PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Nye regler skal afhjælpe samværschikane

Den 1. oktober 2015 træder en række ændringer til forældreansvarsloven i kraft. Det betyder bl.a., at der indføres en ny regel om automatisk erstatningssamvær, hvis den ene forælder aflyser barnets samvær med den anden forælder.

I foråret 2015 vedtog Folketinget en ny skilsmissepakke, som indeholder ændringer til den eksisterende forældreansvarslov. De nye regler skal være med til at sikre, at børn ikke kommer i klemme, hvis der opstår konflikter, når forældrene går fra hinanden.

”Lovændringerne betyder, at barnet i højere grad sikres muligheden for at bevare regelmæssig kontakt med den forælder, der ikke har barnet boende. Det sker alt for ofte, at barnet ikke ser den ene forælder i længere tid efter en samlivsophævelse, fordi forældrene ikke kan blive enige om rammerne for barnets kontakt med den forælder, der ikke har barnet boende”, oplyser advokat Karen Wung-Sung fra Advodan i Holbæk.

 

Automatisk erstatningssamvær

”Fra 1. oktober har samværsforælderen krav på, at der fastsættes et nyt samvær, hvis fx bopælsforælderen aflyser barnets samvær med samværsforælderen. Samværet fastsættes automatisk til den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt (ugedag) og på samme vilkår som det aflyste samvær”, forklarer Karen Wung-Sung og uddyber:

”Det kræver således ikke en ansøgning fra samværsforælderen at få fastsat et erstatningssamvær. Men samværsforælderen skal umiddelbart efter aflysningen blot meddele bopælsforælderen, at samværsforælderen ønsker at have erstatningssamvær”.

Den nye ordning omfatter alle aftalte og fastsatte samvær, men den er ikke til hinder for, at forældrene kan indgå andre aftaler om ændring af samvær.

 

Hurtige afgørelser i Familieretshuset

For at imødegå samarbejdschikane fra bopælsforælderen bliver der også indført en ny mulighed for, at Familieretshuset kan træffe en hurtig, foreløbig afgørelse om kontaktbevarende samvær i de situationer, hvor forældrene lige har ophævet samlivet, og der ikke kan opnås enighed om samvær. Reglen skal sikre, at barnet ikke mister kontakten til den ene forælder efter samlivsophævelsen.

Endelig indføres der tilbud om børnesagkyndig rådgivning i de tilfælde, hvor en forælder har indbragt en sag om udlevering af barnet via fogedretten.

 

Fakta om de nye regler

  • Familieretshuset skal hurtigst muligt og inden tre uger fastsætte midlertidig kontaktbevarende samvær.
  • Der indføres fast erstatningssamvær i den følgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og samme vilkår som et aflyst samvær.
  • Der indføres tilbud om børnesagkyndig rådgivning i forbindelse med børnesager i fogedretten.
  • Lovændringerne træder i kraft 1. oktober 2015.

Vil du vide mere?

72 kommentar

0 / 700 tegn

Frank

Hej Anna Jeg er far og har en datter på 6 år. Mig og min x kone har fælles forældremyndighed og fælles bopæl, hun står som bopæl ved moderen, vi har en 7/7 ordning som fungerer og en datter der trives i det, jeg har de lige uger, og hun de ulige, sådan har det været i 2,5 år og der er en mundtlig aftale omkring det. Men nu vil hun lave det om, så hun får de ulige uger, i de lige år, og de lige uger i de ulige år kan hun det, hun begrunder det med at hun vil have efterårsferie og vinterferie med hende hvert andet år. Hun mener og at hun er i hendes gode ret til at min datter skal med til familiefester i mine uger ligeledes og hun vil bestemme sommerferie hvert år. Mvh Frank

Anna Øding Hansson

Kære Frank Nej det kan hun ikke uden videre bestemme, men når der ikke eksisterer en skriftlig samværsaftale, vil du ikke kunne få Familierettens hjælp til at gennemtvinge samvær. Hvis I ikke kan blive enige, vil jeg imidlertid råde dig til at kontakte Familieretshuset med henblik på, at få fastsat en klar aftale vedrørende faste uger samt ferier, herunder hvem der i hvilke år, kan vælge sommerferieuger først. Det tillægges almindeligvis stor betydning hvilken ordning I har praktiseret de seneste 2,5 år, samt hvad jeres datter efterspørger. Med venlig hilsen

Karina

Hej Mig og min kæreste står i den situation at hans 3 årig datters mor påstår hårdnakket at det er os der SKAL betale for bleer i børnehaven de dage vi har hende (10/4), på trods af faren betaler fuld børnebidrag hver måned. Men kan det være rigtigt? Og hun nægter på trods af fysiske beviser at tro på hvad faren siger, at det ikke er hans post? Og det er ikke det eneste hun har forsøgt at pådutte os. Feks ved ikke at vedlægge medicin, special cremer (eksem), sandaler osv i tasken. Så vi har selv måtte købe noget

Anna Øding Hansson

Kære Karina Det må forventes, at bidragsbetaler selv skal afholde udgifter til almindelige fornødenheder, når barnet er på samvær. Dette være sig udgifter til bleer, medicin m.m., medmindre der er tale om receptpligtig medicin for varige lidelser såsom fx astmamedicin, eksemcreme, ADHD-medicin osv. Samtidig skal bidragsmodtager sørge for, at barnet har tilstrækkeligt og fornødent tøj med på samvær, herunder tøj tilpasset vejrforhold og årstid. Med venlig hilsen

Vinni

Hej Jeg er ny i det her, og vil høre hvor meget bedsteforældre må blande sig, når der skal fastsættes samvær. De har kontaktet en advokat på fars vegne på trods af at jeg havde lavet en samværsaftale fundet på familieretshusets hjemmeside. Vi havde talt om en 7/7 løsning med lige deling af ferier. Jeg føler at det er en eskalering af noget der kunne være undgået. Samarbejdet var umiddelbart roligt og godt. Det har alt med at gøre at farmor hader mig. Må hun godt påvirke på den måde?

Anna Øding Hansson

Kære Vinni Det kan nogle gange være svært, at forhindre bedsteforældre i at blande sig, men når alt kommer til alt, vil bopæl og samvær blive fastsat med udgangspunkt i hvad der er bedst for børnene, og med udgangspunkt i forældrenes samarbejdsevner. Såfremt sagen ender for Familieretshuset/Familieretten må du give udtryk for din bekymring omkring bedsteforældrenes involvering. Mødelederne og de børnesagkyndige plejer at være gode til at forklare forældre, at det ofte ikke hjælper på samarbejdet såfremt familiemedlemmer involveres for meget. Med venlig hilsen

Kim

Hej Anna. Jeg er samværsforælderen og ordningen hedder 8/6 det er også aftalt jeg ikke skal betale børnebidrag, alt dette er ikke skrevet ned nogle steder. Vi har fælles forældremyndighed over vores søn på 3 år. Jeg har selv købt og betalt noget tøj til vores dreng, da jeg var træt af at skulle slæbe det med i det offentlige transport. Min ex som er bopælsforælderen hun mener nu, at hun har krav på det tøj fordi det “tilhører” ham. Kan hun virkelig kræve det tøj hjem til sig, som jeg har købt og betalt? Hvis hun ikke kan kræve det tøj, men alligevel har taget/fået noget af det med sig hjem, hvad er så mine rettigheder for at få det tilbage? Hun nægter nemlig at udlevere det. Hilsen Kim

Astrid

Hej Anna Bopælsforælderen til min bonussøn har meldt ferie i ugerne 28, 29 og 30, samt aflyst samvær i omtalte tidsrum. Trods førnævnte er min bonussøn afleveret i daginstitution i dag, mandag i uge 28, samt står som "kommer" på Aula hele uge 28. Er det berettiget at aflyse samvær grundet ferie og så alligevel aflevere ham i vuggestue - man skulle jo mene, at det var at udnytte muligheden for at aflyse samvær uden ret til erstatningssamvær grundet "ferie"? Venlig hilsen Den fortvivlede bonusmor

Daniel

Hej Anna jeg har samvær med mine børn hver anden weekend, og aftalen har hele tiden været sådadan at jeg henter dem mellem 15 og 17 om fredagen og aflevere den igen kl 13 om søndagen. For at det kan passe ind med mit arbejde. Men nu mener hun pludselig at der skal være faste tidspunkter og at jeg skal hente og bringe kl 16 og det passer ikkemed mit arbejde. Men kan hun bestemme det... Vi har møde med familieretshuset på mandag, så ville bare herne vide hvordan jeg står i den forbindelse Med venlig hilsen En bevilgende far

Anna Øding Hansson

Kære Daniel Almindeligvis ændrer Familieretshuset alene en aftale omkring samvær, såfremt der er væsentlig grund hertil, hvilket der umiddelbart ikke lader til at være. Det må dog forventes, at Familieretshuset vil opfordre jer til at finde en løsning – dette særligt henset til, at det er forældrenes fælles ansvar, at koordinere afhentning og aflevering i forbindelse med samvær.

Camilla

Hej Anna Kan det passe at en mor (bopælsforældre) fra et øjeblik til et andet kan stoppe en velfungerende samværsordning med to pigers far? Ordningen var 9/5 og desværre ikke skrevet ned i familieretshuset. På en torsdag hvor far normalt skulle hente pigerne ville mor ikke sende dem i skole og dermed aflevere dem til far. Derefter har mor fuldstændig bestemt dagsordnen og far har fået lov til at se dem henholdsvis 7 og 4 timer alene, herefter to aftaler sammen på henholdvis 3 og 4 timer.. altså sammenlagt maks 14 timers samvær med hans piger over 3 uger! Lige pt er der ikke en videre plan, så mor beholder bare pigerne og far ved ikke hvornår Jan må se dem igen? Kan hun bare det??

Anna Øding Hansson

Kære Camilla Såfremt der ikke eksisterer nogen skriftlig samværsordning, er det korrekt, at bopælsforælderen kan undlade at sende børnene på samvær. Faderen er nødsaget til at sende en ansøgning til Familieretshuset om fastsættelse af samvær, ligesom han bør sende en ansøgning om fastsættelse af midlertidigt samvær, så længe samværssagen verserer, således han hurtigst muligt kan få fastsat samvær med pigerne igen. Forældrene vil blive indkaldt til møde i Familieretshuset, hvor det naturligvis er vigtigt, at faderen præciserer, at børnene har praktiseret en 9/5-ordning, har trivedes heri, og som minimum bør have samme mængde samvær med faderen igen. Alt afhængig af pigernes alder, vil de ligeledes kunne blive indkaldt til børnesamtaler.

Morten

Hej Anna, Min ekskone er bopælsforældre for vores tre fælles børn, som vi har i en 7/7 ordning. Nu truer hun med at melde de to på 8 (2. klasse) ud af SFO, alternativt lade mig betale for SFO 100%, da det kun er i min uge, at de har brug for det i flg. hende, da de to små "sagtens" kan gå de ca. 1,5-2,0 km fra skolen og hjem til hende. Kan hun det? mvh Morten

Anna Øding Hansson

Kære Morten Som udgangspunkt skal forældre være enige om indmeldelse af deres børn i en skolefritidsordning, men der er desværre intet reguleret omkring enighed ved udmelding. Min umiddelbare vurdering er derfor, at moderen godt kan udmelde børnene, uden dit samtykke. Ligesom det er min vurdering, at moderen ikke kan forpligtes til at afholde udgiften til skolefritidsordning, dette uanset at modtager børne- og ungeydelsen. Måske er en løsning på udfordringen, at børnenes indmelding i skolefritidsordningen fastholdes, og at du afholder udgiften hertil. Det kan synes uretfærdigt, men der er mange gode grunde til, at børn bør have mulighed for at gå i skolefritidsordning.

Signe

Min kæreste har samvær med hans datter hver anden weekend. Moderen til barnet er blevet ude i stand til at hente datteren efter samvær (siger hun selv), og forlanger derfor, at min kæreste skal fragte datteren både til og fra - selvom de har en skriftlig aftale i familieretshuset, hvor far henter datter i institution på første samværsdag, og mor afhenter datter på samværsadresse den sidste samværsdag. Kan hun forlange dette, og vælge at sige, at far selv må sørge får både at hente og bringe?

Anna Øding Hansson

Kære Signe Selvom der foreligger en aftale om transport, kan denne imidlertid hverken håndhæves af Familieretshuset eller Familieretten, idet det ifølge loven er forældrenes fælles ansvar at hente og bringe barnet i forbindelse med samvær. Din kæreste kunne overveje, at undlade at aflevere barnet efter samvær, med henvisning til aftalen om, at moderen selv skal afhente – med den risiko, at moderen indbringer sagen for Familieretten, med påstand om, at faderen ikke overholder sine samvær. Jeg har imidlertid svært ved at se, at faderen kan bebrejdes noget, når det står skrevet sort på hvidt i aftalen, at moderen selv skal afhente efter samvær. Det vil naturligvis klart være at foretrække, at parterne når til en eller anden form for enighed. Fx at de mødes på halvvejen, både før og efter samvær. Eller at barnet afhentes af en søster, bedsteforælder eller andet. Det samme vil både Familieretshuset og Familieretten henstille til.

Sabrina

Hej Advodan. Det er fordi lige nu bor min eks, faren til vores fælles søn, sammen med 3 andre mænd. Hvor to af disse mænd kender mig søn slet ikke, min eks bor på et værelse. han deler stue, køkken og bad med de 3 andre mænd. Min eks har ingen møbler til vores søn. Må han overhovedet have vores søn til overnatning hver 14 week? Min eks har også søgt om midlertidig bopæl på vores søn, fordi jeg fortalte for 2-3 uger siden af jeg og vores søn vi flytter om 6-7 uger. Så han vil gerne have vores søn boede. også vil han få hjælp af kommunen til at få en lejelighed når det kommer dertil. Kan han godt det, nu hvor han bor som han gør. ? Vi skal nemlig til møde snart om det.

Anna Øding Hansson

Kære Sabrina Du har som udgangspunkt ingen indflydelse på hvor faderens samvær foregår henne. Hvad angår faderens ansøgning om bopælsskifte, skal der rigtig meget til, for at Familieretshuset ændrer barnets bopæl, særligt når faderen på nuværende tidspunkt kun ser barnet hver anden weekend. Det vil ikke være nok for et bopælsskifte, at du flytter med barnet. Familieretshuset vil endvidere tillægge det betydning, at faderen skal kunne sikre nogle trygge rammer for barnet

Jeanette

Hej Advodan.. Min mand har 2 børn fra tidligere ægteskab som vi har hver anden weekend. Den store er 10 år og har mobiltelefon hos mor. I perioder af uvisse årsager (jeg vil kalde det forsøg på forældrefremmedgørelse), så blokerer hun min mand på datterens telefon også på hendes Snapchat osv. Det bliver han selvfølgelig ked af, men vores indtryk er altså også at det gør datteren ked af det og stiller hende i en form for klemme imellem forældrene.. Hvordan er barnets rettigheder i dette? Der er selvfølgelig en masse forudgående konflikter som går forud for, at jeg nævner ordet “forældrefremmedgørelse”. Jeanette

Anna Øding Hansson

Kære Jeanette Det er naturligvis ærgerligt og bekymrende, at moderen handler som hun gør, men der er desværre ikke så meget at gøre ved det. Såfremt det er jeres opfattelse, at børnene påvirkes af, at moderen nægter dem kontakt med deres far mellem samvær, og børnenes trivsel lider last, bør din mand overveje, om det kan være i børnenes interesse at have mere samvær med ham. Kan der ikke opnås enighed om udvidelse af samværet, må faderen opstarte en sag om ændring af samvær via Familieretshuset. Alternativt kan faderen overveje at anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til et samarbejdskursus, hvor denne forældrefremmedgørelse drøftes, og hvor forældrene kan få råd og vejledning til hvordan samarbejdet og børnenes trivsel forbedres.

Ukendt

Hej advodan. Min bonus datter er 4 år og faderen ønsker en 7/7 ordning. Lige nu kører vi med en 4/9 ordning. Moren og jeg bor ret tæt på faderen men vi kunne godt tænke os at flytte 50 km væk i et hus, da planen er at udvide vores familie med en mere. Kan faderen holde os fanget til der hvor vi bor?

Anna Øding Hansson

Hej Tak for din henvendelse Du og moderen må gerne flytte uden at dette kræver accept fra faderen. Imidlertid skal flytning varsles faderen senest 6 uger før flytningen. Dette med henblik på at faderen har mulighed for at reagere på flytningen. Såfremt faderen ikke mener at det er til barnets bedste fx at flytte væk fra et nærområde eller en børnehave hvor barnet kan have fået en helt særlig tilknytning til, må faderen overveje at søge om ændring af barnets bopæl. Et barn på 4 år vil dog ofte sagtens kunne falde godt og hurtigt til i en ny børnehave.

Ukendt

Pige på 4 år. Hos samvær med far hver 14 dage i hele weekend fra fredag til søndag. Jeg har en veninde der er bonusmor til en 4 årig, og det er sådan at når hun er nede ved far, er pigen for det meste hos far i 14 dage ad gangen, hvor hun entet er ved nogle venner og bliver passet eller ved bedsteforældre, hun mistrives ikke men far skal passe sit job det samme skal bonus mor. Der er mit spørgsmål hvor meget skal far betale i børnepenge Og hvor meget skal der egenlig være kontakt til den anden forældre når hun er på samvær med far fordi hun nemlig er meget fars pige og reagere voldsomt når far bare skal ud med skrald eller lige ud til bile og selvom der er en anden voksen,? Vh

Anna Øding Hansson

Kære Louise Jeg har svært ved at tyde ud fra din besked, om barnet primært er hos mor eller far. Jeg vælger dog at læse det som om, at barnet for det meste er hos faderen 14 dage ad gangen, dvs. at barnet primært er hos faderen. Moderen kan ikke kræve, at barnet ikke må blive passet af venner og familie, når barnet er hos faderen. Ligesom faderen ikke kan bestemme det samme når barnet er hos moderen. Men det er klart, at hvis faderen stort set ikke tilbringer tid med barnet, og barnet bliver påvirket heraf, at moderen bør overveje, om barnet vil trives med mere samvær hos hende. Faderen skal ikke betale børnebidrag, hvis barnet primært er hos ham. Moderen kan derimod risikere at skulle betale børnebidrag. Dette afhænger dog af hvor barnet har bopæl. Hvorvidt barnet bør have kontakt med den anden forælder, når barnet er på samvær, afhænger jo meget af hvordan forældrene hidtil har praktiseret kontakt, og hvad der er bedst for barnet. Men sædvanligvis opfordrer man til, at der ikke er kontakt.

Lene

pige på 9 år, som har bopæl hos far. Hendes mor har lige afsonet en dom på 4,5 år. Moderen ønsker intet samarbejde, hvorfor vi ikke gik med til en 7/7 ordning. Vi har haft en stabil hverdag, indtil samvær er kommet i gang. I året 2021 har der fra skole, været to underretninger, når hun har været på weekend hos moderen, hvor vi har været til møde med sagsbehandler (skiftene sagsbehandlere). Her er moderen ikke dukket op. Datter har i et 1/2 år gået til psykolog grundet bekymring for samvær. Idag har mor valgt at holde barn hos sig, da hun vil tale med sagsbehandler. Piger er ikke i skole indtil da Hvordan kan vi forholde os til denne situation når hun ikke vil aflevere fra weekend

Anna Øding Hansson

Kære Lene Såfremt barnet endnu ikke er blevet udleveret, er I nødt til at rette henvendelse til Familieretten, som kan hjælpe jer med at få udleveret barnet. Det kaldes tvangsfuldbyrdelse. Sagen skal indbringes for familieretten af faderen selv, eller hans advokat på www.minretssag.dk. Sagen skal indbringes for den retskreds, hvor barnet finder sig (altså hos moderen). Såfremt faderen opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, kan retten meddele ham fri proces, således han ikke selv skal betale honorar til en advokat. Jeg bistår gerne faderen som advokat i sagen. Jeg kan kontaktes på nedenstående oplysninger.

Caroline

Hej, jeg har en søn på 1.5 år, hans far og mig har ikke været sammen siden september,han har samvær med vores søn hver anden weekend med 1 overnatning,dertil skal siges at han udover samvær ikke kontakter vores søn,selvom jeg flere gange har opfordret ham til det. Kan mærke at vores søn er forvirret ,ked og frustreret flere dage efter samvær. Nu er situationen den at til sidste samvær var hans far syg, så nu ser han ham ikke i 4 uger,kan næsten ikke være i mig selv af bekymring,er jeg tvunget til og sende ham på samvær? Hilsen Caroline

Anna Øding Hansson

Kære Caroline Du er ikke tvunget til at udlevere din søn på samvær, så længe der ikke foreligger en samværsafgørelse. Såfremt faderen vil have fastsat samvær, må han indbringe sagen for Familieretshuset. Hér vil han kunne bede om fastsættelse af midlertidigt samvær samt fremtidigt samvær – men det kræver at han selv opstarter en sag. Opstartes en sag i Familieretshuset, eller lykkes det jer at indgå en aftale privat, bør du understrege din bekymring for faderens manglende interesse, aflysning af aftaler m.m., og forsøge at blive enige om en fast aftale, som respekteres og overholdes af jer begge, således jeres søn kan få ro og stabilitet.

Brian

Hej. Jeg er en datter på 3 år, som bor hos mig 10 ud af 14 dage. Jeg har også bopælen på hende. Jeg har et problemer med eks konen vil beholde datterens tøj når hun har hende hver anden weekend. Hun henter hende i børnehaven om torsdagen og aflevere hende der igen mandag. Datteren har en taske i børnehaven med ekstra tøj som jeg har givet hende med. Men det mangler noget næsten hver gang hun har været ude ved moren. Sidste weekend er det hendes Termo jakke. Pædagogerne i børnehaven har bekræftet flere gange af de har set moren tage noget med hjem og ikke komme tilbage med det. Hvad kan jeg gøre? Moren ønsker ikke at samarbejde.

Anna Øding Hansson

Kære Brian Hverken Familieretshuset eller Familieretten vil kunne hjælpe dig i den situation. Selvom situationen er frustrerende, kan du ikke gøre så meget andet, end at instruere moderen i at sørge for at sende tøj med hjem igen. Måske du kan lave en aftale med børnehaven om, at kunne opmagasinere tøj to forskellige steder – således at din datter har en taske med tøj til brug for samvær, og en anden taske med tøj til brug i børnehaven, som kun personalet kender til.

Linda

Hej :) Jeg har fuld forældremyndighed og bopæl. Min datter er 6 år. far og jeg har ikke en samværs aftale (ikke den klassiske med ferie og underskrift) men blot en aftale om samvær hver 2. Weekend, fredag fra 14.30 til søndag kl 10. Denne aftale er nedskrevet i et mødereferat i familierethuset inkl. en paragraf, selvom jeg ikke godkendte dette eller skrev under. Nu har jeg fået nyt job og kan derfor ikke køre min datter på samvær. Jeg har først fri kl. 16 om fredagen og far bor to timers kørsel væk. Jeg kan derfor ikke aflevere hos ham 14.30. Jeg har altid taget fri og kørt, men det nye arbejde tillader det ikke. Ka jeg sige far selv må hente fra skole nu og jeg henter søndag?

Robert

Hej, jeg er samværsforældre og børnene bor hos deres mor som er bopælsforældre. Vi har fælles forældremyndighed. Børnene er hjemme hos mig hver 2 weekend. Vi har lavet en samværsaftale i familierethuset. Jeg henter børnene lige uger i skolen om fredagen og mor henter hos mig søndag eftermiddag. Vi bor ca 60 km væk fra hinanden. Nu vil moderen ikke hente børnene mere, hun vil have, jeg både henter og aflevere dem, derved bryder hun aftalen vi har lavet i familierethuset. Jeg har afleveret børnene nu, de sidste 4 gange de har været hjemme hos mig. Jeg har ringet til familierethuset og de siger jeg skal kontakte fogedretten, fordi mor bryder aftalen. Kan det passe? Hilsen Robert

Anna Øding Hansson

Kære Robert Når der foreligger en underskrevet samværsaftale/afgørelse fra Familieretshuset bør du kunne fastholde denne. Såfremt moderen vil have børnene hjem igen, må hun selv hente dem, i overensstemmelse med aftalen. Fogedretten kan alene involveres såfremt én af jer nægter at udlevere børnene til den anden forælder. Hverken Familieretshuset eller Familieretten kan træffe afgørelse om transport. Det følger af loven, at det er forældrenes fælles ansvar at hente og bringe børnene ifm. samvær.

Julie

Når man har haft et møde privat (det var kun bonusmor, mor og mors søster der deltog - de valgte tidspunktet, men faren deltog ikke) og der er enighed om en 7/7 ordning, kan bonusmor så bare ændre det få dage efter? Aftalen lød på en blød overgang - 1 ekstra dag/overnatning pr weekend de var hos mor. Moren ville gerne en 7/7 ordning efterfølgende weekend, men det ku ikk komme på tale, trods børnene gerne ville. Nu siger bonusmor så, at det er en misforståelse og at det skal være 1 ekstra dag/overnatning pr. måned.. Far har bopælen pga stress for børnene ang sagen, så mor afsluttede den for børnenes skyld (5 år siden nu) Nu er børnene 9 og 12 år.

Susanne

Jeg har et spørgsmål vedr. overnatning i forbindelse med samvær. Min svoger er samværsforældre 11/3. Han bor i eget hus med ny samlever og bonussøn fuldtid. Deres hus er i to plan med kælder og stueplan, men indrettet sådan, at datteren ikke kan have seperat værelse i stueplan. Datteren sover i stuen eller på værelse i kælderen (her elsker hun selv at sove). Nu siger bopælsmor, at hun kun må komme på samvær, hvis hun får eget værelse. Må bopælsmor forlange dette/blande sig i dette?

Rasmine

Jeg har et spørgsmål omkring kontaktbevarende samvær. Jeg opholder mig på krisecenter med to børn. Deres far har søgt kontaktbevarende samvær, hvilket jeg ikke vil modsætte mig. Dog ønsker jeg overvåget samvær, da jeg er bange for, at den store, 6 år vil blive spurgt til hvor vi bor nu. Og jeg anser også med en vis sandsynlighed for at børnene ikke vil komme tilbage hertil efter samvær. Der har været meget psykisk vold mod børnene og mig, derfor krisecenter. Vi ligger i skilsmisse og har fælles forældremyndighed. Hvad sker der rent juridisk/retsligt hvis far beholder børnene?

cinzia

Hej Jeg har en pige (lige fyldt 8år) som har igemmen 2,5 år kun overnat hos faren 3 gange. han har ikke været satbilt(aflyst mange samvære(han har kun 1 dag x uge) og det er ikke nogle aftale endnu)(sagen er hos familieret). nu han har spørg om 3 uge ferie samvære og jeg synes at fra 2/3 timer ugelige til 3 uge med overnat er lidt streng..... desunde han har spørg om det samme datoer af mine ferie(jeg arbejde på hgospitale og kan ikke bytte mine ferie han er lærer så han har jo hele sommer ferie). jeg nu stå i dilemma hvis jeg kan eller ej købe billette for at gå hjemme hos min mor(min datter mormor som hun savner meget) vi har ikke set hinanded pga corona og både min datter og mig vilkle meget gerne se hende. hvad synes jeg kan gøre? jeg har skrivet til statforvaltning men de har ikke svaret hvad mere kan jeg gøre kan jeg bookede min rejse?jeg har bopæl. mange tak Cinzia

Vinni

Hej jeg har en dreng som har samværd med hans far, vi bor 50 km væk fra hinanden, han har indtil nu selv hentet og brunget hvilket jeg er tak nemmelig for, nu har han ingen bil den fredag også vil han have jeg aflevere min dreng, jeg er ikke god med offentligtransport og vil ikke tvinge mig selv og få angst over det, og det bliver for lang køretur for mig, og at det skal lave om. Hvad gør man så?? Kan han tvinge mig til det?? Det ville påvirke min søn da han har noget adhd også, og jeg har aflastning fra torsdag til fredag hver uge så jeg har overskud, det ville ikke være godt at alt bliver lavet om og jeg pludselig får anfald og ikke kan aflever ham, ønsker han ser hans far og han er glad for hans far, men de Har ikke meget tid sammen. Jeg mener godt han kunne tage og gøre det for hans drengs skyld, han har ingen angst og har pludselig en pige der også skal til ridning, alt køre efter hans tider også om søndagen. Hvad gør jeg sys det her er ubehagelig og det bliver ikke sjovt for hverken mig eller den lille.

Louise

Hej min mand er samværforældre og har samvær hver anden weekendt. moren har den fulde forældremyndighed hvilket er helt fint hvis bare ..... vi skal skrive inde hver sammenvær at der skal pakkes tøj og fodtøj efter vejret hvilken ikke sker særlig tit. Pencillin vil hun ikke sørger for, han lider tit af sår og stafylokker i næsen hvilken er ret smitsom ( har andre små børn)hun vil ikke udlevere sygesikringskortet, og apoteket vil ikke lad mig hente medicin når jeg ikke har koret med. hun mener det er min pligt til at søger for det fordi han er på samvær hos mig, trods jeg kan oplyse hende om det fredag eftermiddag når jeg henter ham fra skole/bfo. Når jeg beder om tøj til sommerferie/ ferie pakker hun 2 sæt til 14 dages ferie for at skabe ballade. nu har jeg prøvet at skrive til familieret huset om konfliktmægling og samarbejdes halløj hvad vis hun siger nej.?

Dani

Samvær - erstatningssamvær. 17 årig pige, vil ikke på samvær ved far (samværsforælder) kan far bede om erstatningssamvær. Eller hvornår gælder erstatningssamværet (alder mm.)

Lea

Hejsa Håber i kan hjælpe.. Kan en mor bestemme hvornår faren skal hente sit barn/børn? Det fordi vi har fået af vide af min kæreste eks. At hun Ikke vil betale for SFO mere, dersom drengen kun bruger det hver anden fredag. ( vores weekend ) Også har vi fået den besked at vi skal hente drenge kl 13... kan hun godt det? når vi endelig har brug for SFO, dersom vi tidligst kan hente 14.30..... Mvh Thomas og Lea

Anna Øding Hansson

Kære Lea Nej det kan bopælsforælderen ikke, men hvis der ikke foreligger nogen samværsaftale, er det bopælsforælderen der bestemmer hvornår samværsforælderen kan se barnet. Foreligger der en skriftlig aftale omkring samvær, ifølge hvilken samværsforælderen har ret til samvær fra kl. 14:30, har bopælsforælderen pligt til at udlevere barnet kl. 14:30. Bliver barnet ikke udleveret, må samværsforælderen kontakte familieretten med henblik på udlevering. Foreligger der ikke en skriftlig aftale, kan samværsforælderen anmode Familieretshuset om fastsættelse af samvær, med henblik på udarbejdelse af en konkret og præcis aftale omkring vilkårene for samvær. Her vil en tidligere praktiseret, velfungerende samværsordning blive tillagt betydning.

Maria

Hej Hvis samværs forældre vælger tage børnene ud fra skolen tre dage mens de er på samvær og der er uenighed om dette. Anses det ikke som ferie? Jeg ønsker børnene følger deres skolegang, de har meget ulovligt fravær de uger de er hos samværs forældre, og jeg er bekymret både for deres læring og at jeg muligvis lige pludselig bliver modregnet i børne unge ydelsen, vore ene barn har læse vanskeligheder, hvilket ikke bliver bedre at det meget fravær. Samværsforældre er af den opfattelse, selv at måtte bestemme hvad der er af skolefri de dage de er på samvær, da alt hvad der relaterer sig til samværs tiden er noget man ikke skal være enige om. Jeg kan umiddelbart Ikke finder nogen emner vedr. Ulovligt fravær når ser kun foregår ved samværsforældre.

Anna Øding Hansson

Kære Maria Det er korrekt, at du som bopælsforælder som udgangspunkt ikke har ret til at vide hvad samværsforælderen foretager sig med børnene, når disse er på samvær. Imidlertid bør skolegang prioriteres, og du kan over for Familieretshuset udtrykke din bekymring for børnenes trivsel når de er på samvær, herunder at det ikke er hensigtsmæssigt at faderen har samvær med børnene under, og op til, skoledage, såfremt børnene gentagne gange holdes hjemme fra skole uden nogen berettiget begrundelse herfor, som fx sygdom.

Nicholine

Hej jeg har et par spørgsmål. Min eks skal have vores datter til samvær den weekenden hvor grundlovsdagen ligger (5 juni). Han påstår at han først skal have vores datter som hvis hun skulle have været i skole/Sfo. Så først fra om eftermiddagen. Men nu er både skole og SFO lukket så jeg mener at det er ham der skal have hende fra kl 8 om morgen af lige som hvis jeg havde afleveret hende i skolen kl 8. Hvem har ret vi kan på ingen måde snakke sammen. Håber i vil svare på mit spørgsmål 😀 Mvh Nicholine

Nadi

Hej Nicholine Som tidligere ansat i 17 år i Statsforvaltningen og nuværende selvstændig indenfor familieret. Det er en vurderingssag, men lige i det her tilfælde er det sådan, at samværet starter på det tidspunkt, hvor man normalt skulle aflevere i skole/børnehave. I kan jo altid prøve at finde en mellemvej (for samarbejdets skyld), omvendt kan en samværsforælder ikke tvinges til samvær. Jeg håber det var svar nok. Hilsen Nadi Mecovski

Peter Reinholdt Nielsen

Hej med jer her i forummet, har et spørgsmål om det, at et barn ved sit 15.år efter en bestemmelse fra Statsforvaltningen i 2015 gav barnet pga, formodet modenhed, efter vurdering fra forvaltningen, selv uden om barnets forældre, ret til af aflyse et samvær ved samværsforælderen, og ret til at sige til bopælsforælderen, at "jeg vil ned til min mor/far" i weekenden, af hensyn til den "regel" fra forvaltningen fra 2015, er der ingen, der har "set", at barnet jo ment komme i et ubehageligt tilhørsforhold til begge forældre, men nok mest,desværre, samværsforælderen, da som jeg har oplevet at blive "overrulleret" af en ny 16-årig, ikke fordi jeg ikke kan se det fra både barnets/forvaltningens side, men jeg føler mig virkelig tilsidesat, min selvstændighed der taget væk og skal bare makke ret ud fra barnets selvstændige beslutning, og endda også hvis der i min del af både barnets og min del af familien foregår en familiebegivenhed, så har barnet ret til at sige "nej tak til farsamvær" grundet evt, socialfest eller lignende, og som barnet hellere vil, hvad jeg godt som voksen kan se, men hvor er jeg så henne i det "spil"? Jeg er godt klar over, at det eneste, jeg kan gøre er at prøve at overbevise barnet, men i en tid for hende med pubereten, så det kunne blive en "kamp" Til sidst: hvordan er det med erstatningssamvær i tilfælde af min sygdom, for ved barnets sygdom, hvad jeg har prøvet, fik jeg erstatningssamvær, og hvor herligt både for vores datter/jeg, men bare fordi jeg bliver sygemeldt, skal vores datter og jeg da ikke "snydes" for vores samvær, da netop i hendes alder (16 år/teenagertiden!) foregår en masse, og selvom hun er moden til en vis grad, er hun kun 16 år!!!!!!!! Begge hendes forældre har fælles forældremyndighed efter 2007, men, desværre, bor vi to 165 km væk fra hinanden, og det vil så også sige datter/far, og som skyldes, at moderen trods en lovning til barn/jeg om at flytte for barnets skyld, skete det så ikke alligevel, og jeg kan ikke sælge et hus her hos mig, og for mig så igen, kan det jo ske, at barnet grundet afstanden en dag ikke vil ned til meget mere med kærester og andet forhåbentligt godt for hende, men ikke for mig, da hun er mit eneste barn og jeg bare sådan ønsker at "følge hende i tykt og tynd". På forhånd rigtigt mange tak for svar, ved lejlighed, og hav den gode dag. Mvh. Peter

Anna Øding Hansson

Kære Peter, Din 16-årige datter kan ikke tvinges til at have samvær med dig, så simpelt er det. Der fastsættes som udgangspunkt ikke erstatningssamvær grundet din sygdom. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Peter Reinholdt Nielsen

Til Advokatfuldmægtig Anna Øding Bjerregaard, og tak for dit hurtige svar. Jeg vil gerne "slå " fast, at det -aldrig-har og er min mening at "tvinge" nogen til noget, og jeg er udmærket godt klar over, at det alligevel er et dækkende ord, og du jo heller ikke mener tvinge som i tvinge! Jeg må så i begge tilfælde tale med vores datter om det. Hav en god dag. Mvh. Peter Nielsen

Anna Øding Hansson

Kære Peter, Præcis. Jeg forstår naturligvis din frustration over hendes teenageoprør, og at det helt naturligt går en fader på, når hans datter har andre tanker/behov, end at vedligeholde fader/datter-forholdet. Forhåbentlig er dette kun for en periode. I mellemtiden må du væbne dig med tålmodighed, og håbe at hun snart har lyst til at opretholde samværet. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Elisabeth

Hej Advodan Hvordan er en fars rettigheder: Der er fælles forældremyndighed, barnet bor hos mor. Mor inddrager ikke far i vigtige hændelser: læge, tandlæge skoleforhold. Holder ham mest muligt uden for. Mor løj vedholdende i statsamtet under brud- om utroskab med anden kvinde- Hun gav far hele skylden for brud. Fandt på grove beskyldninger for at retfærdiggøre sit ønske om brud og at barnet skulle bo hos hende. Truede far til at "makke ret, ellers siger jeg bare ... " Far måtte klage over en børnesagkyndig i statsamtet, der uden at us forhold, andet end mors udsagn, opførte sig meget medlevende i forhold til mor. Klagen medførte, at denne sagkyndige ophørte i statsamtet. Efter afgørelsen, der alligevel tilgodeså mors holdning til, hvad samvær med far angik, flyttede mor så sammen med denne kvinde hun altså var utro med. Gjorde alt for at holde far væk og oplyste ikke om tiltagende problemer med, at den nye samlevers tidligere partner (mand) var opsøgende og skabte uro med vrede og stalking. Først da der kom en underretning, fra ? der klagede over forhold i hjemmet. (kender ikke indhold) oplyste mor til barnets far om, at der var uro og problemer. Underretning førte ikke til yderligere. Far hjalp mor (for barnets skyld) ved at være støttende og bakke mor op i barnets nærvær. Mor flyttede nu fra den nye samlever til sin hjemby- 85km væk. (tre flytninger og brud for barnet på to år, da barnet var 4 år) Uden at tale med far om det. Far opgav sit netværk og flyttede efter- for at være tæt på sit barn, han allerede da måtte kæmpe for at kunne være far til., og måtte så klare en daglig lang transporttid for ikke at miste samvær med sit barn. Hvilket mor blev meget vred over. Han kun vel flytte et andet sted hen. Havde slet ikke forståelse for at det måske var godt for barnet at have både mor og far - især med nu endnu en flytning. Mor ønsker ikke barnet betror sig til sin far- for eksempel en mobbeoplevelse i skolen eller om, at hun ofte er ked af det. Barnet ønsker også at være mere sammen med sin far. Men så bliver mor vred og inddrager barnet - inden hun taler med far om situationen, spørger barnet "er du nu helt klar over hvad det betyder ... " Mor har tendens til at blive vred, tale grimt og skriger, og er også meget verbalt krænkende over for barnet. Truede på et tidspunkt barnet med "du kan lige prøve at fortælle far noget om, hvad der sker hos os" Og ville have at: "det er vores hemmeligheder hvad der foregår hos os." (det var mens hun fornægtede utroskab) Mor er meget verbalt krænkende: "du er en dårlig far, du ødelægger dit barn etc., det hele er din skyld, se nu hvad far får mor til at gøre", i barnets påhør, mens der råbes og telefonen afbrydes. Hun er kontrollerende og ufleksibel hvad samvær angår. Tilliden mellem de voksne er nu ikke eksisterende. Far ønsker en udenforstående til at hjælpe barnet, da han er bekymret for barnets trivsel og ikke kan trænge igennem med at de voksne skal skille ad, hvad der er deres problemer kontra at være forældre med ligeværdigt medansvar. Mor nægter at det kan ske. Mor er i øvrigt selv blevet børnesagkyndig i hjemkommunen nu !! Hvor kan far gå hen med sit ønske om at sikre hjælp/samtaler med barnet, der lider under forholdene. Og få uvildig hjælp. Han siger fra nu over for de verbale krænkelser, han har tolereret for ikke at skabe yderlige konflikt. Kan mor under sådanne forhold nægte at barnet får hjælp og frirum til at fortælle og dermed bliver afskåret fra at få hjælp? Siden oplevelsen med den børnesagkyndige, (hvor han måtte søge advokatbistand) har far manglet tillid til uvildighed, og det bekymrer ham også at mor selv er børnesagkyndig nu i hjemkommunen. Hvilke muligheder har han?

Anna Øding Hansson

Kære Elisabeth, Det er vanskeligt at svare på dine spørgsmål, når vi ikke er sat mere ind i den konkrete situation. Men det lyder som om, at det er en sag, hvor det giver god mening at involvere en advokat, og indbringe jeres bekymringer for Familieretshuset. Ift. børnesamtaler, kan man anmode Familieretshuset om at udmelde en børnesagkyndig fra et andet Familieretshus, end det som moderen arbejder i. Vi bistår gerne faderen i sagen. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Dan Jensen

Hejsa Jeg har en rigtig god veninde (Tidligere kæreste), som er på randen af psykisk nedbrud. Hun har 3 børn på henholdsvis 2, 3 og 9 år gammel. Hun har siden, at hun er gået fra børnenes far været udsat for grov psykisk og endda fysisk chikane. De har været fra hinandene i lidt over 2 år, og han har fra dag et chikaneret hende groft. For ikke at gøre dette for langt, så skal det lige siges, at eksen i den tid de har været fra hinanden, ikke har kunnet have normalt samvær med børnene pga. offshore arbejde. Hans arbejdstider var uregelmæssige, så han kunne være hjemme 10 dage, og væk i 3 måneder. Det har selvfølgelig haft indvirkning på hans forhold til de 2 små. De har haft utallige møder i statsforvaltning, familieret, og han har fået rigtig mange påtaler, at samtlige instanser (Der er dog ingen konsekvens, selvom der bliver sat rammer for ham) Det har selvfølgelig været svært for både hende og børnene, at der ikke har været faste rammer, og den store er meget påvirket af det. Eksen har i alt den tid de har været fra hinanden forsøgt, at skabe splid mellem den ældste og moren, ved at inddrage ham i de voksnes problemer, og fortælle ham, at mor er en dårlig mor. Han har fået så mange påtaler omkring, at inddrage børnene i deres problemer, at overholde samværet, at lade hende være, og ikke udøve chikane mod hende, men der sker absolut intet. Han kan uden videre blive ved med at køre på hende. Der er ingen konsekvenser. Det har været kutyme, at han har kaldt moren for luder, kælling og alverdens skældsord foran børnene. Han har 1 gange været fysisk voldelig overfor moren, foran børnene. Han har nægtet at udleverer børnene efter endt samvær. Da mig og hende mødte hinanden, og indledte et forhold. Kontaktede han min ekskæreste, og lavede ballade mellem mig og hende (Mor til mine to børn) Han har kontaktet hendes veninder, for at lave ballade der. Han har for nylig kontaktet en ekskæreste til en af morens rigtig gode venner, hvor der igen har været ballade. Han har købt et kæledyr (Fugl) til den store dreng, og har nu sagt til moren, at han forventer, at hun støtter op om drengens ønske om et kæledyr, og at han vil stille fuglen hjemme ved hende ved næste endt samvær, selvom hun efter reglerne i hendes boligforening, ikke må holde nogen form for kæledyr. Nå, jeg kan blive ved og ved og ved. Mit spørgsmål er. 10+ gange i statsforvaltningen. 3-4 møder i retten. Utallige påtaler om børnenes mistrivsel. Anmeldelser til politiet. Anmeldelse af daglig chikane. Misligeholdelse af samvær En million andre ting! Skal moren tage sit eget liv, før nogen tager det alvorligt? Hun er der nu, hvor hun føler sit liv ikke er værd at leve? Hvad kan hun gøre? Jeg ved at det er lidt usammenhængende det jeg har skrevet, men det er meget svært at få alt med. Jeg ville skrive en 100 siders roman, hvis jeg skulle fortælle alt.

Anna Øding Hansson

Kære Dan, Det er vanskeligt at svare på dine spørgsmål, når vi ikke er sat mere ind i den konkrete situation. Men det lyder som om, at deter en sag, hvor det giver god mening at involvere en advokat. Såfremt børnenes trivsel oprigtigt er i fare, kan der være grundlag for at lade samværet med faderen bortfalde. Det vil give god mening at afholde en børnesagkyndig samtale med barnet på 9 år, for at se hvordan barnet har det, og om faderens adfærd særligt har påvirket barnet. Vi bistår gerne moderen i sagen. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Henrik

Hej! Mit barn bor i Jylland, og jeg er på vej til at flytte til Sjælland. Kan min Ex. kone nægte af tage barnet nogle ekstra dage? - vi har 9(mor)/5(far) nu, og mine tanker er at vi går over til 11/3 når jeg er flyttet. Kan min Ex kone nægte at tage baret de ekstra dage, så jeg ikke har muligheden for at kunne flytte? Med Venlig hilsen Henrik

Anna Øding Hansson

Kære Henrik, Nej, ikke når hun er bopælsforælder. Men du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dit samvær erstattet, og at det kan have en skadevirkende effekt for dit samvær fremadrettet, idet du ikke har respekteret ordningen. Moderen kan således have mulighed for at søge om nedsættelse af samværet, under henvisning til din manglende overholdelse heraf. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Anette

Vi har fået fastsat samvær og feriesamvær igennem Familieretshuset. Jeg oplever dog ofte, at samværsforælder ofte glemmer at skulle hente barnet ved feriesamvær. Sidst kom han først 2 en halv time efter barnet skulle have været hentet, og kun fordi jeg havde kontaktet ham flere gange. Er der en regel for hvor længe der må gå inden samværet/feriesamværet så frafalder, og man ser samværsforælderens manglende afhentning som aflysning?

Anna Øding Hansson

Kære Anette, Der er ikke nogle egentlige regler som regulerer grænsen for hvornår samværsforælderen fortaber sin mulighed for ferie med barnet. Men faderen skal naturligvis overholde den aftale der er fastsat omkring samvær, og gør han ikke det, kan du nægte at udlevere barnet. Så er det op til faderen at kontakte fogedretten/Familieretshuset mhp. udlevering, og så står han i en svær situation, når du dokumenterer at han har undladt at hente barnet som aftalt. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Bopælsforælder

Hej Karen. Må samværsforælderen nægte barnet (9 år) at kontakte bopælsforældren i samværsweekend? Og tage barnets mobil, så barnet ikke kan komme i kontakt med bopælsforælderen, for at søge tryghed?

Per

Jeg har to drenge 15 og 11. De har samvær hos mig 5 dage ud af 14 hver anden uge. Drengenes mor og jeg har et højt konfliktniveau. Jeg forsøgte i 2017, at få bopæl og en 7/7 ordning pga. morens psykiske ustabilitet. Men samværet blev ikke ændret. Morens psykiske tilstand har flere gange været præget af depressive mønstre. Senest marts - december 18. Siden dette er hendes aktivitetsniveau steget med lydens hastighed. Mine drenge kommenterer det både som underligt og ikke særlig rart. I de sidste to måneder har hun lavet telefonstorm på mig og truet med underretning, hvis jeg ikke ville samarbejde (Hendes ord) Dette er nu endt med at hun ikke vil sende drengene på samvær hos mig mere pr. dags dato. Så da jeg skulle hente min søn i skole (ifølge vores aftale) dukkede hun også op og trak min søn til sig. Jeg oplever mistrivsel hos drengene og de er i et kæmpe dilemma. Hvilke muligheder har jeg for at hjælpe mine drenge bedst muligt.

Anna Øding Hansson

Kære Per, Du har ret til at få drengene udleveret iht. samværsordningen, og kan få fogedrettens hjælp til at få børnene udleveret. Hvis du ønsker at drøfte dine muligheder for udlevering, samt evt. ændring af den eksisterende samværsordning, er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående oplysninger. Hvis drengene ønsker mere samvær hos dig, vil Statsforvaltningen, grundet drengenes alder, tillægge deres ønsker betydning. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

kirsten

Eks konen har nu over 25 gange ikke afleveret skiftetøj med ved samvær. Det siger Statsforvaltningen hun skal. Hvad stiller man op med en ikke samarbejdsvillig bopælsforældre? Far både henter og bringer til samvær fra Espergærde til Frederiksberg og bærer selv udgifterne. Kan far ikke bede om en vis kompensation til benzin og tabt arbejdsfortjeneste? Der er fælles forældremyndighed.

Anna Øding Hansson

Kære Kirsten, Bopælsforælderen er forpligtet til at sørge for, at barnet har skiftetøj og behørigt udendørstøj med på samvær. Såfremt faderen kan dokumentere, at han har anmodet om at få tøj medsendt barnet på samvær, og at dette ikke er sket (fx via SMS- eller mailkorrespondance), og at han har afholdt udgifter på det indkøbte tøj (kvitteringer m.m.), kan han sandsynligvis få medhold i en ansøgning om nedsættelse af børnebidraget. Der er dog ingen garanti for nedsættelse, men det er værd at prøve. Forældre har et fælles ansvar for transporten i forbindelse med samvær, og skal aftale den transportordning, som forældrene mener er bedst for barnet - herunder også fordelingen af transportudgifter. Imidlertid tager Statsforvaltningen ikke stilling til transport samt udgifter forbundet hermed - hvorfor det er op til forældrene selv at nå til enighed herom. Hvis faren vil sikre fastholdelsen af sit samvær, er han således nødsaget til at afholde udgifterne til transport. Jeg vil dog opfordre til, at dialogen tages op med moderen - fx at hun betaler omkostningerne forbundet med at hun skal have børnene tilbage fra samvær igen. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Mette

Hej Anna Kan du oplyse mig reglerne for helligedage som ligger helt eller delvist i samværsforældrens samvær? - må jeg aflyse samvær som bopælsforælder? Hvordan forholder man sig i øvrigt, når samværsforældre ikke vil behandle efter lægens foreskrifter?

Anna Øding Hansson

Kære Mette, Udgangspunktet er, at weekend- og hverdagssamvær, der falder op til ferier og helligdage, skal udføres efter den fastlagte plan. Ifølge Statsforvaltningens standardbestemmelse træder ferie- og højtidssamvær (også kaldet "specielt samvær" - fx påske) i stedet for sædvanligt samvær, hvis de helt eller delvist er sammenfaldende. Det vil sige, at et løbende weekend- og hverdagssamvær bortfalder. Er man uenige om medicinsk behandling m.m., og har fælles forældremyndighed, går man i praksis ud fra, at bopælsforælderens holdning vejer tungest, og at denne derfor kan give sit samtykke til en ikke-væsentlig behandling. Kan man ikke blive enige om væsentlige behandlinger, er man nødsaget til at starte en sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed, samt evt. samtidig søge om at få tillagt forældremyndigheden midlertidigt. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

kirsten

Som farmor til en pige på 5½ vil jeg gerne spørge om følgende.Vores søn er tysk statsborger fra fødsel og er far til pigen, som fik tysk statsborgerskab fra fødsel.Mor er fra Ukraine og har nu søgt og fået Ukrainsk statsborgerskab til pigen. Nu har sønnen erfaret, at Ukraine ikke tillader dobbelt statsborgerskab. Nu er spørgsmålet så, hvordan er det gået til? Ambassaden svarer ikke.Mor har altså givet dobbelt statsborgerskab til barnet, som er ulovligt efter ukrainsk lov. De er skilt for 2 år siden og mor har ageret uden fars vidende. Hvad kan vi stille op? Og er der nogle sanktioner for dette? Far og mor kan ikke tale ordentlig sammen.

Anna Øding Hansson

Kære Kirsten Jeg er ikke bekendt med de tyske og ukrainske regler for statsborgerskab, samt omfanget af forældremyndigheden. Men pigens tyske statsborgerskab er sandsynligvis blevet ophævet ifm. anmodningen om ukrainsk statsborgerskab. Ifølge danske regler, kan alene en forælder med ene-forældremyndighed skifte barnets statsborgerskab. Har forældrene fælles forældremyndighed, kræver et skifte den anden forælders skriftlige samtykke. Du bør anbefale din søn at rette henvendelse til de tyske myndigheder, mhp. bistand. Har moderen ene-forældremyndigheden er der nok ikke så meget han kan gøre, men har de derimod fælles forældremyndighed bør han få bistand mhp. tilbageførelse af statsborgerskabet. Det bør dog ikke være et problem for pigen at få sit tyske statsborgerskab igen, såfremt det måtte vurderes at moderen har ændret statsborgerskabet uberettiget. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Michell

Hej Kan institutionen nægte udlevering af mit barn, på dage hvor samvær ikke skulle ha fundet sted, hvis der foreligger en samværsresolution ?

jonna christensen

hvordan forholder man sig i en samværs sag i forbindelse med at man har polititilhold mod moderen. Må man ikke kontakte moderen når det kun drejer sig om samvær ? såfremt barnet ikke møder op til aftalt samvær og moderen ikke har givet besked om det til faderen,i dette tilfælde er faderen rejst 6 timer for at få udleveret barnet til samvær på banegården. må han så kontakte moderen om samværet? I et tilfælde hvor toget er forsinket og han kommer 3 minutter for sent til samværet, må han kontakte moderen ? Det er af hensyn til barnet jeg søger svar på disse spørgsmål.

Louise Hansen

Min eksmand har samvær med vores børn hver anden weekend fra fredag til søndag. Han har nu skrevet til mig, at i starten af april skal han til reception den fredag, hab skal have dem og vil derfor først hente dem hos mig om lørdagen. Problemet er blot, at jeg allerede har lavet planer og slet ikke er hjemme før lørdag aften (jeg gik jo ud fra, børnene var hos deres far). Han kræver dog, at jeg som bopælsforælder SKAL løse problemet. Jeg har så tilbudt at mine forældre som bor et stykke fra os begge kan hente dem fredag efter skole og han så afhenter hos dem lørdag. Det vil han ikke og kræver at der er afhentning hos mig eller ham ifølge loven. Jeg tilbød så, at han kan hente dem hos mig, men at det så først kan blive søndag. Men til det svarer han, at så aflyser jeg samværet og så skal han have erstatningssamvær ugen efter. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Jeg kan vel ikke være tvunget til at aflyse de planer, jeg har lagt en weekend, hvor de skulle være hos ham. Og så ellers være tvunget til at stå til rådighed lørdag, hvor han så kræver at kunne hente dem hos mig i stedet.

Anna Øding Hansson

Kære Louise, Jeg skal beklage at jeg først vender tilbage nu. Såfremt sagen samværsproblematikken vedrører allerede er passeret, får du hermed en uddybelse af hvilke regler der gælder, såfremt en lignende situation skulle opstå en anden gang. Man er som bopælsforælder desværre nødsaget til beholde barnet hjemme, såfremt samværsforælderen aflyser samværet. Imidlertid har samværsforælderen ikke krav på erstatningssamvær. Faderen kan derimod ikke bestemme, at børnene ikke må blive passet af dine forældre. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Frank

Jeg er lidt forvirret....altså hvis jeg har min datter hver tirsdag, og samværet bliver aflyst grundet datteren er syg, så har jeg krav på et erstatsningssamvær den følgende tirsdag, hvor jeg alligevel skulle have min datter..øh hvori ligger så erstatningen ?

Kathrine Sternberg

Jeg er bopælsforælder og har et meget kompliceret forhold til mine børns far (3,5 or 5 år gamle) Vi har 10/4 ordning som han ofte aflyser helt eller delvist. Vi har tidligere været i SF, da jeg ønskede at hans krav på 10/4 samvær skulle bortfalde, da det er hårdt for børnene at han ofte aflyser og også nogle gange i sidste øjeblik, så de bliver skuffede og kede af det. Endvidere er det jo dybest set umuligt for mig at planlægge noget som helst, da jeg aldrig ved om de skal hjem til ham eller ejt, og jeg samtidigt er forpligtet til at udlevere dem hver 2. torsdag. Ofte modtager jeg også bare en besked om, at han kun kan have dem til fx. lørdag, eller han først afhenter fredag osv. Der er intet samarbejde, han spørger ikke om det kan lade sig gøre, han diktererer bare. Sidst vi var i SF vill han ikke give afkald på sin rettighed til 10/4 selvom han sjældent udøver rettigheden. Nu skal vi muligvis snart i SF igen, og i den forbindelse vil jeg høre om jeg har reel mulighed for at få nedsat eller fjernet hans samvær rettighed, da jeg har dokumentation for alle hans aflysninger og delaflysninger? Eller vil han fortsat blive tildelt sine 4 dage? Det kan ikke være rimeligt at han kan aflyse i øst og vest og når det passer ham, mens jeg ikke kan planlægge med børnene som jeg vil, og være tvunget til at skulle udlevere hver 2. torsdag og have dem klar til det. Den yngste udtrykker altid at hun IKKE vil hjem til far, og den ældste er meget loyal, men reagerer meget på alt dette. Samarbejde er ikke en mulighed. Mvh. Kathrine

Anna Øding Hansson

Kære Kathrine, Jeg vil opfordre dig til at tage kontakt til Statsforvaltningen og anmode om midlertidig suspendering af samværsaftalen, og evt. nedsættelse af samværsdage. Og jeg vil i samme omgang opfordre dig til at tage kontakt til en advokat. Ophævelse af samvær sker ikke uden videre, og det er noget som Statsforvaltningen i videst muligt omgang forsøger at undlade. Ophævelse af samvær er meget indgribende over for samværsforælderen, men også over for børnene, som pludselig ikke kommer til at se deres far mere. Faderen kan ikke forpligtes til at have samvær med børnene, men han bør fortsat bevare en hvis mulighed herfor. I Statsforvaltningens vurdering tillægges børnenes egne ønsker betydning (imidlertid er børnene så små, at man nok vil vurdere at de ikke selv har mulighed for at vurdere deres behov), lang tids adskillelse, ustabilitet, samarbejdschikane m.m. Du kan skrive til mig på abje@advodan.dk såfremt du ønsker en opringning vedr. ovenstående. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Gitte jensen

Vores søn bliver ved med ikke at få udleveret hans datter.Der er lavet en samværsaftale fra statsforvaltningen ,men hun holder sig ikke til den. Hun møder ikke op hos hverken fogeden eller statsforvaltningen.Hun har ladet datteren bor hos en anden mand end faderen uden at vores søn har givet lov til det, da de har fælles forældremyndighed . Hun hentede datteren hos vores søn da han havde hentet datteren til erstatnings samvær så alt dette er samværdschikane fra hendes side af og det har ingen konsekvenser for hende at hun ikke aflevere datteren. Hvad skal vi gøre her , er det at få fat i en advokat og så køre en sag i statsforvaltningen

Anna Øding Hansson

Hej Gitte, Moderen er forpligtet til at møde op ved fogedretten, mhp. forligsløsning om udlevering. Gør hun ikke dette, er der mulighed for at hun kan blive politifremstillet, og således blive hentet inden mødet, eller fogeden kan kræve retsmødet afholdt på barnets bopæl ved en udkørende fogedforretning. Din søn bør overveje om han vil søge om barnets bopæl. I afgørelser om bopæl tillægges det stor betydning, hvem af forældrene der er bedst til at samarbejde, og dermed på længere sigt bedst kan sikre, at barnet bevarer kontakt med begge forældre. En ansøgning om bopæl skal indbringes for Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil i første omgang indkalde forældrene til et fælles rådgivningsmøde og konfliktmægling mhp. at nå frem til en hensigtsmæssig forligsløsning. Er det ikke muligt for forældrene at nå til enighed, afslutter Statsforvaltningen sagen og videresender, efter anmodning fra en eller begge forældre, sagen til byretten i den retskreds hvor barnet har bopæl. Er din søn bekymret for barnets tilværelse og omsorg, vil jeg opfordre ham til at rette henvendelse til kommunen. Vi er jer gerne behjælpelige med indsendelse af ansøgning om bopæl. I kan træffe mig på abje@advodan.dk. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Regitze Hansen

Hej Advodan Min bror er far og samværsforælder og har fået fastsat en samværsaftale Moderen har bopælen , og de har fælles forældremyndighed . Sammen har de en datter på 4 år , men har aldrig været i et fast forhold . Min bror har en samværsaftale som lyder fredag-mandag i ulige uger og torsdag til fredag i lige. Moderen har uden information til faderen taget deres barn ud af institutionen og er uden varsel flyttet til Nordjylland . Moderen vil ikke oplyse faderen om hvor deres datter nu går i instituation og ej heller hvor de befinder sig . Moderen har endnu adresse på Sjælland og er derved ikke officielt flyttet til jylland , men hun har ved de sidste 3 samvær ikke udleveret datteren. Derved har faderen ikke set deres datter i snart 1 1/2 måned og han får besked på at der ikke er noget at gøre . Han har indsendt diverse blanketter til statsforvaltningen samt til fogedretten som mener at fordi moderen befinder sig i jylland , så skal eventuelle møder også finde sted der . Moderen har ikke overholdt 6 ugers varsel ved flytning og faderen har derved ikke kunne søge midlertidig bopæl. Moderen har ikke adresse i jylland , men stadig på tidligere adresse på Sjælland. Hvad kan faderen gøre her ? Han er ikke blevet bekendt om flytningen til jylland , eller om at deres barn er taget ud af instituation. Faderen får ikke datteren udleveret til samvær og moderen har skrevet til ham hvordan hun mener samværet skal foregå fra nu af , inkl moderen vil have at faderen kan Skype med datter 3 dage om ugen . Har moderen ret til at ændre i den fastsatte samværsaftale vedtaget af statsforvaltningen, bare fordi hun blot vælger uvarslet at rykke til jylland , hvor moderen befinder sig med datteren - faderen kender ikke til datterens nye instituation da moderen ikke vil oplyse ham om dette . Kan det passe at man uden videre kan "flytte" til jylland eller bare befinde sig der og så ikke ville udlevere datteren til samvær ? Jeg er personligt chokeret over at fædre får så lidt støtte både fra statsforvaltningen og fogedretten . Begge parter var indkaldt til et møde i fogedretten hvor moderen udebliver og faderen får så derefter besked på at de ikke kan gøre noget ved det . - Kan det passe at man ikke kan tage en beslutning når modparten vælger at blive væk fra mødet ? - Der foreligger et meget langt chikaneforløb fra moderens side inden dette nu er sket , faderen står alene tilbage og bliver ikke hørt - hvad skal en frustreret far gøre i denne situation ?

Anna Øding Hansson

Kære Regitze, Barnets moder er i sin ret til at flytte til Nordjylland – men det er korrekt, at flytningen skulle have været varslet inden 6 uger. Pligten til at varsle kan imidlertid ikke sanktioneres, men en manglende overholdelse kan få betydning såfremt din bror har intentioner om at ansøge Statsforvaltningen om at blive bopælsforælder. Moderen er forpligtet til at møde op ved fogedretten, mhp. forligsløsning. Gør hun ikke dette, er der mulighed for at hun kan blive politifremstillet, og således blive hentet inden mødet. Jeg vil opfordre faderen til at søge om såkaldt "midlertidig bopæl", som er en ret til at have bopælspligten under forligsforløbet, med begrundelsen om, at denne løsning vil være bedst for barnet, henset til moderens chikanøse opførsel. Han bør i samme omgang overveje om han skal søge om permanent bopæl. Vi er ham gerne behjælpelig i processen. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Mette

Statsforvaltningen vil give far rådighed 2 forskellige hverdage mellem hans samværsweekender, hvor far frit kan vælge 1 måned ud i tid. Jeg ønsker en fast samværsdag pga vores høje konflikniveau. Må de rent juridsk pålægge os en sådan samværsaftale?

Anna Øding Hansson

Kære Mette, Statsforvaltningen kan godt pålægge jer en sådan samværsaftale, såfremt de efter omstændighederne finder det passende. Fx hvis faderen har en skiftende vagtplan, men det klare udgangspunkt er, at der indgås en fast, klar aftale om samværsdage – både for at undgå tvivl og intriger i mellem forældrene, men også for at sikre faste rammer for barnet. Vi kan gennemgå afgørelsen om samvær, og være dig behjælpelig med indbringelse af klage, såfremt du ønsker det. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Mette

Må Statsforvaltningen kræve, at bopælsforælderen skal sige ja til 'løst' eftermiddagssamvær? Bopælsforældre ønsker en fast aftale, en fast dag hver anden uge udover weekendsamværet hver anden uge. Samværsforælderen mener, at han skal have 3 dage til rådighed om ugen, hvor han frit kan vælge 1 dag varslet min. 1 måned ud i tid.

Anna Øding Hansson

Kære Mette, Det er svært ud fra det oplyste at besvare dit spørgsmål. Hvordan samværsdagene anvendes og tilrettelægges afhænger af hvad der er aftalt. Uanset om forældrene selv har indgået en aftale om samvær, eller har fået hjælp fra Statsforvaltningen, er denne aftale bindende. Er der ikke indgået en aftale om samvær, vil jeg opfordre jer til at få etableret en sådan. Ved aftaleindgåelsen er det hensigtsmæssigt at få etableret nogle konkrete retningslinjer for hvordan samværet skal foregå, og hvilke samt hvor mange dage samværsforælderen skal tilbringe sammen med barnet. Statsforvaltningen vil dog aldrig foreslå løse samværsaftaler, eller give forældrene særlige ”rådighedsdage”. Udgangspunktet er, at der indgås faste, klare aftaler – både for at undgå tvivl og intriger i mellem forældrene, men også for at sikre faste rammer for barnet. Vi kan være jer behjælpelige med fastsættelse af en sådan aftale, såfremt I ønsker det. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

m-mor

Her er min kæreste samværsforældre og har en samværsordning der hedder 7/7 Bopælsforælder skaber konstant konfliker og har taget min kæreste i statsforvaltningen 12 gange, uden at for medhold i nogen af hendes ønsker. Hun kommer med voldsomme løgne og beskyldniger og indrager børnene i alt der forgår. I vores sommerferier vælger hun 17 dage før vores ferie og sige at hun nu holder ferie i vores weekend og at hun har bestilt sommerhus. (DE VAR IKKE IKKE SOMMERHUS, men "bare" hjemme) Vi siger at det kan ikke lade sig gøre, da vi der har booket og betalt vores sommerhus og tager afsted i den weekend. Hun er iskold og børnene kommer ikke med i starten af vores ferie. Hun siger at hun som bopælsforældre god kan tage den weekend. Hun er ligeglad med at det går ud over børnene. Mit spørgsmål er egentlig omkring julen - men omhandler lidt det samme. Deres aftale lyder at man har børnene hver andet år, men HVERT år vi skal have børnene laver hun ballade. i 2015 beder hun statsforvaltningen om at fastsætte julen, det gør de men kun for 2015. Den bliver fastsat som min kæreste ønsker det, altså er statsforvaltningen enig i hans forslag. i 2016 skal hun så have børnene og hun skriver til min kæreste, at hun går ud fra at de holder sig til statsforvaltningen afgørelse. Hvilket min kæreste er helt enig i. Nu i 2017 skal vi have børnene igen og hun laver endnu engang ballade. Hun syntes nu ikke at statsforvaltningens afgørelse fra 2015 er god og hun siger at hun som bopælsforældre bestemmer hvordan det skal være. Igennem et forløb i retten, har de prøvet at fastsætte julen, men uden held. Min kæreste er kommet med 5 forskellige forslag, men hun holder sig til hendes ene. Nu har hun lige skrevet at hun har planlagt ferie i dagene op til juleaften (i vores uge) og i dagene mellem jul og nytår. Lige som med sommerferien trækker hun bopælsforælder-feriekortet. Velvidende om at de ikke skal på ferie. Hun gør det fordi hun ved hun kan og fordi hun har svært ved at undvære børnene. Samt at hun siger at hun som bopælsforældre bestemmer. Kan hun virkelig gøre det på denne måde - bare skive at nu holder hun ferie ? Hun gør så vi får 3 dage med børnene i juleferien og hun får 9 dage, selvom det er vores år til at have dem. Vi regner med at vi må skrive til statsforvaltningen og høre om de igen kan fastsætte julen.

Anna Øding Hansson

Jeg har svært ved at give dig et konkret svar, uden kendskab til Statsforvaltningens afgørelse. Såfremt Statsforvaltningen har fastsat en deleordning af julen, skal denne selvfølgelig overholdes. Er der usandsynligt kun fastsat deleordning for julen 2015, vil jeg opfordre jer til hurtigst muligt, sende en hasteanmodning ind til Statsforvaltningen mhp. fastsættelse af julen fremadrettet. Kan I dokumentere, at moderen havde børnene i julen 2016, får I som udgangspunkt julen i år. Overvej hvorvidt I bør få fastsat en generel samværsaftale der fordeler alle ferier, højtider, varslinger, afhentning, aflevering etc. fremadrettet. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard

Tina

Hej. Jeg har modtaget en underretning fra min eks-mands alkoholbehandling. De er bekymrede for min søns trivsel, idet min eks mand udebliver fra behandling. Jeg har talt med en familierådgiver i kommunen, og hun fortæller, at jeg kan tilbageholde min søn fra samvær med sin far,idet at jeg, på baggrund af underretningen, er bekymret for min søns trivsel, når han er hos sin far. Da jeg spurgte om jeg måtte det, sagde hun at jeg kunne henvise til forældreansvarsloven. Men hvor står der, at jeg holde ham hjemme, hvis jeg er utryg ved at sende ham afsted?? Hilsen Tina

Karen Wung-Sung

Kære Tina, Du har som bopælsforælder en ret og pligt til at sikre det bedste for dit barn. Hvis der foreligger en samværsresolution fra Statsforvaltningen, bør du søge om ophør af samværet, hvorefter de vil behandle sagen. Hvis du ikke udleverer dit barn til samvær, vil faderen, hvis der er en afgørelse, kunne bede fogedretten om hjælp til udlevering. Fogedretten vil her skulle tage stilling til om det er til fare for barnets sjælelige eller legemlige udvikling at blive udleveret. Held og lykke. Hilsen Karen Wung-Sung

Ditte

Min x flytter til Kbh og min dreng på 7 skal tvinges til samvær hver 2. Weekend. Faren har en voldsdom mod mig, og de sidste 2-3 år har der næsten ingen kontakt været, da samarbejde er alt for vanskelig. Familiekontoret har opgivet konfliktmægling. Når x manden flytter og logistiken med transport skal gå op, vil jeg skulle tvinges til et nedværdigende samarbejde, som aldrig vil aldrig fungere. Jeg har ene forældremyndighed pga svære samarbejdsvanskeligheder. Det ville lette på vanskelighederne, hvis faren selv kom og besøgte vores søn i Århus, så han kunne få kvalitetstid, og sådan at vi ikke unødig skal presses til at kommunikere. Jeg ønsker på ingen måder kontakt med ham, han er dybt ubehagelig! Men det har statsforvaltningen ingen forståelse for. Jeg er også bange for at han vil udøve chikane ved at beholde vores søn i Kbh og sige "så kan du slev komme og hente ham". Han har tilbageholdt vores dreng tidligere, og det får han jo sådan set ingen konsekvens for. Ingen dagsbøder eller lignende. Jeg er bange for at der vil komme en masse bøvl samt at der bliver slet ikke taget stilling til hvor stressende det må være for et barn på 7 at køre i tog hver 2 weekend: afsted fredag eftermiddag, lande aften og sove, have 1 lørdag med faren og så afsted igen dagen efter ved middagstid. Så er man allerede bombet. Og så skole dagen efter. Hver retning 3-3,5 timer i tog. Kan man virkelig byde et barn dette vanvid? Jeg er sikker på at vores barn får stress, da han i forvejen ikke er glad for store omvæltninger. Og hvordan kan jeg presses til at samarbejde med min voldsmand? Tidligere afgørelser om samvær gjaldt afhentning/aflevering i skolen så vi ikke skulle konfronteres, fordi samarbejdet ikke fungerer. Det lader til at SF ingen forståelse har, de ser kun paragraffer og farens tarv, - ikke barnet. Det er utroligt at al konsekvens af hans handlinger skal hvile på vores skuldre. Jeg er harm. Nedsættelse af samværet er urealistisk , mener SF. Urealistisk? Ser de da ikke realiteten? Hvad kan jeg gøre? Min dreng ønsker ikke at køre på den måde, han viser i forvejen ofte modvilje mod at komme hjem til faren, og nu det, har han da ingen rettigheder?

Birthe Søndergaard

hej. hvordan kan man stoppe en mor der bliver ved med at komme med løgnhistorier til statsamt og retten? det bliver værre og værre, og selv overfor børnehaven har hun tilbageholdt information som giver en "forkert" statusudtalelse i mod faren. hvad pokker kan man gøre, for det er jo fuldstændig urimeligt at skulle stemples med diverse grimme ting, man ikke har gjort, så amtet kun ser en dårlig far. desværre så er det i alle systemer hun har gjort det, hvor hun allerede nu har opnået midlertidig ophør af samværet og nu bruger det eneste skyts hun har tilbage for at stoppe samvær og ophør af forældremyndighed. vi sidder som familie og er fuldstændig uforstående overfor disse beskyldninger, som aldrig er foregået når vi er sammen med børnene, tværtimod så beskylder børnene hende for at gøre det som hun nu har beskyldt faren for. Vi valgte ikke at gøre noget da de sagde det, fordi vi i bund og grund ikke troede på at hun kunne finde på det, men er efterhånden overbevist om at enten finder hun på, eller også så er det hende der går det. vi er bare alle bange for at det bliver hans ord mod hendes, og at det så går den forkerte vej, det hører man jo så tit.

Maibritt

Jeg er bopælsforælder og i samværsresolutionen står, at samværet bortfalder i bopælsforælderens ferie. Jeg er offentligt ansat og har tvunget ferie sammen med skolernes ferie. Er der tale om ferie/ skolernes ferie( set i forhold til samværsresolutionen), når vi holder ferie 25-28 maj 2017 som er kristihimmelfarts ferien? Og altså skal jeg udlevere mit barn til samvær, når vi afholder ferie der? Med venlig hilsen

Karen Wung-Sung

Kære Maibritt, Statsforvaltningen går ikke ind og træffer afgørelse om Kr. Himmelfart, hvorfor udgangspunktet er, at hvis parterne ikke kan blive enige, så følger den det almindelige samvær. Har I aftalt alle andre skoleferier, således at du har brugt din ferie i forvejen, så vil jeg umiddelbart ikke mene, at du kan holde Kr. Himmelfart også. Du er velkommen til at ringe, 59434445, hvis der er andre forhold, der gør sig gældende. Hilsen Karen Wung-Sung

Krista

Hej Advodan. Jeg og min kæreste har et spørgsmål. Vi har en dejlig datter Victoria sammen på 1,5 år, og hun har en storesøster Isabella på 8 år, som er min bonus datter(min kærestes datter). Han har en uofficielt 7/7 ordning og har haft det siden ham og moren gik fra hinanden i 2013. Moren har bopælsadressen. Vi fik lov sidste år efter lang tids surhed at tage Isabella med på ferie med os 3 til Thailand i 3 uger med mine svigerforældre(Isabellas farmor og farfar). I år ville vi så rigtig gerne ud og rejse til Thailand igen 3 uger til oktober 2017 så vi får nydt den sidste ferie med Isabella og hendes lillesøster inden der kommer en ny lillesøster/lillebror til verden. Det drejer sig om tirsdag d. 17 oktober i vores uge(efterårsferien) med hjemkomst d. 7 november i morens uge. Vi har ikke sagt noget til Isabella endnu da vi gerne vil være sikre på at moren ikke kan nægte os det, vi har dog ikke spurgt endnu men da hun ikke er særlig medgørlig særlig tit så er vi usikre på om hvad hun vil svare og om hun vil give os lov og give hende datter lov til at komme med på en fantastisk familie ferie med hendes lillesøster(det er hendes eneste søskende, da mor ikke har andre børn). Nu kommer mit spørgsmål så,- kan og må vi tage Isabella med på vores ønske ferie til Thailand uden moren kan nægte og slæbe os i statsforvaltningen og anmelde os til politiet eller hvad hun end kan finde på fordi vi tager Isabella med på ferie igen i år? Kan vi søge om det og hvis vi kan hvad er odd'sene så for at vi gerne må tage hende med? Vi takker på forhånd og håber i kan give os er svar så vi er mere sikre på om vi kan tage på familieferie os alle 4 og Isabella for nydt at komme til Thailand igen med hendes far, lillesøster og bonusmor. Hilsen fra mig.

Karen Wung-Sung

Kære Krista, I kan ikke bare tage hende afsted uden samtykke fra moderen. Hvis I ikke kan få samtykke, må I søge Statsforvaltningen om fastsættelse af ferie. Som udgangspunkt vil ferie skulle lægge i skoleferierne, hvorfor der skal være en god begrundelse, hvis dette ikke sker. Her starter ferien jo i efterårsferien, så måske kan I begrunde med, at det er langt at rejse, hvis det ikke er en længere periode, og at det skal være inden babyen kommer. Hvis I ikke holder lang sommerferie med hende, kan det også være en begrundelse. Held og lykke. Hilsen Karen Wung-Sung

Mai-britt jensen

Skal jeg yde erstatningssamvær til samværsforældren når jeg er forhindret i at udlevere min søn til samvær, når jeg ugen efter har ferie? Jeg har læst at så bortfalder erstatningssamværet men gælder det alle situationer og står det direkte i loven?

betina

min samlevers søn og hans børns mor gik fra hinanden for Ca. 5 år siden hvor de aftalte 7/7 ordningen med børnenes adresser hos faderen. den æltses ønskede så at være hos moderen 9dage og 5 hos faderen på 14 dage. Efter den læstes konfirmation fik barnet adresse hos moderen. Nu har modren sagt til den yngste at hun er andenrangsbarn da faderen ikke har den største løn og ikke kan give dem dyre gaver og dyrt modetøj men at hun kan få det hvis hun får sin adresse over til modren, og så kan hun føle sig indenfor i hjemmet hos sin mor og søster. da jeg ved at deres far giver alt hvad der står i følge forældreretsolven hvor står han så nu da barnets valg sætter ham i den situation at mindste sin lejlighed. jeg ville som pædagog stå indenfor ham. venligst Betina

Karen Wung-Sung

Kære Betina, Moderen skal søge Statsforvaltningen. såfremt hun ønsker at få bopælen over det yngste barn. Parterne vil blive indkaldt til et møde, og når der ikke er enighed herom, så skal moderen anlægge en sag ved retten for at få bopælen over til sig. Såfremt hun måtte vinde denne sag, skal der så efterfølgende være en sag i Statsforvaltningen omkring samvær. Hilsen Karen Wung-Sung

pia

hej karen.. jeg er bopælsforældre, min datter er 16måneder og der blive tilbage i feb,2016 lavet en aftale i SF om samvær lørdag i ulige uger 1time kl 14-15 i kbh hos hans mor (så hun også kunne se vores datter, var hans begrundelse). hvor jeg skal være tilstede under samvær. (far har tempreament problemer) min datter var 5måneder på det givende tidspunkt og der fungerede det fint da hun var så lille at det ikke påvirkede hende.. jeg er i mellemtiden flyttet til bornholm med min datter, og på grund af den aftale tilbage i feb, så skal jeg stadig rejse over med min datter, da far nægter at tage til bornholm for at se hende.. det tar meget hårdt på vores 16måneder gamle datter at rejse så langt samtidig med et samvær der i forvejen er meget overstimulerende for hende. jeg har anmodet SF om ændring af samvær til overvåget og på bornholm og på baggrund af fars tempreament, har de indledt en BSU. som stadig er kørende.. far bliver ved med at aflyse samvær og viser ikke den mindste interesse for vores datter ( han er stadig sur over vores brud) men nu vil han ha udvidet samværet og at det skal foregå ham alene med datter samt skifte weekend fordi han har fået en kæreste med børn i modsatte weekend og at samværet går tilbage til kl 14 fordi det ikke længere passer ham.. vi har skriftligt pr sms ændret samværs tidspunktet så samværet er kl 11 i stedet for kl 14 da det er bedst for vores datter. . men fordi jeg ikke ønsker at ændre på de her ting, da det på ingen måde er bedst for vores datter på nuværende tidspunkt da det vil medføre ekstra rejsetid , udskydelse af hendes middagslur samt forstyrelser i hendes rutiner. så skriver han nu til mig at fordi jeg ikke vil ændre disse ting så skal vi bare gå tilbage til den oprindelig aftale om at samværet skal afholdes kl 14 i stedet for kl 11 som der står i papirerne fra SF og som kan tvangsfuldbyrdes , og hvis ikke jeg overholder det så hiver han mig i fogedretten for misvedligeholdelse af samvær så han kan få det som han vil ha det...og han skrev at han ikke havde mulighed for at det var kl 14 da han havde en anden aftale og han har sagt at jeg ikke er velkommen før kl 14 , jeg har så gennem en veninde fået at vide at det er fordi han skulle til bornefødselsdags hos kærestens veninde, så derfor kunne han ikke ha samvær kl 11..så jeg har valgt ikke at tage der over denne weekend da jeg ikke ønsker at ændre på den aftale vi har pr sms om at samværet skal være kl 11, fordi det ikke er til vores datters bedste , men det er hans behov. her er så mine spørgsmål: Er en sms aftale lige så bindende som en skriftlig aftale og dermed gældende i forhold til samvær? Kan fogedretten gennemtvinge et erstatningssamvær på baggrund af at han faktisk egentlig selv har aflyst ved at lave en anden aftale oveni hvor han sku ha samvær også bare pludselig vil ændre tilbage til aftale fra SF, for at chikanere mig fordi jeg har sagt nej til ændring. ? Og til sidst, har han skrevet at jeg ikke længere er velkommen hjemme hos farmor og at han fremover vi ha samvær på neautral grund i SF i kbh-- Er der stadig grundlag for at samværene skal foregå i kbh når det ikke længere er muligt at afholde dem hos hans mor som aftalen lyder på, eller kan jeg nu kræve at det skal foregå på bornholm da han ikke kan stille et trygt sted til rådighed for vores datter længere?

Tina

Jeg er i tvivl om mine rettigheder i forbindelse med ferie, efter de nye regler i chikanepakken. Jeg har en datter på 10 år, og har gennem mange år haft samarbejdsproblemer med hendes far. Vi har gennem mange år haft en samværsresolution, som sidste gang blev fastsat at Statsforvaltnigen i februar 2015. Vi er for nylig kommet i konflikt, og så er jeg bange for at han vil gøre alt for at ødelægge vores planlagte ferie til Thailand i uge 6 og 7. Vi skal rejse fredag i weekenden før uge 6, hvor min datter normalt er på samvær. Tidligere har vi byttet weekender som det også har passet med hans forretningsrejser, men nu er jeg bange for han ikke vil bytte, fordi han er ond i sulet. I vores resolution som er vedtaget i Statsforvaltningen fremgår det, at samværet udgår i forbindelse med bopælsforælderens (mig)'ferier, det skal dog oplyses senest 3 uger før. Hvilken lovgivning er gældende i denne situation ? Det der står i resolutionen, eller den nye lov om at bopælsforælderen skal afholde ferie i skolernes ferier ?

Marianne Mogensen

Jeg har ikke set min mindste datter på 11 i snart 5 uger, da hendes far ikke vil udlevere hende. Jeg har fået bevilliget kontaktbevarende samvær, indtil sagen er behandlet færdig, et samvær hvor jeg så skal have hende fra fredag til søndag de uger hvor jeg normalt skulle have haft hende. Men den afgørelse ignorer han, så jeg har stadig ikke fået hende hjem ! Kan han det ? ignorere deres afgørelse ? Jeg har indgivet anmodning til Fogedretten om udlevering af hende, men her er også "behandlingstid" så jeg forventer at jeg når op på 2 mdr. før jeg ser hende igen. Han er hendes bopælsforældre. Hendes søskende på 14 og 17 vil kun se deres far når de har lyst, for dem er jeg bopælsforældre. Kan jeg gøre andet end det jeg allerede har gjort ? Har indgivet ansøgning om fuld forældremyndighed over alle tre.

Karen Wung-Sung

Kære Marianne, Statsforvaltningens afgørelse skal efterleves, og når han ikke gør det, er det eneste du kan gøre at indbringe sagen for fogedretten. Jeg håber, at du har fået en dato fra fogedretten, og ellers vil jeg anbefale, at du rykker. Held og lykke. Du skriver, at du har søgt om fuld forældremyndighed. Du skal være opmærksom på, at man ikke kan have fuld forældremyndighed, hvis man ikke også har bopælen. Hilsen Karen Wung-Sung

René

Kan samværsforælder bestemme, at barnet ikke skal i skole, når samværsforælder har samvær? Mvh. René

Karen Wung-Sung

Kære René, Som udgangspunkt ja, hvis barnet er sygt eller der er en anden vigtig grund. Hvis der er for meget fravær, vil det være forventeligt, at skolen reagerer på fraværet, således, at der arbejdes på at minimere dette. Hilsen Karen Wung-Sung

René

Tak for svar. Og en "vigtig grund" er vel så flygtig, at det blot behøver være samværsforælderens opfattelse af, om det er vigtigt eller ej og ikke i enighed med bopælsforælderen. Ex. en tur i Lalandia fra fredag til mandag, hvor der så mistes to skoledage. Vigtig grund eller? Mvh. René

Karen Wung-Sung

Ja, hvis skolen giver tilladelse til det. Hilsen Karen

Maia

Så samværs forældren kan lægge noget ferie når han i princippet vil, i en hvilken som helst uge, bare skolen giver lov, men en bopæls forældre er tvunget til ferie i skolernes ferier, når vi snakker om samværs forældren er en chikanerede part og ikke vil imødekomme ferie på andre tidspunkter ( ligemeget om vi snakker om små vuggestue børn) og ligemeget om det drejer sig om han ikke vil miste samvær, sådan er det, det kan de, bare der er en times samvær i en uge hver uge, kan de nægte ferie hele ugen, eller ihveefald forlænge man er tilrådighed den time samvær er, skåret ud i pap, man kan ikke tage en uge væk på ferie, med et barn på 2 år uden det ligger i skolerne ferie hvis der er samvær hver uge på 1 time! glimrende eksempel på hvor sygt den forældre ansvarslov er og kun " støtter " den der chikanere, uanset om det er børnene det går ud over. Hvordan kan advodan sige det kun er en vejledning når det for statforvaltningenes side er en fastlagt lov man kun må holde ferie i skolernes ferie når mindre den anden forældre giver tilladelse til holde ferie???

René

Hvis man har en aftale igennem SF, holder samværsforælder vel samvær og ferie mv. ifølge den og ikke i forhold til, hvad skole, børnehave, SFO, dagplejer eller andre måtte sige. Alt andet tid, end det der står i aftalen, er jo til bopælsforælder. Og der kan man jo anmode til fogedretten om udlevering af barn, hvis ikke det bliver overholdt. Om man som bopælsforælder, vil holde ferie uden for skoleferien, kan der være mange gode grunde til. Hvis man konsekvent holder ferie uden for skoleferierne, betyder det forhåbentlig, at ens barn kan klare dette i forhold til skole mv. og at det ikke går ud over samværet med samværsforælder. Det syntes jeg giver helt sig selv. Hos SF, kan man jo sagtens søge om bortfald af samvær, hvis man vil på ferie, som du skriver. På deres hjemmeside opfordre de til, at man i første omgang selv forsøger at løse det. Men så er jeg selvfølgelig godt klar over, at der findes visse voksne mennesker, som sætter børn i verden, men ikke ejer skyggen af sund fornuft eller ansvarsfølelse. Og hvordan geare man et samfund til, at kunne håndtere sådanne mennesker. Tænk lige over det... Et system, der skal kunne håndtere, hvorvidt et barn skal have sin ugentlige times samvær eller med ferie. Det er jo fuldstændig ude af proportioner og direkte jammerligt. Samtidig er det også umådelig trist. For et voksent menneske, der ikke besidder sund fornuft eller ansvarsfølelse, må virkelig have så mange andre problemer i livet.

Maia

Men det sker og det sker her, jeg tror problemet er ligeså meget det går ud over de der er de ansvarsfulde og ærlige, for ligemeget hvordan den chikane pakke bliver vendt, så ville der da hvis det havde min interesse være ligeså mange måder en bopælsforældre stadig kan chikanere på. Min opfattelse er de adskillige såkaldte regler der er bliver kun benyttet af dem der vil chikanere. Og det værreste, det er altid børnene det går ud over. Men jeg synes virkelig det sygt et barn der ikke går i skole endnu, ikke har nogen mulighed for være som alle andre alders tilsvarende børn, kunne holde ferie som dem, heller ej hvis samværs forældre tilbyder erstatnings samvær, gerne vil lægge ferie hvor det går ud over mindst muligt samvær med samværs forældren, mod hvis man følger skolernes. Hæ og nej prøv læs dem sidste princip afgørelse på ast, vedr ansøge om ferie. Den indikere rimelig godt at en kan ansøge om ferie op til skolernes ferie og få det hvilket medføre mindre samvær med samværs forældren, en anden kan ikke søge om en "ukorrekt" uge selv om der bliver tilbudt erstatnings samvær og det ikke går ud over samværs timer, bare fordi det synes den anden forældre ikke, her mener jeg også der var tale om et ikke skolesøgende barn. Det ganske enkelt håbløst hvilke og grotesk man ikke går ind og vudere hver enkelte sager, men sådan er udfaldet bare når det jurister der sidder følger paragraffer og egentligt ikke går op i " hvad er det der sker her og hvad er det , det gør ved barnet!

Peter

Kære Maia. Har du forslået, at samværet i de uger du som du holder ferie i, kan gennemføres i ugerne før, eller efter din ferie, men blot på andre dage, Evt. i forlængelse af hinanden, så får han også fornemmelsen af at kunne holde ferie med børnene. Mvh. Peter

Lars Christiansen

Min kæreste er indlagt med sin 4 årig søn, og forventer ikke at han er frisk nok til at komme hjem til sin far den kommende weekend. Skal hun sende sit syge barn hjem til sin far, og hvis ikke har han så krav på, at få erstattet denne weekend. Det skal siges at under indlæggelse har faderen kun været på sygehuset 20-25 minutter. Han blev indlagt onsdag d. 28 sep. Mvh. Lars

Susi

Kan samværsforældre kræve erstatningssamvær når det er samværsforældren der aflyser?

Niels

Hej med Jer. chikaneloven er vel egentlig fin. Men er der en konsekvens eller er det blot en god hensigtserklæring? Jeg har kendskab til en historie med to forældre, som har to børn. Bopæl ender hos moderen. De har fra dag 1 efter samlivsophør kørt 7-7 senere 2-2-3 - børnene har vendt sig til det og er i positiv udvikling. Der bliver lavet en underretning på faderen til kommunen omkring alkohol. Men der er intet i dette. Manden har fremlagt dokumentation for maveudfordringer fra flere læger, han har valgt at lade sig teste løbende for alkohol på en klinik. Børnenes trivselsrapporter giver ikke anledning til bemærkninger overhoved, snarere tværtimod. Børnene har et stort socialt liv hos faderen med deres venner. Dette er ikke tilfældet hos moderen, som arbejder meget. Moderen går uden om far og uden om statsforvaltningen og de ordninger som er besluttet der, og tvangsgennemfører en ændring af samværet, så nu har far børnene to gange to dage pr. 14 dage. Moderen har meldt ferie, men afvist at faderen må holde sommerferie i to gange en uge, og moderen har tilmeld arrangeret det således, at over en 6 ugers periode i sommerferie, hvor far skulle have haft børnene i 21 dage, jamen så har han dem måske 8 dage. Far har på min opfordring kontaktet fogedret, advokat, kommune, statsforvaltningen med flere. Moderen vælger endog med sin advokatpå baggrund af et simpelt spørgsmål om børnene fra faderen, at sende en sag til fogedretten, hvor af det fremgår at der er nægtet udlevering. Det er direkte løgn. Den er sendt én fredag, hvor børnene blev udleveret søndag ( ikke som aftalt i 2-2-3) med i moderens tvangsgennemførte samværsordning. For mig ( som selv har været igennem noget tilsvarende) er det samværschikane, men der er ingen konsekvenser. Kan det være rigtigt? Kan det virkelig være rigtig, at fordi Statsforvaltningen har lang ekspeditionstid selv på selv midlertidige afgørelser, at det er omkostningsfrit, at obstruere? På forhånd tak Niels

Karen Wung-Sung

Kære Niels, Tak for din mail. Jeg har dog lidt vanskeligt ved at forstå sagen. Udfra det du oplyser vil det være statsforvaltningens seneste afgørelse, som er gældende. Denne kan ikke egenhændigt ændres af moderen. Det vil sige, at faderen kan anmode fogedretten om udlevering på baggrund af denne resolution. Moderen må så søge Statsforvaltningen om ændring af resolutionen, hvis hun ikke er tilfreds med afgørelsen. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Statsforværringen

Jeg har gennem det sidste år mistet alt samvær med min datter og til sidst min fælles forældremyndighed, grundet alt denne lovgivning burde forhindre ? Hvad siger lovgivningen for chikane, falske anklager, samværschikane, fremmedgørelse, falske beskyldninger om vold, tilbageholdelse af børn på grundlag af egne løgne, nægte at kommunikere, lyve i statsforvaltningen mm. ?? Det her handler om at alle uden bopælsret, bliver udstillet alle steder af den anden forælder. Samtidig bliver ham nægtet samvær og til sidst efterladt med et liv i helvede og ruiner. Her skal man så til at kampe mod falske anklager, person aldrig bliver stillet til ansvar for og efterfølgende bliver grundlag for dommen. Alle sager er oftest bygget på indhentet oplysninger, der kun kommer fra modparten og derfor falske grundet udtalelser ikke bliver undersøgt. Jeg havde selv en advokat fra Advodan og tabte stadig sagen i sidste måned. For at sige det lige og illustrere hvor lidt denne lov har ændret, så er her sandheden om mig og hvorfor det hele stadig fejler. Jeg har en rigtig sund økonomi og min samlever ligeså. Vi er begge omkring de 30 år og har af private årsager ikke andet for i livet, end at nyde det, rejse, sove længe eller hvad vi har lyst til. Vi har alt tid, penge og økonomi til at give et barn en tilværelse, som barnet elskede og trives under da vi havde samvær 7/7 !! Vi bor i en af de rigeste kommuner i Danmark og moren i en ghetto, alene og på SU. Efter 10 måneders samværschikane, fremmedgørelse, løgne og hvad man ellers kan bruge for at fjerne børn fra forhold hvor der ingen problemer er, udover dem modparten skaber, så mistet jeg det sidste af min datters ret til at være far. Hele systemet et kun blevet være og denne lov er på ingen måde nogen forhindring for at folk kan tvinge andre ud i en uretfærdige og personlig nedsat livsværdi !! Dette er fordi man bliver behandlet på en så utilgivelig måde af statsforvaltningen og alle de indblandet, det er påvirket af falske udtalelser og sagsmanipulering 🙏 Men den dag de stiller folk til ansvar fra deres udtalelser og ikke tager ord for givet, så er det en god start. Derefter kunne de så ansætte folk der kan finde ud af at afhøre folk under de og finde ud af hvad der virkelig foregår. Når de finder ud af det, inden for kort tid, skal de hurtigt træffe en afgørelse og komme med en løsning og opfordring til forældrene omkring det fortsatte forløb ifht. Samvær. Vil personligt mene at de fleste er mindre bekymret omkring forældremyndighed, hvis de oplever samarbejde med den anden forælder og fik lov til at se deres børn.

kirsten

Har en søn, som er samværsforældre. Mor er som regel ubehagelig hver gang der er aflevering. Hun lyver over for kommune,statsforvaltning og hvem der ellers bliver kontaktet af hende.Hun beskylder far for alverdens ting, som ikke har hold i virkeligheden. Hvad kan der gøres ved dette? Det tærer meget på far med det dårlige klima. Datteren er 3 år og er meget glad for samværet med far. Hun siger, hver gang hun fornemmer, hun skal hjem-ikke hjem til mor,sidste gang sagde hun -jeg er bange for mor. Mange gange er hun grædende blevet kørt ind i toget. Det er ganske forfærdeligt for far at sende hende hjem på den måde. Er det muligt at få overført eneforældremyndigheden til far grundet dårlig komunikation og ren chikane? Der er fælles forældremyndighed.

Karen Wung-Sung

Kære Kirsten, Jeg vil anbefale, at din søn retter henvendelse til Statsforvaltningen omkring samarbejde og afhentning og afleveringssituationerne. Her vil samværsaftalen også kunne ændres, således at der alene er afhentning og aflevering i børnehaven, så forældrene undgår hinanden. Man kan ikke have eneforældremyndigheden, uden også at have bopælen, hvilket igen vil sige, at din søn skal have datteren mest, og moderen så bliver samværsforælder. Lovens udgangspunkt er at parterne skal have fælles forældremyndighed, og der skal noget til at få det ændret. Jeg vil i stedet anbefale, at der sættes fokus på samarbejdet, og hvad dette betyder for datteren. Held og lykke. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

mig

kære ADVODAN. Jeg har gennemlæst jeres opslag angående de omtalte nye regler af 2015 som hvis hensigt skulle, skal afhjælpe og stoppe samværschikane. Men da flere års erfaring har påvis fra både TV og Radio at Samværschikane fra bopælsforældre førte til stop af samvær. Dermed belønnes bopælsforældre ganske vist af statsforvaltningen. En anden og meget vigtigt ting, som spiller en meget vigtigt rolle i alle disse chikane sager og som forsat sker i 2016. Så er det ikke helt uundgåeligt at påpege det faktum, kommunerne spiller en reel og aktuel rolle i sådan sager. Nu ville vi ikke her oplyse de kommuner eller eller alle de navn på sagsbehandler og borgmester i landes kommuner som er fundet skyldig/medskyldig i disse sager og deres rolle. Men og med et stort M. Så er den nye lov på ingen måde ændret noget overhoved. fx hvad med alle de flere hundred tusindvis af børn og forældre som før loven bliv lavet om. hvad med dem? har loven ændre på det område. NEJ

Kamilla

Med hensyn til ferie, hvornår kan jeg som bopælsforælder holde ferie med mit barn, når samværsforælderen har samvær 1 gang ugentligt hele året rundt (samværsforælderen har intet feriesamvær eller overnatning). I følge de nye regler må jeg jo ikke holde ferie, når samværsforælderen har samvær. Og hvad med erstatningssamvær, hvordan skal jeg afholde det den efterfølgende ugedag på samme tid, når der er samvær den samme ugedag og tidspunkt hver uge hele året rundt. Og til sidst, hvad gør jeg når det er skolen der har planlagt obligatorisk lejrtur udenfor skolernes almindelige ferieperiode, udløser det også erstatnings samvær?

Karen Wung-Sung

Kære Kamilla, Du har som bopælsforælder lov til at holde op til 6 ugers ferie. Ferien skal blot ligge i skolernes ferie. Du skal meddele, at du eks. holder ferie i uge 42, og så er der ikke krav på erstatningssamvær. Hvis dit barn er sygt, og du aflyser, så vil der være erstatningssamvær den efterfølgende uge samme dag, og der er der så bare almindeligt samvær. Det vil ikke give ekstra. En obligatorisk lejrtur udløser ikke erstatningssamvær. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Maia

Foruden bliver han også 60 år min far så trods den nye lov også siger der gives lov i sådan ekstra ordinært tilfælde er forældre ansvarsloven stadig imod iflg Statsforvaltningen hvis en samværs forældre nægter en rejse. Vi er endda pure danske og jeg med fast arbejde så der burde ikke være mistro til vi ikke ville vende hjem igen.

Maia

Jeg blev sagsøgt for spørge om lov til holde vores 3 ferie uge i nov, er bopæls forældre til barn i vuggestue. Samværs resolution sagde jeg selv må bestemme, ikke holdt meget ferie de første 2 år og kendte heller ej ny lov. Far vil bare ikke have vi holder ferie, er alkoholiker og har sindslidelse, intet overnatning og uge med ferie drejede sig om 2 timers samvær. Retten gav os lov til ferie, stod intet om krav om ferie i skolernes ferie. Far sagsøger igen med krav om erstatnings samvær, retten afviser. Far anker til landsretten, der afviser, pga man ikke kan bede om erstatnings samvær forud og vist nok efter rettens afgørelse. Resolution siger også samvær udgår i vores ferie. Statsforvaltningen er helt med hjælpe far trods gentagen chikane med samvær så iflg ham via det også dem der bad han bruge ny chikane pakke for stoppe vores ferie. Efter afgørelsen sender de udkast til ny samværs resolution ud med med nedfældet jeg kun må holde ferie i skolernes ferie, de afviste i første omgang også da jeg efterfølgende ansøgte om måtte rejse sydpå hvor min far bor fast, søgte om kunne manglende ferie uge i hvad der så nu var den tvungen uge i vinterferie ( til trods for resolution sagde jeg måtte holde ferie når som helst, den nye stadig ik trådt i kraft) der måtte ganske enkelt en anke til og kopi af min fars pas og brev fra ham. Mest af alt er jeg uden ord for den magt statforvaltningen gerne vil have med den chikane pakke til trods for det er så tydeligt hvem der chikanere hvem og til trods for der er alt den dokumentation der findes både fra ham selv om han bare ik vil have vi overhovedet holder ferie og på vi ikke har holdt mere ferie og at jeg har overholdt alt, til trods for jeg ikke synes det sjovt at datter påvirkes af far misbrug og hans forældre med misbrug som han stadig bor hos ( det åbenbart også en fordel at bo som voksen og altid har boet der) og sindslidelse og al hans manipulation der gør datter ked af det og har frygt for miste sin mor. Mappen er allerede tyk, for han bliver ved og ved. Statsforvaltningen bruger foruden paragrafferene til at sammensætte løbende samvær til at afvise ferie afholdelse, retten ser helt anderledes for det, eneste ulempe tænker jeg foruden alt det andet, det altid samværs forældre der kan sagsøge, jeg kan jo ikke sagsøge for ville holde ferie når jeg ved retten godt kan se hvem der chikanere hvem, og hvis Statsforvaltningen gennem trumfer alle samværs resolutioner ændres så man bare fanget, og skal være heldig hvis samvær falder så man faktisk kan rejse fredag el lørdag hvor både sommerhuse of rejse ellers normalt ligger, for hvis der er samvær feks lørdag hvor man i princippet går på ferie fredag efter arbejde så det bare øv, skolernes ferie gælder først fra mandage. Så eneste tidspunkt man kan rejse er i skolernes sommerferie. En anden tanke er, baseret på når jeg tænker på hvor samværs forældre også har ferie med barn, er ikke tilfældet her endnu, men så har man vel som bopælsforældre krav på ens ferie altid er i skolernes ferie??? Når samværs forældre gør krav på man kun må holde ferie der?? og samværs forældre kan vel ikke bare tage barn ud af skole udenfor skolernes ferie? Skal man som bopæls forældre så gå halve år uden kunne tage på noget ferie? Nok mest relevant for dem med stadig små børn hvor der er ferie og som mig en eks der ikke vil give os lov til ferie. Kunne blive ved, men er også en lang og opslidende sag.

Karen Wung-Sung

Kære Maia, Tak for din mail. Samværsforælderens ferie vil jo enten være aftalt i en samværsresolution mellem parterne, hvordan eller hvornår den skal ligge, eller fastsat af statsforvaltningen, og ligger fast. Samværsforælderen kan jo ikke bare tage barnet ud af skolen. Som bopælsforælder har man som udgangspunkt ret til at holde 6 ugers ferie, så der behøver ikke at gå et halvt år imellem. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Maia

Hvis retten havde valgt en afgørelse der hed chikane pakken 1 oktober gældende på alle nuværende samværs resolutioner og på samværs resolutioner der var lavet inden så ville der fra vi havde holdt vores 14 dags sommerferie havde gået næsten et halv år inden vi så kunne holde vores ferie i julen. Vi manglede jo afholde 1 uges sommerferie og en uges efterårs ferie da loven trådte i kraft. Som vi iflg Statsforvaltningen øv bare mistede når samværs forældre nægtede os holde ferie. Der er ikke noget der hedder efter chikane pakke er trådt i kraft man har ret til 6 ugers ferie. Du må stadig gerne holde ferie men så skal barn stadig afleveres på samværs dag, dvs man kan ikke tage ud rejse udenfor skolernes sommerferie selv om det er små børn hvis far og når der er en samværs dag hver uge. Jo bevares så kan man aflyse samvær og så kan samværs forældre gøre brug af erstatnings samvær men så er vi henne i man som samarbejds villig bopælsforældre lige pludselig begynder bruge ufine metoder for kunne holde ferie. Og så er det man nok ville begynde definere en bopælsforældre som chikanerede, ville ihvertfald selv synes det var at chikanere hvis man gjorde det. Det hvad jeg har fået oplyst hos Statsforvaltningen at så er det desværre bare mistet ferie. Fik dog afvide af meget sur dame i tlf at, der som udgangspunkt gik ud fra jeg måtte være en chikanerede mor når jeg stillede spørgsmål at den der hedder hvis ferien falder helt eller delvis i forbindelse med bopælsforældres ferie med barnet udgår samvær, som der står i vores samværs resolution ( den er vist også fjernet i den nye med krav om ferie i skolernes ferie) og hvis det absolut var nødvendigt man skulle rejse en lørdag at så måtte man bruge den. Trods denne oplysning søgte jeg stadig og frafald for kunne rejse, for undgå endnu et saganlæg om nægtelse af ferie, sidst fik jeg jo først svar dagen før, takker absolut for en sød arbejds giver, men alle er da ikke så heldig, og det kræver altså virkelig en del på psyken at indrage arbejdsgiver i den chikane, det man lige pludselig nød til når man i tide og utide bliver sagsøgt og der skal holdes fri til retten, snart mange penge mistet i løn. Jeg forstår ikke det kan forsætte og at ny chikane pakke der er ment til stoppe chikanerede bopælsforældre gør det så meget nemmere for en chikanerede samværs forældre at forsætte med en masse nye sagsanlæg, ikke at han vinder noget på det, eller gør han i form af det rammer mig, det må da koste statskassen, tabt skat fra mig,vel egentlig også fra ham, men han sidder der mens han får dagpenge, det burde være ulovligt, statslige omkostninger på retten, tid og ressourcer der burde bruges på noget bedre.. Jeg synes det helt hen i vejret, vi kan konkludere en samværs resolution er gældende forud for chikane pakken, hvis der intet krav står om ferie i skolernes ferie, og meget andet, hvad er den så til gavn for hvis den er lavet for stoppe en chikanerede bopæls forældre evige holden ferie?? Oveni så vil hun nu kunne melde barn syg ugen op til skolernes ferie for erstatnings ferie udgår hvis den falder i bopælsforældres ferie med barn så nu vil sådan en kunne chikanere endnu mere. Så nej af erfaring er denne chikane pakke kun en hjælpende hånd til en chikanerede samværs forældre og en chikanerede bopæls forældre og dem der reelt prøver følge alt der bliver sagt og skrevet er taberen igen igen. Statsforvaltningen har foruden sendt brev til samværs forældre om den nye chikane pakke gælder på alle forud liggende samværs resolutioner. Alligevel skynder de sig lave udkast til den nye lige efter dommers afgørelse om det modsatte, så igen endnu et bevis på den der chikanere mest er den Statsforvaltningen samarbejder med.

Linda Thorup

Jeg kunne også godt ønske mig stramninger på modsatte side, her er der chikane fra samværsforælder. Her kører vi 7/7 på 3 år med en dreng på 7 år som er slidt ned af stress men statsforvaltningen sylter sagen.

Anja Piilmann

Syndes det er okay med de nye regler men men så lige til er det ikke, hvis nu at: Men barnet kan ikke tvinges 😊 hvis samværs forældre afbryder samværet i x antal mdr og pludselig vil ha samvær igen, så er teenager stået af og ønsker ofte i kontakten 😊

Maria

Hejsa. Ja jeg tænker det er da en god lov. Men hvad hvis det er det omvendte. At det er samværsforældren der udøver chikane mod bopælforældren. Og ikke overholder samværsreglerne der er sat op. Kan bopælforældren så få erstatning ?? Mvh. Maria

Solveig

Hej Advodan Der står desværre ikke noget om det modsatte. Altså hvis det er samværsforældren der udøver chikane???!!! Ofte sker det hos voldsofre (bopæls forældrene) der oplever grov chikane af samværsforældrenen som stort set går mest ud over børnene i sidste ende så hvorfor tages der ikke hensyn begge veje ? Hilsen Solveig

Anne

Hvor står svarene til de her spørgsmål henne?

Karen Wung-Sung

Kære Solveig, Den chikane som ændringerne i forældreansvarsloven har til hensigt at mindske er der, hvor bopælsforælder ofte lægger ferie henover samværsforælderens weekender, hvilket ikke er muligt længere, ligesom det ikke er muligt at lægge ubegrænset ferie. Bopælsforælder kan omvendt jo ikke kræve, at samværsforælder overholder samværet. Der er ikke hjemmel til at kræve, at samværsforælderen skal have barnet til samvær. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Christian

Jf. paragraf 21a bortfalder samvær kun hvis forældrene har aftalt dette.. i mange aftaler står netop anført at samvær bortfalder ved ferier.. Det er korrekt at der i vejledningen står at bopælsforældreren skal ligge sin ferie i de normale ferieperioder jf skolernes ferie.. men det er i vejledningen.. som er en vejledning - hverken et cirkulære eller en bekendtgørelse og derfor ikke nødvendigvis følges.. Forældreansvarlovens tekst siger intet om at ferier skal lægges i skolernes ferie.. blot at der automatisk gives erstatningssamvær, medmindre samværsaftalen siger noget andet.. Det bliver spændende at se hvordan domstolene vil administrere det, da de skal følge lovens tekster..