PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Børnebidrag: Få svar på de 10 hyppigste spørgsmål

Som forælder har du pligt til at forsørge dit barn, uanset om du bor sammen med barnet eller ej. Men hvornår skal du som forælder betale børnebidrag? Hvad gør du, hvis den anden forælder ikke betaler det aftalte beløb? Og gælder reglerne om børnebidrag også bonusbørn? Få svar på det og meget mere her.

Advokat Karen Wung-Sung fra Advodan i Holbæk får løbende mange spørgsmål fra forældre, som er i tvivl om reglerne om børnebidrag. Hun giver her svar på de 10 hyppigste spørgsmål om børnebidrag.

 

1. Skal der betales børnebidrag i en 7/7 ordning?

Som udgangspunkt skal der ikke betales børnebidrag, hvis barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos begge forældre, og I begge opfylder jeres forsørgelsespligt. Hvis barnet fx kun er 4-5 dage hos den ene forælder over en 14-dages periode, skal der normalt betales børnebidrag. Den forælder, som har barnet hos sig 5 dage eller færre over en 14-dages periode, opfylder som udgangspunkt ikke sin forsørgelsespligt. Spørg i Statsforvaltningen, hvis I er i tvivl.

 

2. Hvad er børnebidragssatserne i 2021?

Bidragets størrelse afhænger af, hvor meget den bidragspligtige tjener. Normalbidraget i 2021 ligger på 1.443 kr. om måneden, men det kan forhøjes, hvis den bidragspligtige tjener mere end 530.000 kr. om året. Du kan altid se de aktuelle bidragssatser på Statsforvaltningens hjemmeside.

3. Stiger børnebidragssatserne hvert år?

Satserne for børnebidraget bliver reguleret hvert år. Børnebidraget reguleres for, at beløbet ikke skal blive udhulet i forhold til inflation og de almindelige prisstigninger i samfundet.

 

4. Er der en øvre grænse for børnebidrag?

Som modtager kan du i visse situationer være berettiget til at få fastsat et børnebidrag, som er højere end normalbidraget. Det kræver, at den bidragspligtige, som kun har forsørgelsespligt over for ét barn, har en indkomst på over 530.000 kr. (i 2021). Hvis den bidragspligtige har forsørgelsespligt over for flere børn, skal indkomstniveauet være endnu højere.

På Statsforvaltningens hjemmeside kan du se hvad grænserne er for at blive pålagt forhøjet børnebidrag. Statsforvaltningen indhenter selv økonomiske oplysninger fra SKAT.

5. Har min opsparing betydning for fastsættelse af børnebidrag?

Som bidragspligtig har din opsparing ingen betydning for fastsættelse af børnebidrag. Der bliver alene set på din indkomst.

 

6. Kan vi selv lave en aftale om børnebidrag, eller skal Statsforvaltningen ind over?

I behøver ikke at have en aftale, I selv laver, godkendt i Statsforvaltningen. I kan selv printe en aftale om børnebidrag fra Statsforvaltningens hjemmeside.

I skal dog være opmærksomme på, at det kan være meget vanskeligt efterfølgende at få ændret en privat aftale, og I skal derfor overveje, om I inden indgåelsen har behov for professionel hjælp.

Hvis Statsforvaltningen tidligere har behandlet en sag om børnebidrag, og du søger om ændring eller fastsættelse af dette bidrag, skal du i de fleste tilfælde betale et gebyr på 2.700 kr.

7. Koster det noget at få Statsforvaltningen til at fastsætte børnebidraget?

Hvis Statsforvaltningen tidligere har behandlet en sag om børnebidrag, og du søger om ændring eller fastsættelse af dette bidrag, skal du i de fleste tilfælde betale et gebyr på 2.700 kr.

 

8. Gælder reglerne for børnebidrag også bonusbørn?

Du har som forælder kun forsørgelsespligt over for dine egne biologiske børn. Det har derfor ingen betydning for fastsættelsen af børnebidrag, at du har bonusbørn, som du er med til at betale til.

9. Hvornår skal jeg betale uddannelsesbidrag?

Hvis et barn er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan Statsforvaltningen i nogle tilfælde fastsætte et uddannelsesbidrag. Et uddannelsesbidrag kan blive pålagt, indtil barnet fylder 24 år.

 

10. Hvad gør jeg, hvis børnebidraget ikke bliver betalt?

Hvis bidraget ikke bliver betalt til tiden, kan du anmode Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af normalbidraget. Udbetaling Danmark kan lægge ud for det, der svarer til normalbidraget og derefter opkræve beløbet hos den forælder, der skal betale bidraget.

Læs mere om børnebidrag og konfirmationsbidrag her

Vil du vide mere?

Vis flere

353 kommentar

0 / 700 tegn

Mille

Min kæreste har 3 børn fra tidligere forhold. De bor ved deres mor og er ved os hverandre weekend og længere tid i ferie perioder. Vi er tit i uenige om hvad hun skal sende med af overtøj til børne. Kan vi kræve at hun både sender flyverdragt og vinterjakke med? Min kæreste betaler børnepenge som han skal

Anna Øding Bjerregaard

Kære Mille Ja, moderen skal sørge for at sende alt nødvendigt tøj med på samvær, det være sig også behørigt overtøj til årstiden. Såfremt moderen efter gentagne opfordringer fortsat ikke medsender overtøj, må faderen indkøbe dette selv, og modregne beløbet i børnebidraget. Indbringer moderen sagen for Familieretshuset, vil faderen skulle kunne dokumentere opfordringerne samt kvittering for indkøb af tøj.

René

Jeg har et spørgsmål. Statsforvaltningen har pålagt mig at betale uddannelsesbidrag til min søn på 18 år der går på STX (3. G) Jeg har betalt halvdelen af hans børneopsparing - som der kan modregnes, men det synes SF ikke at den skal? Derudover tjener han over de 6.000 kr. pr måned, som samtidigt er medvirkende til at bidraget kan nedsættes eller bortfalde, men det mener SF ikke de skal - trods det står i loven. Jeg har klaget over det og det er lige nu i retten. Men SF mener ikke at det er en opsættende virkning og jeg skal betale nu - uanset sagen ikke er afgjort!?

Kristina

Kære brevkasse. Jeg har fuld forældremyndighed over mit barn. Faderen har valgt at han ikke ønsker samvær. Der har været en evig kamp om børnebidrag. Han betaler i øjeblikket normal bidrag og 100 %. Han bidrager ikke med hverken fødselsdags eller julegave eller nogen form for kontakt. Han har nu ansøgt om nedsættelse af børnebidrag, da han har opsagt sit gode job og skal starte egen virksomhed med en kollega. Han skriver i ansøgningen at han fremover vil have en væsentlig nedsat løn, så han ikke kan betale forhøjet børnebidrag. Hvordan er reglerne ift dette og nedsættelse af børnebidrag? Der skal vel en form for dokumentation?

René

Hej. Min kæreste og jeg er ved at gå fra hinanden. vi har 2 dejlige børn på 7 og 13 år. vi kommer til at have børnene på en 7/7 ordning. mit spørgsmål her er hvordan man udregner børnebidraget i en 7/7 ordning. hvis hun nu får bopælspligten på børnene er der så nogle satser som viser hvad jeg evt. skal betale hende? jeg vil helst have delt bopælspligt med hun mener det er vigtig at den er hos hende. er der noget der som på sigt gør hun kan kan komme efter mig økonomisk?

Anna Øding Bjerregaard

Kære René Der fastsættes som udgangspunkt ikke børnebidrag i en deleordning, idet det forventes at I taler ligeligt del i afholdelsen af omkostningerne vedrørende børnene. Moderen vil kunne søge om fastsættelse af børnebidrag, såfremt du ikke tager del i afholdelsen af omkostningerne vedrørende børnene. Du vil selv skulle sørge for indkøb af tøj, basale fornødenheder såsom mad og medicin når børnene er hos dig, for at opfylde din forsørgelsespligt.

Rodi

Hej Anna Min søster og hendes 6årige datter er begge dansk statsborger, de har været bosat i Sverige hvor hun har været gift med en svenskstatsborger, hun har været gift og registreret i Sverige i 6-7år, hende og datteren er nu flyttet alene tilbage til dk pga vold af nu eksmanden, og er dermed i krisecentret, de er nu begge registret i dk, mens politisagen kører i Sverige, så er spørgsmålet om børneydelse og de ny regler med fordeling som træder i kraft 2022, vil hendes eksmanden som bor i Sverige modtage det halve ? Han har aldrig brugt penge på datteren i alle disse år.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Rodi Såfremt din søster er fraflyttet den fællesadresse i Sverige før den 19. oktober 2021, vil hun modtage hele børne- og ungeydelsen. Er hun først fraflyttet efter den 19. oktober 2021 skal hun kunne dokumentere over for Familieretshuset, at hun har barnet hos sig minimum 9 ud af 14 dage. Dette dokumenterer hun enten ved en underskrevet aftale mellem forældrene, eller ved en samværsafgørelse truffet af Familieretshuset eller Familieretten. Såfremt der ikke er opstartet en sag om bopæl, forældremyndighed og samvær hos Familieretshuset allerede nu, bør dette iværksættes.

Gk

Hej Karen. Når man er nægtet samvær med sit barn og aldrig har fået lov til at se sit barn, SKAL man så stadig betale børnepenge indtil barnet er 18 år ? Og er der en måde hvor man kan slippe af med at betale børnebidrag? For hvorfor skal jeg betale børnebidrag når jeg ikke engang kan se mit barn

Anna Øding Bjerregaard

Kære GK Ja det skal du. Forsørgelsespligten forsvinder ikke, medmindre barnet adopteres af en evt. bonusforælder. Du er som udgangspunkt altid berettiget til at se dit barn. Såfremt du ønsker at indlede kontakt, kan du opstarte en sag via Familieretshuset med henblik på fastsættelse af samvær.

lars

Hej. Jeg har to børn med min eks kæreste. jeg betaler den normale bidrags sats på begge børn til mor. Hun har søgt om forøjet børnepenge altså 100%. Familierets huset har bedt mig om dokumention for at jeg går ned i timer (har 30000kr i grundløn - men jeg arbejder som vikar ved siden af altså ren overarbejde. det kan være alt fra 20 timer ekstra til 200timer oven i. derfor er min indtægt også det højere men bestemt ikke hver måned. De bedte mig om at få arbejdsgiver til at dokumentere at jeg ikke sku arbejde så mange timer næste år hvilket han har gjort. så jeg falder til under 600 om året. men har lige fået afgørelse i dag på at jeg skal betale 100%. hvad gør jeg her? mvh

Anna Øding Bjerregaard

Kære Lars Du kan ikke gøre så meget andet, end at fastholde og understrege, at din indkomst ikke over et samlet år vil bringe dig op på en årsindkomst, der gør at du skal betale forhøjet bidrag. Såfremt du ikke har klaget, og modtaget en anden afgørelse, bør du søge om ændring af bidraget lige så snart der sker en nedadgående ændring i din årsindkomst.

Lisbeth

Hej Anna.. Min eksmand og jeg blev skilt for 3 år siden.. Jeg har bopæl på vores datter og vi har hende i en 8/6 ordning, hvor jeg har hende de 8 overnatninger. Det har alle årene været mig der har betalt børnehave/madordning, ulykkesforsikring, svømning, gymnastik, dans, overtøj, flyverdragter, sko osv. Min eksmand har selv basis garderobe til vores datter, han arver det meste fra en ældre kusine.. Nu vil min mand ikke længere betale børnebidrag og det gør at barnet og jeg så ikke har råd til at bo i den lejlighed som vi har haft siden skilsmissen.. Kan min eksmand godt sådan trække tæppet væk under os, så vi er nødt til at flytte? Med venlig hilsen en meget ked af der mor..

Anna Øding Bjerregaard

Kære Lisbeth Så længe faderen opfylder sin forsørgelsespligt ved at sørge for mad og basale fornødenheder når børnene er hos ham, er det svært at få fastsat børnebidrag. Det er underordnet hvordan faderen skaffer sig tøj til børnene, så længe tøjet opfylder børnenes behov ift. at være ordentligt klædt på til de forskellige årstider. Det betyder imidlertid, at han selv skal sørge for at have overtøj til børnene – dette skal du ikke forsyne ham med, hvis han ikke betaler bidrag. Faderen har ikke pligt til at deltage i afholdelsen af omkostninger til fritidsaktiviteter. Børnebidrag er til for at fungere som bidrag til udgifter vedrørende børnene, og bør således ikke medtages i dit overordnede budget over hvor du har råd til at bo.

Anita

Hej Anna Jeg er bofælleforældre og har en 7-7 ordning. Jeg betaler alt, fra tøj, friskole, fritidsaktivitet, frisør mm. Min eksmand betaler intet, som intet. Udover mad, tøj når de er hos ham. Jeg har fået afvis forældrebidrag da han påstod han betalte. Næste år skal den ældst på efterskole, han er ikke skrevet på papir, da han ikke vil betale. Måske skal den yngst også, dette er dog over kommunen. Hvad kan jeg gøre, er ved at være udmattet. Hilsen Anita

Anna Øding Bjerregaard

Kære Anita Såfremt du er alene om at modtage børne- og ungeydelsen, forventes det at denne ydelse anvendes til betaling til skole, skoleremedier m.m. Når faderen selv sørger for at børnene har mad og basale fornødenheder hos ham, er det svært at få fastsat børnebidrag i en deleordning. Du kan desværre hverken kræve, at faderen afholder halvdelen af omkostningerne til fritidsaktiviteter eller efterskole, hvorfor disse udgifter ikke kan medtages i opgørelsen over hvem der afholder flest udgifter. Det er således op til dig at afgøre, om du bliver ved med at have råd til fritidsaktiviteter og efterskole, såfremt du ikke modtager støtte fra faderen.

Jeanne

Min datter har boet hos mig 8 dage på en 14-dagesperiode. Hendes far har ikke betalt børnebidrag i de sidste 3 år, men det vil han gerne råde bod på. Kan man gøre det med tilbagevirkende kraft nu, så han også får det skattemæssige fradrag, han ville have fået? Og kan vi selv fastsætte forhøjet bidrag? På forhånd tak

Rene

Hej Jeg er biologisk far til vores søn. Men jeg har ikke forældremyndighed, og ser heller ikke min søn. Men jeg betaler bidrag igennem udbetaling Danmark. Men jeg er nu blevet opkrævet for 6 måneder extra som de siger jeg ikke har betalt, hvad jeg dog har kvittering på. Men jeg har så fundet ud af, at de 6 måneder de forlanger extra for, er min søn blevet fjernet fra sin mor, og sendt på børnehjem. Skal jeg nu til at betale både til mor og børnehjem ? Det skal siges at jeg ikke er blevet oplyst at han er kommet på børnehjem, men skal jeg så i det hele taget betale da kommune over tager alt ?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Rene Du bør ikke betale børnebidrag til moderen for den periode hvor barnet har været anbragt uden for hjemmet. Jeg vil råde dig til at kontakte kommunen herom, og anmode om at få tilsendt dokumentation for anbringelsen, således du kan videresende denne dokumentation til Udbetaling Danmark.

Søren

Den beløbsgrænse på 530.000 for at skulle betale ekstra børnebidrag / forhøjet bidrag ? Er det inden pension trækkes fra ( da jeg selv betaler min pensions ordning 100%) og har en indkomst før pension på 540.000,- ?

Peter

Hej. Jeg har min søn i en ret særlig ordning. Han bliver hjemmepasset af os begge på skift og vi arbejder på skift, når vi ikke har ham. (Primært moderens valg) Moderen har ham klart mest. Jeg har ham i snit ca. 50 timer om ugen, ca. svarende til en 10/4 ordning. Hun mener at børnebidraget også skal tilgodese hende i forhold til at vi fortsat skal hjemmepasse og hun dermed ikke kan arbejde så meget og i øvrigt heller ikke vil arbejde særlig meget. Når min søn er hos mig, betaler jeg for alt mad, gaver/legetøj, frisør osv.. Hun betaler for tøj. Jeg tjener under 520.000,-/årligt. Bør jeg betale forhøjet børnebidrag? Lige nu betaler jeg kr. 3.000,-, men jeg føler at jeg også forsøger hende til husleje osv. Er det fair?

Jette

Jeg er farmor. Min søn og samlever har 3 børn sammen. Børnene bor hos deres mor. Min søn er gift og har nu 2 børn i ægteskabet. Det samme har moderen til de 3 første børn. Min tidligere (svigerdatter) har henvendt sig til statsamtet for at få børnepenge. Så langt så godt. Men hvordan kan det være at min søns økonomi og indtægt, bliver givet til min tidl. (svigerdatter), min søn kan ikke få det tilsvarende at vide omkring hendes økonomi. Hun arbejder i folketinget og har en ret god løn. Min søn er selvstændig. Med venlig hilsen Farmoren

Lars

Jeg er bopælsforælder og har mine 2 drenge 9 dage om ugen og moderen har dem 5 dage om ugen. Familieretshuset har fastsat, at hun skal betale normalbidrag, hvilket jeg får udbetalt direkte via Udbetaling Danmark. Børnenes mor har haft et svært liv og er derfor på kontanthjælp, tidligere har hun i flere år fået ressource forløbsydelse mens vi var sammen for at passe hendes samtaler i psykiatrien. Hun får en ydelse på 15.355kr. (2020 sats) som "Fyldt 30 år, forsørger børn", men er hun berettiget til yderligere støtte/tilskud ift. betaling af børnebidrag? Og hvis hun er, hvor meget lyder denne støtte på? Det viser sig nemlig, at hun siden September 2019 ikke har betalt børnebidraget på de opkrævninger som Udbetaling Danmark har sendt hende grundet en stram økonomi og dermed har hun oparbejdet en stor gæld til det offentlige på 18mdr. gange bidragssatsen pr. barn.

Jacob

Hej Min x kone og jeg vil gerne have et barn mere. Kan det lade sig gøre at jeg kunne blive fritaget for at skulle betale børnebidrag. Hvis man eksempelvis får lavet et dokument der underskrevet gennem advokat ville fritage mig for at hun kan søge børnebidrag.? Jeg er bekendt med hun bare kan lade være med at søge. Men vil gerne have foretaget sikkerheden inden barnet kommer til verden. Hilsen Jacob

Anna Øding Bjerregaard

Kære Jacob Desværre ikke. Så skal du i stedet fungerer som sæddonor, og dermed hverken have juridiske eller økonomiske forpligtelser vedrørende barnet. Mig bekendt kræver denne konstellation imidlertid, at donationen foregår via en godkendt klinik, således at donationen bliver registreret på korrekt vis. Klinikken vil kunne rådgive dig om hvilke muligheder der er for at frasige sig det økonomiske ansvar.

Marianne

Hej Min eksmand er stoppet med at betale børnebidrag Han har ikke betalt børnebidrag siden 1. Oktober 2020. Det var en mundtlig aftale. Jeg har søgt om fastsættelse af børnebidrag, så jeg kan søge udbetaling danmark om at udbetale til mig og trække fra ham. Er det muligt at gå de 6 måneder tilbage? Og fremadrettet skal man så hver måned be om at få børnebidraget fra faren, eller får man det hver måned fra udbetaling danmark

Anna Øding Bjerregaard

Kære Marianne Det er ikke muligt at gå tilbage i tid, idet ansøgningen skulle have været indsendt inden 2 mdr. fra det tidspunkt hvor faderen stoppede med at betale børnebidrag. Lige så snart du har en afgørelse fra Familieretshuset om fastsættelse af børnebidrag, kan du sende afgørelsen til Udbetaling Danmark, og anmode dem om at sørge for udbetaling samt opkrævning. Udbetaling Danmark kan dog ikke lægge ud for forhøjet børnebidrag (såfremt dette fastsættes). De kan kun udbetale forhøjet bidrag, såfremt de modtager det fra faderen. Gør de ikke det, vil det forhøjede bidrag blive fremsendt til inddrivelse via Gældsstyrelsen.

Kamilla

Hej Min mand betaler børnebidrag til hans søn, som bor ved moderen. Drengen er 17 år. Hvis han vælger frivilligt at flytte hjemmefra inden han er 18 år, skal min mand så forsat betale børnebidrag? Sønnen flytter ikke pga. dårlige relationer, men fordi han har lyst og pga. uddannelse. Med venlig hilsen Kamilla

Bjarne Svenningsen

Hej ! Mit spørgsmål går på at, mit barn bor ved sin mor, som tjener betydelig mere end mig, og hun bor sammen med en mand der tjener over 1 mill om året, vores fælles barn har fået fuldtids job, tre mdr. før han fylder, skal jeg stadig betale børnebidrag ?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Bjarne Indkomsten hos bidragsmodtager og dennes ægtefælle/samlever har ingen betydning ift. om du skal betale børnebidrag. Så længe barnet er under 18 år, skal du fortsat betale børnebidrag, også selvom at barnet selv har en fuldtidsbeskæftigelse. Er barnet derimod fyldt 18 år, og tjener barnet mere end ca. 6.000 kr. pr. mdr., kan du ikke blive pålagt at betale uddannelsesbidrag.

Line

Hej, Min søn er netop flydt 18 år og går på gymnasium. Han bor hos mig. Hvad skal der til for at han kan få uddannelsesstøtte fra sin far? Er den støtte afhængig af min indkomst? Dbh Line

Vibeke

Hej Jeg har en datter som efter sin fars død har fået en forvaltningskonto. Hvis hun nu gerne vil have penge ud til efterskoleophold og jeg bor sammen med en ny mand, skal jeg så oplyse hans indkomst under "forsørgere" (når man søger forvaltningen om udbetaling)eller er det kun min indkomst der gør så gældende? Jeg mener jo ikke han har forsørgerpligt overfor min datter.

Peder Holm

Hej Jeg vil gerne høre , min datter skal på efterskole , hun bor ved hendes mor og jeg betaler 1400 kr pr mdr i børnepenge . Min datters mor har søgt om statstilskud. Så er der et rest beløb på 52000 kr , skal det deles i 2 puljer så det er ca 2500 kr pr forældre om måneden og skal jeg så samtidig betale børnepenge eller skal de trækkes fra ??,.

Mille

Mine to børns far tjener godt 600.000 kr. årligt. Vil jeg kunne ansøge forhøjet børnebidrag til drengene? Drengene bor hos mig hhv. 10/4 og 9/5. Er der noget, der kan gøre/tale imod, at faren skal betale normal børnebidrag plus 100% ? Jeg har tidligere ansøgt om forhøjet bidrag for 2 år siden, hvilket blev afslået, da faren havde indbetalt så meget ekstra til pension, at han kunne gå fri fra beløbsgrænsen.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Mille Hvis han kun har forsørgelsespligten over 2 børn, vil han rigtig nok skulle betale forhøjet bidrag, såfremt hans indkomst overstiger 580.000 kr. (2020-takst). Indkomsten fastsættes før skat og arbejdsmarkedsbidrag men efter fradrag af ATP og "rimelige" pensionsindbetalinger. Ekstraordinære pensionsindbetalinger skal således regnes med i hans indkomst.

Dan

Hej igen Vil I kigge på mit spørgsmål fra 6. september? På forhånd tak.

Rikke

Hej Hvis min eksmand er bleven gift og jeg ikke har forældremyndigheden over min søn som bor hos sin far, skal jeg så betale børnebidrag? Han er 16 år. Venlig hilsen Rikke

Marie

Hej, Jeg blev skilt for lidt over to år siden, dengang var alt i ruiner og min eks. mand fik trumfet bopælspligt og 1.100 kr. pr. barn (jeg har to) igennem. Min økonomi kan ikke bære dette da jeg er i lære på kontor og min bank forslår at jeg får bopælspligten på det ene barn, men min eks. nægter. Vi har aldrig været i statsforvaltningen, men køre en 7/7 ordning og har fælles forældremyndighed. Hvad skal jeg gøre for enten at få nedsat/fjernet børnebidrag, samt er der noget juridisk der kan hjælpe til at få bopælen på én af mine børn? Mvh. Marie

Anna Øding Bjerregaard

Kære Marie Der skal rigtig meget til for at ændre bopælen, og det er ikke almindeligt at Familieretten lader hver forælder få en bopælsret. Børnene bør følges ad. For at ændre bopælen skal det simpelthen dokumenteres at børnene ikke trives ved at opholde sig hos faderen, og så vil et bopælsskifte desuden involvere mindre samvær til faderen, da bopælen ikke blot flyttes for at I kan fortsætte i en 7/7-ordning, men nu med dig som bopælsforælder. Børnebidraget kan alene bortfalde såfremt du kan dokumentere at du tager del i halvdelen af udgifterne vedrørende børnene: indkøber tøj, betaler til fritidsaktiviteter, lommepenge, mobiltelefon etc.

Ole Young Andersen

Jeg har betalt halvdelen af skoleophold i udlandet. Derudover betaler jeg børnebidrag. Kan jeg få børnebidraget sat i bero det år min datter er i udlandet?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Ole Nej det kan du ikke, du skal fortsat betale børnebidrag - medmindre du kan dokumentere at du generelt har taget del i minimum 50 % af udgifterne vedrørende barnet. Her gælder foruden skoleopholdet udgifter til tøj, kost, telefon, udflugter, lommepenge etc. Til gengæld var du ikke forpligtet til at tage del i udgifterne vedr. udlandsopholdet.

steffen

Hej kan man give børnebidrag man betaler direkte til barnet når vedkommende fylder 18 år, eller skal de stadig betales direkte til moderen (når hun fylder 18 år er det jo uddannelses støtte) og hvad hvis hun flytter nu mens hun er 17 år, så går jeg ud fra betaling af børnebidrag til moderen bortfalder, og kan jeg i givet fald give dem direkte til min datter ?

Dan

Hej! Tak for en glimrende brevkasse - mine spørgsmål relaterer sig til uddannelsesbidrag. Som jeg forstår kan min datters mor (som hun bor hos i 9/5 ordning) søge om uddannelsesbidrag, når min datter fylder 18 år og på det tidspunkt skal igang med 3.g. Grundet min høje indkomst vil jeg umiddelbart stå til at skulle betale normalbidrag + 100% 1) Ved hendes 18. år bliver hendes børneopsparing frigivet - hele opsparingen (ca 42k) er der indbetalt til under vores tidligere ægteskab. Er det korrekt at halvdelen af denne ville kunne modregnes sådan at udd.bidrag først vil skulle betales når de 21k (ca. 8 mdr ved et bidrag på 2.5k) er "brugt"? 2) Herudover har jeg i en årrække indbetalt et månedligt beløb til min datters opsparing, hvor også mine forældre har indbetalt til samt er der indbetalt nogle konfirmationspenge. Der er ikke blevet hævet fra kontoen men den er ikke fastlåst ift en bestemt alder. For mine indbetalinger beløber dette sig til 36k når hun fylder 18. Er der nogle formkrav, som skal overholdes således de også ville kunne modregnes et evt uddbidrag? Jeg kan dokumentere mine indbetalinger og disse er overført hver måned som "opsparing, barnets navn" 3) Såfremt begge ovenstående beløb kan modregnes dvs ialt 57k ca 22 mdr, vil dette så være gældende for både 3.g (12 mdr) samt efterfølgende 10 mdr af en ny påbegyndt uddannelse, fx universitet hvor min datter stadig vil være hjemmeboende hos sin mor samt en egen lav indkomst? På forhånd tak!

Anna Øding Bjerregaard

Kære Dan Det er korrekt at halvdelen af opsparingen betragtes som "din andel", hvorfor der ikke vil skulle betales uddannelsesbidrag førend de 21.000 kr. er "opbrugt". Ift. den yderligere opsparing, følger det af vejledningen til lovgivningen, at det afgørende for om indbetalingerne kan betragtes som indbetaling til en børneopsparing, at der er et egentligt frigivelsestidspunkt, således opsparingen det har karakter af en reel børneopsparing - hvilket det umiddelbart ikke tyder på. Men det er da bestemt et forsøg værd, at forsøge at dokumentere at der er tale om en opsparing med karakter af en børneopsparing. Hvis der er grundlag for at betragte den ekstra opsparing som en børneopsparing, vil indestående herpå ligeledes skulle modregnes i uddannelsesbidraget. I praksis fastsættes der ikke uddannelsesbidrag så længe bidraget er dækket af en børneopsparing. Ansøgningen vil blive afslået indtil få måneder før børneopsparingen er blevet opbrugt. Den forælder der kan have krav på uddannelsesbidrag skal således aktivt søge om fastsættelse af bidrag kort før eller efter opsparingen er opbrugt.

Martin

Jeg er sanværsforældre og betaler normalbidraget for mine to børn til moderen. Hun er begyndt at lægge børnenes frisørtider i min periode med børnene og siger at jeg skal betale. Begge børn vil gerne have lavet krøller, så det koster 650,- pr stk hver gang. Er det min forpligtigelse at betale de regninger?

Jesper

Jeg har betalt børnebidrag siden 18.09.2002 - stopper min automatiske overførsel til U-DK pr. 09.09.2020 når mit barn er fyldt 18 år? Jeg kan simpelthen ikke læse mig til reglerne når det ikke er mig som er "modtager" af ydelsen.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Jesper Udbetaling Danmark stopper helt automatisk opkrævning og udbetaling dagen før barnet fylder 18 år. Du skal således som bidragsbetaler ikke foretage dig noget aktivt, for at bidragspligten ophører. Du kommer til at betale et forholdsmæssigt bidrag i den måned hvor barnet fylder 18 år. Det vil sige, at du kommer til at betale bidrag fra den 1-8. september 2020.

Anita

Hej. Min datter er på efterskole. Hendes adresse er her. Jeg betaler opholdet for hende, og de ting hun nu har skulle have med på efterskole er også betalt ud af egen lommme. Far har ikke rigtig bidraget til noget med efterskolen. Jo kørte hende og tingene derover, og han får naturligvis halvdelen af mig på den udgift. Jeg har sagt til ham at, HAN skal betale for hendes rejser frem og tilbage fra skolen, da det er HANS weekend med hende, og jeg betaler når det er MIN weekend med hende. Han har hørt at, han kan slippe for at betale bidrag når hun er på efterskole, men det mener jeg bestemt ikke man kan. Er det ikke rigtig at, selvom du har et barn på efterskole, så skal far stadig betale børnebidrag? Eller er der en anden regel? Han mener nemlig at jeg så skal betale rejsen hjem til skolen, når hans weekend er slut med hende. Og det har jeg sagt, at det gør jeg ikke. Det er hans weekend og hans udgift. Jeg betaler kun de weekender hun er hos mig, og ikke hos ham. mvh Anita Hansen

Anna Øding Bjerregaard

Kære Anita Faderen skal fortsat betale børnebidrag. Ifølge lovgivningen er det forældrenes fælles ansvar at hente og bringe barnet i forbindelse med samvær. Imidlertid kan Familieretshuset ikke træffe afgørelse om fordelingen af transportudgifter, hvorfor faderen i sidste ende må afholde transportudgifterne, såfremt han vil have samvær med barnet.

Jacob

Hej Advodan. Hvis jeg skal betale normalbidraget + 300% betyder det at min søn bliver beskattet af den der overstiger personfradraget på 36.100. Kan jeg for at undgå denne beskatning lave en aftale med min ekskone om at betale normalbidraget + 200% og så give differencen som gave til mit barn og dermed udnytte at man kan give skattefri gaver til sine børn på op til 67.000 kr?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Jacob Moderen er berettiget til det bidrag hun nu engang er berettiget til på baggrund af din indkomst, en sådan aftale vil således kunne tilsidesættes, hvis moderen ikke er indstillet herpå. Hertil skal bemærkes, at børnebidraget er til for at supplere forsørgelsen af barnet, hvorfor bidraget ikke tilkommer barnet, men den forælder der afholder udgifterne ved barnets forsørgelse. Du opfylder således ikke din forsørgelsespligt ved at overføre hele/dele af bidraget til barnet.

Peter

Fastsættelse af børnebidrag ved fratrædelse Normalt tager Familieretshuset udgangspunkt i årsindtægten ved fastsættelse af børnebidragets størrelse, men hvordan forholder man sig ved fratrædelse (hvis man siger op/bliver opsagt)? Spørgsmål: 1. Anvendes det nuværende/fremtidige indtægtsgrundlag til beregningen eller 2. Det seneste års indtægt eller 3. Det igangværende års indtægt (f.eks. hvis fratrædelse i februar) eller 4. Fratrædelsesdato? Eks. årsindtægten berettiger forhøjet børnebidrag, men bidragspligtig bliver opsagt/opsiger sit job. Ser Familieretshuset så stadig på det seneste års indkomst eller kan bidraget sættes ned til normalbidraget og i givet fald fra hvilken dato? Håber spørgsmålet giver mening og ser frem til jeres svar. TAK

Anna Øding Bjerregaard

Kære Peter Familieretshuset kigger på din forventede indkomst. Hvis du siger op eller bliver opsagt, skal dette oplyses Familieretshuset. Din tidligere årsindkomst vil ikke længere være retvisende, og vil således ikke skulle danne grundlag for fastsættelse af bidrag. Imidlertid kan der være grundlag for ændring i bidraget, når du igen får et job og din indkomst ændrer sig.

Tine

Hej Denne artikel er fra 2016 - er disse regler stadig gældende her i 2020? Jeg har siden vi blev skilt betalt børnebidrag, efter privat aftale, til min eksmand som er bopælsforælder. Vi har børnene i en deleordning hvor vi stort set har dem lige meget - han har dem 2 aftener mere om måneden end mig. Hvis jeg stopper med at betale børnebidrag, vil statsforvaltningen så kunne pålægge mig fortsat at betale fordi vi har en privat aftale som har kørt i en del år? Hvis man ikke betaler børnebidrag, hvor meget skal der så til før man vurderes at opfylde sin forsørgerpligt? På forhånd tak.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Tine Reglerne gælder fortsat, men taksterne ændrer sig hvert år. Familieretshuset kan stadfæste en privat aftale om børnebidrag, medmindre aftalen skønnes urimelig ("åbenbart ubillig"), hvis forholdene væsentligt har forandret sig, eller hvis aftalen strider mod barnets bedste. Der skal således meget til at tilsidesætte en privat aftale om børnebidrag. Almindeligvis fastsættes der ikke børnebidrag i en deleordning, da det forventes at man tager ligelig del i forsørgelsen. Ved en deleordning skal forstås at samværsforælderen har barnet overnattende hos sig 7 nætter ud af 14 nætter. Almindeligvis fastsættes der heller ikke bidrag, hvis samværsforælderen alene har barnet overnattende 6 nætter. En aftale om børnebidrag tilsidesættes almindeligvis ikke, hvis samværsordningen ikke har ændret sig i perioden hvor der er blevet betalt bidrag.

Susanne

Hej. Min søn er 15 år og jeg bor ikke med hans far - jeg flyttede inden min søn blev 1 år. Hans far har ny kone og sammen 2 børn, hvor jeg nu bor sammen med kæreste og vi har været sammen i 2 år. Min søn trives ikke hos hans far, hvilket giver væsentlige udfordringer i samarbejdet med vores søn og han opholder sig derfor mest hos mig - hver anden weekend hos far. På trods af det deler vi børnebidraget og jeg har aldrig søgt om forhøjet bidrag selvom det er og altid har været en mulighed. Min søn er nu startet på efterskole og det var aftalt at vi skulle dele udgifterne til efterskole - selvfølgelig efter børnebidraget er trukket fra, men da min søns far har haft endnu en uoverensstemmelse (over tlf. i denne weekend) med min søn, hvor det er blevet drejet over på mig, vil han ikke betale. Hvad kan jeg gøre for at han betaler halvdelen af vores søns efterskole ophold? Vh Susanne

Anna Øding Bjerregaard

Kære Susanne Børnebidraget tilkommer dig som bidragsmodtager, og skal ikke deles. Du kan ikke kræve at faderen deltager i betaling til efterskolen. Han opfylder sin forsørgelsespligt ved at betale børnebidrag.

Christine

Hejsa Jeg har en søn der lige er fyldt 18 år og er lige startet på gymnasiet. Jeg har lige søgt uddannelsesbidrag fra hans far. Min søn bor hjemme, men vil meget gerne flytte på kollegie. Mit spørgsmål er om jeg stadig kan få uddannelsesbidrag til min søn? Han vil ikke kunne klare det økonomisk uden min hjælp da han har en kronisk sygdom som kræver madvarer som er dyre en normale og medicin. Min eksmand har ikke haft kontakt med mine børn siden 2015 og ungerne ønsker ikke kontakt da han har psykiske problemer som på virker dem meget og derfor har tilhold. Derfor er det ikke muligt at gå i dialog med ham. Jeg ser frem til jeres svar. Mvh C

lars

Hej. Jeg betaler børnebidrag til min datter på 15 år. Hun skal nu på efterskole. Er der en mulighed for at jeg kan forhøje bidraget og få gavn af et højere fradrag? Min økonomi har svært ved at bære, at jeg både skal betale bidraget og oveni betale halvdelen af udgifterne til efterskolen, som hendes mor gerne ser at jeg gør. Mvh. Lars Hansen

Anna Øding Bjerregaard

Kære Lars Du kan godt frivilligt lade dit bidrag hæve, men når efterskoleopholdet er afsluttet, kan det være svært at få bidraget nedsat igen. Imidlertid har du ikke pligt til at finansiere halvdelen af efterskoleopholdet. Betaling hertil betragtes ikke som en del af den generelle forsørgelsespligt.

Frank

Hej. Er der ekstra udgifter ved manglede betaling af børnebidrag, når man har indgået en skriftlig og underskrevet aftale ? Og hvad gør man hvis børnebidraget ikke bliver betalt, er der en måde hvor man kan få pengene til tiden ? Hvor man ikke skal ansøge om hjælp hver gang hos udbetaling Danmark for at for at få børnebidraget indraget og udbetalt, det tager jo 5-10 uger hver gang. Vh. Frank

Anna Øding Bjerregaard

Kære Frank Ikke andre ekstraudgifter end dem Skattestyrelsen måtte pålægge bidragsbetaler, såfremt bidraget ved manglende betaling skal inddrives. Hvis det er Familieretshuset der har fastsat bidragspligten, kan Udbetaling Danmark, mod ansøgning, lægge ud for normalbidraget hver måned. Du skal ikke ansøge hver måned - Udbetaling Danmark kan fast stå for betalingen af normalbidraget. Forhøjet bidrag, samt aftalte bidrag som ikke er fastsat af Familierethuset, vil skulle inddrives via Skattestyrelsen på foranledning fra Udbetaling Danmark.

Herman

Kære Advodan, Først og fremmest tak for den mulighed :-) Mit spørgsmål er: Skal jeg fortsat betale børnebidrag til mit barn som skal på efterskole hvor 1) kommunen afholder hele udgiften til opholdet 2) jeg betaler 1/2 til alle øvrige udgifter dvs transport, rejser, tøjpenge, lommepenge mm. Jeg mener jo at jeg opfylder min forsørgelsespligt i denne situation og at bidragsmodtager ikke har specielle udgifter som retfærdiggører bidrag specielt henset til at ophold og mad er betalt af kommunen og øvrige udgifter deles. På forhånd tak. Venlig hilsen Herman

Anna Øding Bjerregaard

Kære Herman Der kan være grundlag for bortfald af børnebidraget, såfremt du afholder halvdelen af udgifterne vedrørende barnet, men der kan også være grundlag for, at bidraget tilkommer det offentlige, hvis det offentlige afholder udgifter til barnets forsørgelse. Jeg vil anbefale at du retter henvendelse til Familieretshuset.

Marianne

Min søn på 11 har netop modtaget en årsopgørelse fra skat, som viser at hans far har opgivet et beløb, som han betaler ud over normalbidraget. Min søn har på intet tidspunkt modtaget mere end normalbidraget, og der er derfor tale om skattesnyd fra far'ens side. Bør jeg indberette far'ens skattesnyd og kan jeg komme "i klemme" for ikke at indberette det?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Marianne Faderen er naturligvis ikke berettiget til fradrag for mere, end han reelt betaler. Enten bør han betale det beløb i børnebidrag som han indberetter, eller også bør skattemyndighederne orienteres.

Marianne

Kære Anna Øding Bjerregaard Moralsk set er jeg helt enig, men det kommer ikke til at gavne min søn hverken personligt eller økonomisk hvis jeg indberetter faderens skattesnyd. Tværtimod. Jeg har bedt faderen om at stoppe snyderiet, men mit spørgsmål er helt konkret: Kan jeg blive straffet for at kende til snyderiet hvis jeg ikke indberetter det? MVH Marianne

Kasper

Jeg betaler normalt bidrag til mine piger på 10 & 8. Har pt. pigerne hver 2. Weekend, men vi snakker om at jeg skal have dem mere. I forbindelse med sommerferie har jeg dem 2 uger i juli, og vil selvfølgelig gerne på ferie og udflugter med dem. Kan det passe at jeg denne måned stadig skal betale samme sats som normalt, når min eks ikke har samme udgifter? Ydermere betaler hun jo heller ikke for SFO plads denne måned, så synes jeg bliver snydt og er med til at finansiere hendes ferie.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Kasper Bidragspligten ændrer sig ikke under ferie. Det er rigtigt at dine udgifter til basale fornødenheder stiger, men bopælsforælderen er stadigvæk den, der afholder alle faste udgifter, tøjindkøb, udgifter til fritidsaktiviteter, mobil etc., hele året rundt, også selvom en andel af disse udgifter måtte være lavere under din sommerferie med børnene.

Jimmi

Jeg betaler børnebidrag til mine to dejlige døtre på hhv. 12 og 16 år. Beløbet er fastsat som normalbidraget for hver af dem. Jeg er bosiddende i grænseregionen i Tyskland lige syd for Kruså. Som begrænset skattepligtig gives jeg tilsyneladende ikke fradrag for børnebidrag. Jeg er blevet oplyst, at i så tilfælde, kan man søge om at få bidraget justeret - er dette korrekt ? På forhånd tak for dit svar - jeg værdsætter din brevkasse her meget højt.

Michael

Hej Advodan, og 1000 tak for alle de gode råd. Med hensyn til en forælders uddannelsesbidrag, hvilke krav stilles til den unges "uddannelse"? Skal det være en kompetencegivende uddannelse med eksamen/udd. bevis eller lignende? Mvh. Michael.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Michael Familieretshusets vejledning definerer ikke hvilke uddannelser, der hører under forudsætningerne for, om man kan blive pålagt bidragspligt. Vejledningen skriver blot at der kan pålægges uddannelsesbidrag indtil barnets fyldte 24. år, til undervisning og uddannelse. Jeg vil anbefale dig at rette kontakt til Familieretshuset med henblik på en nærmere definition.

Dorthe Pedersen

Kan man godt fra Udbetaling Danmark opkræve en manglende (påstår de) betaling af børnebidrag tilbage for 2014 her i 2020? Er der ingen forældelse på sådan en opkrævning?

Carsten

Kære Anna. Først et tak for at i vejleder alle os, der ikke kan finde ud af systemet eller er kommet i knibe. Mit spørgsmål er: hvordan regner jeg mit bidrag ud. Jeg har 1 barn fra et tidligere ægteskab og hun søger nu forhøjet bidrag til de sidste 9 måneder inden barnet bliver 18 år. Jeg har en DIS indkomst og efter pension er det 357.000kr netto. skal jeg betale forhøjet bidrag. Den formel de viser på familieretshusets hjemmeside er meget forvirrende. Mvh Carsten

Anna Øding Bjerregaard

Kære Carsten Først og fremmest skal du sikre dig, at du har regnet din indkomst rigtigt ud. Når hele/dele af din indkomst er skattefri, er det nødvendigt at omregne denne indkomst til en indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag. Omregningen er nødvendig for at kunne sammenligne din indkomst med en almindelig skattepligtig indkomst. Der gælder forskellige omregningsmodeller, alt afhængig af hvilken stilling du har, og om du er helt/delvist skattepligtig. Jeg vil anbefale dig at læse vejledning af 2020-02-21 nr. 9107 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2020 - alternativt kontakte Udligningskontoret for Dansk Søfart, eller skattestyrelsen og bede dem om hjælp, til at beregne din indkomst. Når du har svaret på hvad din indkomst er, kan du sammenligne din indkomst med Familieretshusets tabel. Ifølge tabellen skal du først betale forhøjet bidrag, såfremt du har en indkomst på 520.000 kr. (2020-takst), når du har forsørgelsespligt over 1 barn.

Signe

Kære Advodan Min eksmand og jeg har fælles forældremyndighed over vores 2 børn. Vores 17 årlige søn bor udelukkende hos min eksmand (bopælsadresse)og vores 10 årige datter bor hos udelukkende hos mig. Den 17 årige vil nu flytte hjemmefra inden han bliver 18 år og jeg er ikke blevet orienteret eller inddraget i beslutningen. Bopælsadressen har været hos min eksmand og vi har haft fælles forsørgerpligt, fordi vi tidligere har haft 7/7 ordning. Kan jeg stilles økonomisk ansvarlig, når jeg er holdt “udenfor” den flytte beslutning, min søn er ved at foretage? Har min eksmand mulighed for at søge børnebidrag fra mig, når vores søn får sin egen adresse og dermed ikke har bopælsadresse hos sin far længere? Hilsen Signe

Anna Øding Bjerregaard

Kære Signe Du skal stadigvæk betale børnebidrag selvom dit barn er flyttet hjemmefra, da I som forældre har forsørgelsespligt over jeres barn indtil barnet fylder 18 år. Men betaler du forhøjet bidrag, er det muligt at opnå nedsættelse til normalbidraget, hvis det kan dokumenteres, at barnet er selvforsørgende.

Christian

Kære Advodan, jeg har seks børn, med to mødre, så betaler rimelig meget i børnebidrag. Samtidig har jeg en meget lav indkomst, de sidste knap to år har det været dagpenge. De to mindste af børnene har jeg i en 9-5 ordning - jeg har ønsket mere, helst 7-7, men det nægter moderen. Men selv med 9-5 ordningen bruger jeg jo en hel del penge på børnene, mad, svømmehal, udflugter, ferieture, lusekur osv....også fordi når børnene er hos mig er de ikke i institution, så jeg passer dem hele dagen. Og har hver anden weekend de andre 4 børn også at sørge for. Moderen til de to tjener betydeligt mere end jeg selv gør - mere end dobbelt mine dagpenge og har samtidig ikke mere i husleje, og får selvfølgelig børnepengene. Men hun gør alligevel krav på bidrag på 1415 kr/måned pr barn. Er det slet ikke muligt at få hjælp til at overtale til en lavere sats? (Eller selvfølgelig endnu bedre at få børnene 7-7?) Mvh Christian

Anna Øding Bjerregaard

Kære Christian Bidragsmodtagerens indkomst har ingen betydning ved fastsættelse af børnebidrag. Du vil som minimum skulle betale normalbidraget for hvert barn, også selvom din indkomst er lav - medmindre du kan dokumentere at du afholder halvdelen af udgifterne vedrørende børnene. Det vil være lettere at komme igennem med bortfald af børnebidraget, hvis du får mere samvær, idet der almindeligvis ikke fastsættes børnebidrag i en deleordning.

Palle Lauritsen

Jeg er far til et delebarn - en datter, som jeg også har forældremyndighed på. Jeg betaler børnebidrag hver måned til moderen. I år skal min datter konfirmeres. Moderen vil ikke holde fest i den forbindelse. Min datter vil gerne have en fest, og jeg vil gerne holde den. Moderens familie er også inviteret og har givet tilsagn om at komme. Moderen deltager ikke. Er der mulighed for, at jeg kan få tilkendt et konfirmationsbidrag, når det nu er mig, der står for alle udgifterne til festlighederne - på samme måde som moderen kunne, hvis hun holdt festen, og jeg ikke gjorde? - eller er det på forhånd en tabt sag, som jeg skal undgå at røre op i med en ansøgning? Vh. Palle

Anna Øding Bjerregaard

Kære Palle Vejledningen vedrørende fastsættelse af konfirmationsbidrag, tager ikke stilling til, om bidraget alene kan søges af bopælsforælderen. Vejledningen skriver at begge forældre kan bestemme hvordan de vil opfylde deres forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen. Jeg tolker vejledningen således, at det er underordnet om man er bopæls- eller samværsforælder for at kunne søge konfirmationsbidrag. Imidlertid er moderen i sin ret til at holde en fest selv eller tage barnet med ud at rejse, og begrunde dette som værende i stedet for en konfirmation, hvorefter ingen af jer kan gøre et konfirmationsbidrag gældende over for hinanden. Afholder moderen ikke en form for fejring af konfirmationen, kan du ansøge Familieretshuset om fastsættelse af et konfirmationsbidrag svarende til 3 gange normalbidraget. Det er en forudsætning for bidraget, at du reelt kommer til at afholde udgifter til konfirmationen, og at bidraget søges tidligst 3 mdr. inden festen, og senest dagen før festen.

Signe

Min endnu ufødte søns får bor i et fattigt område i Afrika (Dondozi, Swaziland.) Jeg bor i Danmark. Selvom vi har en god relation, har han ingen mulighed for at betale børnebidrag. Han har ikke et job. Når der periodevist er noget arbejde, kan han tjene op til Max mellem 250 og 500 kr på en måned. Han bruger alle pengene på mad og andre basale nødvendigheder til ham selv og hans familie. Er der mulighed for at jeg kan søge dækning af det manglende børnebidrag, og hvordan vil processen og vurderingen i givet fald forløbe?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Signe Udbetaling Danmark afholder ikke normalbidraget uden en forventning om at få pengene retur fra faderen. Betaler han ikke, vil skattestyrelsen forsøge at inddrive beløbet hos ham. Alternativt bør du overveje ikke at kræve børnebidrag. Husk at undersøge om du opfylder betingelserne for at modtage ordinær og ekstra forsørgerydelse (børnetilskud).

Frk. Jensen

Hej. Min kæreste har to børn på 10 og 12 år på en 7/7 ordning. Han havde en årsløn på over 800.000, dog er han nu blevet opsagt under covid19. 2020-beløbsgræsnen på "normalbidrag +100%" er fra ca. 580.000 til ca. 900.000,- ved 2 børn. Han betalte det ordinære bidrag + 100% fastsat af Statsforvaltningen. Han er nu overgået til dagpengesats. Skal han fortsat betale efter Statsforvaltningens fastsættelse? Alternativt, skal han ansøge om ændring og betale de ca. 2700,- for sagsbehandling- også når der er så markant en ændring i hans indtægt (data som Skat kan trække)? Beregnes satsen efter en samlet årlig indtægt, eller beregnes grundlaget ud fra hans nuværende dagpengesats? På forhånd tak

Anna Øding Bjerregaard

Kære Frk. Jensen For at få nedsat bidraget er din kæreste nødt til at ansøge om nedsættelse af børnebidraget, og betale gebyret på de 2.800 kr. forbundet hermed. Det vil så være op til bopælsforælderen at ansøge om forhøjelse, når han modtager løn igen. Grundlaget for børnebidraget vil være hans dagpengesats, idet det er den indkomst din kæreste må indrette sig på, indtil han får fast arbejde igen. Din kæreste vil skulle dokumentere over for Familieretshuset, at han modtaget dagpenge. Da din kæreste og bopælsforælderen praktiserer en 7/7-ordning, bør han overveje om han overhovedet skal betale bidrag. Almindeligvis fastsættes der ikke bidrag i en deleordning, medmindre bopælsforælderen afholder alle udgifter. Afholder din kæreste en stor del af udgifterne, bør han i stedet for nedsættelse, evt. overveje at søge om bortfald af bidraget.

Marianne

Mit 17 årige barn får omkring 5000 kr. udbetalt om måneden fra sit fritidsjob. Mister jeg nogle tilskud, som enlig forsørger? Og kan jeg så stadig få børnebidrag af faren? På forhånd tak

Anna Øding Bjerregaard

Kære Marianne Den enlige forsørgerydelser (også kaldet børnetilskud) tilkommer officielt barnet. Hvis det skønnes bedst for barnet, kan det bestemmes, at børnetilskuddet skal udbetales til barnet selv. Det kan være tilfældet, hvis barnet har egen bopæl og helt eller delvist forsørger sig selv. I forhold til børnebidraget, har barnets egen indkomst ingen betydning førend barnet fylder 18 år, og der kan være grundlag for fastsættelse af uddannelsesbidrag.

Hr. Larsen

Hej Har 2 sønner jeg betaler børnebidrag til, jeg betaler pt. "normalbidrag +100%", da jeg har en årsløn på 800.000,- (efter pension). Den ene søn er 16 år, og den anden fylder 18 år 21/7-2020 2020-beløbsgræsnen på "normalbidrag +100%" er fra ca. 580.000 til ca. 900.000,- ved 2 børn. 2020-beløbsgræsnen på "normalbidrag +100%" er fra ca. 520.000 til ca. 700.000,- ved 1 barn (der skal forsørges - selvom jeg jo stadig har 2 børn). 2020-beløbsgræsnen på "normalbidrag +200%" er fra ca. 700.000 til ca. 1.300.000,- ved 1 barn (der skal forsørges - selvom jeg jo stadig har 2 børn). Når de begge er under 18 er det jo "normalbidrag +100%", pr. barn. Hvad sker der nu min ene søn fylder 18 år (og børnebidrag frafalder for min store søn)? Skal jeg så stadig betale "normalbidrag +100%", eller rammer jeg "normalbidrag +200%", og det ene barn under 18 år? Og hvad med barnet der fylder 18 år, og som er under uddannelse - kommer "uddannelsesbidrag" i spil her? Vh. Hr. Larsen

Anna Øding Bjerregaard

Kære Hr. Larsen Hvis der fastsættes uddannelsesbidrag vedrørende den ældste, indgår han som et barn du har forsørgelsespligt over i forbindelse med beregningen af børnebidrag til den yngste. Skal der ikke betales uddannelsesbidrag, indgår den ældste ikke i beregningen, og så har du alene forsørgelsespligt over et enkelt barn. Bopælsforælderen vil dog aktivt skulle søge om uddannelsesbidrag. Børnebidrag bliver således ikke automatisk erstattet med uddannelsesbidrag.

Henrik

Min datters mor har udøvet chikane af en karakter, som kan være svær at forstå. Hun har fuldstændig på egen hånd optrappet konflikten, men det er udelukkende mig, der er blevet straffet !!!! Ved at fabrikere vanvittige beskyldninger, om hvad jeg skulle have udsat resten af familien for, har Familieretshuset valgt at lægge disse horrible påstande til grund for deres vurdering, hvorved jeg er blevet nægtet samvær med min datter. Forældreansvarsloven er blevet brudt i en grad, så man rystes i sin grundvold. Og hvilken konsekvens har disse lovbrud for min eks. ??........absolut INTET !!!! Og ud fra et eller andet forsigtighedsprincip, har Familieretshuset valgt fratage mig min datter. Jeg har forlangt, at man så må melde mig til politiet, hvis man vælger at lægge det til grund for deres vurdering. Men det vil de ikke !!!! Men bruge det til at tage min datter fra mig, det vil man gerne. Det er vanvittigt...........Franz Kafka har ikke levet forgæves. Min datters mor vil således tage en form for hævn, og skrive mig ud af min datters liv. Kan min eks således kræve børnepenge/-bidrag af mig, selvom jeg ikke må se mit barn. Det vil jo i givet fald være vanvittigt. Vh. Henrik

Anna Øding Bjerregaard

Kære Henrik Bopælsforælderen har krav på børnebidrag, hvis du ikke opfylder din forsørgelsespligt ved at afholde halvdelen af udgifterne vedrørende barnet. Har du ikke samvær med dit barn i en 7/7 eller 8/6-ordning skal du som udgangspunkt betale børnebidrag. Betaler du ikke børnebidraget, vil inddrivelse heraf blive foretaget af Skattestyrelsen. Du skal imidlertid alene betale børnebidrag, hvis bopælsforælderen har ansøgt Familieretshuset om fastsættelse heraf. Familieretshuset forholder sig ikke til hvorvidt en afgørelse om bopæl/samvær er fastsat på rimeligt grundlag eller ej. De forholder sig alene til faktum om, hvorvidt du er bopælsforælder eller ej, og hvilken evt. samværsordning der praktiseres.

Simon Jensen

Jeg er skilt og der blev fastsat en 10/4 ordning med min ekskone for 2 børn i skolealderen. Siden slut af skolernes sommerferie har jeg den ene i 7-7 ordning og den anden i 8/6 - ordning. Skal jeg stadig betale børnepenge for begge 2 og hvis jeg søger om nedsættelse - kan hun så bare gå tilbage til 10/4 - da det er den "officielle" aftale ? - jeg er jo glad for at de gerne kommer - men syntes jo også at det er lidt urimeligt økonomisk. Hvis jeg tager sagen op i familieret / eller hvad det nu hedder skal der så betales gebyr for dette ?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Simon Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale om 7/7 og 8/6 kan moderen holde sig til den fastsatte ordning om 10/4. Du vil imidlertid kunne ansøge om mere samvær, og begrunde dette med at I i en længere periode har praktiseret en ordning hvor du har haft mere samvær, hvilket har vist sig at fungere for børnene. Dette vil Familieretshuset tillægge betydning i deres vurdering - og særligt hvis børnene giver udtryk for at de ønsker mere samvær. I forhold til børnebidraget skal dette ikke betales, såfremt du kan dokumentere, at du tager del i halvdelen af udgifterne vedrørende børnene. Der skal ikke betales gebyr for ansøgning om bortfald af børnebidrag, hvis bidraget ikke tidligere har været fastsat af Familieretshuset. Hvis det har været fastsat af Familieretshuset, skal der betales gebyr på 2.800 kr.

peter nyborg

Hej Jeg betaler forhøjet bidrag på 2668 pr mrd plus at jeg betaler lige nu hele min datters skolegang på 1250 kr ved siden af, dog kun halvdelen efter sommerferien Jeg har min datter 12-2 og evt 10-4 på sigt Skal jeg stadig betale fuld bidrag når jeg også betalet til hendes skole ved siden af Beløbet er ikke fastsat af familieretshuset men jeg har bare fulgt de retningslinjer jeg har kunne finde men vil heller ikke betale mere end jeg behøver Hvis jeg får FRH til at fastsætte et beløb så kan jeg vil aldrig komme til at betale mere end de 2668 som nu eller kan jeg

Anna Øding Bjerregaard

Kære Peter Når du betaler børnebidrag opfylder du automatisk din forsørgelsespligt, og er således ikke forpligtet til at betale øvrige omkostninger vedrørende din datter. Udgifter til skolegang kan du bede Familieretshuset om at modregne i børnebidraget. Såfremt du anmoder Familieretshuset om at fastsætte børnebidraget, vil de fastsætte bidraget på baggrund af din indkomst, vurderes det at du ikke skal betale forhøjet bidrag, kan du risikere at skulle betale dette alligevel, idet du tidligere har accepteret at betale forhøjet bidrag. Familieretshuset vil ikke fastsætte et højere bidrag, såfremt det ikke er foreneligt med din indkomst.

Niels

Hej. Jeg har fået et barn med en thailansk kvinde, jeg sørger for familien og vil høre om jeg kan få børnecheck til mit barn, som lige efter fødslen har fået et Dansk pas, men mor og barn bor i Thailand mvh

Jessica

Hej. Min eksmand og jeg har altid været enig om at alle vores børn skal går på en privatskole. Han betaler lige nu vores datters skole, deres ulykkeforsikring og 1 mobilabonement. De 2 andre starter forholdsvis sommer 2020 og 2021 på privatskolen. Vi har en 7/7 ordning lige nu men han har besluttet sig at han skal flytte til Tyskland om 3 uger og vil fremover kun betale 1453kr pr. barn og intet andet. Børnene kommer han udelukkende til at se i skoleferierne. Kan han virkelig slippe så let for alt ansvar og kun betale så lidt? Han tjener ikke over grænsen til forhøjet bidrag.

Alex

Hej kan det passe at drengene sagsbehandler kan forlange og presse mig til at skrive under på at jeg skal indbetale børn og ungeydelse på to konto som styres af moren. Og hun betaler ikke bidrag eller andet til dem og efterskole er gratis for hende og syns jeg skylder hende for de tre gange hun ikke har fået dem for det har hun ret til vi har dem 7-7

Lars

Den gældende takst for ét barn er pt. 1.415 kr./md hvis man tjener mindre end 520.000 kr. Gælder det uanset hvor lidt man tjener ? Altså også hvis man tjener 0 (nul) kr. ?

Dihaz

Hej Jeg er igang med skilsmisse og har 3 børn under 18. Jeg har aktiver (penge) stående i mit holdingsselskab, kommer de til at indgå i beregnelsen af børnebidragssats, selvom der ikke er noget overskud eller betalt udbytte i indkomståret? Derudover er jeg almindelig lønmodtager i et andet firma.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Dihaz Alle indtægter bliver inddraget ved fastsættelsen af bidrag - herunder lønindkomst, overtidsbetaling, bonus, honorar, renteindtægter, lejeindtægter, aktieudbytte, over- og underskud ved personlig virksomhed samt i selskaber, som vedkommende har bestemmende indflydelse over. Uanset om selskabets overskud udbetales eller ej. Underskud fratrækkes dog lønindkomsten. Du skal dog kun betale børnebidrag hvis du er samværsforælder, og ikke afholder halvdelen af udgifterne vedrørende børnene - således ikke opfylder din forsørgelsespligt.

Anja

Hej Min datter er 22 år og har et barn på 1,5. Hun tager nu enkelt fag nu på hf. Og vil fortsætte studere. Hendes far bor i udlandet. Ikke eu land. Kan min datter få Uddannelses bidrag indtil hun er 24? Mvh Anja

Anna Øding Bjerregaard

Kære Anja Uddannelsesstøtte er alene relevant såfremt hendes barn er under uddannelse (+ 18 år). Hun skal søge om børnebidrag via Familieretshuset. De kan udbetale forskudsvis børnebidrag til hende, svarende til normalbidraget, imens Familieretshuset/SKAT forsøger at inddrive bidraget fra faderen.

Heidi Aagaard

Jeg er skilt vi har 3 børn mellem 12 og 17 år Vi har en 7/7 ordning. Jeg er bopælsforælder og får derfor børneunge ydelse og enlig forsørger tilskud. Kan far, som er samværsforælder, undlade at betale til børnenes forsørgelse, andet end kost og logi de uger han har børnene? Han vil ikke bidrage, da jeg får børneunge ydelse og enlig forsørger tilskud. Jeg afholder alle udgifter. Tøj, sko, kontingenter, lommepenge, mobilabbonementer, medicin mm. ALT. Jeg kan vel ikke søge børnebidrag, når det er en 7/7 ordning Mvh. Heidi

Anna Øding Bjerregaard

Kære Heidi Du kan godt søge om børnebidrag selvom I har en deleordning, såfremt du kan dokumentere, at du afholder alle de primære udgifter, og faderen dermed ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Såfremt du indsender en ansøgning om fastsættelse af børnebidrag til Familieretshuset, vil de bede jer om at udfylde skemaer over hvilke udgifter I hver især afholder, og fremlægge dokumentation herfor. Det er derfor vigtigt at du kan redegøre for dine udgifter. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard

Janni

Hej. Min eksmand ønsker ikke længere at betale børnebidrag da vi har vores børn halv halv og dette er fint nok. Han mener så ikke han skal bidrage til de faste udgifter på børnene, såsom privatskole, telefon osv. fordi jeg få børnepenge fra kommunen. Men kan han frasige sig at betale nogen udgifter til børnen overhovedet? Han er desværre blot nærrig med en meget høj indtægt, så det er realt ikke noget problem for ham, men for mig har det større betydning da jeg får 2600 kr mindre pr mdr. Vi har til dato haft et super samarbejde omkring vores børn og håber det kan forsætte. Syntes at have læst et sted at man er forpligtet til at betale udgifter til sine børn hvis man ikke betaler børnebidrag, og at det ikke har noget at gøre med børnepange fra kommunen? Håber i kan give mig et svar på dette. Mange tak. Mvh janni

Anna Øding Bjerregaard

Kære Janni Børne- og ungeydelsen forventes som udgangspunkt at gå til afholdelse af institutionsomkostninger samt øvrige omkostninger til skole, skoleremedier m.m. Alle øvrige udgifter vedrørende børnene skal faderen kunne dokumentere at tage del i, for at han opfylder sin forsørgelsespligt. Gør han ikke det, kan du ansøge om fastsættelse af børnebidrag hos Familieretshuset.

Claus thorsen

Jeg indgav skilsmisseanmodning ind for 2 år siden, men min mand skrev aldrig under. Indtil i dag har jeg boet i fælles ejet hus, men flytter nu og er i gang med bodeling. Min mand tjener langt mere end jeg. Kan hustrubidrag og børnepenge forældes? Det siger han nemlig. Til gengæld kræver han nu husleje. Kan I hjælpe mig med et par overordnede regler omkring dette

Anna Øding Bjerregaard

Kære Claus Hvis I endnu ikke er blevet skilt, gælder der fortsat gensidig forsørgelsespligt, hvorfor du ikke kan kræve kompensation for dine afholdte udgifter, ligesom din ægtefælle ikke kan kræve husleje - dette kan I begge først fra den dag hvor formuefællesskabet ophører enten ved bevilling eller dom. Du skulle have taget stilling til ægtefællebidrag i forbindelse med ansøgningen om skilsmisse. Er I endnu ikke blevet enige om vilkårene for skilsmissen i Familieretshuset eller Familieretten, kan du stadigvæk nå at gøre et krav om ægtefællebidrag gældende. Børnebidrag kan der ansøges om, når det er bestemt hvem der skal være bopælsforælder. Alene bopælsforælderen kan have krav på børnebidrag. Børnebidrag kan ikke søges med tilbagevirkende kraft, hvis det ikke søges inden 2 mdr. fra den samværsophørende begivenhed.

Minna

Jeg har st spørgsmål jeg har fået fastsat børnebidrag og fået det betalt fra udbetaling Danmark i starten da vi var gået hver til sit på 2700. Siden da opsagde jeg at de skulle betale fordi mig og faderen fik lavet en privat aftale og han betalte 2000 i måneden. Men sidste år i august stoppede han med at betale mig og jeg søgte derfor på ny hos familieretshuset og fik en afgørelse om det, hvor der står han skal betale men jeg først får udbetalt nær ham indbetaler. Kan det være rigtigt ?? Jeg har derfor nu 9 måneder efter intet modtaget.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Minna Udbetaling Danmark kan kun forskudsvis udbetale normalbidraget. Det er vigtigt at de er bekendt med Familieretshuset afgørelse, da de alene kan udbetale normalbidraget forskudsvis såfremt der foreligger en afgørelse. Hvis Udbetaling Danmark fortsat er af den opfattelse at der gælder en privat aftale, kan de ikke udbetale normalbidraget til dig. Såfremt bidraget er forhøjet, kan den forhøjede andel af bidraget først blive udbetalt til dig, når Udbetaling Danmark har indkrævet beløbet fra faderen. Kan Udbetaling Danmark ikke inddrive beløbet, vil sagen blive videresendt til SKAT mhp. inddrivelse. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

gert tidemann

da min eks forlod os skrev hun under på ægtepagt og jeg overtager huset 1 7 2019 som jeg nu har gjordt og står i min navn kan hun trække den tilbage mvh gert tidemann

Anna Øding Bjerregaard

Kære Gert Som udgangspunkt er en aftale bindende - medmindre denne må betragtes som urimelig. Hvorvidt jeres aftale er urimelig eller ej, og om denne kan tilsidesættes, kan jeg ikke svare på uden at se jeres aftaler. Jeg kan kontaktes på nedenstående oplysninger. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

gert tidemann

hej jeg har 3 børn under 18 og de bor hos mig da deres mor forlod dem for 10 måned siden hun fandt en ny og efterlod hus børn gæld til mig har overtaget huset i mit navn jeg skrev under på noget papir i køkken en dag vi fik en møde om hun ikke skulle betale børnepenge til mig og dette har jeg fortrudt kan jeg trække den tilbage det var bare noget vi lavet sammen inden vi blev uvenner pga børn mvh gert tidemann

Anna Øding Bjerregaard

Kære Gert Ja, man kan som udgangspunkt ikke fraskrive sig retten til børnebidrag, da dette ikke er rimeligt over for børnene. Jeg vil anbefale at du indsender en anmodning til Familieretshuset om fastsættelse af børnebidrag. Når der efterfølgende er blevet fastsat bidragspligt, bør du bede Udbetaling Danmark om forskudsvis at udbetale bidraget til dig, således du ikke skal være bekymret for om du hver måned modtager børnebidraget fra moderen. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Henning

Hej. Vi har et spørgsmål til nogen af de svar, der er givet vedr. 7/7 ordninger og som skaber lidt forvirring hos os. Som vi læser det, så er udgangspunktet, at man ikke skal betale børnebidrag ved 7/7-ordninger og derfor heller ikke kan trække bidraget fra i skat. Men dette gælder kun, hvis der har været igennem statsforvaltningen. Min ekskone og jeg har nemlig lavet en privat aftale, hvor vi begge indbetaler til fælleskonto (for at undgå diskussioner om, hvem der betaler fritidsaktiviteter, skolerejser, tøj mv.) og har de seneste 4 år trukket hver vores bidrag fra i skat. Er det forkert, for så skal jeg have det rettet med det samme. Med venlig hilsen Henning og ex'en.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Henning Det er korrekt, at man som udgangspunkt ikke fastsætter bidrag i en deleordning, men det er ikke ensbetydende med at I ikke må. I kan dog alene få fradrag hvis der eksisterer en skriftlig aftale om bidrag - en privat aftale herom er lige så gyldig som en afgørelse fra Familieretshuset, medmindre bidragene er urimelige, og indikerer at man alene forsøger at opnå et gunstigere skattefradrag. Aftalen skal fungere som dokumentation over for SKAT. Det er imidlertid alene samværsforælderen der kan få fradrag, hvorfor I begge kun er berettiget til fradrag, såfremt I begge er samværsforældre og begge betaler bidrag. Jeres børn skal således have registreret bopæl forskellige steder. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Roberto

Tak for de mange svar. Jeg er i dag et godt stykke oppe i 30'erne. Mine forældre blev skilt da jeg var 2 og min far har alle dage betalt børnebidrag. Men nu vil han have en faderskabstest for at finde ud af om han har betalt for et barn der ikke er hans. Hvis nu det viser sig at jeg ikke er biologisk hans søn, kan han så få pengene retur, og i så fald, hvem skal betale ham disse penge? På forhånd mange tak.

Anne

Hvis der er en afgørelse om at far skal betale uddannelsesbidrag til 19. Årige datter men allerede nu er bagud med omkring 9.000 kr. - får man nogensinde de penge eller er det bare ærgeligt ? Udbetalingen Danmark kan ikke udbetale før han har indbetalt til dem. Men kan han bare “slippe” for at betale det skyldte til evig tid? Er der en forældelse frist? Hvor mange år går der evt. før gældsstyrelsen går ind i det? Kan man selv gøre noget for at få de manglende betalinger? Hilsen Anne

Anna Øding Bjerregaard

Kære Anne Udbetaling Danmark kan kun udbetale bidrag forskudsvis, når der er tale om normalbidrag og særlige bidrag – fx i forbindelse med barnets fødsel, konfirmation og begravelse, men ikke uddannelsesbidrag. Udbetaling Danmark sender i stedet din ansøgning videre til Gældsstyrelsen, som tager sig af at inddrive beløbet. Det er desværre ikke til at sige, hvornår du kan forvente at høre fra Gældsstyrelsen. Først når Gældsstyrelsen har inddrevet pengene fra bidragsyder, kan bidragene udbetales til dig. Der gælder en almindelig forældelsesfrist på 10 år. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Frank

Hej Skal man betale børnebidrag mens bolig situtation afgjort og man ikke bor der mere, men stadig betaler det halve af boligudgifterne ? Skal man betale børnebidrag fra den dag man flytter ? Eller er der i nogen omstændigheder hvor man ikke skal betale fra den dag man flytter ? På forhånd tak.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Frank Pligten til at betale børnebidrag, kan tidligst fastsættes fra det tidspunkt hvor der sker en "relevant ændring i barnets forhold". At din boligsituation endnu ikke er afklaret, er ikke afgørende, såfremt det kan dokumenteres, at jeres samliv er ophørt. Bidraget vil alene kunne fastsættes med tilbagevirkende kraft til tidspunktet for samlivsophævelsen, såfremt der indsendes en ansøgning herom til Familieretshuset inden 2 mdr. efter samlivsophævelsen. Indsendes ansøgningen først efterfølgende, fastsættes bidraget fra det tidspunkt, hvor Familieretshuset modtog ansøgningen. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Christina

Hej Igennem de seneste4 år har min barns far betalt svarende til normalbidrag + 100%. Jeg kan kun dokumentere de seneste 3, da jeg har skiftet bank. De kommer sjældent til tiden, og jeg må ofte rykke på SMS, og den slags besvares ikke, men i løbet af nogle uger kommer de oftest. Nu har hen ikke betalt siden midt marts, og mener også at han vil regulere ned - jeg har ingen viden om hans indtægt, men han lever et normalt liv med stor lejlighed, Mercedes og rejser. Altså som mange gør. Jeg gider faktisk ikke bruge 2800 på at regulere, det er jo ham der vil regulere, men aftalen er indgået mellem os uden at andmelde den til familiehuset. Oprindeligt fik han laveste takst grundet han ved vores brud blev arbejdsløs. Så nuværende aftale er indgået privat. Da økonomi giver knas i samarbejdet overvejer jeg at give det tid og se om der begynder at komme penge igen, men: - kan jeg miste retten hvis jeg venter, feks 1 år til efter konfirmation, som gerne skal være en dejlig dag for alle - kan han skrue op og ned, som han lyster - Hvis der er en deadline for at jeg kan "miste" retten til pengene, hvornår er det så - Hvis jeg om 1 år stadig ikke får penge, vil en fastsættelse så dække den manglende periode Vigtigst er at mit barn får en dejlig konfirmation, og så kan vi jo bare have "tilgode", eller kan vi?? Hvordan gør jeg det bedst, også for os På forhånd tak for jeres tid, og svar

Anna Øding Bjerregaard

Kære Christina Jeg vil råde dig til at anmode Familieretshuset om at fastsætte børnebidraget, og efterfølgende anmode Udbetaling Danmark om at indkræve beløbet hver måned, således du ikke fremadrettet skal bekymre dig om hvorvidt du vil modtage bidraget eller ej. Da Familieretshuset ikke tidligere har behandlet en sag om bidrag for jer, skal der ikke betales et gebyr. Dette følger af børnebidragslovens § 17a, stk. 2, nr. 2. Faderen vil som udgangspunkt skulle betale det hidtidige bidrag, indtil Familieretshuset træffer afgørelse om andet. Såfremt de fastsætter et højre bidrag end det tidligere aftalte, vil det nye bidrag skulle betales fra den første forfaldsdag efter afgørelsen er truffet. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Jesper liechti

Min søn er flyttet hjem til mig og jeg har søgt om bortfald af børnebidrag, men familieretshuset er ikke færdige med at behandle min sag. Så jeg har i denne måned igen betalt børnebidrag til moderen, selvom hun ikke er berettiget til det. Familieretshuset kan ikke gøre noget og Udbetaling Danmark må ikke føre beløbet tilbage. Jeg fik at vide det er bare ærgerligt, vi kan ikke gøre noget. Har kontaktet moderen, men har ikke fået svar på om hun vil betale det tilbage. Hvis hun ikke vil, kunne jeg lave et civilt søgsmål, kan det være rigtigt. Kan jeg kontakte kontrol gruppen i min kommune og anmelde hende for socialt bedrageri, da hun har fået en ydelse hun ikke er berettiget til..?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Jesper Det er desværre korrekt. Familieretshuset og Udbetaling Danmark kan ikke kræve beløbet tilbagebetalt. Du vil være nødsaget til at indlede et civilretligt søgsmål. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Julie

Hej. Jeg er enlig mor til 3 med 2 forskellige fædre. De 2 store har jeg 7/7 ordning med, så her er der ingen børnebidrag. Men min søn på snart 4 er en anden sag. Da hans far og jeg gik fra hinanden for et år siden, delte vi ugen 4 dage ved mig og 3 ved ham. Vores søn har adressen her. Faren ville ikke betale børnebidrag fordi mine 2 stores heller ikke gør. Men det blev hurtigt for meget for ham. Han magtede ikke alle de dage, og samvær blev lavet om til 4 dage hver anden uge for ham. Efter et par måneder gik han ned med flaget og jeg havde vores søn fuld tid i et par måneder. Jeg har sagt nogle gange til ham, at jeg gerne vil have han betaler børnebidrag, men han bliver sur og siger jeg bare vil have hævn over han dater, eller at jeg kun er ude på at få ham ned med nakken. Han siger ting som at så må jeg melde ham, eller så må han jo hænge sig så jeg "vinder"... For et halvt år siden får vi bevilget aflastning 5 dage hver anden uge for at støtte mit manglende fysiske overskud. (jeg fik kræft lige efter jeg fødte vores søn) Faren har svingende samvær stadig. Det er sat til 3 dage hver anden uge til ham, han holder som reel de 2 dage, så giver han op. Men han vil ikke betale børnebidrag. Det er stadig en ting, som han mener jeg ikke har ret til, fordi han "forsøger" vores søn de dage han ser ham. Eller noget jeg kun forlanger for at skade ham. Men nu hvor jeg har hjælp, via aflastning, skal han så ikke betale? Jeg har ikke trukket i det på grund af hans trusler om selvskade, hvis jeg forlangte bidraget. Grundet at kommunen er inde over, bliver der snart ændret i samvær, da de ikke mener han magter at have fast samvær, men at vores søn skal fortsætte i aflastning 5 dage og 9 dage ved mig, imens han og kommunen skal afgøre hvad han kan magte. Hvad gør jeg, og hvad har han pligt til? På forhånd tak.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Julie Faderen har forsørgelsespligt over barnet, og når han har så begrænset samvær med barnet som du oplyser, er han som udgangspunkt forpligtet til at betale børnebidrag. Den støtte i form af aflastning som du får fra kommunen, kan dog have en indvirkning på bidraget, idet kommunen i perioder varetager forsørgelsen af dit barn. Som udgangspunkt vil din ret til børnebidrag, ligesom andre offentlige tilskud, bortfalde såfremt dit barn er anbragt i plejefamilie i en længere periode. Det lyder dog ikke som om, at dit barn er anbragt uden for hjemmet i længere perioder, hvilket er afgørende for om du har krav på børnebidrag samt offentlige tilskud. Jeg vil anbefale dig at kontakte kommunen samt Familieretshuset ift. fastsættelse af børnebidrag. Først og fremmest høre kommunen ad, om støtte i form af aflastning påvirker dit krav på børnebidrag og offentlige tilskud, og hvis ikke, kan du ansøge Familieretshuset om at fastsætte børnebidrag. Familieretshuset vil endvidere kunne lægge ud for normalbidraget og indkræve dette hos faderen. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Kristian Olsen

Hejsa, Jeg har et spørgsmål vedr. Forhøjet børnebidrag. Jeg betaler for nuværende 100% forhøjet bidrag til mine to børn, som mor og jeg har på en 9-5 ordning. Jeg er nu i den situation, at jeg venter barn med min nye kæreste og vil i den forbindelse høre, om dette påvirker den forhøjede sats eller børnebidraget generelt til mine nuværende 2 børn. Jeg kan ikke helt læse mig til reglerne på dette område :) Rigtig god dag :) Mvh Kristian

Anna Øding Bjerregaard

Kære Kristian Hvorvidt størrelsen af børnebidraget til dine 2 børn vil blive ændret afhænger af din indkomst. Så snart du har forsørgelsespligt over 3 børn, stiger indtægtsgrænsen, således at du vil skulle tjene over 660.000 kr. pr. år for at skulle betale normalbidraget + 100 % (2020-takst). Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Bjarne Svenningsen

Jeg vil gerne vide om jeg skal blive ved med at betale børnebidrag, når min søn går i lære som tømre, og derved selv kommer til at tjene sine penge. Ca. 10.000 kr i måneden. Vh. Bjarne Svenningsen

Anna Øding Bjerregaard

Kære Bjarne Nej det skal du ikke. Så snart din søn tjener over ca. 6.000 kr., svarende til udeboende SU, skal du ikke længere betale børnebidrag. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Birgitte

Hej, Jeg har lidt svært ved at beregne den her 14 dages regel imellem mor og far. Vi har en ordning der hedder 4 dage hos far, 6 dage hos mor, så 5 dage hos far og 6 dage hos mor for så at starte forfra. Jeg har prøvet at beregne at på 3 måneder (13 uger) så har der været 40 overnatninger hos far og 47 hos mor. Hos familierådshuset sagde de at jeg skulle regne det ud på den måde, ved så at divider med antal uger. men synes ikke rigtig det giver mig et billede af om det er en nogenlunde halv/halv ordning. Jeg håber det giver mening og I kan hjælpe? På forhånd tak. Mvh Birgitte

Birgitte

Undskyld jeg mente 14 uger og 41 dage til far og 50 dage til mor.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Birgitte Med udgangspunkt i dine beregninger, regner jeg mig frem til, at I de første to uger praktiserer en 7/7 ordning, imens I i de efterfølgende 2 uger praktiserer en 11/3 ordning. Således har far 10 overnatninger på 2 x 14 dage, imens du har 18 overnatninger, fordelt ud på 14 dage giver det en 9/5-ordning. I en 9/5-ordning har du som udgangspunkt krav på børnebidrag, medmindre faderen kan dokumentere, at han opfylder sin forsørgelsespligt ved at afholde halvdelen af udgifterne vedrørende barnet/børnene.

Jesper

Hej, Min ekskone og jeg har aftalt 7/7 ordning for vores 3 børn. Børnene kommer til at have bopæl hos hende og hun får deraf børne- og yngeydelse. Vi har mange udgifter pga. børnehave, friskole og fritidsaktiviteter så vi hver især for at sige noget betaler 5000 kr om måneden for Dette alene. Eftersom hun har børne- og yngeydelse skal dette vel så dække tøj og andre udgifter som selvfølgelig ikke skal overstige børne- og yngeydelse? Hvis det overstiger betaler jeg selvfølgelig halvdelen af merudgiften. Det er vel kun fair at hvis 7/7 deleordning og alle udgifter er fælles at børne- og yngeydelse ikke er noget som min ekskone så putter i sin egen lomme? Hvis hun kommer til at stå bedre stillet pga. børne- og yngeydelse er hendes som hun ikke jævnfør ovenstående naturligt deler mellem os kan jeg så vælge at betale børnebidrag alene - ca. 4000 kroner om måneden? På den måde hænger hun vel lige pludselig på en større regning end mig og jeg kan endda fratrække bidraget i skat? En anden ting er at hun måske kan få 1/2 friplads for børnehaven. Når udgifter er fælles får jeg vel også mindre udgift hertil?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Jesper Som udgangspunkt er børne- og ungeydelsen ment til afholdelse af skole- og institutionsomkostninger. I en 7/7-ordning er udgangspunktet, at alle øvrige omkostninger deles (tøj, fritidsaktiviteter, lommepenge, telefon, rejsekort etc.). Såfremt I bliver enige om en bidragsordning, vil du ikke skulle afholde yderligere omkostninger end bidraget, samt basale fornødenheder når børnene er hos dig (mad, medicin, etc.). Moderen vil skulle betale for skole, institution, tøj m.m., og sende dette med på samvær. Du vil samtidig få fradrag for bidraget. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Jacob Pedersen

Hej. Når samværsforælderen betaler normalbidrag, må boplæsforældren så give det beløb tilbage til samværsforældren som skattefradraget ikke dækker? Et beløb der kan dække udgifter ved samvær. Vel ca. 900 kr. pr. måned? Eller vil det betragtes som snyd?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Jacob Det vil være skatteunddragelse. Samværsforælderen vil få fradrag baseret på et beløb, som samværsforælderen i sidste ende ikke betaler. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Jacob

Hej Anna, mange tak for dit svar. Det åbner dog op for to nye spørgsmål. 1. Er det ikke i princippet det samme man gør ved gensidigt bidrag, hvis man har bopæl på et barn hver? 2. Hvis man har to børn, men begge har bopæl hos mig, i en 7/7 ordning, må man så blive enige om at betale gensidigt bidrag? Mvh Jacob

Anna Øding Bjerregaard

Kære Jacob 1. Ved gensidigt bidrag er der tale om, at begge parter hver har bopælen over et barn, og hver er samværsforælder for et barn. Begge forældre svarer fradragsberettigede bidrag til hinanden ved begge at være samværsforælder. Det kan godt være at beløbene i praksis udligner hinanden, således at parterne reelt ikke har betalt hinanden noget - men din situation er en anden. Bopælsforælderen skal nemlig ikke svare bidrag til samværsforælderen. 2. I kan ikke aftale gensidigt bidrag når du har bopælen på dem begge. Så skal den anden forælder have bopælen over det ene barn, førend der kan ske gensidigt bidrag. Du vil ikke kunne få fradrag for beløb du overfører til samværsforælderen. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Ming

Hej, Børnebidraget bliver reguleret hvert år. Men min eksmand betalte kun det sammen børnebidragsats fra 2014. Fra 2015 til 2017 manglede han at betale 1288 kr. Da bodeling var færdig sidste dec. efter 6 år, har jeg trukket det beløb fra den endelig boopgørelse. Nu truer hans advokat at tage til indkasso, hvis jeg ikke betaler indenfor 10 dage. Hans advokat skriver "Jeg har forelagt dine indsigelser for min klient som fastholder kravet, som tillige må anses for bortfaldet på grund af forældelse/passivitet." Hvad skal jeg gøre? På forhånd tak. Med venlig hilsen Ming

Anna Øding Bjerregaard

Kære Ming Hvorvidt du har krav på regulering i bidraget afhænger af hvordan jeres børnebidragsaftale er udformet. Såfremt bidragsaftalen har været fastsat af Familieretshuset (det forhenværende Statsforvaltning) vil bidraget skulle ændre sig i takt med den årlige regulering af taksten. Hvis der derimod har været tale om en privat aftale med et bestemt beløb, afhænger det af hvad der står I aftalen om muligheden for ændring i bidraget. Du kan bede Udbetaling Danmark om hjælp til at opkræve det manglende bidrag. Børnebidraget har intet med jeres bodeling at gøre, og børnebidraget kan som udgangspunkt ikke modregnes i det beløb som du skylder din mand vedørende bodelingen. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Claus

Hej Jeg har erfaret at jeg har betalt for meget i børnebidrag i lidt over 4 år, da jeg var uklar omkring satserne. Mit spørgsmål er nu om jeg på nogen måde har juridisk ret til at få dem godtgjort? Vores aftale har altid været at jeg betaler den takst som statsamtet angiver. Men pga. uklarhed så har det altså været ca. 800 jeg har betalt for meget pr. måned. Er der noget at komme efter?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Claus Det kommer an på om du kan dokumentere, at det var aftalt, at bidragets størrelse skulle ændres i takt med satserne. Almindeligvis kræver en ændring af et bidrag, at der indgås en aftale herom, eller at der indsendes en formel ansøgning til Familieretshuset. Denne ansøgning vil skulle indsendes inden 2 mdr. fra ændringen af din indkomst, for at gælde fra tidspunktet for ændringen. Ellers er der ikke hjemmel i praksis til at kræve tilbagebetaling. Det er således afgørende, om der er indgået en aftale, der reelt dokumentere at du har betalt for meget. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

5/9 far

Hej Angående forældelsesfrist og fradrag for misligeholdt børnebidrag: Moren til mine 3 børn og jeg lavede en 5/9 ordning for over 9 år siden (ca. 2009). Lige siden har vi fulgt en mundtlig aftale, hvor vi indbetaler 2400 (3 x 800) hver til en fælleskonto som hun har fuld råderet over (At hun også betaler til den er rent symbolsk, for det er penge til hende). Aftalen er iøvrigt at vi deles om alle større udgifter. Processen hos statsamtet var dengang meget hovedkulds, og jeg følte mig slet ikke vejledt godt nok, så jeg tror noget er gået galt: For nogle måneder siden præsenterede hun mig for et beløb der er noget højere end de 3x800, som er blevet udregnet hos statsamtet og hun sidder også med en anden samarbejdsaftale end jeg. Jeg skal ikke afvise at det er mig der har klokket i det, men mit spørgsmål er: A: Kan hun kræve forskellen udbetalt, når hun ikke har gjort indsigelse i over 8 år. Kontoen og de faste overførsler fra os begge, synes at være dokumentation for en aftale. Måske ligger der en afgørelse hos statsamtet som siger noget andet. B: Hvis jeg skal betale differencen, vil den da være fradragsberettiget. Mvh.

5/9

Angående fradrag, har skattevæsnet netop informeret mig om, at den fradragsberettigede del ved betaling af misligholdt børnebidrag kan trække fra i skat, såfremt der ligger en afgørelse fra Familieretshuset.

Anna Øding Bjerregaard

Moderen skal kunne dokumentere, at der reelt har været indgået en aftale omkring størrelsen af at aftalt bidrag. Det vil have skadevirkende effekt for hende, at hun først reagere så mange år senere. Imidlertid er 800 kr. pr. barn i børnebidrag lavere en Familieretshusets almindelige takster, hvorfor der er grundlag for en tilsidesættelse af den oprindelige aftale (såfremt det måtte konkluderes at der gælder sådan en), da hun som minimum har krav på normalbidraget for alle 3 børn. Det er det bedste svar jeg kan give dig, uden at have set de aftaler som du referere til. Der gælder fradragsret vedrørende børnebidrag, herunder også efterbetalinger, så længe det kan dokumenteres at disse relaterer sig til børnebidrag. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Lasse

Hej, Min ekskone og jeg blev skilt for et halvt år siden. Vi har en dreng på 1½ år. Fra den dag de flyttede fra fælles bopæl, har jeg betalt børnebidrag efter Familieretshusets vejledning og satser. Pengene bliver overført via en fast overførsel til min ekskones konto. Mit spørgsmål er om man kan lave en aftale om pengene indsættes på en fælles konto i stedet og kan jeg evt. forhøje mit bidrag og stadig få fradrag i skat? Jeg har ikke et problem med at betale mere evt. Mit problem er at jeg ikke aner hvorvidt pengene går direkte til min søn. vh.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Lasse Det har ikke betydning for fradragsretten hvilken konto bidraget overføres til, om det er en personlig eller fælles konto. Pointen er om der betales bidrag eller ej. Du kan godt betale en højere bidrag, end det du i henhold til standardtaksterne er forpligtet til, og vil kunne opnå fradrag herfor. Overstiger bidraget åbenbart, hvad Familieretshuset ville have fastsat, hvis I ikke selv havde indgået en aftale, kan fradragsretten begrænses. Dette ses dog kun ske i ekstreme tilfælde - specielt hvor de forhøjede børnebidrag ydes i stedet for bidrag til ægtefællen, eller hvor der er tale om krydsende børnebidrag. Fradraget beregnes af bidragets størrelse fratrukket 162 kr. pr. mdr. (svarende til det af lovgiverne fastsatte tillæg i 2020). Fradragets værdi er 27 %. Alt over normalbidraget bliver barnet beskattet af - det vil dog ofte være skattefrit pga. personfradragets størrelse. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

martin

hej jeg har en 7/7 deling med min exkone, og jeg betaler halvdelen af vores to børn udgifter om måneden, begge piger har bopæl hos deres mor, og hun modtager enligforsøger bidrag.. skal jeg betale halvdelen af udgifterne ? den en af vores børn vil gerne med mig , da jeg er ved at flytte til en anden by pga arbejde, hun er 11 år , kan hun selv bestemme hvor hun helst vil bo ?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Martin Når I praktiserer en deleordning forventes det at I deles om børnens udgifter. Gør I ikke det, er moderen berettiget til at kræve børnebidrag. Familieretshuset ser helst at børnene har bopæl samme sted, men barnets mening vil blive tildelt betydning. Imidlertid ændres bopælen over et barn ikke bare uden videre - der skal være et egentligt behov for at iværksætte en ændring af barnets bopæl. Det vil betyde skoleskifte, lægeskifte m.m, hvorfor bopælen kun bør ændres såfremt det er til barnets bedste. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Glen

Jeg har altid betalt børnebidrag til mine børns mor. Nu er min søn som den sidste fyldt 18 år og jeg har betalt 4 X bidrage over /efter hans 18 års fødselsdag. Kan jeg få pengene tilbage ? Mvh Glen

Anna Øding Bjerregaard

Kære Glen Bidragsmodtager har pligt til at tilbagebetale for meget betalt børnebidrag. Udbetaling Danmark kan imidlertid ikke hjælpe dig med tilbagebetaling, hvorfor du ikke kan gøre andet end at opfordre moderen til at tilbagebetale beløbet. Såfremt du bliver pålagt at betale uddannelsesbidrag, og moderen stadigvæk ikke har tilbagebetalt børnebidraget, vil jeg anbefale dig at kontakte Familieretshuset mhp. modregning. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Glen

Følge spørgsmål. Hvis børnenes mor ikke vil betale, de for meget betalte bidrag tilbage. Hvor kan jeg få hjælp

Anna Øding Bjerregaard

Kære Glen Det kan du som udgangspunkt ikke. Du kan forsøge dig med at ofre lidt penge på at en advokat kontakter hende, men der vil skulle indledes en egentlig retssag hvis hun fortsat nægter at betale, og så vil advokatomkostningerne blive langt dyrere end hvad hun skylder dig. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Dennis

Vi har 2 børn, som vi deler 7/7. jeg har hele tiden betalt børnepenge til min x kone (2850 dkk ish månedlig) Men har jeg ikke krav på at vi får en ordning hvor vi deler alle omkostninger 50/50 iflg vores deleordning? Da moderen får børnebidrag fra det offentlige, samt diverse tillæg som fint dækker SFO+børnehave + tøj+ diverse, så kan jeg egentlig ikke se hvorfor jeg skal betale så mange penge hver måned, som jeg i forvejen er usikker på, egentlig bliver brugt til mine børn? Jeg har et rigtig fint forhold til min x, og vil ikke skabe splid, men jeg synes det kunne være rigtig fint at vide hvad jeg har krav på i en 7/7 ordning, hvor børnene har bopæl hos deres mor. Og hvad hvis ordningen ændres til 6/8 (mig 6) ændre det billedet?? Hilsen Dennis

Anna Øding Bjerregaard

Kære Dennis Det er korrekt at der som udgangspunkt ikke skal betales børnebidrag i en 7/7-ordning, da det forventes at forældrene deles om udgifterne, da de har børnene lige meget. Imidlertid kræver det at du rente faktisk tager del i afholdelsen af udgifterne til børnene. De offentlige ydelser som moderen modtager, forventes at skulle dække skole- og institutionsomkostninger, hvorfor I vil skulle deles om alle øvrige omkostninger - tøjindkøb, lommepenge, mobiltelefon, transport, fritidsaktiviteter m.m. En 8/6 ordning bør ikke ændre på billedet, såfremt du kan dokumentere at du afholder halvdelen af udgifterne vedrørende børnene. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Mari

Jeg har et spørgsmål omkring Hus tømning. Har kone ret til og tøm huset mens mand er på job? (de er under seperation) Hun var flytte ud af huset for 3 mrd siden. Hun har taget alt fra huset, og han boere i huset og den er til salg,men kan ikke bo der mere pga hun har tømt huset helt, der ingenting tilbage. Hilsen Maren

Mari

Hejsa. Har moren ret til børnbedrag , så længe begge børn og deres mor har deres adr hos deres far i huset, de har ikke skrifte deres adr ud,pga huset skal sælges. ,og faren bor der alene nu, til huset bliver solgt, men børn og kones adr er hos ham endnu. de bor på kvinde hjemmet p.t. Hilsen Maren.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Maren Der skal være indtrådt en egentlig bidragsudløsende begivenhed, såsom samlivsophævelse. Moderen er nødt til at kunne føre dokumentation for, at hende og børnene ikke længere opholder sig på faderens adresse. Kvindehjemmet kan formentlig hjælpe med at bevise dette. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Philip

Hej Jeg får pr 1/4-2020 stillet firmabil til rådighed. Dette gør at jeg i løbet af 2020 vil få indtægt over 520.000,00 nok i November eller December 2020 Spørgsmål: Er det først når jeg rammer 520.000,00 på lønsedlen - og så fremadrettet - jeg skal ændre fra grundbeløb + tillæg (1.415,00) ... til 2 X grundbeløb + tillæg (2.667,00) - eller vil det være med tilbagevendende kraft for hele 2020 ? Mvh Philip

Anna Øding Bjerregaard

Kære Philip Såfremt Familieretshuset vil skulle tage stilling til bidragets størrelse, vil de almindeligvis indhente oplysninger om dine indkomstforhold for de seneste 12 måneder, som umiddelbart vil indikere, at du endnu ikke overstiger de 520.000 kr. Der skal således et par nye lønsedler til, for at Familieretshuset ville nå frem til, at din samlede årsindkomst forventes at overstige 520.000 kr. Hvis du med bidragsmodtager imidlertid har aftalt en regulering af bidraget iht. din indkomst, vil ændringen i din indkomst pr. 1/4 danne grundlag for det fremtidige bidrag. Så vil bidraget skulle fastsættes fra den dag ændringen i din indkomst sker. Således først fra den 1/4. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Torben

Kære Advodan Jeg har et spørgsmål omkring uddannelsesbidrag. Min kone og jeg har lige startet skilsmisse op i systemet og vi har to drenge på henholdsvis 16 og 18 år. Vi forventer at få fælles forældremyndighed. Jeg skal betale børnebidrag til vores dreng på 16 iht. reglerne, men mit spørgsmål går på uddannelsesbidraget til min søn på 18 år. Han går på gymnasium og bliver student til sommer. Ifm. gymnasiet går han på kostskole, hvilket vil sige han bor på kostskolen og kommer hjem til sin mor i gennemsnit hver tredje weekend og i ferier. Vi betaler 5.000 kr. hver måned til kostskolen, hvoraf jeg betaler halvdelen og det vil jeg fortsætte med. Beløbet til kostskolen dækker kost og logi. Skal jeg stadig betale uddannelsesbidrag, når jeg i forvejen betaler halvdelen af udgifterne til hans skole? Min søn får hjemmeboende SU. Både jeg og min kone tjener godt, men jeg tjener væsentlig mere end min kone. Mvh Torben

Anna Øding Bjerregaard

Kære Torben Du skal tage del i alle udgifterne vedrørende den unge, for ikke at skulle betale uddannelsesbidrag. Såfremt du ikke tager del i øvrige udgifter vedrørende den unge, vil de udgifter du afholder til kostskolen kunne modregnes i bidraget. Og så lader vi til at nærme os størrelsen på et evt. bidrag, hvorfor der heller ikke her bør være grundlag for at fastsætte dette. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Torben Din søn modtager formentlig udeboende SU, hvorfor du ikke har nogen forsørgelsespligt, og derfor ikke skal betale uddannelsesbidrag. Du er sådan set heller ikke pligtig til at betale halvdelen af kostskoleudgifterne. Såfremt jeres søn flytter hjem til moderen igen efter gymnasiet, og fx starter på universitetet eller en anden videregående uddannelse, og får hjemmeboende SU, kan du blive pålagt at betale uddannelsesbidrag, såfremt du opfylder de økonomiske betingelser herfor. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

johnni damkjær

Når man betaler børne penge er man så forpligtet til og betale til evt. fritidsinteresser ud over. mvh. johnni

Jan Rasmussen

Hej Vil spørge om man ved ophør af børnebidrag bare sletter betalingen på betalingsservice,eller jeg skal igennem statsforvaltningen først? Barnet fylder 18 midt i April er sidste betaling så 1 Marts, da jeg mener at der betales en måned forud, eller er sidste betaling første April.

Ritha Rabenborg

Hej Min søn på næsten 14 er flyttet til sin far i en periode på omkring 6 måneder og far kræver nu børnepenge fra mig. Men jeg betaler stadig for spejder, bordtennis, fritidsklub, telefonabonnement, ulykkesforsikring, Danmark, sundhedsordning mm. Jeg læste på nettet, under Familiehuset mener jeg, at børnepenge var noget man skulle betale hvis man ikke opfyldte sin forsørgerpligt. Men at udgifter som dem jeg lige har nævnt, gælder som at opfylde sin forsørgerpligt, så jeg derfor ikke skal betale børnepenge til far. Kan I hjælpe mig her, så jeg ved om det er korrekt at modsætte mig ansøgningen om børnepenge. På forhånd tak for hjælpen. Venlig hilsen Ritha

Anna Øding Bjerregaard

Kære Ritha Hvorvidt du skal betale bidrag, afhænger af hvor meget samvær du har med din søn, samt hvor mange såkaldte faste udgifter som du afholder. Ved faste udgifter skal forstås tøj, skoleremedier, forsikring, medicin m.m. Udgifter til fritidsaktiviteter, telefon, lommepenge m.m. betragtes ikke som faste udgifter - hvorfor du heller ikke har pligt til at afholde disse udgifter, såfremt faderen er berettiget til at kræve børnebidrag. MEN det er klart, at alle de udgifter du afholder, bør indgå i vurderingen af hvorvidt faderen har krav på børnebidrag - hvorfor du bør fremlægge dokumentation i form at kvitteringer over for Familieretshuset. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Christine

Hej Børnenes far betaler ikke lovpligtigt børnebidrag og har ikke gjort det i 6 måneder nu. Han har en høj indtægt, så umiddelbart skal han betale normalbidrag +200%. Men - det har tilsyneladende ingen konsekvenser for ham at undlade at betale lovpligtigt børnebidrag til sine børn. Børnene har bopæl hos mig og har en 11/3-ordning. Familieretshusets enormt lange sagsbehandlingstider gør, at han slipper af sted med det. (Jeg ansøgte om fastsættelse af bidrag for 8 måneder siden i FRH). Udbetaling Danmark kan ikke udbetale normalbidraget, førend Familieretshuset afgør, at han skal betale lovpligtigt børnebidrag. Imens taber børnene, for systemet synes ikke at tilgodese dem, det handler om, nemlig børnene. Hvad i alverden skal man stille op?

Anna Øding Bjerregaard

Kære Christine Du kan desværre ikke gøre så meget andet end at vente. Til gengæld vil bidraget formentlig blive fastsat fra ansøgningstidspunktet, når Familieretshuset har behandlet anmodningen. Efterfølgende vil du kunne anmode Udbetaling Danmark om hjælp til at indkræve det forfaldne bidrag. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Christine

Mange tak for svaret. 😀 Ja sådan er det. Men hvis min søn flytter på kollegie vi det så stadig være muligt at få uddannelsesbidrag? Jeg vil skulle hjælpe med at betale en del stadig selvom han ikke bor hjemme. F.eks medicin og kost osv.

Christine

Jeg begriber simpelthen ikke, at når normalbidraget er lovpligtigt, at systemet lader samværsforælder slippe. Nu har tre børn ikke fået lovpligtigt normalbidrag i 13 måneder. Systemet sejler. Jeg håber, at der snart er ‘nogen’, der tager bladet fra munden - ‘nogen’ med indflydelse, for det rammer skævt. Børnene taber! Det er så trist, og juraen bør tilpasses virkeligheden. Den virkelighed, hvor det lovpligtige normalbidrag bør kunne inddrives og udbetales af Udbetaling Danmark, når bopælen er fastsat. Den virkelighed, hvor børn har rettigheder og skal behandles ordentligt.

Line

Jeg har en søn, der lige er fyldt 18 år i december. Min søn har altid boet hos mig og hans far har altid betalt børnebidraget til tiden. Min søn får livsvigtig medicin hver dag og indtil videre er det altid mig, der har betalt for dette medicin hver måned (hvilket garen jo også har bidraget til via børnebidraget). Nu er mit spørgsmål så, om jeg fortsat har krav på at forlange, at han betaler til sin søn, som nu får 900 kr i SU, da han er under uddannelse. Der er også andre halvdyre udgifter forbundet med uddannelsen som buskort, skolerejser o.l.. Kan man (og evt. hvor) søge om ekstra tilskud fra farens side til disse udgifter? Venlig hilsen Line

Svend

Vi deler børnene 14/14, skal jeg for sætte med at betale børnebidrag?

jim

Hej. Kan man søge Gældssanering på børnepenge som jeg skylder i skat. Jeg er 50 år og skylder 541.000 kr i børnepenge til skat. jeg har 4 børn som 3 af dem arbejder og får en god løn. jeg betaler børnepenge til skat og de tager alt min overskydende skat + jeg betaler og syns ikke de 541.000 bliver mindre end det år efter år. Jeg bliver jo aldrig færdig med med at betale det.

Morten

Som betaler af børnepenge forstår jeg at jeg ikke er forpligtet til at betale for nødvendig medicin, men hvordan med evt. vitaminpiller og lign. ? Kan jeg derudover lave en klage over moren hvis jeg er utilfreds med måden hun opføre sig som mor, i form af tøj der er år for småt, aftaler med lægen der bliver trukket i langdrag ?

Henriette

Hej, Kan i svare på om man kan lave en aftale hvor faren ikke betaler børnebidrag? Eller bare betaler et symbolsk beløb? feks 500 kr. Moren har fuld forældremyndighed. Og Kan man så som enlig forsøger stadig modtage børne/ungeydelse, børnetilskud og særligt børnetilskud?

Frank

Hvad kan være årsag til at jeg får brev fra Udbetaling danmark om at det børnebidrag jeg betaler, fremadrettet bliver betalt til Kommunen min datter bor i og ikke til hendes mor ?

Sussi

Kære Advodan. Min ex og jeg har to børn i 9/5-ordning. Hun betaler normalbidrag til mig - selvom jeg faktisk formoder hun tjener mere end grænsen. Jeg afholder alle udgifter til børnene, og jeg ved jeg skal sørge for alt det nødvendige, fordi hun betaler som hun gør. Mit spørgsmål går på alt det som ikke er nødvendigt, men som vi synes børnene skal have alligevel. Det gælder fx iPads, som ikke er nødvendige for deres skolegang. Vi er begge enige om, at vi ønsker de har en iPad hver, så det er ikke noget kun jeg ønsker, og de vil også tage dem med frem og tilbage mellem os. Hvem afholder udgiften til alt det, som ikke er nødvendig forsørgelse, og som vi er enige om de skal have og de har glæde af hos os begge? Mvh. Sussi

Anna Øding Bjerregaard

Kære Sussi Det gør bopælsforælderen. Samværsforælderen opfylder sin forsørgelsespligt ved at betale børnebidrag, hvorfor du ikke kan kræve yderligere bidrag til brug for indkøb af iPads m.m. Til gengæld kan der være grundlag for at kræve bidraget hævet, hvis hendes indkomst er steget - men det vil kræve en formel ansøgning til Familieretshuset, hvor der skal betales et gebyr på 2.800 kr. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

dan madsen

vores datter er på efterskole betalt af mig (faren) men samtidig betaler jeg børnebidrag til moren som har bopælen på vores datter. ud over det er jeg nød til at give min datter lomme penge fordi moren siger hun ikke har nogen penge (har to heste). Spørsmålet er skal jeg betale børnebidag mens jeg betaler for efterskole opholdet. mvh Dan Madsen

Anna Øding Bjerregaard

Kære Dan Du skal betale børnebidrag såfremt der er grundlag for fastsættelsen heraf (dvs. at barnet før flytning til efterskolen primært boede hos moderen). Imidlertid er du ikke pligtig til at betale til efterskolen, og ej heller til at betale lommepenge. Men omvendt kan du heller ikke kræve, at moderen afholder disse udgifter. Du kan kun kræve at moderen betaler almindelige skoleudgifter og tøj. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Camilla

Hej Jeg er skilt fra min datters far (på 7. år) Han har haft samkvem hver anden weekend indtil august 2019 hvor han flyttede til USA for en periode på 2 år. Han har derfor kun set sin datter én weekend i januar 2020 og får hende så på besøg en uge i februar 2020. Planen er at hun skal over til ham i et halvt år fra sommeren 2020 og frem. Mit spørgsmål er så om han stadig er forpligtet til at betale børnebidrag i de 6 måneder hun er hos ham? Mvh Camilla

Anna Øding Bjerregaard

Kære Camilla Det kommer an på hvor barnet vil have sin bopæladresse imens hun besøger sin far. Bibeholdes den hos dig, kan han ikke søge bidrag, men omvendt vil du ikke have nogle udgifter at afholde vedrørende barnet, hvorfor mit bedste bud er, at du bør undlade at opkræve bidrag i det halve år - idet han tilsvarende vil kunne dokumentere, at han afholder de primære forsørgelsesudgifter i perioden. Til gengæld får du fortsat børne- og ungeydelsen samt evt. enlig forsørgerydelse. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Anne Jensen

Hejsa Jeg skal lige høre, om forælderen der modtager børne-ungeydelsen + børnebidraget ikke skal betale for barnets udflugter med skolen? Eller skal børnebidragsbetaleren også være med til at betale til dette? Og hvor kan jeg finde noget på skrift om dette? Og har 7/7 eller 5/9-ordninger nogen indflydelse på dette? Mvh Anne

Anna Øding Bjerregaard

Kære Anne Bidragsbetaler opfylder sin forsørgelsespligt ved at betale bidrag, og kan således ikke pålægges at betale til skoleudflugter eller lignende. Som udgangspunkt skal der ikke betales børnebidrag i en 7/7-ordning eller en 8/6 ordning. Hvorfor det forventes at forældre i disse ordninger, deles om sådanne udgifter. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

kristoffer

Hej mit barn skal på efterskole, moderen og jeg har fælles forældermyndighed, men jeg betaler børnebidrag da barnet bor hos moderen. skal der under efterskole ophold betales børnebidrag selvom barnet bor på skolen?

Georg

Hej, Jeg har en sag kørende vedrørende børnebidrag. Jeg har 3 drenge som jeg deler i en 5/9 ordning. Jeg har siden skilsmissen betalt forhøjet børnebidrag til alle tre drenge iht standard regler. Men jeg har også betalt tøj (de har alle 3 en fuld garderobe hos mig og bruger endda noget af tøjet når de er hos moderen også), sport, telefoner, computer, rejser, lommepenge, osv til drengene. På den måde mener jeg jo at vi hver især bidrager til børnenes forsørgelse. Og derfor har jeg nu 2.5 år efter skilsmissen søgt om at få fjerne kravet om børnebidrag. Sagen er blevet afvist hos familieretshuset, men jeg har klaget over afgørelse og den er nu i byretten. Jeg har sidenhen forsøgt at undersøge tidligere sager af den slags og fundet (Familiestyrelsens afgørelse af d. 20. november 2009, j.nr. 2009-510-01630) hvor forældrene også havde en 9/5 ordning og hvor Familiestyrelsen fandt at faren opfyldte sine forsørgelsesforpligtelser. Jeg forstår derfor ikke hvorfor hvorfor familieretshuset synes udelukkende at vurdere udfra om man har en 5/9 eller 6/8 ordning. Jeg ville gerne have mine drenge 1 dag mere, men det modsætter moren sig, sikkert fordi hun så ved at det under alle omstændigheder er slut med børnebidrag. Jeg har 2 spørgsmål: 1) hvad er det vigtigste at gøre byretten opmærksom på ifm deres afgørelse, således at chance for at få medhold er størst muligt. Skal jeg sende kontoudtog, kvitteringer, billeder af tøj, ?? Skal jeg gøre det tydeligt at jeg faktisk også gerne vil have børnene i en 7/7 ordning eller som minimum bare 1 dag mere? Hvad er vigtigst? 2) Skulle jeg også tabe sagen i byretten og dermed fortsat skulle betale bidrag, hvad er mine rettigheder så? Kan jeg f.eks. kræve at der bliver købt en ny telefon til en af drengene hvis jeg mener at den han her er håbløs gammel? Kan jeg kræve at moren betaler for sport/fritidsaktiviteter jeg synes drenge skal gå til? Kan jeg kræve at der bliver købt specielle ting som skøjter, skitøj, soveposer, osv. Men 100% ekstra børnebidrag + børnepenge fra staten burde der jo være masser af penge til at købe alt muligt til drengene. Og synes ikke det kan være rigtigt at man indirekte skal finansiere den anden forældres privatøkonomi. Sagt på en anden måde, hvis jeg stadig skal betale børnebidrag vil jeg som minimum kræve at alle pengene bruges på drengene. Mvh..Georg

Anna Øding Bjerregaard

Kære Georg Bidragspligten i en 9/5-ordning bortfalder kun undtagelsesvist. Hvorvidt bidragspligten helt kan bortfalde beror på en konkret vurdering, hvor der lægges vægt på hvor mange faste udgifter du afholder vedr. barnet – skole, fritidsaktiviteter, tøj, telefon, lommepenge etc. Udgifter til rejser og større ting, som har karakter af gaver, har mindre betydning, men kan dog indgå i den samlede vurdering. Jo mere dokumentation du kan fremlægge på afholdte udgifter, jo bedre. Familieretten kommer alene til at forholde sig til bidragsspørgsmålet, og ikke det faktum at du ønsker mere samvær. Du vil ikke kunne kræve at moderen betaler en ny telefon, lommepenge eller fritidsaktiviteter, sportsudstyr eller lignende. Såfremt du ønsker, at børnene skal deltage i fritidsaktiviteter, og hun ikke vil afholde udgifterne hertil, må du selv afholde dem. Du vil alene kunne kræve, at hun afholder udgifter til tøj og skole, skoleremedier m.m. Imens du vil skulle afholde almindelige fornødenheder såsom mad og medicin når børnene er på samvær hos dig. Sørger moderen ikke for at du får fornødent tøj med på samvær, kan du efter flere opfordringer, indkøbe det og via Familieretshuset lade udgifterne modregne i bidraget. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Dorthe

Hvis min søn, der fylder 17 i juni, vælger at gå på HHx i Jylland fra august, vi bor på Sjælland, og derfor flytter på kollegieværelse, skal hans far så fortsat betale børnebidrag? Vi har jo fortsat forsørgerpligt og han vil jo ikke kunne få SU før han fylder 18, hvorfor kollegieværelse samt penge til mad mm. skal komme "hjemmefra". Der er IKKE tale om skolehjem. ALLE bo-udgifter er egenbetaling. Spørgsmålet gælder egentlig også for den offentlige ungdomsydelse og enlig-tilskud. Jeg vil meget gerne støtte min søn i hans valg af uddannelsessted, men det skal jo også kunne hænge sammen økonomisk, og det kan det kun, hvis vi fortsat modtager tilskud fra både far og det offentlige. På forhånd 1000-tak for svar.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Dorthe Ja hans far skal stadigvæk betale børnebidrag indtil jeres søn fylder 18 år. De offentlige tilskud fortsætter stadigvæk så længe du har din søn boende. Når han fylder 18 år vil du ikke længere modtage offentlige tilskud, men du vil kunne søge om uddannelsesbidrag fra faren, såfremt han opfylder de økonomiske betingelser herfor, og såfremt din søn ikke modtager udeboende SU. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Morten

Hej! Jeg har betalt forhøjet børnebidrag til min ekskone, siden vores skilsmisse for 10 år siden. Nu er vores fælles datter blevet så stor, at efterskole er i spil. Vores deleordning siger pt 5/9, dvs. hun er bopælsforælder og jeg er samværsforælder. Hvad er reglerne omkring samværsforælders betaling til efterskole, for jeg ved at min ekskone uden tvivl vil forsøge at få mig til at betale halvdelen af beløbet? Jeg har naturligvis betalt halvdelen af indmeldelsesgebyrerne, da jeg jo kun har interesse i min datters ve og vel. På forhånd tak for svar.

Claus

Hej. Jeg er så heldig at have 4 børn hvor 2 af dem er fra et tidligere forhold. Mit spørgsmål er vedr. børnebidragssatser. - Skal jeg gå ud fra satsen om 4 børn og dermed den indtægt der gælder selvom de 2 af børnene er hos mig altid? Jeg betaler i dag børnebidrag til de 2 børn der kun er 5 / 14 dage hos mig, men ud fra satsen om kun 2 børn, da det er dem jeg betaler til. Jeg er kommet i tvivl om det er den rigtige sats jeg betaler. Pft. for svar.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Claus Du skal medtage alle dine 4 børn. Der kigges nemlig på alle de børn som du har forsørgelsespligt over, og det har du over dem alle 4 så længe de er umyndige (og så længe du betaler uddannelsesbidag) uanset om du er bopæls- eller samværsforælder. Du bør således få tilrettet din betaling. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Josephine

Hej, Min mand har to børn fra tidligere forhold, som han betaler normal bidrag til. Børnene er hhv 16 og næsten 18 år gamle. Min mand har en fin indtægt, hvor han ikke helt rammer loftet på de 580.000, til at skulle betale dobbelt børnebidrag for 2 børn. Nu fylder den ældste snart 18 år, vil min mand så skulle til at betale dobbelt børnebidrag til den yngste, da han ryger ud af to børn kategorien og ned til et barn, hvor man skal betale dobbelt hvis man er over 520.000. Hvordan bliver hans årsindtægt regnet ud? Kigger man fra 1/1 til 31/12 eller kigger man månedsvis eller kigger man på årsopgørelsen? Det kunne godt tænkes at moren ville søge uddannelses bidrag. Men den ældste har fritidsarbejde og vil få SU, hvor meget skal hun tjene for at min mand ikke skal betale udd. bidraget til moren? Mvh Josephine

Anna Øding Bjerregaard

Kære Josephine Ja det er korrekt - medmindre han bliver pålagt at betale uddannelsesbidrag til den ældste. Så vil den ældste skulle medtages i beregningen igen. Din mands årsindtægt beregnes forskelligt alt efter om han driver selvstændig virksomhed, og derfor har en varierende indkomst, eller om han er ansat og får en sædvanlig løn. I førstnævnte tilfælde vil han skulle redegøre for sin virksomheds omsætning, og fremlægge de seneste 3 års opgørelser. I sidstnævnte tilfælde kigger man blot på den seneste årsopgørelse - og må redegøre for, hvis denne ikke er retvisende ift. hans nuværende lønsituation, fx fordi han har skiftet job eller er gået ned i løn - så kan Familieretshuset bede om at se de seneste lønsedler. Barnet må max tjene 6.000 kr. om mdr., hvilket ca. er beregnet på baggrund af udeboende SU-takst, hvorfor hovedreglen er, at faderen ikke skal betale uddannelsesbidrag, hvis barnet modtager udeboende SU. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Josephine

Hej Anna, Tusind tak for dit svar. Det var god information. Må jeg spørge til om det er en pligt at betale udd. bidrag eller kommer det an på hans indtægt? Hvis min mand f.ex starter ny virksomhed (som han tænker på), så vil han ikke have meget udbetalt, måske ingenting de første måneder. Kan han stadig blive pålagt at betale udd.bidrag? Tak på forhånd - det er virkelig stor hjælp.

Rikke

Kære Advokat. Min exmand har to børn med mig; en pige på 16, en på 14 år. De bor hos mig > 10/14 dage. Derudover har han et nyt barn med ny kæreste. Hvordan skal hans forsørgerpligt beregnes i forhold til mig; dvs påvirker hans forsørgerpligt af det 3. barn bidraget til vores fælles 2 børn? Mvh Rikke

Jan

Hej, Jeg har min datter på 12 år hos mig hver anden weekend altså en 11-3 deling. Jeg betaler børnebidrag og vi deler ferie og helligdage ligeligt. Jeg bidrager ligeså til div ekstra omkostninger så som gymnastik, skoletaske, vinterjakke osv Skal bidraget beregnes som 11/14 eller skal jeg betale fuldt bidrag i det øjeblik, at jeg ikke opfylder forsørgelsespligten. Er det alt eller intet? Vi ønsker begge at lave aftalen privat, men har brug for lidt vejledning for at det bliver ret og rimeligt. Min datters mor får desuden alt andet økonomisk vedrørende vores datter. På forhånd tak for hjælpen Mvh Jan

Anna Øding Bjerregaard

Kære Jan Du skal betale fuldt bidrag i alle ordninger ud over 8/6, medmindre I aftaler andet. Til gengæld er du ikke forpligtet til at afholde omkostninger til tøj, gymnastik, skoletaske. Du er alene forpligtet til at afholde udgifter til almindelige fornødenheder når din datter er hos dig, dvs. mad, medicin etc. Moderen skal sørge for, at barnet har tøj med på samvær hos dig. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Sanne

Hej, Allerførst rigtig godt nytår ☺️☺️ Mit spørgsmål omhandler børnebidrag/indkomst. Min mand har hidtil betalt børnebidrag til 2 ud af tre børn(den sidste er 7/7 ordning) Den ældste bliver nu 18 og bidrag bortfalder. Nu skal vi så kun betale til ét barn, men kan det så være rigtigt, at bidraget skal være højere, da min mand tjener over 510.000? Så altså børnebidrag + tillæg + 100% ? Eller har han hele tiden skulle betale dette for begge børn? Moren får desuden alt andet økonomisk vedrørende børnene.... Mange hilsner Sanne

Anna Øding Bjerregaard

Kære Sanne Din mands betaling af bidrag kan godt blive højere i takt med at han ikke længere har forsørgelsespligt over det ene barn. Bidraget beregnes nemlig på de antal børn man har forsørgelsespligt over. Men hvis han pålægges at betale uddannelsesbidag til den ældste, vil den ældste igen blive medtaget som værende et barn som han har forsørgelsespligt over. De to umyndige børn skal medtages i vurderingen - også selvom der praktiseret en 7/7-ordning, da din mand også har forsørgelsespligt over dette barn, selvom han ikke betaler bidrag. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

kim

jeg har fuld forældermyndighed og for børnebidrag fra hans mor skal min søns mor så hjælpe med betaling af en efterskole venlig hilsen kim

Morten

Min exhustru og jeg har fælles forældremyndighed over vores dreng i en 7/7-ordning. Han har bopælsadresse hos hende. Jeg har to spørgsmål: Jeg har i Statsforvaltningen skrevet under på en aftale om at betale normalbidrag. Min ex betaler ikke omkostninger udover mad til vores søn, når han er hos hende. Det vil sige, at jeg betaler for fritidsaktiviteter, frisør, tøj (som drengen får med over til sin mor), lommepenge, telefonabonnement, studieture, computer, m.m. Derfor vil jeg nu kræve normalbidraget nedsat eller fjernet. Kan jeg det med lov i hånd, og i givet fald hvordan? Min exhustru skal giftes 1. februar med en mand, der er på arbejdsmarkedet med en normal løn. Hidtil har hun som enlig forsørger med lav indkomst fået tilskud fra kommunen til dækning af hovedparten af udgifter til den privatskole, vores søn går på. Resten har jeg betalt, da alternativet er, at han må stoppe. Vi er enige om, at vores søn skal gå på privatskolen - men ikke om finansieringen. Jeg går ud fra, at min exkone ikke længere vil kunne få tilskud fra kommunen, når hun bliver gift? Kan jeg pålægge hende fremover at betale en andel af udgifterne til privatskolen? På forhånd tak for svarene.

Anna Øding Bjerregaard

Kære Morten Du bør anmode Familieretshuset om bortfald af børnebidrag, og i forbindelse hermed dokumentere dine udgifter, og oplyse at du opfylder din forsørgelsespligt. Som udgangspunkt skal børne- og ungeydelsen som moderen modtager gå til afholdelse af udgifter vedr. skole, hvorfor du ikke bør have udgifter forbundet hermed. Imidlertid oplyser du, at jeres søn går i privatskole, hvorfor udgifterne hertil kan risikere at overstige børne- og ungeydelsen, hvorefter forældrene har en fælles forpligtelse til at afholde din post, såfremt du fortsat ønsker at din søn skal forblive i skolen. Umiddelbart er der grundlag for at du kan søge refusion af hele/dele af dine udgifter vedr. skolen i børnebidraget, hvilket du endvidere bør instruere Familieretshuset i at forholde sig til. Moderen vil rigtig nok miste sin enlige forsørgerydelse/tilskud, men hun vil fortsat modtage børne- og ungeydelsen selvom hun bliver gift. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Morten

Kære Anna Tak for dit svar. I forhold til mit spørgsmål nr. 2: Du skriver i svaret, at jeg "kan søge refusion af hele/dele af dine udgifter vedr. skolen i børnebidraget, hvilket du endvidere bør instruere Familieretshuset i at forholde sig til". Vil det sige, at jeg i en og samme ansøgning skal anmode om bortfald af børnebidraget (jf. spørgsmål 1) og søge om refusion i børnebidraget af hele/dele af mine udgifter til min søns privatskole? På forhånd tak for svaret. Mvh. Morten

Per

Jeg er blevet dømt ved retten til at være fader til et barn. Jeg har boet i udlandet fra før barnets fødsel. Moderen har fået tilkendt 3- eller 4- dobbelt børnebidrag baseret på hendes oplysninger om mine lønforhold (som hun iøvrigt ikke kender til). Barnet er 7 år Mit spørgsmål er hvordan beregnes børnebidrag i denne situation? - Jeg bor i udlandet og har en efter danske forhold en høj indtægt, men landet har tilsvarende meget høje leve- og bo- omkostninger. Vi taler her 2 til 3 gange omkostninger i Danmark - Jeg har to børn som jeg betaler børnebidrag til og dermed bliver barnet her det tredie. Jeg har tilbudt at betale samme beløb som til mine to andre børn men hun kræver det maksimale hvilket er uacceptabelt under de givne omstændigheder - Jeg er gift nu på 5. år og forsøger min kone som ingen indtægter har og som iøvrigt også har 3 børn Mit problem er at myndighederne blot slår op i en tabel baseret på danske forhold og ikke forholder sig til de faktiske omstændigheder. Altså at min, efter danske forhold, høje løn måske ikke har den samme værdi i det land jeg bor i. Det skal siges at jeg har nægtet at betale det urimelige beløb, men har flere gange tilbudt samme beløb som jeg betaler til mine to børn. Jeg har aldrig mødt barnet pga den knudrede situation. Istedet bliver jeg bare væk fra Danmark. Sagen er blevet principiel for mig og jeg vil hellere dø end betale det urimelige beløb. Jeg har ellers altid været meget omhyggelig med at betale regninger og gæld. Men denne her nægter jeg! Med venlig hilsen Per

Anna Øding Bjerregaard

Kære Per Vi har alene erfaring med nedsættelse af børnebidrag på baggrund af anderledes levevilkår, såfremt barnet bor i et andet land end Danmark, og hvor levevilkårene er ringere end vores, og den danske takst derfor ikke er sammenhængende hermed. Det kan være at din situation kan sidestilles hermed. Det kræver at der indsendes en anmodning til Familieretshuset om nedbringelse af bidraget. Vi bistår dig gerne i processen. Jeg kan kontaktes på nedenstående oplysninger. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Alicja Rylka

Jeg har et spørgsmål. Jeg betaler underholdsbidrag på 3100 dkk. hvor meget jeg kan trække fra min skat, hvis mine børn blev født i et ægteskab. Fordi hvis de er fodt uden for aegteskabet ,er de bare et almindelig belob. Mvh Alicja

Emilie

Hej, Hvad kan man gøre hvis far vil ikke søge om børnebidrag genem udbetaling Danmark og jeg vil meget gerne have et bevis at jeg har betalt, så jeg vil gerne have at betaling foregår genem Udbetaling Danmark. Jeg har ringet til UD men de siger at vi skal selv lave et aftale, men jeg har ikke kontakt med ham og han vil ikke have aftale før det bliver masser penge efter masser tid? mvh Emilie

L Brinch

Kære advokat, Jeg har et spørgsmål vedrørende børnebidrag. Jeg har fået et barn med en dansk kvinde i udlandet. Vi boede begge permanent i England og barnet blev født i landet. Efter to år flytter moren og barnet til Danmark. Jeg bliver boende i England. Kan jeg blive afkrævet at skulle betale børnebidrag af Skatteforvaltningen? I mit tilfælde går der mange år for jeg modtager et betalingskrav fra Udbetalings Danmark. Jeg bor stadigvæk i udlandet. Kravet går også på indbetalinger for de år, hvor jeg har været uvidende om at skulle betale børnebidrag. Er det lovligt? Med venlig hilsen faderen

Anna Øding Bjerregaard

Kære L Brinch Udbetaling Danmark kan ikke opkræve børnebidrag, uden at tage udgangspunkt i en bidragsaftale. Du må således have modtaget besked herom i e-boks. Har du ikke modtaget besked, eller har du ikke e-boks, må du anmode Udbetaling Danmark og Familieretshuset om indsigt i den aftale som danner grundlag for Udbetaling Danmarks opkrævning. Du har forsørgelsespligt over dit barn, og betaler du ikke på anden måde til barnets underhold, er du pligtig til at betale børnbidrag. Såfremt der oprigtigt eksisterer en børnebidragsaftale, og denne trådte i kraft for flere år siden, er moderen berettiget til at indkræve bidrag tilbage i tid. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Dan

Hej Jeg betaler børnebidrag efter de satser man skal, for mine 2 børn. Mit spørgsmål er: Skal jeg stadigvæk betale for en fuld måned, når børnene er f.eks. på sommerferie hos mig i 3 uger? Min ekskone får jo ikke ekstra udgifter, når de er hos mig i de 3 uger, men det gør jeg. Er man stadigvæk forpligtet til at betale fuld bidrag i den tid? Mvh Dan

Anna Øding Bjerregaard

Kære Dan Ja du er fortsat forpligtet til at betale bidrag - det er nemlig alene udgifter af uopsættelig karakter der kan modregnes i bidraget, såsom institutionsomkostninger. Til gengæld har moderen pligt til at sørge for at børnene har tilstrækkeligt med tøj med på samvær. Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Anja

Hej. Jeg har tre børn på hhv. 14, 16 og 18 (snart 19) år. Den mellemste har valgt at bo hos mig for snart 1,5 år siden, og er kun hjemme hos sin far og hans nye kone, hver 2. Weekend. Årsagen til, at hun har valgt at bo hos os, er at hun ikke trives og/eller føler sig velkommen hos sin far, hans nye kone og hendes børn. Han betaler, meget mod sin vilje, 2000 kr. pr. måned til mig. De skal dække alle udgifter, i og med, at han ikke mener, at han skal betale noget som helst udover dette beløb. Ej heller rejsekort, mobiler, medicin og andre vigtig ting. Disse udgifter (incl mad mv.) kan slet ikke kan dækkes af de 2000 kr. Nu har den ældste, som fylder 19 år, også valgt at bo hos mig og min mand. Af samme grund som den mellemste. Men min ex-mand nægter at betale til min ældste, fordi han mener, at det er ikke noget man gør/skal, når de har den alder. Det er jeg selvfølgelig ret ked af, da det pludselig er mange ekstra udgifter jeg vil få. Kan det være rigtigt, at han ikke skal betale for min ældste? Den yngste er stadig i en 7/7 ordning (indtil videre, og på 9. år). Mvh Anja