PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Nu bliver det nemmere at klage over p-bøder

Folketinget vedtog i 2017 et lovforslag, som pålagde de private p-selskaber at oprette et uafhængigt klagenævn. Den 1. juli i år åbnede Parkeringsklagenævnet op for modtagelse af klager.

”Indtil nu har det været dyrt og besværligt at klage over en urimelig p-bøde hos et privat p-selskab. P-selskaberne er ofte svære at komme i kontakt med, og det er heller ikke tit, at man som forbruger får medhold i en klage. Da p-bøder ofte ikke er højere end 1000 kr., kan man ikke klage til forbrugerklagenævnet. Det har indtil nu betydet, at man skulle gå i retten med sagen, og det kan let gå hen at blive en dyr affære, da sagsomkostninger ofte ender op med at være langt højere end selve p-bøden” forklarer advokatfuldmægtig Anne Fredholm fra Advodan Holbæk.

Ifølge Anne har det formodentligt afholdt mange forbrugere fra at klage. Men med det nye klagesystem er det blevet lettere og billigere at klage. Her bliver man - modsat ved domstolen - ikke pålagt yderligere udgifter, hvis man ikke får medhold i klagen. 

Dog vil man som forbruger opleve, at selve p-bøden er højere en tidligere, hvis den er udstedt af et privat parkeringsselskab. Stigningen skyldes, at det er de private p-selskaber, som skal finansiere det nye klagenævn.

 

Fakta: Sådan klager du til Parkeringsklagenævnet

Inden du indsender din klage, skal du være opmærksom på følgende ting:

  • P-bøden skal være udstedt ifm. parkering på et offentlig tilgængelig privat område (fx parkeringsplads ved et shopping center). Har du fået en p-bøde ved parkering på en offentlig vej, skal du klage til kommunen.
  • Klagenævnet behandler kun sager, hvor p-bøden er udstedt efter den 1. juli 2018.
  • Du kan kun klage, hvis du selv har foretaget parkeringen.
  • Før du kan indsende en klage til klagenævnet, skal du først have klaget til det private parkeringsselskab, som enten skal have afvist din klage eller undladt at reagere på henvendelsen inden for tre måneder.
  • Klagen kan indsendes via deres hjemmeside eller til deres mail
  • Når du klager, skal du vedhæfte en kopi af din klage til parkeringsselskabet og kopi af klageafvisningen. Har du ikke fået svar på din klage inden for de tre måneder, skal du i stedet vedhæfte en kvitteringsmail, som bevis for, at selskabet har modtaget din klage. 
  • Når du indsender en klage, skal du betale et klagegebyr på 175 kr. Du får tiltagebetalt gebyret, hvis du får medhold i din klage.
Indsender formularen...

Har du brug for hjælp?

38 kommentarer

thomas

Jeg har tastet registreringsnummeret til min gamle bil efter jeg er skiftet til firmabil. Hændelsen er sket i et privat parkeringshus. Jeg har klaget og vedhæftet slutseddel på salg af min gamle bil, så de kan se jeg ikke er i besiddelse af den. De skriver at afgørelser angående parkering på offentlige p-pladser, ikke har indflydelse på regler vedrørende private parkeringspladser.

Anne Fredholm

Hej Thomas Det er korrekt, at der er afsagt en afgørelse, hvorefter en parkeringsafgift ikke kunne fastholdes, fordi bilisten havde lavet en fejl ved indtastningen af sin nummerplade, idet det kunne påvises, at bilisten havde betalt. I denne sag var det dog afgørende, at der ikke var en bil i motorregistret med den fejlindtastede nummerplade, og at der således ikke var risiko for misbrug, idet en anden bilist ikke kunne have parkeret sin bil og nydt godt at den pågældende bilists betaling. Hvis du har solgt sin gamle bil, således at en anden kører rundt med dine tidligere nummerplade, er der en væsentlig risiko for, at han af denne grund ikke vil få medhold i en sag. Derudover er det naturligvis en forudsætning, at du kan fremlægge dokumentation for, at du rent faktisk har betalt. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Jens Lundin

Hej Anne, Min mor parkerede i dyrehaven tilbage i April måned hos APCOA Parking. Hun stiller bilen og går hen til parkometeret for at trække billet hvor der er kø. Hun er samtidigt dårligt gående, så det det hele tager måske 4 - 5 minutter. Hun betaler for 4 timers parkering registreret 14:26. I mellemtiden har hendes køretøj været under observation i 3 minutter fra 14:22 til 14:25 og der udstedes en kontrolafgift på 510 kr. Hun har klaget til ACOA parking, men fik afslag på sin klage. Hun har derefter via parkeringsklagenævnet klaget, men APCOA vil ikke give sig og mener de har retten på deres side. Det kan i realiteten dreje sig om sekunder fra de afslutter observationstiden til hendes billet bliver registreret. Hendes hensigt har været at betale for sin parkering som også er blevet godkendt hos APCOA og trukket på hendes konto, men de beskriver at hensigten er irrelevant da hendes bil er blevet observeret uden gyldig p-billet som det afgår af skiltningen. Kan det være rigtigt at man kun har 3 minutter til at trække en billet? Hun har stået ved standeren for at betale for parkeringen mens hendes bil har været under observering som tydeligt fremgår af tidspunktet p-billetten er registreret, så er det ikke grund nok til at få bøden annulleret? Til din information er Parkeringsklagenævnets sags ID: «3724»

Anne Fredholm

Hej Jens Det fremgår ikke af din henvendelse, om Parkeringsklagenævnet har taget stilling til klagen endnu. Der ligger en lignende afgørelse fra nævnet, hvor bilisten har fået medhold i sin klage, idet bilisten kunne bevise, at billetautomaten havde været langsom og dermed var skyld i, at billetten ikke var udstedt inden udløbet af observationstiden. Hvis det ligeledes kan bevises i denne sag, vil din mor formentlig kunne få medhold i klagen. Det kan dog blive vanskeligt, og udgangspunktet er, at din mor ved sin parkering har accepteret vilkårene for parkering på pladsen, herunder kravet om, at der straks skal erhverves en parkeringsbillet. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Jens

Kære Anne. Tusind tak for dit svar samt vurdering af sagen. Til din information har parkeringsklagenævnet ikke taget stilling til sagen endnu, men vi ved heller ikke hvad deres syn er på sagen da kommunikationen indtil videre kun har været mellem min mor og Acoa. Du skriver at min mor har accepteret vilkårene for parkering på pladsen, men hvad er det for vilkår hun har accepteret? På skiltningen står der tydeligt "Parkering tilladt med gyldig registrering af køretøjets nummerplade i betalingsautomaten" Der står intet om observationstid eller et krav om at der straks skal erhverves en parkeringsbillet. Hvad angår skiltenes vilkår er de 100 % opfyldt da hun har registreret køretøjets nummerplade korrekt i betalingsautomaten og har bevis herfor.

Anne Fredholm

Kære Jens Så vidt jeg kan forstå, havde din mor netop ikke opfyldt parkeringsselskabets retningslinjer i form af placering af en gyldig parkeringsbillet i forruden på det tidspunkt, hvor afgiften blev udstedt. Parkeringsklagenævnet vil se på, hvorvidt der er parkeret uden betaling i et tidsrum, der ligger ud over det, som med rimelighed kan bruges på at foretage betaling for parkeringen. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Hanne Geertsen

Kan man få en bøde ,for at havde glemt at lukke vinduet ,har Havde sat skiven ,på 3 timer ,har også kvittering på jeg har betalt ,på den seddel ,de satte på viskeren ,stå der vinduet halvt åben ,ringede til politiet ,de havde aldrig hørt det . Vh hanne

Anne Fredholm

Hej Hanne Du skriver ikke, om du har fået parkeringsafgiften af kommunen eller af et privat parkeringsselskab. Hvis det sidstnævnte er tilfældet, gælder reglerne for den pågældende parkeringsplads, som der bør være skiltet med på pladsen. I første omgang kan du rette henvendelse til parkeringsselskabet og bede dem oplyse, hvad afgiften er udstedt på baggrund af. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Thomas

Hej Anne Jeg har fået en afgift har forkerte faktuelle infomation omkring tid og sted. Observationsdato står til 7-07-20 (men burde være 27-07-20) Observationstid står til 5:22 - 15:25 (men burde være 15:22-15:25?) pskive viste 5:00 (men burde være 15:00) Er dette en valid afgift når der rent faktisk står forkert infomation, eller mangler infomation? Mvh Thomas

Anne Fredholm

Hej Thomas Ud fra de dato, som du oplyser, ligner det, at det første cifre i hver linje ikke er blevet trykt på den afgivne afgift. Hvis du har parkeret i strid med de gældende regler, og parkeringsselskabet kan løfte bevisbyrden for dette, er afgiften berettiget uafhængigt af ovenstående. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Ali

Kære Anne, Jeg modtog en betalingspåmindelse (fra Europark) for en bøde, som blev "udskrevet" for ca. 5 uger siden i et område, hvor parkeringen var forbudt. Dog, har jeg ikke modtaget bøden, idet parkeringsvagten ved udstedelsesdatoen ikke udskrev bøden. Parkeringsvagten gjorde mig opmærksom på, at jeg havde parkeret forbudt, men nævnte tydeligt, at han ikke havde kørt bøden igennem deres system og afgiften var ikke udskrevet fra hans maskine eller sat på min rude. Jeg skulle ifølge parkeringsvagten, bare huske det til en anden gang. Parkeringsvagten må derfor have udskrevet bøden, efter han havde forladt området, hvilket ikke er acceptabelt. De oplysninger må vel ikke benyttes andre steder end ved selve parkeringsstedet? Hvis sagen ikke frafaldes fra Europarks side, er der en chance for at kunne vinde sagen ift. ovenstående punkter? Tak på forhånd. Mvh. Ali K.

Anne Fredholm

Hej Alli En parkeringsafgift kan enten placeres i ruden på bilen eller sendes med posten til ejeren af bilen. Det er således ikke et krav, at afgiften placeres i bilens forrude, mens den holder ulovligt parkeret. Det er dog parkeringsselskabet, som har bevisbyrden for, at du har parkeret i strid med de gældende regler. Denne kan de eksempelvis have sikret sig ved fotodokumentation. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Stefanie

Hej Anne Jeg har desværre modtaget en bøde i dag fordi p-vagten ikke kunne se billetten, da den gledet ned ved forruden. Men afgiften er ulæselige da der har været en fejl på hans terminal, så vi kan ikke se hvornår p-vagten har været der. Vi kan heller ikke se betalingsinformation. Kan det være rigtigt at de går så meget at alle informationer skal være synlige, men deres egne ikke er på selve billetten/afgiften? Mvh Stefanie

Anne Fredholm

Hej Stefanie Selve afgiften bliver desværre ikke ugyldig, fordi der har været problemer med udskriften af denne. Det er parkeringsselskabet, som har bevisbyrden for, at du har parkeret i strid med reglerne. Du kan således bede om deres dokumentation for, at du har holdt der uden for det tilladte tidsrum, efter udløbet af din billet eller hvad afgiften er givet på baggrund af, hvis dette ikke kan aflæses af afgiften. Hvis du ikke kan aflæse betalingsinformationen, kan dette få betydning for, hvorvidt selskabet kan pålægge dig et rykkergebyr ved for sen betaling. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Loan

Kære Anne Jeg skriver til dig for at høre om du kan hjælpe med at vurdere om jeg har retten på min side. Derudover vil jeg høre dit råd til næste step. Sidste år på denne tid ( juli 2019) brugte jeg Easy Parks Find min lokation til betaling af min parkering ved Nordhavn. Desværre har appen placeret min lokation i Hillerød. Jeg fik derfor en bøde I første omgang var jeg uforstående overfor bøden, da parkeringsafgiften var betalt. Jeg henvendte mig til Easy Park, som mente jeg havde parkeret et sted, som jeg ikke måtte parkere. Da jeg kunne dokumentere med skilte at parkeringen var lovligt, konstaterede Easy Park at betalingen for parkeringen var til Hillerød kommune og ikke der hvor bilen holdte- nemlig Nordhavn. Beløbet kunne ikke tilbage betales selvom der bøde var udstedt Jeg har haft kontakt med retten i Hillerød for at høre om sagen ikke kan overdrages til parkeringsklagenævnet. Svaret fra Easy park var at der skal stilles sikkerhed for den fulde fordring Jeg vil høre om du kan hjælpe med følgende 1) Hvad er mine chancer? Og hvad vil du råde mig til at gøre ( er ved at køre træt, da retten grundet corona er blevet rykket 3 gange) 2) for nydeligt var der en sag om 2 personer, som haR indtastet forkert Nummerplade nr. begge vandt sagen i retten Vil jeg kunne bruge de 2 sager, som præcedens for min egen 3) skal jeg fortsætte sagen i retten eller har jeg bedre chance hos hos parkeringsklagenævnet? 4) hvis jeg skal fortsætte sagen i retten er jeg bedre stillet med en advokat. I givet fald kan du anbefale en 5) skal jeg bare betale! På forhånd tusind tak Mvh Loan vo

Anne Fredholm

Hej Loan Tak for din henvendelse. Du skriver ikke, hvem du har modtaget parkeringsafgiften fra, men alene at den er afgivet på baggrund af, at du har parkeret på Nordhavn og betalt for parkering til Hillerød Kommune. Når du har betalt med EasyPark går jeg ud fra, at der har været en billetautomat, hvor det - udover at være angivet, at der kan betales med EasyPark - var angivet, hvilken områdekode der er gældende. Det vil i så fald være dit ansvar, hvis du har købt en billet til et forkert område, selvom dette blev foreslået af appen. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Michael Hansen

Hej Jeg låner min nabo's bil fordi jeg hjælper denne, idet min nabo er syg med bla. kun 34% lungekapacitet tilbage. Min nabo har det blå handicapskilt til bilen, og det er efterhånden blevet en vane for mig at lægge det i forruden ved rattet når bilen efterlades parkeret, og mener også at jeg gjorde det denne gang. Men kommer ud til en bøde hvor årsagen er "Parkering uden tilladelse". De skriver der er taget billede, men jeg har ikke set det endnu. Spørgsmål : Var fredag d. 17/07-2020 ved et butikscenter, hvor jeg parkerer i en handikap bås og var blot væk ca. 5 min. (Så vagten må have stået på lur, og efter udskriften skyndt sig væk så man ikke kunne snakke med ham om det.) Det er firmaet DinParkering. Men hvor lang tid skal der gå før han må skrive en bøde ? Hvis nu det blå handikapkort ikke var lagt synligt i forruden som det plejer på grund af forglemmelse, kan man så få annulleret bøden mod fremvisning af det gyldige blå handikapkort ? Kan parkeringsvagten ikke via nummerpladen se at der er handikapskilt til bilen ? Kan jeg overtage bøden, idet det var mig der kørte i bilen og ikke min nabo som ejer bilen ? Har læst på nettet at de blot skal observere bilen i 3 minutter inden de skriver bøden (Er det virkeligt sandt ?), og det er jo i de fleste tilfælde ikke nok hvis man f.eks. skal trække p-billet hvilket jo er ret grotesk, især hvis man er handikappet. Venlig Hilsen Michael

Anne Fredholm

Hej Michael Tak for din henvendelse. Hvis det følger af parkeringspladsens regler, at der alene må parkeres på handicappladser med et synligt, gyldigt handicapskilt i forruden, er denne regel gældende. Det forhold, at det efterfølgende kan konstateres, at du/din nabo var i besiddelse af et gyldigt handicapparkeringskort, medfører ikke at parkeringsselskabet er forpligtet til at annullere kontrolgebyret Hvis der er tale om parkering på offentlig vej med parkeringsforbud, gælder færdselslovens regler, som kræver 3 minutters observationstid. I dette tilfælde er der dog ikke tale om parkering på offentlig vej. Reglerne afhænger derfor af de konkrete regler på pladsen, og der er ikke nødvendigvis et krav om observationsperiode. Afgiften kan overdrages til dig, hvis din nabo over for parkeringsselskabet oplyser, at han havde udlånt bilen til dig på det pågældende tidspunkt. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Linda

Kære Anne Jeg har modtaget en p-bøde (gul strimmel under viskeren), der er så skævt printet, at hverken det fulde løbenummer eller bilens registreringnummer er læseligt. Skal jeg betale alligevel? mvh Linda

Anne Fredholm

Hej Linda Tak for din henvendelse. Når afgiften er registreret, kan du godt forvente, at parkeringsselskabet vil forfølge kravet. Det er ikke et gyldighedskarv, at registreringsnummeret er angivet, men den manglende angivelse kan muligvis få betydning for, hvorvidt der kan opkræves renter og rykkergebyrer, hvis du ikke betaler inden for betalingsfristen, der er angivet på selve afgiften. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Leif

Hej jeg har d. 28-05 i Roskilde parkeret min motorcykel, hvor vi altid holder ved mc træf hver torsdag.Jeg har fået en bøde fordi jeg har stanset i en forbudszone. ps har klaget, men fik ikke medhold, fordi der er et skilt der siger stansning forbudt, men som før nævnt så skulle alle mc er hver torsdag havde bøder, som jo holder samme sted?Dette ønsker Roskilde Kommune ikke og tage stilling til??Det mest mærklige er ,at google maps viser jeg holder parkeret ud for havnegade 47 i Roskilde, men jeg holder på vejen ved siden af? så placering og google maps stemmer ikke overens, SKAL JEG SÅ BETALE??på forhånd tak. hilsen Leif fra Greve

Anne Fredholm

Hej Leif Tak for din henvendelse. Hvis der ikke i forbindelse med det pågældende motorcykeltræf har været givet en dispensation fra kommunen samt politiet, gælder de almindelige færdselsregler, og så vil en bøde være berettiget, hvis færdselsloven er overtrådt. Ulovlig parkering af andre køretøjer har ingen betydning for din parkeringsafgift. Jeg er ikke sikker på, hvad du mener med, at Google Maps viser, at du holder på en bestemt adresse. Du er velkommen til at uddybe. Med venlig hilsen Anne Fredholm

leif petersen

Hej Anne tusinde tak for hurtig svar. På p bøden står der parkeret Ulovligt ud for Havnevej 47 Men Google Maps vises Som et andet sted end hvor jeg havde parkeret?giver jo ikke nogen mening at sted og placering ikke stemmer overens?Roskilde kommune siger at hele området er Havnevej,hvordan skal man vide det,og jeg parkerede hvor Vi altid holder ved mc træf torsdag i Roskilde,har aldrig Fået bøder før ved at holde der.pfh tak

Anne Fredholm

Hej Leif Jeg forstår din beskrivelse således, at selve den bøde, som du har modtaget, dels angiver, at du har holdt parkeret på en nævnt adresse, dels illustrerer via et skærmbillede fra Google Maps, at du skulle have holdt et andet sted. Hvis du mener, at du ikke har parkeret, som angivet på bøden, er der grundlag for at klage over den. Hvis du har yderligere spørgsmål til dette, er du velkommen til i stedet at henvende dig til mig pr. mail. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Kiera Lynch

Kan det passe, at et parkeringsskilt med en bil på og teksten '2 timer' er gældende, når hverken der forefindes pile på skiltet, der dikterer hvor fra og hvor til, man må holde, og hvor der heller ikke er skrevet 'p-skive påbudt' på?? Tak.

Anne Fredholm

Hej Kiera Tak for din henvendelse. Hvis der er tale om en offentligt tilgængelig privat parkeringsplads, gælder der visse krav til skiltning, hvis parkeringsselskabet skal kunne pålægge kontrolafgifter. Det gælder bl.a., at der ved indkørsler til private parkeringspladser skal være opsat en sort tavle med et hvidt "P". Skiltet skal være forsynet med en undertavle, der enten angiver, at der er regler og vilkår på pladsen eller konkret angive disse regler og vilkår. Der gælder ikke konkrete krav om, at der skal være pile på skiltene, men det skal fremgå, hvilket område der er tale om. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Kiera Lynch

Hej Anne, Det er ikke en privat, men en offentligt parkeringsplads, så den er sikkert lovlig nok. Tak for dit svar. Mvh. Kiera.

Heidi

Min søn holdt parkeret et sted, efter at have holdt et sted hvor han godt måtte holde til kl 11:00. Da han kommer ned kl 11:02 for at flytte bilen er P vagten igang med at udskrive bøden. P.vagten siger at han gerne ville annullere bøden, men at det ikke kan lade sig gøre da den er sendt afsted. Mit spørgsmål er ,hvor hurtigt kan man udskrive en bøde? Er der ikke et tidsrum der skal observeres inden bøden udskrives. På bøden står der at den er udskrevet 11:02. Jeg kan læse at andre parkeringsselskaber gør dette?

Anne Fredholm

Hej Heidi Du skriver ikke, om din søn har holdt parkeret på offentligt eller privat område. Hvis der er tale om parkering på offentlig vej med parkeringsforbud, gælder færdselslovens regler, som kræver 3 minutters observationstid. Hvis der derimod er tale om parkering på et offentligt tilgængeligt privat område, afhænger reglerne af de konkrete regler på pladsen. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Anne Fredholm

Hej Gert Ja, det kan de godt. Hvis du ikke kan få adgang til selskabets dokumentation vedrørende forseelsen pga. problemer med login, må du kontakte selskabet og bede dem give dig adgang eller sende dokumentationen på anden vis. Med venlig hilsen Anne Fredholm

gert

kan et privat parkeringsselskab 5 mdr. efter at jeg har parkert ulovligt opkræve kontrolgebyr...Selskabet hedder PARKWARE... VH. Gert Christensen PS. kan ikke logge ind på deres hjemmeside og se evt. foto af forseelsen..

Jan

Hej Jeg parkere ved et indkøbscenter med 3 timers gratis parkering. Jeg ligger ikke mærke til at min elektroniske p-skive stiller sig forkert og i stedet for at vise tiden 13:14 så viser den 15:14. 13:18 får jeg en afgift og køre derfra kl 13:27. Tidspunkterne kan jeg bevise via min bils GPS. Hvilket jeg også har sendt til Europark. Jeg er godt klar over, at jeg bære ansvaret ift. p-skiven. Men hvordan står jeg, når jeg kan bevise at jeg reelt ikke har holdt ulovligt parkeret? På forhånd tak og super initiativ med sådan en side. Mvh Jan

Anne Fredholm

Hej Jan Som du selv skriver, er det dig, der har ansvaret for, at din P-skive er indstillet korrekt. Landsretten har i en konkret sag taget stilling til, at det forhold, at bilen faktisk har holdt parkeret i kortere tid end tilladt, ikke ændrer på, at parkeringsafgiften er berettiget, når reglerne for parkering på pladsen (påbud om P-skive) ikke er overholdt. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Henrik

Hej Anne Jeg har et spørgsmål, som går på rykkergebyr. Jeg modtager ikke første rykker, og reagerer straks på 2. rykker, ved at gøre indsigelse mod afgiften. Modtager svar 4 måneder efter, og foretager indbetaling af kontrolaffgift - men ikke rykkergebyr. Jeg har ikke modtaget første rykker, og mener derfor ikke at skulle betale gebyret. Nu har Europark pålagt mig yderligere gebyrer og deres incasso både administrationsgebyr og procesrente,, og truer med retsag. Jeg har udbedt mig dokumentation for fremsendelse af førrste rykker, men den har jeg ikke fået. Har mest lyst til at lade den afgøre i retten, men det er dyrt. Hvordan står jeg? /Henrik

Anne Fredholm

Hej Henrik Tak for din mail. Jeg kan forstå, at du har protesteret over selve kontrolafgiften, men at du efterfølgende alligevel har betalt den. Det har betydning for din sag, om du også har protesteret over rykkergebyr nr. 1, idet du ikke har modtaget rykkeren, inden virksomheden har sendt sagen til inkasso. Har du det, er det som udgangspunkt i strid med god inkassoskik at sende sagen til inkasso, men det afhænger af de konkrete omstændigheder. Du er velkommen til at skrive direkte til mig, hvis du ønsker en vurdering af din sag. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Martin

Hej Anne Først og fremmest tak fordi I har en side som denne hvor man kan stille spørgsmål. Mit spørgsmål går mere på betalingen af en afgift. Jeg har modtaget en parkeringsafgift fra parkzone. Jeg betalte den 1 dag for sent og fik derfor en rykker, og det er fint nok. Jeg oprettede girokortet på dagen (om aftenen) den skulle betales, men så siger parkzone at fordi pengene ikke er trukket på min konto på dagen (fredag), men først blev trukket på min konto dagen efter (mandag) at den er betalt for sent og jeg har derfor fået en rykker mere. Kan det virkelig passe at de kan give mig en rykker mere fordi pengene ikke er trukket fra min konto på dagen, og kun er oprettet? Med venlig hilsen Martin Andersen

Anne Fredholm

Hej Martin Tak for dit spørgsmål. Jeg går ud fra, at du er blevet pålagt et rykkegebyr. Det første rykkergebyr kan pålægges umiddelbart efter sidste rettidige betalingsdag. Rykkergebyret er berettiget, hvis betalingen ikke er modtaget på sidste rettidige betalingsdag. Det er ikke rettidig betaling, hvis fristen for betaling udløber fredag, og virksomheden først får pengene om mandagen. Hvis du har modtaget to rykkere, skal der være mindst 10 dage imellem dem, ellers kan der ikke opkræves rykkergebyr. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Kim Rytter

Hej, Jeg har igennem en periode parkeret en gang om ugen inde på et område med parkeringsanvisninger.. på disse fremgår teksten: “”I tidsrummet 07:30-22:00 alle hverdage er parkering skråparkeringspladserne kun tilladt med gyldig parkeringslicens. I tidsrummet 22:00-07:30 alle hverdage samt 18:00-07:30 i weekender er parkering tilladt uden brug af parkeringslicens eller P-Skive på skråparkeringspladserne. I tidsrummet 07:30-18:00 i weekenderne er parkering på skråparkeringspladserne tilladt i maks. 2 timer ved brug af P-skive.”” Netop på baggrund af den tekst flyttede jeg bilen fra disse såkaldte “skråparkeringspladser” og parkerede bilen hen på nogle andre opmærkede pladser der går parallelt med muren og ikke skrå som de andre. Her har jeg så stillet min parkerings skive. Jeg nåede at parkere der 5 tirsdage i træk i god tro om at jeg ikke holdte ulovligt, og nu næsten 1½ måned senere har jeg fået en bøde for hver af disse parkering, men disse mails er sendt som rykkere med henvisning til at de vil gå til inkasso hvis jeg ikke betaler inden 10 dage. Jeg har aldrig set en bøde i bilens vindue når jeg er kommet ud. Mit spørgsmål er: - Jeg parkerede på nogle opmærkede båse der gik parallelt med murværket da parkerings-anvisningen foreskrev at reglerne omhandlede "Skråparkerings-pladserne" så er disse bøder overhovedet berretiget? (Mit P-Skilt blev stillet) Mange tak

Kim Rytter

Må jeg yderligere informere at alle gangende har jeg holdt der om Tirsdagen (hverdag) i tidsrummet 1930-2100

Anne Fredholm

Hej Kim Tak for dine spørgsmål. Dit første spørgsmål vedrører p-afgifternes berettigelse. Jeg er ikke klar over, om det citerede udgør hele skiltningen af reglerne på den pågældende parkeringsplads. Ud fra dine oplysninger vedrører det citerede dog ikke den/de parkeringspladser, som du har parkeret på. Det afgørende er derfor, hvilke regler, der er gældende på den/de parkeringspladser, som du har parkeret på. Det kan muligvis være nødvendigt at tage ud på parkeringspladsen igen for at undersøge dette. Hvis det ikke fremgår af skiltning på pladsen, at betaling er påbudt på de pågældende parkeringspladser, vil jeg anbefale, at du tager nogle billeder af dette til brug for en eventuel klage. I en eventuel klage bør du samtidig angive, at du ikke har modtaget afgifterne (se nedenfor), og at du derfor ikke ved, hvilket grundlag afgifterne er udstedt på baggrund af, hvilket selskabet bedes oplyse. Dit andet spørgsmål vedrører, at du aldrig har modtaget parkeringsafgifterne. Jeg vil anbefale, at du retter skriftligt henvendelse til selskabet og gør opmærksom på, at du ikke tidligere har modtaget afgifterne, og at du derfor ikke kan blive pålagt eventuelle gebyrer. Hvis parkeringsselskabet herefter mener, at de har ret til at opkræve gebyrerne, må de bevise, at du tidligere har modtaget afgifterne. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Vivian sørensen

Jeg parkerede på p plads Ved Bella sky som europark har. Jeg fik intaster nummer plade og betalte 150 kr for et døgn. Dagen efter kommer jeg derud og ser en bøde. Jeg parkerede kl. 15.00 dagen før og kom dagen efter kl 12.00. Jeg ser på min kvittering at jeg har glemt et tal Nr 5 i min nummerplade på indtastningen. Jeg sender en forespørgelse om det kan være rigtigt at jeg skal betale pga tastefejl da man kan se de første bogstaver og tal. De sender tilbage at p vagten ikke kan se dette. Hmm undre mig over at man har betalt 150 kr og har kvittering på dette og samtidig vil de have 650 kr for en indtastningsfejl. Som det mindste må de da trække de 150 kr fra eller?????

Anne Fredholm

Hej Vivian Her er det afgørende, hvad parkeringsselskabets regler i form af skilte på parkeringspladsen angiver. Hvis konsekvensen af en fejlagtig indtastning af din nummerplade ikke følger af parkeringsselskabets regler, og du samtidig kan dokumentere, at du har betalt de 150 kr., som parkering koster, lyder det til, at afgiften er uberettiget. Hvis du allerede har klaget til parkeringsselskabet, og de har afvist at annullere afgiften, kan du klage til Parkeringsklagenævnet, som beskrevet i artiklen. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Ulla Møller

Hvor lang tid skal der være mellem en p-afgift bliver udstedt. Jeg har ligget syg, og har fået 2 på under 24 timer. Mvh. Ulla Møller

Anne Fredholm

Hej Ulla Det afhænger af reglerne på den parkeringsplads, hvor du har parkeret. Ofte står der, at parkeringsafgift kan udstedes pr. påbegyndt døgn. I så fald kan man risikere at modtagere to afgifter på mindre end 24 timer. I visse tilfælde vil dette dog kunne tilsidesættes som urimeligt. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Finn

Hejsa, Jeg fik i maj måned 2019 en parkeringsbøde for parkering i et et privat p-hus under europark’s tilsyn. Jeg havde betalt for parkeringen, men havde indtastet reg.nr. forkert med to cifre. Jeg klagede over bøden til europark - og fik et rykkergebyr oveni imens - så jeg betalte den. Forleden læste jeg, at der er afsagt landsretsdom om at hvis skiltningen ikke anfører konsekvens ved fejlregistrering - er bøden opkrævet uretmæssigt. Derfor skrev jeg straks til europark for at få mine 1.295kr retur. Europark svarer også straks “Såfremt De ønsker, at få prøvet Deres sag, må De anlægge stævning ved Retten“ Kan det være rigtigt? På forhånd tak Finn

Anne Fredholm

Hej Finn Tak for dit spørgsmål. Det er korrekt, at Vestre Landsret i november 2019 har afsagt en afgørelse om, at en afgift ikke var berettiget som følge af, at en billet havde lavet en fejl ved indtastningen af registreringsnummer. Hvis du kan dokumentere, at du havde købt en billet, lyder det til, at du har en sag. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Benjamin

Hej Anne Jeg har fået en kontrolafgift. Jeg er ikke helt enig i den. Jeg har fået den på baggrund af et forkert udfyldt p-bevis. Det kan jeg som sådan godt vedkende. Men jeg har ifølge deres egen skiltning lov til at holde på p-pladsen i 30 min på min p-skive. Jeg har en kassebon på et indkøb jeg foretager mig kl 16.33. Herefter har jeg ifølge google maps 12 min til den p-plads jeg får min kontrolafgift. På min kontrolafgift står der at observationsperioden er 17.08 til 17.13. og at årsagen er "Gyldig p-bevis mangler" Har jeg ikke ret til de 30 min gratis parkering før et forkerte udfyldt b-bevis er berettiget. Og kan jeg holde min ret til de 30 min og kræve at de fremføre noget dokumentation (billede) af min p-skive? Pft. Benjamin

Anne Fredholm

Hej Benjamin Det fremgår ikke helt tydeligt at dit spørgsmål, hvorledes du har udfyldt p-beviset forkert. Jeg kan derfor ikke på baggrund af dine oplysninger svare på, hvilken betydning dette har, herunder i sammenhæng med en eventuel regel om, at de første 30 minutters parkering er gratis. Jeg er derudover i tvivl om, hvorvidt du mener, at du havde fjernet bilen forud for den angivne kontrolperiode. Du er velkommen til at sende mig en mail. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Victor Lund

Hej Jeg modtog en p-bøde, skrevet på bagsiden af en brochure fra Kirkens korshær, hvor der kun stod: Jeg kan desværre ikke printe en almindelig bøde ud, så nu får du den her. 750kr. (Sendes til bilens ejer) Slagelse pvagt, 4200 Slagelse 27/02-2020 Er det i orden at modtage en p-bøde på sådan et stykke papir og med manglende oplysninger om hvad jeg har gjort forkert. (jeg havde betalt for parkering i tidsrummet)

Anne Fredholm

Hej Victor Hvis der er tale om en p-bøde for parkering på et privat område, skal den indeholde følgende informationer: - Hvilken overtrædelse er der tale om - Tid og sted - Hvor kan du klage Der er altså intet krav om, hvilket brevpapir den skal udstedes på, men den skal naturligvis være udsted af parkeringsselskabet, som administrerer området. Hvis du havde betalt for parkering i det pågældende tidspunkt - og i øvrigt fulgte de gældende regler, er afgiften dog under alle omstændigheder uberettiget. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Mathias

Hej Jeg har modtaget et kontrol gebyr for en motorcykel der skulle være parket ulovligt. Motorcyklen havde en gæste parkeringstilladelse tapet til forlygten, da online registering for den pågældende plads var ude af drift i denne periode (Det er selvfølgelig samme selskab som giver bøder der har online platformen, p-vagter og det efterfølgende inkassofirma), så man måtte sætte papir tilladelser på sit køretøj. Motorcyklen var altså fuldt lovligt parkeret på pågældende plads, men alle har mulighed for at komme og tage tilladelsen den den ikke er låst fast inde bag en forrude eller lign. Da p vagten udskriver en bøde og tager billeder, er min tilladelse ikke til at finde. For alt hvad jeg ved, så kan p-vagten selv eller en anden, have fjernet tilladelsen da den er umulig at beskytte på en motorcykel. Jeg kan ikke få selskabet til at bekræfte at deres platform ikke virkede, hvorfor jeg ikke kan bevise at jeg ikke kunne få en digital tilladelse. Derfor fastholder de at de skal have en afgift. 1) Kan det passe at jeg kan få en bøde på en motorcykel for ikke at have en papir tilladelse siddende? 2) Kan det passe at inkasso selskabet som er ejet af de samme som har online platformen kan nægte at udlevere info om at deres platform er nede i den givende periode? Dbh Mathias

Anne Fredholm

Hej Mathias Det kræver nogle flere informationer - herunder informationer om parkeringsselskabets regler - før jeg kan svare på dine spørgsmål. Du er meget velkommen til at skrive til mig på Anfr@advodan.dk Med venlig hilsen Anne Fredholm

Jess

P-vagten var ikke færdig med at udskrive min bøde og jeg talte med ham og fortalte at jeg ville flytte min min med det samme, alligevel valgte han at placer bøden i forruden mens jeg var på vej ud fra p pladsen. Jeg vil mene det er i strid med færdselslovens $121 stk 3. Har jeg ret i det og bøden derved ikke er berettiget?

Anne Fredholm

Hej Jess Det er korrekt, at en parkeringsbøde efter færdselsloven først er pålagt, når den er udskrevet og dermed kan overleveres til føreren eller placeres i bilens forrude. Hvis du har flyttet din bil, inden bøden er udskrevet, er parkeringsbøden dermed ikke blevet "pålagt". Du skal dog være opmærksom på, at færdselslovens § 121, stk. 3, ikke gælder for private parkeringsfirmaer. Hvis du har fået bøden på en privat parkeringsplads, kan der derfor gælde andre regler. Med venlig hilsen Anne Fredholm

David

Hej.jeg har fået p afgift på skole af parkzone. Havde tastet bil ind.på computer på skolen men havde tastet et 6 tal i stedet for 7 tal.parkering er gratis når man går på skolen og de kan se at jeg havde tastet ind .har skrevet til dem ,de skriver at det er mit ansvar at skrive rigtige tal.kan det betale sig at sende klage til parkeringsklagenævnet. Mvh David

Anne Fredholm

Hej David Når du parkerer på en privat parkeringsplads, accepterer du som udgangspunkt de vilkår, der er opstillet på den pågældende parkeringsplads. Hvis det er et vilkår, at man checker ind på en computer, er det dit ansvar at du gør dette - herunder at du gør det korrekt. Ud fra dine informationer lyder det derfor til, at bøden er berettiget. Jeg skal dog ikke kunne udelukke, at en klage kan føre til, at bøden blive annulleret. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Jørgen Schmidt

Hej jeg har fået en parkerings bøde. Et sted i byen i mens jeg var på arbejde. De skriver at min parkering skive ikke er sat rigtigt men jeg har en eltronisk parkeringskive. Hvordan skal jeg bevis at det ikke er mig hilsen Jørgen

Anne Fredholm

Hej Jørgen Hvis P-skiven stod korrekt, mens du fik afgiften, vil jeg opfordre dig til at sende en klage til parkeringsfirmaet, hvor du vedhæfter billededokumentation af p-skiven og afgiften. Hvis p-skiven derimod var gået ud eller på anden måde var ulæselig, inden du fik afgiften, er afgiften berettiget. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Nick

Hej Jeg har et par spørgsmål. Efter jeg har fået en kontrolafgift. 1. Er tidsrammen for besvarelsen på en klage ubegrænset. ? - Jeg klagende i februar og har første lige fået svar, her i december. 2. I svaret, fra Aarhus kommune som har udstedt afgiften, afviser de at skulle dokumenterer. At de har opmålt 2,3m mellem bil og spærrelinje. (Der skal minimum være 3 meter.) - De skriver "Vores dokumentation er parkeringsafgift data, herunder også vores billeder, der er ikke noget lovkrav om yderligere dokumentation." Det kommer en smule bag på mig, at der ikke er lovkrav som netop kan bevise de "opmålte" 2,3 meter. Kan det passe ? I min klage, spurgte jeg konkret efter netop denne dokumentation, jeg vil vurdere at der er 3 meter. Med venlig hilsen Nick

Anne Fredholm

Hej Nick En parkeringsafgift fra kommunen falder ikke ind under reglerne, som er beskrevet i denne artikel. Hvis jeg skal vurdere kommunens dokumentation, er jeg nødt til at bede dig sende en kopi af afgiften, din klage og kommunens svar på din klage til mig pr. mail. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Mette Marie

Hej Anne. Jeg har fået en parkeringsbøde tilsendt med posten fra Parkzone der administrerer parkeringspladsen hvor jeg bor. Problematikken ved parkeringsbøder er i min optik, at jeg ved pågældende parkering holder på en offentlig vej der støder op til parkeringspladsen. Jeg har efter flere mails til parkzone ikke kunne få dokumentation fra deres side om at denne vej er inkluderet i parkeringsanlægget de administrerer. Kan det virkelig passe at de kan udstede en bøde på til tilstødende vej uden at fremlægge bevis for, at denne er under deres område? Mvh Mette Marie

Anne Fredholm

Hej Mette Marie Hvis du mener, at du har holdt parkeret på offentlig vej og således ikke på parkeringsselskabets areal, vil jeg anbefale, at du tager billeder af stedet, hvoraf parkeringsselskabets skiltning fremgår, således at det kan ses, at parkeringsselskabets regler ikke gælder for det areal, hvor du holdt parkeret. Hvis parkeringsselskabet herefter fortsat afviser din klage, kan du klage til Parkeringsklagenævnet. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Kenneth

Hej Rikke Vi har idag (d.6/11-2019) fået en betalingspåmindelse fra Europark, på en bøde, som vi slet ikke har fået i første omgang, og ej heller ikke kan have fået, da vores bil ikke har været i nærheden af den pågældende parkeringsplads på Sjælland, bor på fyn (bøde udstedt d.24/10-2019). Mit ? er nu, hvordan beviser man over for selskabet man ikke har været på Sjælland den dato, hvor bøden den er udstedt, og hvordan kan det lade sig gøre, at man får en p-bøde, på en p-plads man end ikke har været i nærheden af? Det skal her siges, man kan klage over bøden til selskabet i en formular på deres side, og det er den enste måde, at klage på vel at mærke, men når man så kun bliver udstyret med 250 tegn at gøre godt med, så er det svært at klage.

Anne Fredholm

Hej Kenneth Tak for dit spørgsmål. Sørg for at sende en klage via selskabets formular hurtigst muligt. Oplyst, at din bil ikke har været parkeret det pågældende sted og bed om at få tilsendt parkeringsselskabets dokumentation for forseelsen. Typisk har parkeringsvagten taget billeder af din bil. Det bør kunne klares inden for 250 tegn. Fremkommer parkeringsselskabet herefter med oplysninger, som du ikke er enig i, må du uddybe din forklaring i en mail eller på anden skriftlig måde. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Rikke

Vi fik en parkeringsbøde, fordi vores bil blev benyttet i forbindelse med indflytning i en lejlighed. Parkeringsområdet tilhører ejendommen. Et privat selskab er hyret til at udstede bøder på P-pladsen, hvor man skal have parkeringstilladelse fra ejendomsselskabet, for at holde. I følge ejendommens vedtægter må man dog parkere i kortere tid uden P-tilladelse f.eks. under aflæsning varer mm. Kortere tid er ikke defineret nogle steder, og det tog os ca. 1/2 time at tømme bilen. Disse vedtægter har vi forelagt P-selskabet i forbindelse med vores klage, men de opkræver stadig bøden og har nu stævnet os. Vi har også henvendt os til ejendomsselskabet, som affejer os med at de ikke kan blande sig i hvad P-selskabet gør. Vi mener vi har handlet i god tro og vil gerne vide om I mener at vi har en chance for at vinde sagen.

Anne Fredholm

Hej Rikke, Tak for dit spørgsmål. Hvis jeg skal have mulighed for at komme med en vurdering af, hvordan du står i sagen, er jeg nødt til at have nogle flere informationer samt se de dokumenter, som du henviser til. Du er velkommen til at kontakte mig på anfr@advodan.dk Med venlig hilsen Anne Fredholm

Trine

Hej Jeg holdt i weekenden på offentlig stille villavej, foran min brors indkørsel. Der var broløb i Frederikssund og derfor mange gæster i byen. Frederikssund kommune har så hyret parkering nord (fra Ålborg kommune) til at dele parkeringsbøder ud. Den lyder på 1020kr fordi jeg har holdt ekstra ulovligt foran en indkørsel §121,stk 1 nr 4 plus forhøjet afgift §121,sek 5,2pkt 1. Må et privat selskab gerne give mig bøde på offentlig vej? Er det ikke kun politiet der må give mig en forhøjet bøde? Mig Trine

Anne Fredholm

Hej Trine, Tak for dit spørgsmål. Hvis kommunen har hyret et privat selskab til at udstede afgifter på kommunens vegne, skal afgiften betragtes som udstedt af kommunen. Selskabet kan dermed udstede afgifter ved overtrædelse af færdselsloven, herunder kan de udstede forhøjede afgifter, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det har som udgangspunkt ingen betydning, at der er tale om din brors indkørsel, selvom det selvfølgelig er rigtigt ærgerligt. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Kim

Hej Anne, :-) Det ser ud som om du gratis giver råd her på siden? Det er pænt af dig. Min kone har et P-handicap-skilt, som vi sidste måned korrekt lagde op på instrumentbrættet ved parkering på handicap-plads, MEN da der var fuld sol, lagde jeg en solskærm for vinduet, og den var gledet ned og dækkede for skiltet da vi kom tilbage. Resultatet var en P-afgift. Jeg har skrevet til P-firmaet og medsendt detaljerne fra min kones P-skilt, men har alligevel fået en afvisning. Nytter det at gøre mere? På forhånd mange tak for svar. vh Kim

Anne Fredholm

Hej Kim, Tak for dit spørgsmål. Det er selvfølgelig rigtigt ærgerligt, at I har fået en bøde, selvom I havde tilladelse til at holde på den pågældende parkeringsplads. Det følger dog af reglerne om handicapparkeringskort, at hele forsiden af kortet med serienr. og start- og udløbsdato skal være synligt udefra. Alene hvis der er tale om en personlig handicapparkeringsplads med bilens registreringsnummer og pladsen er på offentlig vej, er det ikke nødvendigt at anbringe parkeringskortet i bilens forrude. Ud fra dine oplysninger, er bøden derfor desværre berettiget. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Camilla

Jeg har fået en p-bøde hvor der ikke står en betalingsdato på? Skal der ikke være det?

Anne Fredholm

Hej Camilla, Hvis der er tale om en p-bøde for parkering på et privat område, skal den indeholde følgende informationer: - Hvilken overtrædelse er der tale om - Tid og sted - Hvor kan du klage Der er altså ikke noget direkte krav om, at der skal stå en dato for seneste betaling. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Anders

Hej Jeg var i Leos Legeland har fået en parkeringsbøde af ONEPARK. Jeg har overset deres skiltning, hvor jeg efterfølgende har læst af man skal tjekke ind på en iPad i Leos Legeland, for at må holde på deres parkeringsplads. Jeg har dokumentation for at jeg var i Leos legeland i det tidsrum jeg har fået en parkeringsbøden og bestyreren fra Leos har også bekræftet det på mail til mig. Kan det virkelig passe at det er i orden at ONEPARK ser bort fra yderligere dokumentation og alene henviser til deres skiltning? vh Anders

Anne Fredholm

Hej Anders, Når du parkerer på en privat parkeringsplads, accepterer du som udgangspunkt de vilkår, der er opstillet på den pågældende parkeringsplads. Det kræver dog, at reglerne fremgår på en klar og forståelig måde. Hvis dette var tilfældet, er bøden formentlig berettiget, selvom du var i Leos Legeland mens din bil var parkeret på deres parkeringsplads. Hvis reglen omkring indtjekning på legelandets iPad derimod ikke fremgik klart og tydeligt af f.eks. skiltning på parkeringspladsen, har du mulighed for at klage over bøden. I så fald skal du i første omgang klage til parkeringsselskabet. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Dennis

Hej, jeg har idag modtaget en p- bøde. Jeg parkerede på Mcdonalds hvor man må parkere en time med påbud om indstilling af p-skive. Jeg tjekkede at tiden passede på min automatiske p -skive. pskiven står til 18.41 og jeg kommer ud til bilen igen kl. 19.14, hvor der ligger en pbøde i forruden. I bøden har pvagten skrevet 14:30 som der står på den gamle pskive, dvs jeg stadig har min analoge pskive til at sidde i. Kan P selskabet afgive bøde pga. 2 pskiver, jeg har hørt at de ikke må afgive bøder pga. 2 pskiver da private selskaber ikke må give p-bøder i henhold til færdselsloven.

Anne Fredholm

Hej Dennis, Tak for dit spørgsmål. Det er desværre dig, der bærer risikoen for den usikkerhed det medfører, at have to p-skiver i bilen. Eftersom den ene p-skive viste kl. 14.30 og bilen holdt parkeret mere end én time efter dette tidspunkt, er bøden således berettiget. Der er ikke tale om en p-bøde i henhold til færdselsloven men derimod i henhold til reglerne på den private parkeringsplads. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Anne Fredholm

Hej Michael, Tak for dit spørgsmål. Såfremt bøden er begrundet i manglende parkeringtilladelse eller gæstekort, lyder den umiddelbart berettiget. Der tages desværre ikke højde for din helbredsmæssige situation, medmindre tilfældet er omfattet af nogle særlige regler, f.eks. reglerne om handicapparkering, som kræver et særligt handicapparkeringskort. Spørgsmål 2 kan jeg desværre ikke svare på ud fra de oplysninger, som du kommer med, men du er velkommen til at sende en mail til anfr@advodan.dk, så kan vi drøfte sagen. Med venlig hilsen Anne Fredholm

michael madsen

Spørgsmål 1 Vil høre om det kan være rigtigt at man kan få en bøde på sin egen adresse, vi fik en bøde lørdag 1/12-18, da vi havde solgt vores gamle bil om torsdagen som har en digital tilladelse og købte en ny fredag aften, vi har ingen mulighed for at skifte vores nummerplade til den nye da vi ikke har nogen kode til at gøre det med, og vi har heller ingen gæstekort, og man kan ikke kontakte ejendomskontoret en fredag aften eller i weekenden, der er ingen andre steder at parkere og når man har en dobbelt diskusprolaps i ryggen skal man holde tæt på sin adresse da men ikke kan gå ret langt. vi prøvede at ringe ind til deres service telefon og de kunne heller ikke gøre noget, vi har jo tilladelse til at holde på området da vi bor der, så det kan jo ikke passe man skal modtage en bøde når man ikke har nogen form for mulighed for at ændre sin tilladelse til den nye bil. Spørgsmål 2 Må de overhovedet give bøder ud i området når aftalen IKKE er godkendt ml. Q-park og AAB hos Kommunalbestyrelsen hvilket den skal være i følge loven, da da det er en privat fællesvej. Det betyder, at kommunen fortsat er vejmyndighed og derfor skal godkende, at pladserne kan reserveres til beboerne i henhold til privatvejsloven. Privatvejslovens § 57. Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen, jf. færdselslovens §§ 92, 92a og 100, uden kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse.