PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ny lov hjælper gældsramte gennem skilsmissen

Tidligere har det været umuligt for gældsramte skilsmissepar at få rettens hjælp til at dele deres gæld. Det ændrer en ny lov nu på, fortæller Advodan i Berlingske i dag. Avisen har spurgt Linda Lange Kastholm fra Advodan i Holbæk om, hvordan loven kan hjælpe gældsramte skilsmissepar videre.

En skilsmisse kan i forvejen være en ubehagelig affære, og det gør det ikke nemmere, hvis skilsmisseparret er gældsramt og måske endda insolvente. Men en ny lov gør det nu meget lettere for par, der gerne vil skilles, at få redet de økonomiske tråde ud, gælden delt og sikret, at den ene part ikke fastholder den anden i en økonomisk klemme.

"Det er helt klart en fordel for de par, der er insolvente og ikke tidligere har kunnet få hjælp fra skifteretten. Det betyder, at de kan få en hurtigere og billigere hjælp af det offentlige, så de ikke længere er bundet økonomisk til hinanden. Tidligere kunne skilsmissepar være fanget i et vakuum flere år efter bruddet," forklarer advokat Linda Lange Kastholm fra advokatfirmaet Advodan.

Tidligere har skifteretten ikke tilbudt hjælp til gældsramte skilsmissepar, men for maks. 10.000 kroner giver retten nu en hjælpende hånd med at fordele bo og gæld mellem de to parter og komme videre med tilværelsen. Den nye lov gør det også muligt for skifteretten at indhente oplysninger om gæld og formue fra den dag, hvor Statsforvaltningen modtager ansøgningen om skilsmisse.

"Tidligere kunne den ene part sidde med armene over kors og nægte at samarbejde. Jeg har set eksempler, hvor der simpelthen er spekuleret i at gøre livet surt for den anden. For eksempel ved at optage nye lån. Med de nye regler bliver den periode afkortet, hvor det er muligt for den forsmåede part at ændre de økonomiske forhold, og det giver et mere reelt billede af de økonomiske forhold i ægteskabet og en fair deling af boet eller gælden," siger Linda Lange Kastholm.

Læs hele artiklen på berlingske.dk

Vil du vide mere?

Vis flere

58 kommentarer

Henrik

Min kæreste har gæld fra tidligere forhold, hvor eksmanden flyttede til udlandet og ikke betalte halvdelen af en solidarisk gæld. For 6 år siden skiftede hun bank og i den forbindelse optog hun et nyt banklån til at få den fælles gæld ud af verden. Så den oprindelige fælles gæld er betalt og hun har nu kun et banklån i hendes navn. Nu er eksmanden tilbage i Danmark. Kan hun gøre et krav gældende mod ham? Og hvordan ville hun skulle gøre det?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Henrik Der sondres i praksis mellem 3-årig og 10-årig forældelse. 3 år hvis man ikke har en skriftlig bekræftelse på gældens anerkendelse, og 10 år hvis man har. Din kærestes sag ligger i gråzonen mellem disse frister, idet gælden af eksmanden er anerkendt over for banken, men ikke anerkendt over for hende. Endvidere kan der stilles spørgsmålstegn ved, om eksmanden har haft en berettiget grund til at indrette sig efter ikke at blive mødt med et krav fra din kæreste, når han ikke har hørt fra hende i 6 år. Under alle omstændigheder skal der indledes et civilretligt søgsmål mod eksmanden for at hun kan kræve pengene hjem. Her vil det blive vurderet om hendes krav er fremsat rettidigt iht. forældelsesreglerne. Vi bistår gerne din kæreste med at undersøge hendes problemstilling nærmere. Mine kontaktinformationer følger nedenfor.

Erik

Hej Skal en bank/kreditforening oplyse en når man har en fælles gæld de vil dele Eller kan de gøre det uden at den anden part får nogen info om at man har gjort det.Jeg mener kun at de kan dele den når man er enig om det Er det rigtigt ?

Sanne

Hej jeg skriver, da jeg pt. er i skilsmisse. Min eksmand er fra Polen som jo er med i EU. Vi er pt. ved at sælge vores hus til 1.700.000 kr. Samlet har vi, udover et realkreditlån på 1.300.000 kr, en boliggæld (overbelåning) på 700.000 kr. som vi hæfter solidarisk for. Derudover har vi biler for ca. 300.000 kr. Min eks er nu begyndt at true med at stoppe med at betale boliggælden og flytte til Polen permanent. Mit spørgsmål er derfor følgende: Er det lovligt at true på den måde, at handle i 'ond tro'? Hæfter jeg så for hele boliggælden efterfølgende hvis han stikker af? Vil gæld m.m. ikke blive fratrukket hans pension, hvis han forlader landet? Situationen er meget bekymrende og jeg føler, at jeg konstant har et ladt våben i baghovedet. Min eks vil til Polen på månedlige ture, hvilket han ikke har råd til, han vil derfor sælge huset til en spotpris, hvad jeg ikke går med til, da jeg også gerne vil skabe en fremtid for vores to børn på hhv. 11 og 13 år.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Sanne Din eksmand vil fortsat hæfte for de fælles gældsforpligtelser sammen med dig, uanset om han flytter til Polen. Men såfremt I ikke overholder jeres betalingsforpligtelser, vil kreditorerne rette sig mod den som de kan indkræve pengene hos - uanset om I hæfter solidarisk. Det vil efterfølgende kræve en retssag mod din eksmand, at indkræve de beløb han skylder dig. Han kan ikke sælge ejendommen uden din accept. I skal være enige om et salg, ligesom I skal være enige om en evt. nedsættelse af udbudsprisen. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Claus

Jeg har et fælleslån med min exkone. Vi har begge skrevet under på lånet i sin tid. Hun vil ikke betale noget til det. Jeg har nu næsten betalt lånet ud alene, hvordan kan jeg gøre et krav gældende over for hende på hendes andel?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Claus Du skal opgøre hendes andel af lånet, og anmode hende om betaling heraf. Afviser hun, er du nødsaget til at indlede en civilretlig tvist for domstolene. Hvilket vil sige at du skal stævne hende for det skyldige beløb. Dette er en bekostelig affære, som du ikke skal forvente at kunne opnå retshjælpsdækning til. Imidlertid vil hun som udgangspunkt blive pålagt sagsomkostningerne, såfremt beløbet er større end 50.000 kr. Når du har fået en dom over kravet, kan du kræve denne fuldbyrdet via fogedretten. Hun vil blive indkaldt til et møde i fogedretten. Såfremt hun ikke har aktiver at gøre udlæg i (bolig, bil, værdipapirer), vil hun blive erklæret for økonomisk insolvent, og være fredet i 6 mdr., førend du kan starte forfra i fogedretten, med risiko for at samme procedure vil gentage sig. Det kan således være rigtig svært i en situation som din, at få refunderet sine udgifter. Nogle gange hjælper en trussel om en retssag, andre gange ikke, hvorfor den lange vej kan være din eneste udvej. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Sune

Hej Min kone vil skilles og vores hus skal sælges da ingen af os vil blive boende. Ejendomsmægler vurderer huset til 800.000 men vi skylder 1.200.000 til banken i realkredit lån og boliglån efter renovering. Dette vil give os en samlet restgæld på 500.000 som vel skal deles mellem os. Banken er ikke interesseret i at dele gælden op da jeg tjener væsentlig mere end min ekskone og derfor kan (formoder jeg) de vel se en fordel i at jeg stadig står på min ekskones lån. Min ekskone har nu fået lejlighed og er flyttet, og har standset betalingerne til vores fælles hus for at hun har råd til at bo i den nye lejlighed. Det er til salg ved ejendomsmægler og selvom jeg bliver boende i huset imens det er til salg, så er hun vel forpligtet til at betale halvdelen af de faste udgifter selvom hun er flyttet? Hvordan er jeg stillet når hun har standset alle betalinger? Hvad er økonomisk bedst for mig? Skal jeg også flytte og standse betalingerne på vores fælles hus og fælles gæld eller hvordan skal jeg forholde mig her? Jeg vil jo komme til at hænge på hele vores gæld når min ekskone ikke har et rådighedsbeløb der er højt nok til at betale til vores fælles gæld, efter hun har fået ny lejlighed der også koster mange penge. Kh Sune.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Sune Det er korrekt at hun er forpligtet til at betale halvdelen af de faste udgifter vedrørende ejendommen, men til gengæld er hun berettiget til at kræve lejebetaling for hendes halvdel af ejendommen som du bor i. Oftest er det økonomisk mere interessant for dig at afholde alle de faste udgifter, fremfor at betale leje til hende. I forhold til fælleslånet. Hvis du er alene om at afdrage på det, kan du kræve halvdelen heraf refunderet af din ekskone. Det kræver imidlertid en dom førend du kommer nogle vegne i fogedretten, hvorfor du er nødsaget til at indlede en almindelig civilretlig tvist for domstolene. Dette er dyrt, og du vil formentlig ikke kunne opnå retshjælp. Til gengæld får du en dom over din ekskone, som du kan kræve fuldbyrdet via fogedretten. Hun vil blive indkaldt til et møde i fogedretten. Såfremt hun ikke har aktiver at gøre udlæg i (bolig, bil, værdipapirer), vil hun blive erklæret for økonomisk insolvent, og være fredet i 6 mdr., førend du kan starte forfra i fogedretten, med risiko for at samme procedure vil gentage sig. Såfremt ingen af jer betaler til fælleslånet, vil ejendommen til sidst ryge på tvangsauktion, og I vil begge efterfølgende komme til at hæfte for den del af lånet som ikke indfries ved auktionen. Det bedste du kan gøre er at bide i det sure æble. Afdrage på lånet og få ejendommen solgt til højest mulig pris via jeres ejendomsmægler, fremfor en tvangsauktion. Som du kan udlede af ovenstående, er det en lang og sej vej for at få dine penge igen. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Søs Lund

Hejsa. Min eksmand og jeg havde ved skilsmissen for 2 år siden et fælles billån på 230.000 kr. Bilen var dog kun 100.000 kr værd på dette tidspunkt. Jeg var intetanende om vores høje gæld, da jeg INTET havde med økonomien at gøre, desværre. Vi laver i banken, sammen med vores rådgiver, en mundtlig aftale om, at jeg overtager bilen, gælden på de 100.000 kr og gælden på de sidste 130.000 kr skal deles ligeligt imellem eksmand og jeg. Bilen bliver omregistreret i mit navn og afdraget på de 5.000,- pr.mdr. hæves fra min konto. Jeg har meget svært ved at få det til at løbe rundt økonomisk med udgiften på de 5.000,- Bankrådgiveren forklarer mig, at han ikke bare lige kan ændre billånet som vi aftalte, men at jeg bliver nødt til at vise mig som en god betaler først og derfor først kan forvente nogen ændring efter 3 mdr. Desuden kan indbetalingen kun hæves på én konto, og det blev så min. Der er nu gået 2 år hvor jeg hver måned har indbetalt 5.000,- hver mdr. Har ved hvert forsøg på at få lavet en aftale med banken blevet mødt med ordene, at min eksmand er dårlig betaler og da jeg har et fælles villån med ham, kan de ikke hjælpe mig... Jeg kan intet stille op, pengene hæves automatisk fra min konto og har ikke mulighed for at stoppe denne. Min eksmand har ikke betalt én krone og det viser sig nu, at han har et ejerpantebrev med underpanteret til banken på 100.000,- !!! Min eksmand er husejer, forgældet og livsnyder uden realistisk sans omkring økonomi har jeg måttet sande. Jeg frygter en snarlig tvangsauktion på hans hus og hvad det vil betyde for mig og "min" bil?? Jeg får forskellige informationer fra banken ifht. hvordan jeg er stillet. Kan banken kræve min bil, som de jo har pant i, selvom jeg overholder mine afdrag? Når billånet er betalt, er panten hermed så slettet eller vil panten være der lige så længe min eksmand skylder penge til banken? Jeg ønsker ikke at blive ved med at betale af på en bil som aldrig bliver min, men kan jeg meddele. at jeg nu ikke længere har råd til afdragene og at jeg ønsker bilen solgt? Indtægten her, ca. 65.000,-, skal selvfølgelig indbetales på billånet og der skal så findes en aftale omkring afvikling af restgælden på ca. 55.000,- Kan de nægte mig et salg af bilen når den ikke kan indbringe de 100.000,-? Føler mig virkeligt ført bag lyset og kan ikke se mig ud af min håbløse situation. Mvh Søs.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Søs, Jeg forstår ikke hvor gælden på de 100.000 kr. kommer ind i billedet. Som jeg forstår din henvendelse, havde bilen en værdi på 100.000 kr., og du overtager denne. Du ejede således "50.000 kr." af bilens værdi og han ejede de resterende 50.000 kr. Du ville således have skulle betale ham 50.000 kr., for at overtage hans andel af bilen - imidlertid overstiger gælden aktivets værdi, hvorfor du i stedet burde have overtaget en andel af hans restgæld på 50.000 kr., således at regnestykket skulle have set sådan ud, at du hæftede for halvdelen af restgælden 115.000 kr. samt yderligere 50.000 kr., i alt 145.000 kr., imens din eksmand skulle hæfte og afbetale på de resterende 85.000 kr. Som jeg forstår det betaler du for jer begge 5.000 kr. om måneden - eller er det kun dit eget afdrag de 5.000 kr. vedrører? Såfremt det er jeres fælles afdrag skylder han dig 2.500 kr. heraf hver måned, og såfremt det alene er dit afdrag, tyder det ikke på at han nedbringer sin gæld, hvilket kan risikere at have den ærgerlige konsekvens for dig, at banken beder dig om at afdrage hans andel, idet I er solidarisk hæftende. Dette ændrer imidlertid ikke på, at du kan rette et krav til ham for den andel af hans gæld som du har afdraget. Hans kreditorer kan ikke gøre udlæg i bilen, når han ikke er ejer af denne. Banken skal godkende et salg af bilen til 65.000 kr., men jeg kan ikke se hvorfor de ikke skulle acceptere det, hvis det er den reelle værdi - idet bilen alene vil falde yderligere i værdi som tiden går. Den restgæld der måtte være efter et salg, vil I fortsat i fællesskab hæfte for overfor banken, men uden at banken længere har sikkerhed for deres krav, idet sikkerheden forsvinder ved bilens salg. Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan jeg træffes på nedenstående oplysninger. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Søs G. Lund

Hejsa. Fælles billån lød på 240.000,- Bilens værdi på 100.000,- Afdraget på 5.000,- som burde deles imellem os, men banken hæver dem fra min konto, min eksmand betaler intet og har ikke gjort det i de 2 år. Ejerpantebrev (bil) på 100.000 hvor der står at banken har underpant. Pantebrevet er i min eksmand’s navn. Banken er nu gået med til, at jeg sælger min bil mod at pengene herfra selvfølgelig indsættes på billånet. Jeg har fået tilbudt en god pris og vil ende med en restgæld på 42.000,- Banken vil så sætte renten op fra 4% til 8% da det jo så bliver et forbrugslån uden nogen sikkerhed. Skal stadig afdrage med 5.000,- hver måned og DET ER ALTSÅ ET PROBLEM. Har fået det til at køre rundt de sidste 2 år, men nu kan jeg heller ikke længere. Min eksmand er indforstået med salg og bilen og giver, over for mig, udtryk for, at han på restgælden nu vil afdrage 2500,- hver mdr. Kan jeg kræve at banken fremover hæver pengene fra hans konto og jeg så overfører 2500,- til ham? Jeg frygter at han ellers fortsætter med ikke at afdrage. Jeg står nu uden bil og behøver bil for at komme til arbejde. Jeg har ikke råd til køb af bil så længe jeg skal afdrage 5.000,- pr mdr. Skal jeg skifte job, så jeg ikke har brug for bil, vil jeg falde i løn og heller ikke have økonomi til udgiften på de 5.000,- Forstår virkeligt ikke hvorfor banker skal være så hensynsløse pga de, i deres regnskab, småpenge. Er det korrekt forstået, at på trods af ejerpantebrevet, vil banken aldrig kunne tage min bil hvis min eksmand ikke betaler hans boliggæld? De kan kun tage bilen hvis det er billånet der ikke bliver betalt, eller? Mvh Søs.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Søs, Såfremt din eksmand har et boliglån registreret i form af et ejerpantebrev på sin ejendom, har det intet at gøre med din bil. Hvis han misligholder sin boliggæld, kan banken sende hans ejendom på tvang - men ikke bilen. Så længe banken får sine penge vedrørende bilgælden fra dig, foretager de sig intet fsva. bilgælden. Du skal derimod rejse et krav mod din eksmand for halvdelen af betalingerne - og så vil jeg anbefale dig at få en skriftlig aftale på plads omkring din mands afdrag - herunder få udarbejdet en gældsbrev på det fulde skyldige beløb, med mulighed for at indkræve beløbet via fogedretten såfremt han misligholder. Vi kan hjælpe dig med at udarbejde et sådant gældsbrev - men det kræver naturligvis at han er villig til at underskrive det. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Karina

Hej. Jeg er låst i en situation med min eksmand. Vi har sammen et lån på 26.000(kreditorlån) og et på 250.000(banklån), som vi begge har skrevet under på, men nu nægter han at ville betale sin halvdel. Jeg har snakket med kreditoren, som ikke er villig til at dele lånet over, og jeg frygter derfor at jeg kommer til at skulle stå til regnskab for begge lån selv... Hvad kan jeg gøre? Håber I vil hjælpe. Hilsen Karina

Anna Øding Bjerregaard

Kære Karina, Vi ser desværre ofte, at kreditorer ikke ønsker at opdele gældsforpligtelser - herved sikrer de bedst mulig dækning. Kreditorerne er nemlig ligeglade med hvem af jer der betaler - hvis den ene ikke betaler går de efter den anden. Der er desværre intet du kan gøre ift. kreditorerne. Du risikerer endvidere at de hiver dig i fogedretten hvis du nægter at overholde din eksmands del af betalingsforpligtelsen. Du vil derimod have et krav imod din eksmand for det du måtte betale for ham. For at gøre kravet gældende vil du imidlertid skulle indlede retslige skridt mod ham, hvilket er omkostningsfuldt - men du vil have retten på din side. Det kan være forsøget værd at true med denne fremgangsmåde. I forbindelse med en bodeling, er det derfor fornuftigt at få afviklet så meget fælles gælds som muligt, eller lave en skævdeling, således at den ene overtager gældsforpligtelsen mod at den anden får en mindre andel af aktiverne (biler, hus, indbo m.m.), desværre er der ikke altid midler i boet til en sådan opdeling. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Sven

Hej Vi skal skilles og har et billån Til to biler Den en bil er næste ny og står i hendes navn og nr 2 står i mit navn Vi kan overhovedet ikke får det hjem vi skylder Hun mener ikke at vi skal dele rest gælde lige over da bil nr 2 er slidt og er mig som kører i den Vi står begge to på lånet Hvad er bedst at gøre

Anna Øding Bjerregaard

Kære Sven, Udgangspunktet er naturligvis at den gæld man hæfter for fælles også følger med ved skilsmissen, således at I hver især hæfter for en halvdel af gælden, ligesom I hver især har krav på halvdelen af den friværdi der evt. måtte være, idet bilernes værdi indgår i bodelingen, uanset hvem der står som ejer på disse. Det er kun den gæld man hæfter for alene, som ikke skal deles. Til gengæld skal gælden modregnes i den pågældende ægtefælles bodel. Således at gælden implicit kommer til at påvirke den andens boslod, idet den pågældendes bodel vil være det mindre grundet gælden. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Lene Jensen

Hej Jeg vil gerne vide om det kan være rigtigt, at en eks kan nægte at skrive under på salg af hus? Har været skilt i over to år og huset står tomt og det er kun mig som betaler selv om eksen har halvdelen af fradraget? Eksen har lovet at skrive under, men gør det ikke........hvad skal jeg gøre? .....jeg føler mig total låst......kan det virkelig være rigtigt at en eks kan forpeste resten af ens liv? ........ kan eksen ikke tvinges til at skrive under eller til at betale halvdelen af alle udgifterne vedr huset?.......hvor kan man henvende sig? ....... Jeg vil bare så gerne videre med mit liv og ligge fortiden bag mig, men eksen har låst mig fuldstændig fordi vi begge står på skødet af huset, og hun laver ikke andet end at modarbejde......håber du kan hjælpe

Anna Øding Bjerregaard

Kære Lene, Du kan desværre ikke afhænde ejendommen uden din tidligere ægtefælles underskrift. Nægter din tidligere ægtefælle fortsat at samtykke til et salg, kan du begære offentligt skifte, og dermed ved skifterettens hjælp, fremtvinge et salg af jeres fælles hus. Indtil der sker et salg, skal din tidligere ægtefælle betale halvdelen af udgifterne til ejendommen. Ifm. skiftet er det relevant at inddrage de omkostninger du alene har afholdt vedr. ejendommen siden jeres skilsmisse. Vi er dig gerne behjælpelig i processen. Du kan kontakte mig på abje@advodan.dk. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Sten nørup

Hej Anna I 2009 tog vi et lån hjem i vores hus på kr. 435.0000 et lån til min søn og svigerdatter så de kunne købe deres ønskehus medens de stadig var i lære, men ægteskabet holdt ikke og de flyttede fra hinanden. De var i forbindelse med bodelingen i skifteretten her blev bodelingen aftalt, og her via advokatens hjælp erkendte begge parter lånet og var villig til at underskrive et gældsbrev med solidarisk hæftelse. Med denne afgørelse i mente bragte vi sagen for fogedretten i Viborg med påstand om at lånet skulle deles ligeligt imellem dem så de hver i sær hæftede for deres part og ikke efterlade den anden med hele gælden. Her skete der noget for hos helt uventet at vi tabte sagen i fogedretten med den begrundelse at vi var 3 part i den afgørelse der var indgået i skifteretten og således skal vi ifølge vores advokat lave et civil søgsmål mod vores tidligere svigerdatter. Kan vi kom kreditor kræve at den solidariske hæftelse ophæves , eller er vi bundet af den aftaler der er indgået i skifteretten, som vi ifølge fogedretten ikke er en part af. Hvordan kommer vi videre med denne sag med for os så vigtigt at få ophævet den solidariske hæftelse som er det eneste vores tidligere svigerdatter vil underskrive

Anna Øding Bjerregaard

Kære Sten, Din henvendelse leder videre til mange spørgsmål. Jeg bliver nødt til at se den/de gældsbreve der er oprettet for at kunne svare på dit spørgsmål. Som jeg udleder det af din skrivelse, blev der ikke oprettet et gældsbrev ifm. lånets etablering i 2009, hvilket selvfølgelig havde lettet problemstillingen. Det er korrekt, at I ikke kan indtræde i den gældsforpligtelse der ifm. bodelingen blev etableret i mellem jeres søn og svigerdatter. Imidlertid kan I ikke tilbagekalde en accept til solidarisk hæftelse. Hvis jeg tolker din beskrivelse korrekt, vil næste skridt være indbringelse af en stævning – et civilt søgsmål. Imidlertid vil det være nærliggende, at forsøge at indgå et forlig. Parterne har jo i forvejen anerkendt deres gældsforpligtelse. Et forlig vil kunne indeholde endnu en anerkendelse, samt evt. aftale om afdragsordning. Overholdes forliget/afdragsordningen ikke, kan forliget bringes for fogedretten til inddrivelse. Såfremt I endnu ikke har løst konflikten, og fortsat har brug for juridisk bistand, kan jeg kontaktes på abje@advodan.dk. I så fald imødeser jeg fremsendelse af diverse korrespondance, gældsbreve samt fogedrettens retsbog. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Karen P

Min søster blev skilt for et par år siden men huset er desværre ikke blevet solgt endnu. Hendes ex bor i huset og betaler alle udgifterne omkring det, da min søster ikke har råd. Han siger, at han samler hendes del af udgifterne, som han forventer hun skal betale evt når huset bliver solgt. Hvad er hendes rettigheder her? Kan han det? Hun har ingen stor indtægt.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Karen, Din søster hæfter for halvdelen af ejendomsskatterne, halvdelen af terminerne på eventuelle lån samt halvdelen af husforsikringerne. Derimod skal hendes eksmand betale de fulde forbrugsudgifter og bør betale en leje til din søster svarende til lejeværdien af halvdelen af ejendommen. I forbindelse med en bodeling vil man bede en ejendomsmægler vurdere hvad lejen, såfremt ejendommen skulle udlejes til tredjemand, ville udgøre. Eksmanden vil skulle betale halvdelen heraf. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Karen

Tak for svar. Min søster har ikke råd til de udgifter. De købte et stort hus da hendes nu eksmand har en stor indtægt. Hvad gør hun?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Karen, Der er desværre ikke så meget at gøre. Hun hæfter for de nævnte forpligtelser, medmindre hun sælger sin andel af ejendommen til eksmanden. Men det forudsætter selvfølgelig at han er villig til at købe hendes andel - i så fald skal han også godkendes til at blive enedebitor på evt. lån i ejendommen, og det er desværre ikke sikkert at banken vil godkende dette. Banken er bedst stillet hvis de kan gå efter begge parter. Men som nævnt, bør eksmanden svare husleje til din søster, og det kan jo meget vel være at denne husleje vil overstige hendes forpligtelser, hvilket kan risikere at stille eksmanden i en økonomiske dårligere position. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Sean

Hej karen. Jeg er rejsemontør, så er ofte væk hjemmefra..I 2007 var jeg ved, at starte som selvstendig.. Men valgte at følge min daværende kones drøm, og købte en ejendom med hende..( hendes drøm )... Vi blev skilt for ca 2,5 år siden.. Hvor hun tømte huset ( bortset fra mit tv og køkkenet) ( hun har ikke haft et job siden '97) Nu er alt på plads for mig, til at starte egen virksomhed( meget forsinket ) men der er i mellemtiden lavet udlæg i ejendommen.... Så jeg bliver bremdet igen.. Hæfter hun ikke for hendes underskrift, hun har jo aldrig betalt noget.. Kan det være rigtigt, at jeg bliver rippet, og hun nyder godt af sin " svindel" som førtids pensionist..

Anna Øding Bjerregaard

Kære Sean, Hvad skal der ske med ejendommen? Har I forsøgt at sælge denne? For at undgå udlæg, bør I tage stilling til hvad der skal ske med ejendommen, og I bør får foretaget en bodeling såfremt en sådan ikke allerede er foretaget. Hvis I begge står angivet som adkomsthavere på ejendommen og begge har underskrevet lånepapirer, hæfter I begge for gælden. I skal således begge betale af på gælden, men nægter din ekskone imidlertid at afdrage på sin andel af lånet iht. bankens vilkår, vil banken ved solidarisk hæftelse kunne holde sig til dig, men du vil efterfølgende kunne gøre et krav gældende imod hende. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Pia

For 8 år siden, blev jeg separeret og fraflyttede vores fælles hus. Min ex mand og jeg aftalte at han kunne blive boende i huset indtil det blev solgt og han ville ikke overtage det ! Han skulle betale husleje og alle andre udgifter der opstod imens han boede i huset. Efter et år blev vi skilt, men huset blev ikke solgt. Der blev flere gange gjort nedslag i husprisen men huset har ikke været til at sælge. Der har været afdragsfrihed i en lang periode men for 2 år siden udløb den. Min ex meddelte mig skriftligt at han fortsat ville bo i huset og frivilligt ville begynde at betale af på gælden, hvorefter kreditforeningen efter 3 år ville afgøre om han kunne overtage huset. Nu har han fundet en kæreste og har meddelt mig at han hurtigst muligt vil have solgt huset alligevel, så nu er jeg forvirret. Hvordan står jeg hvis huset bliver solgt med tab, hvad det helt afgjort gør ? Kan han så sige at han har betalt det meste af sin andel af gælden de sidste to år og at jeg så skal hæfte for resten ? Han har jo boet i min del af huset uden at betale husleje til mig, hvor jeg har måtte bo til leje og betale husleje. Jeg har ikke nogen indtægt i form af løn hvorimod min ex mand tjener en del.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Pia, Som jeg læser det, ejer I ejendommen i lige sameje og hæfter begge for gælden. Ved underskudssalg vil I som solidarisk hæftende begge hæfte for gælden, men din eksmands andel vil være nedbragt med det beløb som han i de sidste 2 år har afdraget. Nægter du at afdrage på din del af lånet iht. bankens vilkår, vil banken ved solidarisk hæftelse kunne holde sig til din eksmand, men din eksmand vil efterfølgende kunne gøre et krav gældende imod dig. Du har kun krav på lejeindtægt fra din eksmand for den tid han har beboet ejendommen efter din fraflytning, såfremt du er med til at finansiere ejendommens udgifter – ejendomsskat, terminer, forbrug etc., medmindre disse udgifter udligner det du ville have kunnet opkræve i leje. Omvendt set, kan han have et krav imod dig, såfremt du ikke er med til at betale halvdelen af disse udgifter, og disse overstiger en evt. leje. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Tina

Min ex-mand og jeg blev skilt tilbage i 2012. Der blev lavet og underskrevet en bodelingsoverenskomst, som dog ikke blev tinglyst. I denne har vi begge skrevet under på, at min ex-mand overtager vores fælles hus (da han blev boende), og skulle søge gældsovertagelse for henholdsvis realkreditlån og banklån (ejerpantebrev tinglyst i huset). Såfremt gældsovertagelse ikke kunne bevilliges, skulle han afholde alle udgifter til afdrag, rente og bidrag for lånene i huset. En del af banklånet, der var på skilsmissetidspunktet, skulle jeg dog have med - og betale. Resten af banklånet skulle min ex-mand "have". Gælden blev delt op i banken mod at vi kautionerede for hinanden. Min ex-mand valgte efter nogle år at fraflytte huset. Nu er det så kommet dertil, at han ikke længere vil betale til huset - hverken til kreditforening eller til det banklån, han står for (hvor jeg står som kautionist). Vi er enige om, at såfremt jeg betaler noget af på hans lån (hvor jeg kautionerer), at jeg så har et krav mod ham. Hvordan kan jeg gøre dette krav gældende? Et andet spørgsmål er, hvordan det kan komme til se ud i forhold til en eventuelt tvangsauktion? Jeg tænker, at såfremt jeg heller ikke betaler til banklånet (altså hans lån), så vil banken sætte huset på tvang - eller hvad? Og er det så noget med, at det kun er hans del af ejendommen, de kan sætte på tvang? Jeg har jo overholdt mine forpligtelser. Jeg er endda med til at sørge for, at realkreditlånet bliver betalt. Bør jeg undlade at betale? Bør jeg betale? Jeg er lidt på herrens mark...

Anna Øding Bjerregaard

Kære Tina, Så længe din eksmand ikke afdrager på lånet, kan banken kræve deres krav dækket hos dig, da du kautionerer for din eksmand. Banken kan dog kun indkræve et beløb svarende til det beløb som du kautionere for. Udgør kautionsforpligtelsen således hele din eksmands andel af gælden, kan banken desværre indkræve hele beløbet hos dig. Du vil hernæst kunne gøre krav gældende mod din eksmand for den del af hans gæld som du har været nødsaget til at dække. Du kan få fogedrettens hjælp hertil. Ejer din eksmand ingen midler, bliver det svært at indkræve beløbet igen. Såfremt du ikke længere fremgår som ejer af ejendommen i skødet, kan hele ejendommen blive sat på tvangsauktion. Jeg har brug for flere oplysninger, for at kunne rådgive dig yderligere. Du er velkommen til at kontakte mig på abje@advodan.dk. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Kenth Lund

Hvis jeg er medunderskriver af min kones lån i lærerforeningen (lån og spar bank) hvor banken trækker afdrag direkte fra hendes løn. Kan jeg så stadig hæfte i tilfælde SF skilsmisse

Kenth Lund

Hvis jeg og min kone i fællesskab låner penge til et kolonihavehus og det bliver skrevet i hendes navn og vi efterfølgende bliver skilt. Er hun så ene ejer af huset derefter.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Kenth, Såfremt din kone noteres som eneejer på skødet, vil hun ved skilsmisse rigtig nok være eneejer af ejendommen. Såfremt I har formuefællesskab vil hun selvfølgelig skulle afgive halvdelen af ejendommens værdi til dig. Såfremt I begge bliver noteret som debitorer på lånet, hæfte I solidarisk for gælden, uanset at du ikke er noteret som ejer. Jeg vil opfordre dig til at blive noteret som ejer på ejendommen, såfremt du skal hæfte solidarisk for gælden. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard

Lars Andersen

Hej Min ex og jeg solgte vores hus med underskud på 200000 kr - det blev delt op med halvdelen til hver. Nu får jeg brev fra banken at hun ikke længere afdrager og at man vil have jeg vedkender hendes gæld som solidarisk hæftende. Jeg hverken kan eller vil betale hendes del - det er min økonomi ikke til. Hvad er dit råd til mig - skal jeg fortsætte med at afdrage på min del? også selvom jeg nægter at vedkende mig hendes andel?

Karen Wung-Sung

Kære Lars, Udfra det du skriver kan jeg ikke helt forstå, hvordan jeres aftale er skruet sammen. Hvis gælden er delt helt op, så er det dig uvedkommende, at hun ikke længere afdrager, og så skal du selvfølgelig blot fortsætte med at afdrage på din egen gæld. Hvis I fortsat er solidarisk hæftende, så er gælden jo ikke delt op mellem jer, og du bør derfor tage en drøftelse med din bank. Held og lykke. Hilsen Karen Wung-Sung

Sten Storm

Jeg købte hus i 2008 som jeg ejer alene, jeg er for 2 år siden blevet gift. Jeg skal omlægge mit lån i huset nu, og nu skal min kone skrive under på pantebrevet? Hvorfor? Hun er jo ikke en del af mit huskøb? Vil det sige hun pludselig er medejer uden at være med på lånene ? Hilsen Sten

K.pedersen

Hej fra et frustreret par. Vi aner snart ikke vores levende råd. Sagen er : Min samlever har med ekskone (gift uden særeje) optaget lån til bygning af nyt hus (herefter hovedhus).Senere optager de sammen et tillægslån, der bruges til køb af ejendom i Thailand. I forbindelse med skilsmisse og bodeling, får min samlever af banken lov til at overtage hovedlån og hovedhus. De har stadig sammen tillægslån og ejendom i Thailand. I bodelingsaftalen står at begge på lige vilkår skal betale til det fælles lån - dette overholder ekskonen ikke. Hun har siden skilsmisse i 2009 ikke betalt sin andel af lånet,- derfor har og er min samlever tvunget til at betale hele lånet, ellers ryger hovedhuset jo. Jeg har af banken fået ok til at overtage ekskonen del af lånet - men vil jo også have det aktiv der hører til i form af hendes halvdel af huset i Thailand. Ekskonen vil gerne give mig gælden, men vil ikke skrive under på en overdragelse af ejendommen. Vi har i 1.5 år haft en advokat til at hjælpe , men der sker overhovedet ikke noget. Hvad pokker kan vi snart gøre? Vi ville gerne lægge lån om/ låne - men det kan vi ikke fordi ekskonen er med på det ene lån - selvom det er os der betaler.Vi har spurgt bank og kreditforening om ikke det er muligt at dele gælden, men det vil de ikke. Det skal også lige nævnes de under ægteskabet har lånt til, og købt endnu en ejendom der udlejes og går i nul - dvs de ingen udgifter har. I denne ejendom har skat taget udlæg på 170.000 i ekskonens andel, da hun åbenbart har en temmelig stor skattegæld. Så hvordan " kommer vi af med hende" så vi kan komme videre ? Hilsen K. Pedersen

flemming andersen

hejsa . jeg og min kæreste flytted i hus sammen for lidt over to år siden . huset ejes af hende og hendes x mand. der blev skrevet en aftale imellem de to da huset ikke holder sin værdi og der er et banklån ved siden af ( de laved selv papirerne). aftalen var at de deles 50/50 på banklånet og at vi betaler alle udgifter på huset og at vi har forkøbsret til huset i fire år. så kommer det. pludselig ud af det blå får vi en mail fra hendes x mand i feb.2017 om at han ikke vil være med til den aftale mere og forlanger huset sat til salg og at vi skal betale ham husleje .. derefter kontakter vi deres bank og får lov til at overtage huset til den restgæld der er , så syntes vi jo at problemet var løst men nej . nu forlanger han også at vi skal overtage hele deres banklån. huset skyldes der 1.100.000kr i og er blevet vuderet til 750.000kr i dag altså 350.000kr under. banklånet er på ca. 300.000kr . vi og banken har tilbudt ham en ordning på banklånet hvor han betaler 1/3 og vi betaler 2/3 . og vi overtager huset til restgælden på 1.100.000kr . altså vi sparer ham for 400.000kr plus udgifter til ejendomsmæler . syntes jo faktist at det er et rigtig godt tilbud han får . men det har han afslået og står fast på vi skal overtage det hele. hvad gør vi ? føler at det kun er chikane da han har hørt at vi skal giftes. de hæfter gensidig for banklånet . er det noget skifteretten kan fastsætte ? eller skal vi ud og bruge en masse penge på advokat ? mvh. flemming

Emil

Jeg ejer et hus sammen med min eks. vi blev skilt for 10 år siden. Har ikke kunnet /ville sælge da provenuet ikke var tilstrækkeligt til at dække lånet. Det ser ud som at vi kan det nu. Vi har ikke kunnet blive enige om en deling hverken dengang eller nu. Jeg har i årene betalt alle afdragene ejendomskat, og 1/2 ejendomsværdiskat, og kun fået 1/2 fradrag for renterne. Al vedligehold er afholdt af mig. Min eks har skrevet under på lånedokumentet og på et pant til sikkerhed for en erhvervs- kassekredit til min virksomhed som er personligt ejet. Hvordan står jeg nu mht deling af provenu/evt gæld og afregning af pantet som banken kræver ved salg af huset. Håber det er nogenlunde klart.

Helle olsen

Hej har en fælles gæld med min x mand fra en tvangsaktion.. får så i dag brev fra retten om at de skal lave en udlægsforretning for at gælden ikke forældes (25 år). Taler med min x mand som er meget kort for hovedet og ikke har fået indkaldelse. Ringer til firmaet som fortæller mig at det kun er mig der stå som skyldner nu, han kan ikke sige hvorfor, for gælden er ikke blevet delt, men jeg står altså alene for det nu.. har så en gammel dombogsført bodeling hvor min x mand faktisk skal overtage alt vores fælles gæld mod at jeg frasagde mig hustru bidrag.. han har intet betalt på vores fælles gæld siden, så nu er jeg igang med at finde ud af hvor meget vi faktisk står for sammen eller hvor meget han har fået "slettet" eller hva han nu har gjort. Men hvordan kan det lade sig gøre at han er "sluppet" ud af gælden fra tvangsauktionen uden jeg har hørt noget.. skal maile alle papirerne ind til det firma som har vores gæld stående og så ville han prøve at finde ud af hvordan tingene hænger sammen.. men er faktisk i chok for hvordan kan det lade sig gøre.. jeg betaler af på gælden fra et andet pantebrev som vi fik fra det hus vi boede i da vi blev skilt, men der står så også i vores bodeling at det pantebrev overtog han så jeg har ikke skrevet under på noget, så har fået firmaet til at sende mig en kopi hvor jeg kan se om det er min underskrift.. han har en gang forfalsket min underskrift så er meget spændt på at se denne underskrift.. men synes godt nok at det hele er lidt/ meget mystisk... men ville være dejligt hvis i ku svare på hvordan han er kommet ud af gælden vedr. Transaktionen når jeg intet har hørt om det .. vi Helle Olsen

Daniel

Hej Karen, Jeg blev skilt for 2 år siden, vi fik opdelt gælden af banken da jeg havde muligheden for at modtage et beløb fra mine forældre og betale min del af boligbank lån ud og x's del blev til et forbrugslån på 145.000.... hun flyttede i lejlighed og jeg blev i huset med hende på skødet, banken ville alligevel ha' at vi kryds kautionerede... så vi fik lavet en bodelingsaftale via advodan, hvor det er skrevet at ejendommen er overdraget til mig selv om kreditor ikke acceptere et debitor skifte, samt at fradrag tilfalder mig da jeg afholder alle udgifter... til slut er det aftalt at vælger jeg at sælge ejendommen, så tilfalder provenuet mig... så alt er godt på den måde.... nu har jeg haft 3 ejendomsmæglere ude og vurdere, efter et salg vil der ca. Være 100.000 i overskud, penge som jeg kunne komme videre for.... jeg foreslår dette for banken, at sælge huset mod at krydskautioneringen også falder bort.... men nu vil banken at provenuet bruges til at nedbringe min x's gæld på 145.000 da vi stadig har solidarisk hæftelse... deres argument er at bodelingen via advokaten kun er noget vi har aftalt indbyrdes og ikke med banken..... kan de det?? Jeg føler mig total bundet uanset hvordan jeg drejer det...

Daniel

Hej Karen. Dette område trænger virkelig til en kraftig præcisering af ordet 'solidaritet'. Jeg står lige nu med en ekskone, der bevidst er ved at køre mit økonomiske liv i sænk, blot fordi hun kan. Det mest vanvittige er at hun ikke engang skal gøre sig umage, for at drage størst muligt nytte af gældende regler. Ekskonen har slået vores hus op på "dingeo.dk" og "har fundet ud af" at huset derinde er vurderet til 1,3 million mere end de mæglerne vi har haft ude at vurdere huset. Hun vil se penge, penge hun på magisk vis kan trylle frem på en yderst tvivlsom hjemmeside... Det er det jeg er oppe imod. Jeg kæmper med næb og kløer for at huset ikke skal ende på tvang, hvorfor jeg ser mig tvunget til at betale for alt hvad den solidariske gæld vedrører. Min ekskone påstår at hun ikke kan starte et nyt liv og betale for huset samtidig. Kan det virkelig være rigtigt at jeg oven i at stå alene i solidariteten, skal betale hende en fiktiv husleje for at bo i et hus hvor jeg i forvejen dækker alle udgifter?

Karen Wung-Sung

Kære Daniel, Såfremt du bor i jeres fælles hus, så er din ekskone forpligtet til at betale halvdelen af ejendomsskatten, husforsikringen og terminerne. Du skal betale den anden halvdel, samt forbrugsudgifter, og derudover skal du svare en husleje til hende, svarende til halvdelen af hvad huset ville kunne lejes ud til. Såfremt hun slet ikke betaler, må regnestykket afvente den endelige bodeling, og du skal naturligvis ikke betale noget løbende til hende. Hilsen Karen Wung-Sung

Elisabeth

Tilføjelse til mit første indlæg. Jeg har fundet følgende på en anden side om gæld, man hæfter solidarisk for, ....men det fremgår ikke, hvordan man gør: "Så længe begge parter betaler lige meget, er det jo fint. Desværre opstår der ofte situationer, hvor den enes økonomiske situation ændrer sig og det kan betyde, at betalingsaftalen ikke kan overholdes. Så skal du sikre dig at få de penge tilbage, som du har betalt mere end den anden part." Jeg vil NATURLIGVIS meget, meget gerne have de penge tilbage, som jeg har betalt 'for min eksmand'. Hvordan gør jeg ?

Elisabeth

Hej. Min eksmand og jeg ejer et hus sammen og hæfter solidarisk for banklån og kreditforeningslån. Da vi blev skilt i august 2014, og jeg fraflyttede huset, ville min mand blive boende for at sætte huset i stand og holde haven. Det blev aftalt med banken, at vi hver især skulle indsætte 3500 kr. på en fælles budgetkonto, hvorfra bliver trukket penge til bank, kreditforening og ejendomsskat. Så vidt så godt. Men! : min eksmand rendte hurtigt fra alle aftaler, gjorde ikke hus og have i stand, flyttede i lejlighed OG stoppede med at betale til den fælles budgetkonto. Det vil sige, at jeg siden da har måttet betale 2 x 3500 kr. til den konto hver måned for at undgå en tvangsauktion. Det har jeg udelukkende kunnet gøre, fordi jeg pludselig arvede nogle penge. Formuen svinder ....jeg kan ikke holde ud, at det mine forældre sparede sammen går til at betale (også) min eksmands gæld. Han har et vellønnet job, en lav husleje...og ville nemt kunne betale sin del hver måned. Når hans økonomi er god, hvorfor har banken så ikke pligt til at trække ham for det aftalte beløb hver måned? Jeg ønsker at vide, om jeg har ret til at forære min formue bort, når jeg har gæld? : jeg har en datter som skal i gang med en lang uddannelse her til sommer, og jeg vil så gerne give hende stort set alt, hvad jeg har arvet, så hun ikke må optage så megen studiegæld, at hun nærmest aldrig kan blive gældfri. Når/Hvis jeg giver hende pengene, skal jeg leve af min førtidspension. SÅ KAN JEG IKKE LÆNGERE BETALE BÅDE MIN EKSMANDS OG MIN EGEN GÆLD. Skal banken så ikke sørge for at inddrive de manglende indbetalinger hos min eks-mand? Jeg kan jo til den tid dokumentere min indkomst og mine udgifter, og det vil være synligt for enhver at jeg allerhøjest kan betale af på min egen del af gælden. Hvis jeg ikke forærer min arv bort (hvis jeg ikke har lov til at gøre med min formue, som jeg vil), er der så en anden måde hvorpå jeg kan sikre at den ikke bliver brugt til bl.a. at gøre min upålidelige eks gældfri? Hilsen Elisabeth B. Jensen

Søren

Min kæreste har særeje på huset, og har et et forholdsvis stort lån sammen med eksmanden, som de optog da de byggede om, nu 4 år efter, stopper han så med at betale hans del af afdraget, fordi han mener at noget af lånet ikke vedr. ombygningen, og så ikke ønsker at betale nær så meget i afdrag. Han har i de 4 år indbetalt til min kærestes konto, hvor hun så har betalt hele afdraget fra. Han har ikke betalt siden november Begrundelse for dette er at hans advokat har sagt at han ikke skulle, og vi hører det først nu, efter at min kæreste ved gennemgang opdager han ikke har indbetalt til hendes konto. Huset er forøvrigt garanti for lånet.

Ivan

Min datter og hendes mand er blevet skilt og har et fælles hus som de formentlig kan sælge uden tab. Under ægteskabsperioden har de optaget et SU forbrugslån i min datters navn, kun hun har underskrevet. Når der skal foretages bodeling, skal denne gæld så afvikles inden evt. overskudsdeling eller hænger hun selv på denne gæld? Mvh Ivan

Hanne Bøgsted

Hej! Jeg har et spørgsmål om kaution! Min datter og hendes x kæreste( de var ikke gift) Har haft købt hus sammen, de kautionerede begge for lånet i banken. Nu er de gået fra hinanden, så er spørgsmålet kan de på en eller anden måde blive af med den fælles kaution, så de kan blive skilt ad ordentligt? Håber i forstår hvad jeg mener! Mvh hanne Bøgsted

Lotte

Hej Min søster har netop anmodet sin mand om skilsmisse. De er insolvente, har gæld i bil, forbrugslån, studielån og overtræk på kassekredit. Hvordan er min søster stillet i forhold til deling af gæld hvor en meget stor del, på meget kort tid, skyldes spil over nettet fra mandens kreditkort. Vi taler ca. 60.000 på få måneder. Hæfter de fælles for al gæld på fælleskonti til trods for det? Han ved at hun sjældent besøger netbank og derfor ikke er vidende om hans overforbrug. Vh Lotte

K. Jensen

Hej. Ved salg af hus er der blevet en gæld på 200.000 kr. Parret var ikke gift. Banken har oprettet et lån, hvor begge kautionerer for hinanden. Han tjener mest og har tilbudt banken at betale 3/4 af beløbet for at blive løst fra kautionsforpligtelsen. Mod at hun får den sidste 4.del som personligt lån. Banken har afvist dette. Ser du andre muligheder for at få gælden delt? Hvis han overtager hele gælden, kan han så gøre krav overfor hende? Og hvordan gøres det?

Karen Wung-Sung

Tak for din mail. Det er op til banken at beslutte om de vil dele gælden op. Hvis det ender med, at han betaler alt gælden, så har han et krav på de kr. 100.000, som hun skulle have haft betalt. Han vil kunne gå i fogedretten og forsøge at inddrive pengene, men hvis hun ikke ejer noget, så kan det blive meget vanskeligt. Min bedste anbefaling er at fortsætte en dialog med banken, og så alene betale for sin del af gælden. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Anja

Min kæreste købte hus og tog lån i banken med sin ekskone da de var gift, de hæfter begge to på både skødet og lånet, hun har fået halvdelen af fradraget i de syv år de har været skilt. Nu vil vi gerne sælge og videre med vores liv, ligesom hun er det, de kommer ud med en gæld som vi troede de begge to så skulle afdrage på, men nu vil hun blive erklæret insolvent, da hun siger hun ikke har noget, ender vi op med at stå med hele gælden så hvis vi sælger? Venligst Anja

Agnes

Hej Karen Jeg og min ex købte et hus for 8 år siden og på skødet vi lavede, står jeg som 80 procent ejer og han 20, da han ikke var færdiguddannet på det tidspunkt. Det var meningen, at vi skulle få lavet det om med tiden, men mener ikke vi har det. Huset er nu til salg og været det et år uden der sker noget. Hvis vi får det solgt, kommer vi ud med et tab på 500.000 da vi har et kæmpe boliglån. Kan jeg komme til at hæfte for 80 procent af det lån, hvis han vælger ikke at være fair 50/50? Vh Agnes

Karina

Min kæreste optog fælles lån med hans x kæreste i 2001 og hun stoppede med at betale til det stort set med det samme. Hendes gæld er størst fordi hun fik en bil med da de gik fra hinanden. Min kæreste har betalt sin del og i 2005 blev hendes del overført til ham og han har nu været i fogedretten et par gange pga det. Han er erklæret insolvent. Er der nogen måde man kan få hende til at betale? Min kæreste har ikke i sinde at betale en krone af hendes del. Hun er gift nu og de har hus, hest og båd men det står selvfølgelig i mandens navn. Mvh.

Maja

Hej! Min eks-kæreste og jeg ejer et hus sammen, som nu har været til salg i 2 år. Vi har løbende sat prisen ned, og jeg nægter at sætte prisen længere ned nu og få mere i gæld. Vi har før lavet mundtlige aftaler omkring deling af gæld, som han er løbet fra hver gang. Nu vil han gerne indgå en ny aftale omkring deling af gæld, hvilket jeg vil have nedskrevet. Skal der stå noget bestemt i sådan et dokument, før end jeg kan tage det med i retten, hvis det skulle komme så langt? Vores bank vil gerne dele restgælden hos dem mellem os.. Hilsen Maja

Karen Wung-Sung

Kære Maja, Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår dit spørgsmål. Hvis banken vil dele jeres gæld op, synes jeg det vigtigste må være at få dem på banen, og få delt den gæld fra, som du skal have. Hvis de ikke vil frigøre dig for den resterende del, inden ejendommen er solgt, vil jeg anbefale, at I kontakter en advokat, således at I sikrer, at aftalen bliver juridisk bindende. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Lisbeth Holm

Hej! Min kommende ex og jeg har en hel del fælles gæld.... Men jeg ville kunne betale af, samt blive boende i huset hvis jeg havde hele rentefradraget, kan man det skattemæsigt ? Jeg er ikke sikker på, om han ville betale af, hvis gælden ikke kunne deles op. Han er psykisk meget ustabil, vil ikke blive boende i huset, men synes at vores datter og jeg skal blive boende. Der er absolut ingen friværdi i huset ... nærmest negativ ...

Karen Wung-Sung

Kære Lisbeth, Sålænge I fortsat er gift er der intet i vejen for, at du får hele rentefradraget. Hvis I bliver skilt, og hæfter 50/50 for gælden, så skal I som udgangspunkt begge have halvdelen af rentefradraget. En undtagelse hertil er hvis I har indgået en aftale om, at det er dig, som skal overtage gælden. Eksempelvis efter aftale med banken. Men det formoder jeg ikke er det, du ønsker. Jeg vil anbefale, at huset bliver vurderet, og gælden gjort op, og I så får en drøftelse med banken omkring dine muligheder for at udtage huset, og hvad der skal ske med restgælden. Det er vigtigt, at I får lavet en skriftlig aftale, mens I kan tale sammen. Du er velkommen til at kontakte mig på tlf.nr. 59434445, hvis det giver anledning til yderligere spørgsmål. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Rene Hansen

Min kone og jeg blev skilt i 2013. Vi havde fælles hus, som jeg betalte halvdelen af ydelserne til samt børnebidrag indtil februar 2014. Herefter flyttede jeg ind i vores fælles hus og har herefter selv afholdt alle udgifterne til lånene. Huset står til salg, og med lidt held bliver det snart solgt, dog med en restgæld på ca 300.000. Bank og kreditforening vil ikke spiltte eventuel restgæld op i seperate lån. Min ekskone har meddelt at hun ikke betaler en krone på den blivende restgæld og at det hele hænger på mig. Og at hun i og med hun ikke har betalt sin del af afdragene siden 2014 ikke længere er forpligtet så vidt angår huset. Er dette korrekt ?

Birgit Mogensen

Er det muligt at få delt gælden til kreditforeningen i forbindelse med salg af bolig efter en skilsmisse? Hvis f.eks huset bliver solgt til mindre end gælden til kreditforeningen.

Gitte

Hej igen Tak for svar. Har tidligere stillet et spørgsmål om jeg hæftede for min mands gæld hvilket du svarede at jeg ikke gjorde. Derimod vil jeg ved en boslodsudveksling af min bodel skulle afgive min del, betyder det så at jeg skal give ham alt mit overskud ved salg af huset og at han beholder sin halvdel? Hilsen Gitte

Gitte Faurbye Hansen

Hej Min mand vil skilles. Vi har haft et hus i 20 år men da min mand blev selvstændig købte jeg huset og står som eneejer på skødet. Vi hæfter begge for lånene i Totalkredit for ialt 1.250.000. Han gik konkurs for 6 år siden og står i dag med en gæld på ca.700.000. Han har søgt gældssernering men han afslog igen da det månedlige beløb beløb sig til 8.0000kr hvilket vi havde råd til. Mit spørgsmål er derfor om jeg også hætter for hans gæld fra konkursen

Karen Wung-Sung

Kære Gitte, Tak for din mail. Du hæfter ikke for din mands gæld, da man har særråden og særhæften under ægteskabet. Ved skilsmissen skal jeres respektive bodele gøres op, altså hvilke aktiver og passiver I hver især har. Jeg har ikke kendskab til jeres økonomi, men hvis din bodel eks. er solvent p.g.a. huset, og din mands bodel er insolvent p.g.a. sin tidligere gæld, så vil der ske deling, boslodsudveksling, af din bodel, hvorimod din mand beholder sin. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Gerda Michaelsen

Jeg er blevet skilt for nogle måneder siden. Vi ønsker begge at sælge vort fælles hus, men kan ikke blive enige om udbudsprisen. Min Ex har bestemt en pris, som tilsyneladende er for høj. Huset har været til salg i 12 måneder til denne pris og huset er ikke blevet solgt. Jeg vil gerne have udbudsprisen sat ned i håb om at dette kan bevirke et salg. Min Ex vil ikke regulere prisen. Er det muligt at tvinge ham til at nedsætte prisen? Vi har endnu ikke gennemført en bodeling. mvh Gerda

Karen Wung-Sung

Kære Gerda, Tak for din mail. Der giver anledning til lidt flere spørgsmål, inden jeg kan svare. Har I drøftet prisen med ejendomsmægleren? Såfremt formidlingsaftalen er udløbet eller snart udløber har I jo mulighed for at få en anden mægler til at vurdere ejendommen med henblik på salg. Jeg er ikke klar over om en af jer stadig bor i huset, da det kan have betydning for om man ønsker at sælge eller ej. Hilsen Karen Wung-Sung

Gerda Michaelsen

Tak for hurtig respons. Vi har drøftet prisen med 2 forskellige ejendomsmæglere, men min Ex vil ikke under nogen omstændigheder gå med til at sætte prisen ned. Han bebor stadig huset. Jeg er flyttet i en lejlighed. mvh Gerda

Karen Wung-Sung

Kære Gerda, Det kan lyde som om, at han ikke har så travlt med at sælge, da han bor godt. Du bør sikre dig, at han betaler husleje til dig, for den del af huset, som er dit, og som han bebor. Hvis han ikke gør det allerede, så kan det måske hjælpe på villigheden til at sælge. Hvis det er en urealistisk pris han ønsker, så skal det sættes ned, og hvis han ikke vil være med frivilligt, så må du anmode skifteretten om at være behjælpelig. Held og lykke. Hilsen Karen Wung-Sung

Bente Mouridsen

Efter en tvangsauktion i 1991 med solidarisk hæftelse af kreditforeningslån og skilsmisse i 2004, er mit spørgsmål: bliver man ikke registreret i rki ved en tvangsauktion? Kan min eks slippe for den fælles gæld ved at bo i udlandet.

Kitt Johansen

Efter 4år har min ex lavet en tinglyst bodeling så han får min del af huset. Nu vil banken ik frigive mig som debitor. Har de ret til det? Kh Kitt

Karen Wung-Sung

Kære Kitt, Den anden parts udtagelse af ejendommen, vil ske under forudsætning af, at banken har givet deres tilsagn til gældsovertagelse. Hvis dette ikke er sket, og banken nu ikke vil frigive dig, så lyder det umiddelbart som om, at forudsætningerne for aftalen er bristet. Du skriver ikke hvem der har lavet bodelingsaftale, om det er jer selv eller der har været en advokat involveret. Heller ikke hvad banken oprindeligt har sagt/godkendt, hvorfor jeg ikke helt kan svare på dit spørgsmål. Du er velkommen til at vende tilbage med flere oplysninger. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

jan Hansen

Hej Min kæreste og hendes ex mand har oprettet og betaler af på en fælles boligkredit og et boliglån, samlet gæld ca. 300.000 kr., min kæreste har tilbudt at betale sin del ud og derved komme videre. Hun er den som tjener mindste af de to og banken har sagt god for en opdeling af lånene (skriftligt). Hendes ex mand har for 4 uger siden via sms sagt god for en opdeling. Nu ca. en måned senere vil han vente med dette indtil deres hus er solgt eller lejet ud (kan jo have lange udsigter). Min kæreste bliver fortvivlet og trist ved, at kunne se frem til påløbende renter og en større gæld på de to lån, det vil ske. Spørgsmålet er: Kan banken løbe fra en aftale?, kan ex manden løbe fra en skriftlig aftale og hvordan kan de eventuelt sagsøges og hvordan gør man det?, og hvordan vil du se mulighederne for min kæreste i at komme videre gældsfri, hvilket jo egentligt var afklaret og aftale parterne imellem? Kan man klage over bankrådgivningen, hvis banken løber fra en skriftlig aftale. VH Jan

Karen Wung-Sung

Kære Jan, Jeg vil anbefale, at I kontakter banken igen. Der er intet i vejen for, at de frigør din kæreste som meddebitor på gælden, hvis hun kommer med halvdelen, uanset at hendes eksmand vil vente lidt. Jeg tænker, at de må have et ønske om dette, i stedet for en gæld, som måske kan ende med at blive misligholdt, hvis din kæreste stopper med sine afdrag. Jeg mener umiddelbart ikke, at omkostningerne i forhold til at køre en sådan sag vil stå mål med det som din kæreste vil få ud af det. Udgangspunktet er jo, at de er solidarisk hæftende, og det har de skrevet under på. Mit bedste bud er derfor at lægge lidt pres på banken. Held og lykke. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Kim Pedersen

Hej. Jeg er blevet skilt for noget tid siden. Det blev sådan at jeg fik lov at blive siddende i huset mod at min eks kautionerede for det. Så jeg betaler min gæld til realkredit. Vi har så et fælles boliglån i banken på 390.000 og har indgaet en fatale med banker om at indbetale 4500 kr om måneden altså 2100 kr hver. Nu har min eks så lige sent mig en SMS hvor hun skriver hun har stoppet betalingerne grundet at jeg er ved at bygge om og har planer om at flytte sammen med min nye kæreste. Nu har banken så grebet fat i mig og siger jeg skal betale det fulde beløb. Det sku da ikke fair. Jeg står med en afdragsfrihed der forsvinder om lidt. Jeg har ikke råd til de 2100 mere også. Så hva skal jeg gøre og hva kan jeg gøre. Tænker min eks kan da ikke bare rende fra sit ansvar på den måde og med den begrundelse. Mvh Kim.

Kim Pedersen

Hov. Der skulle stå 4200 kr og ikke 4500 kr. Kim

Karen Wung-Sung

Kære Kim, Jeg er ikke klar over om, I har lavet en bodelingsaftale, hvor ejendommen er blevet vurderet og hvor du har fået overdraget ejendommen, eller hvordan I er kommet frem til, at I fortsat skal være fælles om boliglånet. Banken har fortsat ønsket jer begge som debitorer, således, at de sikrer sig, at de kan få hele ydelsen fra den ene part, såfremt den anden part ikke betaler. Hvis du betaler hendes del, vil du have et krav mod hende. Hvad du kan gøre afhænger af, hvad I har aftalt, da du bliver i huset, hvorfor jeg ikke kan rådgive dig nærmere herom. I sidste ende kan det blive nødvendigt at indbringe sagen for skifteretten. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Leif Pilgaard

Min datter er blevet skilt, og er på nuværende i gang med deling af diverse poster, herunder en bil, hvor kun hendes nu tidligere mand står på købekontrakten. Hæfter de solidarisk for restgælden. Mvh. Leif Pilgaard

Lisette Gylden

Min mand og jeg blev s kilt i marts 2016 og står tilbage med en stor gæld. Vi har begge underskrevet et brev hvor der står at min ex betaler halvdelen af gælden og hver måned vil overføre halvdelen af afdragende til mig. Jeg står på det meste af gælden da min ex ikke har kunne låne noget. Hvordan undgår jeg at stå med hele gælden alene? I denne måneden (nr. 2) har han intet betalt og er tavs. Hvordan kan jeg juridisk sikre mig selv at jeg ikke skal betale mere end halvdelen? På forhånd tak

Karen Wung-Sung

Kære Lisette, Jeg er ikke klar over, hvordan det brev I har underskrevet er udfærdiget, men det der er vigtigt er at sikre dig, at du efterfølgende vil kunne komme efter din eksmand, såfremt du måtte have betalt mere end ham, og du eventuelt vil kunne indbringe kravet for fogedretten. Du bør løbende undersøge om gælden kan opdeles mellem jer, og sikre dig at banken kender jeres aftale. Du bør overveje om han i stedet skal betale halvdelen af afdraget til banken, så føler han sig måske mere forpligtet. Hilsen Karen Wung-Sung

Helle Andersen

Ved skilsmisse er der et fælleslån med solidarisk hæftelse. Vi har aftalt at jeg mod betaling af en del af lånet kan slettes som debitor. Banken oplyser, at de vil sende mig en mail, ifølge hvilken jeg er slettet som debitor. Jeg har fra anden side fået oplyst, at gældsbrevet skal kvitteres og min x skal sørge for inddækning af resten af lånet evt. ved optagelse af et nyt lån. Så mit spørgsmål er: Hvis jeg indbetaler og kun modtager en mail fra banken, er jeg så juridisk ude af gældsforholdet, eller kan banken om en given tid komme tilbage til mig og anmode mig om at inddække den eventuelle restgæld?

Karen Wung-Sung

Kære Helle, Du bør rette henvendelse til banken omkring din bekymring. Banken kan oplyse om de kan ændre debitorforholdet, eller om de er nødt til at lave et nyt lån. Når du er frigjort for din hæftelse vil det ligeledes fremgå af dit kundeengagement i banken og i din skattemappe. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Helle andersen

Tak for dit svar. Men min bekymring går på, om det er nok med en mail fra banken om at de vil slette mig, for hvis de ikke får det gjort fremstår jeg jo stadig på gældsbrevet. Kan jeg derfor "kræve" at der ændres på dokumentet evt. Ved gældsovertagelses erklæring eller lign. samtidig med at jeg indbetaler. Mig bekendt må/kan man ikke ændre på en indgået aftale uden ny underskrift af den person der skal overtage engagementet. Hvæser Helle

Karen Wung-Sung

Jeg tør ikke udtale mig på en banks vegne. Du bør sikre dig, at du modtager behørig dokumentation på, at du er frigivet for hæftelsen. Hvilken dokumentation må så være op til banken. Det er min erfaring, at der er forskel på bankerne, og om hvorvidt det kræver ny underskrift eller ej. Men igen det er et forhold du må tale med banken om. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Maria

Min mand har et gammelt huslån sammen med sin eks kæreste som de er solidariske overfor hinanden med. Det lån spænder fuldstændig ben for ham og jeg, da banken slet ikke vil dele det. Vi har ville betale hans andel ud, men de ville ikke godkende eks kæresten som ene låner. Nu har vi pr papir ville skrive et fam medlem på hans gæld, sådan så hans navn ikke stod der mere og han ligesom var gældsfri så vi kunne købe hus, men ikke engang det ville de. Forstår ikke hvorfor de ikke kan gøre det, så længe de får deres penge er det vel lige meget hvilket navn som der står på lånet ? Bankerne er meget imod det lån og det bremser os konstant mht at købe hus. Vi taler om at hans andel er 130.000kr, hvad er så slemt i det ? Og hvor er det dog bondefangeri at man ikke kan dele det lån op men at det nu skal bremse os i endnu 8 år, of allerede har gjort det i 2. Det da ikke rimeligt ?

Karen Wung-Sung

Kære Maria, Tak for din mail. Jeg kan godt forstå, at I er frustreret. Der er desværre ikke så meget at gøre. Din mand og hans ekskæreste har skrevet under på lånet sammen, og er derfor solidatisk hæftende. Det er op til banken at bestemme om de vil opdele gælden. Her ser de på begges betalingsevne og vilje. Det eneste I kan gøre er at vedblive med at tage en snak med banken. Måske har I mulighed for at låne din mands del af lånet et andet sted fra, og I så kan tilbyde, at I vil indfrie halvdelen, såfremt han bliver skrevet af lånet. Dette kan familiemedlemmet måske være behjælpelig med. Held og lykke. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Thomas Kofoed

Hej. Jeg blev skilt for 3 år siden og vi delte det meste. Men forbrugsgælden ville hun ikke betale. Jeg fik dog trumfet igennem at hun i det mindste kunne betale noget af det. Det skrev hun under på som vi lavede sammen og skrev under. Men da hun så skulle igang med at betale kneb det. Beløbet er på 15000 og der er nu gået tre år. Der står på aftalen at den skal være betalt senest d. 1/2-18. Så mit spørgsmål er.... Gælder aftalen stadigvæk og har jeg et juridisk argument for at hun skal betale det hun har skrevet under på? For nu har hun fået advokat på og nægter alt. Hvis jeg skal i retten eller lignende har jeg behov for at vide om at de penge jeg bruger på det vil give pote. M.v.h Thomas Kofoed

Rikke

Min kæreste er blevet skilt - ejer fortsat hus , som er sat til salg, samt bil m ex. Der er lån i bilen. Han vil gerne ud af d med bilen nu... Ikk interesseret i at overtage bilen. Hans ex vil enten fortsætte m fælles eje af den, eller overtage d mod han betaler halvdelen af restgælden til hende kontant... Han vil bare gerne sælge den og så deler de evt restlån... Kan hun nægte at sælge den? Vel ikk korrekt han skal betale halvdelen af restlån til hende for at kom ud af det???

Karen Wung-Sung

Hej Rikke, Bilen skal vurderes efter hvad den er værd i fri handel. Din kæreste kan ikke kræve, at den sælges, hvis hans ekskone ønsker at udtage bilen til denne værdi. Når der er mere gæld i bilen, er det vigtigt, at din kæreste sikrer, at han enten betaler sin del af restgælden ind på lånet, og herefter bliver frigivet for resten af gælden, eller at restgælden bliver delt op mellem dem. Han vil ikke blive frigivet, hvis han betaler sin del kontant til ekskonen, så det skal han ikke gøre. Hvis hun ikke vil være med til det, må den sælges. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Thomas

Du nævner i et svar ovenfor, at banken kan bestemme at den ene part kan blive slettet fra en solidarisk gæld, hvis denne part indfrier sin halvdel. Min situation er at min eks. ikke vil betale sin halvdel af gælden, selvom banken faktisk har akcepteret at oprette to uafhængige lån, så den solidariske hæftelse ophæves, hvilket jo er alletiders mulighed for at vi begge kan komme videre. Banken vil imidlertid kun gøre det hvis min eks. og jeg kan blive enige om en fordeling og her ønsker hun en skæv, og for mig urimelig fordeling. Jeg mener at en 50/50 fordeling er den korrekte. Er det bankens beslutning at gøre dette eller kræver det min eks.'s akcept ?

Karen Wung-Sung

Hej Thomas, Jeg vil foreslå, at du i din situation får talt med banken om, hvad de kan hjælpe med, og hvilke muligheder der kan være. Jeg er ikke klar over, hvad bevæggrundene er for en skævdeling af gælden, og måske kan banken være jer behjælpelig her. Din eks skal være indstillet på opdelingen af gælden, da hun jo skal underskrive, at hun får et lån i eget navn. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Andreas

Efter skilsmisse har jeg overtaget vores tidligere fælles lejlighed, hvor vi var insolvente så et salg var umuligt. Den eneste måde det kunne lade sig gøre på for banken var således at jeg nu er ene-debitor på lånet og min eks kautionerer for en del, svarende til halvdelen af den restgæld, der ville være kommet ud ved et salg. Da aftalen blev lavet lovede hun at vi naturligvis skulle få en aftale i stand, så hun på sigt får afbetalt "sin del" af gælden (det hun kautionerer for). Så snart lånet var ændret syntes hun pludseligt ikke hun kunne undvære så meget som en krone. Spørgsmålet er så: har jeg nogen former for muligheder for at inddrive det hun skylder? Boliglånet har jo sikkerhed i min bolig, så selvom jeg kunne stoppe betalingerne og dermed tvinge banken til at få hende til at betale hvad hun kautionerer for, så tager de jo nok også min bolig i samme ombæring.

Karen Wung-Sung

Hej Andreas, Din ekskone er frigivet som debitor på lånet, og er derfor ikke forpligtet overfor banken længere, udover sin kautionsforpligtelse. Det vil derfor ikke være en mulighed, at du stopper med dine betalinger, da det alene vil ødelægge din egen økonomiske situation. I har lavet en mundtlig aftale, som er bindende mellem jer, hvor hun har forpligtet sig til at tilbagebetale sin del af gælden. Som jeg forstår det har hun heller ikke modsat sig, at I har aftalt dette. Du har dog ikke mulighed for at få pengene inddrevet på dette grundlag. Jeg vil foreslå, at du forsøger at få din ekskone til at underskrive et gældsbrev med en tvangsfuldbyrdelsesklausul, så du kan få inddrevet pengene. Hvis hun ikke vil underskreve et gældsbrev, så kan du være nødsaget til at anlægge en sag mod hende. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

christina

Da vi købte hus, var det kun min mand, som stod på skødet. Vi blev gift og omlagde nogle lån og det skulle jeg skrive under på. Nu skal vi skilles, hvordan sikre jeg mig at jeg ikke kun hæfter for gælden ? Hilsen christina

Karen Wung-Sung

Hej Christina, Dette sker desværre ofte. Nogle gange er det dog alene en kautionsforpligtelse, den anden part har skrevet under på. Det kan måske også være tilfældet for dig. Ellers er udgangspunktet, at I er solidarisk hæftende for gælden. Uanset at ejendommen ikke også står i dit navn, så skal den medtages som et aktiv i din mands bodel, og er omfattet af jeres fælleseje. DIne oplysninger er lidt sparsomme, hvorfor jeg desværre ikke kan komme nærmere, hvad det reelt vil betyde for dig. Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 70301006. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Jannie Snor

Hej Skal den nye lov forstås på den måde at retten kan hjælpe parterne med at blive enig om gælden, men ikke hjælpe med at få gælden delt i banken? Vi er som sådan ret enige om at den skal deles 50/50, men min eksmand mener så også, at hvis banken ikke vil dele gælden, så vil han ikke betale. Så hæfter jeg jo for det hele i følge banken, hvilket jeg jo selvfølgelig ikke er interesseret i. Hvad gør jeg så??? Vh Jannie

Karen Wung-Sung

Hej Jannie, Ja, det er op til banken at bestemme om de vil dele gælden op. I er solidarisk hæftende, og banken kan derfor have en interesse i, at I begge fortsat står på lånet. Hvis det ender med, at det er dig, som kommer til at betale hele gælden, fordi din eksmand stopper med at betale, vil du have et krav på halvdelen hos din eksmand. Nogle gange vil bankerne være villige til at lave en aftale, hvor de vil dele gælden op mellem jer efter et stykke tid, hvis de kan se, at I begge har overholdt jeres betalinger til lånet. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Dorthe Jørgensen

Mind eksmand købte hus inden vi blev gift,og mit navn finder man ingen steder på nogen som helst papirer,så bliver vi skilt og huset kommer på tvang. Derefter får jeg skrivelse på at jeg hæfter for halvdelen af gælden,hvordan det? Når jeg aldrig har skrevet under nogen steder. Jeg skulle ikke være ejer af huset,for det det på tvangs som min eksmand sagde,så var der kun en der hæftede for gælden. Hvordan kan jeg så hæfte for det dag.... Vh dorthe,

Karen Wung-Sung

Hej Dorthe, Tak for dit spørgsmål. Udfra det du skriver kunne det lyde som om, at du på et tidspunkt har skrevet under på gælden i huset uden at komme på skødet, altså uden at blive ejer af huset. Det kan eks. være i forbindelse med omlægning af lån, at du er kommet til at stå på lånet også. Du bør anmode banken/realkreditinstituttet om at få dokumentation for, at du har skrevet under på gælden. Hvis du ikke har skrevet under, kan du ikke hæfte for gælden. Med venlig hilsen Karen Wung-Sung

Lene

Den nye lov tvinger ikke bankerne til at dele lånet i to så der ikke er solidarisk hæftelse mere, så det er vel ikke rigtigt det I skriver med at skifteretten kan adskille de to parters økonomier op, hvis banken fortsat forlanger to debitorer ?

Karen Wung-Sung

Du har ret i, at den nye lov ikke kan være behjælpelig med at få bankerne til at dele en fælles gæld op. Vi skriver, at gældsramte kan få hjælp til at dele gælden. Skifteretten havde ikke tidligere kompetence til at behandle insolvente boer. Skifteretten kan nu eksempelvis være behjælpelig med en intern fordeling af parternes gæld, eller være behjælpelig, hvis der eksempelvis er uenighed om den indbyrdes hæftelse for fælles gæld.

Dorthe Grønborg

Jeg har lidt svært ved at gennemskue om den lov kan bruges til at få fastsat en mere retfærdig fordeling af gælden et par kan stå med ved skilsmisse. Altså om den ene part feks kan idømmes til at overtage en større del af gælden end den anden hvis det er dennes skyld at gælden er opstået?

Karen Wung-Sung

Den nye lov kan desværre ikke bruges til at få løst dette problem. Udgangspunktet er, at det ikke har nogen betydning, hvem der er skyld i den oprindelige gælds opståen. Hvis begge parter har skrevet under på gælden, så er parterne solidarisk hæftende. Det vil dog altid være muligt for de to parter at indgå en aftale om skævdeling af gæld under bodelingen, men det er op til banken, hvorvidt de vil godkende denne aftale.

louise kjøller

Min veninde er blevet skilt. Hendes x og hende har et banklån på 300000 som er en restgæld efter boligsalg .. banken nægter at dele lånet ligesom hun heller ikke kan få lov at betale hendes del af lånet ud. Har hun nogen rettigheder ? Det har den betydning at hun snart ikke kan sidde i sin bolig som enlig mor til 2 . Mvh louise

Karen Wung-Sung

Hej Louise, Det er desværre op til banken at bestemme om de vil dele gælden op, eller om din veninde kan blive slettet for gælden ved indfrielse af halvdelen. Jeg vil dog mene, at hun står i en god forhandlingssituation overfor banken, hvis alternativet er, at de slet ikke får betaling. Indbyrdes parterne imellem er hun alene forpligtet til at betale halvdelen, og hvis hun betaler mere, vil hun kunne gøre et krav gældende mod sin eksmand. HIlsen Karen Wung-Sung

Lars S Andersen

Hejsa jeg står i et dilemma jeg er blevet skilt for 2 år siden og har fundet ud af min eks har underskrevet nogle lån uden jeg vidste noget om det nu står jeg så med en gæld på over 100.000 kr. som jeg først kendte til efter vi blev skilt. jeg har haft sagen hos politiet og de har snakket med min eks og vedkommende nægter selvfølgelig. jeg har fået de underkskrifter fra de forskellige lånefirmaer og kan nemt se at det ikke er min underskrift. hvad kan jeg gøre når politiet ikke vil hjælpe mig. skal man lave en underskrift sammenligning og så se at det ikke er mig eller hvordan kan man få hjælp. mvh. Lars S Andersen