spørgsmål går så på om jeg kan høre under nedenstående? "For boliger, der er blevet moderniseret, kan huslejen fastsættes efter “Det lejedes værdi”. Det sker, hvis lejemålet er gennemgribende forbedret (Boligreguleringsloven § 5, stk. 2). Forbedringerne skal dog overstige 2.255 kr. pr. m2 eller et samlet beløb på 257.894 kr. (2019-niveau). Før at fri markedsleje gælder for ejendomme opført før d. 31. december 1991, skal det skrives ind i lejekontraktens §11. Uddrag fra en lejekontrakts § 11. Særlige vilkår: “Lejemålet er omfattet af reglerne i boligreguleringsloven § 5, stk. 2., idet lejemålet er gennemgribende renoveret i 1996.” og er det 2255 pr m2 altså 120.000 for en lejlighed på omkring 50 m2 eller skal det være mindst 257.894 ? Og hvordan undersøger man "ligestillede lejemåls priser" ? (hvor kan de findes) Venlig hilsen Jannie

Camilla Kisling

Kære Jannie Det er kun egentlige forbedringer du kan medtage i beløbet - ikke vedligeholdelse - og beløbsgrænsen for en lejlighed på 50 m2 er i 2019 kr. 112.750,00. Som udgangspunkt vil din ejerlejlighed under alle omstændigheder blive lejet ud til "det lejedes værdi" da der er tale om et småhus.

Camilla

Hej Camilla. Vi har lige fået husleje stigning pga hjemfaldspligt (vi bor i boligselskab). Stigningen er på 292,- når vi rammer det 3. år, her de første år stiger vi stille derop til. Ydermere ønsker boligforeningen at renovere vores huse så vi får lagt radiatorerne om til gulvvarme, nye gulve og lofter, nye paneler og indbygget skabe. Det gamle Køkken og toilet bliver sat ind igen. De varsler en huslejestigning på minimum 1000,- pr måned oven i den vi fik for hjemfaldspligten, hvis der er flertal for renoveringen hos os beboer. Vi er mange der er imod men vi frygter jo alligevel der bliver stemt ja til denne renovering og stigning, da vi så er tvunget til at finde noget andet at bo i. Derfor vil jeg høre om vi på nogen måde kan komme uden om denne renovering? Eller om boligselskabet evt er forpligtet til at stille en lign ejendom til rådighed hvis vi er tvunget til at fraflytte grundet den høje stigning? Vh Camilla

Else

Vi har en lejlighed i Århus hvor der er sat altan op håndværker udgiften til at få den sat op er 94.000.- hvor meget man man regulere huslejen med er det en procentdel?har det noget at gøre med altanens str.? eller er det opsætningsudgiften der bestemmer det?

Camilla Kisling

Kære Else Det er håndværkerudgiften, der afgør lejeforhøjelsen. Til håndværkerudgiften kan lægges teknikerhonorar, administrationsudgifter, låneomkostninger og omkostninger til byggelånsrenter. Har der ikke været altan før vil forhøjelsen beregnes af den samlede udgift uden fradrag for sparet vedligeholdelse. Forhøjelsen beregnes som ydelsen på et 20 årigt realkreditlån - pt. ca. 6,5%. p.a. Jeg har forudsat, at jeres lejlighed er privatejet og ikke en almennyttig bolig. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Mariann Rydder

Hvordan er jeg stillet, i forhold til istandsættelsesgebyr når jeg fraflytter en lejlighed jeg har beboet siden 1 dec. 1978 og udlejer renovere lejligheden, således lejen stiger til markedsleje efterfølgende?

Camilla Kisling

Kære Mariann Som udgangspunkt hæfter du for istandsættelsen i henhold til din lejekontrakt, også når lejemålet skal moderniseres og genudlejes til det lejedes værdi. Dog kan du ikke tilpligtes at sætte lejemålet i bedre stand end det var ved din indflytning. Du har mulighed for at bede det lokale huslejenævn om at afgøre hvilke istandsættelsesarbejder du skal betale for ved fraflytning. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Camilla Juul

Kære Camilla I min boligforening kan man evt. få udskiftet sit køkken, og derefter betale det over huslejen. Det er jo en fin ordning, men jeg undrer mig over, at boligforeningen fortsætter med at tage den ekstra udgift over huslejen resten af lejlighedens levetid. Sagen: Den tidligere beboer fik udskiftet et køkken i 2007 via en §5 stk. 1 til 8.318,00 kr. Jeg overtager lejligheden og hun flytter ind i lejligheden ved siden af. Den samme smøre står i min kontakt, og når jeg hvert år får en varsling om lejeforhøjelse, står de 8.318,12, og nu 12 øre her i 2018, men nu som aftalt forbedringsarbejde. jfr. § 62 B (10942,04), under specifikation af særskilt årlig forbedringsforhøjelse. Det har indtil videre været et meget dyrt køkken, og ønsker jeg et nyt køkken, er jeg bange for, at jeg igen skal betale af på det nye køkken oveni. Det tidligere køkken var meget gammelt og næsten ubrugeligt, har jeg ladet mig vide. Er det helt efter bogen? Mvh. Camilla Juul

Camilla Kisling

Kære Camilla En forhøjelse som følge af moderniseringen af lejlighedens køkken fortsætter også efter forbedringen er blevet forældet/afskrevet. Ved en beregning af endnu et nyt køkken skal der enten fratrækkes mere i sparet vedligeholdelse eller lejeforhøjelsen for det første nye køkken skal fratrækkes. Lejelovens § 62b kan ikke anvendes i forbindelse med genudlejningen af lejligheden og efter min opfattelse kan lejeforhøjelsen for køkkenet ikke blive højere end kr. 8.318,00. Så nej det er ikke efter bogen og du bør søge lejen nedsat. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Tommy Sørensen

Hej. Jeg har boet til leje hos HD Ejendomme i samme hus i mere end 10 år. Huset har en del fejl og mangler der skal udbedres. Huset er fra 1998 så vidt jeg husker. I de ti år jeg har boet der er eneste "forbedring" der er lavet på huset, maling af gavlen samt udbedring af mindre fejl og mangler når noget er gået i stykker. Huset begynder at se ret slidt ud, især køkkenet bærer præg af 30 års slidtage. Jeg har derfor spurgt hos HD Ejendomme om muligheden for eksempelvis at få gjort noget ved køkkenet. Svaret tilbage lyder: Vi vil gerne undersøge om vi kan indfri nogle af de ønsker du har til fx nyt køkken osv. Vores synsmand vil i forbindelse med et besøg, tage billeder og i sammeråd med ledelsen vurdere hvilke muligheder der er for renovering og opdatering for lejemålet. En evt. renovering vil medføre en huslejestigning. Kan det passe at et nyt køkken betyder huslejestigning? Vi har boet i lejemålet over 10 år og huslejen er steget hvert enste år. Vh Tommy Sørensen

Camilla Kisling

Kære Tommy. Ja - et nyt køkken vil betyde lejeforhøjelse. I forbindelse med beregningen af lejeforhøjelsen vil der normalt være et fradrag for sparet vedligeholdelse i størrelsesordenen ca. 20 til 33 % af udgifterne. Jeg vil umiddelbart tro, at udlejer vil ønske at indgå en skriftlig aftale med dig om lejeforhøjelsen for et nyt køkken, jf. lejelovens § 62b. I forbindelse med en aftalt lejeforhøjelse skal udlejer ikke nødvendigvis følge de gængse regler om lejeforhøjelsens beregning - dvs følge fradraget for sparet vedligeholdelse. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Tom

Hej Camilla. Jeg bor i en privat udlejningsejendom med mere end 100 lejligheder. Mit spørgsmål er, kan udlejer benytte sig af boligreguleringslovens § 5 stk. 2 og derefter sætte huslejen op i h.h.t. det lejedes værdi mens jeg bebor lejligheden, eller kan udlejer KUN gøre dette ved genudlejning af lejligheden ? Med venlig hilsen Tom Sørensen

Jacob Faber Albæk

Hvis man bor i en ejendom som har 6+ lejemål. Hvor meget skal udlejer så renovere for, før at han/hun må hæve lejen for lejere?

Henrik Raabo

Jeg bor til leje og betaler omkostningsbestemt leje. Kan udlejer uden mit sammentykke f.eks. udskifte mit køkken og herefter hæve huslejen. Og er der et max beløb for hvor meget må lejen stige om året efter denne forbedring?

Camilla Kisling

Kære Henrik Der er flere regler om forvarsling og varsling afhængig af hvor meget stigningen pr. m2 er. Det vil være for omfattende at uddybe her. Jeg vil anbefale dig at søge rådgivning herom. Måske er der en lokal retshjælp, der for du bor, som kan hjælpe dig. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Michael

Hej Camilla. Hvis man som håndværker selv laver en gennemgribende renovering af sin egen nyindkøbte lejlighed, og senere vælger at leje denne ud. Kan man så lave et skøn over hvad ens "egne arbejdstimer" er værd, eller er det kun faktiske udgifter der tages hensyn til? Et tænkt eksempel er at man har købt byggematerialer og køkken for lige under 200.000 kr, men har arbejdet +200 timer. Hvordan er man så stillet? Tak for en masse god info. Mvh

S. J.

Bor i kbh. sv. i lejeejendom. Her er udlejer (Bach gruppen) ved at istandsætte lejligheder, hvor tidligere beboere er fraflyttet. Senest er det vores nabo. Der har ikke været nogen form for varsling, det er en fuldstændig renovation, og jeg kan ikke se en plan for istandsættelsen. Hvad er mine rettigheder her? God weekend! S. J.

Camilla Kisling

Kære S. J. Det lyder som om udlejer moderniserer lejlighederne gennemgribende når de er fraflyttet og genlejer dem ud til det lejedes værdi. En af betingelserne for at genudleje en lejlighed som gennemgribende moderniseret er, at beboerrepræsentationen - eller lejerne hvis der ikke er beboerrepræsentation - bliver orienteret om, at udlejer agter at modernisere den pågældende lejlighed og genudleje den til det lejedes værdi. Du har ikke som lejer krav på at få en udførlig plan for gennemførelsen af udlejers arbejder i lejligheden. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Leif Winther

Vicevært udgifter. I lejelejlighed med omkostningsbestemt husleje. Sidste år boede viceværten i ejendommen, og blev betalt med 1/2 husleje for at servicere 20 lejligheder, ca 40.000kr pr. År. Nu er ejendommen solgt, og de nye ejere har entreret med ekstern Ejendomsservice, som nu forlanger 200.000kr for det sammen arbejde. 10.000kr/ pr lejemål. Jeg har fundet NORMTAL for Vicevært for Odense på ca. 2500kr/år pr lejemål. Er der ikke et max beløb for sådanne ydelser?

Camilla Kisling

Kære Leif Normtallet 2019 for fremmed vicevært er kr. 2.450 + moms. 10.000 pr. lejlighed synes jeg lyder alt for dyrt. Du har tidligere skrevet om §§ 18 og 18b og jeg vil anbefale dig at protestere mod det omkostningsbestemte lejebudget og få det prøvet ved huslejenævnet. Fristen er 6 uger fra varslingen er kommet frem. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Camilla Kisling

Kære Anders Udskiftning af vinduer er normalt en forbedring, som en udlejer kan varsle lejeforhøjelse for, dog fratrukket en del af udgiften (normalt 1/3) i sparet vedligeholdelse. Du bør kontrollere om udlejer har overholdt alle formelle regler i forbindelse med varslingen. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Anders Hedegaard Nielsen

Hejsa. Min udlejer vil nu have hæve min husleje med 400 kr fordi der kommer nye vinduer i ejendommen. er det berettiget? er det ikke en ydre foranstaltning som står for udlejeres regning?

Leif Winther

Lejelejlighed, ud fra GI.dk kan jeg se at ejendommens vedligeholdesomkostninger hvert år overstiger de tilbageholdte beløb i $18 og $18b, nu er der et samlet opsparet minus på mere end 1 million. Kan vi komme til at betale for dette oparbejde minus på et tidspkt, enten som lejeforhøjelse eller? Har vi derudover ret til at se de aktuelle beløb og arbejder der er udført i dag er der f.eks. indberettet "andet" 100.000kr

Mette

I forbindelse med etablering af en taglejlighed ville min udlejer i første omgang male vores vinduer. Det blev dog vurderet, at de var for slidte og skulle skiftes, hvilket har medført en huslejestigning for mig på 400kr. i måneden. Må de det? Når vinduerne er så slidte, må det vel være almindelig vedligehold?

Camilla Kisling

Kære Maj Britt Der er ikke i loven fastsat en tidsramme, men renoveringsarbejder bør generelt gennemføres hurtigst muligt. Jeg synes du skal spørge afdelingsbestyrelsen om hvornår arbejderne forventes færdiggjort. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Maj Britt

Hej Jeg bor til leje hos et boligselskab, og min afdeling er ved at blive renoveret. Der er dog en del problemer med at håndværkerne starter projekter op i de forskellige huse, hvorefter de går videre til noget nyt, uden at færdiggøre. Jeg fik skiftet tag i september, og her i starten af december, har de stadig ikke isoleret loftet eller lavet genvindingsanlæg, så jeg kan bruge min emhætte igen. For 4 uger siden rev de mit badeværelse ned, men har endnu ikke engang støbt gulv til det nye badeværelse. Er der ingen tidsramme for hvor længe de må trække det ud for den enkelte lejer? Vh Maj Britt

erling andersen

Jeg vil høre om man kan komme til at stige i husleje når ens tideliger udlejer har solgt sin ejedeomme til et andet bolig selskab, eller køre man videre på sin gamle kontrakt, jeg har boet i mit rækkehus i 17 år og min husleje lægger fast, og ifølge min kontrakt kan jeg ikke stige mere, så det forventer jeg heller ikke komme til at sket i det nye boligselskab Venlig Hilsen Erling Andersen

Torben

Et lejemål var i 2004 gennemgribende forbedret i henhold til §5.2, hvorved lejen fastsættes efter det lejedes værdi/markedsleje. Er der forskel på dokumentations kravet til disse gennemførte gennemgribende forbedringer i 2004 i forhold til hvis de var gennemført i dag i 2018 ?

Marianne

Hej. Vi bor i en privat udlejningsejendom med 4 lejemål, 1 på hver etage. Beboeren på øverste etage fraflyttede i juni, derefter har den stået tom indtil midten af september hvor udlejer i den periode brugte den til vilde fester som var til stor gene for os andre. I slutningen af september startede han renovering af den uden varsel, håndværkerstøj fra 06-17 hver dag, og for 14 dage siden blev der ligeledes uden varsel sat stillads op fordi der nu skal skiftes tag. På dette stillads har han nu valgt at opsætte et kæmpe banner 6x9 meter med reklame for hans forretning som dækker for samtlige vores stuevinduer, og stilladset hindrer os desuden i at benytte vores altaner, må han det?. Derudover er vores vandforsyning blevet ustabil, der går 3 min før der er antydning af varmt vand og trykket er lavt, ingen reaktion fra udlejer ved henvendelse. Lejligheden lige under den der renoveres er svær at varme ordentligt op pga at der nu er åbent ovenpå og den kolde tid er begyndt. Vi har heller ikke fået en tidsplan for renoveringsprocessen, og har derfor ingen anelse om hvor længe vi skal leve i støjhelvede og ikke kunne se ud af vinduerne. Hvad er vores rettigheder?, og kan vi kræve kompensation for øgede varme og el-udgifter. Mvh Marianne

Camilla Kisling

Kære Marianne Udlejer har som udgangspunkt ret til at foretage renovering af lejligheder og af ejendommen. Hvis det kan dokumenteres, at der er væsentlige mangler i din lejlighed - manglende vand og varme, uforholdmæssigt store gener i forbindelse med renovering eller lign.- kan det ikke udelukkes, at du har krav på forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe manglerne er der. Omvendt er det min umiddelbare vurdering, at det ikke bliver nemt at få medhold i en sag herom. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Natalia

Jeg lejere lejligheden, hvor det. Skal ske renovering af vindue, radiatore og en del gulvet. Det er nu i oktober. Jeg har ikke varme. Det er kold i lejligheden. Helt renovation tager ca. 3-4 uger. Jeg viste godt , at det skal ske, når jeg har underskrevet kontrakt. Jeg troede, at jeg kunne flytte før. Men blev i lejligheden videre. Hvordan er regler i den situation? Fordi det giver støj, dækning alle ting, flytning af møbler. Og man skal bo i lejlighed under renovation. Hvad om husleje? Skal jeg betale hele beløb Per måned og være i ubehagelig situation? Mvh Natalia

Runa

Hej Nu står jeg i den situation at jeg er lejer hos en firma som har en stor bygning nr 6,8 og 10. Nu skal de forhøje lejen i enkel lejligheder, samt min lejlighed, der er intet som de har lavet til bedring i lejlighederne eller lignende. Mit spørgsmål er, kan I forhøje huslejen hos mig men ikke hos mine naboer ?

Søren

Jeg har en ejerlejlighed på 1. sal i en ejendom der består af stuen, 1, sal og 2 sal tagetage. Ejendommen er fra 1938, alle lejligheder var udlejet indtil 1973, hvor alle lejligheder blev omdannet til ejerejligheder. Mindst én lejlighed fortsætter med lejeren. Min lejlighed var netop blevet tom, og blev købt at den ejer jeg købte lejligheden af i 1992. Ifbm ejendommen bliver opdelt i ejerelejligheder i 1973, bliver der indrettet en ny lejlighed på 2. sal, på nær ca 40kvm loftrum som tilhører min lejlighed. Den tidligere ejer omdanner dette rum til beboelse, med nye skråvægge, brandvæk til nabolejligheden, 4 Velux vinduer, parketgulv, stor brændovn og skortsen opsættes gennem taget, der skærers hul i loftet i lejlighedens spisestuen og trappe førers op til rummet på 2. sal således der nu er direkte adgang til rummet på 2. sal fra lejligheden. Ombygningen er godkendt af Kommunen, hvor der ligger tegninger og godkendelse til ombyningen. Der blev også sat nyt køkken i, halvdelen af vinduer blev udskiftet, lofter sænket mange steder med spots, træk-og-slip udskiftet, men der er ikke dokumentation på dette, samt ej heller på det er udført samtidig med rummet på 2. sal, eller indenfor 2 år. Lejligheden er løbende blevet opgraderet og vedligeholdt med nye vinduer, nyt køkken, badeværelse, el-kontakter. Nu er spørgsmålet, kan denne ombygning gå ind under BRL §5 stk 2, således min lejlighed er et §5 stk 2 ? (Hvis det antages omkostningen til rummet, trappe etc overstiger min. beløbet beløbet for §5 stk 2 gennemgribende forbedret). hvor der på 2. sal ligger én lejlighed som fylder hele 2. sal undtagen et rum med 40kvm for enden som tilhører min lejlighed. Den tidligere ejer af min lejlighed omdannede dette rum på loftrum

Camilla Kisling

Kære Søren Reglerne om gennemgribende moderniseringer trådte i kraft i 1995 - altså efter moderniseringen af din lejlighed - og er derfor ikke gældende for din lejlighed. Der er dog tale om et såkaldt "småhus", hvor lejen fastsættes til det lejedes værdi inklusiv de forbedringer, der er udført i lejligheden. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Mette Kaas

Oliefyr bliver udskiftet med varmepumpe i min lejebolig. Dette er en udgift på ca 75000 kr for min udlejer. Hvor meget kan han hæve husleje med? Er der en øvre % grænse? Tænker han vil øge huslejen, da jeg kommer til at skulle betale mindre i varmeregning. (Jeg betaler pt ikke aconto til varme, men fylder selv olietank op, når det er tid)

Mette søgaard

Kære Camilla. Er ved at leje en lejlighed hvor der i lejekontraktens paragraf 11 er indført to punkter som jeg ikke umiddelbart tænker jeg kan skrive under på. 1. Parterne er enige om at lejligheden er gennemgribende forbedret og st lejemålet er omfattet af reglerne i BRL paragraf 5 stk 2 Det kan jeg som nu lejer jo ikke vide om den er, uden at se dokumentation for det ? 2. Hoveddør, hvidevarer og sanitet fornyes af lejer Må det aftales i lejekontrakt ? På forhånd mange tak 😊😊

Camilla Kisling

Kære Mette Hvis du er usikker på om lejligheden er gennemgribende moderniseret kan du jo bede om dokumentation forud for din underskrift. Om du kan påtage dig fornyelsen afhænger af hvilken ejendom der er tale om. Er ejendommen omfattet af boligreguleringslovens kap. II -IV kan det ikke aftales - se lejelovens § 24. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Susanne Honore’

Hej. Jeg bor i en ældre ejendom, hvor lejlighederne bliver renoveret efter fraflytninger. Jeg er en af de få der stadigvæk har en lejlighed af ældre dato. Da jeg har lettere gigt i hoften har jeg svært ved at kravle op i badekarret, hvor bruseren sidder. Hvis jeg skal have fjernet badekarret skal mit badeværelse renoveres. Mit spørgsmål er: Hvor meget kan man ca. stige i husleje for et badeværelse?( betaler idag 4800 DKK om mdr) for en 2 vær. på 56 m4. Mvh. Susanne

Camilla Kisling

Kære Susanne Forhøjelsen vil være ydelsen på et 20 årigt realkreditlån, pt. 6,7% af de udgifter, der afholdes til renoveringen af badeværelset fratrukket ca. 20% til sparet vedligeholdelse. Til håndværkerudgiften kan udlejer lægge ca. 15-20%, idet udlejer også kan medtage udgifter til teknisk og administrativ bistand samt låneomkostninger. Hvad beløbet bliver i kroner og ører kan jeg ikke svare dig på. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Birgit

Kære brevkasse, Jeg er dybt fortvivlet efter en afgørelse fra KBH´s husleje Ankenævn har fastlagt at jeg skal betale leje tilbage til en lejer der har boet i min gamle lejlighed i 4 år, aldrig udtrykt nogen form for utilfredshed med lejen. Han er fra udlandet og kom hertil uden ejendele hvorfor lejekontrakten var delt op i 2. Husleje og et fee for alt andet inventar, møbler, håndklæder, tallerkener etc. (som en hotel lejlighed). De har ikke givet nogen begrundelse for hvordan de er kommet frem til beløbet, ej heller anvendt "Sammenligning" bare skrevet at jeg skal betale tilbage for de seneste 11 mdr. pga en justering på kr. 200,- da han ønskede at forlænge med yderligere et år. Ejendommen er fra 1930 Mit spørgsmål er: Hvordan skal jeg forholde mig, jeg har ikke modtaget et krav (endnu) fra lejeren, jeg bor i udlandet langt væk fra Danmark. Brevet fra KBH K siger blot noget om grundejernes register som man kan blive skrevet ind i hvis man ej følger flere afgørelser? men er der andet jeg skal være opmærksom på? pft. tusind tak for din tid. Mvh Birgit

Camilla Kisling

Kære Birgit Du har 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen til at indbringe sagen for boligretten - jeg lægger til grund at sagen har været i huslejenævnet og i ankenævnet. I boligretten er det lejeren, der skal bevise, at lejen er væsentlig højere end det lejedes værdi ved fremlæggelse af sammenligningslejemål - hvis det er det afgørelsen går ud på. Det kan være en svær bevisbyrde at løfte. Hvis ikke der længere er mulighed for at gå videre med sagen skal du få et kontonummer fra lejeren, således at du kan overføre det beløb du er ham skyldig. Beløbets forrentning fremgår af boligreguleringslovens § 17. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Dorte Andersen

Jeg har boet i en lejlighed siden 2016. Udlejer siger, at lejligheden er blevet gennemgribende renoveret i 2012, hvorfor huslejen er fastsat efter §5.2. Bebyggelsen har kun energiklasse F og jeg mener derfor ikke at §5.2 kan anvendes: Udlejer er af en anden mening - se svar fra ham: "vi er opmærksomme på reglen om, at man ikke kan 5.2-modernisere og foretage 1. udlejning efter disse regler, såfremt energimærket ikke er mindst D. Disse regler trådte i kraft juli 2015. Da jeres lejlighed er moderniseret tilbage i 2012, er jeres lejlighed/lejemål således ikke underlagt disse regler, hvorfor lejemålet ganske rigtigt er udlejet efter reglerne i boligreguleringslovens §5.2." Er det korrekt, hvad han skriver til mig at de godt kan anvedne§5.2 selv med energiklasse F da vores lejlighed er moderniseret i 2012? På forhånd tak for svar!

Camilla Kisling

Kære Dorte Det kan gøres meget kort: Ja - det har udlejer ret i. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Dorte Andersen

Tak for svar Giver dog ikke mening for mig at vores husleje kan fastsættes efter 5,2 fordi det er renoveret i 2012, mens nyere renoverede lejligheder i bebyggelsen har fået nedsat huslejen fordi lejen fejlagtig var fastsat efter 5,2 (fejlagtigt pga den dårlige energiklasse), og derfor nu fastsættes som omkostningsbetinget leje og ca 300 kr mindre pr m2 pr år end vores. Hilsen Dorthe

Camilla Kisling

Kære Dorte - eller måske Dorthe Selvtak. Reglerne om krav til energimærket blev vedtaget i 2015 med ikrafttræden 1. juli. Man lovgiver ikke med tilbageværende kraft, hvilket giver mening - men når en begrænsning i regler går ud over en selv forstår jeg godt man kan blive skuffet. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Pernille

Hej Jeg er igang med at købe en andelsbolig som overgår fra lejebolig til andelsbolig. Der bor allerede nogle i forvejen i lejligheden men en tidsbegrænset leje. Lejligheden er gennemgribende rennoveret, hvilket betyder at lejen er ret høj grundet forbedringerne er lagt oveni (100 kvm. 12.000 i København). Jeg er bange for at de nuværende lejere kan finde på at hive sagen i huslejenævnet og jeg så skal betale dem tilbage. Hvordan finder jeg ud af om lejen er kritisk høj? Huslejeforbedringen (5.000 om måneden) svarer jo til hvad der er forbedret for jf. andelsbeviset. Hilsen Pernille

Camilla Kisling

Kære Pernille Hvis du køber en andelbolig med lejere i er det din risiko hvis lejeren går i huslejenævnet. Hvis lejerne har boet og betalt den samme leje i 1 år eller mere kan nedsættelsen få virkning for fremtiden og ikke med tilbagevirkende kraft. Det er alene huslejenævnet, der tager stilling til om lejen er væsentlig højere end det lejedes værdi. Måske kan du starte med at kontakte huslejenævnet og spørge hvad huslejenævnet normalt fastsætter lejen til i gennemgribende moderniserede lejligheder. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Brian Dalgaard

Jeg har haft en snak med min udlejer om et vindue som er nedbrudt og som er repareret med silicone og derefter sømmet fast så det ikke kan åbnes. Der er indgået standard A9 kontrakt uden tilføjelser. Jeg har inden 14 dage meldt at den ikke er brugbar. Der er ikke lavet indflytningssyn. Han har flere udlejningsejendomme. Han truer med at han selv vil flytte ind og så skal jeg flytte ud efter 3 måneder. Vi er også uenige om at udendørs vedligeholdelse af haven. Jeg kan godt slå græs så længe min gamle plæneklipper vil være med. Synes på den ene side ikke jeg har råd til at skaffe f.eks. hækkeklipper og andet udstyr til at passe haven, og på den anden har jeg gode naboer som sikker vil låne mig redskaber. Han forsøger at indlade sig på at naboerne taler dårligt om haven og klager. De har ikke klaget til mig, og jeg har det godt med dem. Jeg har en have som skal passe med at min søn og jeg kan lege, så ja der står mål, gynger, bolde og trampolin på grunden, mine naboer er pensionister og bruger mange timer i deres have, den mulighed har jeg ikke. Kan han få mig ud, og hvis jeg rejser mine bekymrende krav til huslejenævnet, vil han så kunne få held med sin trussel?

Camilla Kisling

Kære Brian Udlejer kan kun opsige/ophæve dit lejemål med en af de begrundelser, der fremgår af lejeloven. Indbringelse af sag for huslejenævnet kan ikke i sig selv medføre opsigelse/ophævelse. hvis din udlejer har flere udlejningsejendomme mener jeg ikke umiddelbart, at din udlejer kan opsige dig med den begrundelse, at han selv skal bruge lejemålet - og hvis han kan er det med et opsigelsesvarsel på 1 år. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Catharina Andersen

Hej Camilla, Jeg har et par spørgsmål. Jeg bor til leje i en 2 vær. Lejlighed på 52 m2 på et kollegie for enlige mødre under uddannelse. Kollegiet er drevet af hjælpeorganisationer og ved hjælp af frivillig støtte. Kollegiet har lejet sig ind i en boligblok, hvor boligerne for de enlige mødre også er. Vores lejekontrakter er tidsbegrænsede og ophører alt efter, hvornår vores studie er færdigt. Vi er nu alle mundligt opsagt til den 1. Juli, på grund af, at kollegiet ikke kan kører videre forårsaget af stort underskud. Vi er i første omgang blevet informeret om, at vi kan blive boende men til en helt anden husleje, idet fonden som ejer boligblokken vil foretage nogle ændringer/ombygninger af lejlighederne og fordi den opkrævede husleje hos os er mindre end den kollegiet betaler til fonden. Efterfølgende har vi fået af vide, at vi personligt kan søge om at blive boende. Jeg har fået oplyst, at min lejlighed vil komme til at koste omkring kr. 8.600 incl. varme, el og vand. I dag giver jeg kr. 5.769 incl. varme, el, vand, antenne og altan. Min lejekontrakt er udfærdiget den 1. Juli 2017 på en typeformular A, 9. Udgave og løber den 30. Juli 2020, hvor mit studie ophører. Jeg troede ikke, at jeg/vi kunne opsiges efter lejekontrakten, men kollegiet har oplyst, at det kan vi godt, da det er fonden de har lejet bygningerne/lejlighederne af. 1) Hvordan skal jeg forholde mig til opsigelsen, som endnu ikke er modtaget skriftlig. Kan jeg opsiges? 2) Og hvordan skal jeg forholde mig til, at jeg selv skal møde op på fondens kontor og søge om at blive boende, jeg er jo usikker på, om jeg kan opsiges? (Jeg har fået oplyst, at jeg skal være hurtig, da der er mange, der gerne vil have lejlighederne). 3) Hvis jeg siger ja til tilbuddet, kan jeg så kræve at blive boende i den lejlighed, som jeg har nu? Med venlig hilsen Catharina

Henrik Sørensen

Det er en interessant dom - hvordan finder man den konkrete sag, så man kan henvise til den, i en eventuel tvist?

Erik

Hej Camilla, Jeg har et par spørgsmål :D 1) Min lejer er gået til LLO, og Huslejenævnet har været og besigtige lejemålet. Jeg har svært ved at gennemskue, hvad proceduren er, hvis huslejen sættes ned, og jeg som udlejer anker det? Hvad er det med sammenligningslejemål, skal jeg finde dem, og hvordan gør man det? Eller skal man anmode huslejenævnet om oplysninger om disse?? 2) Selve ejendommen er under renovation, og når denne er færdig, medfører det en stigning i boligafgiften. I lejlighende bliver en stigning på ca. kr. 9000 pr. m2. Lejer flyttede ind 1/6 -17, projektet var i licitation, og Kommunen gav grønt lys til byggeprojekt august 2017. Hvordan skal denne stigning varsles? 2) Lejligheden skal vurderes, det er svært at finde info omkring hvor lang tids varsel der skal være, så lejer er informeret omkring besøget? mvh Erik

Camilla Kisling

Kære Erik Hvis din lejer kræver lejen nedsat er det din lejer, der i boligretten skal dokumentere, at lejen er væsentligt højere end det lejedes værdi. Det kan være en svær bevisbyrde at løfte. I huslejenævnet træffes beslutning om lejens størrelse efter huslejenævnets generelle kendskab til lejeniveauet. Dine spørgsmål og varsling af lejeforhøjelse er for omfattende og uegnet til besvarelse her - jeg anbefaler at du hurtigst mulig søger rådgivning da der er mange regler, der skal iagttages. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Kurt

Jeg har boet til leje i en gammel skæv lejlighed på 110 kvm. siden 1991 i Århus C. og i den tid jeg har boet her har der ikke været foretaget forbedringer eller moderniseringer af nogen art. Lejligheden består af en stuen og tre små værelser, men er ikke tidssvarende. Jeg har indtil nu betalt kr. 3.700,00 plus forbrug per måned og betalte i sin tid kr. 10.500,00 i depositum. Nu har jeg fået en varsling af lejeforhøjelse som er temmelig voldsom. Der henvises til boligreguleringsloven paragraf 29 C paragraf 47 & 48. Den månedlige stigning vil være på kr. 5.925 - så jeg totalt skal betale kr. 9.625,00 per måned, samt en regulering af depositum på 18.375,00. Hvor der henvises til lejelovens paragraf 34 stk 3. Er det lovligt at hæve husleje og depositum så voldsomt uden at have foretaget nogen form for renovering eller forbedring ? Jeg har taget kontakt til LLO - så sagen kan indbriges til huslejenævnet, men er nysgerrig på hvor jeg står i det her. På forhånd tak for svar

Camilla Kisling

Kære Kurt I såkaldt småhuse er udlejer berettiget til regulere lejen til det lejedes værdi hvert andet år. Der er ikke nogen begrænsning på hvor meget lejen kan stige. Lejen må dog ikke overstige hvad andre tilsvarende lejemål med omkostningsbestemt leje betaler. Er din lejlighed ikke moderniseret synes jeg en m2 leje på kr. 1050,00 lyder af meget. Omvendt tror jeg også, at din nuværende leje er væsentligt lavere end det lejedes værdi. Jeg synes det er helt rigtigt at få sagen prøvet ved det lokale Huslejenævn. Med venlig hilsen Camilla kisling

Kristine

Jeg har lejet min andelsbolig ud i 2 år, er det muligt at ophæve, idet jeg gerne selv skal tilbage og bebo lejligheden?

Camilla Kisling

Kære Kristine Det kommer an på hvad der står i lejekontraktens § 11 om opsigelse i lejeperioden. Hvis der ikke står noget kan du ikke opsige lejemålet. Hvis det er aftalt, at du kan opsige lejemålet i lejeperioden, kan lejemålet opsiges med 1 års varsel med den begrundelse, at du selv skal bruge lejemålet. Med venlig hilsen Camilla Kisling

mogens carlsen

har fået lavet nyt køkken (bor til leje) udlejer har betalt det meste men håndværkerne sender så mig extra regning på 5500,00 for el 7157,00 for loft. Ja det er jo som sædvanlig penge, har acceptert lejestigning og er begyndt 500,00 1-2-18 jeg kan jo ikke tgae køkkenet med under armen når jeg skal på plejehjem er(pensionist) 70år alm folkepension.

KF

Jeg udlejer min andelsbolig, og lejer er gået til LLO - pga. utilfredshed med huslejens størrelse. Ejendommen er under renovation, der var kun et toilet, og intet bad i lejligheden - og nu bliver bagtrappen inddraget til badeværelse, med en udgiftspost på mindst kr. 300.000. Jeg vil self. anse det som en gennemgribende forbedring af lejemålet - og når/hvis LLO fastsætter en eventuel ny husleje, kan man så bagefter hæve huslejen?

Camilla Kisling

Kære KF Ja det lyder sådan. Jeg tror, at du lejer ud til det lejedes værdi allerede nu. Bliver lejemålet forbedret kan du varsle forbedringslejeforhøjelse. Der skal sandsynligvis forvarsles om arbejderne og de lejeretlige konsekvenser, ligesom der skal varsles adgang til lejemålet. hvis du ikke overholder varslingsreglerne, herunder forvarslingsreglerne mister du retten til at varsle lejeforhøjelse når arbejderne er gennemført. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Jon

Jeg bor til leje i en privat gammel ejendom og fået lov af udlejer til at opsætte en opvaskemaskine. I den forbindelse vil jeg selv betale for at få flere el-faser ind i lejligheden og trække strøm til køkken så jeg også kan opsætte et el-komfur samt få ekstra el-kontakt til el-kedel samt til min vaskemaskine. Kan min husleje forhøjes senere på dette grundlag hvis jeg selv betaler for installering af opvaskemaskine, opsætning af el-komfur, ekstra strøm til køkken samt ny elmåler med flere faser ?

Camilla Kisling

Kære Jon Udlejer kan ikke overfor dig kræve lejeforhøjelse af forbedringer i lejemålet, som du har betalt for. Jeg vil anbefale dig at sørge for at kunne dokumentere de udgifter du har afholdt til el-arbejderne, som bør udføres af en autoriseret installatør, og de hårde hvidevarer. De hårde hvidevarer kan du tage med dig ved fraflytning. Ved genudlejning kan udlejer sætte lejen højere, svarende til de forbedringer du har udført. Overstiger dine udgifter kr. 13.938 bør du - inden du går igang med arbejdet - sætte dig ind i lejelovens § 62a om godtgørelse for udførelse af forbedringer i lejligheden. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Bestyrelsen

Vi bor i en privat ejede ejendom, 56 lejemål. Ejere har mange lejligheder rundt i Danmark.Der blev sat en orientering op dateret 10 jan 2018 , at lejligheden skulle moderniseret og genudlejes efter paragraf 5 stk 2. Efter få dage blev notatet pillet ned. De unge mennesker der havde opsagt lejligheden holdt flyttesyn den 15 januar 2018 sammen med D.L og viceværten. Viceværten fortalte intet om renoveringen og opslaget var pillet ned. Her blev de enige om der skulle males i alle rum, radiator skulle males, loftet hvidtes, afslibning af gulv samt rengøring efter tømrer og gulvsliber. Nu viser det sig at alle radiatoren er pillet ned og kørt væk. Desuden er køkken, bad dørkarme pillet ned. Der er intet tilbage i lejligheden. Kan det virkelig være rigtigt at de unge mennesker skal betale for dette. Vi i bestyrelsen er dybt rystet, vi mener det er en form for bedrageri.

Camilla Kisling

Kære bestyrelse Udlejer er berettiget til at modernisere et fraflyttet lejemål og genudleje det efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Lejemål, der er overtaget nyistandsat iht. en lejekontrakt indgået på typeformular A 8. udgave, kan forlanges nyistandsat ved fraflytning. Det lyder ikke helt korrekt, at lejer skal betale for hele istandsættelsen. Det er en konkret vurdering hvordan lejemålet skal afleveres og jeg vil derfor anbefale, at der indbringes sag for huslejenævnet, der kan afgøre omfanget af lejerens istandsættelsespligt ved fraflytning i den konkrete situation. med venlig hilsen Camilla Kisling

Heidi Kirkegaard Sørensen

Jeg bor til leje, hos Boligkontoret Danmark. Vi har fået skriftlig varsling, med overskriften: 3 måneders varsling, omkring udskiftning af vinduer og yderdøre. Varslingen er kommet, 2. februar 2018 og deri står, at udskiftningerne finder sted: primo april 2018 og frem til ultimo maj 2018. Hvis jeg nu får besked om, at der sker udskiftning, fx 26. april 2018, 6 uger før, er det så rettidigt varslet? Eks.: Varsling er sket 2. februar og udskiftning sker 26. april. Er det rettidigt varslet?

Camilla Kisling

Kære Heidi Hvis der er varslet den 2. februar 2018 med 3 måneder træder lejeforhøjelsen i kraft 1. juni 2018. Lejeforhøjelsen kan tidligst træde i kraft når forbedringsarbejdet er udført. Jeg vil umiddelbart tro, at de 6 uger du nævner relaterer sig til, at du kan gøre indsigelse mod lejeforhøjelsen senest 6 uger fra din modtagelse af varslingen. Med venlig hilsen Camilla Kisling

William

Hej Camilla. Jeg bor i en almen bolig og betaler 4500 kr i måneden for et 3 værelses. Mit spørgsmål går på om boligselskabet jeg bor til leje hos må renovere i lejligheden i en periode på lidt over 3 uger ca. 17 arbejdsdage og forvente at man i de 3 uger betaler fuld husleje selvom lejligheden stort set er ubeboeligt da der dækket af overalt og lagt beskyttelse på gulvet og rodet fuldstændigt rundt i mine møblere og lign. Der er kun lige plads til at lægge sig på en sofa samt en seng alt andet ligner noget der er løgn. Samtidig render der allemulige forskellige slags håndværker rundt i lejligheden som jeg også blev tvunget til at aflevere mine husnøgler til så de kunne komme ind. Andet spørgsmål er om boligselskabet så ydmer må hæve huslejen med 25% for det som er blevet lavet, renoveringen gik ud på at isolere hele vægen i stuen og få sat nye døre og vinduer i overalt i lejligheden pga. Det var utæt før hvis det blæste meget kunne man høre blæsten og at det træk i rummet. SYNTES IKKE DET FAIR AT JEG SKAL BETALE FULD HUSLEJE I DEN PERIODE OG AT HUSLEJEN STIGER MED 25% DA DET ER EN SELVFØLGE AT LEJLIGHEDEN SKAL VÆRE TÆT, DET KAN DA IKKE PASSE JEG SKAL BETALE EKSTRA FOR DET?? Håber du kan hjælpe mig med råd og vejledning. Tak. Ps: tror der andre som tænker det samme mig selv, da boligselskabet skal renovere ca. 40 opgange hvor der i hver opgang er 6 lejemål. Med venlig hilsen William G

Camilla Kisling

Kære William Det kan ikke undgås, at byggearbejder giver gener i byggeperioden. Men det lyder voldsomt, som du beskriver det og jeg synes du skal kontakte afdelingens bestyrelse herom. Isoleringsarbejder samt udskiftning af vinduer og døre er forbedringsarbejder, der medfører lejeforhøjelse. Hvis du ikke er enig i lejeforhøjelsens størrelse kan du bede det lokale beboerklagenævn om at tage stilling i sagen. Med venlig hilsen Camilla Kisling

William G

Hej Camilla. Tak for svaret. Kan høre der ikke er så meget at gøre ved det. Har lige et spørgsmål mere. Hvad så med mit gulvtæppe og lister som de har hevet op, kan det være rigtigt at jeg selv skal sørge for at få det lagt på igen? Da jeg flyttede ind fik jeg en gulvmontør til at lægge det på og der var to steder hvor han skulle lappe det sammen med tape fordi dertæppet ikke var stort nok. Der bare et problem fordi der hvor han lappede det sammen der kan man ikke ligge tæppet på igen uden det kan ses. Mit spørgsmål er så om det ikke er boligforeningens ansvar at lægge nyt tæppe på igen, da det inden de rev det op ikke kunne ses? Det kostede mig sammen med tæppet og få lagt det på flere tusinde kroner. Nu har håndværkerne bare revet det op og ødelagt det uden at gøre noget ved det! Med venlig hilsen William G

Helle andersen

Jeg vil,gerne vide hvad en gennemgribende renovering indeholder. Jeg flyttede i 2013 ind i en 3 værelset lejlighed hvor der var laver nyt køkken og nyt badeværelse ..alt andet var tapetseret og malet og gulvene var slebet. De sagde den gang at det var n gennemgribende renovering?? Hvilket jeg ikke forstår, jeg vil sige det er en vedligeholdelse af lejligheden? Men hvad er en gennemgribende renovering? Hilsen Helle

Camilla Kisling

Kære Helle Er der til forbedringer af lejemålet anvendt enten kr. 2.213 pr. m2 eller et samlet beløb på i alt kr. 253.064 (2017 tal) er lejligheden gennemgribende moderniseret. Nyt køkken og bad anses for forbedringsarbejder efter evt. fradrag af sparet vedligeholdelse. Hvor meget der skal fradrages i sparet vedligeholdelse varierer. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Helle andersen

Tak for,svaret.. Jeg har haft sagen i huslejenævnet og de mente også det var en gennemgribende renovering. Hvilket er uforstående for og.. Lejen steg fra 2700 til 5400 kr altså dobbeltop, samt vinselv skal betale for almindvendig vedligeholdelse? Vi betaler til 18 a og 18 b også ca 900 kr om mdr. Og det er Eks varme.. Lyder det rimeligt syntes du? Mvh Helle

Camilla Kisling

Selv tak! Jeg kan ikke svare dig på om det er en rimelig leje, men Huslejenævnet har erfaring i at fastsætte lejen i de gennemgribende moderniserede lejemål. Medmindre du kan bevise, at den leje du betaler er væsentlig højere end den leje, der betales i andre tilsvarende lejemål, tror jeg ikke meget på, at du kommer langt med at indbringe en sag for boligretten. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Ricard Christensen

Hvis et tag laves tæt - udgift over 183.000 med nye tagvinduer - vil det så også være lovligt at forhøje huslejen.

Camilla Kisling

Kære Richard En del af udgiften kan være forbedring. Det kan være vinduerne og isolering af taget. Det meste af udgiften til en tagudskiftning/-renovering vil normalt være vedligeholdelse. Hvor meget der er forbedring og hvor meget der er vedligeholdelse er en konkret vurdering. Med venlig hilsen Camilla Kisling.

Thor Fridriksson

Kære Camilla, Min lejlighed er blevet renoveret af udlejer med en huslejestigning til følge. Desværre er der en del elementer der ikke blev færdiggjort som udlejer har bekræftet er mangler: - hul i stuegulvet af 30x5 cm - umalede elementer efter fjernelse af vindueskarm til altandør - ufærdigt indgangsgulvparti til altandør (dog funktionelt) - el- og antennestik ikke fastgjorte i væggen Udlejer har meddelt at disse mangler alligevel ikke bliver forbedret da deres samarbejde med entreprenør er endt efter samarbejdsvanskeligheder. Kan jeg forlange afslag i huslejestigningen sålænge disse elementer forbliver ufærdige? På forhånd tak! Bedste hilsen, Thor

Camilla Kisling

Kære Thor Når udlejer igangsætter forbedringsarbejder skal arbejderne selvfølgelig færdiggøres. Der står i lejelovens § 59, at lejeforhøjelse for forbedringer tidligst kan få virkning fra det tidspunkt hvor forbedringen er fuldført. Som du beskriver det, er forbedringen ikke fuldført endnu - lejeforhøjelsen bør derfor ikke være trådt i kraft. Du kan få det lokale huslejenævn til at vurdere hvorvidt lejeforhøjelsen er sat i kraft for tidligt. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Klaus P.

Hej Jeg kunne godt tænke mig at starte et relocation firma hvor jeg formidler lejelejligheder til expats. Opsætning af en væg i lejlighed kan være begrundelse til at medføre husleje forhøjelsen? Og hvad med lidt møblering? Mvh Klaus

Victor

Hej jeg står i den situation at have overtaget/købt (af min morfar) en lejlighed. Lejligheden er beboet og lejer har boet der i mange år. Jeg har længe gerne vil renovere lejligheden da den virkelig trænger til en gennemgribende renovering, nyt køkken, bad/toilet og installationer. Mit spørgsmål er, hvordan griber jeg det an? Jeg vil jo naturligvis gerne kunne hæve huslejen, som pt er uhørligt lav pga. uopsigelig lejer og lejer ingen husleje stigning har fået i mange år. Hvordan sikre jeg mig, at dette kan lade sig gøre? skal lejer genhuses eller hvordan gør man i sådanne situationer?

Jan Mortensen

Hej Camilla Jeg er selvstændig massør og har haft samme adresse i 18 år. De sidste 10 år har huset haft samme ejer. Den 1 Nov. er der kommet ny ejer, uden varsling har han tømt alle kælderrum incl det rum jeg altid har haft og smidt det hele ud. Hvad kan jeg gøre? Hvis den nye udlejer skal sætte min leje op, hvor finder jeg reglerne for hvor meget lejen må stige osv. mvh Jan Mortensen

Camilla Kisling

Kære Jan En udlejer kan ikke uvarslet tømme kælderrum og smide andre folks ting væk. Det er ulovlig selvtægt. jeg mener umiddelbart, at du kan kæve erstatning. Reglerne om regulering af lejen kan du finde i lejeloven, boligreguleringslove og erhvervslejeloven - afhængig af hvilken type lejemål du har. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Lykke Hansen

Hej Camilla.. Jeg har et spørgsmål angående huslejestigning.. Da jeg flyttede ind for 5 år siden havde den daværende udlejere renoveret meget lidt i denne lejlighed og opført en ny ved siden af, der er 3 lejligheder i huset. Vi har for nyligt fået ny udlejer som lige har sendt mig en mail med en huslejestigning på 1000 kr og en hævelse i forbrug på 500 pr. 1 Januar. Der står at den hæves grundet huslejen ikke passer til de andre i området men der står intet andet i brevet, heller ikke at jeg kan gøre indsigelser. Kan hun godt hæve huslejen så meget når der absolut intet er gjort af forbedring i denne lejlighed? Mine køkkenlåger falder af da det er så gammelt og de kan ikke sættes op mere fordi træet simpelthen er mørt.. Jeg har købt andre hængsler for at få dem op men de fortsætter med at falde ned da jeg ikke kan bruge hullerne mere.. Der skulle være isoleret dengang jeg flyttede ind men ovenpå kan jeg når jeg åbner lågen i væggen til begge sider stå og kigge ud mellem tagrenderne.. Mit varneforbrug er højt fordi der er så koldt deroppe og min søn bliver nød til at sove hos mig selvom radiatoren på hans værelse banker på 5 så derfor kan jeg godt forstå forbruget stiger, hun har dog ikke fremsendt en opgørelse hvorpå det fremgår hvordan hun er kommet frem til den skal hæves med 500 men kan hun tillade sig at hæve den så meget når hun ikke har lavet nogen forbedringer overhovedet men bruger argumentet med at den tidligere udlejer lavet nogle forbedringer for 5 år siden? Jeg har læst et sted at når ikke der står man kan lave indsigelser så så kan jeg bare "glemme" den mail hun har sendt indtil hun sender en hvorpå der står jeg kan lave indsigelser? Den husleje hun vil have nu passer overhovedet ikke til lejlighedens stand og jeg bliver nu nød til at finde noget andet at bo i for jeg vil ikke betale så meget i husleje for noget der næsten er faldefærdigt.. Håber du kan hjælpe med et svar.. Hilsen Lykke..

Camilla Kisling

Kære Lykke Det var mange spørgsmål på éen gang. I såkaldt "småhuse" kan udlejer regulere lejen hvert andet år til det lejedes værdi. I varslingen skal der stå, at lejer har ret til at gøre indsigelse, ellers er varslet ugyldigt. Udlejer kan kræve sine udgifter til varme dækket af lejerne og betaler man for lidt i á-conto varme kan udlejer regulere beløbet. Jeg vil anbefale dig at indbringe sag om lejeforhøjelse for det lokale huslejenævn og i indbringelsen klage over den manglende varme. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Berith Mosbæk

Kære Camilla Jeg har 2 spørgsmål 1) Kan udlejer uden forbedringer men med reference til "det lejedes værdi" hæve denne fra 1297,00 kr til 1450 i forbindelse med bytte? Lejligheden ligger på Frederiksberg og er 161 m2 - dvs en stigning på 2054,00 kr månedligt ved bytte. Lejligheden reguleres efter § 5 stk. 2 pga "modernisering" i begyndelsen af 90'erne. Vi har boet der i 3 år og 3 måneder og har løbende været reguleret med trappestigning og senest i maj med indeks, som loven foreskriver. 2) Udlejer foreskriver maling og gulvslibning til 113.000 på vores regning ved fraflytning. Vi står selv for invendig vedligeholdelse. I forbindelse med indflytning sendte vi en liste til lejer over mangler, herunder hak i gulve samt tilmaling af hasper, vinduer skydelåse osv. Dette skal åbenbart udbedres nu på vores regning samtidig med at vores byttere skal betale 2000 mere om måneden for en lejlighed med 90ér klikgulve, savsmuldstapet og fungerende men umoderne køkken og bad. Har jeg en sag at gå videre med? Mvh Berith

Camilla Kisling

kære Berith Bytte af lejligheder sidestilles med genudlejning. Ved genudlejning har udlejer ret til at regulere lejen til det lejedes værdi. Huslejenævnet kan tage stilling til om en leje på 1.450,00 svarer til det lejedes værdi eller er væsentligt over det lejedes værdi. Udlejer har krav på at I istandsætter lejligheden ved jeres fraflytning, hvis den er overtaget nyistandsat. I hæfter ikke for manglerne ved gulv, der var til stede da I overtog lejligheden og som I har gjort gældende overfor udlejeren ved indflytningen. Også omkring udlejers afregning ved fraflytning kan Huslejenævnet tage stilling. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Morten Wraae Pedersen Schäfer

Jeg bor til leje i en lejlighed i en støre bygning. En aften sprang et vandrør på loftet af bygningen, som til følge fugtbeskadigede de tre nedeunder placerede lejligheder i løbet af natten, inklusiv vores. Boligforeningen har som følge af dette stået for udbedring af skader. Dette har medført at alle tre lejligheder i 2 mdr. kun har haft halvdelen af disses bebolige kvm tilgængelige. Boligforeningen nægter at tale om en reduktion af huslejen for denne periode, med argumentation om at der er tale om en force major situation. Jeg mener dertil at det kan diskuteres om boligforeningen har forsøgt at udbedret skaderne hurtigst muligt. Er det korrekt at beboerne i de tre beskadigede lejligheder ikke har ret til en reduceret husleje for den beskrevet periode?

Camilla Kisling

Kære Morten Det er vanskeligt på det foreliggende grundlag at bedømme om du har krav på forholdsmæssigt afslag i lejen i den periode udbedringsarbejderne har stået på. Jeg vil foreslå dig at søge bistand til at gennemgå din sag og rådgive dig om, hvorvidt du har en en sag. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Gitta Favlund

Hej Den boligforening jeg bor i skal til at renovere afdelingen jeg bor i. Har beboerne mulighed for at få indflydelse på, hvor gennemgribende renoveringen bliver og er der ikke loft på hvor meget huslejen må stige? Venlig hilsen Gitta

Dorthe Hansen

En privat udlejer kan ved genudlejning foretage en gennemgribende renovering efter boligreguleringsloven § 5, stk. 2. Hvis der ikke er tale om genudlejning, hvilken paragraf kan udlejer da renovere efter, og er der en begrænsning på, hvor meget huslejen i dette tilfælde må stige i forbindelse med en gennemgribende renovering? På forhånd tak.

Camilla Kisling

Hvis det ikke er genudlejning kan udlejeren forbedre efter lejelovens § 58 ff. og/eller boligreguleringslovens § 23 ff. Der er grænser for hvor meget udlejer kan forbedre uden at tilbyde lejeren en erstatningsbolig. Grænsen er 193 kr. pr. m2 bruttoetageareal beregnet pr. bolig. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Doris Christensen

Kan en ejer/administrator pludselig lade en husleje stige. Sagen er. At et lejemål brandte for nogle år siden. Lejemålet blev istandsat via ejendommens forsikring. Men administrator iværksatte efterfølgende en renovering af badeværelset, og etablerede bruseniche. Dette gav en lejestigni g. Nu har administrator oplyst, at lejen nu vil stige p.gr. af det nye køkken. Kan administrator/ejer gøre det, for det er jo faktisk lejerne der har betalt for istandsættelse af lejemålet efter branden, idet ejendomesforsikringen jo betales af lejerne På forhånd tak for dit svar Venlig Doris Christensen

Camilla Kisling

I det omfang det nye køkken er betalt med erstatningen fra forsikringen, mener jeg ikke udlejeren kan hæve lejen, medmindre lejemålet efter branden er genudlejet til en anden lejer. Får du et varsel om lejeforhøjelse synes jeg derfor du skal gøre indsigelse. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Camilla N

vi er lejere af et hus. har boet i huset i 6 år til samme faste husleje. udlejere er meget glade for os og vi er fint tilfredse med ham. Men.. Midt i marts varslede han at der skulle nyt tag på og en bærende bjælke i vores stue som åbenbart havde manglet. dette fik vi 1 dags varsling på. det skulle tage ca. 3 uger fik vi at vide. Udlejer kom forbi en søndag og fortalte om deres planer og sagde at de ville begynde den kommende uge, så vi skulle ryde loft og noget af stuen, så de kunne komme til. vi skyndte os at gøre dette om søndagen.. Først d. 29/4 begyndte de arbejdet. Idag d. 16/6 er de stadig ikke færdige. Desværre er entrepenøreren blevet brændt af af nogle medarbejdere og så er han blevet syg med en blodprop. I sidste uge kom udlejer og sagde at de ikke ville lave udtræk til vores tørretumbler så han ville give os penge til en kondenstørretumbler. så han fandt en på nettet der koster 2300 kr og så siger at det er de penge han vil give os til en tumbler. (kan han det?) Mine spørgsmål er; Hvor længe må sådan en renovering varer? (jeg kan ikke ordne mine have omkring huset pga dette. og de har adgang til huset. vi er aldrig i fred, da der ikke noget struktur i deres arbejdsrytme. i weekendenerne kommer de rendende.) Under deres arbejde i stuen, har de lavet et hak i vores gulvtæppe, som vi selv har betalt for. det vil de bare lime, skal de ikke erstatte det? venligst Camilla

Camilla Kisling

Kære Camilla Der er ikke nogen fast grænse for hvor længe en byggesag må vare, men omvandt kan det også trække så langt ud, at du kan kræve nedslag i lejen så længe arbejdet pågår. Sag herom kan du indbringe for det lokale huslejenævn. Din udlejer kan godt stille en kondenstørretumbler til rådighed for dig i stedet for en med aftræk. Det er en konkret vurdering om udlejer skal betale for udskiftning af ødelagt tæppe - også det kan du bede det lokale huslejenævn om at tage stilling til. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Bettina Jensen

Kære Camilla Jeg har som så mange andre utrolig svært ved at forstå de forskellige muligheder for at sætte lejen. Jeg har en enkelt ejerlejlighed i en ejendom fra 1931 som jeg købte for 13 år siden, i den forbindelse renoverede jeg den for lidt over 100.000 Efterhånden kunne den godt trænge til nyt badeværelse og køkken igen, men jeg vil kun investere i sådan en renovering såfremt det betyder jeg derefter kan sætte lejen uden at få problemer med det Københavnske huslejenævn som mener en 60m2 lejlighed skal koste under 4.000,-/mdr. inkl. fuld møblement. Et andet spørgsmål er ifm. inventar. Jeg har i lejekontrakten haft aftalt seperat leje af møblement, da det har været ret så omfattende eks. fuld køkkenudstyr, sengetøj, sofapuder, pynteting, håndklæder, linned etc. Mine lejere har hidtil været expats som blot er ankommet med deres kuffert og alt andet har der været sørget for. Jeg har opkrævet et seperat beløb for denne del udover lejen. Kan huslejenævnet jvf. lejeloven prisfastsætte denne del? pft. mange tak mvh Bettina

Camilla Kisling

Kære Bettina Det er altid huslejenævnet/boligretten, der i sidste ende sætter leje. Nyt badeværelse er en forbedring, som du vil kunne få en beregnet forbedringsforhøjelse for. Fornyer du badeværelse i forbindelse med en genudlejning sætter du lejen til det lejedes værdi - dvs. den leje andre tilsvarende lejligheder betaler. Når du lejer ud møbleret bør du kunne fastsætte lejen højere - ikke i en separat lejeaftale, men som en del af lejen og i den forbindelse kan huslejenævnet prissætte værdien af, at lejligheden er udlejet møbleret. Jeg vil anbefale dig at søge juridisk rådgivning i forbindelse med genudlejningen af lejligheden. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Jørgen Christensen

I min (standard)lejekontrakt har udlejer ikke udfyldt rubrikken om hvem der har ansvaret for indvendig vedligeholdelse. Det kommer vel udlejer til skade, således at han har byrden. Samtidig er det aftalt, at lejemålet skal afleveres nyistandsat. Hvis udlejeren har den indvendige vedligeholdelse, betyder det så, at mangler der udspringer af indvendig vedligeholdelse skal udbedres for udlejers regning? Med venlig hilsen Jørgen Christensen

Camilla Kisling

Kære Jørgen Det kommer meget an på hvad der står i punkt 11 - særlige vilkår - i lejekontrakten. Står der intet om vedligeholdelse i punkt 11 har udlejer både den indvendige og den udvendige vedligeholdelse af lejemålet. Selv om udlejer skal vedligeholde i lejeperioden kan det godt være aftalt, at lejemålet skal afleveres nyistandsat. Når du en dag skal flytte vil jeg anbefale dig at søge rådgivning. Med venlig hilsen Camilla Kisling

alice flinthøj

Min udlejer vil sætte altaner op på ejendommen ved 8 ud af de 11 lejemål, der er i ejendommen. Det er kun 3 lejemål, der er interesseret i at få altaner opsat. Kan vi på nogen måde forhindre dette ? Der er varslet en huslejestigning på kr.1.100, så huslejen stiger til kr. 6.927 uden varme, antenne osv. Må huslejen stige så meget p.g.af opsætning af en altan ? Jeg er almindelig folkepensionist, og selvom jeg får lidt mere i boligsikring, er det mange penge at tage ud af mit budget. Jeg har en overfølsomhed overfor kemikalier og duftstoffer, som giver mig åndedrætsbesvær, kan jeg forlange, at der bliver brugt materialer (træ, lim og maling) som jeg kan tåle at være i nærheden af ? På forhånd tak for svaret Alice Flinthøj

Camilla Kisling

Kære Alice Hvis du har modtaget et varsel om iværksættelse af forbedringen har du mulighed for at gøre indsigelse senest 6 uger efter modtagelsen af varslingen. Udlejer skal da indbringe sag for det lokale huslejenævn, der kan modsætte sig iværksættelsen "hvis forbedringen er uhensigtsmæssig under hensyn til ejendommens alder, beliggenhed og beskaffenhed". Umiddelbart tror jeg ikke du kan kræve særlige materialer anvendt i forbindelse med arbejdets udførelse. med venlig hilsen Camilla Kislign

Flemming Brokhage

Hej. Jeg var til møde om renovering af vores blokke i går. Der kommer en huslejestigning på 1988 kr. De har valgt at alle 94 lejemål stiger med samme beløb. Altså udgift ligeligt delt. De store to etager rækkehuse stiger altså med det samme beløb, som min 39 kvm et værelse lejlighed. Jeg giver 2160 kr i husleje nu og stiger altså ca 90 % . Er det lovligt. Det eneste indvendige i den, som de kalden den, gennemgribende renovering er ny fordør og nye vinduer.

Camilla Kisling

Kære Flemming Det lyder som en almindelig forbedringsforhøjelse og umiddelbart forekommer lejeforhøjelsen høj for dine 39 m2 sammenlignet med de øvrige lejemål, som jeg antager er større end dit. Du kan gøre indsigelse mod lejeforhøjelsen senest 6 uger fra du har modtaget varslingen og gør du det skal udlejer indbringe sag for det lokale huslejenævn. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Palle Poulsen

Min datter har lejet en lejlighed i København, gennem en privat udlejer, hvor der er udarbejdet en almindelig standardkontrakt, dog kun af 6 måneders varighed, dvs. den står til opsigelse pr. d. 1/10. Nu ønsker hun imidlertid at få en roommate ind i lejligheden, som der jo så også skal udarbejdes en lejekontrakt med, mellem roommaten og min datter. Vores spørgsmål er, hvilket slags kontrakt man laver, er det feks. den samme, som der er mellem min datter og udlejer eller findes der en speciel kontrakt der bruges i dette tilfælde? Et andet spørgsmål er, at denne kontrakt jo kun skal gælde for 4 måneder (de første 2 måneder af den 6 måneders kontraktperiode er brugt), er der noget vi skal tage forbehold for her? Det skal siges, at kontrakten muligvis bliver forlænget ud over de 6 måneder, ved ikke om det har nogen betydning? Mvh. Palle

Camilla Kisling

Kære Palle Du skal anvende Typeformular A9. udgave. Der er ingen særlig kontraktsformular for værelsesudlejning. når et udlejet værelse er en del af udlejers bolig kan værelset opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Det vil være en god idé at gøre lejeaftalen tidsbegrænset til samme periode som din datter lejemål. Husk at du ikke må rette i den fortrykte tekst i kontrakten. Alle særlige vilkår anføres i punkt 11. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Niels Andersen

Min udlejer, er af kommunen pålagt, at lade kloakken fra lejemålet, et parcelhus, blive tilsluttet en ny kloak kommunen har lagt i vejen. Kan udlejer på den baggrund, sætte huslejen op.

jesper Nyrnberg

Hej Camilla. Min morfar har en ejendom, som skal have skiftet tag og renoveret udvendigt murværk. Der er en beboerrepræsentation, og huslejen er omkostnings bestemt. Hvordan skal de varsles mht. Byggeri start, og kan de sættes op i leje.? Mvh Jesper Nyrnberg