PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Erstatning: Hvem er ansvarlig for bilskader fra huller i vejen?

Som bilist kan du have ret til erstatning, hvis du får skader på din bil på grund af en offentlig vej, der er dårligt vedligeholdt. En dom fra Østre Landsret viser dog, at det i praksis kan være svært at få tilkendt erstatning. Advodan giver dig her nogle konkrete råd til, hvad du kan gøre for at sikre din sag.

Tidligere på året hev FDM Vejdirektoratet i retten, fordi forbrugerorganisationen mener, at Vejdirektoratet og kommunerne er forpligtede til at betale erstatning til de bilister, der får skader på deres biler på grund af dårligt vedligeholdte veje. Organisationen førte bl.a. sagen på vegne af en familiefar, som havde fået skader på sin bils dæk og fælge, da han kørte ned i et vejhul ved en frakørsel tilbage i 2010.

Fordi sagen var af principiel karakter, blev den taget op i Østre Landsret, som slog fast, at Vejdirektoratet i den givne sag ikke var erstatningspligtig. På trods af dommens udfald mener advokat Rasmus B. Kronborg fra Advodan i Thisted ikke, alle bilister fremover skal betale regningen, hvis de får skader på bilen på grund af en dårligt vedligeholdt vej.

 

Konkret afgørelse

”I afgørelsen lægger Landsretten tydeligt vægt på de konkrete forhold i sagen. At Vejdirektoratet har ført tilstrækkeligt tilsyn med hullet på vejen, og at de billeder, som bilisten efterfølgende tog af hullet, var af dårlig kvalitet og ikke kunne dokumentere hullets størrelse og dybde,” fortæller Rasmus B. Kronborg.

Som bilist er du forpligtet til at køre efter forholdene og overholde fartgrænsen. Kører du i et hul på en vej, kan du have ret til erstatning for bilens skader fra vejens ejer, hvis det kan dokumenteres, at vedkommende har handlet ansvarspådragende. Under andre omstændigheder mener advokaten derfor godt, at en dom vil kunne falde anderledes ud.

For at have en god sag er det vigtigt, at du som bilist kan dokumentere hullets karakter. Rasmus B. Kronborgs bedste råd er derfor, at du sørger for at få taget nogle gode billeder af hullet og skaderne på bilen.

 

Tag gode billeder

”Billederne skal kunne dokumentere hullets dybde, brede og placering i køresporet. Du kan eksempelvis stikke en tommestok ned i hullet og lægge den langs kanten af hullet for at vise, hvor dybt og bredt det er,” siger Rasmus B. Kronborg.

”Det har også betydning, hvor på vejen hullet er. Der vil blive set med større alvor på misligholdelse, hvis hullet er midt ude på vejbanen, hvor bilerne kører, end hvis det er ude i nødsporet. Derfor er det også vigtigt, at du tager nogle billeder af hullet på afstand, så man kan se, hvor på vejen, det er,” tilføjer han.

 

Meld hullerne til kommunen

Derudover opfordrer Rasmus B. Kronborg alle bilister til at kontakte kommunen eller Vejdirektoratet, hvis de ser eller kører i store huller ude på de danske veje. Landets kommuner er ansvarlige for langt de fleste af landets veje, og ifølge vejloven er de forpligtede til at holde de offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

”Der findes ingen faste retningslinjer for, hvornår hullerne på vejene er uforsvarlige. Det er et skøn, som kommunerne selv foretager. Men i forbindelse med en retssag vil der blive set med skarpere øjne på sagen, hvis kommunen er blevet gjort opmærksom på et hul uden at reagere på det. Derfor gør du både dig selv og andre en tjeneste ved at melde det,” siger Rasmus B. Kronborg.

Vil du vide mere?

9 kommentarer

Anne

Hej Min kæreste kørte i et hul i et sving på en landevej. Der kom en modkørende og eftersom vejen er smal må man lægge sig helt ud til kanten af vejen for at komme forbi hinanden. Der var et stort hul, og det resulterede af fælg og hjul blev helt ødelagt. Han har taget billeder osv og sendt til århus kommune. Arkil Asfalt mener ikke at have skyld, de siger der har været vejsyn i maj måned.. Vi kørte i hullet i start juni... det er et ret stort hul.. kan de godt bare slippe fra det så let? Det er altså ikke bare lige opstået, det hul!

Rasmus B. Kronborg

Hej Anne Tak for dit spørgsmål. Som du måske har set, har jeg tidligere besvaret næsten identiske spørgsmål, hvor bilister får ødelagt dæk og/eller fælg ved at køre i huller på offentlig vej. Afgørelsen af, hvem der er ansvarlig er, som jeg tidligere har beskrevet, meget afhængig af de konkrete omstændigheder. Hvis det er korrekt, at kommunen kort tid forinden uheldet har gennemgået, repareret og godkendt vejen, kan de formentlig ikke bebrejdes, hvis der kort tid efter opstår et nyt hul. Har de derimod overset et stort hul ved deres gennemgang, vil det trække vurderingen af ansvaret lidt mere over til din fordel. Måske du ved aktindsigt kan få af- eller bekræftet, om der har været vejsyn det pågældende sted - og evt. bruge det som en del af argumentationen fremadrettet overfor kommunen. Såfremt kommunen fortsat fastholder afvisningen af ansvar (hvilket jeg næsten forventer, at de gør), kan du søge om retshjælpsdækning til sagsanlæg. Sidstnævnte kan dog (desværre) også give dig problemer, da dit forsikringsselskab måske vil give afslag grundet beløbets (trods alt) beskedne størrelse sammenholdt med vurderingen af mulighederne for at få medhold. Det vil jo være en såkaldt "småsag" ved retten, hvor man som udgangspunkt ikke får dækket advokatbistand via forsikringen. Jeg ønsker dig held og lykke - og fortsat god sommer. Med venlig hilsen Rasmus B. Kronborg

Jens-Henrik Lose

Jeg har været ude for et lign. eksempel på en smal vej mellem to byer på Falster, hvor jeg må trække langt så langt til højre i et blødt højresving pga. møde med en traktor, at bilens to hjul kommer ud over astfaltkanten, der er ujævn og ca. 10 cm høj. Der kommer 2 store knald og nu er begge fælg meget skæve. Hvem skal jeg stede min klage til i Guldborgsund Kommune og kan man evt. sende den cc til en advokat? Mvh Lose

Rasmus B. Kronborg

Hej Jens Henrik Lose Du skal sende dit krav med dokumentation (fotos, beskrivelse, overslag reparation m.v.) til kommunen med anmodning om, at de erstatter dine udgifter. Henvendelsen skal ske til kommunens tekniske forvaltning. Hvorvidt kommunen er ansvarlig afhænger som besvaret i tidligere forespørgsler af de konkrete omstændigheder. Du skal ikke sende kravet med CC til en advokat. Hvis du er i kontakt med en advokat, som skal repræsentere dig i sagen, vil denne advokat sende kravet med dokumentation til kommunen. Held og lykke med sagen. Med venlig hilsen Rasmus B. Kronborg

Christian Islev-Andresen

Hej For nogle måneder siden beskadigede min kone et dæk på sin bil pga. et stort hul i vejen. Vi anmeldte det dagen efter til Randers Kommune. Det endte med at koste dækket + en sporing af bilen. Det andet dæk skulle også skiftes men det har vi skrevet til kommunen at det skal vi nok selv betale. Randers Kommune fralægger sig ethvert ansvar på trods af vi før havde advaret dem flere gange omkring de store hulle. Kan I oplyse mig om hvad det cirka vil koste at få jer til at se på sagen ? Dokumentationen er flere billeder og et par mails før selve skaden og flere efter skaden. Mvh Christian Islev-Andresen 20 14 97 84

Rasmus B. Kronborg

Hej Christian Islev - Andresen Tak for dit spørgsmål på vor hjemmeside. Afgørelsen af, om det er kommunen eller bilisten, der er ansvarlig for de skete skader, skal afgøres ud fra en konkret vurdering. Til denne vurdering vil man se på, om kommunen forsvarligt vedligeholder pågældende strækning (det er en vurdering med "en del elastik"). Man vil tilsvarende se på, om bilisten har været årvågen og forsigtig i sin kørsel dette sted. Som jeg forstår din henvendelse, var du bekendt med hullernes eksistens og du har sendt beskeder og fotos herom til kommunen. Dette vil sandsynligvis medføre, at du ikke har krav om erstatning, når du allerede var bekendt med hullernes eksistens, da skaden skete. Denne viden medfører et skærpet krav om forsigtig kørsel fra din side netop for at undgå skader. Hvis du ikke havde været bekendt med hullernes eksistens, ville sagen måske falde ud til bilistens fordel til skade for kommunen - alt afhængig af en konkret vurdering af hullernes synlighed, omfang og skadernes alder (i forhold til kommunens vedligeholdelsespligt). Jeg håber, at du finder svaret anvendeligt. Med venlig hilsen Rasmus B. Kronborg

Karina Månsson

Hej. Jeg har været så uheldig at køre i et stort hul og har ødelagt 2 fælge og to dæk. Hullet er placeret lige i de hvide streger mellem vejbanen og ud i nødsporet på motorvejen. Nu har vi fået afgørelsen fra vores forsikringsselskab og de har opgivet kampen mod vejdirektoratet/vejcenter nord. I mit hoved lyder det fuldstændigt åndsvagt at de ikke har ansvaret for huller i nødsporet. Man kan jo risikere at skulle derud at køre ved uheld eller lign. For mig at se er dette ikke en rabat. Og har det de ikke pligt til at ordne huller ved nødspor m.m? Vores sag er tabt da de mener hullet er placeret udenfor de hvide streger, altså ikke på vejbanen, dog viser vores billede af hullet at det går ind i de hvide streger da noget af asfalten er ødelagt. Har jeg en chance for at få medhold? Har billeder fra ulykkestidspunkt og dagene efter. Hullet er 3-400 mm langt, 2-300 mm bredt og over 200 mm dybt. Endvidere mener vejcenter nord at de har været og se til hullet nogle dage før, dog mener jeg ikke at dette hul kan nå at blive så stort på få dage. Vh Karina

Berit Møller Lenschow

Det er dig, der har bevisbyrden for, at Vejdirektoratet er ansvarlig. Jeg kan fortælle, at Landsretten i en anden lignende sag har lagt vægt på - at hullet ikke var opstået pludseligt, men havde udviklet sig over et længere tidsrum forud for ulykken - at der var ikke registreret noget vejsyn på vejen i en periode på ca. ½ år, ligesom der ikke forelå oplysninger om baggrunden for, at der ikke var foretaget egentlige vejsyn på strækningen i løbet af vinteren. - at der ikke fandtes dokumentation fra myndigheden på, at der havde været udført et tilstrækkeligt tilsyn for at hindre, at vejstrækningen frembød særlige risici for trafikanterne. I den omtalte sag var det en kommune, men denne fandtes på baggrund af ovennævnte ansvarlig for de skader, som skadelidte havde pådraget sig ved styrtet. Imidlertid lyder det til i den konkrete sag, at man har dokumenteret, at der har været jævnlige vejsyn - og hvis man i øvrigt har vurderet, at hullet ikke kompromitterede trafiksikkerheden, vil Vejdirektoratet desværre blive frifundet.

Allan olander

Er der mål på hvor stort et hul skal være for erstatning ? Jeg kørte i et hul på 180cm langt 35cm bred og 7-8cm dybt men venter på svar mht erstatning af defekt trækaksel og fælg

Rasmus B. Kronborg

Til Allan Olander Tak for din mail. I sådanne sager vil det altid være en konkret afvejning af omstændighederne, forholdene ved vejen m.v. Det lyder da som et meget stort hul, du er kørt i. Var der ikke advaret mod hullet - eller var hullet ikke synligt for bilister, der kører med sædvanlig hastighed (efter forholdene)? Hvis der er tale om et hul, som er placeret i kørebanen, og det er et hul, som ikke ved normal kørsel (efter forholdene) var synligt (så du kunne nå at reagere), hvis der ikke ved skiltning om huller / vejarbejde m.v. var advaret mod hullet og hvis vejen generelt var i god og mindst gennemsnitlig stand, kunne du godt have en god sag i forhold til erstatning. Får du afslag på erstatning vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat og så medbringe det begrundede afslag samt din dokumentation for hullets beskaffenhed, så får du hjælp og rådgivning i din konkrete sag. Mvh. Rasmus B. Kronborg, advokat

Preben K. Hansen

Til Nina Fuglholt Thomsen. For en ordens skyld: Tak for svaret, der er i overensstemmelse med min opfattelse af lovgrundlaget m.v. Venlig hilsen Preben K. Hansen

Sam

Er det umuligt at lave linieskift i sine indlæg??

Nina Fuglholt Thomsen

Til Sam Tak for dit indlæg og interesse - du kan evt. se mit svar til Preben K. Hansen ovenfor. Jeg kan desværre ikke svare dig på, om man kan lave linjeskift i dette system. Med venlig hilsen Nina Fuglholt Thomsen

Sam

Jeg ved godt at det er Nina du spørger, Preben, men tillader mig at blande mig i debatten alligevel, ok? :-) Nu skriver Nina faktisk i afsnittet ”Konkret afgørelse” : ” Kører du i et hul på en vej, kan du have ret til erstatning for bilens skader fra vejens ejer, hvis det kan dokumenteres, at vedkommende har handlet ansvarspådragende.” Hun skriver ”vejens ejer”, hvorved hun inkluderer private veje. Jeg ville også mene, (men jeg er altså ikke advokat), at ejere af private veje kan gøres ansvarlige. I Privatvejsloven står der om private fællesveje på landet i § 13 : ”De, der er forpligtet hertil i henhold til aftale eller anden privatretlig bestemmelse, skal holde en privat fællesvej i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Stk. 2 Hvis der ikke findes aftaler m.v. om vedligeholdelsen, skal de vejberettigede brugere vedligeholde vejen i forhold til deres brug af vejen.” Og om private fællesveje i byer og bymæssige områder i § 44 : ”Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen.” (En privat fællesvej defineres som vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer.) Iflg. § 6 gælder § 44 også for private veje omfattet af byreglerne, under nærmere angivne omstændigheder. (En privat vej defineres som vej, gade, bro eller plads, der ikke opfylder betingelserne for at være offentlig vej eller privat fællesvej.)

Preben K. Hansen

Til Nina Fuglholt Thomsen Det undrer mig, at du flere gange, herunder i overskriften, skriver "offentlig" vej. Gælder der ikke samme ansvarsregler for private veje? Venlig hilsen Preben K. Hansen

Nina Fuglholt Thomsen

Til Preben K. Hansen Tak for din henvendelse. Når jeg har taget udgangspunkt i offentlig vej, skyldes det, at den landsretsdom, som danner baggrund for artiklen, vedrører offentlig vej og de regler, som gælder for disse, dvs. vejloven. Der påhviler også ejere af private veje en forpligtelse til at holde disse i forsvarlig stand, men de nærmere regler herom fremgår af en anden lov (der gælder enkelte modifikationer/undtagelser i forhold til, hvem der har hvilke forpligtelser). Derudover gælder der - hvadenten der er tale om offentlig eller privat vej - almindelige erstatningsretlige principper. Jeg håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål. Med venlig hilsen Nina Fuglholt Thomsen