PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Håndværkerfradrag er også for lejere

Regeringen har genindført håndværkerfradraget, så det gælder i hele 2015. Det betyder, at du kan få fradrag for håndværkerudgifter på op til 15.000 kroner med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015 og frem til 31. december 2015. Reglerne gælder både boligejere og lejere.

De fleste boligejere kender til muligheden for at få håndværkerfradrag for lønomkostninger til håndværkerarbejde eller rengøringshjælp i huset. Men håndværkerfradraget er ikke forbeholdt boligejere. Bor du til leje, så kan du også benytte fradraget fx i forbindelse med renovering ved fraflytning.

Håndværkerfradraget er ikke forbeholdt boligejere. Bor du til leje, så kan du også benytte fradraget fx i forbindelse med renovering ved fraflytning.

"Som lejer kan du få fradraget uanset, om det er dig selv, der står for at hyre håndværkere til fx gulvafslibning eller malerarbejde, eller om det er udlejer, som tager sig af det," fortæller advokat Kim Østergaard fra Advodan i Aalborg.

 

Håndværkerfradrag for istandsættelse inden fraflytning

"Lejere kan få fradrag, hvis lejer skal betale for istandsættelse af lejemålet - og det gælder uanset om det står i lejekontrakten, er aftalt mellem lejer og udlejer eller beror på en domstolsafgørelse. Lejer får også fradraget selvom regningen for arbejdet står i udlejers navn, og lejer trækkes for udgifterne fra et forudbetalt depositum. Det kræver blot dokumentation for, at pengene for arbejdet er trukket fra depositummet," forklarer Kim Østergaard.

"Hvis det ikke står i lejekontrakten, at arbejdet skal udføres af bestemte håndværkere, så kan det ofte godt betale sig for lejer selv at stå i spidsen for istandsættelsen eller vedligeholdelsen. På den måde kan de selv indhente tilbud fra håndværkere og være med til at påvirke regningen".

45 kommentarer

Rie Grenaa

Lejerbo specificerer i fraflytningsrapport ikke arbejdsløn og materialer hver for sig. Men som samlede enheder f.ex. gulv letslebet + 2 gange stronglak. De vil ikke fremsende mere specificeret fraflytningsrapport, hvilket forhindrer, at jeg kan bruge håndværkerfradrag. Hvad gør jeg?

Allan Højbak

Udlejer skal inden 14 dage efter fraflytning skriftligt meddele, hvilke mangler der skal udbedres for lejers regning, og andre mangler kan ikke gøres gældende mod lejer. dermed har man også som lejer et krav på, at de krav, som udlejer modregner i depositum, i rimeligt omfang er specificerede, så man som lejer kan konstatere, at man kun har betalt for de arbejder, som der er enighed om. Når lejerbo ikke vil specificere kravet, kan du overveje at indbringe spørgsmålet/sagen for huslejenævnet. Skriv til Lejerbo og meddel at du hvis de ikke vil specificere arbejderne, så vil du indbringe sagen for huslejenævnet. Husk for øvrigt at der kan være en problemstilling i.f.t. SKAT; idet lejligheden skal anvendes til bolig på udførelsestidspunktet for at berettige til håndværkerfradrag. Såfremt du er flyttet opfyldes disse krav således ikke ( mærkeligt nok - men sådan er reglerne)

Mikael Ølting

I skriver tidligere i denne tråd: "Håndværkerfradraget er ikke forbeholdt boligejere. Bor du til leje, så kan du også benytte fradraget fx i forbindelse med renovering ved fraflytning". Mit spørgsmål er: Giver det overhovedet mening i 2016 at forsøge at opnå håndværkerfradrag for renovering ved fraflytning af lejet lejlighed. Langt, langt hovedparten af regningen ved fraflytning af en lejet lejlighed vedrører jo indvendigt malerarbejde samt gulvafslibning, og ingen af disse udgifter er jo fradragsberettiget efter den nye 2016-2017 ordning.

Ulrik Henriksen

Det er korrekt, at ordningen i 2015 var mere relevant for lejere i forbindelse med fraflytning, idet indvendigt malerarbejde og gulvarbejde genske rigtigt er udgået af ordningen. Ved leje af villa eller rækkehus, kan det dog stadigt være aktuelt som lejer, at overveje håndværkerfradrag.

Henrik

Hej. Vi bor til leje på en ejendom vi skal købe i 2017 højst sandsynligt. Vi står og skal have hulmursisoleret ejendommen og spørgsmålet er om vi som lejere kan benytte os af håndværkerfradraget til dette med tanke på at vi skal købe ejendommen i 2017?

Ulrik Henriksen

Det har ikke betydning for retten til håndværkerfradrag om man er ejer eller lejer. Du skal dog som lejer selv betale for arbejdet, du skal bo i boligen mens arbejdet bliver udført og endelig skal du i henhold til lejekontrakten have ret til at vedligeholde boligen.

Dorte Lind

Vi bor i en gammel andelslejlighed og har netop bestilt to nye "yderdøre" - døre til hhv. for- og bagtrappe. Vi skifter dørene bl.a. for at isolere mod kolde ikke-isolerede trapper. Kan man få håndværkerfradrag for det? Det er os og ikke andelsforeningen, der betaler for døre og håndværkere.

Ulrik Henriksen

Hej Dorte Udskiftning af yderdøre er omfattet af reglerne om grøn istandsættelse, som kan medføre håndværkerfradrag. Ved istandsættelse af andelsbolig, er det en betingelse, at I selv betaler regningen. Herudover er det en betingelse, at foreningens vedtægter giver jer ret til at istandsætte yderdørene. Husk at det kun er arbejdslønnen, som er fradragsberettiget.

Gitte

Er dette stadig aktuelt i dag? Kræves det ikke, at det der udføres er miljøforbedrende eller har jeg misforstået det? Mvh. Gitte Thyssen

Ulrik Henriksen

Hej Gitte Det er korrekt. Der er indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser, samtidig med, at fradragsretten fjernes for ikke-grønne ydelser.

Mogens Kimolo

Et lidt tænkt eksempel. 1. Jeg får indstalleret et nyt køkken hvor køkkenmontøren selv fremstiller køkkenet og dermed anvender arbejdskraft og heraf timeløn, som jeg så betaler sammen med selve monteringen. Kan jeg frætrække HELE de anvendte timer. 2. Jeg får indstalleret et fabriksfremstillet køkken. Fabrikken som fremstillede dette har jo brugt håndværkere til dette. Kan jeg fratrække deres arbejstid? Går ,an helt tilbage var der jo også en skovarbejdef der skulle have løn m.m.😆

Ulrik Henriksen

Hej Mogens Istandsættelse af køkken og bad er ikke en del af ordningen for håndværkerfradrag i 2016.

Mariann Poulsen

Kære advokater, MIne gamle forældre på hhv 85 og 86 år opsagde deres lejede lejlighed 31. januar 2014 til fraflytning 30 april 2014. I opsigelsesperioden fik de et tilbud fra en maler vedr. istandsættelse. For at gøre istandsættelsen mulig fraflyttede mine forældre før 30. april til deres nye lejlighed. Regningen betales pr check og der foreligger en kvittering og kopi af kontoudtog. Efter malerarbejdet udførte de slutrengøring og lejligheden blev afleveret anmærkningsfri den 30. april 2014. Da flytningen var på plads, hjalp min bror med at udfylde skemaet for ansøgning om håndværkerfradrag, da begge forælde er fritaget for digital post og ikke har nogen computer. Ansøgning om fradraget afslås med den begrundelse, at regningen er betalt med check og fordi de ikke har boet i lejligheden under arbejdet. Mine forældre er helt slået ud og føler sig så dårligt og uretfærdigt behandlede. Kan I hjælpe med et godt råd vil vi være dybt taknemmelige. Med venlig hilsen datteren

Kim Østergaard

Hej Mariann, Som jeg vurderer kan fradrag ikke nægtes som følge af betaling med check. Betaling med check er fortsat en gyldig betalingsmåde. På den anden side kan fradrag nægtes, hvis fraflytningsarbejderne er udført på det tidspunkt, hvor lejerne ikke længere boede i lejligheden.

Matilde

Hej, Jeg sidder lige nu med et udlejningsfirma, der ikke vil/kan specificere min regning på flytteopgørelsen. På nuværende tidspunkt står der bare: Maling xxxx kr. Gulvslibning xxxx kr. I deres ejendomsadministration siger de, at de kører med en fast kvm pris, hvor lønnen er indregnet og de derfor ikke kan lave en regning, hvor man kan se, hvor mange arbejdstimer der er brugt og dermed heller ikke indberette og få fradrag for renoveringen ved fraflytning. Kan det virkelig passe, at de må gøre det sådan? Venligst Matilde

Kim Østergaard

Hej Matilde, Du må bede ejendomsadministratioen om en specificeret opgørelse af arbejdsløn og materialeforbrug. Alternativt må du bede dig oplyse andelen af arbejdslønnen for den samlede opgørelse du har modtaget.

Brian

Hej Den med at vi ikke kan få fradrag fra vores vedligeholdelseskonto er jeg indforstået med, men hvad nu hvis der er kommet en ekstra regning dvs at ens depositum ikke har dækket hele vedligeholdelsen. Vi har fået en ekstraregning på ca. 5000,- fordi vores depositum var relativt lav. den betales direkte fra min konto elektronisk, så burde det da være fradrags berettiget...eller hvad ?

Bjørn Ravn

Hej, om du betaler via depositum eller ekstraregning er for så vidt underordnet, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne (beboet lejemålet, kun arbejdsløn osv), fordi du betaler og dermed har ret til fradrag.

Pernille

Jeg har modtaget en faktura for istandsættelse af lejligheden fra udlejer i forbindelse med fraflytning. Jeg havde stadigvæk bopælsadresse i lejligheden da istandsættelsen blev udført. Da jeg vil indberette håndværker fradrag for arbedslønnen, står der at virksomheden ikke er momsregisteret og jeg derfor ikke kan indberette. Ifølge min regning har jeg betalt moms for istandsættelsen. Dette er umiddelbart ikke lovligt så vidt jeg kan læse, kan jeg bare bede dem om at udbetale momsen tilbage? Mvh Pernille

Bjørn Ravn

Hej Pernille, Du har selvfølgelig krav på, at "momsen" tilbage, for den må kun opkræves af momsregistrerede virksomheder, og jeg ville da nok også overveje at bede om at få resten tilbage, da det jo dybest set må være "sort arbejde".

Sabrina

Kan jeg så håndværkerfradrag for istandsættelse af en lejlighed fraflyttet i 2014?

Bjørn Ravn

Hej, det kan sagtens være, at du kan opnå fradrag - kontakt evt. Skat herom via deres hjemmeside.

Stefanie Conradsen

Hej Er man også berettiget i en almen boligorganisation hvor håndværker der samarbejder med boligforeningen udfører arbejdet? Skal man bo i sin bolig på tidspunktet hvor arbejdet bliver udført?

Bjørn Ravn

Hej, Man må ikke være fraflyttet lejligheden, når arbejderne udføres, men om arbejderne udføres af en håndværker, som samarbejder med udlejer er for så vidt ligegyldigt.

Trine

Hej Bjørn Så havde man lige et håb om håndværker fradrag, men ja det duer jo ik når man ik bor i lejl. Men det giver egentlig heller ikke mening at når man har betalt 3 forudbetalt husleje, men egentlig kun kan bo der 2 1/2 måned fordi de skal istandsætte lejl. De sidste 14 dage. Kan man egentlig forlange at se det færdige resultat? Sådan så de ik bare skriver en masse på og så ik gør det? Og hvor ved skat fra om man bor der eller ej i de 14 dage?

Bjørn Ravn

Hej, Jeg medgiver, at fradraget er lettere at udnytte i ejerbolig, men sådan er reglerne nu en gang blevet udformet. Jeg tør ikke sige, hvilken kontrol Skat udfører.

Anita S

Hej. Den 30/6-2012 fraflyttede jeg min lejebolig. Ved fraflytningen blev boligen gennemgået og der skulle udføres en del malerarbejde samt lakering af gulve, osv., inden den nye lejer skulle flytte ind 14 dage senere. Alt i alt ville det blive 25000 kroner. Da jeg ikke lige havde hele beløbet på én gang, har jeg siden betalt 500 kroner om måneden, er først færdig med at betale hele beløbet sommeren 2016. Men nu erfarer jeg, at jeg muligvis kan få håndværkerfradrag? Er dette korrekt? Og hvordan søger jeg lige her og nu?

Bjørn Ravn

Hej Anita, det er en betingelse for at opnå fradraget, at man har boet i lejligheden, mens arbejderne blev udført -man må altså ikke være flyttet til ny adresse, for så er det ikke længere ens bolig. hvis du alligevel vil forsøge at opnå fradrag, skal du kontakte Skat.

Carina

Fraflytning af lejlighed. Vi er lige fraflyttet en lejlighed hvor vi skulle afleverer den nyistandsat. Vi betalte en maler for malerarbejdet hvilket løb op i 22000 kr. Vi betalte det selv og fik 14 dage senere penge fra vores vedligeholdelseskonto. Kan vi trække håndværkerlønnen fra nu hvor vi selv betalte og vores navn står på regningen? Mvh. Carina O

Bjørn Ravn

Hej Carina, Fradraget er betinget af, at man bor (er tilmeldt på adressen) i lejligheden, når arbejderne udføres, og at man selv betaler for dem, så umiddelbart har I ikke ret til fradraget, men.....

Jørn Christensen

Renovering af køkken: Jeg bor til leje i en boligforening og tog kontakt til inspektørafdelingen sidst i august d.å., for at få ændret køkkenbordpladen's højde fra 81 cm i højden til 91cm - som er den maximale højde, der kunne lade sig gøre pga. vindue etc., da jeg fik ondt i ryggen ved at stå foroverbøjet ved arbejde i køkkenet. Det skal hertil oplyses, at køkkenet ikke er ændret tidligere og derfor er fra 1947, men ellers ok. Den nye bordplade, havde jeg selv købt, da jeg mente, at jeg selv - evnt. med lidt hjælp fra familie i første omgang selv kunne foretage ændringen - hvilket viste sig, at være mere omfattende end jeg regnede med. Boligforeningen kontaktede et lokalt byggefirma, som de bruger og arbejdet blev udført til min fulde tilfredshed og jeg har nu fået en faktura fra foreningen - vedlagt en udspec. kopi af faktura fra håndværkeren, hvoraf det fremgår, at arbejdsløn fra snedker & vvs - beløber sig til kr. 5.238,13 incl. moms. - spørgsmål; kan jeg benytte håndværkerfradraget i det tilfælde?. Glæder mig til at høre nærmere, Jørn Christensen

Bjørn Ravn

Hej Jørn, Det er min opfattelse, at du har ret til fradraget, da reparation og fornyelse af køkken er inde under fradraget.

Mette

Da min mor pludseligt er død, hvad gør jeg så med hendes håndværkerfradrag. Kommer det med på hendes skat eller min skat?

Bjørn Ravn

Hej, håndværkerfradraget tilkommer boet efter din mor, så det må forsøges indberettet under boet.

Lene Jensen

Hej Bjørn Ravn Jeg har et spørgsmål omkring håndværkerfradrag. Eksempel: Lejer skal flytte og flytter først adr. den dag hvor opsigelsesperioden slutter. Der er blevet malet osv. i lejligheden. Hun modtager en flytte opgørelse fra boligforeningen, hvor timeløn og malerarbejde er lagt sammen. Hun har et indskudslån hos kommunen, som hun afdrager på. Der bliver pengene som hun skal betale i forbindelse med flytte opgørelsen trukket i. Er der mulighed for hende at trække timelønnen fra som håndværkerfradrag på malerarbejdet? Også selvom pengene bliver betalt via indskudslånet, som hun afdrager på? Venlig hilsen Lene

Bjørn Ravn

Hej Lene, lejer kan kun få fradrag, hvis lejer faktisk har beboet lejelejligheden, mens arbejderne blev udført, så fradraget kan falde på dette punkt. Dernæst skal regningen være specificeret, så det kan ses, hvor meget der er arbejdsløn. om regningen så i sidste ende betales kontant, via betalt depositum eller et indskudslån - det afgørende er, at lejer betaler direkte.

Rikke Bundgaard

Jeg er netop fraflyttet en leje bolig hvor istandsættelse blev trukket fra min forud betalte depositum. Jeg har også modtaget en opgørelse hvori det fremgå at instandsættelsen er fratrukket. Men kan jeg trække det fulde beløb fra på min selvangivelse eller skal jeg have specificeret hvad der er arbejdsløn/materialer?

Bjørn Ravn

du kan under ingen omstændigheder fratrække andet end arbejdsløn, men jeg tør på det foreliggende grundlag ikke sige, om der ergrundlag for fradrag (arbejdernes type osv).

Jens Laugesen

Hej, I skriver godt nok man skal have indberettet evt. fradrag for arbejder i 2013 senest d. 28. februar 2014. Alligevel må jeg lige høre om der så ikke længere er nogen mulighed for os der har fået inddraget depositum ved fraflytning til istandsættelse, når det er lavet i 2013 (juni 2013)?

Bjørn Ravn

Hvis du opfylder de forskellige betingelser for som lejer at opnå fradraget, skal dette være indberettet senest den 28. februar 2015 - for tidligere år skal du ind og ændre årsopgørelsen.

Susanne OLsen

Hej Vi holder en pause i vores ægteskab så min mand er fraflyttet huset, det er ham der ejer det og vi har fælles økonomi vedr. hus. Vi har været gift i 30 år. Kan vi begge få fradrag for håndværkerudgifter, eller er min mand nødt til at flytte hjem mens arbejdet foregår?

Bjørn Ravn

Huset skal tjene som bolig, mens arbejderne foregår, når der er tale om en helårsbolig, hvis man skal have fradraget, så din mand opfylder ikke umiddelbart betingelserne. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om han reelt kan opnå fradrag ved at flytte tilbage i huset, da det alene bliver midlertidigt ophold i det omfang, hvor han ikke opgiver sin anden nuværende bopæl, men....

T. Hansen

Hej. Vi er et par, der har boet i leje lejlighed hvor vi i foråret fik malet vægge, lofter mv. Vi flytter nu her i det sene efterår til hus vi har købt hvor der også skal laves en de istandsættelse. Kan vi få dobbelt håndværker fradrag - dvs. hver fradrage 2 x 15.000 i alt. Både for arbejde i den lejlighed vi har boet til leje i og nu så for arbejde der skal udføres i det hus vi har købt?

Bjørn Ravn

Hej. Fradraget er kr. 15.000 pr. person pr. år, så I kan desværre kun opnå een gang fradrag.

Pia Ingevold

Jeg bor i en lejlighed, hvor en del af indvendig vedligeholdelse påhviler lejeren. Jeg indbetaler til en vedligeholdelseskonto. Har nu fået udført filtning af vægge og maling af disse for 25000.00 kr.. Kan jeg fratrække håndværkerfradrag for dette beløb? I et ovenstående svar står der, at vedligeholdelseskontoen er udlejers, men jeg har dog indbetalt de månedlige beløb til kontoen, dog svarer indbetalingen årligt (ca. 6000,00 kr.) ikke til de 15000,00 kr., som der kan fradrages, så hvis man har ret til fradraget, kan jeg så kun fratrække et beløb sv.t. det indbetalte beløb i 2014?

Bjørn Ravn

Hej. Du har desværre ikke mulighed for håndværkerfradrag, da betaling via vedligeholdelseskonto ikke sidestilles med betaling af dig (uanset at du via lejen indbetaler på vedligeholdelseskontoen).

Hans Mehl

Hej. Ved flytte synet sagde udlejeren at udgifter til maling,og gulvafslibning nok ville blive ca, 16.000. Vi fik ikke noget nedskrevet på et stykke papir,og vi har ikke hørt noget fra udlejeren endnu 14dage efter. Skal han ikke fremkomme med et krav inden de 14 dage er gået.? På forhånd tak for svaret. Mvh Hans

Bjørn Ravn

Hej, efter lejelovens § 98 skal udlejer inden 14 dage efter lejers fraflytning meddele, hvilke mangler der skal udbedres for lejers regning, og jeres udlejer står selvfølgelig i en meget dårlig bevismæssig position, hvis der ikke er giver skriftlig besked om manglerne, men hvis I er enige om, at der skal males og foretages gulvbehandling, skal udlejer for så vidt ikke inden for fristen komme med yderligere, for det er jo ikke givet, at håndværkkernes regning kan foreligge på så kort tid. For at sikre sig bevis for det aftalte vil de fleste udlejere fremsætte skriftlig påkrav eller udarbejde en fraflytningsrapport.

Pernille

Min svigerfar er netop død og hans lejebolig skal istandsættes. Kan vi anvende håndværkerfradraget når vi laver boets årsopgørelse 2014?(han boede jo af gode grunde ikke i lejligheden på tidspunkt for istandsættelse)

Bjørn Ravn

Nej, der er desværre ikke mulighed for fradrag i den beskrevne situation.

Maria Bønding

Hej :) Vi flyttede fra en lejlighed i Maj måned. Fik en faktura i juli om hvad der var lavet. og fik derefter en mail om hvor meget af vores depositum der var brugt.(det hele og mere til) bedte så efterfølgede om flere detaljer som arbejdsløn osv. Og fik svar på mail. Spørgsmålet er så om mailkorrespondancen mellem mig og udlejer/håndværker er nok bevis over for skat, hvis de beder om det ? :) Mvh. Maria Bønding

Bjørn Ravn

Hej, Uden at have set korrespondancen tør jeg ikke sige, om I har tilstrækkelig dokumentation, og om I overhovedet opfylder betingelserne for at opnå fradrag (bopæl, de eneklte arbejder osv).

David Oliver

Hej, Vi er et par der bor til leje og vi har netop fået lavet nyt køkken, hvor håndværkerudgiften er kommet op omkring 100.000 kr. Det er vores boligforening der har betalt udgifterne, men vi har fået en huslejestigning og kommer derved til at betale hele udgiften selv. Er vi berretiget til håndværkerfradraget? Mvh David

Bjørn Ravn

Hej, I kan desværre ikke opnå fradrag for en udgift, som Ibetaler via en lejestigning.

David

Hej. Står og ska fraflytte lejeboligen til 15/8, har skriftligt fået lov selv at istandsætte, dog med "krav" om aut. gulvafslibning. Spørgsmålet lyder så: da jeg ska flytte sammen med min kæreste i hendes lejlighed, må jeg så godt flytte mine ting 1/8, for at få istandsat til 15/8 og stadig få fradraget på gulvafslibning? Min adr. Blir først flyttet 15/8 når alt arbejde er udført. David

Bjørn Ravn

Efter reglerne er der ikke mulighed for fradrag, da du er fraflyttet lejemålet, men umiddelbart tror jeg, at du i praksis vil få fradraget, når din adresse først flyttes efterfølgende.

Sanne Willumsen

Hej. Mit spørgsmål lyder: Kan jeg som lejer få håndværkerfradrag ved hvis jeg får lavet nyt køkken, da det køkken der er meget utidssvarende, og at jeg så betaler x antal kroner ekstra over huslejen i de næste 20 år? Med venlig hilsen Sanne Willumsen

Bjørn Ravn

Der er desværre ikke adgang til fradrag for arbejder, som betales via huslejen.

annie mortensen

Jeg har nøjagtig det samme spørgsmål, kan jeg få fradrag, når der betales med vedligeholdelseskonto ?????????????

Bjørn Ravn

Hej, Man kan kun få håndværkerfradrag, hvis man selv har betalt for arbejderne, så der er grundlæggende ikke mulighed for fradrag, hvis udgiften afholdes af en vedligeholdelseskonto, da indestående på en vedligeholdelseskonto ikke tilhører lejeren. Omvendt tror jeg ikke, at Skat undersøger, om man har fået refusion fra vedligeholdelseskonto, så i den situation kunne man sikkert opnå fradraget, men ikke på berettiget grundlag.

RB

Jeg er lejer og vi fik et tilbud om at have vores vinduer malet på indvedig side af et firma, som er valgt af udlejeren. Arbejdet er på forhånd godkendt og vi er sådan set forpligtet til at vedligeholde vores vinduer. Jeg har spurgt efterhånden ret mange og fik lige så mange forskellige svar på mit simple spørgsmål: Kan jeg få håndværkerfradrag? - Maleren mener, at vi sagtens kan få håndværkerfradrag og han vil lave en udspecificeret faktura til os, som opfylder de regler, som Skat fastsætter. Det er jo hele meningen med disse håndværkerfradrag. - Viceværten mener, at eftersom vi får udspecificeret faktura og vi betaler for arbejdet og han skal godkende arbejdet efterfølgende, så kan man efterfølgende få betalt vores udgifter fra vores vedligeholdelseskonto. - En økonomiansvarlig fra udlejeren mener ikke, at vi kan få håndværkerfradrag. Han henviste til Skat, hvor der står på deres hjemmeside, at man kan ikke få håndværkerfradrag, hvis det betales fra vedligeholdelseskonto, som med deres opfattelse er DERES penge. - Jeg spurgte Skat direkte om håndværkerfradrag. Skat kan man, som altid, ikke få noget som helst konkret svar ud fra, kun en række regler. Men den mail, jeg fik som svar på mit forespørgsel hos Skat på spørgsmålet, henviser ikke til vedligeholdelseskonti. Mailen gør det meget klart, at man kan kun få fradraget, hvis man selv fra sin egen konto har betalt for arbejdet. Det vil vi opfylde ved at betale maleren selv og derefter får godtgjort udgiften fra vedligeholdelseskontoen. Skat fastlægger 5 regler, som skal være opfyldt og de er opfyldt. Så hvad er det rigtige? Det ligner en farce, håndværkerfradrag har efterhånden været i brug i nogle år og den dag i dag er der ingen, der kan svare på det simple spørgsmål klart og entydigt.

Bjørn Ravn

Hej, Man kan kun få håndværkerfradrag, hvis man selv har betalt for arbejderne, så der er grundlæggende ikke mulighed for fradrag, hvis udgiften afholdes af en vedligeholdelseskonto, da indestående på en vedligeholdelseskonto ikke tilhører lejeren. Omvendt tror jeg ikke, at Skat undersøger, om man har fået refusion fra vedligeholdelseskonto, så i den situation kunne man sikkert opnå fradraget, men ikke på berettiget grundlag.

RB

Tak for dit svar. Det er bare underligt, at den vedligeholdelseskonto, som har det eneste formål at blive brugt til at vedligeholde boligen, er den eneste konto, som man ikke kan bruge til at vedligeholde boligen. De penge, som er indbetalt til den konto, stammer fra mig, og hvis jeg vil vælge at flytte, så får jeg da også udbetalt de overskydende penge. Hvorfor skal jeg som lejer stilles ringere end en ejer, som muligvis også har en pulje af penge mærket til vedligeholdelse?

JK

Vi har haft vores hus fremlejet og er nu selv flyttet hjem igen. Kan vi så få fradraget for malerarbejdet hvis de blev udført efter vi er flyttet ind og lejer er fraflyttet.

Bjørn Ravn

Hej, Der er umiddelbart ikke noget til hinder for, at I får håndværkerfradrag i den beskrevne situation.

Kent

Hej, jeg kan se man som lejer kan få Håndværkerfradrag, men hvad med som udlejer? Hvis man laver reparationer, ligne, kan man så få Håndværkerfradrag, eller er det kun lejerne der bor der, der kan få det? På SKAT står der til sidst "Når der er tale om en helårsbolig, skal man bo der, mens arbejdet udføres." og som udlejer bor man jo ikke i boligen, men det gør lejerne.

Bjørn Ravn

Hej. Fradraget blev indført som tilskyndelse til borgerne til at vedligeholde og forbedre deres boliger, men ordningen er ikke udvidet til også at omfatte udlejere, da man jo så ikke vedligeholder sin bolig. Derudover vil man som udlejer afhængig af skattemodel få fradrag for de omhandlede udgifter vi skatteregnskabet, og hensigten var ikke at give mulighed for dobbelt fradrag.

Lone Jørgensen

Hej Jeg vil høre om der er mulighed for at trække håndværkerfradrag fra når man har betalt leje i den pågældende periode, hvor der i dette tilfælde er tale om et badeværelse der blev istandsat? Der var ikke mulighed for at benytte bad eller toilet i 1 1/2 md men der blev stadigt betalt den månedlige leje til udlejer. Mvh Lone

Bjørn Ravn

Hej. Renovering af badeværelse kan være et arbejde, hvor der kan opnås håndværkerfradrag, men det kræver selvfølgelig, at man som lejer har betalt udgifterne, ligesom det skal understreges, at der kun kan fås fradrag for løndelen. Jeg kan på baggrund af dine oplysninger (har du betalt regningen, er den trukket i depositum, er det udført i forbindelse med fraflytning?) ikke besvare dit spørgsmål - evt. foreslår jeg, at du retter henvendelse til Skat, som gerne vil besvare dit spørgsmål.

Martin

Har netop været i dialog med SKAT og de bekræfter, at man i en lejlighed som man fraflytter/rømmer i de 14 dage før opsigelsen (udlejer krav), IKKE kan benytte håndværkerfradrag. Samtidig er det IKKE nok at bibeholde folkeregister på adressen i perioden..... er jeg den eneste der finder dette en smule mærkeligt. ?

Bjørn Ravn

Hej Martin, jeg er enig i, at det umiddelbart kan forekomme stødende, at man ikke kan opnå fradrag for arbejder, som er udført efter fraflytning, men man kan selvfølgelig sige, at lejemålet efter udflytning ikke længere er "bolig", og lovens baggrund var jo ønsket om at sætte gang i samfundet og midlet var fradrag for betalte lønudgifter til vedligeholdelse/forbedring af "boligen". jeg tror bare, at man må sige, at det varså langt, at den politiske vilje rakte.

Salam

Hej Jeg kan ikke forstå , hvad betyder håndværkfradrag?? Jeg bor i lejlighed , og jeg er ikke på arbejde nu ( modtaget kontanthjælp).. Har mulighed får håndværkfradrag ??? Eller nej ?? Tak for hjælp

Bjørn Ravn

Håndværkerfradraget betyder, at du har mulighed for at opnå skattefradrag for dine udgifter til arbejdsløn til nærmere bestemte arbejder i din lejlighed - altså fradrag på linje med det fradrag, som boligejere kan opnå ved forbedring af ejerbolig, men en forudsætning er, at du har betalt regning til en momsregistreret håndværker for noget arbejde, som er omfattet af reglerne. Om du modtager kontanthjælp eller har anden indtægt, har for så vidt ingen betydning for retten til fradrag.

martin

Følger lige med i majas spørgsmål. Vi står nemlig i en ligende situation. Finder. Det mærkeligt at man ikke. Kan benytte håndværkere fradraget Når man realt bliver bedt om at flytte ud 14 dage før. Man betaler faktisk leje mens. Men jeg fik det samme afvide af udlejer. "når man ikke bor i lejligheden kan man ikke bruge.fradraget."

Maja

Hej Bjørn. Nåh jeg kan se, at jeg umiddelbart ikke ville kunne få håndværkerfradrag ifm fraflytning af vores lejlighed, da vi ikke boede i den, da håndværkerne gik igang med arbejdet. Er det korrekt opfattet? En anden ting er: vi flyttede fra lejligheden d.1/12 2013 og lavede et flyttesyn sammen med udlejer samt de håndværkere der skulle udføre arbejdet samme dag. Sammen bliver der skrevet ned på et stykke papir, hvad der skal udføres af forbedringer og håndværkerne går næsten mere eller mindre igang efter vi er fraflyttet. Men vi har endnu ikke set skyggen af en regning/tilbagemelding på det. Vi har rykket udlejer flere gange, men han siger, det er håndværkerne han venter på...?? Det synes jeg lyder utrolig mærkeligt. Vi er ret sikre på at det er os, der har et tilgodehavende hos ham og at han bare trækker den så længe han kan, men er der en regel eller lov om, hvornår man kan kræve at NU skal vi se regningen? Vi har ydermere en halv husleje tilgode hos ham, da vi gik med til at være ude af lejligheden lidt før end vi skulle. Dette tilgodehavende har vi heller ikke modtaget og da jeg skriver til ham, at det vil vi egentlig gerne snart modtage, skriver han, at det lægges sammen med de andre regnskaber, vi har hos ham. Her mener han håndværkerregningen. Det mener jeg jo slet ikke, at han må, da det er to forskellige regnskaber. Åhh det er noget rod og vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre... Sikke en smøre jeg fik skrevet til dig. Undskyld men havde brug for at fortælle min historie og håber på et lille råd eller vejledning fra dig ;-) Mvh Maja

Bjørn Ravn

Hej Maja, der er i lejeloven ikke nogen regler for, hvornår en slutopgørelse over fraflytningsudgifterne skal være kommet frem til lejer, men alene en frist for, hvor sent en udlejer kan gøre mangler gældende, som skal udbedres for lejers regning. Men under alle omstændigheder skal opgørelsen være fremkommet inden rimelig tid, men som lejer kan man alene overveje, om man vil rejse et pengekrav imod udlejer, så der er desværre ikke så meget at gøre helt umiddelbart. Årsagen til, at man skal bebo lejligheden for at opnå fradraget, er, at det gives til forbedring af boligen, og hvis man er flyttet, er lejligheden jo ikke længere boligen, men det kan overvejes, om det er en fair løsning i forhold til en fraflyttende lejer.

annemarie andersen

Hej Jeg står i den situation og skal fraflytte min lejlighed . Udlejer har så 14 dage til at gøre mig opmærksom på hvad der skal laves i den for min regning - korrekt ikke ? Men hvis han nu ikke når at få malet, slebet gulve etc i de 14 dage hvor jeg stadig -teoretisk set bor der ( har folkeregister adresse der) - og arbejdet derfor ikke bliver udført i de 2 uger... kan jeg så få fradrag for det. Det bliver jo betalt ud fra mit depositum ? Ser frem til at høre fra dig

Bjørn Ravn

Hej Annemarie. Efter reglerne har man kun ret til fradraget, hvis arbejderne er udført, mens man stadig reelt bebor lejligheden. Dette skyldes, at man efter reglerne kan få håndværkerfradraget til vedligeholdelse af sin bolig, men i samme øjeblik man er fraflyttet, er der jo ikke tale om ens bolig. Om du betaler regningen direkte af egen lomme eller via dit depositum, har derimod ikke betydning for fradragsretten.

Claus

Hej Jeg har sidste år fået lavet køkken for 90.000kr. Jeg afdrager med huslejen 600kr om måneden de næste 20 år. Er det noget man kan trække fra i skat via håndværkerfradraget? Jeg har ikke en specificeret regning, men kan da muligvis skaffe en?

Bjørn Ravn

Hej Claus, Umiddelbart ser det for mig ud til, at du kan få håndværkerfradrag, idet fornyelse af køkken er inde under reglerne, idet du som lejer fortsat bebor lejligheden, idet (går jeg ud fra) du betaler for arbejderne via en tidsbegrænset forhøjelse af lejen - arbejderne må ikke bare betales som en del af lejen. Du skal selvfølgelig være opmærksom på, at det kun er lønudgiften i regningen, som udløser fradrag - ikke materialerne. Inden du kan få fradraget skal du have fat i en specificeret regning.

Bent

Tak for svaret, det ser ikke ud til at der er store muligheder. MVH Bent Rasmussen

Bent

Kan udgifterne til løn vedr. gulv- og malerarbejder ved fraflytning af lejelighed fratrækkes, selvom der er meldt flytning inden arbejdet udføres (man kan jo ikke bo i lejligheden medens dette udføres)? Der skal betales husleje medens arbejdet udføres.

Bjørn Ravn

Hej Bent, hvis du er fraflyttet lejligheden, tjener den ikke længere som bolig, og dermed vil du efter reglerne ikke have ret til fradraget, men du har selvfølgelig den mulighed at foretage fradraget og derefter tage diskussionen med Skat, hvis de måtte stille spørgsmål til fradraget, for du befinder i en gråzone, hvor du stadig er tilmeldt og betaler leje.

johnny

men det vil så sige at reglen ikke er noget værd, ingen har jo sin folkeregister adresse når de er fraflyttet en lejebolig som regel, men de bære stadigvæk udgiften for boligen jo, det kan simpelthen ikke passe og må bero på en fejltolkning af reglerne

Bjørn Ravn

Baggrunden er, at du kan få fradrag for lønudgifter til vedligeholdelse af din bolig, men når du er flyttet ud, tjener den ikke længere som bolig for dig, og der har ikke været politisk vilje til at ændre på dette.

Steffen

Hvis udlejer selv har håndværkere til at udføre renovations/vedligeholdsarbejdet i forbindelse med et opsagt lejemål, for det depositum der er indbetalt, kan de så nægte at udlevere en udspecificeret faktura/kvittering på det udførte arbejde som indebærer maling, gulvslibning og udskiftning af låse på lejemålet? Personen der repræsenterer udlejer og som foretog fraflytningsynet, fortalte at det var imod reglerne, men jeg synes at have læst flere steder at så længe man bor (har folkeregisteradresse) på lejemålet hvor arbejdet udføres, er service-/håndværkerfradraget OK. Og er jeg berettiget håndværkerfradraget og hvad kan jeg kræve af udlejer, når hans egne håndværkere benyttes?

Bjørn Ravn

Jeg er enig med dig i, at du har som udgangspunkt har krav på servicefradrag for udgifterne til løn vedr. gulv- og malerarbejder, når de er udført for din regning og mens du har beboet lejligheden - jeg går naturligvis ud fra, at du også har haft den indvendige vedligeholdelsespligt. Det er uden betydning, om udgiften er fratrukket dit depositum. I forhold til udlejer gælder der i lejeloven et specifikationskrav (altså en pligt for udlejer til i nødvendigt omfang at specificere sin opgørelse, så du som lejer har mulighed for at tage stilling til opgørelsen), herunder også udspecificere i materialer/arbejdsløn.

Specifikationskrav

Kan I være behjælpelige med hvor i lejeloven der står noget om dette specifikationskrav? Min tidligere udlejer nægter at udlevere en udspecificeret faktura, så jeg kan ikke se hvad der er materialer og hvad der er arbejdsløn.

Bjørn Ravn

Specifikationskravet er ikke beskrevet i lejeloven, men udlejer skal inden 14 dage efter fraflytning skriftligt meddele, hvilke mangler der skal udbedres for lejers regning, og andre mangler kan ikke gøres gældende mod lejer. dermed har man også som lejer et krav på, at de krav, som udlejer modregner i depositum, i rimeligt omfang er specificerede, så man som lejer kan konstatere, at man kun har betalt for de arbejder, som der er enighed om. hvis udlejer ikke vil specificere kravet, må man overveje huslejenævn/boligret.

Tino Nielsen

Ang håndværker fradrag for folk der bor privat til leje, vil jeg gerne vide om eks mine udgifter vil kunne trækkes fra i skat. Situationen er den er boligen kun er 6år gammel men desværre utæt og manglene isoleringen ved gulv mv. Indtil nu har jeg brugt små 4000kr i arbejdsløn, nu har jeg fået tilladelse til at skifte 1 teressedør og en dobblet fløj dør som er utætte og som ikke kan tætnes med lister. Så nye døre bliver det til. Bor et særdeles attraktivt sted og orker ikke lange retsager, selvom man kunne sige udlejer hængte på disse ting..Kan jeg trække mine udgifter fra til håndværkerløn ? alt er betalt over netbank Mvh

Bjørn Ravn

Hej, arbejdslønnen til udskiftning af døre kan fratrækkes, hvorimod udgiften til isolering af guld ikke er med på listen over arbejder, som kan give håndværkerfradrag.

Ole Specht

Hej alle og tak for orienteringen omkring fradrag ved flytning og modregning i depositum for lejere. Jeg har kenskab til skatteforvaltningslovens § 26 stk. 2 om genoptagelse. Gælder fradraget også for indkomstårene 2012, 2013 og 2014? Er der en domstolsafgørelse eller landsskatteretsafgørelse på forholdet, idet det fremgår af LL § 8v, at man skal bebo lejligheden når arbejdet udføres? Hilsen og god dag fra Ole Specht i Kolding

martin

Er man også berettiget hvis man fraflytter lejligheden i den 14 dages periode som udlejer kræver for at istandsætte lejligheden? Man betaler som lejer stadig for hele perioden og trækkes i depositum.

Bjørn Ravn

Hej Martin, Der er ikke noget til hinder for at opnå fradraget, når udlejer foretager arbejderne som anført af dig – selvfølgelig forudsat, at der er tale om arbejder, som er omfattet af fradraget. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har yderligere spørgsmål.

Erik

Hej Bjørn, Jeg synes ikke der er helt sammenhæng mellem besvarelse af spørgsmål til Martin (21-05-13) og AnneMarie (14-11-13). Begge spørgsmål omhandler den periode, hvor man fortsat betaler husleje, typisk 14 dage, hvor udlejer istandsætter lejligheden - men i de to spørgsmål er der to forskellige svar => hvad er forskellen? Mvh Erik

Bjørn Ravn

Hvis man er fraflyttet, kan man ikke få fradraget, så det sidste svar er det objektivt korrekte.

Erik

Ok, tak for svaret.

Kim Møller

Men man er jo altid fraflyttet når det er udlejer der står for det ik? Så det kan reelt ikke bruges i de fleste større udlejnings selskaber ... Hvad hvis man er ude af lejligheden men ikke har flyttet adressen endnu ? Kim

Bjørn Ravn

Hej, I den nævnte situation har man ikke adgang til fradraget, men man kunne jo prøve at indberette det og se, om det gled igennem.

Mette Juul Larsen

Jeg må sige at jeg finder det yderst mærkværdigt at en advokat opfordrer til ulovligheder!!!!

Lisette Hansen

Hej Det giver simpelthen ikke mening. Man har ret til fradraget, også selvom det trækkes af depositum. Man skal bare bo på adressen. Helt ærligt, sådan foregår det ikke i den virkelige verden. Man flytter 14 dage før, men betaler husleje måneden ud. Og herefter flytter man sin adresse. Hvorfor har man ret til fradraget ved fraflytning, når man ikke kan bruge det. Ingen logik. Lisette

Erik Skovfoged

Kan man få håndværkerfradrag, hvis man bruger sin vedligeholdelseskonto i en lejelejlighed til godkendte udgifter? vh Erik skovfoged

Bjørn Ravn

Hvis udgifterne hæves fra en vedligeholdelseskonto, vil der ikke være fradrag (da du så ikke betaler direkte).