PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Børnebidrag: Få svar på de 10 hyppigste spørgsmål

Som forælder har du pligt til at forsørge dit barn, uanset om du bor sammen med barnet eller ej. Men hvornår skal du som forælder betale børnebidrag? Hvad gør du, hvis den anden forælder ikke betaler det aftalte beløb? Og gælder reglerne om børnebidrag også bonusbørn? Få svar på det og meget mere her.

Advokat Karen Wung-Sung fra Advodan Holbæk får løbende mange spørgsmål fra forældre, som er i tvivl om reglerne om børnebidrag. Hun giver her svar på de 10 hyppigste spørgsmål om børnebidrag.

 

1. Skal der betales børnebidrag i en 7/7 ordning?

Som udgangspunkt skal der ikke betales børnebidrag, hvis barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos begge forældre, og I begge opfylder jeres forsørgelsespligt. Hvis barnet fx kun er 4-5 dage hos den ene forælder over en 14-dages periode, skal der normalt betales børnebidrag. Den forælder, som har barnet hos sig 5 dage eller færre over en 14-dages periode, opfylder som udgangspunkt ikke sin forsørgelsespligt. Spørg i Familieretshuset, hvis I er i tvivl.

 

2. Hvad er børnebidragssatserne i 2024?

Bidragets størrelse afhænger af, hvor meget den bidragspligtige tjener. Normalbidraget i 2024 ligger på 1.548 kr. om måneden, men det kan forhøjes, hvis den bidragspligtige tjener mere end 570.000 kr. om året. Du kan altid se de aktuelle bidragssatser på Familieretshusets hjemmeside.

3. Stiger børnebidragssatserne hvert år?

Satserne for børnebidraget bliver reguleret hvert år. Børnebidraget reguleres for, at beløbet ikke skal blive udhulet i forhold til inflation og de almindelige prisstigninger i samfundet.

 

4. Er der en øvre grænse for børnebidrag?

Som modtager kan du i visse situationer være berettiget til at få fastsat et børnebidrag, som er højere end normalbidraget. Det kræver, at den bidragspligtige, som kun har forsørgelsespligt over for ét barn, har en indkomst på over 570.000 kr. (i 2024). Hvis den bidragspligtige har forsørgelsespligt over for flere børn, skal indkomstniveauet være endnu højere.

Familieretshusets hjemmeside kan du se hvad grænserne er for at blive pålagt forhøjet børnebidrag. Familieretshuset indhenter selv økonomiske oplysninger fra SKAT.

5. Har min opsparing betydning for fastsættelse af børnebidrag?

Som bidragspligtig har din opsparing ingen betydning for fastsættelse af børnebidrag. Der bliver alene set på din indkomst.

 

6. Kan vi selv lave en aftale om børnebidrag, eller skal Familieretshuset ind over?

I behøver ikke at have en aftale, I selv laver, godkendt i Familieretshuset. I kan selv printe en aftale om børnebidrag fra Familieretshusets hjemmeside.

I skal dog være opmærksomme på, at det kan være meget vanskeligt efterfølgende at få ændret en privat aftale, og I skal derfor overveje, om I inden indgåelsen har behov for professionel hjælp.

Hvis Familieretshuset tidligere har behandlet en sag om børnebidrag, og du søger om ændring eller fastsættelse af dette bidrag, skal du i de fleste tilfælde betale et gebyr på 3.000 kr.

7. Koster det noget at få Familieretshuset til at fastsætte børnebidraget?

Hvis Familieretshuset tidligere har behandlet en sag om børnebidrag, og du søger om ændring eller fastsættelse af dette bidrag, skal du i de fleste tilfælde betale et gebyr på 3.000 kr. (i 2024).

 

8. Gælder reglerne for børnebidrag også bonusbørn?

Du har som forælder kun forsørgelsespligt over for dine egne biologiske børn. Det har derfor ingen betydning for fastsættelsen af børnebidrag, at du har bonusbørn, som du er med til at betale til.

9. Hvornår skal jeg betale uddannelsesbidrag?

Hvis et barn er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan Familieretshuset i nogle tilfælde fastsætte et uddannelsesbidrag. Et uddannelsesbidrag kan blive pålagt, indtil barnet fylder 24 år.

 

10. Hvad gør jeg, hvis børnebidraget ikke bliver betalt?

Hvis bidraget ikke bliver betalt til tiden, kan du anmode Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af normalbidraget. Udbetaling Danmark kan lægge ud for det, der svarer til normalbidraget og derefter opkræve beløbet hos den forælder, der skal betale bidraget.

Læs mere om børnebidrag og konfirmationsbidrag her

Vil du vide mere?

414 kommentar

Heidi

Hej. Har et spørgsmål om forhøjet børnebidrag. Børnenes far betaler pt børnebidrag til den yngste og uddannelsebidrag til den ældste. Den ældste er færdig på gym til sommer og vil så ud arbejde et år eller to. Tænker så ikke at far skal betale uddannelsesbidrag, men kan der kræves forhøjet børnebidrag til den yngste hvis eksen tjener over kr 540.000,-?

Line

Hej Jeg har en bonussøn som min kæreste betaler børnebidrag til men vi får ikke tøj med til lejligheder når vi siger vi skal noget og tøjet vi får med er meget hullet og gentagne gange for små. Udetøj skal vi bede om og så skal vi svare på alle mulig spørgsmål om hvad vi skal. Vi er ude og købe tøj til ham hver gang vi skal noget selv om hun har vidst i god tid vi skulle noget. Kan han søge om ikke at betale børnebidrag også vi selv sørger for tøj og det vi skal bruge til ham?? Mvh...

Anna Øding Hansson

Kære Line Det er korrekt, at moderen skal sørge for at sende alt nødvendigt tøj med på samvær, det være sig også behørigt overtøj til årstiden. Såfremt moderen efter gentagne opfordringer fortsat ikke medsender overtøj, må din kæreste indkøbe dette selv, og modregne beløbet i børnebidraget. Indbringer moderen sagen for Familieretshuset, vil faderen skulle kunne dokumentere opfordringerne samt kvittering for indkøb af tøj. Med venlig hilsen

Maja

Hej - jeg blev skilt efter den nye ordning med børnepenge trådte i kraft. Jeg har dog fået tildelt alle børnepengene permanent, efter aftale med børnenes far. Men nu vil han så ikke betale børnebidrag, fordi han mener jeg har fået det jeg har krav på. Vi har børnene i en 9/5 ordning - hvor jeg har dem mest. Han har dog ikke haft dem de sidste fire måneder - grundet arbejde. Spørgsmålet er - kan han sige at hans del af børnepengene er det samme som børnebidrag? Det er mig der betaler det hele til børnene. Han står kun for de dage han har samvær med dem.

Anna Øding Hansson

Kære Maja Nej, børne- og ungeydelse er ikke det samme som børnebidrag. Du har krav på børnebidrag helt uafhængigt af børne- og ungeydelsen. Faderen kan desuden heller ikke tilbagekalde aftalen om at hele børne- og ungeydelsen skal tilfalde dig, da en sådan ændring (igen) kræver enighed. Uanset jeres aftale havde du imidlertid været berettiget til hele børne- og ungeydelsen, henset til at du har børnene minimum 9 ud af 14 dage. Med venlig hilsen

Karen

Børnebidrag. Min søn bor ved sin far. Faderen tjener over 800.000 årligt. Er der forskel på børnebidraget, som jeg f.eks. skal betale. Hvis modtageren tjener 200.000 eller som her over 800.000kr om året?

Jackob

Hejsa. Hvordan er reglerne i forhold til, hvis man gøre en kvinde gravid i Tyskland og hun ønsker at beholde barnet, men det gør manden ikke. Er man stadigvæk tvunget til at skulle betale nærme og andre ydelser?

Christina

Hej Familieretshuset har truffet afgørelse om, at min eksmand skal betale børnebidrag +200% til vores to børn fra og med maj 2022, men han betaler ikke. Opkrævning er derfor overgået til Udbetaling Danmark for to mdr. siden, men sagsbehandlingen går meget langsomt, og jeg har endnu ikke modtaget noget, heller ikke normalbidraget. Hvad sker der, hvis børnebidrag for 2022 først udbetales i 2023, skal mine børn så betale skat, da børnebidrag for både 2022 og 2023 så vil overstige deres skattefradrag? Hvad er sagsgangen i Udbetaling Danmark og Gældsstyrelsen? Hvor lang tid kan der gå, før der fx laves lønindeholdelse, og er man så sikret en stabil overførsel?

Anna Øding Hansson

Kære Christina Mit umiddelbare svar vil være, at børnebidrag udbetalt i 2023, men hørende til 2022 vil indgå i børnenes skatteopgørelse for 2022. Jeg vil imidlertid råde dig til at kontakte skattestyrelsen herom. Normalbidraget er skattefri indkomst, hvorfor det alene vil være bidrag ud over normalbidraget der vil blive beskattet hos barnet. Overstiger det yderligere bidrag, sammenlagt med barnets egen indtægt, barnets frikort, kan barnet ikke undgå at vil blive beskattet. Udbetaling Danmark videregiver sagen til SKAT Inddrivelse. Først når beløbene er inddrevet hos bidragsbetaler, vil de kunne udbetales til dig. SKAT Inddrivelse har desværre ikke været fungerende i flere år, hvorfor jeg ikke er bekendt med deres sagsbehandlingstid. Jeg må råde dig til at rette henvendelse til skattestyrelsen herom. Med venlig hilsen

Kim

Hej Jeg har en søn på 17 som har haft adresse hos mig siden hans mor flyttede for 14 år siden, vi har fælles forældremyndighed. I starten havde vi en samværsordning, men som knægten blev ældre, blev hans besøg hos moren færre og færre, og de sidste 3 år har der næsten intet samvær været. I hele perioden har jeg ikke modtaget børnepenge, da jeg godt kunne forsørge ham selv. Nu er knægten flyttet op til sin kæreste og bor hos hendes forældre, som jo selvfølgelig skal have betaling for at have ham boende. Jeg synes jo det ville være mest rimeligt at udgiften blev delt, men moren mener ikke hun har forpligtigelse til at betale noget. Har jeg krav på børnepenge, eller at hun betaler en andel?

Anna Øding Hansson

Kære Kim Du kan ikke kræve, at moderen betaler til jeres søns ophold. Det du imidlertid kan kræve, er fastsættelse af børnebidrag. Dette søger du via Familieretshusets hjemmeside. Bidragets størrelse vil dog ikke blive fastsat med udgangspunkt i de egentlige udgifter du afholder vedrørende din søn, men vil blive fastsat med udgangspunkt i bestemte takster, baseret på moderens indkomst. Som minimum vil bidraget blive fastsat til 1.460 DKK pr. mdr. (2022). Børnebidrag skal dog kun betales indtil barnet fylder 18 år. Når barnet er fyldt 18 år, kan man søge om fastsættelse af uddannelsesbidrag, hvilket dog kræver, at du har sønnen boende hos dig, og ikke andetsteds. Samtidig skal moderen have en indkomst af en vis størrelse for at blive pålagt at skulle betale uddannelsesbidrag, ligesom din søn ikke må have en større indkomst på mere end ca. 6.000 DKK pr. mdr. Med venlig hilsen

Patricia

Hejsa! Min mand og jeg er blevet skilt, vi har et barn sammen. Han er afrikaner og er flyttet tilbage til hjemlandet efter skilsmissen. Hvordan ser det ud med børnebidrag? Han har knapt råd til dagen og vejen i Afrika og har barn i hjemlandet som han allerede betaler til. Hvilke konsekvenser vil det få for ham, hvis udbetaling Danmark forudbetaler børnepenge? Vil han kunne få besøgsvisum i fremtiden, for at besøge sit barn i Danmark, hvis der er registreret gæld på ham hos SKAT? Mvh Patricia

Anna Øding Hansson

Kære Patricia Jeg kan desværre ikke rådgive omkring krav til visum samt mulighed for indrejse i landet. Dette må du kontakte SKAT om. Men jeg kan oplyse, at det ikke får nogen indflydelse på børnebidraget i hvilket land faderen opholder sig. Børnebidraget vil fortsat blive fastsat på baggrund af faderens indkomst, dog minimum 1.460 DKK pr. mdr. (2022). Med venlig hilsen

Anonym

Hej. Jeg har en knægt på 14 år, som er begyndt at tjene sine egne penge. Jeg vil bare høre, om det har betydning for børnepenge/tilskud, inden de trækker i dem?

Anna Øding Hansson

Tak for din henvendelse. Det får ingen indflydelse på din ret til at modtage børne- og ungeydelse samt børnetilskud. Og hvad angår børnebidrag, skal dette fortsat betales af samværsforælderen indtil barnet fylder 18 år. Så snart barnet fylder 18 år, og såfremt barnet tjener mere end ca. 6.000 DKK. pr. mdr., vil der derimod ikke kunne blive fastsat uddannelsesbidrag. Med venlig hilsen

Sanne

Jeg er enlig forsørger til 3 børn. Jeg overvejer at blive gift med min kæreste, men ikke at bo sammen. Vil jeg så stadig være enlig forsørger? Mvh Sanne

Anna Øding Hansson

Kære Sanne Nej det vil du ikke. Så snart I gifter jer betragtes du ikke længere som enlig forsøger. Du kan heller ikke ved at fortsætte som ugifte samlevende med bopæl hver for sig, vide dig sikker på, at du kan bevare retten til børnetilskud. Såfremt det vurderes, at I trods separate bopæle lever i et ægtskabslignende forhold vil tilskuddet bortfalde. Med venlig hilsen

Ditte

Hej. Min kammerat har et problem. Han betaler børnebidrag til sine 2 børn som bor hos moderen. Den store pige har gået til psykolog og moderen forlangte at han skulle betale til det, hvilket han gjorde. Nu skal den yngste have lektiehjælp, og det vil hun også have ham til at hjælpe med at betale. Hvor meget kan hun forlange udover børnebidraget? Mvh Ditte

Lisbeth

Hej! Jeg har et lidt kringlet spørgsmål. Vi har et barn (17 år) der er begyndt i lære, får derefter elevløn plus, det han får for at arbejde ved siden af. Han har bopælsadresse hos hans far, men bor ugens hverdage i faderens ekstra hus nær lærepladsen. Betaler et beløb for at bo i fars hus (ikke købt til formålet, det ejede han i forvejen), og betaler selv madudgifter og forbrug de dage. Vil tro at hans far fortsat betaler forsikringer (jeg har ham også forsikret inkl. sygeforsikring Danmark på min regning) men vores søn betaler det daglige selv, skal jeg så fortsat betale børnebidrag til far til vores søn fylder 18?

Anonym

Hej! Jeg betaler børnebidrag til min eks, men jeg har planer om at flytte til udlandet (ikke EU-land). Hvordan fungerer det med børnebidraget, skal jeg stadig betale børnebidrag?

Henrik

Jeg kan forstå grænsen for forhøjet børnebidrag ligger over 540.000 kr. Hvad tælles med i de penge ud over bruttoindkomst? Feriepenge? Fritvalgskonto? Aktieudbytte? Kan man evt. slippe billigere ved at afsætte flere midler til pensionsopsparing?

Karen Wung-Sung

Kære Henrik Foruden din lønindkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag, og efter fradrag af ATP og rimelige pensionsindbetalinger, medtages overtidsbetaling, bonus, honorarer, renteindtægter, lejeindtægter, aktieudbytte, over- og underskud ved personlig virksomhed samt i selskaber, som du måtte have bestemmende indflydelse over. Uanset om selskabets overskud udbetales eller ej. Underskud fratrækkes dog lønindkomsten. Feriepenge er automatisk inkluderet i din lønindkomst og dermed medtaget i beregningen. Dette uanset om du modtager løn under ferie, eller dine feriepenge bliver indbetalt til en fritvalgskonto. Modtager du ikke løn under ferie, vil ferieafholdelse blive modregnet i din løn, hvorefter du er skattepligtig af de modtagne feriepenge. Beløbene går således lige op. Indefrosne feriepenge medtages ikke i beregningen. Hvad der betragtes som rimelige pensionsindbetalinger afhænger af dit erhverv. En tommelfingerregel hedder imidlertid, at mellem 15-18 % af din indkomst betragtes som rimelig pensionsindbetaling. I særlige tilfælde tillades en højere procentsats. Det afhænger dog af en konkret vurdering, om de samlede pensionsindbetalinger kan anses som rimelige. Ved denne vurdering indgår blandt andet indbetalingernes størrelse, størrelsen af din indkomst, din alder og erhvervsmæssige situation samt pensionsopsparingens samlede størrelse. Med venlig hilsen

Nikolaj

Kan min eks godt forlange, at jeg betaler en ekstra regning til DUS? Hun har friplads og hvad hun ellers kan kratte til sig. Jeg betaler mine børnebidrag til hende.

Loucas

Hej Karen Hvis jeg pr. dom bliver frataget min del af forældremyndigheden og nægtes kontakt til min datter. Har jeg så stadig forsørgerpligt og skal betale børnebidrag? Mvh. Loucas

Heidi

Hej jeg vil lige høre, hvis jeg søger om forældremyndigheden, skal faren så ikke betale børnepenge mere? Vh Heidi

Anonym

Hej Advodan, og mange tak for alle de gode råd. Jeg er lige blevet skilt og været i familieretshuset. Jeg og min ex mand har to børn. Min ex mand er bopælsforælder for vores ene barn og vi har fået en 7/7 ordning. Det andet barn har jeg fået bopæl på og vi har fået en 11/3 ordning. Jeg har følgende spørgsmål: 1. Kan man ansøge om bidrag før den endelig afgørelse fra familieretten er modtaget? 2. Hvordan er det lige med bidrag i forbindelse med de to ordninger? Hvem skal betale hvem? 3. Hvordan er det lige med børnefamilieydelse? I forbindelse med forhøjet børnefamilieydelsen - Er det indkomst bestemt? 4. Hvad skal man tage højde for i forbindelse med evt. friplads til børnehave? På forhånd tak.

Anna Øding Hansson

Bidraget fastsættes med virkning fra den bidragsudløsende begivenhed. Indsender du ansøgning inden 2 mdr. regnet fra den bidragsudløsende begivenhed, vil bidraget blive fastsat med tilbagevirkende kraft. Indsender du ansøgning senere, vil bidraget blive fastsat med virkning fra ansøgningstidspunktet. Har du således modtaget en midlertidig afgørelse fra Familieretshuset vedrørende bopælen, bør du skynde dig at indsende en ansøgning om bidrag. Du har krav på bidrag for det barn du har bopælen hos, idet I praktiserer en 11/3-ordning. Faderen har derimod ikke krav på børnebidrag, da i for så vidt angår det barn som han har bopælen over, praktiserer en deleordning. Du kan få udbetalt ét børnetilskud pr. barn, som du forsøger, såfremt du er enlig forsøger. Det vil sige, ikke har en samlever. Samt ét ekstra børnetilskud, der betales uanset, om du har ét eller flere børn på din bopæl. Børnetilskud er uafhængigt af din indkomst og formue, men du skal være reelt enlig for at være berettiget til tilskuddet. Økonomisk fripladstilskud kan alene gives, såfremt din families samlede husstandsindkomst er under en vis grænse. Du kan læse om disse grænser samt andre oplysninger om fripladstilskud på www.borger.dk. Med venlig hilsen

Helle

Kan man undgå at betale børnepenge, når den unge selv tjener penge? Den unge tjener både penge ved at gå i skole og arbejde

Tina

Mit vennepar er gået fra hinanden, moren er ikke samarbejdsvillig vedr. en realistisk deling imellem samvær af 2 børn alder 2 og 4 år. Hun mener, at faren kun må se dem 3 timer ugentligt, på trods af at han varetager børnene p.t. 90% af dagligdagen. Hun er samtidig selvstændig, men arbejder mindre end 37 timer ugentligt (eget valg), men mener at det er far der skal betale ekstra i børnebidrag, fordi hun ikke tjener så meget, så hun kan forsøge børnene. Men det gør faren jo heller ikke, da hans årlige indkomst er på 250-300 kr.t. Hvor realistisk er det, at hun vinder dette i en familieretssag?

Anna Øding Hansson

Kære Tina Uden at kende nærmere til børnenes behov, lyder det som om, at faderen er berettiget til både længere og hyppigere samvær end på timebasis. Det er ikke så ofte set, at forældre praktiserer en deleordning med helt små børn, men det er ikke udelukket, såfremt børnene trives herved. Der bør som minimum være grundlag for hyppigere samvær, samt overnatning. Bopælsforælderen har som udgangspunkt krav på børnebidrag, såfremt forældrene ikke praktiserer en 7/7 eller 8/6-ordning. Uanset samværsforælderens indkomst, vil der altid blive fastsat et minimumsbidrag.

Morten

Min datter har bopæl hos moren, men her til sommer skal jeg have hende hele juli måned hos mig. Skal jeg betale børnebidrag den måned?

Oliver

Når man på skilsmisse papirerne har krydset af på at der ikke skal betales børnebidrag, og at familie huset forlanger og tvinger til at betale børnebidrag, hvordan hænger det sammen? Vi har aftalt og krydset af på at jeg ikke skulle betale. I dag kræver de en hver krone og øre fra mig?

Anna Øding Hansson

Kære Oliver En aftale om at der ikke skal betales børnebidrag, kan tilsidesættes af Familieretshuset, såfremt du ikke opfylder din forsørgelsespligt. Forsørgelsespligten kan opfyldes på mange måder, og såfremt det i forbindelse med skilsmissen blev aftalt, at du skulle deltage i forsørgelsen på en anden måde end ved månedlige betalinger af bidrag, fx ved at have ydet et større engangstilskud, skal der tages højde herfor ifm. Familieretshusets vurdering af om forsørgelsespligten er opfyldt. Har du imidlertid ikke ifm. skilsmissen bidraget til barnets fremtidige forsørgelse, og bidrager du fortsat ikke hertil, er Familieretshuset berettiget til at tilsidesætte aftalen og fastsætte bidrag.

Lars

Kan modparten søge børnebidrag når jeg som faren har barselen. Skal siges at hun pt ikke overnatter hos mig, da moren ønsker at amme. Barnet er næsten 4 måneder.

H.I.N

Min datter bor nu fast hos mig. Faderen ejer hus og bil. Han har intet job og har levet af aktie indtægter. Han siger at han ikke har nogen indtægter og vil derfor ikke betale børnebidrag. Han vil søge om at blive fritaget for at betale. Kan han det? Min datter har indtil for 3 måneder siden haft en 7/7 ordning som blev ændret til 10/4 hos mig, og nu for en måned siden fast hos mig. Kan min datters far ansøge om at frasige sig at betale børnebidrag? Hvis han bliver pålagt at betale børnebidrag, vil han ikke betale i de to uger han har hende i sommerferien. Har han lov til at tilbageholde et beløb på 14 dage? På forhånd tak for svar.

Anna Øding Hansson

Kære Spørger Tak for din henvendelse. Faderen kan ikke blive fritaget for at betale børnebidrag, heller ikke selvom han måtte være uden indkomst. Under alle omstændigheder vil han skulle betale normalbidraget. Kan han ikke betale, kan du anmode Udbetaling Danmark om at sørge for forskudsvist udbetaling til dig. Udbetaling Danmark vil herefter med Gældsstyrelsens hjælp inddrive beløbet fra faderen – men det kræver at Familieretshuset først har truffet en afgørelse om fastsættelse af børnebidrag. Du bør derfor rette henvendelse til Familieretshuset med henblik på fastsættelse af børnebidrag. Ferie har ingen indflydelse på børnebidraget, faderen skal betale fuldt børnebidrag hver måned, også i ferieperioder.

Kate

Hvis en forælder opgiver sit barn og lader den anden part have barnet 100%, skal vedkommende opgivende forælder så ikke betale børnepenge til barnet er 18 år? Er det en udspekuleret måde at spare børnepenge på, eller er det ikke muligt?

Anna Øding Hansson

Kære Kate Jo, det er korrekt at forælderen bør betale børnebidrag, men børnebidraget fastsættes ikke automatisk. Såfremt forældrene ikke kan blive enige om betaling af børnebidrag, må bopælsforælderen indsende en ansøgning til Familieretshuset med henblik på fastsættelse af børnebidrag. Bidraget vil alene blive fastsat med tilbagevirkende kraft, hvis ansøgningen indsendes til Familieretshuset inden to efter den bidragsudløsende begivenhed (fx fra tidspunktet for samlivsophævelsen). Indsendes ansøgningen ikke inden for de to måneder, vil bidraget fastsat med virkning fra ansøgningstidspunktet og indtil barnet fylder 18 år.

Christina

Min mands ældste datter bor hos os i en 10/4 ordning og den yngste er i en 7/7 ordning. Biomor gik med til at børnebidraget ophørte til den mindste i april måned og det bortfaldt automatisk da den store flyttede hjem til os. Nu er spørgsmålet så: Biomor bidrager ikke med noget til den ældste, og vi sender alt med når hun er på samvær hos sin mor, kan der søges om børnebidrag fra biomor? Vi køber alm tøj til den mindste og hende har vi 7/7 og har alt hvad hun skal bruge når hun er her. Mener jo at der er forskel på en 10/4 og en 7/7 ordning. Hilsen den undrende…

Jacob

Vores dreng bor hos mig og jeg får enlig forældre fradraget. Vi har 7/7 ordning 1. Jeg tjener væsentligt mere end more. Kan jeg frivilligt betale et børnebidrag (ca1400) og få fradrag for det? Drengen har adresse hos mig. 2. Vi blev skilt for 10 år siden. Kan vi - Efter de nye regler - få delt børnetilskuddet mellem os automatisk? Mvh Jacob

michael

hej spørsmål jeg betaler det faste børnebidrag som man skal, men har hørt at børnebidraget følger børnene ved det mener jeg at jeg har dem 4 dage hver anden uge skal de dage modregnes det fulde beløb?? hilsen en fortvivlet far.

Martin

Hej. Jeg mistede retten til at se min søn i 2017 og min søns mor nægtede at jeg måtte se ham og ik ville udleverer ham,familie huset to hendes parti for dette,begrundelsen var at det ville gå ud over sønnen når HUN ikke ville enes med mig,og at hun var blevet muslim,når hun nægter at jeg må se min som,hvorfor skal jeg så betale børnebidrag,det vil man da kun hvis man kan få lov til at se sit barn. ?????????????

Alaa

Hej jeg er enlig mor, min søns far bor i udlandet. Jeg har anmodet pm børnebidrag og jeg ved at min fars søn ikke kan give børnebidrag da han ikke har økonomien til det? Kan jeg få det forskuds udbetalt af udbetaling danmark eller hvordan?

Stine

Hej. Min mand og jeg blev skilt i februar og som udgangspunkt ønskede jeg/vi ikke børnebidrag. Vi deler børnene 11/3. De fleste dage hos mig. Min eksmand lovede at hjælpe med diverse udgifter såsom fodboldstøvler, nye sko og tøj, men jeg skal gang på gang hive hjælpen ud af ham. Jeg er efterhånden kommet til er punkt hvor et fast månedligt beløb ville gøre det hele lettere. Er det muligt at få hjælp til fastsættelse, når vi har startet med ikke at have er bidrag mellem os,? Vh den forvirrede

kathrine

Kan man betale børnebidrag direkte til sit barn når barnet bliver 15? Eller skal det stadig betales til moderen ?

Jessica

Hej Anna Jeg er fuldtid alene mor, min børns far blev for et år siden dømt til at betale udover alm bidrag plus 100% i procent tillæg, men her er år efter har jeg ikke ser en rød reje af procent tillægget, da udb Danmark kun udbetaler normal bidrage, jeg har ringet til udbetaling Danmark mange gang og de siger bare de sender det til Gældsstyrelsen, og Gældsstyrelsen siger de opkræver når og hvis. Jeg ved han har pengene, er der slet ikke noget man selv kan gøre ? For og få de penge? De bedste hilsner Jessica

Margit

Kære jer. Jeg har et akut problem. Jeg sidder i dette øjeblik i voldsom sms diskussion med X som truer med fogedret og meget andet! ( jeg var 1.5 år i Mødrehjælp forløb for psykisk vold). Der er ved at blive udregnet et månedligt børnebidrag jeg skal betale til min X for min søn, som har valgt at bo hos ham. Vi har fortsat 7/7 ordning, men min søn er ikke her. Jeg skal tilbagebetale alle børnepenge fra sidste år, og er på sygedagpenge grundet arbejdsskade. Spørgsmål: det er nu MANGE MÅNEDER de er igang med sagsbehandlingen af hvor stort mit bidrag til X skal være. Kan jeg lade være med at betale til privatskole og frisør og klub og andet nu, eller først når bidraget er sat??

Anna Øding Hansson

Kære Margit Såfremt det er blevet bestemt, at du skal betale bidrag, og det kun er bidragets størrelse der udestår, vil jeg mene at du kan stoppe med at afholde udgifter vedrørende barnet. Bidraget vil formentlig blive fastsat med tilbagevirkende kraft, og det vil alene være muligt for dig at søge om fradrag for uopsættelige udgifter som du måtte have afholdt i den mellemliggende periode – men ikke øvrige udgifter. Ved uopsættelige udgifter menes udgifter til privatskole, efterskole, SFO, vuggestue m.m. Til uopsættelige udgifter hører ikke udgifter til frisør, tøjindkøb, mobil, anden fritidsklub, fritidsaktiviteter m.m. De udgifter som du er berettiget til fradrag for, skal du oplyse Familieretshuset om, således de kan medtage fradraget i deres afgørelse.

Lasse

Hej Anna Har to piger på 9 og 11 år som jeg er gået fra at have 5/9 til 6/8 og nu for ca. et år siden 7/7 ordning, men jeg betaler stadig fuldt børnebidrag. Jeg snakkede med deres mor om at få nedsat børnebidrag da jeg havde dem 6/8, men det ville hun ikke høre tale om, og jeg ansøgte også familieretshuset, men det blev afvist! Nu vil jeg gerne have en snak med deres mor igen, om ikke at betale børnebidrag. I skriver som udgangspunkt så opfylder man sin forsørgelsespligt ved 7/7 ordning, men hvad kan spille ind til man ikke opfylder sin forsørgelsespligt? Jeg har også fået to mere børn siden hen, spiller det ind nogen steder ifh. til forsørgelsespligt til to store piger? Pft.

Anna Øding Hansson

Kære Lasse Bidraget bør som udgangspunkt bortfalde, idet begge forældre som udgangspunkt opfylder deres forsørgelsespligt, ved at have børnene lige meget. Jeg kan ikke svare på, hvorfor Familieretshuset har afvist at lade bidraget bortfalde i den konkrete sag – men almindeligvis vil det være fordi, bidragsmodtager har dokumenteret, at denne trods deleordningen alligevel afholder de fleste udgifter vedr. børnene. Fx indkøber tøj og sørger for at børnene har tøj med på samvær hos den bidragspligtige, afholder udgifter til fritidsaktiviteter, indkøb af skoleremedier, transportomkostninger, medicin m.m. I forbindelse med en ansøgning om bortfald af børnebidrag, er det altid godt at opliste hvilke udgifter man afholder vedrørende børnene, herunder medsende kvitteringer på diverse indkøb foretaget i de senest måneder op til ansøgningen (fx til tøj, sko, skoletaske, buskort, lommepenge m.m.). Det kan også være, at Familieretshuset har vurderet, at der ikke er sket væsentligt forandrede forhold i perioden fra at ordningen blev ændret fra 8/6 til 7/7. Normalt vil man heller ikke skulle betale bidrag i en 8/6-ordning, hvorfor det kan være, at Familieretshuset har vurderet, at du allerede i forbindelse med fastsættelsen af 8/6-ordningen har haft anerkendt, at du skulle betale bidrag, selvom du ikke nødvendigvis var forpligtet hertil – og ved ikke at have anmodet om bortfald ifm. ændringen til 8/6, har du anerkendt også at skulle betale bidrag i en 7/7-ordning. Uanset afvisningsgrundlaget synes jeg, at du bør forsøge at ansøge om bortfald igen – og ifm. denne ansøgning dokumentere hvilke udgifter du afholder vedrørende børnene.

Hans

Hej Anna Jeg har betalt børnepenge til mine 2 børn i en 9/5 ordning. Men nu er den ene 7/7. Kan jeg så godt bare vælge ikke at betale børnepenge mere til hende? Nu når vi har de samme udgifter til det ene barn (det andet skal jeg selvfølgelig 9/5). Jeg står selv for det hele, når hun er ved mig. Ordningen trådte i kraft med 7/7 for 6 mdr siden, jeg har betalt siden vi i 7/7 . Desuden vil moderen ikke betale penge hun skylder, for noget jeg lagde ud til konfirmationen som hun holdte alene. Hun vil have penge for kjole, blå mandag, og andre ting, selvom jeg holder en efter fest.. det får hun vel ikke hvis hun søger det?

Anna Øding Hansson

Kære Hans Såfremt du ikke kan indhente en skriftlig bekræftelse fra moderen på, at du ikke længere skal betale børnebidrag vedr. barnet i 7/7-ordningen, må du anmode Familieretshuset om bortfald af børnebidraget. Familieretshuset kan dog kun træffe afgørelse om bortfald af bidraget med virkning for fremtiden. Hvad angår konfirmationen, så kan en forælder søge om fastsættelse af et såkaldt konfirmationsbidrag – men dette alene såfremt den anden forælder ikke selv afholder en konfirmation, tager barnet med ud at rejse, eller på anden måde afholder en fejring for barnet, eller økonomisk bidrager til den anden forældres afholdelse af en fest. Imidlertid skal et konfirmationsbidrag søges om tidligst 3 mdr. inden konfirmationen og senest dagen før. Har moderen ikke søgt herom, bortfalder hendes mulighed for at opnå bidrag. Da du selv holder en fest, og allerede har afholdt en del af udgifterne forbundet med den fest som moderen afholder, kan jeg ikke se grundlag for fastsættelse af bidrag.

Lone

Hej Anna, Min exmand og jeg er skilt. Han betaler børnebidrag og alt er godt. Vi har vores børn på privatskole, og det er vi begge enige om. Han overføre børnebidraget og derudover særskilt for halvdelen af det det koster at have dem i skole. Mit spørgsmål er her om denne overførsel til skolepenge regnes som forhøjet børnetilskud? Tak.

Anna Øding Hansson

Kære Lone Nej, hans ekstraordinære betaling af tilskud til privatskole betegnes ikke som et forhøjet børnebidrag. Forhøjet børnebidrag fastsættes alene såfremt bidragsbetaler indkomst er af en vis størrelse. Det betyder også, at såfremt han pludselig stopper med at betale tilskud til privatskolen, kan du få svært ved at inddrive beløbet via Udbetaling Danmark, idet der er tale om en privat aftale, og idet faderen ikke har pligt til at betale tilskud til privatskole.

Heidi

Hej Anna Mine børns far og jeg gik fra hinanden i 2020. Børnene har været hos mig først 11 og senere 10 ud af 14 dage. Jeg var fra starten klar over, at min x's økonomi var stram og jeg har derfor ikke krævet at han betaler børnebidrag. Han har ikke bidraget bemærkelsesværdigt til indkøb at tøj, sko osv. og jeg kan efterhånden godt mærke, at jeg har brug for pengene. Er der nogen måde for mig at få børbebidraget på, når min x ikke er i stand til at betale uden at han får yderligere gæld? Jeg ønsker ikke at sætte ham i en endnu dårligere økonomisk situation og jeg er også bange for, at det vil gøre vores samarbejde mere anstrengt hvis jeg pludselig kræver at han betaler bidraget.

Anna Øding Hansson

Kære Heidi Nej der findes desværre ingen anden måde hvorpå du kan modtage børne- og ungeydelse. Såfremt din eksmand ikke betaler det bidrag, som du gennem Familieretshuset måtte få fastsat, vil han oparbejde gæld til det offentlige. Husk på, at du ikke kan ansøge om børnebidrag med tilbagevirkende kraft, hvorfor bidraget alene vil blive fastsat med virkning for fremtiden.

Karin

Hej Anna. Mig og min ex gik fra hinanden oktober 2020. Han fik udbetaling Danmark til at opkræve børnebidrag, hvilket jo også er fair nok, for i starten havde han den 12/2. Vi har haft et okay samarbejde hvad angår samvær med vores 2 drenge. Jeg har en rigtig lav indkomst og betaler fuld børnebidrag. Nu er sagen den at vi har aftalt at han har dem i hverdagene og jeg har dem hver weekend, skal jeg stadig betale fuld bidrag? Han er så i december 2021 flyttet 95km væk fra mig, det er mig der både henter og aflevere hvilket giver en køre tur på 190 km både fredag og søndag, skal jeg selv stå for udgifterne for den transport (foregår egen bil) På forhånd tak

Anna Øding Hansson

Kære Karin Det er alene i 8/6 eller 7/7-ordninger, at der som udgangspunkt ikke skal betales børnebidrag. Såfremt dit weekendsamvær alene løbet fra fredag-søndag (begge weekender), vil du fortsat skulle betale børnebidrag, idet I herved praktiserer en 10/4-ordning. Strækker weekendsamværet sig derimod fra fx fredag-mandag, vil du som udgangspunkt ikke skulle betale børnebidrag, da I herved praktiserer en 8/6-ordning. Afstand, herunder transportomkostninger, har ingen indflydelse på børnebidraget. Som udgangspunkt har forældrene et fælles ansvar for at koordinere transport, samt fordeling af transportomkostninger. Heri ligger at man skal dele udgiften forbundet med transport enten ved at betale, eller ved at man skiftes til at hente og aflevere. Imidlertid kan faderen ikke tvinges til at afholde halvdelen af udgifterne, ligesom han ikke kan tvinges til at hente eller bringe. I nogle tilfælde er det imidlertid muligt at søge kommunen om støtte til transportudgifter. Det er imidlertid en forudsætning, at du ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Dette kunne vær relevant for dig at undersøge.

Jan

Hej Anna - Jeg opfylder min forsørgelsespligt ved at betale børebidrag til mine to pigers mor - knap 1500 pr. md. pr. barn/ung. Det fremgår af Familieretshusets afgørelse. Pigerne er 13 og 16 år. Kan jeg forvente at pigernes mor sørger for at indkøbe ny/brugt mobiltelefon (og abonnementer) når den gamle ikke kan mere - inden for rammerne af børnebidraget?.... og/eller er moren ligefrem forpligtet til at betale for ny/brugt mobiltelefon til barnet/den unge - i lighed med sko, tøj, fritidsaktiviteter m.v. - når den gamle mobiltelefon ikke kan mere? Vh Jan

Anna Øding Hansson

Kære Jan Der findes ikke nogen regler for hvilke indkøb/udgifter som bidragsmodtager skal afholde, hvorfor du ikke nødvendigvis kan forvente, at moderen indkøber telefoner og afholder abonnementsudgifter. Det er derfor op til jer som forældre, at blive enige om hvordan større udgifter skal afholdes. Mange forældre praktiserer en ordning, hvor de indbetaler et fast beløb hver måned til en fælles konto til brug for børnene, hvorfra der kan trækkes penge til større indkøb. Det være sig til indkøb af telefon, computer, skoleudflugter, studieture, fritidsaktiviteter m.m. Måske det var en ordning, som med fordel kunne praktiseres vedr. jeres børn.

Maria

Hej Anna, min kæreste har betalt børnebidrag til sine børns mor siden i ca 1.5 siden de blev skilt og han flyttede ud. Børnene har altid boet 7/7. Vi er flyttet sammen og vil gerne selv sørge for tøj,, betale halvdelen af fritidsaktiviteter, ulykkesforsikringer mm. Moren vil ikke acceptere en ændring (hun gjorde på et tidspunkt men trækker nu i land) og min kæreste har derfor søgt om ændring hos familieretshuset. Han fik afslag på grundlag af at der ikke er ændret noget i forhold til samvær (altså 7/7). Hvordan skal man så få det ændret? Hvilke argumenter er der? Det virker urimeligt at det aldrig kan ændres og at han ikke bare kan være forældre på lige fod med hende.

Anna Øding Hansson

Kære Maria Det kan være meget svært, at få ændret en aftale om bidrag, hvis omfanget af samvær ikke har ændret sig, og bidragsbetaler tidligere har accepteret at betale bidrag til trods for, at forældrene har praktiseret en deleordning, hvor der som udgangspunkt ikke skal betales bidrag. Din kæreste kan forsøge at redegøre for, og dokumentere, at han afholder en væsentlig andel af børnenes udgifter, til trods for aftalen om bidrag. I bedste fald vil Familieretshuset betragte det som væsentligt forandrede forhold, men det er tvivlsomt.

Martin

Hej Anna. Der er forsørgerpligt overfor 2 børn under 18 år. Det ene barn er i 7/7 ordning - og det andet skal der til at betales børnebidrag for. Når jeg prøver at finde niveau for fremtidigt børnebidrag, kan jeg læse mig frem til at bidrag bliver forhøjet, hvis ens indkomst er cirka 600.000 /år. Hvad nu hvis indtægt de sidste 2 år har været over 600.000 pga udbetaling af indefrosne feriepenge (corona) - MEN den normale månedsløn dog er lige under 50.000 kr/md efter bidrag til obl. pensionsordning. Hvilken indtægt lægger man så til grund for beregningen af børnebidraget størrelse? Hvad er "rimelige pensionsordning"? Både fsva obligatoriske og frivillige pensionsordninger?

Anna Øding Hansson

Kære Martin Du må over for Familieretshuset redegøre for din forventede, fremtidige indtægt. Ved rimelige pensionsindbetalinger skal forstås indbetalinger som svarer til, hvad der er normalt for dit fag og dit uddannelsesniveau. Som udgangspunkt vil private pensionsindbetalinger ikke kunne fratrækkes, da disse betragtes som ekstraordinære indbetalinger. Medmindre bidraget til din arbejdsgiverordning ligger væsentligt under forventet niveau.

Marianne

Hej Anna Jeg modtager bidrag for mine børns far. Jeg står for alt i hverdagene så som tøj, kontingenter mm. Mine børn er meget aktive i div. Fritidsklubber. Når de skal være ved ham i ferierne, og han melder dem til f.eks påske cup, fodboldskole og udlandsture kan det så passe at jeg skal betale de udgifter når har har dem og tilmelder dem?

Katja

Hej. Min x og jeg fik et barn tilbage i okt. På det tidspunkt var vi stadigvæk lidt kærester, men boede ikke sammen, og han sad i, fængsel da vores søn blev født. Da han kom ud, boede vi stadigvæk ikke sammen og han så/ser sin søn hos mig. Intet andet samvær. Jeg søgte børnepenge fra den dag han blev født, og fik i denne måned tildelt Ca 8000kr for de 5mdr børnepenge. Nu har han kontaktet udbetaling dk og fortalt at jeg har svindle, fordi vi var kærester i et par måneder da vores søn var født, og derfor mener han ikke at han skal betale de penge. Har jeg handlet forkert? I min optik ville jeg mene han skal betale, da vi ikke bor sammen og han ikke har mere samvær end nogle timer om ugen.

Anne

Hej. Min søn og svigerdatter er desværre pludselig lige blevet skilt. De har tre piger på 2-4-6 år. Svigerdatteren er flyttet 5 km fra deres hjem og har krævet 9/5 ordning, bopælsadresse for børnene og 3 x børnebidrag for ellers vil hun flytte 50 km væk. Min søn er gået med til det, for ikke at miste sine børn. Vil hun kunne flytte længere væk med dem og pludselig kun give have ham lov til 2/12 ordning ? Hvad skal der til for han kan trumfe en 7/7 ordning igennem. Han har beholdt børnenes hjem, så de har deres trygge base, når de er hos ham. De går i vuggestue, børnehave og skole i den by, faderen bor i. Venligst Den bekymrende farmor

Anna Øding Hansson

Kære Anne Hvad angår dit første spørgsmål, så er din mand ikke forpligtet til at indkøbe tøj til børnene. Han opfylder sin forsørgelsespligt ved at betale hhv. børnebidrag og uddannelsesbidrag. Han er berettiget til at forlange, at moderen sørger for, at børnene har tøj med på samvær. Hvad angår dit andet spørgsmål, så er moderen berettiget til at flytte, så længe dette varsles faderen 6 uger forinden. Hvis parterne ikke har en skriftlig samværsaftale, som faderen kan kræve tvangsfuldbyrdet, og moderen ikke udleverer børnene til samvær, er faderen nødt til anmode Familieretshuset om fastsættelse af samvær. Her vil det blive tillagt betydning hvilken samværsordning der har været praktiseret tidligere.

Kirsten

Hvis barn flytter i egen lejlighed skal far så stadigvæk betale børnebidrag. Det er kommunen der sætter barnet i lejlighed. Hun er ik igang med uddannelse. Skal han bidrage hvis hun starter på uddannelsen. Vi er lidt lost i systemet.

Anna Øding Hansson

Kære Kirsten Såfremt kommunen varetager den primære forsørgelse af barnet, kan dette have indvirkning på hvor bidraget skal betales til. Som udgangspunkt vil moderens ret til børnebidrag ophøre, ligesom andre offentlige tilskud vil bortfalde, når hun ikke længere har barnet boende, og dermed ikke opfylder sin del af forsørgelsespligten. Jeg vil anbefale faderen at kontakte kommunen samt Familieretshuset i forhold til det fastsatte børnebidrag.

Camilla

Min kæreste skal til at betale uddannelsesbidrag. Skal han stadig betale tøj, sko, computer mv? Eller er det moderen der nu står for den del?

Anna Øding Hansson

Kære Camilla De pågældende indkøb står moderen for. Imidlertid må det forventes, at der ikke i uddannelsesbidraget vil være dækning til større indkøb såsom mobiltelefon, computer, studieture m.m. Forældrene bør forsøge at nå til enighed om en rimelig fordeling af disse større udgifter – men i praksis kan bidragsbetaler ikke forpligtes til at betale mere end uddannelsesbidraget.

Bent

Hvordan er reglerne hvis man går fra højltønnet job (som der ikke er garanti for man får igen) hvor man alene i 14 mdr. frivilligt og alene på mundtlig basis har aftalt børnebidrag +300% i tillæg (og man har varslet modtager om man agter at nedsætte beløbet (ingen protest herover i 8 mdr.) . Fra 1.1 er ens indtægt pludseligt svarende til man kun burde betale normalbidrag+100%. Sagen bliver indbragt for familieretten der som udgangspunkt oplyser man vil se på ens indtægter 12 mdr. tilbage - hvilket på ingen måde er ens fremtidige indtægt? Indtægten er varigt og markant reduceret med min. 50% ift. tidligere.

Line

Min ex og jeg har vores søn i en 7/7 ordning. Jeg har for nylig fået nyt job, med højere løn, og har derfor ikke 100 % friplads mere i børnehaven. Jeg har præsenteret far for, hvad hans andel er af regningen, men han nægter at betale, da, og jeg citerer "du får børnechecken, så jeg vil ikke betale, medmindre du giver mig halvdelen af den" Er der overhovedet noget at gøre i den her situation, eller må jeg bide i det sure æble og selv sørge for at betale den udgift?

Louise

Hvis man har haft en ordning hvor man selv har overført børnebidrag hver mdr til den der har bopælsretten, er det så korrekt at man kun kan få skattefradraget 3 år baglæns?

Michael

Kære Anna, Min ex og jeg prøver at lave en 7/7 ordning - men hvad betyder det økonomisk for mig? Jeg sørger for tøj, mad, medicin når jeg har min søn, men hvad skal jeg ellers betale for og hvad skal hun sørge for - hun får jo børne- og unge ydelsen? Hvad med fritidsinteresser og SFO? Mvh. Michael

Anna Øding Hansson

Kære Michael Der gælder ikke nogle regler for hvad børne- og ungeydelsen skal anvendes til, samt hvem der skal afholde udgifter til fritidsaktiviteter, efterskole, studietur m.m. Udgangspunktet er dog, at børne- og ungeydelsen er tiltænkt til at dække udgifter til skole, institution, SFO samt indkøb af skoleremedier. Og hvad angår udgifter til fritidsaktiviteter, efterskole, studietur m.m., er dette udgifter der bør afholdes i fællesskab. Imidlertid kan ingen forælder tilpligtes at betale hertil, hvorfor vi desværre ofte ser, at det alene er den ene forælder der afholder disse udgifter. Svaret på dit spørgsmål er således, at du ikke kan tilpligtes at betale til mere end tøj, mad og medicin når din søn er hos dig.

Den nysgerrige fader

Hej Anna, Jeg har min søn i en 7/7 ordning og fælles forældremyndighed med min ex-kone omkring vores 14 årige søn, adressen er hos hans mor. Jeg betaler månedligt alm børnebidrag, og betaler derudover fritidsaktiviteter og ex tlf. Min søn starter så på efterskoleophold i år 23-24 og er skrevet op til opholdet som inden tilskud er beregnet til kr. 111.804 for 42 uger. Min Ex-kone har netop oplyst mig, at hun ikke ser sig i stand til at kunne bidrage med noget økonomisk til betaling af opholdet. Mit spørgsmål er nu hvilke muligheder jeg har, for at kunne få hjælp/tilskud, kan jeg ex bede om at betaling af børnebidraget bortfalder?

Anna Øding Hansson

Hej Tak for din henvendelse. Da I praktiserer en deleordning, bør der slet ikke betales børnebidrag. Hvad angår efterskoleophold, er dette en udgift som ingen forælder kan pålægges at afholde. Det er således op til forældrene at blive enige om afholdelsen af udgiften hertil. Det samme gælder udgifter til fritidsaktiviteter. I jeres situation bør børnebidraget bortfalde – og fordelingen af fremtidige udgifter til efterskole og fritidsaktiviteter drøftes nærmere.

Trine

Kære Anna Jeg har et spørgsmål angående børne ydelse i juli måned? Mit spørgsmål lyder på om der er en paragraf eller andet som er overset, jeg tænker hermed på, at min mand betaler børneydelse i juli måned men kan dette være rigtigt? Man betaler ikke for institutioner mm. I juli måned da de også holder ferie lukket og hvis begge forældre har børnene 14/14 i dette måned kan det så passe at den anden forældre skal betale børnepenge i dette måned? Man fordeler jo børnene halv, halv dermed lige store udgifter, kan du ikke gøre mig klogere på om der noget at komme efter her? Vi ville utrolig gerne bruge pengene på børnene de 14 dage istedet for at betale for hendes ferie 😊 Mvh.

Brian

Hvis jeg bor i Jylland og har mine to børn hver anden weekend. Og mine bør. Bor hos deres mor. Kan man så kræve at transport deles. Altså at jeg henter dem når de skal være hos mig. Og min ekskone selv henter dem når de skal hjem. Eller forstå mig ret. Man deler udgifter til rejsen frem og tilbage 50/50

Anna Øding Hansson

Kære Brian Som udgangspunkt har forældrene et fælles ansvar for at koordinere transport, samt fordeling af transportomkostninger. Heri ligger at man skal dele udgiften forbundet med transport enten ved at betale, eller ved at man skiftes til at hente og aflevere. Imidlertid kan moderen ikke tvinges til at afholde halvdelen af udgifterne, ligesom hun ikke kan tvinges til at hente eller bringe. I nogle tilfælde er det imidlertid muligt at søge kommunen om støtte til transportudgifter. Det er imidlertid en forudsætning, at du ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Niels

Hej. Jeg er far til 2 børn i en 12-2 ordning og jeg betaler dermed børnebidrag som jeg er forpligtet til. Jeg har for 2021 regnet forkert (simpel regnefejl) og endt med at betale ca. 8.000 kr for meget. Det har jeg forelagt min ex-kone og bedt om en ordning for at føre de 8000 tilbage. Hun siger hun i god tro har modtaget dem og ikke været opmærksom på det, hvorfor hun afviser tilbagebetaling. Ud fra den forudsætning at jeg har betalt for meget ifølge vores aftale, kan jeg så modregne i de næste 2 børnebidragsydelser?

Anna Øding Hansson

Kære Niels Såfremt du ikke betaler bidraget, kan bidragsmodtager anmode Udbetaling Danmark om at udbetale og inddrive det korrekte beløb. I den forbindelse vil du have mulighed for at redegøre for dit modregningskrav – det vil være dig der har bevisbyrden for, at du har betalt for meget i bidrag. Udbetaling Danmark vil herefter tage stilling til, om dit modregningskrav er berettiget.

Henriette

Hvis: - bidragsmodtager har alm fuldtidsjob. - bidragsyder ikke har nogen indkomst (afsoner længerevarende fængselsstraf - ca 5 år). Kan bidragsyder så blive fritaget for at betale børnebidrag, indtil vedkommende har en normal indkomst igen?

Nanna

Hej Anna, Jeg fødte en datter i november 2021. Jeg har ingen kontakt med faren. Famileretshuset har afgjort at han skal betale børnebidrag. Sagen er overdraget til opkrævning hos udbetaling Danmark. Sagen er den at faren er "forsvundet" og udbetaling Danmark kan derfor ikke partshører ham. Faren kommer fra Litauen og har muligvis forladt Danmark. Faren er ikke Dansk statsborger. Hvordan er jeg stillet ift. At få udbetalt børnebidrag? Ud over det har jeg søgt andre bidrag herunder, barsels bidrag, fødselsbidrag, dåbsbidrag mv. Famileretshuset har afgjort at faren skal betalte samtlige bidrag.

Anna Øding Hansson

Kære Nanna Du er stillet på samme måde som alle andre. Udbetaling Danmark kan udbetale normalbidrag samt særlige bidrag til dig forskudsvist. Udbetaling Danmark kan derimod ikke udbetale forhøjet bidrag forskudsvist, såfremt dette fastsættes. Forhøjet bidrag skal først inddrives, førend det kan udbetales, hvilket kan være sværere, nu hvor faderen ikke bor i Danmark.

kenneth

hej jeg betaler børnepenge til 5 børn og det er 7300 om måneden det er en hård post og har derfor ikke ret mange penge tilbage til og kræse om mine børn når de er hos mig. mit spørgsmål er så om det overhovedet er muligt som far og få hjælp eller tilskud til og betale børnepenge? eller er det kun moren der bliver beriget med diverse hjælp og tilskud osv.

Anna Øding Hansson

Kære Kenneth Det er alene muligt at modtage særlige børnetilskud, som hjælp til betaling af børnebidrag, såfremt du modtager folkepension. Bopælsforælderen modtager børne- og ungeydelsen, som er tiltænkt som økonomisk støtte til institutions- og skoleudgifter. Herudover kan bopælsforælderen alene modtage tilskud såfremt vedkommende er enlig forsøger (altså hverken er gift eller lever i et ægteskabslignende samværsforhold), studerende eller pensionist. Diverse tilskud og ydelser er ikke bundet om på om man er far eller mor til barnet, men alene bundet op på hvem der er bopælsforælder, og hvem der er samværsforælder – herunder om man på anden måde opfylder sin forsørgelsespligt, eller praktiserer en deleordning. Såfremt der praktiseres en deleordning, skal du ikke betale børnebidrag.

Michelle

Hej mig og min eksmand har 2 piger på 9 og 3 vi blev skilt for 8 mdr siden han har dem tirsdag og torsdag men ikke overnatning i ulig uge og i lige uge har han dem mandag fre-lør-søndag hvor jeg henter kl 14 Han har dem kun til overnatning hver anden weekend ellers henter jeg dem i hverdagene kl 18.30 skal han ikke betale børnebidrag

Anna Øding Hansson

Kære Michelle Jo, faderen bør betale børnebidrag, såfremt han ikke på anden vis kan dokumentere, at han tager del i halvdelen af udgifterne vedrørende jeres børn. Det er sædvanligvis alene i 7/7 eller 8/6-ordninger hvor der ikke fastsættes børnebidrag. Kan I ikke blive enige om fastsættelse af børnebidrag, kan du anmode Familieretshuset om at træffe afgørelse herom, og efterfølgende anmode Udbetaling Danmark om at udbetale og inddrive børnebidraget fra faderen.

Anette

Mine 2 børn har en Afrikansk/Eu Far, han bor ikke i landet. Vi har aldrig haft en aftale om at han skulle betale børnebidrag, da jeg ikke tror at han økonomisk ville kunne være i stand til det. Derfor får jeg ikke noget fra ham. Nu har nogle ting ændret sig, og jeg er alligevel blevet nysgerrig på hvordan man kan indrage bidraget fra en ikke Dansk statsborger, og hvad der sker hvis der startes en sag om bidrag? Vil han blive stoppet ved grænsen til DK, eller hvordan foregår indragelse af bidrag? Jeg ved at han ikke vil betale. Jeg talte med statsforvaltningen om ikke at søge bidraget ved vores andet barn. Er det svært at ansøge efter så mange år? Mine børn er 10 og 5. Vh Anette

Anna Øding Hansson

Kære Anette Du kan altid indsende en ansøgning til Familieretshuset om fastsættelse af børnebidrag, uanset hvor i verden faderen bor. Du kan imidlertid ikke søge om fastsættelse af børnebidrag med tilbagevirkende kraft, når der er gået mere end 2 mdr. siden faderen undlod at opfylde sin forsørgelsespligt. Når der foreligger en afgørelse fra Familieretshuset, kan Udbetaling Danmark, mod ansøgning, lægge ud for normalbidraget hver måned. Udbetaling Danmark vil anmode faderen om at indbetaling af børnebidraget til sig – undlader han dette, vil inddrivelsen blive overbragt til SKAT – dette får ingen konsekvenser for dig. Udbetaling Danmark vil fortsat lægge ud for normalbidraget. Bliver der imidlertid fastsat et beløb højere end normalbidraget, vil Udbetaling Danmark ikke kunne lægge ud herfor, men vil kunne forsøge at inddrive beløbet fra faderen. Lykkes dette ikke, vil inddrivelsen blive overbragt til SKAT, hvilket desværre kan have lange udsigter.

Kirstine

Hej! Mine børns far bor i udlandet (udenfor EU) og vi er separeret. Han har ikke kontakt til børnene og bidrager ikke med noget. Jeg har søgt om børnebidrag, men hvad er mine udsigter til at få det?

Anna Øding Hansson

Kære Kirstine Såfremt Familieretshuset træffer en afgørelse om fastsættelse af børnebidrag, kan Udbetaling Danmark, mod ansøgning, lægge ud for normalbidraget hver måned. Udbetaling Danmark vil anmode faderen om at indbetaling af børnebidraget til sig – undlader han dette, vil inddrivelsen blive overbragt til SKAT – dette får ingen konsekvenser for dig. Udbetaling Danmark vil fortsat lægge ud for normalbidraget. Bliver der imidlertid fastsat et beløb højere end normalbidraget, vil Udbetaling Danmark ikke kunne lægge ud herfor, men vil kunne forsøge at inddrive beløbet fra faderen. Lykkes dette ikke, vil inddrivelsen blive overbragt til SKAT, hvilket desværre kan have lange udsigter.

Mille

Min kæreste har 3 børn fra tidligere forhold. De bor ved deres mor og er ved os hverandre weekend og længere tid i ferie perioder. Vi er tit i uenige om hvad hun skal sende med af overtøj til børne. Kan vi kræve at hun både sender flyverdragt og vinterjakke med? Min kæreste betaler børnepenge som han skal

Anna Øding Hansson

Kære Mille Ja, moderen skal sørge for at sende alt nødvendigt tøj med på samvær, det være sig også behørigt overtøj til årstiden. Såfremt moderen efter gentagne opfordringer fortsat ikke medsender overtøj, må faderen indkøbe dette selv, og modregne beløbet i børnebidraget. Indbringer moderen sagen for Familieretshuset, vil faderen skulle kunne dokumentere opfordringerne samt kvittering for indkøb af tøj.

René

Jeg har et spørgsmål. Statsforvaltningen har pålagt mig at betale uddannelsesbidrag til min søn på 18 år der går på STX (3. G) Jeg har betalt halvdelen af hans børneopsparing - som der kan modregnes, men det synes SF ikke at den skal? Derudover tjener han over de 6.000 kr. pr måned, som samtidigt er medvirkende til at bidraget kan nedsættes eller bortfalde, men det mener SF ikke de skal - trods det står i loven. Jeg har klaget over det og det er lige nu i retten. Men SF mener ikke at det er en opsættende virkning og jeg skal betale nu - uanset sagen ikke er afgjort!?

Kristina

Kære brevkasse. Jeg har fuld forældremyndighed over mit barn. Faderen har valgt at han ikke ønsker samvær. Der har været en evig kamp om børnebidrag. Han betaler i øjeblikket normal bidrag og 100 %. Han bidrager ikke med hverken fødselsdags eller julegave eller nogen form for kontakt. Han har nu ansøgt om nedsættelse af børnebidrag, da han har opsagt sit gode job og skal starte egen virksomhed med en kollega. Han skriver i ansøgningen at han fremover vil have en væsentlig nedsat løn, så han ikke kan betale forhøjet børnebidrag. Hvordan er reglerne ift dette og nedsættelse af børnebidrag? Der skal vel en form for dokumentation?

René

Hej. Min kæreste og jeg er ved at gå fra hinanden. vi har 2 dejlige børn på 7 og 13 år. vi kommer til at have børnene på en 7/7 ordning. mit spørgsmål her er hvordan man udregner børnebidraget i en 7/7 ordning. hvis hun nu får bopælspligten på børnene er der så nogle satser som viser hvad jeg evt. skal betale hende? jeg vil helst have delt bopælspligt med hun mener det er vigtig at den er hos hende. er der noget der som på sigt gør hun kan kan komme efter mig økonomisk?

Anna Øding Hansson

Kære René Der fastsættes som udgangspunkt ikke børnebidrag i en deleordning, idet det forventes at I taler ligeligt del i afholdelsen af omkostningerne vedrørende børnene. Moderen vil kunne søge om fastsættelse af børnebidrag, såfremt du ikke tager del i afholdelsen af omkostningerne vedrørende børnene. Du vil selv skulle sørge for indkøb af tøj, basale fornødenheder såsom mad og medicin når børnene er hos dig, for at opfylde din forsørgelsespligt.

Rodi

Hej Anna Min søster og hendes 6årige datter er begge dansk statsborger, de har været bosat i Sverige hvor hun har været gift med en svenskstatsborger, hun har været gift og registreret i Sverige i 6-7år, hende og datteren er nu flyttet alene tilbage til dk pga vold af nu eksmanden, og er dermed i krisecentret, de er nu begge registret i dk, mens politisagen kører i Sverige, så er spørgsmålet om børneydelse og de ny regler med fordeling som træder i kraft 2022, vil hendes eksmanden som bor i Sverige modtage det halve ? Han har aldrig brugt penge på datteren i alle disse år.

Anna Øding Hansson

Kære Rodi Såfremt din søster er fraflyttet den fællesadresse i Sverige før den 19. oktober 2021, vil hun modtage hele børne- og ungeydelsen. Er hun først fraflyttet efter den 19. oktober 2021 skal hun kunne dokumentere over for Familieretshuset, at hun har barnet hos sig minimum 9 ud af 14 dage. Dette dokumenterer hun enten ved en underskrevet aftale mellem forældrene, eller ved en samværsafgørelse truffet af Familieretshuset eller Familieretten. Såfremt der ikke er opstartet en sag om bopæl, forældremyndighed og samvær hos Familieretshuset allerede nu, bør dette iværksættes.

Gk

Hej Karen. Når man er nægtet samvær med sit barn og aldrig har fået lov til at se sit barn, SKAL man så stadig betale børnepenge indtil barnet er 18 år ? Og er der en måde hvor man kan slippe af med at betale børnebidrag? For hvorfor skal jeg betale børnebidrag når jeg ikke engang kan se mit barn

lars

Hej. Jeg har to børn med min eks kæreste. jeg betaler den normale bidrags sats på begge børn til mor. Hun har søgt om forøjet børnepenge altså 100%. Familierets huset har bedt mig om dokumention for at jeg går ned i timer (har 30000kr i grundløn - men jeg arbejder som vikar ved siden af altså ren overarbejde. det kan være alt fra 20 timer ekstra til 200timer oven i. derfor er min indtægt også det højere men bestemt ikke hver måned. De bedte mig om at få arbejdsgiver til at dokumentere at jeg ikke sku arbejde så mange timer næste år hvilket han har gjort. så jeg falder til under 600 om året. men har lige fået afgørelse i dag på at jeg skal betale 100%. hvad gør jeg her? mvh

Lisbeth

Hej Anna.. Min eksmand og jeg blev skilt for 3 år siden.. Jeg har bopæl på vores datter og vi har hende i en 8/6 ordning, hvor jeg har hende de 8 overnatninger. Det har alle årene været mig der har betalt børnehave/madordning, ulykkesforsikring, svømning, gymnastik, dans, overtøj, flyverdragter, sko osv. Min eksmand har selv basis garderobe til vores datter, han arver det meste fra en ældre kusine.. Nu vil min mand ikke længere betale børnebidrag og det gør at barnet og jeg så ikke har råd til at bo i den lejlighed som vi har haft siden skilsmissen.. Kan min eksmand godt sådan trække tæppet væk under os, så vi er nødt til at flytte? Med venlig hilsen en meget ked af der mor..

Anna Øding Hansson

Kære Lisbeth Så længe faderen opfylder sin forsørgelsespligt ved at sørge for mad og basale fornødenheder når børnene er hos ham, er det svært at få fastsat børnebidrag. Det er underordnet hvordan faderen skaffer sig tøj til børnene, så længe tøjet opfylder børnenes behov ift. at være ordentligt klædt på til de forskellige årstider. Det betyder imidlertid, at han selv skal sørge for at have overtøj til børnene – dette skal du ikke forsyne ham med, hvis han ikke betaler bidrag. Faderen har ikke pligt til at deltage i afholdelsen af omkostninger til fritidsaktiviteter. Børnebidrag er til for at fungere som bidrag til udgifter vedrørende børnene, og bør således ikke medtages i dit overordnede budget over hvor du har råd til at bo.

Anita

Hej Anna Jeg er bofælleforældre og har en 7-7 ordning. Jeg betaler alt, fra tøj, friskole, fritidsaktivitet, frisør mm. Min eksmand betaler intet, som intet. Udover mad, tøj når de er hos ham. Jeg har fået afvis forældrebidrag da han påstod han betalte. Næste år skal den ældst på efterskole, han er ikke skrevet på papir, da han ikke vil betale. Måske skal den yngst også, dette er dog over kommunen. Hvad kan jeg gøre, er ved at være udmattet. Hilsen Anita

Anna Øding Hansson

Kære Anita Såfremt du er alene om at modtage børne- og ungeydelsen, forventes det at denne ydelse anvendes til betaling til skole, skoleremedier m.m. Når faderen selv sørger for at børnene har mad og basale fornødenheder hos ham, er det svært at få fastsat børnebidrag i en deleordning. Du kan desværre hverken kræve, at faderen afholder halvdelen af omkostningerne til fritidsaktiviteter eller efterskole, hvorfor disse udgifter ikke kan medtages i opgørelsen over hvem der afholder flest udgifter. Det er således op til dig at afgøre, om du bliver ved med at have råd til fritidsaktiviteter og efterskole, såfremt du ikke modtager støtte fra faderen.

Jeanne

Min datter har boet hos mig 8 dage på en 14-dagesperiode. Hendes far har ikke betalt børnebidrag i de sidste 3 år, men det vil han gerne råde bod på. Kan man gøre det med tilbagevirkende kraft nu, så han også får det skattemæssige fradrag, han ville have fået? Og kan vi selv fastsætte forhøjet bidrag? På forhånd tak

Rene

Hej Jeg er biologisk far til vores søn. Men jeg har ikke forældremyndighed, og ser heller ikke min søn. Men jeg betaler bidrag igennem udbetaling Danmark. Men jeg er nu blevet opkrævet for 6 måneder extra som de siger jeg ikke har betalt, hvad jeg dog har kvittering på. Men jeg har så fundet ud af, at de 6 måneder de forlanger extra for, er min søn blevet fjernet fra sin mor, og sendt på børnehjem. Skal jeg nu til at betale både til mor og børnehjem ? Det skal siges at jeg ikke er blevet oplyst at han er kommet på børnehjem, men skal jeg så i det hele taget betale da kommune over tager alt ?

Søren

Den beløbsgrænse på 530.000 for at skulle betale ekstra børnebidrag / forhøjet bidrag ? Er det inden pension trækkes fra ( da jeg selv betaler min pensions ordning 100%) og har en indkomst før pension på 540.000,- ?

Peter

Hej. Jeg har min søn i en ret særlig ordning. Han bliver hjemmepasset af os begge på skift og vi arbejder på skift, når vi ikke har ham. (Primært moderens valg) Moderen har ham klart mest. Jeg har ham i snit ca. 50 timer om ugen, ca. svarende til en 10/4 ordning. Hun mener at børnebidraget også skal tilgodese hende i forhold til at vi fortsat skal hjemmepasse og hun dermed ikke kan arbejde så meget og i øvrigt heller ikke vil arbejde særlig meget. Når min søn er hos mig, betaler jeg for alt mad, gaver/legetøj, frisør osv.. Hun betaler for tøj. Jeg tjener under 520.000,-/årligt. Bør jeg betale forhøjet børnebidrag? Lige nu betaler jeg kr. 3.000,-, men jeg føler at jeg også forsøger hende til husleje osv. Er det fair?

Jette

Jeg er farmor. Min søn og samlever har 3 børn sammen. Børnene bor hos deres mor. Min søn er gift og har nu 2 børn i ægteskabet. Det samme har moderen til de 3 første børn. Min tidligere (svigerdatter) har henvendt sig til statsamtet for at få børnepenge. Så langt så godt. Men hvordan kan det være at min søns økonomi og indtægt, bliver givet til min tidl. (svigerdatter), min søn kan ikke få det tilsvarende at vide omkring hendes økonomi. Hun arbejder i folketinget og har en ret god løn. Min søn er selvstændig. Med venlig hilsen Farmoren

Lars

Jeg er bopælsforælder og har mine 2 drenge 9 dage om ugen og moderen har dem 5 dage om ugen. Familieretshuset har fastsat, at hun skal betale normalbidrag, hvilket jeg får udbetalt direkte via Udbetaling Danmark. Børnenes mor har haft et svært liv og er derfor på kontanthjælp, tidligere har hun i flere år fået ressource forløbsydelse mens vi var sammen for at passe hendes samtaler i psykiatrien. Hun får en ydelse på 15.355kr. (2020 sats) som "Fyldt 30 år, forsørger børn", men er hun berettiget til yderligere støtte/tilskud ift. betaling af børnebidrag? Og hvis hun er, hvor meget lyder denne støtte på? Det viser sig nemlig, at hun siden September 2019 ikke har betalt børnebidraget på de opkrævninger som Udbetaling Danmark har sendt hende grundet en stram økonomi og dermed har hun oparbejdet en stor gæld til det offentlige på 18mdr. gange bidragssatsen pr. barn.

Jacob

Hej Min x kone og jeg vil gerne have et barn mere. Kan det lade sig gøre at jeg kunne blive fritaget for at skulle betale børnebidrag. Hvis man eksempelvis får lavet et dokument der underskrevet gennem advokat ville fritage mig for at hun kan søge børnebidrag.? Jeg er bekendt med hun bare kan lade være med at søge. Men vil gerne have foretaget sikkerheden inden barnet kommer til verden. Hilsen Jacob

Anna Øding Hansson

Kære Jacob Desværre ikke. Så skal du i stedet fungerer som sæddonor, og dermed hverken have juridiske eller økonomiske forpligtelser vedrørende barnet. Mig bekendt kræver denne konstellation imidlertid, at donationen foregår via en godkendt klinik, således at donationen bliver registreret på korrekt vis. Klinikken vil kunne rådgive dig om hvilke muligheder der er for at frasige sig det økonomiske ansvar.

Marianne

Hej Min eksmand er stoppet med at betale børnebidrag Han har ikke betalt børnebidrag siden 1. Oktober 2020. Det var en mundtlig aftale. Jeg har søgt om fastsættelse af børnebidrag, så jeg kan søge udbetaling danmark om at udbetale til mig og trække fra ham. Er det muligt at gå de 6 måneder tilbage? Og fremadrettet skal man så hver måned be om at få børnebidraget fra faren, eller får man det hver måned fra udbetaling danmark

Anna Øding Hansson

Kære Marianne Det er ikke muligt at gå tilbage i tid, idet ansøgningen skulle have været indsendt inden 2 mdr. fra det tidspunkt hvor faderen stoppede med at betale børnebidrag. Lige så snart du har en afgørelse fra Familieretshuset om fastsættelse af børnebidrag, kan du sende afgørelsen til Udbetaling Danmark, og anmode dem om at sørge for udbetaling samt opkrævning. Udbetaling Danmark kan dog ikke lægge ud for forhøjet børnebidrag (såfremt dette fastsættes). De kan kun udbetale forhøjet bidrag, såfremt de modtager det fra faderen. Gør de ikke det, vil det forhøjede bidrag blive fremsendt til inddrivelse via Gældsstyrelsen.

Kamilla

Hej Min mand betaler børnebidrag til hans søn, som bor ved moderen. Drengen er 17 år. Hvis han vælger frivilligt at flytte hjemmefra inden han er 18 år, skal min mand så forsat betale børnebidrag? Sønnen flytter ikke pga. dårlige relationer, men fordi han har lyst og pga. uddannelse. Med venlig hilsen Kamilla

Bjarne Svenningsen

Hej ! Mit spørgsmål går på at, mit barn bor ved sin mor, som tjener betydelig mere end mig, og hun bor sammen med en mand der tjener over 1 mill om året, vores fælles barn har fået fuldtids job, tre mdr. før han fylder, skal jeg stadig betale børnebidrag ?

Anna Øding Hansson

Kære Bjarne Indkomsten hos bidragsmodtager og dennes ægtefælle/samlever har ingen betydning ift. om du skal betale børnebidrag. Så længe barnet er under 18 år, skal du fortsat betale børnebidrag, også selvom at barnet selv har en fuldtidsbeskæftigelse. Er barnet derimod fyldt 18 år, og tjener barnet mere end ca. 6.000 kr. pr. mdr., kan du ikke blive pålagt at betale uddannelsesbidrag.

Line

Hej, Min søn er netop flydt 18 år og går på gymnasium. Han bor hos mig. Hvad skal der til for at han kan få uddannelsesstøtte fra sin far? Er den støtte afhængig af min indkomst? Dbh Line

Vibeke

Hej Jeg har en datter som efter sin fars død har fået en forvaltningskonto. Hvis hun nu gerne vil have penge ud til efterskoleophold og jeg bor sammen med en ny mand, skal jeg så oplyse hans indkomst under "forsørgere" (når man søger forvaltningen om udbetaling)eller er det kun min indkomst der gør så gældende? Jeg mener jo ikke han har forsørgerpligt overfor min datter.

Peder Holm

Hej Jeg vil gerne høre , min datter skal på efterskole , hun bor ved hendes mor og jeg betaler 1400 kr pr mdr i børnepenge . Min datters mor har søgt om statstilskud. Så er der et rest beløb på 52000 kr , skal det deles i 2 puljer så det er ca 2500 kr pr forældre om måneden og skal jeg så samtidig betale børnepenge eller skal de trækkes fra ??,.

Mille

Mine to børns far tjener godt 600.000 kr. årligt. Vil jeg kunne ansøge forhøjet børnebidrag til drengene? Drengene bor hos mig hhv. 10/4 og 9/5. Er der noget, der kan gøre/tale imod, at faren skal betale normal børnebidrag plus 100% ? Jeg har tidligere ansøgt om forhøjet bidrag for 2 år siden, hvilket blev afslået, da faren havde indbetalt så meget ekstra til pension, at han kunne gå fri fra beløbsgrænsen.

Dan

Hej igen Vil I kigge på mit spørgsmål fra 6. september? På forhånd tak.

Rikke

Hej Hvis min eksmand er bleven gift og jeg ikke har forældremyndigheden over min søn som bor hos sin far, skal jeg så betale børnebidrag? Han er 16 år. Venlig hilsen Rikke

Marie

Hej, Jeg blev skilt for lidt over to år siden, dengang var alt i ruiner og min eks. mand fik trumfet bopælspligt og 1.100 kr. pr. barn (jeg har to) igennem. Min økonomi kan ikke bære dette da jeg er i lære på kontor og min bank forslår at jeg får bopælspligten på det ene barn, men min eks. nægter. Vi har aldrig været i statsforvaltningen, men køre en 7/7 ordning og har fælles forældremyndighed. Hvad skal jeg gøre for enten at få nedsat/fjernet børnebidrag, samt er der noget juridisk der kan hjælpe til at få bopælen på én af mine børn? Mvh. Marie

Anna Øding Hansson

Kære Marie Der skal rigtig meget til for at ændre bopælen, og det er ikke almindeligt at Familieretten lader hver forælder få en bopælsret. Børnene bør følges ad. For at ændre bopælen skal det simpelthen dokumenteres at børnene ikke trives ved at opholde sig hos faderen, og så vil et bopælsskifte desuden involvere mindre samvær til faderen, da bopælen ikke blot flyttes for at I kan fortsætte i en 7/7-ordning, men nu med dig som bopælsforælder. Børnebidraget kan alene bortfalde såfremt du kan dokumentere at du tager del i halvdelen af udgifterne vedrørende børnene: indkøber tøj, betaler til fritidsaktiviteter, lommepenge, mobiltelefon etc.

Ole Young Andersen

Jeg har betalt halvdelen af skoleophold i udlandet. Derudover betaler jeg børnebidrag. Kan jeg få børnebidraget sat i bero det år min datter er i udlandet?

steffen

Hej kan man give børnebidrag man betaler direkte til barnet når vedkommende fylder 18 år, eller skal de stadig betales direkte til moderen (når hun fylder 18 år er det jo uddannelses støtte) og hvad hvis hun flytter nu mens hun er 17 år, så går jeg ud fra betaling af børnebidrag til moderen bortfalder, og kan jeg i givet fald give dem direkte til min datter ?

Dan

Hej! Tak for en glimrende brevkasse - mine spørgsmål relaterer sig til uddannelsesbidrag. Som jeg forstår kan min datters mor (som hun bor hos i 9/5 ordning) søge om uddannelsesbidrag, når min datter fylder 18 år og på det tidspunkt skal igang med 3.g. Grundet min høje indkomst vil jeg umiddelbart stå til at skulle betale normalbidrag + 100% 1) Ved hendes 18. år bliver hendes børneopsparing frigivet - hele opsparingen (ca 42k) er der indbetalt til under vores tidligere ægteskab. Er det korrekt at halvdelen af denne ville kunne modregnes sådan at udd.bidrag først vil skulle betales når de 21k (ca. 8 mdr ved et bidrag på 2.5k) er "brugt"? 2) Herudover har jeg i en årrække indbetalt et månedligt beløb til min datters opsparing, hvor også mine forældre har indbetalt til samt er der indbetalt nogle konfirmationspenge. Der er ikke blevet hævet fra kontoen men den er ikke fastlåst ift en bestemt alder. For mine indbetalinger beløber dette sig til 36k når hun fylder 18. Er der nogle formkrav, som skal overholdes således de også ville kunne modregnes et evt uddbidrag? Jeg kan dokumentere mine indbetalinger og disse er overført hver måned som "opsparing, barnets navn" 3) Såfremt begge ovenstående beløb kan modregnes dvs ialt 57k ca 22 mdr, vil dette så være gældende for både 3.g (12 mdr) samt efterfølgende 10 mdr af en ny påbegyndt uddannelse, fx universitet hvor min datter stadig vil være hjemmeboende hos sin mor samt en egen lav indkomst? På forhånd tak!

Anna Øding Hansson

Kære Dan Det er korrekt at halvdelen af opsparingen betragtes som "din andel", hvorfor der ikke vil skulle betales uddannelsesbidrag førend de 21.000 kr. er "opbrugt". Ift. den yderligere opsparing, følger det af vejledningen til lovgivningen, at det afgørende for om indbetalingerne kan betragtes som indbetaling til en børneopsparing, at der er et egentligt frigivelsestidspunkt, således opsparingen det har karakter af en reel børneopsparing - hvilket det umiddelbart ikke tyder på. Men det er da bestemt et forsøg værd, at forsøge at dokumentere at der er tale om en opsparing med karakter af en børneopsparing. Hvis der er grundlag for at betragte den ekstra opsparing som en børneopsparing, vil indestående herpå ligeledes skulle modregnes i uddannelsesbidraget. I praksis fastsættes der ikke uddannelsesbidrag så længe bidraget er dækket af en børneopsparing. Ansøgningen vil blive afslået indtil få måneder før børneopsparingen er blevet opbrugt. Den forælder der kan have krav på uddannelsesbidrag skal således aktivt søge om fastsættelse af bidrag kort før eller efter opsparingen er opbrugt.

Martin

Jeg er sanværsforældre og betaler normalbidraget for mine to børn til moderen. Hun er begyndt at lægge børnenes frisørtider i min periode med børnene og siger at jeg skal betale. Begge børn vil gerne have lavet krøller, så det koster 650,- pr stk hver gang. Er det min forpligtigelse at betale de regninger?

Jesper

Jeg har betalt børnebidrag siden 18.09.2002 - stopper min automatiske overførsel til U-DK pr. 09.09.2020 når mit barn er fyldt 18 år? Jeg kan simpelthen ikke læse mig til reglerne når det ikke er mig som er "modtager" af ydelsen.

Anna Øding Hansson

Kære Jesper Udbetaling Danmark stopper helt automatisk opkrævning og udbetaling dagen før barnet fylder 18 år. Du skal således som bidragsbetaler ikke foretage dig noget aktivt, for at bidragspligten ophører. Du kommer til at betale et forholdsmæssigt bidrag i den måned hvor barnet fylder 18 år. Det vil sige, at du kommer til at betale bidrag fra den 1-8. september 2020.

Anita

Hej. Min datter er på efterskole. Hendes adresse er her. Jeg betaler opholdet for hende, og de ting hun nu har skulle have med på efterskole er også betalt ud af egen lommme. Far har ikke rigtig bidraget til noget med efterskolen. Jo kørte hende og tingene derover, og han får naturligvis halvdelen af mig på den udgift. Jeg har sagt til ham at, HAN skal betale for hendes rejser frem og tilbage fra skolen, da det er HANS weekend med hende, og jeg betaler når det er MIN weekend med hende. Han har hørt at, han kan slippe for at betale bidrag når hun er på efterskole, men det mener jeg bestemt ikke man kan. Er det ikke rigtig at, selvom du har et barn på efterskole, så skal far stadig betale børnebidrag? Eller er der en anden regel? Han mener nemlig at jeg så skal betale rejsen hjem til skolen, når hans weekend er slut med hende. Og det har jeg sagt, at det gør jeg ikke. Det er hans weekend og hans udgift. Jeg betaler kun de weekender hun er hos mig, og ikke hos ham. mvh Anita Hansen

Jacob

Hej Advodan. Hvis jeg skal betale normalbidraget + 300% betyder det at min søn bliver beskattet af den der overstiger personfradraget på 36.100. Kan jeg for at undgå denne beskatning lave en aftale med min ekskone om at betale normalbidraget + 200% og så give differencen som gave til mit barn og dermed udnytte at man kan give skattefri gaver til sine børn på op til 67.000 kr?

Anna Øding Hansson

Kære Jacob Moderen er berettiget til det bidrag hun nu engang er berettiget til på baggrund af din indkomst, en sådan aftale vil således kunne tilsidesættes, hvis moderen ikke er indstillet herpå. Hertil skal bemærkes, at børnebidraget er til for at supplere forsørgelsen af barnet, hvorfor bidraget ikke tilkommer barnet, men den forælder der afholder udgifterne ved barnets forsørgelse. Du opfylder således ikke din forsørgelsespligt ved at overføre hele/dele af bidraget til barnet.

Peter

Fastsættelse af børnebidrag ved fratrædelse Normalt tager Familieretshuset udgangspunkt i årsindtægten ved fastsættelse af børnebidragets størrelse, men hvordan forholder man sig ved fratrædelse (hvis man siger op/bliver opsagt)? Spørgsmål: 1. Anvendes det nuværende/fremtidige indtægtsgrundlag til beregningen eller 2. Det seneste års indtægt eller 3. Det igangværende års indtægt (f.eks. hvis fratrædelse i februar) eller 4. Fratrædelsesdato? Eks. årsindtægten berettiger forhøjet børnebidrag, men bidragspligtig bliver opsagt/opsiger sit job. Ser Familieretshuset så stadig på det seneste års indkomst eller kan bidraget sættes ned til normalbidraget og i givet fald fra hvilken dato? Håber spørgsmålet giver mening og ser frem til jeres svar. TAK

Anna Øding Hansson

Kære Peter Familieretshuset kigger på din forventede indkomst. Hvis du siger op eller bliver opsagt, skal dette oplyses Familieretshuset. Din tidligere årsindkomst vil ikke længere være retvisende, og vil således ikke skulle danne grundlag for fastsættelse af bidrag. Imidlertid kan der være grundlag for ændring i bidraget, når du igen får et job og din indkomst ændrer sig.

Tine

Hej Denne artikel er fra 2016 - er disse regler stadig gældende her i 2020? Jeg har siden vi blev skilt betalt børnebidrag, efter privat aftale, til min eksmand som er bopælsforælder. Vi har børnene i en deleordning hvor vi stort set har dem lige meget - han har dem 2 aftener mere om måneden end mig. Hvis jeg stopper med at betale børnebidrag, vil statsforvaltningen så kunne pålægge mig fortsat at betale fordi vi har en privat aftale som har kørt i en del år? Hvis man ikke betaler børnebidrag, hvor meget skal der så til før man vurderes at opfylde sin forsørgerpligt? På forhånd tak.

Anna Øding Hansson

Kære Tine Reglerne gælder fortsat, men taksterne ændrer sig hvert år. Familieretshuset kan stadfæste en privat aftale om børnebidrag, medmindre aftalen skønnes urimelig ("åbenbart ubillig"), hvis forholdene væsentligt har forandret sig, eller hvis aftalen strider mod barnets bedste. Der skal således meget til at tilsidesætte en privat aftale om børnebidrag. Almindeligvis fastsættes der ikke børnebidrag i en deleordning, da det forventes at man tager ligelig del i forsørgelsen. Ved en deleordning skal forstås at samværsforælderen har barnet overnattende hos sig 7 nætter ud af 14 nætter. Almindeligvis fastsættes der heller ikke bidrag, hvis samværsforælderen alene har barnet overnattende 6 nætter. En aftale om børnebidrag tilsidesættes almindeligvis ikke, hvis samværsordningen ikke har ændret sig i perioden hvor der er blevet betalt bidrag.

Susanne

Hej. Min søn er 15 år og jeg bor ikke med hans far - jeg flyttede inden min søn blev 1 år. Hans far har ny kone og sammen 2 børn, hvor jeg nu bor sammen med kæreste og vi har været sammen i 2 år. Min søn trives ikke hos hans far, hvilket giver væsentlige udfordringer i samarbejdet med vores søn og han opholder sig derfor mest hos mig - hver anden weekend hos far. På trods af det deler vi børnebidraget og jeg har aldrig søgt om forhøjet bidrag selvom det er og altid har været en mulighed. Min søn er nu startet på efterskole og det var aftalt at vi skulle dele udgifterne til efterskole - selvfølgelig efter børnebidraget er trukket fra, men da min søns far har haft endnu en uoverensstemmelse (over tlf. i denne weekend) med min søn, hvor det er blevet drejet over på mig, vil han ikke betale. Hvad kan jeg gøre for at han betaler halvdelen af vores søns efterskole ophold? Vh Susanne

Christine

Hejsa Jeg har en søn der lige er fyldt 18 år og er lige startet på gymnasiet. Jeg har lige søgt uddannelsesbidrag fra hans far. Min søn bor hjemme, men vil meget gerne flytte på kollegie. Mit spørgsmål er om jeg stadig kan få uddannelsesbidrag til min søn? Han vil ikke kunne klare det økonomisk uden min hjælp da han har en kronisk sygdom som kræver madvarer som er dyre en normale og medicin. Min eksmand har ikke haft kontakt med mine børn siden 2015 og ungerne ønsker ikke kontakt da han har psykiske problemer som på virker dem meget og derfor har tilhold. Derfor er det ikke muligt at gå i dialog med ham. Jeg ser frem til jeres svar. Mvh C

lars

Hej. Jeg betaler børnebidrag til min datter på 15 år. Hun skal nu på efterskole. Er der en mulighed for at jeg kan forhøje bidraget og få gavn af et højere fradrag? Min økonomi har svært ved at bære, at jeg både skal betale bidraget og oveni betale halvdelen af udgifterne til efterskolen, som hendes mor gerne ser at jeg gør. Mvh. Lars Hansen

Frank

Hej. Er der ekstra udgifter ved manglede betaling af børnebidrag, når man har indgået en skriftlig og underskrevet aftale ? Og hvad gør man hvis børnebidraget ikke bliver betalt, er der en måde hvor man kan få pengene til tiden ? Hvor man ikke skal ansøge om hjælp hver gang hos udbetaling Danmark for at for at få børnebidraget indraget og udbetalt, det tager jo 5-10 uger hver gang. Vh. Frank

Anna Øding Hansson

Kære Frank Ikke andre ekstraudgifter end dem Skattestyrelsen måtte pålægge bidragsbetaler, såfremt bidraget ved manglende betaling skal inddrives. Hvis det er Familieretshuset der har fastsat bidragspligten, kan Udbetaling Danmark, mod ansøgning, lægge ud for normalbidraget hver måned. Du skal ikke ansøge hver måned - Udbetaling Danmark kan fast stå for betalingen af normalbidraget. Forhøjet bidrag, samt aftalte bidrag som ikke er fastsat af Familierethuset, vil skulle inddrives via Skattestyrelsen på foranledning fra Udbetaling Danmark.

Herman

Kære Advodan, Først og fremmest tak for den mulighed :-) Mit spørgsmål er: Skal jeg fortsat betale børnebidrag til mit barn som skal på efterskole hvor 1) kommunen afholder hele udgiften til opholdet 2) jeg betaler 1/2 til alle øvrige udgifter dvs transport, rejser, tøjpenge, lommepenge mm. Jeg mener jo at jeg opfylder min forsørgelsespligt i denne situation og at bidragsmodtager ikke har specielle udgifter som retfærdiggører bidrag specielt henset til at ophold og mad er betalt af kommunen og øvrige udgifter deles. På forhånd tak. Venlig hilsen Herman

Marianne

Min søn på 11 har netop modtaget en årsopgørelse fra skat, som viser at hans far har opgivet et beløb, som han betaler ud over normalbidraget. Min søn har på intet tidspunkt modtaget mere end normalbidraget, og der er derfor tale om skattesnyd fra far'ens side. Bør jeg indberette far'ens skattesnyd og kan jeg komme "i klemme" for ikke at indberette det?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Marianne Faderen er naturligvis ikke berettiget til fradrag for mere, end han reelt betaler. Enten bør han betale det beløb i børnebidrag som han indberetter, eller også bør skattemyndighederne orienteres.

Kasper

Jeg betaler normalt bidrag til mine piger på 10 & 8. Har pt. pigerne hver 2. Weekend, men vi snakker om at jeg skal have dem mere. I forbindelse med sommerferie har jeg dem 2 uger i juli, og vil selvfølgelig gerne på ferie og udflugter med dem. Kan det passe at jeg denne måned stadig skal betale samme sats som normalt, når min eks ikke har samme udgifter? Ydermere betaler hun jo heller ikke for SFO plads denne måned, så synes jeg bliver snydt og er med til at finansiere hendes ferie.

Jimmi

Jeg betaler børnebidrag til mine to dejlige døtre på hhv. 12 og 16 år. Beløbet er fastsat som normalbidraget for hver af dem. Jeg er bosiddende i grænseregionen i Tyskland lige syd for Kruså. Som begrænset skattepligtig gives jeg tilsyneladende ikke fradrag for børnebidrag. Jeg er blevet oplyst, at i så tilfælde, kan man søge om at få bidraget justeret - er dette korrekt ? På forhånd tak for dit svar - jeg værdsætter din brevkasse her meget højt.

Michael

Hej Advodan, og 1000 tak for alle de gode råd. Med hensyn til en forælders uddannelsesbidrag, hvilke krav stilles til den unges "uddannelse"? Skal det være en kompetencegivende uddannelse med eksamen/udd. bevis eller lignende? Mvh. Michael.

Anna Øding Hansson

Kære Michael Familieretshusets vejledning definerer ikke hvilke uddannelser, der hører under forudsætningerne for, om man kan blive pålagt bidragspligt. Vejledningen skriver blot at der kan pålægges uddannelsesbidrag indtil barnets fyldte 24. år, til undervisning og uddannelse. Jeg vil anbefale dig at rette kontakt til Familieretshuset med henblik på en nærmere definition.

Dorthe Pedersen

Kan man godt fra Udbetaling Danmark opkræve en manglende (påstår de) betaling af børnebidrag tilbage for 2014 her i 2020? Er der ingen forældelse på sådan en opkrævning?

Carsten

Kære Anna. Først et tak for at i vejleder alle os, der ikke kan finde ud af systemet eller er kommet i knibe. Mit spørgsmål er: hvordan regner jeg mit bidrag ud. Jeg har 1 barn fra et tidligere ægteskab og hun søger nu forhøjet bidrag til de sidste 9 måneder inden barnet bliver 18 år. Jeg har en DIS indkomst og efter pension er det 357.000kr netto. skal jeg betale forhøjet bidrag. Den formel de viser på familieretshusets hjemmeside er meget forvirrende. Mvh Carsten

Anna Øding Hansson

Kære Carsten Først og fremmest skal du sikre dig, at du har regnet din indkomst rigtigt ud. Når hele/dele af din indkomst er skattefri, er det nødvendigt at omregne denne indkomst til en indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag. Omregningen er nødvendig for at kunne sammenligne din indkomst med en almindelig skattepligtig indkomst. Der gælder forskellige omregningsmodeller, alt afhængig af hvilken stilling du har, og om du er helt/delvist skattepligtig. Jeg vil anbefale dig at læse vejledning af 2020-02-21 nr. 9107 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2020 - alternativt kontakte Udligningskontoret for Dansk Søfart, eller skattestyrelsen og bede dem om hjælp, til at beregne din indkomst. Når du har svaret på hvad din indkomst er, kan du sammenligne din indkomst med Familieretshusets tabel. Ifølge tabellen skal du først betale forhøjet bidrag, såfremt du har en indkomst på 520.000 kr. (2020-takst), når du har forsørgelsespligt over 1 barn.

Signe

Kære Advodan Min eksmand og jeg har fælles forældremyndighed over vores 2 børn. Vores 17 årlige søn bor udelukkende hos min eksmand (bopælsadresse)og vores 10 årige datter bor hos udelukkende hos mig. Den 17 årige vil nu flytte hjemmefra inden han bliver 18 år og jeg er ikke blevet orienteret eller inddraget i beslutningen. Bopælsadressen har været hos min eksmand og vi har haft fælles forsørgerpligt, fordi vi tidligere har haft 7/7 ordning. Kan jeg stilles økonomisk ansvarlig, når jeg er holdt “udenfor” den flytte beslutning, min søn er ved at foretage? Har min eksmand mulighed for at søge børnebidrag fra mig, når vores søn får sin egen adresse og dermed ikke har bopælsadresse hos sin far længere? Hilsen Signe

Christian

Kære Advodan, jeg har seks børn, med to mødre, så betaler rimelig meget i børnebidrag. Samtidig har jeg en meget lav indkomst, de sidste knap to år har det været dagpenge. De to mindste af børnene har jeg i en 9-5 ordning - jeg har ønsket mere, helst 7-7, men det nægter moderen. Men selv med 9-5 ordningen bruger jeg jo en hel del penge på børnene, mad, svømmehal, udflugter, ferieture, lusekur osv....også fordi når børnene er hos mig er de ikke i institution, så jeg passer dem hele dagen. Og har hver anden weekend de andre 4 børn også at sørge for. Moderen til de to tjener betydeligt mere end jeg selv gør - mere end dobbelt mine dagpenge og har samtidig ikke mere i husleje, og får selvfølgelig børnepengene. Men hun gør alligevel krav på bidrag på 1415 kr/måned pr barn. Er det slet ikke muligt at få hjælp til at overtale til en lavere sats? (Eller selvfølgelig endnu bedre at få børnene 7-7?) Mvh Christian

Anna Øding Hansson

Kære Christian Bidragsmodtagerens indkomst har ingen betydning ved fastsættelse af børnebidrag. Du vil som minimum skulle betale normalbidraget for hvert barn, også selvom din indkomst er lav - medmindre du kan dokumentere at du afholder halvdelen af udgifterne vedrørende børnene. Det vil være lettere at komme igennem med bortfald af børnebidraget, hvis du får mere samvær, idet der almindeligvis ikke fastsættes børnebidrag i en deleordning.

Palle Lauritsen

Jeg er far til et delebarn - en datter, som jeg også har forældremyndighed på. Jeg betaler børnebidrag hver måned til moderen. I år skal min datter konfirmeres. Moderen vil ikke holde fest i den forbindelse. Min datter vil gerne have en fest, og jeg vil gerne holde den. Moderens familie er også inviteret og har givet tilsagn om at komme. Moderen deltager ikke. Er der mulighed for, at jeg kan få tilkendt et konfirmationsbidrag, når det nu er mig, der står for alle udgifterne til festlighederne - på samme måde som moderen kunne, hvis hun holdt festen, og jeg ikke gjorde? - eller er det på forhånd en tabt sag, som jeg skal undgå at røre op i med en ansøgning? Vh. Palle

Anna Øding Hansson

Kære Palle Vejledningen vedrørende fastsættelse af konfirmationsbidrag, tager ikke stilling til, om bidraget alene kan søges af bopælsforælderen. Vejledningen skriver at begge forældre kan bestemme hvordan de vil opfylde deres forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen. Jeg tolker vejledningen således, at det er underordnet om man er bopæls- eller samværsforælder for at kunne søge konfirmationsbidrag. Imidlertid er moderen i sin ret til at holde en fest selv eller tage barnet med ud at rejse, og begrunde dette som værende i stedet for en konfirmation, hvorefter ingen af jer kan gøre et konfirmationsbidrag gældende over for hinanden. Afholder moderen ikke en form for fejring af konfirmationen, kan du ansøge Familieretshuset om fastsættelse af et konfirmationsbidrag svarende til 3 gange normalbidraget. Det er en forudsætning for bidraget, at du reelt kommer til at afholde udgifter til konfirmationen, og at bidraget søges tidligst 3 mdr. inden festen, og senest dagen før festen.

Signe

Min endnu ufødte søns får bor i et fattigt område i Afrika (Dondozi, Swaziland.) Jeg bor i Danmark. Selvom vi har en god relation, har han ingen mulighed for at betale børnebidrag. Han har ikke et job. Når der periodevist er noget arbejde, kan han tjene op til Max mellem 250 og 500 kr på en måned. Han bruger alle pengene på mad og andre basale nødvendigheder til ham selv og hans familie. Er der mulighed for at jeg kan søge dækning af det manglende børnebidrag, og hvordan vil processen og vurderingen i givet fald forløbe?

Frk. Jensen

Hej. Min kæreste har to børn på 10 og 12 år på en 7/7 ordning. Han havde en årsløn på over 800.000, dog er han nu blevet opsagt under covid19. 2020-beløbsgræsnen på "normalbidrag +100%" er fra ca. 580.000 til ca. 900.000,- ved 2 børn. Han betalte det ordinære bidrag + 100% fastsat af Statsforvaltningen. Han er nu overgået til dagpengesats. Skal han fortsat betale efter Statsforvaltningens fastsættelse? Alternativt, skal han ansøge om ændring og betale de ca. 2700,- for sagsbehandling- også når der er så markant en ændring i hans indtægt (data som Skat kan trække)? Beregnes satsen efter en samlet årlig indtægt, eller beregnes grundlaget ud fra hans nuværende dagpengesats? På forhånd tak

Anna Øding Hansson

Kære Frk. Jensen For at få nedsat bidraget er din kæreste nødt til at ansøge om nedsættelse af børnebidraget, og betale gebyret på de 2.800 kr. forbundet hermed. Det vil så være op til bopælsforælderen at ansøge om forhøjelse, når han modtager løn igen. Grundlaget for børnebidraget vil være hans dagpengesats, idet det er den indkomst din kæreste må indrette sig på, indtil han får fast arbejde igen. Din kæreste vil skulle dokumentere over for Familieretshuset, at han modtaget dagpenge. Da din kæreste og bopælsforælderen praktiserer en 7/7-ordning, bør han overveje om han overhovedet skal betale bidrag. Almindeligvis fastsættes der ikke bidrag i en deleordning, medmindre bopælsforælderen afholder alle udgifter. Afholder din kæreste en stor del af udgifterne, bør han i stedet for nedsættelse, evt. overveje at søge om bortfald af bidraget.

Marianne

Mit 17 årige barn får omkring 5000 kr. udbetalt om måneden fra sit fritidsjob. Mister jeg nogle tilskud, som enlig forsørger? Og kan jeg så stadig få børnebidrag af faren? På forhånd tak

Anna Øding Hansson

Kære Marianne Den enlige forsørgerydelser (også kaldet børnetilskud) tilkommer officielt barnet. Hvis det skønnes bedst for barnet, kan det bestemmes, at børnetilskuddet skal udbetales til barnet selv. Det kan være tilfældet, hvis barnet har egen bopæl og helt eller delvist forsørger sig selv. I forhold til børnebidraget, har barnets egen indkomst ingen betydning førend barnet fylder 18 år, og der kan være grundlag for fastsættelse af uddannelsesbidrag.

Hr. Larsen

Hej Har 2 sønner jeg betaler børnebidrag til, jeg betaler pt. "normalbidrag +100%", da jeg har en årsløn på 800.000,- (efter pension). Den ene søn er 16 år, og den anden fylder 18 år 21/7-2020 2020-beløbsgræsnen på "normalbidrag +100%" er fra ca. 580.000 til ca. 900.000,- ved 2 børn. 2020-beløbsgræsnen på "normalbidrag +100%" er fra ca. 520.000 til ca. 700.000,- ved 1 barn (der skal forsørges - selvom jeg jo stadig har 2 børn). 2020-beløbsgræsnen på "normalbidrag +200%" er fra ca. 700.000 til ca. 1.300.000,- ved 1 barn (der skal forsørges - selvom jeg jo stadig har 2 børn). Når de begge er under 18 er det jo "normalbidrag +100%", pr. barn. Hvad sker der nu min ene søn fylder 18 år (og børnebidrag frafalder for min store søn)? Skal jeg så stadig betale "normalbidrag +100%", eller rammer jeg "normalbidrag +200%", og det ene barn under 18 år? Og hvad med barnet der fylder 18 år, og som er under uddannelse - kommer "uddannelsesbidrag" i spil her? Vh. Hr. Larsen

Anna Øding Hansson

Kære Hr. Larsen Hvis der fastsættes uddannelsesbidrag vedrørende den ældste, indgår han som et barn du har forsørgelsespligt over i forbindelse med beregningen af børnebidrag til den yngste. Skal der ikke betales uddannelsesbidrag, indgår den ældste ikke i beregningen, og så har du alene forsørgelsespligt over et enkelt barn. Bopælsforælderen vil dog aktivt skulle søge om uddannelsesbidrag. Børnebidrag bliver således ikke automatisk erstattet med uddannelsesbidrag.

Henrik

Min datters mor har udøvet chikane af en karakter, som kan være svær at forstå. Hun har fuldstændig på egen hånd optrappet konflikten, men det er udelukkende mig, der er blevet straffet !!!! Ved at fabrikere vanvittige beskyldninger, om hvad jeg skulle have udsat resten af familien for, har Familieretshuset valgt at lægge disse horrible påstande til grund for deres vurdering, hvorved jeg er blevet nægtet samvær med min datter. Forældreansvarsloven er blevet brudt i en grad, så man rystes i sin grundvold. Og hvilken konsekvens har disse lovbrud for min eks. ??........absolut INTET !!!! Og ud fra et eller andet forsigtighedsprincip, har Familieretshuset valgt fratage mig min datter. Jeg har forlangt, at man så må melde mig til politiet, hvis man vælger at lægge det til grund for deres vurdering. Men det vil de ikke !!!! Men bruge det til at tage min datter fra mig, det vil man gerne. Det er vanvittigt...........Franz Kafka har ikke levet forgæves. Min datters mor vil således tage en form for hævn, og skrive mig ud af min datters liv. Kan min eks således kræve børnepenge/-bidrag af mig, selvom jeg ikke må se mit barn. Det vil jo i givet fald være vanvittigt. Vh. Henrik

Anna Øding Hansson

Kære Henrik Bopælsforælderen har krav på børnebidrag, hvis du ikke opfylder din forsørgelsespligt ved at afholde halvdelen af udgifterne vedrørende barnet. Har du ikke samvær med dit barn i en 7/7 eller 8/6-ordning skal du som udgangspunkt betale børnebidrag. Betaler du ikke børnebidraget, vil inddrivelse heraf blive foretaget af Skattestyrelsen. Du skal imidlertid alene betale børnebidrag, hvis bopælsforælderen har ansøgt Familieretshuset om fastsættelse heraf. Familieretshuset forholder sig ikke til hvorvidt en afgørelse om bopæl/samvær er fastsat på rimeligt grundlag eller ej. De forholder sig alene til faktum om, hvorvidt du er bopælsforælder eller ej, og hvilken evt. samværsordning der praktiseres.

Simon Jensen

Jeg er skilt og der blev fastsat en 10/4 ordning med min ekskone for 2 børn i skolealderen. Siden slut af skolernes sommerferie har jeg den ene i 7-7 ordning og den anden i 8/6 - ordning. Skal jeg stadig betale børnepenge for begge 2 og hvis jeg søger om nedsættelse - kan hun så bare gå tilbage til 10/4 - da det er den "officielle" aftale ? - jeg er jo glad for at de gerne kommer - men syntes jo også at det er lidt urimeligt økonomisk. Hvis jeg tager sagen op i familieret / eller hvad det nu hedder skal der så betales gebyr for dette ?

Anna Øding Hansson

Kære Simon Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale om 7/7 og 8/6 kan moderen holde sig til den fastsatte ordning om 10/4. Du vil imidlertid kunne ansøge om mere samvær, og begrunde dette med at I i en længere periode har praktiseret en ordning hvor du har haft mere samvær, hvilket har vist sig at fungere for børnene. Dette vil Familieretshuset tillægge betydning i deres vurdering - og særligt hvis børnene giver udtryk for at de ønsker mere samvær. I forhold til børnebidraget skal dette ikke betales, såfremt du kan dokumentere, at du tager del i halvdelen af udgifterne vedrørende børnene. Der skal ikke betales gebyr for ansøgning om bortfald af børnebidrag, hvis bidraget ikke tidligere har været fastsat af Familieretshuset. Hvis det har været fastsat af Familieretshuset, skal der betales gebyr på 2.800 kr.

peter nyborg

Hej Jeg betaler forhøjet bidrag på 2668 pr mrd plus at jeg betaler lige nu hele min datters skolegang på 1250 kr ved siden af, dog kun halvdelen efter sommerferien Jeg har min datter 12-2 og evt 10-4 på sigt Skal jeg stadig betale fuld bidrag når jeg også betalet til hendes skole ved siden af Beløbet er ikke fastsat af familieretshuset men jeg har bare fulgt de retningslinjer jeg har kunne finde men vil heller ikke betale mere end jeg behøver Hvis jeg får FRH til at fastsætte et beløb så kan jeg vil aldrig komme til at betale mere end de 2668 som nu eller kan jeg

Anna Øding Hansson

Kære Peter Når du betaler børnebidrag opfylder du automatisk din forsørgelsespligt, og er således ikke forpligtet til at betale øvrige omkostninger vedrørende din datter. Udgifter til skolegang kan du bede Familieretshuset om at modregne i børnebidraget. Såfremt du anmoder Familieretshuset om at fastsætte børnebidraget, vil de fastsætte bidraget på baggrund af din indkomst, vurderes det at du ikke skal betale forhøjet bidrag, kan du risikere at skulle betale dette alligevel, idet du tidligere har accepteret at betale forhøjet bidrag. Familieretshuset vil ikke fastsætte et højere bidrag, såfremt det ikke er foreneligt med din indkomst.

Niels

Hej. Jeg har fået et barn med en thailansk kvinde, jeg sørger for familien og vil høre om jeg kan få børnecheck til mit barn, som lige efter fødslen har fået et Dansk pas, men mor og barn bor i Thailand mvh

Jessica

Hej. Min eksmand og jeg har altid været enig om at alle vores børn skal går på en privatskole. Han betaler lige nu vores datters skole, deres ulykkeforsikring og 1 mobilabonement. De 2 andre starter forholdsvis sommer 2020 og 2021 på privatskolen. Vi har en 7/7 ordning lige nu men han har besluttet sig at han skal flytte til Tyskland om 3 uger og vil fremover kun betale 1453kr pr. barn og intet andet. Børnene kommer han udelukkende til at se i skoleferierne. Kan han virkelig slippe så let for alt ansvar og kun betale så lidt? Han tjener ikke over grænsen til forhøjet bidrag.

Alex

Hej kan det passe at drengene sagsbehandler kan forlange og presse mig til at skrive under på at jeg skal indbetale børn og ungeydelse på to konto som styres af moren. Og hun betaler ikke bidrag eller andet til dem og efterskole er gratis for hende og syns jeg skylder hende for de tre gange hun ikke har fået dem for det har hun ret til vi har dem 7-7

Lars

Den gældende takst for ét barn er pt. 1.415 kr./md hvis man tjener mindre end 520.000 kr. Gælder det uanset hvor lidt man tjener ? Altså også hvis man tjener 0 (nul) kr. ?

Dihaz

Hej Jeg er igang med skilsmisse og har 3 børn under 18. Jeg har aktiver (penge) stående i mit holdingsselskab, kommer de til at indgå i beregnelsen af børnebidragssats, selvom der ikke er noget overskud eller betalt udbytte i indkomståret? Derudover er jeg almindelig lønmodtager i et andet firma.

Anna Øding Hansson

Kære Dihaz Alle indtægter bliver inddraget ved fastsættelsen af bidrag - herunder lønindkomst, overtidsbetaling, bonus, honorar, renteindtægter, lejeindtægter, aktieudbytte, over- og underskud ved personlig virksomhed samt i selskaber, som vedkommende har bestemmende indflydelse over. Uanset om selskabets overskud udbetales eller ej. Underskud fratrækkes dog lønindkomsten. Du skal dog kun betale børnebidrag hvis du er samværsforælder, og ikke afholder halvdelen af udgifterne vedrørende børnene - således ikke opfylder din forsørgelsespligt.

Anja

Hej Min datter er 22 år og har et barn på 1,5. Hun tager nu enkelt fag nu på hf. Og vil fortsætte studere. Hendes far bor i udlandet. Ikke eu land. Kan min datter få Uddannelses bidrag indtil hun er 24? Mvh Anja

Heidi Aagaard

Jeg er skilt vi har 3 børn mellem 12 og 17 år Vi har en 7/7 ordning. Jeg er bopælsforælder og får derfor børneunge ydelse og enlig forsørger tilskud. Kan far, som er samværsforælder, undlade at betale til børnenes forsørgelse, andet end kost og logi de uger han har børnene? Han vil ikke bidrage, da jeg får børneunge ydelse og enlig forsørger tilskud. Jeg afholder alle udgifter. Tøj, sko, kontingenter, lommepenge, mobilabbonementer, medicin mm. ALT. Jeg kan vel ikke søge børnebidrag, når det er en 7/7 ordning Mvh. Heidi

Anna Øding Hansson

Kære Heidi Du kan godt søge om børnebidrag selvom I har en deleordning, såfremt du kan dokumentere, at du afholder alle de primære udgifter, og faderen dermed ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Såfremt du indsender en ansøgning om fastsættelse af børnebidrag til Familieretshuset, vil de bede jer om at udfylde skemaer over hvilke udgifter I hver især afholder, og fremlægge dokumentation herfor. Det er derfor vigtigt at du kan redegøre for dine udgifter. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard

Janni

Hej. Min eksmand ønsker ikke længere at betale børnebidrag da vi har vores børn halv halv og dette er fint nok. Han mener så ikke han skal bidrage til de faste udgifter på børnene, såsom privatskole, telefon osv. fordi jeg få børnepenge fra kommunen. Men kan han frasige sig at betale nogen udgifter til børnen overhovedet? Han er desværre blot nærrig med en meget høj indtægt, så det er realt ikke noget problem for ham, men for mig har det større betydning da jeg får 2600 kr mindre pr mdr. Vi har til dato haft et super samarbejde omkring vores børn og håber det kan forsætte. Syntes at have læst et sted at man er forpligtet til at betale udgifter til sine børn hvis man ikke betaler børnebidrag, og at det ikke har noget at gøre med børnepange fra kommunen? Håber i kan give mig et svar på dette. Mange tak. Mvh janni

Anna Øding Hansson

Kære Janni Børne- og ungeydelsen forventes som udgangspunkt at gå til afholdelse af institutionsomkostninger samt øvrige omkostninger til skole, skoleremedier m.m. Alle øvrige udgifter vedrørende børnene skal faderen kunne dokumentere at tage del i, for at han opfylder sin forsørgelsespligt. Gør han ikke det, kan du ansøge om fastsættelse af børnebidrag hos Familieretshuset.

Claus thorsen

Jeg indgav skilsmisseanmodning ind for 2 år siden, men min mand skrev aldrig under. Indtil i dag har jeg boet i fælles ejet hus, men flytter nu og er i gang med bodeling. Min mand tjener langt mere end jeg. Kan hustrubidrag og børnepenge forældes? Det siger han nemlig. Til gengæld kræver han nu husleje. Kan I hjælpe mig med et par overordnede regler omkring dette

Anna Øding Hansson

Kære Claus Hvis I endnu ikke er blevet skilt, gælder der fortsat gensidig forsørgelsespligt, hvorfor du ikke kan kræve kompensation for dine afholdte udgifter, ligesom din ægtefælle ikke kan kræve husleje - dette kan I begge først fra den dag hvor formuefællesskabet ophører enten ved bevilling eller dom. Du skulle have taget stilling til ægtefællebidrag i forbindelse med ansøgningen om skilsmisse. Er I endnu ikke blevet enige om vilkårene for skilsmissen i Familieretshuset eller Familieretten, kan du stadigvæk nå at gøre et krav om ægtefællebidrag gældende. Børnebidrag kan der ansøges om, når det er bestemt hvem der skal være bopælsforælder. Alene bopælsforælderen kan have krav på børnebidrag. Børnebidrag kan ikke søges med tilbagevirkende kraft, hvis det ikke søges inden 2 mdr. fra den samværsophørende begivenhed.

Minna

Jeg har st spørgsmål jeg har fået fastsat børnebidrag og fået det betalt fra udbetaling Danmark i starten da vi var gået hver til sit på 2700. Siden da opsagde jeg at de skulle betale fordi mig og faderen fik lavet en privat aftale og han betalte 2000 i måneden. Men sidste år i august stoppede han med at betale mig og jeg søgte derfor på ny hos familieretshuset og fik en afgørelse om det, hvor der står han skal betale men jeg først får udbetalt nær ham indbetaler. Kan det være rigtigt ?? Jeg har derfor nu 9 måneder efter intet modtaget.

Anna Øding Hansson

Kære Minna Udbetaling Danmark kan kun forskudsvis udbetale normalbidraget. Det er vigtigt at de er bekendt med Familieretshuset afgørelse, da de alene kan udbetale normalbidraget forskudsvis såfremt der foreligger en afgørelse. Hvis Udbetaling Danmark fortsat er af den opfattelse at der gælder en privat aftale, kan de ikke udbetale normalbidraget til dig. Såfremt bidraget er forhøjet, kan den forhøjede andel af bidraget først blive udbetalt til dig, når Udbetaling Danmark har indkrævet beløbet fra faderen. Kan Udbetaling Danmark ikke inddrive beløbet, vil sagen blive videresendt til SKAT mhp. inddrivelse. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

gert tidemann

da min eks forlod os skrev hun under på ægtepagt og jeg overtager huset 1 7 2019 som jeg nu har gjordt og står i min navn kan hun trække den tilbage mvh gert tidemann