PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forslag vil hæve boafgiften

Socialdemokratiet ønsker at ændre boafgiften - også kaldet arveafgift. Deres forslag går på både at ændre grænserne for, hvornår man skal betale boafgift - men de ønsker også at indsætte en ny grænse i toppen, hvor der skal betales mere i afgift.

“I store træk handler Socialdemokratiets forslag om, at dem, der har mest, skal betale mere. Selvom det vil have positiv betydning for de fleste, kan det alligevel også skabe problemer, hvis det er virksomheder, der skal arves. I værste fald kan arvingerne blive tvunget til at sælge virksomheden,” fortæller advokat Mie Rahbek Thomsen fra Advodan Slagelse.

 

En differentieret boafgift

Som reglerne er i dag, er der kun én grænse på 295.300 kr. Hvis arven overstiger dette, skal der betales afgift; 15 % for afdødes nærmeste familie, og yderligere 25 % for arvinger udenfor den nærmeste familie.

Med forslaget ønsker Socialdemokratiet at ændre grænsen, og dermed hæve bundfradraget til 500.000 kr. - samtidig med at de også ønsker at hæve afgiften til 30 % for arv, der overstiger 3 millioner kr.

“Dem, der ikke arver så meget, slipper for at betale afgift, hvilket jo vil være positivt for en del arvinger, idet mange dødsboer kun har en mindre formue. Men med forslaget om en øget afgift i toppen kan det få en negativ betydning og skabe problemer i de sager, hvor det er virksomheder, der skal arves. Her kan man risikere, at skulle finde likviditet til at betale boafgiften, hvis man ikke bare kan hive penge ud af virksomheden. Og det er ikke alle, der kan det. Derfor kan arvingerne i værste fald blive nødt til at sælge virksomheden, som måske har været stiftet og drevet af familien igennem mange år,” fortæller Mie Rahbek Thomsen.

 

Sommerhuse kan også blive ramt

Med forslaget om en øget afgift på arv over 3 millioner kr., er det ikke nødvendigvis kun virksomhedsejere, der bliver ramt. Helt almindelige danskere med en gennemsnitlig formue, hus og sommerhus kan også blive ramt.

“Hvis formuen i et dødsbo eksempelvis består af et hus med en stor friværdi, og der ikke er andre aktiver i boet, så skal arvingen selv finansiere boafgiften, for at kunne beholde huset. Det kunne eksempelvis også være et sommerhus med en attraktiv beliggenhed,” siger Mie Rahbek Thomsen.

Derfor anbefaler hun, at man i endnu højere grad gør sit for at sikre sine arvinger: “Det handler ikke kun om at skrive testamente, for afgiften er, hvad den er. I et testamente kan testator dog indskrive, at boet skal betale afgiften for værdien af eksempelvis smykker, som en bestemt arving skal have, men boafgiften kan ikke undgås. I stedet skal man gøre sig andre overvejelser, mens tid er. Hvis man har et sommerhus, kan man sælge det til børnene og lave et gældsbrev for købesummen, som gradvist afdrages ved at modregne i en afgiftsfri pengegave hvert år. På den måde undgås boafgiften for så vidt angår sommerhusets værdi. På samme måde skal virksomhedsejere også tænke generationsskifte ind, hvis en virksomhed skal gå i arv til børnene.”

Advokaten anbefaler at være forudseende og sikre sig selv og familien i god tid:

  • Lav et testamente. Boafgiften kan ikke omgås i et testamente, men arven til børnene kan gøres til særeje, så de ikke risikerer, at skulle dele arven med en ægtefælle ved skilsmisse eller dødsfald.
  • Tænk langsigtet. Hvis det i sidste ende er børnebørnene, der skal arve, så testamenter direkte til dem. Derved skal børnene ikke først betale 15% i boafgift, og børnebørnene betale 15% ved deres død (eller 2 x 30 % hvis det er over 3 millioner kr.).
  • Lav fremtidsfuldmagter. Således kan der fortsat gives afgiftsfrie gaver ved fx sommerhusoverdragelse, selvom den ene ægtefælle eksempelvis er blevet dement.
  • Forbered generationsskifte af virksomheden i god tid. Det tager tid, og med udsigt til de nye regler, bør man gå i gang endnu tidligere.
Indsender formularen...

Skal vi hjælpe dig med testamente, fremtidsfuldmagt eller generationsskifte?

Vil du vide mere?

Mie Rahbek Thomsen

Advokat, partner og direktør
Læs mere om Mie

1 kommentar

Helle

Min mor på 90 lever jo desværre ikke evigt, så jeg har et spørgsmål ang. arven efter hende. Min bror og jeg er eneste arvinger. Hvis jeg frasiger mig min andel af arven, vil den så automatisk gå videre til mine børn? Ved at springe et led over, tænker jeg, at man kan nøjes med at betale de 15% i boafgift én gang.