PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Guide: Huskøb for begyndere

Springet fra lejlighedsejere til husejere er stort på mange områder. Når du og en eventuel partner går fra lejlighed til hus, skal I nemlig til at sætte jer ind i en række nye forhold. Blandt andet at I som husejere er eneansvarlige for både grunden og jeres ejendom.

Advokatfuldmægtig Betina Becker Madsen fra Advodan Tønder guider jer her til en sikker hushandel, når hun udpeger de fire vigtigste fokusområder, du og din partner bør have styr på, når I køber hus for første gang.

 

1. Økonomi

”Inden I begynder at kigge efter hus, er det vigtigt at have styr på, hvor meget I kan købe for. Der er forskellige regler, I skal kunne efterleve. Blandt andet at I selv skal have sparet 5 % af boligens købsværdi op”, forklarer Betina Becker Madsen og anbefaler, at I sammen med banken bør stille jer selv spørgsmålene; hvad kan vi låne? hvad kan vi reelt set sidde til? og hvor stramt ønsker vi at sidde i det?

 

2. Handlens dokumenter

Med hushandlen følger en række vigtige dokumenter, I bør sætte jer godt ind i.

 

Købsaftale med advokatforbehold

Et advokatforbehold giver jer muligheden for at overveje købet på ny, når I har fået advokatens syn på sagen. Husk at I selv skal anmode om at få advokatforbeholdet med i købsaftalen.

”Vi anbefaler altid, at der indsættes advokatforbehold i købsaftalen. Dermed bliver jeres underskrifter på købsaftalen betinget af, at jeres advokat godkender aftalen. Skulle I fortryde købet, sikrer advokatforbeholdet, at I ikke skal betale godtgørelse til sælger, og handlen bortfalder”, fortæller Betina Becker Madsen.

 

Servitutter

En servitut er en begrænsning i jeres råderet på ejendommen og kan for eksempel indeholde kommunale byudviklingsplaner eller rettigheder til færden på ejendommen. Servitutter, der er tinglyst på ejendommen, kan derfor have en stor betydning for jeres råderet.

Jeres advokat vil gennemgå servitutterne med jer og oplyse jer om, hvilken betydning servitutterne har for jeres ejendom, og hvordan de begrænser jeres råderet.

 

Tilstandsrapport og el-installationsrapport

En tilstandsrapport bliver foretaget af en byggesagkyndig og beskriver husets tilstand. En el-installationsrapport bliver udarbejdet af en autoriseret elinstallatør og beskriver, hvorvidt elinstallationerne er funktionsdygtige og lovlige. Tilstandsrapporten og el-installationsrapporten er dermed med til, at I som købere bliver opmærksomme på eventuelle fejl og mangler ved ejendommen. Tilstandsrapporten og el-installationsrapporten er ligeledes en forudsætning for, at I kan tegne en ejerskifteforsikring.

 

Ejerskifteforsikring

Med en ejerskifteforsikring er I som købere sikret, hvis det skulle vise sig, at huset gemmer på skjulte skader, som ikke er nævnt i el-installationsrapporten eller tilstandsrapporten.

”Det er frivilligt, om I ønsker at tegne en ejerskifteforsikring, men det er en rigtig god idé at gøre det. Vælger I at tegne en ejerskifteforsikring, skal I huske, at ejerskifteforsikringen skal være tegnet, inden I overtager nøglerne til huset”, forklarer Betina Becker Madsen.

 

3. Grunden

Som husejere bliver I eneansvarlige for ejendommens grund. I skal derfor være meget opmærksomme på, om I køber en forurenet grund. En grund, der er forurenet, kan i mange tilfælde godt benyttes, som om den ikke var forurenet. Men I kan få problemer med at sælge ejendommen igen, hvis grunden er forurenet.

 

4. Fremtidssikring

Køber I hus sammen uden at være gift, er det vigtigt, at I overvejer, hvordan I kan komme ud af samejet, i tilfælde af at I skulle gå fra hinanden. Det kan I gøre ved at oprette en samejeoverenskomst. En samejeoverenskomst klarlægger vilkårene for samejet og sikrer klare regler over det fælles ejerskab.

”Skulle I gå fra hinanden, vil overenskomsten klarlægge, hvordan I bedst muligt kommer ud af ejerskabet”, siger Betina Becker Madsen og anbefaler derudover også, at I i samme omgang overvejer, om I bør oprette et testamente. Således kan I sikre, at længstlevende har de bedste forudsætninger for at kunne blive i huset.


Advokatfuldmægtig Betina Becker Madsen opsummerer med en tjekliste over, hvad I bør bruge en advokat til i forbindelse med jeres huskøb:

  • Få et advokatforbehold i købsaftalen, så I har mulighed for at lave ændringer i aftalen eller helt fortryde uden ekstra omkostninger
  • Juridisk gennemgang af købsaftalen og alle tilhørende bilag
  • Rådgivning om konsekvenserne af de tinglyste servitutter og forpligtelser
  • Rådgivning om forureningsforhold på ejendommens grund
  • Er I ugift, bør I overveje at få lavet en samejeoverenskomst, så I sikrer hinanden bedst muligt, skulle I gå fra hinanden. I bør samtidig overveje at få oprettet et testamente, i tilfælde af at den ene af jer dør, således at længstlevende kan blive i huset
Indsender formularen...

Skal vi hjælpe med dit huskøb?

1 kommentar

Klaus Ising Hansen

Hej Advodan I henviser til tilstandsrapport og el-installationsrapport i artiklen, hvilket også er fint. Men jeg vil foreslå, at I derudover anbefaler huskøbere, at der bliver foretaget en gennemgang og TV-inspektion af kloaksystemet inden købsaftale underskrives. Jeg har flere gange oplevet, at manglende fokus på kloaksystemet er blevet særdeles dyrt for huskøberen. Mvh. Klaus Ising Hansen

Jorn Jepsen

Jeg er helt enig i tv inspektion hvis huset er mere end 10 år. Og især ældre landejendomme "skal" man investere beløbet. Alternativt kan sælger lade dette udføre forinden, og bruge det som et salgsaktiv. Men der er også køberrådgivning og termografering og listen kunne fint udvides med asbest, pcb, phenoler, radon måling, olie, gammelt nedgravet byggeaffald.