PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Status på familieretshuset efter COVID-19

Nu er Familieretshuset åbent for møder igen efter nedlukning under corona. Men lange sagsbehandlingstider er kun blevet længere, så hvad skal du gøre, hvis du og din familie står med behov for afklaring af fx sommerferie, samvær eller bopæl?

Siden april 2019 har Familieretshuset været danske familiers samlede indgang til hjælp, når det kom til skilsmissesager og familietvister om fx samvær og bopæl. Men under nedlukningen af Danmark har også Familieretshuset måttet aflyse møder med kriseramte familier, og det betyder nu en endnu større forsinkelse af sagerne.

”Allerede inden corona-nedlukningen oplevede vi lange sagsbehandlingstider. Der gik ofte mellem to til fjorten uger, inden man hørte fra Familieretshuset omkring sin sag – og derefter kunne der gå mellem fem og firetyve uger, inden man skulle til møde. Under nedlukningen har Familieretshuset aflyst en række møder, så alt andet lige vil der være en større bunke sager at tage hånd om, nu hvor der igen er åbent,” forklarer advokat Thorbjørn Thomsen fra Advodan Roskilde.

 

Midlertidige afgørelser

Så hvad skal du stille op, hvis du og din familie står midt i en konflikt og har brug for en afgørelse fra Familieretshuset? Det kan være, at fordelingen af sommerferien ikke er afgjort, eller at din eks-partner nægter dig samvær med jeres fælles børn.

Ifølge advokaten er der desværre ikke så meget at stille op – man skal være i god tid for at få afgørelser fra Familieretshuset om fordeling af ferie.

Det er desværre kun i nogle helt specielle situationer, at Familieretshuset har rykket meget hurtigt.

”I særlige sager skal Familieretshuset rykke hurtigt. Hvis fx forældrene er gået fra hinanden og den ene forælder herefter ikke længere ser barnet, er der mulighed for at ansøge om midlertidigt kontaktbevarende samvær. Det er et standardiseret minimumssamvær (afhængig af barnets alder), som skal sikre at barnet ikke mister kontakten med den anden forælder.

En anmodning om fastsættelse af midlertidigt kontaktbevarende samvær skal Familieretshuset behandle indenfor 3 uger.

Det kan også være situationer, hvor barnets akutte situation bevirker, at det er nødvendigt med et hurtigt skift af bopælen eller forældremyndigheden. Det kunne være, at barnets sundhed eller udvikling er alvorlig truet, hvis bopælen ikke skifter straks. Sådanne sager prioriteres ofte, således at der kan blive truffet en hurtig/midlertidig afgørelse – som gælder indtil den endelige afgørelse vedr. bopæl/forældremyndighed er truffet,” siger Thorbjørn Thomsen.

 

Vær i god tid

I andre sager, hvor der ikke er akut risiko for barnet, opfordrer advokaten til at væbne sig med tålmodighed og at undgå at konfliktniveauet stiger, så det påvirker barnet.

”Hvis det eksempelvis handler om fordeling af sommerferie, er det for sent at få en afgørelse fra Familieretshuset nu – her kan I forsøge at få en dialog i gang via jeres advokater. Og så bør I allerede nu indsende ansøgning om en afgørelse i forhold til efterårs- og juleferie. I det hele taget gør de lange sagsbehandlingstider, at mit bedste råd er at være ude i rigtig god tid og forsøge at indgå i en dialog med hinanden,” siger Thorbjørn Thomsen.

 

Fakta - Familieretshuset:

  • Oprettet 1. april 2019 som erstatning for Statsforvaltningen.
  • Familieretshuset er indgangen til det familieretlige system med sager om fx skilsmisse, samvær, adoption osv.
  • Alle sager bliver screenet af Familieretshuset og bliver opdelt i et henholdsvis grønt, gult eller rødt spor – alt efter konfliktniveau.
  • I sager med lavt konfliktniveau vil Familieretshuset tilbyde mægling, rådgivning og konflikthåndtering – og vil også træffe afgørelserne, mens sager med store konflikter vil blive sendt videre til Familieretten. I så fald vil et tværfagligt team i Familieretshuset indhente oplysninger i sagen, mens det er Familieretten, som skal træffe afgørelserne.
  • Læs mere på familieretshuset.dk

Vil du vide mere?

0 kommentarer