PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Lange sangsbehandlingstider i Familieretshuset har konsekvenser

I april 2019 indførte regeringen et nyt system, hvor skilsmissesager og familie-tvister nu først og fremmest skal afgøres i det nye Familieretshus. Nu er det hele samlet ét sted for at gøre det nemmere og mere smidigt. Men hvad der blev skabt i god mening, har i stedet givet større problemer for familierne, hvor mange er kommet i klemme i de lange ventetider.

“Idéen med Familieretshuset er god, men eksekveringen mangler. Her lidt over et halvt år efter er der massive ventetider for familierne, og det skaber unødvendig konflikt, hvor børnene er taberne,” fortæller Mads Cramer-Kam, advokat hos Advodan Helsingør.

 

Nyt system har givet lange ventetider

Formålet med det nye Familieretshus er, at hele sagen skal afgøres samlet der, og hvis ikke den kan det, er det nu Familieretshuset, der skal sørge for dokumentationen til retten. “I det tidligere system brugte retten retsplejelovens regler og muligheder for selv at oplyse sagerne. Nu ligger det hele hos Familieretshuset, som skal indhente informationer i sagen. Det har givet en flaskehalsproblematik udover det rimelige,” siger Mads Cramer-Kam.

Da Statsforvaltningen stod for det, overdrog de ofte blot sagen til retten, hvis sagen krævede det. Nu skal Familieretshuset først screene alle sager og dele dem op i grøn, gul og rød, hvor rød skal i retten og gul skal vurderes yderligere, inden den eventuelt skal i retten. Grøn afgøres udelukkende i Familieretshuset.

“Når det hele skal gå igennem Familieretshuset skaber det problemer. Især for de sager, hvor der i forvejen er en konflikt. Det er almindelig kendt, at jo længere tid der går, jo mere konflikt kommer der i sagerne. Derfor står vi nu med mange sager, hvor konfliktniveauet er blevet optrappet. Det er hårdt for forældrene - og især for børnene,” siger Mads Cramer-Kam.

Ifølge DR havde Familieretshuset pr. 2. december 2019 1.200 sager, hvor familierne afventer en mødeindkaldelse - og 3.800 sager, hvor familierne har fået en indkaldelse, men stadig afventer første møde.

“Selvom familierne er blevet indkaldt, går der stadig lang tid, inden de kommer til. Og det er jo bare det indledende møde. Derfor er der lange udsigter til afgørelser. Helt op til 10-12 måneder,” siger Mads Cramer-Kam.

 

Det kan du selv gøre

I udgangspunktet kan du ikke selv gøre noget, for at få en hurtigere afgørelse. Det er ikke muligt at gå udenom Familieretshuset og fx selv gå i retten. Det er nemlig Familieretshuset, der ofte ender med at skulle tage stilling til både samvær, børnebidrag, forældremyndighed, bopæl osv. De beslutter også om det kan afgøres i Familieretshuset eller i Familieretten.

“Idéen med Familieretshuset er rigtig god. Før i tiden var det mere opdelt, og man risikerede både at skulle i Statsforvaltningen og retten. Med Familieretshuset ville man lave en samlet løsning, så hele systemet blev mere smidigt til fordel for familierne. Men med de massive ventetider har det kastet familierne ud i større frustrationer,” forklarer Mads Cramer-Kam.

Derfor er advokatens bedste råd til familierne, at de skal væbne sig med tålmodighed og uddyber:  “Sørg for at huske børnene i konflikten. Vi kan ikke gøre noget ved sagsbehandlingstiderne, men hvis man ikke er i konflikt, så bør man overveje, om man kan finde en løsning parterne imellem. Eventuelt med en god advokat, der kan hjælpe med at mediere en ordentlig løsning. Min opfattelse er at den tid, der løber nu, kun giver frustration hos parterne - som de har god tid til at komme ud med. Derfor, hvis det er muligt, skal man komme det i forkøbet og se om man ikke kan finde en løsning selv.”

Indsender formularen...

Vi kan hjælpe dig gennem møderne med Familieretshuset.

Vil du vide mere?

0 kommentarer