PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Karen Wung-Sung

Managing Partner, advokat (L)

Karen Wung-Sung

Managing Partner, advokat (L)

Karen Wung-Sung

Managing Partner, advokat (L)
Send mail

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

100+
Testamenter
100+
Ægtepagter
Udpeget af Børne- og Socialministeriet til advokater, der kan anvendes i sager om internationale børnebortførelser

Om Karen

Generelt 

Jeg er managing partner og er tilknyttet vores Team Privat. Jeg er specialiseret i familie- og arveret, herunder ægtepagter, skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, bopæl, samvær og tvangsfjernelsessager. Jeg rådgiver herudover indenfor arv og testamente samt er beskæftiget med dødsboer.

En del af mine kunder har deres udgangspunkt i København, og jeg arbejder derfor også i og fra København.

 

Tilgang til arbejdet

For mig er det vigtigste at lytte til og forstå den enkelte kundes behov og målsætning samt at komme i mål indenfor de givne juridiske rammer.

 

Anden og tidligere beskæftigelse

Jeg er af Børne- og Socialministeriet optaget på listen over advokater, der kan anvendes i sager om internationale børnebortførelser. Jeg har siden 2017 været medlem af Advokatrådet, og er formand for Justitsministeriets kursusudvalg, og sidder i Regel- og Tilsynsudvalget samt Responsumudvalget. Derudover sidder jeg i bestyrelsen for Krisecenter Medusa. Jeg har tidligere været ansat som jurist i privat virksomhed og er desuden også bankuddannet. 

Mere om Karen

Andre arbejdsområder

Bestyrelsesposter

Netværk

Andre arbejdsområder

Bopælssager - børn
Samlivsophævelse
Tvangsfjernelse af børn
Bodeling
Børnebortførelse

Bestyrelsesposter

Medlem af Advokatrådet
Formand Justitsministeriets Kursusudvalg
Bestyrelsesmedlem Foreningen Medusa og Holbæk Krisecenter Medusa
Bestyrelsesmedlem Kattens Værn

Netværk

Danske Familieadvokater
Danske Arveretsadvokater