PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skilsmisseforældre skal dele transportudgifterne til børns samvær

I efteråret 2012 trådte en lovændring i kraft, der betyder, at skilsmisseforældre som udgangspunkt har fælles ansvar for deres børns samvær og transportudgifterne i forbindelse med det. Tidligere afgørelser, der fordeler ansvaret anderledes, kan tages op i Statsforvaltningen igen, men det ved de færreste, erfarer Advodan.

Inden reglerne trådte i kraft sidste efterår, kunne skilsmisseforældre få Statsforvaltningen til at træffe afgørelse om hvem af forældrene, der skulle betale for transporten i forbindelse med barnets samvær. Men den mulighed er nu væk, forklarer advokat Rikke Frødstrup fra Advodan i Glostrup.

 

Få vurderet tidligere afgørelser

”Lovteksten er nu fuldstændig klar på området, og derfor skal Statsforvaltningen ikke længere bruge tid på tvister om transportudgifterne. Dog skal man være opmærksom på, at tidligere afgørelser, der har slået fast, at forældrene ikke har et fælles ansvar, kan indbringes for Statsforvaltningen igen. Så skal myndighederne vurdere på ny, hvorvidt der er grund til at fravige udgangspunktet om det fælles ansvar ud fra det nye lovgrundlag,” siger Rikke Frødstrup.

 

Undtagelser

Kun i helt særlige tilfælde kan Statsforvaltningen gå ind og ændre på ansvaret for transportudgifterne.

”Det kan fx komme på tale i situationer, hvor helt særlige geografiske eller transportmæssige forhold gør sig gældende, og hvor sagens øvrige omstændigheder taler for en fravigelse af udgangspunktet. Det er altså kun, hvis det samlet set vurderes at være helt urimeligt for den ene forælder at skulle betale halvdelen af transportudgifterne, at Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om at ændre fordelingen,” slutter Rikke Frødstrup.

Vil du vide mere?

119 kommentarer

Henning

Hej Jeg har min lille pige på samvær hver anden weekend. Vi bor 70 km. fra hinanden. Jeg afhenter fredag og som det er nu afhenter mor på min adresse søndag eftermiddag. samværet skal, efter mit ønske, udvides til mandag morgen, hvor jeg afleverer i institution. Er det rimeligt at bede moderen om at dække en del af udgiften ved transporten? Som du måske kan læse er moderen ikke enig. Hvad siger loven ? Mvh Henning

Camila

Hej Min eks kæreste og jeg har et barn sammen på 11 år. Vi boede på Sjælland da vi fik vores søn, og han valgte der efter at flytte først til Fyn, og siden til Jylland. Der har aldrig været en fast aftale om samvær, fordi han har været så ustabil og er flyttet rundt, og ikke har prioriteret at se sin søn. Nu er det 5 mdr. siden han har set sin søn, og vil have at jeg skal betale for halvdele af udgiften for rejsen med toget, her næste gang de skal ses, hvilket jeg ikke kan se rimeligheden i, nu hvor jeg betaler alt andet: tøj, fritidsaktiviteter, sko, udstyr, mobil, abonnement, cykel, forsikring, friskole. Alt. Når han besøger sin far, får han tøj med her hjemme fra fordi hans far ikke køber noget til ham, og ikke sørger for at den lille smugle han har der, passer ham til næste gang han kommer. Tøj er dyrt og der bliver af og til glemt (hvilket jo kan ske), men det resultere ofte i at han ikke kan passe det til han kommer næste gang, fordi der går så lang tid imellem. Der ud over har jeg 2 andre børn, med en ny mand, som jo også skal have mad, tøj, udstyr osv. Er det virkelig rimeligt at jeg skal betale for halvdelen af rejsen også?

Rikke Frødstrup

Kære Camila Jeg skal ikke sige hvad der er rimeligt og urimeligt, men sådan som loven er skruet sammen har du som forælder pligt til at afholde halvdelen af udgiften forbundet med transport ved samvær. Det uanset at samværet er ustabilt, og at det er far der har valgt at flytte til Jylland. For god ordens skyld skal jeg nævne at far jo har pligt til at betale børnebidrag, såfremt han ikke allerede gør det.

Ina

Hejsa. Grundet min x-mands dårlige økonomi, har jeg ikke opkrævet et børnebidrag til vores datter på 14 år, som kun besøger sin far i weekenden hver 14. dag. Denne beslutning traf jeg ud fra, at jeg ville være ærgerlig over, hvis de aldrig ville kunne gøre noget sammen. Nu har han indvilliget i mundtligt, at han gerne vil betale halvdelen af et efterskoleophold i 2021/2022, men er det korrekt, at han bare kan nægte det, fordi min datter er tilknyttet min adresse? Og hvordan får jeg sikret mig, at han rent faktisk kan pålægges at betale? Skal jeg have det på skrift? Mvh moren, som gerne vil sikre sin datter, de bedste muligheder.

Anne

Hej, Min mand og hans eks ligger i krig vedr. transport. Min mand valgte at flytte fra Sjælland til Jylland for et par år siden, og har i den forbindelse betalt for alt transport. Samværsaftalen hed på daværende tidspunkt fra torsdag - mandag og den der skal have barnet I samvær henter. Nu er samværsaftalen lavet om til torsdag-søndag og at min mand forsat skal stå for alt transport selvom vi har ansøgt om ændring og ligefordeling af dette. Familieretshuset har besluttet dette, fordi eks nægter at afhente barnet i Jylland. Der er klaget om sagen. Men kan det virkelig passe, at der så ikke er mere at gøre? Skal vi bare affinde os med at vi for altid skal betale transport og bruge tiden på det? På forhånd tak. Mvh. Anne

Anne

Og det undrer mig, som I selv skriver, at Familieretshuset kun involverer sig i sjældne sager om transport. Så hvad er chancen for, at vi kan få lavet afgørelsen om med jeres hjælp?

Rikke Frødstrup

Kære Anne Det er korrekt forstået at Familieretshuset som udgangspunkt ikke træffer afgørelse om transport ved samvær. Det er kun i helt særlige situationer, som f.eks. hvis den ene part flytter til udlandet, at de træffer afgørelse i sager om transport. Det betyder desværre, at I forældre selv skal løse problemstillingen omkring transport ved samvær, og de fleste løser det ved at den ene afleverer og den anden henter. Men man kan ikke tvinge den anden part til at lave sådan en aftale.

Malene

Hej. Jeg skriver til jer fordi nu vil min ex-kæreste, gerne ha at jeg bidrager til transporten for samvær med vores datter. Han har før sommerferien, valgte at flytte til København og jeg bor med vores datter i Jylland. Jeg er på su og dermed ikke har mulighed for at bidrag. Derudover vælger jeg at blive i den by, hvor vores datter er født og hendes bedsteforældre er, både på hans og min side, så hun stadig har dem hos sig. At han vælger at flytte væk, hvorfor skal jeg betale for det? Jeg kunne forstå at jeg skal betale, hvis det var mig som flyttede væk. Men jeg vælger at blive her for hendes skyld og så skal jeg støtte om hans samvær fordi han flytter. Han har fast arbejde og det har hans kæreste også. Er der noget jeg kan gøre?

Lasse

Hej Rikke. Min x og jeg gik fra hinanden for 7 år siden. Vi har to piger på 10 og 12 år og vi har fælles forældremyndighed. Moderen valgte og flytte fra Amager i Kbh. til Ringsted med pigerne, jeg blev boende. Det resulterede i, at jeg kun kunne have pigerne hveranden weekend + nogle timer en dag mere til aftensmad grundet deres institution og nu skole som er i Ringsted. Ved samværd henter jeg og moderen det samme når hendes begynder. Pigerne er som sagt 10 og 12 år nu og vil gerne selv begynde og tage toget hjem til mig efter skole. Det er jeg helt klart tilhænger af, da det samtidig ville spare mig for en masse kørsel og 1,5 time på motorvejen når jeg skal have dem og give os mere tid sammen. Jeg har tilbudt og holde alle udgifter for diverse billetter/månedskort dette kræver.. Men dette vil moderen slet ikke overveje, hun mener ikke de er store nok. Dette på trods af de cykler til og fra skole på ret trafikerede veje, er alene hjemme om dagen efter skole og enkelte gange lidt om aftenen... Det er ikke noget der vil ændre det mindste i hendes hverdag, men noget der ville gøre tingene markant lettere for os andre.. Kan hun uden videre blokere for sådan en løsning, det er jo ikke noget der forværrer noget.! Mvh. Lasse

Marlene

Hej Min kærestes datters mor vil ikke have noget at gøre med transporten når vi har samvær med hende. hun vil ikke komme og hente hendes datter når samværet er slut fordi hun er 'sur' på min kæreste eller give os økonomisk kompensation for at vi køre begge veje. vi bor omkring 50 km fra hinanden. Hvordan kan man 'tvinge' hende til at være en del af transport om det er at hente hjem eller at give økonomisk kompensation? Vi har flere gange fat diskussionen omkring at hun skal hente hjem - hendes svar er bare at hvis vi ikke henter og aflevere så bliver samværet annulleret uden erstatsningssamvær. Jeg har læst flere steder at Familieretshuset ikke kan træffe en afgørelse så hvordan gør vi så?

Rikke Frødstrup

Kære Marlene Sådan som reglerne er skruet sammen på nuværende tidspunkt, er der desværre ikke noget at gøre, hvis den ene forælder ikke vil være med til at tage ansvaret omkring transporten.

Kirstine

Hej Rikke, Min kærestes søn er startet på efterskole, og nu opstår der endnu en gang konflikter omkring afholdelse af udgifter i forbindelse med samværet. Moderen bor i København og vi på Bornholm, og siden flytningen til Bornholm, har aftalen været, at min kæreste sørger for transporten til samvær, og moderen sørger for transporten fra samvær, med den lille krølle, at moderen sørger for transport på Sjælland til/fra bussen, som kører til/fra Bornholm, og min kæreste sørger for transporten på Bornholm til/fra bussen, som kører til/fra Bornholm. I forbindelse med sønnens efterskole, skal han med bus mellem efterskolen og København. Efterskolen har sine egne busser, som kører turen hver fredag og søndag, denne ordning koster selvfølgelig noget, men moderen har ikke kunne (ville) fortælle mig hvor meget. Uenigheden består nu i, hvorvidt turen mellem efterskolen og København, er en del af transport til/fra samvær, eller om det er en del af den omkostning, som unægteligt bare følger med, når man vælger at sende sit barn på efterskole. Vi ser udgiften til transport mellem efterskolen og København, som en udgift, som helt automatisk hører med til at sende sit barn på efterskole, da det jo er en udgift, som alle forældre til efterskolebørn har, når de tager hjem fra efterskolen i weekenderne. Moderen mener, at fordi hun betaler udgiften mellem efterskolen og København alle weekender, hvor sønnen ønsker at tage hjem, også når hjem er på samvær, så skal hun ikke længere betale for transporten fra samvær. Kan du hjælpe mig med hvem der skal betale hvilke dele af transporten? Hilsen Kirstine

Tommy

Hej Rikke Frødstrup. Jeg skriver til dig fordi at vi som forældre er blevet skilt og det var vi helt enige om. Så er det at min x hustru vælger at flytte til 7830 Vinderup og den afstand som er mellem os nu er ca 14 km så det er ok. Jeg vælger så efter 5 måneder at flytte til samme by da jeg har pigerne på 8 og 10 år fra torsdag til mandag i lige uger vil det gøre mig nemmere at være sammen med dem. Så søger hun fuld forældremyndighed og får det igennem Familieretshuset og Byretten og Landsretten og det er meget i mod min vilje da alting har kørt perfekt. Så vælger hun bagefter at varsle mig inden de 6 uger at hun flytter til Helsingør på Sjælland og der knækker min film sku lidt da jeg så kun får dem hver anden uge og de skal med tog fra Københavns Hovedbanegård til Hobro med DSB Børnegaide og prisen er 690,00 pr tur og der mener hun at jeg skal betale hjemturen. Så er det jeg mener at det slet ikke er mig som har valgt denne her helt forkerte beslutning overfor vores piger men hun tænker kun på at jeg slet ikke skal se dem da hun i uge 31. 2019. Valgte at nægte udlevering af vores piger men der tabte hun i uge 44. 2019. I Fogederetten og der tvang de hende til at udlevere dem og der fik hun også at vide at det skulle hun ikke gøre mere. Så er det jeg spørger. Hvorfor skal en forældre som jeg betale transport for at se vores piger når nu det er hende som har valgt at flytte. Vores piger elsker at være hjemme hos mig deres far så jeg synes ikke det er ok at man som mor kan udføre så forfærdelige beslutninger. Man kan jo på en måde give systemet skylden for det da det jo er dem der gav hende muligheden for at gøre det. Det burde være sådan at hvis man som forældre flytter fra fx fra Jylland eller Fyn eller Sjælland så skal de forældre betale alle udgifter der om. Jeg synes også at lovgivningen er meget forkert da en forældre jo kan flytte fra Danmark til fx Italien hvis forælderen har fuld forældremyndighed. Det burde være ulovligt. Nu er det jo sådan i Danmark at vi som mange internationale befolkninger og der er personer fra mange forskellige lande i Danmark der gør at hvis man finder en og for børn med som kommer fra et andet land så kan den mor med evt to pas fx Tysk pas og Dansk pas så kan hun rejse til syd tyskland uden den anden forældres samtykke hvis ikke de har fælles forældremyndighed eller måske er gift.

Klavs

Hej Min eks. kone og jeg har delt udgifter til transport mellem Jylland og København tidligere. Han er blevet 18 år for 4 mdr. siden. Som det er nu skal jeg dække udgifter til transport alene, hvis jeg vil se ham. Han bor hjemme hos hende og modtager kun SU Vi boede sammen i Jylland inden vi blev skilt er det muligt at søge om transportbidrag eller måske der er en anden mulighed ? Ps. Takker for den fine mulighed i har lavet for spørgsmål.

Jens

Hej Jeg står i den situation , at min barns mor flytter fra Nordsjælland til Sydsjælland ca. 140 km væk Samværet skal foregå på hendes bopæl, da der er tale om en et barn på ca. 1,5 år. I hvilken § står det at vi skal deles om transportudgiften og hvem skal jeg kontakte, hvis barnets mor nægter at betale. Med venlig hilsen

Michael

hej Rikke. jeg står i den situation at jeg bor på Bornholm og min søns mor bor i Frederikssund jeg har betalt alt hvad der hedder rejse afgifter det mig der har sørget for afhentning og aflevering hver gang de sidste 2 år. kan jeg gøre noget så det bliver ligelidt fordelt økonomisk og tidsmæssigt i forhold til afhentnig og aflevering i forbindelse med samvær?

Rikke Frødstrup

Kære Michael Loven siger at I har et fælles ansvar, når det gælder transport ved samvær, og derfor kan du godt forlange, at din ex betaler halvdelen af dine rejseomkostninger eller selv sørger for at hente eller bringe jeres søn ved samvær. Ved uenighed er det desværre ikke muligt, at få familieretshuset eller familieretten til at træffe afgørelse om transportudgifter. Det er altså op til jer forældre at lave en aftale herom.

Pia

Jeg vil gerne høre, om min x- mand har ret til at kræve, at jeg køre vores datter til Lolland på samvær? Dengang vi blev skilt lavede vi en kontrakt hos Advodan, hvoraf det fremgik, at min x- mand skulle hente datteren fredag efter skole og aflevere hende igen i skole om mandagen, hver 2. weekend. Datten og jeg bor stadig i vores tidligere fælles hus ved Holbæk - hvor hun også går i skole. Det er en tur til samvær på næste 2 timer hver vej. Han har samvær med hende hver 2. weekend og nogle gange i ferie og helligdage. Han ønsker nu at jeg køre hende eller hente hende, når hun skal på samvær. Jeg nægter og referere til vores aftale, hvilket gør ham meget sur. Jeg mener det er jo hans eget valg, at flytte så langt væk. Jeg betaler allerede en del af transporten, men jeg gider ikke køre til Lolland.

Liselotte

Kære Rikke Jeg har et spm. der nager meget. Far og Mor har fælles forældremyndighed og en 7/7 ordning. Der betales ikke børnebidrag. Vores fælles datter ønsker at komme på efterskole til sommer. Hun har fået plads. Da jeg har bopælen, er det mig, der skal ansøge om statstilskud og mig, regningerne stiles til. Vi har en mundtlig aftale om at betale 50% hver, men af bitter erfaring ved jeg, at dette kommet til at volde problemer. Hvad gør jeg og hvad er reglerne herom/mine rettigheder? Når hun er væk opfylder han vel ikke sin forsørgelsespligt, såfremt han intet betaler. Han har en årsindtægt på 1.8 mill. Hilsen Liselotte

Anja

Jeg står i en situation, hvor min x samlever og to yngste drenge er flyttet til Herning efter sommerferien 2019 uden min viden. Dog har han valgt ikke at flytte hans eller drengenes adresse fra Aalborg, så den er fortsat her. Vi har en tidligere retsaftale hvori jeg skal afhente ved skolen. Mit dilemma er nu, at grundet den lange transporttid til Herning, kan jeg ikke få det til at hænge sammen med at hente på skolen og har foreslået drengene kører med bus, hvilket de sagtens kan og tidligere har gjort. Min x holder på, at jeg skal hente i Herning/ på skolen, og jeg ser derfor ikke mine drenge som jeg skal/ har krav på. Men hvordan forholder jeg mig til det, når hans adresse fortsat er i Aalborg men de opholder sig i Herning ?

Rikke Frødstrup

Kære Anja Som jeg har skrevet i artiklen har i et fælles ansvar, når det gælder transport ved samvær. Dvs. du skal sørge for enten at hente eller bringe i forbindelse med samvær. Jeg kan forstå, at I er uenige om, hvorvidt jeres børn er i stand til at tage bussen selv. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men hvis din ex holder fast i at drengene ikke kan tage bussen selv, mener jeg at du er nødt til at hente dem, hvis du ønsker at holde fast i samværet. Det forhold at din ex formelt set ikke har flyttet sin adresse til Herning mener jeg ikke har nogen betydning set i forhold til samværet, men er selvfølgelig noget der bør komme styr på. Hvis du mener at det er forkert at børnene skal bo i Herning og gerne vil have bopælen over børnene skal du starte en bopælssag op i familieretshuset.

Brian

Hej Rikke Jeg står i den situation at mig og min kæreste er gået fra hinanden, og vi har en søn på 3 år. Min x bor i Sydfyn og jeg Østfyn da jeg kommer derfra. Det var mit valg at flytte fra hende efter 4 år sammen. Vi har endnu ikke skrevet vores Samværsaftale og der fortalte jeg hende at jeg gerne ville have at jeg henter fredag og hun afhenter ved mig søndag. Siden vi gik fra hinanden i okt. 2019 har det været mig der henter og bringer. Hun siger så at der er sager som er blevet afgjort på at det vil blive mig der skal stå for begge veje da det er mig der har valgt at flytte 35 km væk fra dem. Kan det være rigtigt at de evt. vælger gamle sager når der ikke er længere. Jeg har ikke noget imod at køre begge veje, men ret skal være ret syntes jeg. På forhånd tak for alle de gode svar der er kommet. :-)

Rikke Frødstrup

Kære Brian Tak for din henvendelse. I har et fælles ansvar, når det gælder transport forbundet med samvær, og derfor skal din ex enten hente eller bringe i forbindelse med samvær. Hvis du henter og bringer i forbindelse med samværet skal din ex afholde halvdelen af omkostningerne. Det forhold at det er dig der er flyttet 35 km væk ændrer ikke på ovennævnte.

Jakob

kære Rikke, Har med stor interesse læst din artikel og indlæggene. Jeg har et spørgsmål som jeg tænker er lidt ud over det normale. Min søn og hans mor er født i DK og danske statsborgere. Jeg gav dem lov til at flytte til USA. Han er 9 år gammel. Når jeg skal besøge ham er det med meget store udgifter til fly, lejebil og ophold (er der typisk i 10 dage ad gangen, dvs. 2 weekender). Er der i følge dansk ret nogle af disse udgifter som jeg kan kræve hans mor dækker eller bidrager til ? Ser frem til dit svar. Mvh Jakob

Sara

Hej Rikke Først af alt; tak for at tage dig tid til at besvare spørgsmål herinde. Hos os er sagen den, at vi deler vores datter i en 8-6 ordning og hun har bopæl hos mig. Tidligere hvor hun havde flere dage hos mig, betalte hendes far mig børnepenge. Det er ophørt nu, da vi næsten deler dagene lige. Vi arbejder på at udregne hvem der så skal dække hvad af faste forsørgelsesudgifter såsom SFO, mobilabonnement, forsikringer, fritidsaktiviteter mm. hvor jeg mener at vi så bør dele disse, nu da han ikke længere bidrager med børnepenge. Hvad siger loven herom? Hendes far bor 50 km fra vores bopæl og min datters skole, venner og fritidsaktiviteter. Men han arbejder ikke langt herfra, samt hans nye kones datter går i dagpleje i nabobyen, så de kører (næsten) turen hver dag alligevel. Nu er det sådan, at han beder mig om at afholde halvdelen af udgifterne til hans transport af vores datter. Ikke kun til og fra samvær, men også til og fra skole og fritidsaktiviteter. Det bliver mange kilometer om ugen og jeg er bekymret for vores økonomi, da jeg er enlig og har en meget lav indkomst i forvejen. Hendes far har ægtefælle og de tjener begge godt. Jeg dækkes selvfølgelig gerne halvdelen af transporten til og fra samværet, men kan det også pålægges mig at dække halvdelen af udgifterne til og fra skole? Det er ham der har valgt at flytte langt væk til en start. Kh

Rikke Frødstrup

Kære Sara Tak for dine spørgsmål. For så vidt angår betaling af de faste udgifter fremgår det ikke af loven hvordan disse skal fordeles, men ifølge praksis så deler man disse, hvis man har en 7-7 ordning, som jeg kan forstå at I har. Med hensyn til transportudgifterne så er det min opfattelse, at du alene kan blive pålagt at skulle afholde halvdelen af udgifterne for transport i forbindelse med samvær, og ikke andet.

Charlotte

Ved fælles forfældremyndighed og barnet på 4 år bor fast hos moderen og faderen har samvær fra torsdag til mandag hver anden uge. Barnet skal opereres og det er en fredag, hvor barnet er på samvær hos faderen, som ikke ønsker at ændre samværet. Har moderen ret til at aflyse samværet pga operationen, så faderen får erstatningssamvær, når barnet er blevet raskt? eller skal moderen aflevere barnet til normalt samvær og det så er faderen, som tager barnet på hospitalet til operation? Er der nogle regler og retningslinjer for, om bopælsforælderen har ret til, at ændre samværet ved hospitalsbesøg og planlagte operationer?

Stine

Hej, Jeg flyttede for snart 3 år siden fra USA til Danmark efter skilmisse fra mit barns far. Vores søn har bopælspligt hos mig I Danmark efter klar skriftlig aftale med min ex mand. Vi har fælles forældremyndighed. Både min ex mand og jeg er danske statsborgere, men han valgte at blive I USA. Min ex mand kræver nu mere samvær med vores søn, samt at jeg fremover skal betale til transporten. Jeg er enlig mor. Arbejder 30 timer og tjener ikke særlig meget. Han betaler børnebidrag, som jeg dog mener, er alt for lavt I forhold til hans indtjening, som er temmelig høj. Vi har ikke været I Statsforvaltningen, men har indgået samværsaftale og bidrag imellem os. Jeg kan ikke se, at jeg kan finde pengene til at betale for transport mellem Danmark og USA. Hvordan står jeg? Og vil det være noget, Statsforvaltningen vil se som særlige omstændigheder, så vi kan gå den vej for at få afgjort samvær, bidrag samt omkostninger til transport? Venlig hilsen Stine

Stine

Hej Rikke Min kæreste A har en søn C (6 år) med P. Vi fik hjælp fra statsforvaltningen til en 9-5 ordning med en hverdags samvær på 3-4 timer midt i hendes 9 dage, sådan at der ikke gik for lang tid inden vi havde samvær med c. Vi har nu valgt at flytte ca 30 km væk fra P. Planen har hele tiden været, at der skulle være deleordning lige så snart C kom i skolealderen. Men nu gør P og hendes nye kæreste gældende, at vi er flyttet for langt væk, således at det vil påvirke C’s trivsel negativt at være halvdelen af tiden hos os. Vi har foreslået at hente C torsdag fra institution og aflevere ham igen tirsdag morgen I institution. På den måde skal P ikke bekymre sig om at hente hos os. Altså en 6-8 ordning. Er deres argument i orden ? Er 30 km langt væk i forhold til retspraksis. Tak fordi du tager dig tid til at svare - virkelig flot!

Rikke Frødstrup

Kære Stine I en sag som denne er der ikke som sådan en fast praksis som siger noget om hvorvidt 30 km er for langt væk, når det gælder en dele ordning. Men normalt siger man at en dele ordning forudsætter at mor og far bor tæt på hinanden, og at de har et godt samarbejde. Det hele afhænger af hvad der er bedst for din kærestes søn, og det kan sagtens være at han vil være ok med en dele ordning, uanset at I nu er flyttet 30 km væk fra mors bopæl.

Anja

Kære Rikke, Jeg har før skrevet et indlæg med spørgsmål ang. børn og transport.....jeg kan nu ikke lige finde det i mængden:-( Da mine børns transport vil være til og fra Irland, vurderede du, at der her var tale om et særligt tilfælde, hvor jeg måske ikke skulle afholde udgifter til transport. Nu er det så blevet en realitet, og børnenes far ser gerne, at jeg betaler halvdelen af flybilletter.....hvad gør jeg nu? Ringer til familieretshuset eller er der en blanket, man skal udfylde?? Mange hilsner Anja

Ulla Sabroe

Hej Min datter på 16 bor hos mig. Vi har fælles forældremyndighed. Min datter hos hendes far hver 14 dag fredag - søndag. Resten af tiden bor hun fast hos mig og jeg sørger for alt det økonomiske ifbm det at have et barn. Faderen betaler kr 1550 om måneden som er fastsat af statsforvaltningen i 2014. Min datter går nu i 10. kalsse på erhvervsskole som kræver at hun dfagligt må tage bussen til og fra skole. Er det kun mig som moder der skal betale hendes rejsekort udgifter...? det beløber sig op på ca kr 700 om måneden......tænker det vel er en udgift man kan kræve at faderen betaler halvdelen af ..eller? Mvh US

lill nielsen

hej mit spørgsmål er om jeg godt kan sige nej til at køre til og fra samvær men btale halvdelen af udgiften til transporten vi snakker en køretur på 2 timer hver vej. og det er far der flytter langt væk med ny kæreste. Jeg mener ikke det er rimeligt at jeg skal bruge 4 timer i bil hver anden søndag fordi han gerne vil bo billigt. Vi har 3 børn han har kun de 2 på samvær den store vil blive her hos mig. jeg betaler gerne halvdelen af udgiften men køreturen med barn hjemmefra tager jeg ikke

Camilla

Jeg er bopælsforælder til to børn på 2 og 5 år, deres far og jeg har aldrig været kærester eller boet sammen og jeg har fuld forældremyndighed. Han bor i Kbh og jeg på Bornholm. Vi har en ca. 12/2 nogle gange en 11/3. Vi har prøvet forskellige ordninger med samvær, f.eks. at han kom her (pga den lille), ellers mødes vi på midten og skiftes til at aflevere i Ystad og Rønne (det har vi haft størst succes med), vi har også prøvet at aflevere fra bopæl til bopæl men det kunne slet ikke lade sig gøre uden overnatning pga færgetider mm. Når det har fungeret bedst har detværet at jeg tog afsted tidligt fredag og afleverede i Ystad og så kunne han nå at komme efter arbejde, og den anden vej har han taget den anden vej og vi har mødtes i Rønne. Nu starter vores ældste i skole og det bliver for svært for børnene først at skulle afsted fredag eftermiddag og være sent fremme i Kbh efter en hel dag i skole/institution, og så sent hjem søndag og op i skole. Jeg har foreslået han finder et sted at overnatte og så lade børnene blive på Bornholm i weekenderne, jeg har også tilbudt at han kunne være i mit hus med børnene og så flyttede jeg ud. Det vil han ikke, han vil holde fast i ordningen Ystad/Rønne. Dvs at reelt har han dem så kun een hel dag hver 14. dag, jeg mener af hensyn til børnene kan man så pålægge ham at afholde samvær på Bornholm fremfor at børnene skal bruge 10 timer på transport i løbet af 2½ dag? Kan jeg kræve at han selv henter og bringer, jeg når aldrig at have nogen friweekender da de går med rejseri?

Rikke Frødstrup

Kære Camilla Jeg kan godt se at børnene kommer til at bruge meget tid på transport og dermed bliver fars samvær også begrænset, når den store skal starte i skole og ikke længere kan bruge dagstimerne om fredagen til transport. Jeg mener dog ikke at du kan pålægge far, at samvær skal foregå på Bornholm. I kan godt indgå en aftale om, at far skal sørge for transport begge veje, men i så fald kan far kræve, at du afholder halvdelen af udgifterne. Hvis ikke far vil sørge for transporten begge veje, kan du ikke gennemtvinge dette. I har begge ansvaret for transport ved samvær og i det ligger, at du skal sørge for, at børnene enten bringes eller hentes efter samvær.

René

Hej Er reglerne om fælles rejse udgifter blevet ændret siden 2012? Jeg er flyttet til Brønderslev og min eks kæreste bor i Hundige, hvilket betyder en tog tur frem og tilbage for vores 13 årige dreng. Desværre er der ikke ret godt samarbejde, og hun vil ikke acceptere at hun skal betale halvdelen da hun siger at det jo er mig selv der har valgt at flytte. Kan dette være rigtigt? Med venlig hilsen og på forhånd tak for svar René

Rikke Frødstrup

Kære René Reglerne har ikke ændret sig, og det betyder at I skal fortsat dele udgifterne. Det forhold at det er dig der har valgt at flytte, er uden betydning.

René

Hej Rikke Mange tak for svar, det anledning til et lille tillægsspørgsmål. Min søn er 13 år gammel og har ikke været rigtig god til at overholde vores samværsaftale, jeg mistænker at hans mor præger ham til at blive væk, og jeg ville høre hvad mine muligheder er for at 'tvinge' dem begge til at overholde vores aftale? Hvor gammel skal min søn være før han selv kan vælge at blive væk? Jeg vil meget gerne have at han kommer som aftalt, med ved ikke hvad reglerne siger her? Håber du kan hjælpe endnu en gang. Med venlig hilsen og endnu engang på forhånd tak for svar René

Cris

Jeg er bopæl forældre og far er samvær. Far har valgt at flytte til udlandet ca. 1 år . Hvad vil det betyder det? skal jeg også betaler afgifter til min datter hvis de vil se hinanden? Tak for hjælp.

Anmari

Jeg er flyttet ca 50km væk fra samværforælder. Inden vi flyttede hentede og bragte far normalt i skole,da vi har en 3/11 ordning. Far vil gerne op på 4/10. Men han insisterer på at jeg skal begynde at hente vores søn mandag morgen og køre ham i skole. Han vil ikke kompenseres økonomisk, og vil ikke have at jeg henter søndag aften, da det så vil svare til at han går en dag ned i samvær. Det ville selvsagt være en stor indgriben for mig at skulle hente mandag morgen. Det samme siger far, som er meget vred over at vi er flyttet. Gode råd søges.

Hans

Hej Rikke Jeg blev skilt for knap 5 år siden og efter en lidt turbulent tid på 1/2 til 1 år, hvor jeg havde vores to fælles børn næsten fuld tid, blev vi enige om en 7/7 ordning. Vi har boet i samme by og det hele er gået problemfrit og det har været et fint samarbejde. Jeg har bopælsretten på det ene barn og moderen på det andet. De er henholdvis 6 og 7 år. For 1,5 år siden mødte jeg en ny kvinde og vores drøm er at flytte sammen i hendes by som ligger ca 45 min væk. Jeg ønsker at bevare 7/7 ordningen. Jeg arbejder tæt på byen hvor børnene går i skole og institution og har også forældre, som en dag hver 14. dag henter og hygger med børnene, tæt herpå. Jeg har tænkt at de skal fortsætte deres liv som hidtil ift skole, venner og fritidsaktiviteter, blot med den ændring at børnene 5 dage hver anden uge har ekstra transporttid (ca 45 min hver vej). Vi har masser af samtale og nærvær i bilen og der er så mange fine ting i at smelte de to familier sammen, bla 3 bonussøskende som de trives med. Men børnenes mor har nu, via advokat, indkaldt til Familieretshuset. Hun mener ikke at det er børnenes tarv at have ekstra transport og vil nu gøre mig til weekendfar hver 14. dag. Det er for mig helt uaktuelt at flytte, hvis det betyder at jeg mister mine børn i 7/7 ordningen. - Men kan det virkelig passe at jeg ikke kan flytte sammen med min kæreste uden at min ekskone kan trække i trådene og tage mine børn fra mig? - Har hun en sag? - Har jeg en sag hvis det kommer så vidt? Jeg synes jo at børn har lige ret til begge forældre og vores børn er vant til en 7/7 ordning - de har aldrig kendt til andet og det er børn der trives. - Er der en grænse for hvor langt man kan bo fra hinanden og stadig bevare 7/7 ordningen? Som jeg ser det, mener moderen at det er bedre for børnene både at undvære deres far samt få revet op i helt faste skifterutiner, end at skulle sidde ekstra i en bil 5 dage hver anden uge. Det lyder helt ulogisk for mig og jeg er bange for, at der ligger andet bag end børnenes tarv da vores ægteskab sluttede grundet sygelig jalousi fra hendes side. Hvad tænker du - kan jeg på forhånd fuldstændigt afskrive drømmen om at have mine børn i en 7/7 ordning sammen med min kæreste og hendes børn, fordi der er ca 45 min i bil mellem det nye hjem og børnenes skole og institution? Mange tak for din tid og svar. Mvh Hans

Linda Kristiansen

Min søn har bopæl hos mig og samvær med sin far hver anden weekend og nu også hver anden onsdag til torsdag. Men hvad gør jeg hvis han ikke vil være med til at betale? Kan jeg bare holde min søn hjemme? Jeg har søgt Statsforvaltningen om konfliktmæglng, men det afviste han.

Lotte

Hej Jeg skal flytte til Jylland fra Hovedstaden og min 8 årig datters far bor i Sverige. Han og jeg er ikke enige omkring transportomkostninger. Han mener at da jeg vælger at flytte væk, så er det jeg som hæfter for omkostningerne mens jeg mener vi begge som forældre har delt ansvar. Han vil have at jeg bringer hende til Sverige og henter hende i Sverige mens jeg går gerne med på at bringe hende til Kastrup, for det skal foregå på dansk jord, tænker jeg og han skal bringe hende til Jylland efter samværs endt. Han har selv valgt at flytte til Sverige for 3 år siden og i de sidste 3 år har han hentet og bragt hende i skolen i forb. med samværsweekender. Jeg kan umiddelbart ikke finde nogle steder hvor der står at jeg er forpligtigt til at aflevere datteren i Sverige? Kan I hjælpe mig med at få afklaret mit spm.?

Rikke Frødstrup

Kære Lotte Loven definerer ikke hvordan man som forældre skal sørge for at opfylde det fælles ansvar som er forbundet med samvær, herunder transport. Det er altså noget som I selv skal tage stilling til og indgå aftale om. Familieretshuset kan i særlige tilfælde træffe afgørelse. Jeg kan ikke afvise, at det vil være tilfældet i jeres sag, hvor far bor i Sverige og I bor i Jylland. Jeg synes du skal prøve at indbringe sagen for Familieretshuset, og se om de kan bistå jer med at få lavet en aftale, eller træffe en afgørelse, hvis ikke I kan blive enige.

Mike

hej advodan... gælder dette stadig? står i en situation hvor modpart er flyttet til jylland og der er samvær 1 hverdag om ugen og hver anden weekend,, weekend samvær bliver delt da en henter den anden bringer ... men i hverdagen hvor samvær hedder fra 14:00-18:00 betaler jeg alt transport, skal dette deles?

Eva

Hej hvordan er jeg stillet når min ex.-mand flytter til Aarhus efter sommerferien. Hvad kan jeg blive pålagt at betale? vi har tre børn sammen. 1 på 18 år som mangler 1 år på skole i -Randers - ca 35 km fra skolen 1 på 16 år som starter i 1 g efter sommerferien i Randers 1 på 12 som skal starte i 7. klasse. i Randers vi har delt forældremyndighed. jeg har børnene 8 dage og min ex mand 6 dage på en 2 ugers periode. kan jeg blive pålagt at betale for børnenes transport 4 gange om ugen i løbet af to uger frem og tilbage til Aarhus. Det er en post jeg ikke har råd til og temmelig bekosteligt og var totalt uforudsigeligt. jeg er enlig forsørger, min ex- mand er gift igen og har fælles barn med ny kone. Han tjener betydeligt mere end jeg - over dobbelt så meget brutto vil jeg anslå. min ex-mand betaler dobbelt børnebidrag efter aftale der er nedfældet skriftligt i skilsmisseaftale fra advokat. Han betalte i starten af skilsmisseårene et frivilligt bidrag også, men er frafaldet dette bidrag da det jo var frivilligt. Han har dog ikke i de sidste 5 år justeret det dobbelte børnebidrag til de gældende takster, men har betalt det samme beløb hvert år de foregående 5 år. Dette har jeg forsøgt at anfægte og få rettet gennem statsforvaltningen men fået et langt ubrugeligt neutralt, vagt svar, som ikke afgjorde noget som helst. Dertil kommer at pengene betales i starten af måneden det kan være en overførsel d 1, 2, 3, 4 eller 5 dag i starten af en ny måned. mvh. Eva

Rikke Frødstrup

Kære Eva Som forældre følger det af loven, at I har et fælles ansvar, når det gælder transportudgifter ved samvær, hvilket betyder, at I som udgangspunkt skal dele udgifterne. Hvis I har en 8-6 ordning for så vidt angår samværet, er det ikke givet at din ex mand er forpligtet til at betale børnebidrag. Hvis der er tale om en deleordning skal der ikke betales børnebidrag, og en 8-6 ordning kan forstås som en deleordning. En 9-5 er ikke en deleordning.

Kenneth Leth

Kære Rikke. Mit spørgsmål ligner meget de andres, dog med det twist at min datter er født og bor I Sverige. Jeg har haft en mundligt aftale med moderen I 8 år om deling af transport, mellem vores hjem, Jeg bor og har altid boet lige syd for København. Nu har moderen valgt IKKE at være en del af denne aftale mere. Moderens udtalelse om dette, er at hun mener ikke hun har noget ansvar, hverken over for mig eller min datter, når jeg ønsker samvær med vor datter. Jeg prøvede derfor via Statsamtet (som fastsatte bidraget tilbage I 2008) at få sænket børnebidraget, da jeg betaler for meget I henhold til min indkomst. Statsforvaltningen informerede mig, at jeg skulle kontakte Sverige, i fald jeg ønskede ændringer i bidraget. Jeg har henvendt mig til Forsikringskassen samt familieretten i Malmø, hvor de siger 2 forskellige ting, men at de anbefaler vi går i dialog om dette. Moderen ønsker IKKE dialog og ønsker ingen udgift på at jeg ser min datter, til trods for hun har større indkomst end jeg samt har samboende. Forsikringskassen mener vi BØR deles om udgifterne, mens familieretten som ligger højre i hierarkiet mener det modsatte, men anbefaler en retssag. For at undgå en evt. retssag i Sverige og belastningen over for min datter, vil jeg høre om der findes nogen form for fradrag jeg kan bruge på selvangivelsen, i dette henseende. Eksempel vis kørselsfradrag og broafgift. Bedste hilsner Kenneth

Stig

Hej. Jeg har lige et spørgsmål. Jeg bor midlertigt et stykke fra kbh. Ca 60 km. Jeg har mine børn hveranden weekend og sørger for at hente og bringe. Jeg har sagt til min ekskone at vi skal deles om udgifterne, men det nægter hun.,til trods for at hun tjener væsenligt mere end mig og jeg er i fleksjob. Skal jeg gå videre med det eller hvad kan du give mig af råd? Mvh Stig

Rikke Frødstrup

Kære Stig Det er korrekt at I skal dele udgifterne til transport, men der er desværre ingen steder du kan få spørgsmålet/sagen behandlet. Statsforvaltningen tager ikke stilling til spørgsmålet om transportudgifter ved samvær. Så der er desværre ikke så meget andet du kan gøre, end at forhandle/drøfte sagen med moderen, og indgå en aftale med hende. Mvh Rikke Frødstrup

Michael

Hej. Min 7årig datters mor er flyttet 200km fra Aarhus til Faaborg på Fyn. Vi har en samværsaftale der hedder, hun er ved mig i Aarhus hver 2 weekend, plus 1 hverdag hvor jeg er ved hende i faaborg, i modsatte uge. Jeg er førtidspensionist og det er derfor rigtig mange penge for mig at bruge på transport om måneden. Mit spørgsmål er, om jeg kan bede om at få halvdelen af rejseomkostningerne til faaborg dækket af mor ved hverdagssamværet, og de weekender hvor mor ikke henter, fordi samværet forgår i faaborg. Feks ved erstatningsamvær ved sygdom. Med venlig hilsen Michael

Morten

Hej Rikke Jeg blev skilt i 2016 og flyttede fra århus til københavn. Jeg har siden hen, til glæde for alle parter, selv kørt til århus for at være sammen derovre, da det til dels var mere praktisk og billigere og selv stået for transport udgift. Imellem tiden er 2 af vores børn blevet over 18 år og jeg kører ikke længere til århus. Hvordan er det med transport udgift til børn over 18? Kan jeg efter 2 år med egen udgift til transport, anmode at min eks-hustru om at betale 50% til vores 13 årige datter? Og hvis hun ikke mener at der er penge til det? Hun tjener ca. 300.000 og jeg ligger på ca 650.000 årligt. Hilsen Morten

Rikke Frødstrup

Kære Morten Da børnene er over 18 år, og der dermed ikke længere er "krav" på samvær, vil de ikke være omfattet praksis omkring transportudgifter i forbindelse med samvær. Men der er selvfølgelig ikke noget i vejen for, at I følger praksis om, at man som forælder dele udgifterne. Du kan godt forlange at børnenes mor fremover afholder halvdelen af udgifterne forbundet med transport ved samvær vedr. jeres 13 årige datter, men kun vedr. de fremtidige udgifter. Du kan ikke gå tilbage i tiden og forlange at hun skal betale for de sidste to år. Jeres respektive indkomster har ingen betydning, når vi taler fordeling af udgifter forbundet med transport ved samvær. Børnenes mor kan dog forsøge at søge om tilskud via kommunen. Mvh Rikke Frødstrup

Line P.

Hej Jeg sørme også et spørgsmål om transport, jeg gerne vil have hjælp til. Jeg er flyttet 50 km væk fra hvor jeg boede med mit bars far, mit barn går i skole hvor jeg bor. Han mener at vi skal dele alle transport udgifter. Dvs. de udgifter han har med at hente og bringe ham fra skole, ferie, fødselsdage mm når han er hos ham. Jeg er helt med på at jeg skal betale for / forestå transporten, den ene vej i forbindelse med samvær og han skal den anden vej. Men skal jeg betale halvdelen af udgifterne de andre dage når han transporterer ham til og fra skole mm? Jeg har nu modvilligt betalt halvden siden 2012, men jeg er meget usikker på om han har ret til at opkræve disse penge fra mig. Hilsen Line

Mette

Min datters biologiske far har valgt at flytte 200km fra den ene dag til den anden angiveligt pga narkogæld og velvidende at jeg ikke har mulighed for at hente hende igen, da en hjerneskade gør det umuligt for mig at køre ture på over 30-40km, da jeg så ikke kan koncentrere mig mere og får samsynsproblemer. Han syntes ligeglad med at hun ikke er interesseret i at se ham og det virker som om han kun ønsker at se hende for at ramme mig. Hun klager altid over at være sulten når hun er ved far. Han sover og vil ikke vågne. Han ryger hash foran hende (mærkelige smøger som hun kalder dem) og kører hasarderet. Jeg er meget bekymret for at udlevere min datter til samvær og har netop søgt statsamtet om ophør af samvær. Kommunen er med ind over og har en bekymring vedr hendes samvær med faren. Tillige har børnehaven udtalt bekymring grundet hendes udtalelser efter weekend hos far. Har jeg brug for at have en advokat med i amtet og hvor stor er sandsynligheden umiddelbart for at samværet kan stoppes når det kan være skadeligt for barnet?

Ann-Carina

Lige et spørgsmål mere. Min kærestes x kone mener at når deres datter er ved os, skal vi selv sørge for tøj til datteren, i alle de dage hun er ved os. Er det korrekt at vi skal købe tøj til hende som hun skal bruge ved os? Jo moren der for børnepenge.

Ann-Carina

Hej. 1. Er der kommet nye regler ang. Deling af transport? 2. Min kæreste og jeg vil gerne flytte tilbage til Nordjylland hvor vi er fra, han har en datter med sin x kone som bor og altid har boet i Hvidovre (Sjælland), vi har hans datter hver anden uge, hvis hun skal med fly eller tog fra København til Nordjylland, og retur 2 gange om mdr. Skal denne totale udgift deles mellem forældrene ? Hvis nej, hvorfor ? Mvh. Ann-Carina

Peter

Hejsa. Vi har fået lavet en samvær aftale i stat amtet med transport på da moren er flyttet 250 km væk. Aftalen lyder på at jeg skal sende dem med børnetoget, eller med båden eller mødes halvvejs. Det samme gælder når de skal hjem fra samvær igen. Denne ordning har kørt i 3 år uden problemer, børnene har fået nogle gode venner på børne toget. Men nu har moren valgt at sende dem på bus hjem, og fortælle børnene har hun ikke har råd til tog mere. Kan man bare lave om på aftalen i stat amtet, som jeg læser regler kan stat amtet ikke blande sig i det eller kan de. Før skulle jeg hente i Skanderborg. Nu skal jeg hente i Aarhus. En time kørsel fra bopælen. Og ang økonomi det er moren der har valgt at flytte så lang væk. Og normal deler man om udgifter, vil det så sige at hun skal betale halvdelen af det hun spare på togetbilleten og betale halvdelen til min transport til Aarhus. Mvh peter

Edvin

Hej Rikke Frødstrup Har med interesse fulgt med i dine angivelser og råd om retningslinjer for samvær, herunder transport. Jeg står selv i et dilemma med mit barns mor omkring emner om fælles ansvar transport. Det element at ansvaret er fælles, og det nægter hun at deltage i, på trods af, at jeg har anmodet hende om at hente vores fælles datter på 6, siden vi begge flyttede væk fra Københavns området i starten af året, og der nu er 138 km imellem os, i stedet for under 10 km. Jeg flyttede først og herefter flyttede vores barns mor til en anden del af Sjælland, dette varslede hun i en besked et par uger før. Når jeg har anmodet om ændring i samværet ang transport og afhentning, skriver hun altid i formelle gloser om, at vi for 2 år siden underskrev en fælles aftale om samvær hver anden weekend, og at grundet jeg “kun” har vores datter hver anden weekend må stå for transporten alene, både økonomisk og i praksis, da hun ikke har tid og lyst til at afhente vores barn om søndagen, efter samvær. Min situation har udover flytning ændret sig, da jeg er blevet far til en lille ny baby med min nuværende kæreste, og i øvrigt har job i den anden ende af landet, som jeg selvfølgelig med glæde kører fra når jeg afhenter vores barn til samvær de to fredage om måneden. Jeg kører igennem de sidste 10 måneder 2 timer hver vej om fredagen og 2 timer hver vej om søndagen, for at aflevere på den nye adresse hjemme ved mim datters mor, men sidstnævnte om søndagen med aflevering er ufrivilligt fra min side, da barnets mor nægter at have ansvar for transport. Siden vores datter var knap 3 år, har jeg stået for al transport tur/retur både i praksis og økonomisk, også når jeg har været jobløs eller uanset min situation i øvrigt. Jeg har sendt en anmodning til statsforvaltningen i juni måned 2018, og fik efter noget tid svar tilbage om at de ikke kunne og ville træffe afgørelse i denne sag, men de henviste til deres afsnit fra forælderansansvarsloven (disse afsnit var så vedhæftet) og sendt til os begge. Da jeg igen udtrykte overfor vores barns mor at vi har et fælles anasvar, og jeg pr dato ville håbe og forvente at hun nu og fremover ville hente vores datter efter endt samvær (da jeg også er bekendt med at hun i sin nye tilværelse med ny kæreste og hus ejer 2 biler og ikke ellers er forhindret i kørsel). Herefter svarede hun at jeg skyldte hende en mængde børnepenge fra flere år tilbage (som senere er betalt i form af, at jeg betalte hendes husleje og telefonregning igennem 1 år og tlf igennem 3 år!). Hun mener i øvrigt at hvis jeg ikke selv afleverer vores barn efter samvær vil hun “anmelde mig”, og i øvrigt også lave en sag. Jeg oplever dette som en slags trussel og samværschikane. Hvad kan jeg gøre, hvad er mine rettigheder og hvordan er reglerne i dette tilfælde, helt konkret? Den aftale vi lavede for 2 år siden var under omstændigheder hvor vi boede tæt på hinanden, og jeg ikke havde andre børn og jeg godkendte at tage ansvar økonomisk, da hun ikke havde en indtægt og var afhængig af sin daværende kæreste. Håber at du vil give dig besyv med, som jeg så forhåbenligt kan henvise til, med effekt på forståelse om fælles ansvar for vores situation. Dbh, Edvin

Rikke Frødstrup

Kære Edvin Som du kan se af mine tidligere svar omkring dette emne, er der desværre ikke noget du kan gøre, når mor ikke vil være med til at tage del i ansvaret omkring transporten ved samvær. Det følger af loven, at der er et fælles ansvar, men samværsforælderen, dvs. du, kan desværre ikke gennemtvinge, at den anden forælder tager del i dette ansvar, sådan som loven er skruet sammen. Mvh Rikke Frødstrup

Christina

Hej, jeg skal i forbindelse med samvær køre 2 timer for at hente min datter i forbindelse med samvær hos hendes far. Faren betaler stadig ikke børnepenge selvom jeg har søgt pr. 21.1.2018 Kan jeg gøre noget for at undgå denne ekstra udgift ind til han betaler? Jeg føler desuden jeg blev presset til at skrive under på aftalen i statsforvaltningen og har efter jeg kom set der ikke står noget under ferier. Betyder det at faren ikke har samkvensret i ferier? Mvh Christina

Rikke Frødstrup

Kære Christina Hvis far sørger for transporten den ene vej skal du sørge for transporten den anden vej. Det forhold at far ikke betaler børnebidrag ændrer desværre ikke herpå. Hvis ikke der er aftalt ferie har far som udgangspunkt ikke ret til ferie. Hvis far skal have feriesamvær skal det enten aftales mellem jer eller Statsforvaltningen skal træffe afgørelse herom. Mvh Rikke Frødstrup

Jeanette

Hejsa. Min samleverske R har M (søn) sammen med N. R betaler børnebidrag til N. N har valgt at flytte til den anden ende af byen ( lang distance) så det kræver at M skal med bus frem og tilbage. M vil nu være noget mere hos os så han skal kære mere med bus for at han kan komme i skole da det er i hverdagen. M kommer onsdag eftermiddag fra skole med bussen.( som mor betaler) Vi skal så sende ham i skole torsdag morgen og fredag morgen og han skal hjem til os igen begge dage. Og så skal vi sende ham i skole igen mandag.( som vi altid har betalt) Alt det med bus frem og tilbage der skal betales til skolen hvem skal stå for den udgift. ? Skal den deles imellem R og M ? Mvh jeanette

Rikke Frødstrup

Kære Jeanette Der er ikke som sådan regler der regulerer hvem der skal afholde børnenes udgifter forbundet med skole, herunder transport. Man kan både argumentere for at det er mor, som modtager børnebidrag, der skal afholde udgiften, men man kan også argumentere for, at udgiften skal deles, da udgiften skyldes at han skal på samvær hos sin far. Mvh Rikke Frødstrup

Thomas

Hej, Jeg har boet i Italien med børnenes mor i mange år. Vores børn er født og opvokset i Italien. Vi er ved at blive skilt og hun har taget dem med til DK uden at det var en fælles beslutning. Jeg bruger 5000 DKK på at se dem hver gang, da de skal flyve med ledsager. Hun vil ikke dele transportomkostningerne. Vi tjener nogenlunde det samme, hvis ikke hun tjener lidt mere. Jeg er opmærksom på at det er noget man skal blive enige om, og at det kun er i få sager at statsforvaltningen vil blande sig. Tror du at det er en sag, som de vil blande sig i? Mvh Thomas

Brian Dalgaard

Mor skrev sms om at vi skulle deles om udgifterne, det klassiske er jo så at da jeg præsenterede et forslag, som via småbilsanalyse og inflation endte med et beløb på 1,75 kr. pr. km for mors bil og 1,80 kr. pr. km for fars bil. Det analysen viser er omk. pr km kørt i den pågældende bil. Efter lidt debat i statsforvaltningen, hvor mor værgede sig, så fik jeg tilsendt et forslag. Det omhandler brændstofsudgifterne. Findes der en afgørelse af hvordan udregningen bør være. Det er klart at med forsikring, rep, og vægtafgift så koster det mere end brandstofsudgifterne. Hvad siger praksis, hvis der overhovedet er, eller man sikker og med rette siger - folk har ret til at gå i detaljer og dermed ret til at få konflikt ud af alt:-)

Brian Dalgaard

Jeg bør tilføje til ovenstående at jeg på 14 dage kører 280 km mere end mor

Brian Dalgaard

Kære Rikke Ved forældres enighed om deling af udgifter til transport ved samvær. I det, der er en skæv fordeling af kørsel, så er jeg interesseret i at få oplysninger om, der findes retningslinjer for udregning af kørselsgodtgørelse. Jeg har mødt to udgaver, en udregning via en småbilsanalyse, som oplyser hvad det koster at kører pr. km i det specifikke bilmærke og en hvor det udelukkende er brændstofsudgiften. Mvh Brian Dalgaard

Rikke Frødstrup

Kære Brian, Tak for dine spørgsmål. Der er ikke en fast praksis for hvordan udgiften til transport skal beregnes, så det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med. I har som forældre et fælles ansvar, når det gælder transport og det kan enten gøres ved, at man skiftes til at hente og bringe, og hvis den ene henter og bringer hver gang, skal vedkommende kompenseres herfor økonomisk set. Om det er så er statens takster I anvender eller en anden model, er det noget som I som forældre skal blive enige om. Mvh Rikke Frødstrup

Christian Bech Jensen

Hej Rikke Har læst nogle af de spørgsmål og svar der er her på siden, men vil lige spørge for at være helt sikker. Min ex. og jeg har altid delt transporten imellem os når vores datter på 12 år besøger mig hver 14 dag. Nu har hun så desværre fået den ide, at det vil hun ikke være med til mere. Er det så rigtig forstået, at der ikke er nogen mulighed for at tvinge modparten til at betale halvdelen af de omkostningerne der ved at sende vores barn med tog hver 14 dag?, når hun i henhold til lovgivningen jo har pligt til det. Har prøvet af få en dialog i gang om hvorfor hun ikke vil, men hun har desværre bare besluttet at hun ikke vil. Jeg betaler børnepenge som jeg skal, så den del er på plads.

lars

hejsa.. Min X flyttede til Hillerød fra Bornholm den 1 dec, og i den forbindelse lavede vi aftale igennem statsforvaltningen om mor kom med datter til Ystad og Far fra ystad til bornholm, så langt så godt. den 1 dec skulle det så gennemføres første gang og moder nægter at komme med datter da hun ikke mener hun kan rejse så lang med eller uden sine særbørn og dermed ikke komme med min datter. (dem havde hun også særbørn da aftalen indgik) jeg har igennem fogeden fået et møde i stand den 14 Feb 2018 med henblik på udlevering af min datter da det dags dato er en månede siden jeg sidst har hørt eller set min datter som er 3 år. moder vil ikke betale jeg har tilbudt at hente min datter i Hillerød hvor moder så betaler billetten men dette ønsker hun heller ikke.... hun har fået navne og adresse beskyttrlse og som jeg ser det er det en lang chikane sag.... jeg er ved PT at sælge mit hus og flytter asap til kbh område når dette er solgt så vi kan undgå det her, så vil jeg så høre...... har jeg overhoved mulighed for at komme til at se min datter, eller vil fogedretten nægte at agere da (som du også selv) henviser til det er et fælles ansvar.... jeg har banket hoved imod alle steder og Fogedretten er mit sidste håb mvh en træt far

Rikke Frødstrup

Kære Lars, Du har gjort det rigtige ved at anlægge sagen i fogedretten. I fogedretten vil moderen formentlig blive gjort bekendt med at hun har pligt til at overholde aftale om samvær, og dermed skal hun udlevere. Fogedretten kan dog ikke fastsætte eller gennemtvinge aftale vedr. betaling af transport, men det er måske muligt for jer at indgå en aftale om transport i fogedretten, som I begge kan overholde. Mvh Rikke Frødstrup

Kim Hansen

Som jeg har læst i de andre artikler her skal vi bare betale eller affinde os med at vi ikke kan se vores børn når man ikke længere kan finde 1000 kr om måneden til at hente sit barn hver 14 dag jeg har jo ikke bedt min eks om at flytte 250 km væk med mit barn .det sq da ikke fair

Kasper

Hej Rikke, Jeg dumpede lige forbi via en google søgning på noget helt andet, og så så jeg at de spørgsmål der bliver stillet herinde faktisk er ret relevant for mig lige nu. Så jeg vil også lige spørge om noget. Jeg er bosat i Randers. Begge mine børn på 2 år og 6 år bor i Skanderborg, ved hver deres mor. Jeg har børnene hver anden weekend plus ferier, og så har jeg hjulpet/hjælper jeg til med bl.a. pasning i moderens lejlighed i forbindelse med sygdom, lægetider, osv, i de omfang at jeg kan. Og egentlig også nogle gange selvom jeg ikke kan :P Der har aldrig rigtigt været problemer ift samværsaftaler osv, men det er der dog nu ift hente/bringe og økonomi. Skal lige nævnes at jeg er uden kørekort, og derfor rejser med tog. Jeg kører frem OG tilbage, og betaler for det hele, til alle "hjælpedage" samt alle samværsdage pånær den ene vej én gang om måneden. Moderen til den yngste er mere end villig til at hente sønnemand hver gang, men det giver ingen mening at hun skal køre hertil efter ham når jeg alligevel skal den vej med den ældste, så det har vi aftalt at hun ikke behøves. Fordi moderen til den ældste står nemlig med den holdning at det er min skyld at jeg valgte at flytte til Randers, og derfor er det hverken hendes problem eller hendes ansvar at sørge for afhentning eller betaling til transport, på trods af at hendes mand har bil og gerne køre. Hun har sågar ALDRIG hentet sønnemand selv med offentlig transport, hverken da jeg boede 4-5 km fra hende i samme by sammen med min nye kæreste (moderen til den yngste), og heller ikk nu hvor jeg bor i Randers. Hvis hendes mand ikke kan hjælpe, mener hun det er mit problem og op til mig at fikse, fordi hun da, og jeg citerer: "selvfølgelig ikke kan tage transporten selv fordi hun har en datter på slæb". Hendes datter er 1-2 år ældre end min yngste søn, og jeg tager altså frem og tilbage i både tog og bus til alt, inklusiv samvær, med begge børn :) Og sker det at jeg bliver forhindret/besværet i at aflevere hvis jeg skal nå et møde eller bliver syg eller sådan, skal jeg betaler (overpris) på benzin for at de henter. Jeg betaler i omegnen er 60-70 kr hver vej (pga rejsekortsrabat, turen koster normalt 90-95 kr hver vej), plus oftest også bustur fra stationen og hjem til den ældstes mor (på trods af at den tur ville tage 5-6 minutter i bil) og tilbage igen for at komme hjem med toget. Før han begyndte i skole indebar den rejse også ca en time ekstra ved afhentning af den ældste i børnehave (bustur derud, gåtur fra bussen til børnehave, og så retur til den anden side af stationen for at hente yngstemanden i vuggestue, og så gå op til stationen), men nu bliver den ældste afleveret af taxa på banegården. Jeg bruger nu ca 3,5-4,5 time hver gang jeg henter, og 2,5-3 timer når jeg afleverer, men tiden er jo sagen uvedkommen :) Som eksempel vil jeg her i januar altså betale i omegnen af 560 kr på transport i forbindelse med samvær, plus 140 kr for transport så jeg kunne tage med da min yngste søn skulle i fuld narkose. Så det er ca 700 kr jeg har brugt på transport i denne måned, og de har hentet i bil én gang (hvilket vel MAX er 70-80 kr i benzinpenge). Udover dette betaler jeg ALTID børnepenge til begge, og køber endda selv ting som tøj, sko, andet tilbehør, legetøj osv. Dette er altså ikke noget der bliver pakket og sendt med på samvær. Mit simple spørgsmål til denne "simple" sag er, er dette fair? Kan jeg gøre noget ved det, og i så fald hvad? Venlig hilsen, Kasper.

Gitte

Hej Rikke Er der nogle faste regler for udregning af transport ved samvær. Min datters eks. har lavet et regnskab hvor han bruger taksten fra skat. det vil sige at en tur fra Møn og til ringe koster mig 850 kr. hvis man tager de faktiske udgifter 240 kr. til bro 200 kr. til benzin det giver en forskel på 400 kr. Hvis hun ikke betaler de 850 kr. vil han ikke udlevere barnet til samvær. Da min datter er indsat i fængsel, har hun på ingen måde mulighed for at betale for transport da hun ingen indtægt har.

Rikke Frødstrup

Kære Gitte, Der er ikke faste regler for udregning af transportudgifterne forbundet med samvær. Man kan godt tage udgangspunkt i statens takster ved beregning af transportudgifterne. Det er noget som forældrene skal være enige om. Hvis din datter har svært ved at betale for transporten, som følge af hendes økonomiske forhold, kan hun forsøge at søge om bistand via kommunen. Mvh Rikke Frødstrup

Gabriel

Hej Rikke, jeg er Svensk og flyttede tilbage til Sverige da vi blev skilt for 3,5 år siden. Mor har bopæladressen i Danmark 75 km væk og får derfor forskellige bidrag fra staten (inklusive hele børnepenge), og pga 9/5 deleordning får børnebidrag (normalbidrag alene) fra mig for vores to børn. Jeg har i princippet betalt for al transport i alle årene utover børnebidraget grundet at "jeg valgte at flytte til Sverige", og børnenes mor ikke har lyst at dele på samværstransport. Det er også intet muligt at trække samværstransport fra børnebidraget. Nu er børnene nydt til at betale for sin egen togbillet pga alderen. De tar fram og tilbage til skolen i Danmark de få dager de bor i Sverige. - Skal børnebidraget per automatik dække dene nye udgift (eller tilsvarende hvis jeg kører dem med bil) eller falder den på min regning grundet at de bor hos mig? - Er jeg nydt til at lave en aftale med deres mor hvis jeg skal trække det fra i børnebidraget? Statsforvaltningen eller udbetaling Denmark har desværre intet været til nogen som helst hælp hertil. På forhånd tak! Med venlig hilsen, Gabriel

Felipe Iglesias

Jeg har været hos min kone i 27 år, vi har boet sammen i 23 år i Spanien. Hun dansk og jeg spansk, for 4 år siden flyttede vi vores bopæl i københavn. Vi har en 7 årig søn, der taler spansk, spansk pas og danskere og med hele familien, onkler, fætre og venner i Spanien. Min kone og jeg er skilt, og jeg er vendt tilbage til Spanien, jeg betaler madbidrag, og jeg har et besøgsregime på 2 weekender om måneden, og jeg har altid besøgt min søn. Jeg er for øjeblikket ledig, men som jeg kan, fortsætter jeg med at besøge min søn, noget meget vigtigt for mig. Jeg har bedt moren om at tage min søn til Spanien i weekenden, der svarer til mig, og jeg har bedt hende om at hjælpe 50% med udgifterne til barnets flyvninger, og hun nægter at dele udgifter og det værste , lad ikke min søn rejse til Spanien. Jeg betaler alle transport- og værelse- og studiekostnader for at se min søn i Danmark, og hun tillader ikke barnet at rejse, og hun ønsker ikke at dele transportomkostninger. Hvad kan jeg gøre ??? Hvor kan jeg informere mig selv og udsætte mit problem? mine danskere er meget dårlige og min engelsk også jeg er helt hjælpeløs det eneste jeg vil have er at kunne fortsætte med at dele livet med min søn og ikke skal betale alle udgifter for at se min søn, jeg synes det er en ret, at el niño har at se sin far og vigtigst af alt ikke at miste sine rødder, da han også ønsker at rejse til Spanien, men moderen forhindrer det, skaber store konflikter, og jeg kan ikke løse det fra Spanien. Jeg beder om hjælp venligst.

iris

hej Rikke. jeg blev sepereret i '13 og skilt i '15. jeg har fuld forældremundihed, børnene har altid haft adresse hos mig. min x har aldrig haft adresse i Danmark, nægtede at komme til samtale i statsforvaltningen til at snakke om samvær. han har ikke set børnene i 2 år, bliver ved med at love at han kommer til jul, påske, efterårsferie, vinterferie, sommerferie også vidre men han er ikke dukket up i nu. Nu forlanger han at jeg skal betale hans billet fra usa til denmark, ellers kommer han ikke til samvær. der skal siges at min x har det økonomisk godt. Kan han forlange at jeg betaler hans billet fra usa til DK? hvad har han ret til at jeg betaler i forkold til samvær? Iris

Rikke Frødstrup

Kære Iris, Uanset at børnenes far ikke har set børnene i lang tid, så har I fortsat et fælles ansvar, når det gælder afholdelse af transportudgifter forbundet med samvær. Derfor skal du som udgangspunkt også betale halvdelen af flybilletterne. I dit tilfælde ville jeg dog anmode Statsforvaltningen om at træffe en afgørelse om transportudgifterne, eftersom at der er tale om særlige forhold, som at far ikke har set børnene i lang tid, og at far bor i USA. Du skal dog være forberedt på, at der er stor sandsynlighed for, at Statsforvaltningen - hvis de indvilger i at behandle sagen - vil komme frem til, at du skal afholde haldelen af transportudgifterne. Du kan ikke blive pålagt at afholde andre udgifter forbundet med samværet. Mvh Rikke Frødstrup Mvh Rikke Frødstrup

Gitte

Min datter er indsat i fængsel, og hun har ingen indtægt, er det rigtigt at hun skal betale halvdelen af udgiften til transport ved samvær med barn som er fastsat af statsforvaltningen.

Anja

Hej Rikke, Jeg har et spørgsmål angående deling af transport udgifter og børnebidrag. Mine børns far flyttede til Irland for ca. 6 år siden, efter vi gik fra hinanden for 8 år siden.....jeg ville gerne give et tilskud til hans udgifter i forbindelse med flyrejser frem og tilbage ca. 4 gange om året, når de har samvær. Det er sammenlagt ca. 6 uger om året, han har børnene...jeg står med alle udgifter, aftaler og alle dagligdagsting. Derved aftalte vi, at han betaler børnebidrag for et af vores 2 børn, således at de 1333x12 gælder som transportudgifter. Det har indtil nu fungeret fint, men nu vil han pludselig slet ikke betale børnebidrag og har ikke gjort det siden maj i år....hvad gør jeg så? Jeg kan søge om børnebidrag til begge børn, men jeg skal så afholde halvdelen af de samlede udgifter til transport inkl. hans udgifter, da han rejser frem og tilbage med børnene? Han har en lejlighed her i DK, hvor han udemærket kan have samvær med børnene, men det vil han ikke..... Jeg ved at statsamtet som udgangspunkt ikke går ind i sager om transport udgifter, men hvornår er det en speciel situation? Jeg talte kort med statsamtet i sidste uge, og de holder helt fast på, at om faren så flyttede til Australien, så var det mit ansvar at hente børnene hjem, men at jeg da skulle søge børnebidrag til begge børn. Jeg håber du kan hjælpe, så vi kan finde en god løsning på vores tvist. Med venlig hilsen Anja

Rikke Frødstrup

Kære Anja, Tak for din spørgsmål. I jeres situation, hvor far bor i Irland er det min opfattelse, at der er tale om en særlig situation, som gør at Statsforvaltningen kan træffe afgørelse. Jeg er enig i, at selvfølgelig skal børnenes far betale børnebidrag, men du kommer formentlig også til at skulle afholde en del af transportudgifterne forbundet med samvær. Da det er far der er flyttet væk fra Danmark kan du imidlertid argumentere for, at han skal afholde størstedelen. Det er min opfattelse, at du skal bede Statsforvaltningen om at træffe afgørelse - både med hensyn til børnebidrag, men også transportudgifterne. Mvh Rikke Frødstrup

Anja

Hej Rikke, Allerførst vil jeg takke dig for dit svar.....det hjalp mig rigtig meget at vide, at det ikke bare er mig, der finder det uretfærdigt mht. transportudgifter. Jeg har nu talt med statsforvaltningen, og de er hverken til at hugge eller stikke i....de vil ikke hjælpe med at fastsætte noget som helst....det skal vi selv klare som forældre. Det vil sige, at mine børns far kan kræve, at jeg henter børn i Irland efter endt samvær. Jeg vil dog mene, at de er store nok til at rejse selv, så det må være den løsning vi går med. Og så vil jeg søge statsforvaltningen om børnebidrag, så det kommer i orden. Med venlig hilsen Anja

Anja

Hej Rikke, Jeg har lige et spørgsmål mere angående transport udgifter. Jeg har fra januar 2018 været berettiget til de 2xbørnebidrag igennem statsforvaltningen, og jeg tænkte at holde halvdelen af transportudgifter selvom det jo var børnenes far, der flyttede til Irland og der kunne være tale om specielle omstændigheder. Dette for at undgå yderligere konflikt. Men er det halvdelen af børnenes flybilletter eller er det også deres fars flybillet, vi skal betale? Udfordringen er ikke opstået endnu, da deres far stadig ikke betaler det fulde beløb, men det har jeg kontaktet udbetaling Danmark om. Tusind mange tak for muligheden for at vi som forældre kan stille disse til tider svære spørgsmål og få gode råd:-) Mange hilsner Anja

Lars sørensen

Hej Rikke jeg står i den situation at min eks har valgt at flytte med min søn på 9 måneder hun har så vaalgt at flytte til middelfart og jeg bor i ringe vi arbejder begge i odense og vi har så været i statsforvaltningen og fået lavet en samværs aftale som jo sparker mig ud til højre og jeg skal på hverdags samvær hente min dreng i dagpleje i middelfart og har så 2 timer´s samvær med min dreng enten 1 eller 2 gange om ugen og det giver mig en mer kørsel pr gang på ca 62 km i forhold til hvis jeg bare kørte på arbejde og hjem igen og min eks har ent meldt ud at hvis jeg vil se ham i de timer må jeg selv betale for det hun mener hun har betalt sin del af transport udgifterne ved hun aflevere ham her hver 2 lørdag men jeg aflevere jo ham tilbage hos hende igen også hver 2 lørdag dette er kun en lille del af de urimeligheder jeg står over for

Lasse

Hej. Min hustru har to børn fra et tidligere ægteskab. Den ene er hjemmeboende, 19 år, og den anden er 16 år. Nu er 16 årige flyttet til faderen i Norge. Kan vi kræve at han betaler halvdelen af udgifterne mht. flybilletter ved samvær? Hvis så - kan man pålægge ham at betale for tidligere udgifter eller gælder det kun fremadrettet? Det skal siges at vi har to mindre børn sammen. Mvh. Lasse

Rikke Frødstrup

Kære Lasse, Ja, I kan godt kræve, at faderen betaler halvdelen af udgifterne forbundet med flybilletter, men kun fremadrettet. Mvh Rikke Frødstrup

Lasse

I 2008, hvor begge børn boede hos os, fik vi statsamtets afgørelse på, at børnenes fader skulle afholde rejseudgifter, da det var ham der udrejste. Nu er han bopælsforældre til den 16 årige. Er afgørelsen nu annulleret grundet lov af 2012 omkring forældreansvarsloven? Hvis han er forpligtiget til afholde halvdelen af udgifterne nu, hvorledes stiller vi os, hvis han nægter? Mvh. Lasse

Rikke Frødstrup

Hej Lasse, Da far nu er har bopælen over det ene barn, er der tale om en ny aftale, men reglerne siger fortsat at man skal dele udgifterne forbundet med transport ved samvær. Statsforvaltningen behandler blot ikke længere disse sager, medmindre der er tale om særlige forhold, f.eks. hvor den ene forælder bor i udlandet. Da far bor i Norge kan I godt prøve at bede Statsforvaltningen om en afgørelse i sagen, hvis faderen ikke vil betale halvdelen af udgifterne. Mvh Rikke Frødstrup

Christina

Kære Rikke Jeg er fornyeligt blevet skilt og nu opkræver min datters far transport penge for at hente og aflevere i skole de dage han har hende. Han er flyttet væk fra byen hvor hun går i skole og har hende i en 10/4 ordning. Det drejer sig om 2 afhentninger og 2 afleveringer på 14 dage. Samværet starter og slutter på skolen og jeg henter og bringer hende derfra. Hvordan er reglerne og hvilken takst skal det i så fald regnes ud fra? Hilsen Christina

Maibritt

Hej Kan man søge statsforvaltningen erstatning for, at de uden en afgørelse om transport fastsætter et afl og afhentning sted således jeg skulle forestå næsten al transporten og økonomi i forbindelse med samvær og de var skriftlig bekendt med at samværsforælderen IKKE ville bidrage økonomisk. Sagen blev anket og efter 8 måneder i Ankestyrelsen blev sagen omgjort i Ankestyrelsen med en ligelig fordeling af transporten. Det har haft store økonomiske konsekvenser! Med venlig hilsen Maibritt

Jørgen

de sidste 1½år har min eks, hverken hentet eller bragt børn, og hun siger at det er min skyld hun så ikke ser vores søn der bor hos mig, hvis jeg ikke bringer. og når jeg henter vores datter der bor hos hende kommer hun først hjem hvis jeg afleverer hende igen, har lige prøvet det her i ferien der gik 1½ uge af min ferie med at vente på at mor hentede men så skulle jeg noget hvor min datter ikke kunne komme med. hvordan løser vi dette. skal jeg ringe til kommunen og sige at min datter er hos mig? Jørgen

Anita

Endnu et spørgsmål om transport. Min ex kæreste og jeg har 2 drenge sammen. Han vælger at flytte til Tyskland ( 6 timers kørsel fra hvor han tidligere boede ) hvor han nu bor med sin kæreste. Jeg vil gerne betale transporten enten frem eller tilbage, når han har samvær med dem en gang om måneden, eller køre dem til grænsen til Tyskland, som vil tage 2 timer fra min bopæl. Han mener jeg skal køre helt til Hamborg med dem ( ca. Lidt over halvvejs, 3 timer 17 min. ) .. kan han forlange det, når jeg allerede har sagt at jeg gerne betaler transport den ene vej, eller gerne kører til grænsen ved Tyskland? Jeg synes i forvejen jeg er vældig large, når det er hans eget valg og flytte så langt væk.

Rikke Frødstrup

Kære Anita Da I har et fælles ansvar for transporten skal du enten betale halvdelen af udgifterne eller bringe eller hente børnene i forbindelse med samvær. Om det skal være den ene eller den anden model I anvender er noget som I som forældre skal blive enige om, og er ikke noget der er bestemt ved lov eller andre steder. I kan godt forsøge at bede Statsforvaltningen om at træffe afgørelse, men det gør de kun helt undtagelsesvist i sager om transportudgifter. Mvh Rikke Frødstrup

Nicoline Håkansson

Hej Min mand og jeg er blevet skilt, og han er i den forbindelse flyttet til Bornholm. Jeg bor (og er ikke flyttet) i Hedehusene med vores tre fælles børn på 8, 11 og 14. Han mener vi skal deles om transporttid og udgifter - men det finder jeg helt urimeligt... det er jo ikke mig, der på nogen måder har valgt at flytte så langt væk. Hvordan er mine mulligheder for at sige nej i den sammenhæng?

Duhije

Hej Jeg stå i en situation hvor min eks mand vil flytte 100 km væk og vil have børnen til at bo hos sig, mit spørgsmål er hvor langt afstand må der være lovemæssig mellem forældre der har fælles forældremyndighed ..? Håber i kan hjælpe mig med et svar

Rikke Frødstrup

Kære Duhije, Tak for din henvendelse. Der er ingen regler for, hvor langt væk man som forældre må bo fra hinanden, uanset om der er fælles forældremyndighed eller ej. I princippet kan man altså godt bo i to forskellige lande, selv om man har fælles forældremyndighed. Hvis man er uenige om hvor barnet skal bo, skal dette afgøres af domstolene. Mvh Rikke Frødstrup ADVODAN Glostrup

Sofie Bak

Hej Rikke Frødstrup/Advodan Min drengs far bor på Sjælland, og han har derfor en ret lang transport frem og tilbage, når han skal over til sin Far. Vi har valgt, at han skal flyve, da dette giver mere tid til samvær. Vi er blevet enige om at dele transportudgiften, så den er tilpasset vores individuelle indtægter (1/3 og 2/3). Mit spørgsmål er: Er der mulighed for at trække udgiften til transport fra i skat, eller er det 100 % ud af egen lomme? På forhånd tak for dit svar Mvh Sofie Bak

Gitte S. Horwath

Min mand og jeg bor på Samsø. Jeg har en datter sammen m,ed min x-mand, som bor i grindsted. Vi har fælles forældremyndighed og hun valgte at flytte over til ham i 2015, da hun var udsat for grov mobning i den skole hun gik i, på Samsø. Vi har boet på øen siden 2006, hvor statsamtet fastslog at faderen skal sørge for transport, på fastlandet, mens vi sørger for færgeudgifter og kørsel her på øen. Det har aldrig været et problem, da hun boede sammen med os og skulle på weekend hos sin far, men efter hun er flyttet ned til ham, gider han ikke at fragte hende frem og tilbage til færgen, hvilket gør at jeg meget sjælden ser min datter. Han mener at hvis jeg vil se min datter, skal jeg afholde alle udgifter til transport. Jeg er på kontanthjælp pga sygdom og han har en stor stilling i en landbrugsvirksomhed. Kan det virkelig passe at jeg skal stå for alle udgifter hvis jeg vil se min datter ? Det har jeg slet ikke mulighed for økonomisk.

Per Nielsen

Jeg læser det sådan, at der er en resolution fra statsamtet fra 2006, da jeres datter boede hos dig. Jeres datter har skiftet bopæl i 2015, og I har tilsyneladende ikke bedt om en ny resolution. Det er ikke nødvendigt, hvis I er enige - og det er I jo ikke. Du må således anmode Statsforvaltningen om at træffe afgørelse. Normalt deles transportomkostningerne. Inden du gør det, skal du gøre dig klart, om jeres datter også formelt har bopæl hos sin far. Formel bopæl betyder, at faderen kan have ret til såvel børnetilskud og børnefamilieydelse samt børnebidrag fra dig.

Pia Andersen

Hej Jeg ville bare gerne vide om der er fælles udgifter til transporten til samvær, når jeg har den fulde forældremyndighed? Mvh Pia Andersen

Michael Pedersen

Hej Vi har en aftale via statsforvaltningen fra 2009, hvor det lyder, at jeg henter min datter fredag efter skole, og aflevere hende igen mandag morgen i skole. Vi lavede den gang aftalen, for min datter var kun 2 år, og hun blev tit ked af det, hvis jeg hentede hende hos hendes mor. I dag, er jeg flyttet fra Vejle (datters bopæl hos mor) til Esbjerg. Og vil gerne frem til, at vi efter den nye lov 2012, skal deles, det vil sige, at jeg henter min datter i Vejle, og min datters mor skal hente hende søndag i Esbjerg. Men hun fastholder aftalen fra 2009, og er slet ikke til at hugge og stikke i. Jeg har også en søn i Vejle, og hans mor, vil gerne indgå en aftale om, at de to mødre skiftes til at hente, det vil sige, at de kun skal køre 1 gang, hver især pr måned. Jeg syntes, det er meget svært, at finde et klart svar, og ved ikke helt hvordan jeg står i en evt sag. Håber på et svar Med venlig hilsen Michael

Rikke Frødstrup

Kære Michael, Det følger af loven, at I skal være fælles om transporten forbundet med samvær, hvilket jeg kan forstå at din datters mor ikke er indforstået med. Desværre er det således, at Statsforvaltningen ikke behandler sager omkring transport, medmindre der er tale om særlige tilfælde, som f.eks. hvis den ene part flytter til udlandet. Du og din datters mor er derfor nødt til selv at finde en løsning. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Klaus

Fradrag ! På min selvangivelse kan jeg trække børnebidrag fra. Men kan jeg også trække udgiften fra til togbilletten, da de rejser fra Roskilde til Odense når jeg skal have børnene hos mig. MVH Klaus

Ole

Hej Rikke Jeg har samvær med min datter på 11 hver anden weekend. Samt forlænget samvær i ferier og ved helligdage. Jeg har selv overgivet bopælen til min ekskone da jeg flyttede fra Sydfyn til Nordsjælland og mente det var bedst for min datter at blive i hendes lokalområde. Imidlertid har det ikke været muligt at lave nogen former for frivillige aftaler om samarbejde mellem forældrene siden da. Samværsaftalen er kommet på plads efter flere møder i statsforvaltningen og er meget tydelig. Imidlertid er transporten den store knast og denne er ikke beskrevet i samværsaftalen. Statsforvaltningen har meddelt at forældrene slev skal træffe aftale om transport. Det er ikke lykkedes. Min datter vil gerne selv køre med toget. Det har hun selvstændigt forklaret ved børnesamtalen i statsforvaltningen og det er nedskrevet i det efterfølgende notat. Jeg henter selv min datter på efter skole på Sydfyn, de hendes mor ikke vil hjælpe med at sætte hende på et tog. Hendes mor vil heller ikke hente på Sjælland og vil ikke lade hende tage toget selv når hun skal hjem. Jeg har gang på gang appelleret til en dialog om en transportordning. Jeg har bedt om konfliktmægling gennem statsforvaltningen flere gange men min ekskone nægter at deltage. Sidst min datter var her orienterede jeg på forhånd hendes mor om, at hun selv skulle hente hende. Jeg tilbød at køre hende til København. Det nægtede hun. Derfor blev min datter hos mig nogle dage ekstra. Hendes mor nægtede fortsat at hente hende. Jeg satte hende til sidst på et tog fra KBHV hvilket min datter gerne ville selv, og sørgede for at hun blev hentet i Nyborg opg kørt direkte til hendes gadedør, så hun kunne komme i skole. Der er stadig ingen transportaftale. Jeg vil fortsat gerne hente min datter på Sydfyn. Men nu vil hendes mor ikke længere udlevere hende. Min datter er meget beklemt ved situationen. Hvad i alverden gør jeg?

Rikke Frødstrup

Kære Ole, Tak for din henvendelse. Det er rigtig ærgerligt, at mor ikke vil samarbejde omkring transporten i forbindelse med samværet. Ifølge forældreansvarsloven har I et fælles ansvar for transporten, og i det ligger, at man enten skal dele udgifterne, eller at den ene sørger for at bringe, hvorefter den anden sørger for, at returnere barnet efter endt samvær. I jeres tilfælde lyder det som om, at sagen kunne løses ved, at I delte udgifterne forbundet med togbilletten. Som du formentlig er klar over, så kan I ikke bede Statsforvaltningen om at træffe en afgørelse omkring transporten. Det gør de kun i helt særlige tilfælde, som f.eks. hvis den ene part er flyttet til udlandet. I må derfor selv prøve at finde en løsning, og hvis mor ikke vil samarbejde, ser jer desværre ingen anden udvej, end at du må stå for transporten, sådan at samværet kan blive gennemført, og således at jeres datter ikke skal føle sig beklemt. Held og lykke! Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Martin

Hej. Jeg har en søn på 6 år. Som jeg har hver anden weekend. Jeg bor ved slagelse og moren bor ved Kalundborg. Hun har den fulde forældremyndighed over ham. Sagen er den, at jeg er nødt til at flytte til Odense i en 4 årig periode, Pga den uddannelse jeg skal tage, ikke kan tages på Sjælland. Jeg har snakket med moren og hun vil ikke høre tale om, at vores søn skal tage tog fra slagelse til Odense, og omvendt. Hun siger, at da det er mig der vælger og flytte, så skal jeg selv stå for, at hente og bringe ham i bil. Hvis ikke jeg vil dette, så skal jeg bare ikke have samvær, med vores dreng længere. Det skal også lige siges, at jeg altid selv har stået for transporten plus tøj og alt det han skal bruge når han er hos mig. Hun har ikke ville give noget med til ham. Mit spørgsmål er, hvad dælen gør jeg? Jeg har under ingen omstændigheder, råd til selv at betale for transporten alene.? Mvh.

Rikke Frødstrup

Kære Martin, I skal som forældre dele udgifterne til transport forbundet med samvær, og det uanset at det nu er dig der vælger at flytte et stykke væk. Hvis ikke mor vil være med til at tage ansvaret, skal jeg foreslå, at du kontakter Statsforvaltningen og beder dem indkalde jer til møde omkring samværet, som eventuelt også skal ændres, nu hvor du flytter til Odense, og i den forbindelse kan du tage spørgsmålet om transport op. Hvis mor hører fra Statsforvaltningen at hun skal være med til at betale for halvdelen af udgifterne, kan det være hun retter sig efter det. Man kan ikke bede Statsforvaltningen om at træffe afgørelse om transporten, med mindre der er tale om en helt særlig situation, som f.eks. at den ene part flytter til udlandet - det er altså noget I som forældre, selv skal aftale. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup ADVODAN Glostrup

Rasmus Kirkebække

Hej Rikke. Tak for svar. Hvordan skal jeg forholde mig til, at hun ikke vil have, at vi får fælles forældremyndighed over ham? Og hvordan skal, Jeg forholde mig til at hun hele tiden siger, at hvis jeg ikke gør som der bliver sagt, så er det slut med at have samvær med ham, indtil jeg retter mig efter hende og gør hvad der bliver sagt? Jeg kan slet ikke, tillade mig at bestemme noget som helst over mit eget barn, som det ser ud nu. Han måtte heller ikke få mit efternavn, da han skulle navngives. Jeg har altid bare skulle holde min kæft. Jeg føler mig ret frustreret og ved slet ikke hvad jeg skal stille op. Hilsen Martin. En trist far.

Rikke Frødstrup

Kære Martin, Hvis du ønsker at få del i forældremyndigheden, skal du starte en sag op i Statsforvaltningen, og hvis mor ikke ønsker at medvirke til at du får del i forældremyndigheden, kan du anmode om, at sagen sendes til retten, hvorefter det vil være en dommer der træffer afgørelse. Da jeg ikke kender din sag er det ikke muligt at komme en vurdering af dine chancer i den forbindelse. Hvis mor bliver ved med at sige til dig, at der ikke kan være samvær pga. forskellige forhold, bør du bede Statsforvaltningen om at træffe en afgørelse om samværet, som mor har pligt til at overholde. Mvh Rikke Frødstrup

Mai-Britt Jensen

Hvornår skal de så træffe afgørelse i bekændtgørelsen om forældremyndighed, bopæl og samvær §14, stk. 2? Hvis de helt kan omgås den ved at træffe afgørelse om et overleveringssted og på den måde undgå at tage stilling til om det er åbentbart urimeligt at den ene deltager i transporten.

Mai-Britt jensen

Statsforvatningen siger at der ikke er nogen sanktioner over for den forældre der ikke vil dele transpirtudgifterne. Hvordan får man så sine penge, når statsforvaltningen har fastsat samværet starter 250 km væk fra ens bopæl og tæt på den anden forælder? Er det rigtigt at man så må afholde alle udgifter selv og intet kan op?

Mai-Britt jensen

Må statsforvaltning træffe afgørelse om fordeling af transport og udgifterne til og fra samvær efter de almindelige bestemmelser i forældreansvarsloven, ved at sige samværet starter på en tankstation tæt på samværsforælderen 250 km væk fra min bopæl?

oliver

Hej Jeg har barn med en svensk pige. Vi boede sammen i Malmø, da vi fik barnet (08/2011). Jeg har hele tiden arbejdet i Kbh. Da vi gik fra hinanden flyttede hun til Stockholm (02/2013) - med min accept (dog givet lidt i affekt). Jeg har siden de flyttede rejst derop ca. hver anden weekend. Nogle gange er der dog gået lidt længere i mellem, men i gennemsnit én gang hver tredje uge. Jeg bor hos min eks i disse weekender og har betalt børnebidrag efter danske takster i hele perioden, dog et lidt højere beløb (ca. 1.700 kr) de seneste ca. 18 mdr. Jeg tjener mindre end 490.000. Nu ønsker hun mere i bidrag (kr. 3.000), da hun har svært ved at få økonomien til at hænge sammen og fordi jeg har fået lønforhøjelse (fra 32.000 til 37.000 kr/md) Jeg har accepteret, at jeg gerne vil fortsætte med at betale de 1.700 og endvidere hjælpe til med indkøb af flyverdragter, vintersko etc, men at jeg ikke vil binde mig på et fast beløb, da jeg mener, at pengene ikke udelukkende vil blive anvendt til underhold af barnet. Jeg betaler endvidere normalbidrag til et andet barn i Danmark. Dette bringer mine samlede omkostninger op på 1.333 + 3.000 + 3.000 (rejseomkostninger) = 7.333, hvilket min løn ikke rigtig berettiger til - i mine øjne. Spørgsmålet er, hvordan rejseomkostningerne bør betragtes i denne sammenhæng. Og endvidere, om jeg kan tvinges til at betale efter svenske regler (som jeg ikke er videre bekendt med)

Rikke Frødstrup

Kære Oliver, Tak for dit spørgsmål. Spørgsmålet om fordeling af transportudgifterne ved samvær er uafhængigt af hvad du betaler i børnebidrag og hvad din årsindkomst ligger på. Ifølge de danske regler, skal I dele udgifterne forbundet med transport ved samvær, dvs. din datters mor skal betale halvdelen af dine rejseomkostninger forbundet med samvær. Da jeres datter bor i Sverige, er det dog de danske regler der finder anvendelse, og derfor er det min anbefaling, at du kontakter en svensk advokat, som kan rådgive dig i sagen. Mvh Rikke Frødstrup

Camilla

Hej. Vi har været i amtet idag og er blevet informeret af min eks at han har haft kontaktet en advokat der har fortalt ham at han har krav på at jeg betaler det halve af udgifterne til transport. Han er på su og mener han får su lån, (er i tvivl om han har et arbejde) og han har fået afvist fra kommunen at de vil betale til transport og derved mener han at jeg skal betale udgifterne. Jeg er selv på su og har 2 børn, min kæreste er på uddannelse hjælp så pengene er små. Han bor i Fredericia og jeg i Esbjerg så der er ca 91 km forskel. Han har samvær på biblioteket i Esbjerg efter eget ønske, han har 1 times samvær mandag og 1 time hver anden fredag, hvor jeg overvåger samværet - han har først villet se hende efter hun var over 6 måneder. Mit spørgsmål er, kan han virkelig gøre krav på jeg skal betale det halve af udgiften når det foregår på biblioteket? når han har samvær hvor jeg overvåger? Han har hende ikke selv på noget tidspunkt endnu. Hvis ja, kan jeg så nægte at ville betale til bil, men kun til tog udgifter den ene vej? Hvilken takst er gældende i forhold til km i bil? venlig hilsen camilla.

Rikke Frødstrup

Kære Camilla Tak for din henvendelse. Det er korrekt, at du har pligt til at betale for halvdelen af transportudgifterne forbundet med samvær - også selv om samvær foregår på biblioteket. Det er min vurdering, at du opfylder din pligt ved at betale hvad der svarer til togturen den ene vej. Hvis du i stedet betaler for udgifterne forbundet med kørsel i bil kan man enten vælge at betale for benzinen eller hvad der svarer til de offentlige satser for kørselsgodtgørelse, og som p.t. er kr. 3,53 pr. km. Mvh Rikke Frødstrup

Brian

Hej jeg er er fraflyttet fra min x for 4 år siden som jeg har en datter med. Nu er det sådan at jeg for 3 år siden mødte en ny kæreste der bor i sverige. Nu er spørgsmålet jeg kommer fra Bornholm og er flyttet til Ystad. Min x siger at hun ikke skal betale halvdelen af rejsen når jeg skal se min datter da hun mener at da det er mig der har valgt at flytte til Sverige så må jeg stå for udgifterne til rejser og samt hente hende på hendes bopæl så jeg misser båden der går lige efter at jeg kommer i land hvilket gør at jeg må vente yderligere 3 timer på bornholm inden jeg kan komme hjem til Sverige . Har hun ret i at jeg skal betale alle rejse udgifter samt møde op på hendes bopæl for at hente og bringe min datter fordi jeg er flyttet til Sverige eller kan jeg kræve at hun betaler halvdelen?

Rikke Frødstrup

Kære Brian, I har som forældre et fælles ansvar, når det gælder transport i forbindelse med samvær. Det betyder, at enten skal mor betale halvdelen af dine udgifter forbundet med transporten eller også skal mor sørge for, at bringe eller hente børnene i forbindelse med samvær. Der er desværre ingen sanktionsmuligheder, hvis mor ikke vil deltage i ovennævnte, men det følger altså af forældreansvarsloven, at I som forældre skal deles om ansvaret/udgifterne. Mvh Rikke Frødstrup ADVODAN Glostrup

Carina Vollmer

Hej, jeg og min ex. er gået fra hinanden for flere år siden. Nu er han flyttet til Korsør og jeg bor i 8740 Brædstrup i Jylland. Jeg er førtidspensionist, og har ikke mange penge at "rutte" med. Har jeg forstået det korrekt, at vi skal deles om udgifterne for at vores datter kan komme til Korsør. Han har fast arbejde, med rigtig god indtægt. Det er et problem hver gang, at hun skal besøge ham, for han vil intet betale, og jeg har nu gjort det sådan, at jeg først giver hende penge når jeg ved hun skal hjem igen.

Rikke Frødstrup

Kære Carina, Det er korrekt forstået, at I skal dele transport udgifterne forbundet med samværet. Det kan ske enten ved, at du bringer hende til Korsør eller at du f.eks. betaler en togbillet til din datter til Korsør, men kun for den ene vej. Din eksmand må så sørge for, at bringe din datter retur til dig, eller at betale for returbilletten. Jeres respektive indtægter har ingen betydning for ovennævnte. I skal altid dele udgifterne. Du kan dog søge om tilskud i kommunen. Mvh Rikke Frødstrup ADVODAN Glostrup

Klaus

For 4 år siden flyttede børnenes mor til Nyborg, fra mig i Nordsjælland. De har dermed bopæl i Nyborg da de har skolegang der. Vi deler udgifterne til transport som er med bil og tog. Men nu er hun flyttet længere væk, til Odense. Skal jeg betale det samme som før, eller skal vi stadig dele udgifterne som nu er mere? Jeg har hørt nogle sige, at jeg ikke skal betale mere, men jeg ved ikke om det passer. MVH Klaus

Lisette

Hej, Jeg står i den situation at min eks er flyttet fra Holbæk-egnen og til Stege. Jeg selv er bosiddende i Slagelse. Vi har 2 piger sammen - 6 og 5 år. Han har samvær med dem hver anden weekend fra fredag til søndag. Jeg har haft betalt ham 350 kr hver måned for at køre børnene retur til mig efter endt samvær. Men nu hvor han er flyttet til Stege synes jeg at det er rimeligt at jeg ikke betaler længere, da det tager 6 timer i transport for mig at hente dem og bringe dem hjem søndag. Hvilket jeg ikke synes er ok for børnene at hive dem med på sådan en rejse. Jeg har hverken kørekort, bil eller kørelejlighed. Men sådan som jeg forstår loven kan jeg ikke stoppe med at betale for den ene vej medmindre jeg selv henter. Jeg ville jo mene at den halvanden time det maks tager ham at køre dem hjem til mig er ekstra tid han kan være sammen med dem. Er der intet jeg kan stille op uden at det går udover børnene?

Lene

Hej Min kæreste flyttede fra København til Århus i 2012. Min kæreste og jeg har siden og fortsat hentet hans dejlige datter i kbh fredag og afleveret i kbh om søndagen. Moren til datteren har altid sagt, at det kun er rimeligt, idet det var ham der flyttede så langt væk. Har hun ikke pligt til være med til at dele transportudgifterne? Nu er hans datter snart 10 år og min kæreste og jeg syntes at det er tid til, at hun selv kan køre turen. Vi har foreslået moderen, at hun kan gå med ind i bussen og finde en god plads til hende (far og datter har kørt turen sammen i over 2 år) og vi vil så hente hende ved bussen. Men det vil moderen ikke høre tale om, vi skal blot fortsætte som hidtil, med det praktiske og med betalingen. Hvis datteren selv kører i bus over til os, skal moderen så betale for hende til Jylland (ca. 150,00) og vi betale turen til Kbh? Jeg håber på at du kan give os et godt råd.... Kærlig hilsen Lene

Lene

Lige et tillægsspørgsmål...... Hvis mor ikke vil have, at datter skal køre i bus/tog alene, kan vi så bede hende om, at aflevere hende i Århus?

Rikke Frødstrup

Kære Lene Tak for dit spørgsmål. Det følger af forældreansvarsloven, at forældrene har et fælles ansvar, når det gælder betaling af transportudgifter forbundet med samvær, og det uanset at det er den ene part der har valgt at flytte til Århus fra København. Dette gælder også i jeres tilfælde. Det er min opfattelse, at mor skal betale halvdelen af udgifterne, og det kan hun f.eks. gøre ved, at betale for busturen fra København til Århus, og således, at I betaler for turen fra Århus til København. Det er endvidere min opfattelse, at I også kan bede mor om at følge datteren til Århus, hvis hun mener, at hun ikke selv kan tage turen i bussen. Men hvis mor ikke vil medvirke til det er der ikke så meget I kan gøre. Statsforvaltningen behandler ikke denne type sager, medmindre der er tale om særlige omstændigheder, hvilket ikke er tilfældet i jeres sag. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

WEA

Hvordan bør omkostninger i forbindelse med samvær fordeles; Mor er bostedsforældre, DK og lav indkomst; ca 240000,- Far er samværsforældre, Nordnorge (3 flyskift) og høj indkomst; + 950000,- Mvh

Rikke Frødstrup

Kære Wea, Tak for dit spørgsmål. Det er udgangspunktet at man skal dele udgifterne forbundet med transport ved samvær, men Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om at der skal ske en skævdeling. Normalt vil Statsforvaltningen ikke behandle sager om fordeling af transportudgifter ved samvær, men i særlige tilfælde gør de det. Da jeg kan se, at far bor i Nordnorge vil der efter min opfattelse, være tale om en særlig omstændighed, hvorfor det er min vurdering, at Statsforvaltningen vil behandle sagen for jer. Jeg kan desværre ikke svare på hvordan udgifterne skal fordeles, men jeg skal opfodre dig til at anmode Statsforvaltningen om at træffe en afgørelse for jer, hvis I ikke kan blive enige om fordelingen. Mvh Rikke Frødstrup

Nicolaj

Hej Min x-kæreste og jeg flyttede fra hinanden da min x var 3 mdr. henne, hvor hun valgte at flytte tilbage til Esbjerg hvor hun kom fra og jeg valgte at blive boende i Fredericia. Jeg er på en videregående uddannelse og får kun SU. Jeg ser min datter 1 time hver mandag og 1 time hver anden fredag, hvor jeg kører fra Fredericia til Esbjerg hver gang. Jeg har søgt om hjælp til kørsel ved kommunen, men har fået afslag. Kan jeg søge om at mig og min x skal dele om udgiften til transporten i forbindelse med samværet? (Vi har fælles forældremyndighed) Med venlig hilsen Nicolaj

Rikke Frødstrup

Kære Nicolaj, Tak for dit spørgsmål. Du og din ex kæreste skal ifølge forældreansvarsloven dele udgifterne forbundet med transport i forbindelse med samvær. Dvs. din ex kæreste skal betale halvdelen af udgifterne. Du kan desværre ikke bede Statsforvaltningen om, at træffe afgørelse i sagen, hvis din ex kæreste ikke vil medvirke hertil. Statsforvaltningen træffer kun afgørelse, såfremt der er tale om særlige tilfælde, og det er ikke tilfældet i jeres sag. Mvh Rikke Frødstrup

Berit

Kære Rikke Jeg er dansk, flyttede til England og stiftede familie med en englænder som jeg fik 3 børn med. Børnene har alle tre haft dansk pas fra fødslen af. Efter en svær separation (vi blev ikke gift) flyttede jeg tilbage til Danmark i 2014. Vores to store børn var selvstændige på det tidspunkt, men vores yngste kun 11. Min eks tog advokat på sagen for at forhindre at vores yngste flyttede med mig til Danmark. Jeg valgte til sidst efter rådgivning ikke at tage advokat på sagen da jeg var bange for at prisen ville blive for høj for børnene hvis det endte med en bitter retssag. I den forbindelse skrev jeg under på at dele min fulde forældremyndighed med min eks. Vores forhandlinger omkring bidrag har været svære og jeg er ikke sikker på om vi burde rette os efter dansk eller engelsk rådgivning/guidelines? Jeg har taget en uddannelse og været på SU, er nu på dagpenge og jobsøgende. Maintenance bidrag regnet ud efter engelske guidelines er lavere end de danske guidelines. Jeg betaler grundbeløbet/tillæg i følge den danske guideline, men derudover betaler jeg også for alle flybilletter for vores yngste fra England til Danmark. Han kommer herover ca en gang om måneden i en lang weekend eller i sin ferie. Jeg har fortalt min eks at jeg mener dansk lovgivnings guideline foreslår rejse udgifter for at sikre samvær med begge forældre selv hvis to forskellige lande er involveret deles. Men det mener min eks er irrelevant fordi han siger der ikke står noget om det i engelske guidelines. Dvs jeg lige nu betaler et højere bidrag fordi vi følger den danske guideline mht det, men samtidigt betaler alle transport udgifter fordi vi følger engelske guidelines mht det område. Hvilket lands anvisninger burde vi kigge på når vi forsøger at forhandle om disse ting og få hjælp? Tror også det er forskelligt til hvilken alder man anbefaler der betales bidrag i de to lande. Mvh Berit

Rikke Zornig Petersen

Hej Charlotte Hvad gør man hvis den ene forældre ikke vil betale den en halvdel af transporten? Det skal så siges at det er den forældre der har barnet boende til dagligt. Betyder det så at den der ikke har barnet til dagligt igen bliver taberne? Hvis statsforvaltningen ikke gør noget på området mere på grund af den ny lov, hvem gør så? Kan man også sige at man ikke vil betale det fulde børnebidrag, og så bruge pengene på transporten, det ved jeg selvfølgelig godt man ikke kan, men hvorfor kan den ene part undlade at følge loven, og den anden ikke? Så er der da noget galt med den lovgivning på transport området, er der ikke? Med venlig hilse Rikke

Rikke Frødstrup

Kære Rikke, Tak for dine spørgsmål. Hvis den ene part ikke betaler til transporten, kan man ikke modregne i børnebidraget. Men man kan overveje om man ikke skal starte en sag omkring barnets bopæl. Jeg mener, at hvis den ene part ikke tager andel i det fælles ansvar omkring transporten, så kan man diskutere om der er tale om samværschikane, og det kan i sidste ende betyde, at det måske vil være bedre for barnet, hvis bopælen blev rykket over til den part som rent faktisk sørger for, at tage sin del af ansvaret. Nu kender jeg jo ikke din sag, men i først omgang kunne du forsøge at anmode Statsforvaltningen om at træffe afgørelse, og måske er det også muligt at søge om tilskud hos kommunen. Men hvis ikke du har held med det, kan du overveje, at starte en bopælssag op. Du er velkommen til at ringe til mig, såfremt du måtte have yderligere spørgsmål. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Rikke Zornig Petersen

Kære Rikke Tak for dit svar. Sagen er den at vi flyttede til Schweiz, da arbejdepladsen flyttede stillingerne. Så det var det eller blive arbejdsløs, det var i 2011, og der var langt mellem jobbene. Så vi flyttede og har faktisk betale transporten frem og tilbage lige siden. Men her ved årsskiftet mister vi et tilskud fra arbejdet på 1600 chf, i danske kroner 11200 kr, så det er ikke småpenge. Men det betyder at vi nu ikke kan betale, og har i den forbindelse bedt om den anden halvdel af udgiften. Det er ca. hver anden måned han er i Schweiz og de ander gange forgår besøget i Danmark. Vi har desværre ikke meget tiltro til statsforvaltning og det system, da vi ikke har oplevet at de ser på den forældre der ikke er barnets bopæls forældre. Det er meget trist, og jeg syntes vi prøver og altid har opfyldt vores ansvar, og mere til. Men er der en sag i det? og hvis der forsat nægtes at betale, hvad gør vi så? Med venlig hilsen Rikke

Charlotte

Hej Rikke Jeg har læst at der i særlige tilfælde kan træffes anden beslutning end at forældrene skal dele omkostningerne, fx hvis den ene part er flyttet langt væk. I min sag har faderen valgt at flytte til København fra Århus. Kan det være rigtigt at jeg skal betale halvdelen af udgifterne og sørge for at min datter kommer hjem til mig igen når hun har været hos sin far, når det er ham der har valgt at flytte til den anden ende af landet? De udgifter kommer jo til at overstige det han betaler i børnepenge. Jeg har ringet til statsforvaltningen, og de siger at de slet ikke kan træffe nogen afgørelse om noget som helst ift ovenstående. De siger at det er fælles ansvar mellem forældrene at finde ud af. De kan dog som det eneste tilbyde at stille en mægler til rådighed, hvis vi ikke kan kommunikere.

Rikke Frødstrup

Kære Charlotte, Tak for din henvendelse. Det er desværre korrekt, at du skal betale halvdelen af udgifterne forbundet med transporten ved samvær - også selv om, at far er flyttet til København. Som du skriver kan Statsforvaltningen i særlige tilfælde træffe afgørelse om transporten, og jeg kan forstå, at Statsforvaltningen, i jeres sag, har fundet, at der ikke er tale om særlige forhold, hvorfor der er et fælles ansvar - hvilket i øvrigt også svarer til den praksis, der ligger på området, når den ene forælder bor i Århus og den anden i København. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup ADVODAN Glostrup

Camilla

Hej Hvordan skal jeg forholde mig Efter endt sag i landsretten bliver bopælsadressen på vores fælles datter stedfæstet hos min ex mand og vi har stadig fælles forældremyndighed. Lige inden sommerferien vælger han efterfølgende at flytter vores datter 50 min kørsel væk fra mig. Det resulterede i at hun startede i skole efter sommerferien 40 min kørsel mellem min bopæl og skolen hver vej. Hvordan med merudgifter jeg er påtvunget til og fra skole i vores 7/7 deling. Jeg er påtvunget at have bil og udgiften her om - da transporten med det offentlige vil være 1.56 min med 33 min gang på fod til toget. så det er ikke muligt med det offentlige for et barn i den alder. mvh Camilla

Rikke Frødstrup

Kære Camilla, Tak for dit spørgsmål. Jeg kan godt forstå, at du er frustreret over den merudgift der er kommet ved, at far er flyttet 50 minutter væk fra dig. Desværre er det bare således, at du ikke kan forlange, at far skal betale halvdelen af udgifterne forbundet med kørsel til og fra skole. I skal dele udgifterne forbundet med transport i forbindelse med samværet, men ikke for så vidt angår de øvrige transportudgifter der måtte være, når du har jeres datter på samvær. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup ADVODAN Glostrup

Mai-Britt Jensen

Hej Rikke Jeg er flytter fra København Bornholm og Statsforvaltningen har truffet afgørelse om at jeg skal forestå transporten fra Bornholm til København både til og fra samvær, da samværsforælderen ikke vil bidrage med tid eller transportudgiften. Det giver mig en stor merudgift, da jeg også grundet det fastsatte tidspunkt gør, at udgiften til og fra samvær mere end fordobles den ene vej. Jeg har gjort gældende om han vil betale halvdelen, men det vil han ikke. Han siger jeg selv skal betale for min transport og han for sin. Han skal køre 45 km. Vi skal med bil, bus,færge, tog og bus 190 km. Jeg er på orlov og helt uden indtægt og lever af en lille erstatning i forbindelse med en arbejdsulykke. Jeg har derfor ikke økonomi til at forestå transportudgifter mere end 2000 kr om måneden alene. Jeg har klaget, men hvad gør jeg nu og her når han ikke vil betale? Med venlig hilsen Mai-Britt

Rikke Frødstrup

Kære Mai-Britt, Tak for din mail. Jeg kan forstå, at Statsforvaltningen har truffet afgørelse om hvem der skal stå for (herunder betale for) transporten, i forbindelse med dine børns samvær med deres far. Jeg har endvidere forstået, at du har klaget over afgørelsen, men endnu ikke har modtaget svar herpå. Uanset at du måtte have økonomiske vanskeligheder, og dermed har svært ved at klare udgifterne til transporten, er det min opfattelse, at du er nødt til at holde dig til Statsforvaltningens afgørelse. Denne afgørelse er gældende, indtil der måtte blive truffet en anden afgørelse af Ankestyrelsen - og så må du bare håbe på, at Ankestyrelsen ændrer afgørelsen til fordel for dig. Du kan evt. søge kommunen om økonomisk bistand til betaling af dine transportudgifter. Det er et forsøg værd. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Anita Mikkelsen

Hej Min mand har 2 børn med hans eks, de har fælles forældremyndighed. Han har tidligere betalt forhøjet børnebidrag, men p.g.a. nedgang i indtægten, har han nu søgt om nedsættelse til alm. takst. Hans datter på 16 år er startet på efterskole, og indtil nu har han og eks konen delt transportudgifterne, d.v.s. den ene har hentet og den anden bragt, når hun har været hjemme i weekenden. Det har fungeret fint. Men nu i forbindelse med at min mand har søgt om nedsættelse til alm. takst, er eks konen blevet sur, og nægter nu at bidrage til transporten. Hun siger at Statsforvaltningen har sagt, at han skal betale transportudgifterne begge veje. Hun mener, at så længe min mand ikke har ændret adresse, men at det blot er datteren der er startet på efterskole, så skal hun ikke have ekstra udgifter forbundet med det. Men mener jo helt klart at transportudgifterne skal man være fælles om, lige gyldigt hvor datteren (ja eller forældrene) bor henne. Er det ikke korrekt forstået? Hilsen Anita

Pia

Hej Ville høre om reglerne angående transport udgifter ved samvær , når man har den fulde forældre myndighed , og der aldrig har været fastsat samvær , tænker lidt på om det måske ikke er den anden forældre som må påregne transporten for egen regning. Det er tit i sidste øjeblik han kommer i tanke om at han gerne vil have sønnen på weekend besøg og der kan sagtens gå 4 uger eller mere imellem .

Ibrahim

Deling af transportudgifter Jeg har valgt at bo i Aarhus, da mine to drenge bor her med deres mor, hvis familie er fra Aarhus. Jeg har drengene hver anden weekend (jeg henter den ene vej, hun henter den anden vej) og overvejer at flytte til København, da jeg er blevet gift med en fra København, som også har barn. I forbindelse med afholdelse af transportudgifterne er mine spørgsmål: 1) Hvis min kone flytter hertil, men hvor manglende trivsel i Aarhus medfører, at vi bliver nødt til at flytte til København efter vi har boet i Aarhus et år til to -> skal jeg i det tilfælde afholde samtlige udgifter til transporten ved samme samværsordning med mine børn (væsentlig geografisk afstand, samt det at jeg vælger at flytte pga. min nye familie situation)? 2) Har det en betydning for svaret i spørgsmål 1, hvis jeg flytter direkte til København, før hun flytter til Aarhus? 3) Har det betydning for svarene i spørgsmål 1 og 2, at jeg tjener 500 tkr. årligt og hun ca. 200 tkr. 4) Har det betydning for svarene i spørgsmål 1 og 2, at jeg tjener 500 tkr. årligt og hun ca. 300 tkr. Håber ovenstående fremstår klart og tydeligt. Jeg synes, det er svært at vurdere betydningen af forældreansvarslovens § 19, stk. 2, sidste del og håber i kan klarlægge ovenstående. Mvh Ibrahim

Rikke Frødstrup

Kære Ibrahim, Tak for din henvendelse. Hvis du vælger at flytte til København er det således, at I som udgangspunkt fortsat skal dele udgifterne forbundet med samværet. Dvs. mor skal afholde halvdelen af udgifterne. Det gør sig gældende i alle 4 tilfælde. Transportudgifterne er ikke afhængig af størrelsen af jeres respektive indkomster. I særlige tilfælde kan man anmode Statsforvaltningen om at træffe afgørelse om fordeling af transportudgifterne, det vil altså sige, at mor godt kan anmode Statsforvaltningen om at træffe en afgørelse gående ud på, at du skal betale noget mere, da den lange afstand skyldes dine forhold, såfremt du vælger at flytte til København. Jeg tvivler dog på, at mor får medhold i en sådan ansøgning. Mvh Rikke Frødstrup ADVODAN Glostrup

Ibrahim

Hej RIkke, Tak for svaret den 27/9. I forlængelse af mine spørgsmål har jeg endnu et, der vedrører situationen, hvor jeg flytter til KBH og samværet mellem drengene og jeg er hver anden weekend. I situationen skal transportudgifterne delles mellem drengenes mor og jeg ud fra dit tidligere svar. I forbindelse med delingen af transportudgifterne, kan det ende med, at drengenes mor betaler transportudgifterne den ene weekend (ved at hun kommer til KBH med drengene og efterfølgende tager dem med igen), mens jeg betaler den anden weekend (ved at jeg kommer og henter dem i Aarhus og afleverer dem igen i Aarhus). Hvis hun i den weekend, hun skal afleverer og hente drengene i/fra KBH ikke kommer med dem, fordi hun ikke vil, vil det efter min opfattelse være muligt, at inddrage fogedretten for at få udleveret drengene. Men hvad vil der ske med delingen af transportudgifterne her, da jeg nok vil ende med at tage til Aarhus for at hente og aflevere drengene som følge, af at hun ikke overholder sin del af aftalen (dvs. i de situationer, hvor jeg ender med at skulle stå for al transporten hver anden weekend)? Skal mine merudgifter reducere min betaling af børnebidrag til hende? Mvh Ibrahim

robert

Hej Rikke, Min X kone flyttede for 3 år side 30 km væk fra min søn hjem. Min søn har adresse hos mig og går i børnehave i vores by. Vi har nu en 7/7 ordning. Min X kører vores søn i børnehave hver anden uge fra sit hjem, dvs. en rejse på 30 km hver vej. Skal jeg dække hendes rejse omkostninger som hun har i den uge dvs. 300 km hver anden uge. Mvh. Robert

Rikke Frødstrup

Kære Robert, Tak for dit spørgsmål. Det er min opfattelse, at I alene skal dele transportudgifterne forbundet med påbegyndelse og afslutning af samvær, og ikke andet. Dvs. mor må selv afholde udgiften forbundet med kørsel til og fra børnehaven i den uge, hvor hun har jeres søn. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Kenny

Hej, Jeg har en 9/5 ordning hvor jeg har børnene i den ene uge fra torsdag eftermiddag til mandag morgen, og den anden uge fra torsdag eftermiddag til fredag morgen. vi bor 60 km. imellem hinanden, dvs. jeg skal transportere dem i bil: uge1: - Torsdag eftermiddag hjem fra børnehave - Fredag morgen til børnehave - Fredag eftermiddag hjem fra børnehave - Mandag morgen til børnehave uge2: - Torsdag eftermiddag hjem fra børnehave - Fredag morgen til børnehave hvordan skal transportudgiften fordeles, når der er ture frem og tilbage? på forhånd tak Med venlig hilsen Kenny

Rikke Frødstrup

Kære Kenny, Tak for dit spørgsmål. Det er alene transportudgifter forbundet med påbegyndt samvær og endt samvær, som I som forældre skal dele, og har et fælles ansvar omkring. Dvs. hvis du henter og bringer børnene i forbindelse med samværet, kan du forlange, at mor betaler halvdelen af udgifterne forbundet hermed. Jeg mener derimod ikke, at du kan forlange, at mor betaler for de øvrige udgifter, som du måtte have, som følge af at du skal køre børnene frem og tilbage i institution hver dag. Mvh Rikke Frødstrup

Dan Marstrand

Da jeg nu i 4 år ( siden 2012 ) har betalt ALT transport fra Moren på Sjælland til mig på Fyn , hentet og bragt, fra min dør til hendes , uden at vide , at hun SKAL være med til at betale 1/2 af min udgifter , forspøger jeg , kan jeg forlange med tilbagevirkende kraft at hun betaler sin andel 4 år tilbage? Fra 2012 da loven trådte i kraft, skal tilføjes at hun nu er begyndt at betale den en vej,

Pia

Hej Rikke Jeg har to drenge på 13 og 16 år. Vi deler drengene 7/7 og de har bopæl hos mig. Deres far betaler efter fælles aftale normalt børnebidrag, og de eneste udgifter han har til drengene herudover, er den mad de spiser når de er hos ham. Dette har fungeret fint de sidste 2 år. Nu er situationen, at drengene pga alder har skiftet skole, hvilket betyder 700 kr til buskort om måneden. Kan jeg kræve at han skal betale halvdelen, eller er det min pligt at sørge for deres transport til og fra skole i de uger de bor hos ham? Hilsen Pia

Rikke Frødstrup

Kære Pia, Tak for dit spørgsmål. Da jeg kan forstå, at du modtager børnebidrag fra børnenes far samt "børnechecken " fra kommunen er det således, at du som udgangspunkt skal afholde udgifter til tøj, fritidsinteresser, skole mv. vedr. børnene. Dette gælder efter min opfattelse også togkortet. Alternativt skal I aftale, at far ikke skal betale børnebidrag, men at I i stedet deler samtlige indtægter og udgifter vedr. børnene og på den måde, vil der måske være en mere lige fordeling af udgifterne. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Jane

Kære Rikke Frødstrup Dette her er klassikeren. To mennesker mødes, de får børn, bliver gift samt bosat på Fyn. Efter nogle år dør kærligheden, og de bliver skilt. Kvinden vælger to år efter skilsmissen at flytte til Nordjylland sammen med de to børn til sin kæreste, 3 måneder efter kvindens flytning til Nordjylland at flytte til Sjælland med sin forlovede. - Allerede inden kvindens flytning til Nordjylland er der tvist om betaling af transporten. På trods af lovgivningen valgte kvinden at betale rejseudgifterne for børnene mellem Fyn og Nordjylland. Dette ændrede sig med øjeblikkelig virkning, da manden flyttede til Sjælland. Nu har vi så balladen igen. Kvinden opretholder selvfølgelig alle øvrige økonomiske udgifter til børnene. Hun har børnenes adresse, får børnepenge etc. og ikke har den utrolig glæde og styrke at have sine børn hos sig hver eneste dag. Det eneste, hun forventer af sine børns far, det er, at han (uden at brokke sig :) ) betaler halvdelen af rejseudgifterne til børnene hver anden weekend. Det beløber sig til 1051,- inkl. pladsbilletter. Børnene ser deres far hver anden weekend. Manden er desværre blevet alvorlig syg og har derfor ikke længere de samme økonomiske muligheder. Hvilket i sig selv er en svær situation for ham. Kvinden kan sagtens se og forstå hans dilemma, men har ikke økonomisk mulighed for at bruge mere end 1051,- i rejseudgifter pr. måned. (Der fulgte en gældssanering med skilsmissen.) Hvordan klarer vi dette. Børnene har al mulig ret til at se deres far hver anden weekend. Jeg har ikke den økonomiske mulighed for at dække samtlige rejseudgifter. Efter min mening skal min kæreste ikke blandes ind i denne tvist - selvom min eksmand mener noget helt andet. Jeg er af den mening, at dette er en sag mellem mine børns far og mig - og der ikke er andet at gøre end at overholde loven fra begges sider. Mine børn er 12 og 16 år. Hvad Søren gør jeg??? Mvh en kvinde, som ikke vil gøre sine børn til gidsler.

Rikke Frødstrup

Kære Jane, Tak for dit spørgsmål. Hvis far ikke har økonomisk mulighed for, at betale for transporten forbundet med samværet, mener jeg ikke at han kan gennemtvinge, at der skal være samvær. Så hvis du heller ikke har økonomisk mulighed for at dække udgiften (altså fars andel af udgiften) eller ikke vil dække udgiften, da far skal betale halvdelen af transportudgifterne, kan samværet ikke gennemføres. Set fra børnenes synspunkt er det naturligvis ikke den gode løsning, men hvis fakta er at ingen af forældrene kan betale for udgiften til transport, forbundet med samværet, så kan samværet ikke gennemføres. Far kunne overveje at kontakte kommunen og søge om at få tilskud til betaling af transportudgifterne forbundet med samværet. Det er da et forsøg værd. Håber at I finder en holdbar løsning, så børnene kan fortsætte med at komme på samvær hos deres far. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Sara

Hej igen....Hvad sker der egentlig hvis jeg bare ikke betaler? Hvis ikke jeg har pengene? Hvad er konsekvensen? Jeg kan jo ikke putte lommeuld ind i billetautomaten. Får jeg så en bøde, eller kommer jeg i retten eller hvad kommer der egentlig til at ske med mig?

Sara

Hej Jeg har 3 børn på 12, 13 og snart 16 år. Vi bor på sydfyn. Deres far valgte at flytte til Kbh for 7 år siden. Min store datter er nu startet på efterskole, da hun var fuldstændig knækket i folkeskolen sidste år. Det betyder at jeg skal betale 34.400 kr til efterskolen, efter den støtte vi kan få fra skole og statstilskud. Han vil ikke betale en eneste krone, ej heller til lommepenge eller telefoner eller evt fritidsaktiviteter eller noget som helst til børnene. Han betaler det normale børnebidrag. Mit spørgsmål er så; skal jeg stadig betale den ene transportvej som jeg har gjort alle årene? Jeg har hver måned brugt 700 kr på at de skal til kbh. Jeg er nu på su, efter nogle år at have været på kontanthjælp og vi lever derefter i forhold til madkvalitet. Jeg køber vores tøj i genbrugser og så skralder jeg mad fra containerne. Mit yngste barn er lige blevet 12 år så nu er det tre hele børnebilletter + pladsbilletter jeg skal betale. Og lige om lidt bliver min store datter 16. Det betyder at transporten bliver endnu dyre for mig, og jeg kan mærke inden i at jeg er så rasende over den urimelighed at systemet siger at vi skal deles om udgiften når det er mig som står med al ansvaret for opdragelse, omsorg, skole,lektier sygdom, telefoner og telefonregninger, lægebesøg, hospitalsbesøg, forældremøder osv. Hvorfor er der ikke en regel som siger at hvis den anden har meldt sig ud af alt ansvar og opgaver omkring børnene, så kan han ikke både vælge at flytte og så samtidig holde på at den anden part skal betale for transporten af ungerne... Systemet kalder det at deles om transport og udgifterne hertil, men det er da så dybt urimeligt, når der ikke er regler for, at man så også skal deles om andet praktisk. Han har jo meget lettere ved at kunne tage et job om aftenen end jeg har haft med ungerne her alene. Hilsen et frustreret menneske

Rikke Frødstrup

Kære Sara, Tak for dine spørgsmål. Kan godt forstå, at du er frustreret og at det kan være rigtig svært, at få det hele til at gå op - økonomisk set. Udgangspunktet i loven er desværre bare, at man som forældre deler ansvaret for transporten, og dermed også udgiften. Du kan selvfølgelig prøve at indsende din sag til Statsforvaltningen, da de i nogle tilfælde går ind og træffer afgørelse om transport, hvis der er tale om særlige tilfælde. Jeg kan også anbefale dig, at kontakte kommunen, og bede dem undersøge, om du kan søge om tilskud til betaling af udgifter forbundet med samværet. Hvis ikke du betaler udgiften til transport og hvis far ikke har tænkt sig, at afholde hele udgiften alene, vil der ske det, at børnene ikke kommer på samvær. Hvis dette fortsætter kan du risikere, at far søger om at få bopælen over børnene, og gør gældende, at de skal bo hos ham, da du ikke medvirker til at samværet gennemføres. Hvorvidt han har mulighed for at få medhold i sådan en sag, er svært for mig at vurdere, eftersom jeg ikke kender din sag. Men du skal altså vide, at risikoen er der. Det er ikke sådan, at du bliver pålagt en bøde eller lign. hvis ikke du betaler, så på den måde er der ikke nogen konsekvenser. Håber at du fik svar på dine spørgsmål, ellers er du altid velkommen til at ringe på tlf. 4614 5000. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Anne

Hej Jeg blev skilt i 2013 efter 15 år ægteskab. Vi har to børn nu 15/19 år. Fra 2008-2013 boede vi Kina, hvor jeg var medfølgende hustru. Da vi blev skilt var aftalen at vi alle skulle rejse hjem til DK, det skete ikke - min mand valgte at få et nyt job i Kina og overlade børn og ansvar til mig. Jeg har dermed børnene 100%. Jeg kunne tænke mig at høre hvad advokaten mener min ex mand skal bidrage med økonomisk til os, når han slet ikke er her i hverdagen, men kører sit karriere ræs. Jeg har ikke rigtig fået fodfæste på arbejdsmarkedet efter min ankomst til DK - min indkomst er dagpenge. Situationen er at min datter er startet på efterskole og grundet min lave indtægt får jeg en stor del af staten betalt. Jeg mener egentlig dermed at min ex mand burde betale hele udgiften, da det ville han skulle gøre under normale omstændigheder - han får en lavere sats grundet min dårlige indkomst situation? eller? Han betaler børnepenge 2550 til vores datter. Dernæst er der udgifter forbundet med min datters efterskole, da hun bor i Viborg og jeg i Kolding - dermed er der transportudgifter;) Hvad er rimeligt? Jeg føler mig så dårligt stillet og behandlet ;) men det gør alle exér vel? Han har nægtet at betale uddannelse bidrag til vores søn fra han fyldte 18. Kan du give mig nogle guidelines i hvordan vi kan finde en løsning? eller om det er mig der helt galt på den? Anne Borg

Rikke Frødstrup

Kære Anne Borg, Tak for dine spørgsmål. Jeg kan forstå, at du bor i Danmark sammen med jeres to børn på henholdsvis 15 og 19 år, og din ex mand bor i Kina, og har dermed meget lidt samvær med børnene. For så vidt angår jeres datter på 15 år, har din ex mand pligt til, at betale børnebidrag, og som fastsættes af Statsforvaltningen, såfremt I ikke kan blive enige om størrelsen heraf. Beløbet bliver beregnet ud fra din ex mands indkomst. Man kan på www.statsforvaltningen.dk finde oversigt over hvad der skal betales i børnebidrag. Med hensyn til betaling af efterskolen er det således, at du ikke kan forlange, at din ex mand skal afholde udgiften hertil. Statsforvaltningen kan heller ikke træffe afgørelse om, at din ex mand skal betale udgiften til efterskole, men kan altså kun træffe afgørelse om hvorvidt der skal betales børnebidrag, hvor der som udgangspunkt alene tages udgangspunkt i omfanget af samvær og din ex mands indkomst. For så vidt angår uddannelsesbidrag til jeres søn, kan jeg forstå, at din ex mand har afvist at skulle betale hertil. Jeg skal derfor anbefale, at du anmoder Statsforvaltningen om at træffe afgørelse herom. Hvis din søns indkomst er lille (under kr. 6.000 pr. måned) og din ex mands indkomst er høj, er der gode chancer for, at få tilkendt uddannelsesbidrag. Håber at ovennævnte gav svar på dine spørgsmål. Du er meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 4614 5018, såfremt du måtte have flere spørgsmål. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup ADVODAN Glostrup

Anne

Hej Rikke Mange tak for dine svar. Jeg vil strax tage fat i statsforvaltningen - min sag har nu ligget siden 3/2015 da min fyldte 18 og jeg har intet hørt siden. Mht. min datter, skal jeg forstå det sådan at manglende samvær og min ex mands indkomst er beregnings grundlaget for børnepenge? Da han bor i Kina og ikke betaler skat i DK - hvordan kan staten få adgang til hans oplysninger om indkomst? Anne Borg

Rikke Frødstrup

Kære Anne Borg, I forbindelse med Statsforvaltningens behandling af sagen skal de have oplyst din mands indkomst, og det skal han medvirke til ved at indsende lønsedler mv. Ved beregning af børnebidrag tager Statsforvaltningen udgangspunkt i din mands indkomst. Samvær har betydning i den forstand, at hvis der er en 7-7 ordning for så vidt angår samvær, så vil der som udgangspunkt ikke blive beregnet bidrag. Mvh Rikke Frødstrup

margrethe

Hej. Jeg har valgt at flytte fra Nykøbing Mors til Varde, hvilket er 160km. Min ex mand som har børnene mener ikke at det er hans problem med transporten, da det jo er mig der har valgt at flytte, kan han virkelig slippe for at dele udgifter/bring eller hente, fordi jeg flytter? Vh Margrethe

Rikke Frødstrup

Kære Margrethe, Tak for dit spørgsmål. Det forhold, at det er dig der vælger, at flytte langt væk, ændrer ikke på, at I skal være fælles om udgifterne til transport. Det følger af udgangspunktet i loven. Derfor skal børnenes far være med til, at betale for udgifterne forbundet med transporten i forbindelse med samværet. Det kan f.eks. gøres ved, at han betaler for togbilletterne, når børnene skal over til dig, eller han kører børnene over til dig, og at du betaler for togbilletterne, når børnene skal retur til deres far, eller kører børnene retur til deres far. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Mikkel

Tror du at statsforvaltningen ville gøre en undtagelse hvis den ene af forældrene er flyttet ca 2000km væk. Jeg bor med min datter på 5 alene og moren(eks-kæresten) er flyttet til Nordsverige. Moren mener at vi skal dele udgifterne når vores datter rejser derop med mormor og morfar.

Rikke Frødstrup

Kære Mikkel, Tak for din mail. Udgangspunktet om at man skal dele udgifterne til transport forbundet med samvær gælder også selv om den ene part flytter til udlandet. Statsforvaltningen kan dog undtagelsesvist komme frem til et andet resultat, hvis der er særlige forhold der gør sig gældende. Det skal ikke afvises, at det gør sig gældende i jeres situation, hvor jeg kan forstå, at jeres datter kan rejse til Nordsverige sammen med sine bedsteforældre. Jeg skal anbefale, at du retter henvendelse til Statsforvaltningen, og beder dem træffe en afgørelse i sagen. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Else Norup

Min x er flyttede fra København til Dianalund, begge drenge bor hos mig og vi har fælles formyndighed, han har vores 2 drenge 2 weekender om måneden. Han henter selv i bil. Vi har meget svært ved at tale sammen, og der har været rigtig mange konflikter. Min økonomiske situation, jeg får udbetalt førtidspension Jeg betalte ham til at starte med 250 kr om måneden, men nu har han fået en billiger bil, og benzinpriserne er faldet en hel del, så jeg vil gerne sætte prisen ned til omkring 125 kr pr md. Jeg har regnede ud af denne pris er rimelig og vil dække udgiften til benzin + en smule ekstra. Han forlanger at jeg også skal betale for slid på bilen. Nu vil han så have at jeg selv skal hente drengene, jeg har ingen bil, og det tager 2 timer med det offentlige. Den ene søn som er autist, har det meget svært med det offentlige. Jeg syntes ikke det er rimeligt at jeg skal betale så meget ekstre til ham, og denne situation vil gå ud over drengene

Rikke Frødstrup

Kære Else Norup, Tak for din mail. Som det fremgår af artiklen jeg har skrevet er det udgangspunktet, at I skal dele udgifterne forbundet med samværet. Dette klares ofte ved, at den part der skal have samvær henter børnene, og således at den anden part bringer børnene tilbage, ved endt samvær. I jeres situation kan jeg forstå, at jeres ene søn har svært ved at skulle med det offentlige, da han er autist, hvorfor det ifølge din vurdering, vil være mest hensigtsmæssigt, at far både henter og bringer i forbindelse med samværet. Det kan jeg forstå, at far ikke er enig i, og han har forlangt, at du henter børnene, når de skal retur til dig efter endt samvær. Det kan far også godt forlange, da udgangspunktet som nævnt er, at der er et fælles ansvar omkring transporten ved samvær. Normalt tager Statsforvaltningen ikke stilling til spørgsmålet om transport i forbindelse med samvær, medmindre der er tale om en særlig situation. Det mener jeg der kan argumenteres for i jeres situation, hvor jeres ene søn er autist. Derfor skal jeg foreslå, at du retter henvendelse til Statsforvaltningen og beder dem træffe afgørelse. Håber at I finder en løsning som er holdbar for jer alle, og særligt jeres to børn. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

kim bjargum

hej min eks er flyttet fra 2770 kastrup til 7600 struer. jeg bor i København vores datter kører med dsb børneguide, jeg betaler den ene billet og mor den anden billet. mit problem er så flg. mor forlanger at jeg også skal betale 50 % af hendes benzin da hun skal køre fra Struer til Hobro for at sætte Josefine på toget. kan det være rigtig at jeg skal afholdes mors benzinudgifter ??? mor nægter at sende Josefine over med toget hvis jeg ikke betaler benzin. vores samværsresolution siger at Josefine skal med toget. da det tager ca. 5 timer hver vej i vil fra kbh til struer er det ikke rigtig en mulighed at hente selv og derfor er dsb den bedste mulighed for barnet. vi har altid boet på amager. men mor har valgt at flytte ?? håber du kan give lidt hjælp, da man løber panden i mod muren i statsforvaltningen jeg er blevet pålagt en ufrivillig udgift på 340,- til hvert samvær i form af betaling af min andel af togbillet. Hvilket på årsbasis har givet mig en ufrivillig udgift på 8.840,- Joy kræver så at jeg endvidere så skal betale 50% af hendes brændstof årlig udgift til mig 5.800,- hvilket samlet giver mig en udgift på. 14.640,- pr. år

Rikke Frødstrup

Kære Kim Bjargum, Tak for din mail. I princippet er det således, at I skal dele udgifter forbundet med samvær. Hvorvidt dette også omfatter mors kørsel fra Struer til Hobro kan diskuteres, men det er nok min opfattelse, at mor selv må afholde denne udgift. Der er så vidt jeg er orienteret ikke noget praksis på dette område, og loven siger blot, at I som forældre har et fælles ansvar for transporten i forbindelse med samværet. Det er min anbefaling, at du holder fast i, at du alene skal betale halvdelen af togbilletten, men hvis det skaber mange problemer, og hermed skaber en dårlig situation for jeres datter, vil jeg anbefale at du prøver at finde en mindelig løsning med mor, herunder at du eventuel accepterer, at skulle betale noget at udgiften til benzin til mor. Mvh Rikke Frødstrup

Jan Isaksen

Min datters mor er flyttet til udlandet. Skal jeg afholde 50% af rejseudgifterne? Eller hvordan forholder det sig.

Jan Isaksen

Jeg glemte at skrive at datteren bor hos mig.

Rikke Frødstrup

Kære Jan Isaksen, Tak for dit spørgsmål. Det er udgangspunktet, at I skal dele udgiften i forbindelse med afholdelse af samvær, men Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at udgifterne skal fordeles anderledes, og således at den ene part betaler mere end den anden. I jeres tilfælde, hvor den ene part er flyttet til udlandet, foreligger der en særlig situation, og jeg vil derfor anbefale dig, at du indbringer spørgsmålet for Statsforvaltningen, og beder dem træffe afgørelse i sagen. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Ina Sigaard

Hej Min eksmand er flyttet fra vores bopæl i 4500 til St heddinge ved Stevns, en transporttid på 1 time og 40 min. Han truer mig med statsforvaltningen da jeg har sagt nej til at afhente søndag efter endt samværd. Da jeg ikke kan se det mit problem han flytter så langt væk fra sin datter. Hvad er status på det, kan han vinde den sag, som jeg læser det er det imellem os og ikke forvaltningen. Jeg har tilbudt at afhente i Holbæk da jeg ikke kan nå at hente i st heddinge og nå hjem i ordentlig tid så min datter kan komme i seng i ordentlig tid til skolestart søndag. Men det har han ikke reageret på. Mvh ina

Rikke Frødstrup

Kære Ina, Tak for din mail. Det er således, at uanset at det er din ex-mand der har valgt at flytte væk, så har I stadig et fælles ansvar for afholdelse af udgifterne til transporten, i forbindelse med samværet. Det betyder, at din ex-mand godt kan forlange, at du henter jeres datter efter endt samvær. Det er også således, at Statsforvaltningen som udgangspunkt ikke behandler spørgsmål om transport, i forbindelse med samvær, medmindre der er tale om helt særlige tilfælde, f.eks. hvis den ene part flytter meget langt væk. Jeg kan forstå på dig, at det er et problem, at I kommer meget sent hjem om søndagen, når du skal hente i St. Heddinge, og at det går ud over din datters sengetid. Jeg skal derfor anbefale, at du forsøger at få ændret tidspunktet for afhentning, således at dette ikke fremover er et problem. Held og lykke med det hele. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Brian Nielsen

nu står jeg selv med byrden om at afhente og levere min datter ved samvær. kører ca 240km om ugen i denne forbindelse. kan disse km trækkes fra i skat ? mvh brian nielsen

Lone Fredlund

Min eks har valgt at flytte fra Sjælland til Sverige - vi har indtil nu mødtes på halvvejen ( km delt i 2 ) , både ved aflevering og afhentning - men nu vil han have jeg skal køre op i Sverige og hente min datter der - det vil jeg ikke - han ser hende 2 dage hver 2 uge og jeg arbejder den weekend - så jeg vil skulle køre 130 km for at hente hende , køre 130 km tilbage og igen 55 km til mit arbejde - Jeg vil ikke ligge og køre rundt oppe i Sverige , hvor han bort i et sommerhus . Kan han kræve det - han mener ikke han behøver levere hende tilbage hvis ikke jeg kører op og henter hende - skal lige siges han ikke ønsker mere samvær end de 2 dage - han arbejder i norden som sælger , så han er også i Danmark og har fri bil

Katrine

Min ex mand bor og arbejder i Istanbul. Når han er i Dk har han købt en lejlighed i Hellerup hvor han har samvær med vores børn. Jeg betaler for transporten den ene vej. Nu siger han at han kan kræve at jeg betaler den ene vej hvis de skal besøge ham i Istanbul eller hvis han tager dem til sin kæreste i Ålborg eller på juleferie hos sine forældre i Skagen. Det kan da ikke være rigtig??? Håber at høre fra Jer. Mvh Katrine

Rikke Frødstrup

Kære Katrine. Tak for dit spørgsmål. Udgangspunktet om at man som forældre, skal dele udgiften til transport forbundet med samvær, gør sig også gældende, når den ene forælder bor i udlandet. Dvs. din ex mand kan som udgangspunkt godt forlange, at du skal afholde halvdelen af udgiften til transporten til Istanbul. Jeg mener dog ikke, at din ex mand kan forlange, at du skal betale halvdelen af udgiften til transport, hvis han vælger at tage på besøg i Ålborg eller på ferie hos sine forældre i Skagen. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Mikkel

Hej Hvad kan jeg stille op hvis min datter mor, nægter at betalt halvdelen af udgifterne. Hendes klare udmelding er at hvis jeg ikke betaler alle udgifter ved transport, så får jeg bare ikke lov at se min datter. Venlig hilsen Mikkel

Rikke Frødstrup

Kære Mikkel, Som du kan læse i artiklen er det udgangspunktet, at man skal dele udgiften til transport i forbindelse med samværet, da man som forældre har et fælles ansvar for, at samværet kan blive gennemført. Der er desværre ikke mulighed for, at forfølge krav om betaling af transport hos mor. Du kan eventuelt forsøge at indbringe sagen for Statsforvaltningen, men de vil som det fremgår af artiklen, kun undtagelsesvist tage stilling til spørgsmålet om transport. Hvis din datters mor ikke udleverer til samvær, som følge af at du ikke betaler samtlige udgifter til transporten, må du bede Fogedretten om bistand til at få gennemført samværet. Det forudsætter dog, at I har en aftale om samvær, som kan anvendes som fundament i Fogedretten. Du kan naturligvis også vælge, at acceptere at skulle afholde samtlige udgifter til transporten, og således at der ikke opstår en konflikt i den forbindelse, hvilket i sidste ende kan være det bedste for jeres datter.

PEKES

Har et hurtig spørgsmål... ang samvær med mine børn Jeg søger svar på, om mine udgifter til transporten ( Jylland - Sjælland ) kan trækkes fra på min selvangivelse..? og hvis ja, gælder det også bro ,? Hvilken paragraf evt. ? Køre 4 ture / hver 14 dag.. MVH PEKES

Rikke Frødstrup

Hej Pekes, Der er desværre ikke mulighed for fradrag for udgifter til transport i forbindelse med dit samvær med børnene. Du kan derimod som udgangspunkt kræve, at børnenes mor er med til at afholde udgiften til samvær - enten ved at betale dig halvdelen af udgifterne, eller ved at bringe eller hente børnene, i forbindelse med samværet. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Morten Kristensen

Hej, Jeg har netop foreslået min ex-kone at vi efter 3 år, hvor jeg både har hentet og bragt børnene når jeg skal hhv. have og aflevere dem, at HUN begynder at bringe børnene til mig når jeg skal have dem. Vi har en 10-4 ordning, hvor børnene kommer til mig torsdag aften og de returnerer til deres mor mandag morgen. Som jeg skrev øverst så har jeg både hentet og afleveret i de sidste 3 år, men jeg synes ikke det er en fair løsning. Hendes reaktion var absolut vrede og noget med at jeg jo bare kunne lade være med at flytte til en anden kommune. Vi bor ca. 15 km fra hinanden. Hun sagde hun kendte flere som kørte modellen med at den ene part både hentede og bragte, men jeg tror nu nok mere det er undtagelsen end reglen. Er du ikke enig med i at hun også skal yde lidt i denne her sag ? Mvh.

Rikke Frødstrup

Kære Morten Kristensen, Som jeg også skriver i artiklen, så er det udgangspunktet, at man som forældre er fælles om transporten. Dette kan f.eks. løses ved, at den som har ret til samvær henter barnet/børnene, og den anden henter barnet/børnene efter endt samvær. Dette er nok den mest anvendte model. Jeg mener godt, at du kan forlange, at børnenes mor enten bringer eller henter børnene i forbindelse med dit samvær. Med venlig hilsen Rikke Frødstrup

Jeanet

Hej. Min x vælger at flytte til Jylland af egen fri vilje og vil påligge mig en ekstra udgift på 1000 kr om mdr. Jeg bor på Sjælland med vores søn på 3. Kan man bare pådutte mig det? Han har firmabil og fri benzin. Har i forvejen en stram økonomi som enlig mor. Udover det var aftalen at han havde ham fast onsdag når jeg skulle passe mit arbejde til kl 21.30 Det vil han så heller ikke mere og derfor yderligere påligger mig en udgift til barnepige. Kan det virkelig være rigtigt at fordi han vil leve et nyt liv at jeg så skal betale prisen?

Signe Horstmann

Hej Jeanet Tak for din kommentar. Du kan som bopælsforælder ikke tvinge samværsforælderen til samvær, selvom det medfører at du bliver pålagt ekstra udgift til børnepasning. I forhold til transportudgifterne er det jeres fælles ansvar, at finde en løsning herpå, og Statsforvaltningen kan kun hjælpe i helt særlige tilfælde, hvilket jeg ikke vurderer foreligger her. I må derfor forsøge, at opnå enighed om, hvordan ekstraudgiften skal fordeles.

Jan Ovesen

Hej Fælles kørsel fungere slet ikke hos os. Jeg kører minimum 160 km om ugen. Moderen slet ikke. Hvilke muligheder, hvis Statsforvaltningen ikke vil blande sig. 1. Mulighed for at tvinge moderen. (Fogedretten....?) 2. Udgifter til transport. Kan jeg kræve penge til transporten af moderen. Hvordan Hvor meget pr kørt km På forhånd TAK En frustreret mand