PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Til marts kan du bestille dine sidste indefrosne feriepenge

Over to millioner danskere valgte i slutningen af 2020 at få udbetalt tre ugers indfrosne feriepenge, som regeringen havde frigivet for at give privatforbruget og samfundsøkonomien et boost efter corona-nedlukningen. Fra marts 2021 bliver det muligt at søge om at få de sidste to ugers feriepenge udbetalt.

Sådan søger du om udbetaling af dine indefrosne feriepenge

Ønsker du at få dine indefrosne feriepenge udbetalt, kan du bestille dem fra marts måned på borger.dk.

Hvis du ikke fik søgt om at få de første tre ugers feriepenge udbetalt i efteråret, har du mulighed for at få alle fem ugers feriepenge udbetalt til marts.

Vær opmærksom på, at der vil være en frist for udbetaling af de indefrosne feriepenge. I efteråret var der en tidsfrist på to måneder.

Hvis du ikke vælger at få udbetalt feriepengene, bliver de stående og vil først blive udbetalt, når du kommer til folkepensionsalderen (eller hvis du af andre grunde forlader arbejdsmarkedet).

 

Så meget kan du få udbetalt

De indefrosne feriepenge er de feriepenge, du har optjent i perioden 1/9 2019 til 31/8 2020. I efteråret kunne du få udbetalt feriepenge for perioden 1/9 2019 til 31/3 2020. Det svarer til 3 ugers ferie, hvis du har været i beskæftigelse i hele perioden.
Nu har du også mulighed for at få udbetalt dine optjente feriepenge for perioden 1/4 – 31/8 2020. Det svarer til to ugers feriepenge, såfremt du har været i beskæftigelse i hele perioden. Hvis du kun har arbejdet en del af perioden, vil du få forholdsvis mindre udbetalt. Vær også opmærksom på, at udbetalingen afhænger af, hvor meget ferie du har afholdt i samme periode, da du ikke optjener feriepenge, imens du afholder ferie.

Husk, at du skal betale normal indkomstskat af dine feriepenge.

 

Tjek om din ferieopgørelse er korrekt

Udbetalingen af de resterende feriemidler bliver baseret på den indberetning, som din arbejdsgiver har sendt til Lønmodtagernes Feriemidler. Vi anbefaler, at du tjekker din opgørelse for eventuelle fejl. Du kan selv beregne din ferieberettigede lønindkomst ved at gennemgå dine lønsedler fra samme periode.

 

Fordele og ulemper ved at få udbetalt feriepengene

Det kan være en god idé at overveje, om det giver økonomisk mening for dig at få udbetalt dine indefrosne feriepenge. Står du i en situation, hvor du fx har mistet dit job eller er gået ned i løn som følge af coronapandemien, kan det være fornuftigt at få udbetalt pengene, så du er bedre rustet økonomisk.

Det er vigtigt at have for øje, at du skal betale indkomstskat af feriepengene. Det vil forhøje din skatteprocent for 2021 og kan betyde, at du skal betale topskat. I den forbindelse kan du overveje, om udbetaling af feriepenge er nødvendigt for din økonomiske situation nu og her.

Hvis du lader pengene stå, indtil du skal på pension, vil pengene blive investeret og dermed vokse til et større beløb. Du undgår dog ikke at betale skat af feriepengene, selvom du venter med at få dem udbetalt indtil din pension.

 

Hvor kommer de indefrosne feriepenge fra?

De indefrosne feriepenge eksisterer, fordi vi fra 2019-2020 er gået fra en dansk ferielov til en ny EU-ferielov. I overgangsperioden (1/9 2019 – 31/8 2020) har du som lønmodtager optjent 25 dages (fem ugers) feriepenge, som i første omgang skulle ”fryses” til den dag, du går på pension. Men i kølvandet på coronapandemien har regeringen indgået en bred politisk aftale, der giver lønmodtagere mulighed for at få udbetalt de indefrosne feriepenge. Formålet er at sætte skub i den danske økonomi med et ønske om, at borgerne vil bruge feriepengene lokalt, så de kommer danske virksomheder og butikker til gavn.

Læs også: Ferieloven – hvad er mine rettigheder?

Indsender formularen...

Har du spørgsmål til dine indefrosne feriepenge?

0 kommentarer