PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Få styr på børnebidrag og konfirmationsbidrag

Hvis du og din tidligere partner har børn, men ikke længere bor sammen, har I formodentlig tænkt på børne- og konfirmationsbidrag. I Advodan står vi klar til en uforpligtende snak, hvis du ønsker personlig rådgivning om børne- og konfirmationsbidrag.

Børnebidrag: Hvem, hvordan og hvor meget?

Hvis jeres børn bor hos dig, kaldes du bopælsforælderen, og den anden forælder kaldes samværsforælderen. Som bopælsforælder har du ret til børnebidrag fra den anden forælder. Bidragets størrelse afhænger af samværsforælderens indkomst, og bidraget er fradragsberettiget. Hvis børnene bor lige meget hos hver af jer, skal der som hovedregel ikke betales børnebidrag. Normen er, at hvis barnet/børnene opholder sig 4-5 dage hos en forælder i en 14-dages periode, så vil der normalt blive fastsat et bidrag.

Vi er enige

Er du og den anden forælder enige med hensyn til betaling af børnebidrag, kan I vælge at indsende en enighedsansøgning til Familieretshuset, men I kan også holde Familieretshuset helt udenfor. Det kan I gøre ved selv at lave en aftale, som passer til netop jeres situation. Vi anbefaler, at I laver aftalen skriftligt. Du kan finde en gratis blanket på Familieretshusets hjemmeside, her.  

 

Hvis I selv laver aftalen, skal I huske, at det klart skal fremgå, hvis I ønsker, at den skal være mulig at ændre efter § 16 i lov om børns forsørgelse. Vælger I det, kan bidraget fx blive sat ned, hvis samværsforælderen på et tidspunkt får mindre i løn. Omvendt kan det blive sat op ved en lønforhøjelse. Indgår det derimod ikke i aftalen, at den kan ændres efter § 16, vil Familieretshuset kun kunne ændre den i særlige tilfælde (såsom hvis samværsforælderen får en stor lønnedgang).

I skal være opmærksomme på, at Familieretshuset til enhver tid kan tilsidesætte jeres aftale, hvis den strider mod barnets tarv. Har forældrene fx aftalt, at der ikke skal betales børnebidrag, men det er klart, at bopælsforælderen har brug for pengene til at forsøge barnet med, vil der blive pålagt bidrag uanset aftaler.

 

Vi er uenige

Hvis børnene bor hos dig, og din tidligere partner ikke vil betale børnebidrag, kan du få hjælp ved Familieretshuset eller Familieretten. Her afgøres det om din tidligere partner skal betale børnebidraget, og hvor meget han eller hun skal betale. Vil din tidligere partner ikke betale, efter at der er truffet afgørelse i Familieretshuset, men som endnu ikke er indbragt for Familieretten, kan du gå til Udbetaling Danmark. De udbetaler normalbidraget til dig og hjælper efterfølgende med at inddrive bidraget med tilbagevirkende kraft fra din tidligere partner.

Hvis du har krav på et tillæg til normalbidraget, kan du også få Udbetaling Danmarks hjælp til at inddrive beløbet, som du får udbetalt, når din tidligere partner har betalt det. Du kan finde en ansøgningsblanket her.

I skal være opmærksomme på, at Familieretshuset til enhver tid kan tilsidesætte jeres aftale, hvis den strider mod barnets tarv.

Hvor længe kan du forvente at modtage børnebidrag?

Pligten til at forsørge sit barn gælder til barnet fylder 18 år, medmindre barnet er blevet gift inden da.

Ønsker du at vide mere om børnebidrag, kan du læse vores artikel og gennemgang af det 10 mest stillede spørgsmål omkring børnebidrag her.

 

Særlige bidrag

Udover det månedlige børnebidrag kan du også kræve, at din tidligere partner skal betale særlige bidrag i særlige anledninger. Det kan for eksempel være:

  • Barnedåb
  • Sygdom
  • Begravelse
  • Konfirmation

I det følgende kan du læse om, hvad du har krav på, hvis du betaler udgifterne til dit barns konfirmation.

Konfirmationsbidrag

Når jeres barn skal konfirmeres, har bopælsforælderen mulighed for at få den anden forælder (samværsforælderen) til at dække dele af udgifterne til konfirmationen.

 

Fælles forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed, har I begge forsørgelsespligt – og I kan selv vælge, hvordan I vil opfylde forsørgelsespligten, når jeres barn skal konfirmeres.

Hvis I selv bliver enige om, at den anden forælder skal betale et konfirmationsbidrag, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at involvere Familieretshuset eller Familieretten. I så fald betales bidraget på det aftalte tidspunkt direkte til den, som har udgifterne til konfirmationen.

Vil du gerne sikre dig, at udbetalingen kan betales forskudsvist af Udbetaling Danmark, kan du alligevel vælge at ansøge hos Familieretshuset. Hvis du ikke modtager bidraget på den aftalte dato (normalt samme dag som konfirmationen), kan du anmode Udbetaling Danmark om at lægge beløbet ud og opkræve det hos samværsforælderen.

Hvis du er i den situation, at den anden forælder ikke overholder sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen, skal du også søge om fastsættelse af konfirmationsbidrag i Familieretshuset. Du skal dog være opmærksom på, at Familieretshuset og Familieretten ikke fastsætter konfirmationsbidrag, hvis den anden forælder selv holder en fest eller på anden måde overholder sin forsørgelsespligt (fx i form af en stor rejse i anledning af konfirmationen).

 

Enlig forsørger

Hvis du har forældremyndigheden alene, og du ikke kan blive enig med den anden forælder, vil Familieretshuset normalt fastsætte konfirmationsbidraget, hvis du har haft udgifter til konfirmationen.

Ved fastsættelsen af konfirmationsbidraget tages der hensyn til udgifter, som den anden forælder har afholdt i forbindelse med konfirmationen, efter aftale med dig som har forældremyndigheden.

 

Konfirmationsbidragets størrelse

Konfirmationsbidragets størrelse ændrer sig fra år til år. Konfirmationsbidraget i 2024 er 4.110 kr. Det svarer til tre gange det normale beløb, der betales i børnebidrag.

Konfirmationsbidrag i 2024 er 4.110 kr. Det svarer til tre gange det normale beløb, der betales i børnebidrag.

Der tages ikke hensyn til, om samværsforælderen har en dårlig økonomi og kan have svært ved at betale bidraget. Hvis du ved, at det er tilfældet, og du står med udgifterne til konfirmationen, kan du derfor med fordel ansøge om konfirmationsbidrag i Familieretshuset. Bliver bidraget ikke betalt som aftalt kan Udbetaling Danmark lægge ud for det, hvis du har ansøgt om det. Familieretshuset kan dog afslå en ansøgning, hvis forælderen har indbetalt til en børneopsparing oprettet til at dække konfirmationen.

Når et konfirmationsbidrag er betalt, kan samværsforælderen trække bidraget fra i skat. Modtageren af konfirmationsbidraget skal ikke betale skat af bidraget.

 

Frister for ansøgning

Du kan tidligst søge om konfirmationsbidraget tre måneder inden dit barns konfirmation og senest dagen før konfirmationen. Søger du senere, mister du retten til at få konfirmationsbidraget.

 

Hvis barnet ikke skal konfirmeres

Hvis dit barn ikke skal konfirmeres, kan du søge om et beklædningsbidrag fra og med dagen, hvor dit barn fylder 13 år og frem til dagen, hvor barnet fylder 15 år. For at få bidraget udbetalt skal du dog kunne dokumentere, at du har haft de relevante udgifter.

Læs mere om konfirmationsbidrag på Familieretshusets hjemmeside

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?