PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Få styr på dine feriepenge med den nye ferielov

I september 2020 træder den nye ferielov i kraft, der ændrer måden, hvorpå du optjener ferie. Men allerede nu er overgangsordningen trådt i kraft, hvilket betyder, at den ferie du optjener nu, bliver indefrosset.

“Den nye ferielov træder sådan set først i kraft til september næste år, men på grund af overgangsordningen, hvor optjent ferie indefryses, kan lønmodtagere allerede blive påvirket af, hvor meget ferie de kan afholde, inden den nye ordning træder i kraft,” fortæller Trine Binderup, advokat hos Advodan Aalborg.

 

Overgangsperiode giver færre feriedage til sommerferien

Meningen med den nye ferielov er at undgå det problem, som nye på arbejdsmarkedet har, når de kommer i job; at der kan gå et år, nogle gange mere, før de har optjent ferie. I stedet for at optjene ferie over et år, som så kan afholdes det efterfølgende år, vil man med den nye ferielov både kunne optjene og afholde løbende med sin ansættelse. Det vil sige, at de 2,08 dage, du optjener pr. måned, kan afholdes med det samme, når de er optjent (og efter aftale med arbejdsgiver).

Men fordi der er indført en overgangsordning, hvor nogle af feriepengene indefryses, vil du i 2020 have færre feriedage til afholdelse.

“Den ferie, man kan afholde i 2020 frem til 31. august, er feriedage, man har optjent i 2019. Men forskellen er, at det kun er feriedage optjent fra 1. januar til 31. august 2019, man kan afholde ferie for i perioden 1. maj til 31. august 2020, fordi overgangsordningen trådte i kraft 1. september 2019. Derfor har man kun optjent 16,64 dages ferie, der kan afholdes i perioden fra 1. maj til 31. august 2020,” siger Trine Binderup. 

Du mister ikke den ferie, du har optjent i overgangsordningen, men den bliver indefrosset og bliver først udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

“Derfor skal man som lønmodtager forberede sig på, at man måske ikke kan holde lige så meget ferie til næste år, som man er vant til, hvis man eksempelvis plejer at holde 4 ugers sommerferie. For med overgangsordningen optjener man maksimalt 16,64 dage til afholdelse fra 1. maj og indtil man begynder at optjene på den nye ordning fra 1. september,” siger Trine Binderup.

 

Alle bliver nulstillet 1. september 2020 

Når den nye ferielov træder i kraft, ændrer det ikke på, hvor meget ferie du optjener, men på hvornår du kan afholde den. Fra 1. september 2020 starter alle på nul. Dermed optjener du nu ferie til løbende afholdelse i din ansættelse. Det betyder, at du stadig optjener 2,08 dage om måneden, som du har ret til at bruge løbende.

Således udgår det gamle ferieår fra 1. maj til 30. april, som feriedagene tidligere har fulgt.

“Når vi alle starter på nul 1. september, har det også betydning for afholdelse af ferie i resten af 2020. Hvis man fx vil holde efterårsferie, kan det for nogen godt blive udfordrende at holde en hel uge uden selv, at skulle betale noget. Det er fordi vi til den tid, kun har det, man måske har tilbage af de 16,64 feriedage efter sommerferieafvikling – plus de 2,08 feriedage, som er optjent i september måned” siger Trine Binderup.

Den ferie du har optjent fra 1. januar 2020 til 31. august 2020 bliver indefrosset, og bliver først udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Til gengæld omfatter den nye ferielov ikke de såkaldte feriefridage eller 6. Ferieuge, som nogen også kalder det, da de er overenskomstbestemt eller individuelt aftalt, og dermed ikke er omfattet af ferieloven. Så hvis du har ret til feriefridage i din ansættelse, vil det være en god idé at bruge dem til at afvikle ferie i 2020. For den nye ferielov og overgangsordningen ændrer heller ikke på, hvor meget ferie du har ret til at afholde. Den er uændret, men overgangsordningen kan gøre det svært, at holde lige så meget betalt ferie.

 

I tvivl om dine rettigheder? Læs mere om den nye ferielov her

Indsender formularen...

Har du spørgsmål til dine feriepenge og den nye ferielov?

4 kommentar

0 / 700 tegn

Lotte

Hej. Dette spørgsmål omhandler ikke den nye ferielov, men dog om feriepenge. Jeg fratrådte mit job 1. dec. 2018 & gik på efterløn som 64 1/2 årig. Min folkepensionsalder er 66 år... fylder 66 år, i juli mdr Mht. feriepenge, har jeg fået feriekort/beløb af 2 portioner, på restferien, der er optjent i 2018. Mit spørgsmål er : Hvordan forholder jeg mig mht at få mine feriepenge udbetalt. Har ved gennemgang af min økonomi for 2020 set at jeg har glemt at hæve mine feriepenge. Har jeg mulighed for at få dem udbetalt eller er de gået tabt..?? Kan du hjælpe med vejledning Vh Lotte.

Trine Binderup

Hej Lotte Dit krav på feriepengene bliver først forældet 3 år efter ferieårets udløb – dvs. alle optjente feriepenge 3 år tilbage har du fortsat krav på. Rent praktisk anmodes om udbetaling af feriepenge på www.borger.dk eller ved at kontakte tidligere arbejdsgiver, såfremt de ikke har indberettet dette korrekt.

Inge

Jeg er pensionist men arbejder ca 10 timer pr. Måned hvor jeg optjener feriepenge. Betyder den nye ferielov at jeg får indefrosset nogle af mine feriepenge?

Marianne

Jeg har stillet er spørgsmål herover d 30-11 men kan ikke se det besvaret ?

Marianne

Som jeg ser det kommer alle til at mangle 3,36 feriedag i ferieåret 1/9 2020 til 31/8 2021 - hvis man vælger at holde 3 ugers sommerferie i 2020. Hvis man vælger at bruge september 2020 optjente 2,08 dage i efteråret så mangler de i sommeren 2021, idet man skal bruge alle dages optjente ferie fra 1/9 til 31/12 2020 for at have feriedage nok til at afholde 5 dage i vinteren 2021 og 15 dages sommerferie. Hvis man så ovenikøbet pålægges at afholde Sommerferie i maj eller juni 2021 så har man ikke optjent ferie nok til både vinterferien og sommerferien 2021. Vil du svare på om dette er rigtigt?

Trine Binderup

Hej Marianne Det er således, at mellem 1. januar og 31. august 2019 optjenes ferie, som kan afholdes 1. maj - 31. august 2020. I perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 optjenes ferie, som indefryses indtil arbejdsmarkedet forlades. Den 1. september 2020 starter den nye ferieordning, dvs. herefter opspares der 2,08 feriedage hver måned, som kan afholdes den efterfølgende måned. Såfremt du er ansat og afholder ferie med feriepenge eller feriegodtgørelse, vil du således alene have omkring 16 dages feriepenge til rådighed i foråret/sommeren 2020. Derudover gælder der særlige ansættelsesretlige regler for, hvorvidt din arbejdsgiver kan ’’tvinge’’ dig på ferie og i givet fald hvornår. Dette hjemles oftest i din ansættelseskontrakt. Udgangspunktet er imidlertid, at samtidighedsferie starter fra den 1. september 2020. Derfor gælder ovennævnte i dit spørgsmål vedrørende 2021.