PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Tvangsfjernelse af børn: Hvad er jeres muligheder?

Det kaldes tvangsfjernelse eller tvangsanbringelse, når kommunen fjerner et barn fra hjemmet mod forældrenes vilje og anbringer det hos en plejefamilie. Vi hjælper jer til at forstå den ulykkelige situation og jeres rettigheder i den.

”Flere udsatte børn skal have et nyt hjem – tidligere end i dag.”

Sådan lød det fra Mette Frederiksen, da hun tog hul på det nye årti med sin første nytårstale som statsminister. I talen lagde hun op til, at flere børn fremover skal tvangsfjernes fra deres hjem.

”Tvangsfjernelser er desværre nødvendige i nogle tilfælde, og hvis der er alvorlige problemer i hjemmet, kan kommunen derfor finde på at undersøge denne mulighed. Som forælder i denne vanskelige situation skal man være klar over sine rettigheder og muligheder. Det kan en advokat hjælpe med,” fortæller advokat Maiken Breum fra Advodan Roskilde.

 

Hvad er en tvangsfjernelse?

Hvis et barn anbringes udenfor hjemmet med forældrenes samtykke, kaldes det en frivillig anbringelse. Hvis barnet derimod anbringes uden samtykke, er der tale om tvangsfjernelse/tvangsanbringelse.

Tvangsfjernelse er et drastisk indgreb i en familie og finder kun sted, hvis det vurderes, at det er en trussel for barnets sundhed eller udvikling at blive i hjemmet. Det kan det fx være tilfældet, hvis forældrene har et alkoholmisbrug eller udsætter barnet for vold. Er det omvendt barnet, som fx har et misbrug, kan det være udtryk for omsorgssvigt – og det kan også i sidste ende resultere i en tvangsfjernelse.

 

Hvordan foregår en tvangsfjernelse?

Hvis der er mistanke om, at det skader jeres barn at bo hjemme hos jer, vil kommunen iværksætte en undersøgelse af situationen:

  1. Først vurderes jeres barns forhold i en børnefaglig undersøgelse. Den børnefaglige undersøgelse kan også omfatte en forældrekompetenceundersøgelse, hvor jeres evner som forældre undersøges og vurderes.
  2. Efter undersøgelsen vil I blive indkaldt til et møde med Børn- og ungeudvalget, hvor I kan fortælle om jeres side af sagen. I har ret til at have jeres egen advokat med til mødet.
  3. Hvis Børn- og ungeudvalget vurderer det bedst for barnet, vil det blive tvangsfjernet. Barnet har ret til samvær med sin familie, men det er kommunen, der afgør, hvordan og hvor ofte det kan ske.

”Hvis Børn- og ungeudvalget giver kommunen ret i, at der skal ske en tvangsfjernelse, vil barnet blive fjernet umiddelbart efter mødet med Børn- og ungeudvalget. Afhængigt af omstændighederne vil sagen blive genbehandlet igen efter et eller to år, så barnet kan komme hjem igen, hvis der ikke længere er nogen trusler mod dets sundhed eller udvikling,” forklarer advokaten. 

 

Advokathjælp sikrer en fair sagsbehandling

Hvis jeres kommune forelægger en sag for Børn- og ungeudvalget om tvangsfjernelse af jeres barn, skal kommunen sørge for at tilbyde jer gratis advokathjælp. Børn fra 12 år og op skal også tilbydes egen advokat.  

”En god advokat kan være en stor hjælp og støtte i en situation, der drejer sig om noget så indgribende som tvangsanbringelse. Især fordi der desværre ofte sker fejl i sagsbehandlingen – fx kan kommunen glemme at lave en børnefaglig undersøgelse, partshøring eller at oplyse forældrene om deres ret til aktindsigt. I kan selv kontakte en advokat eller bede kommunen om at kontakte en advokat efter jeres eget ønske, som gratis sikrer jer en fair sagsbehandling,” fortæller Maiken Breum.

Her giver hun jer et overblik over, hvordan en advokat kan hjælpe jer gennem processen, hvis I står overfor en mulig tvangsfjernelse af jeres barn.

  • Advokaten kan i sagsmaterialet se, om kommunen har undersøgt mildere alternativer som løsning på problemet end tvangsfjernelse.
  • Ved mødet i Børn- og ungeudvalget sørger advokaten for at fremlægge de sider af sagen, der taler imod en tvangsfjernelse. Advokaten kan også tale på jeres barns vegne, hvis han eller hun ikke har lyst til at udtale sig på selve mødet.
  • Hvis der sker en tvangsfjernelse, kan advokaten arbejde for, at I får mest muligt samvær med jeres barn i eget hjem uden overvågning.
  • Ønsker I at klage over Børn- og ungeudvalgets afgørelse om tvangsfjernelse, kan advokaten hjælpe med dette og forsøge at finde nye oplysninger til hjælp for sagen.
Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om tvangsfjernelse?

Vil du vide mere?

2 kommentar

0 / 700 tegn

Ervin Frederiksen

Mit spørsmål er om et frivillet fjernet barn kan bordadoteres måske plejefamilie uden forældrenes samtykke og om de taber alt ret til barnet Mvh bekymret morfar

Maiken Breum

Kære Morfar Der skal rigtig meget til, før et barn kan blive bortadopteret uden forældrenes samtykke, og det er absolut i de færreste anbringelser, at adoption kommer på tale. Hvis betingelserne for adoption er opfyldt, og kommunen indstiller til adoption, så gør det ingen forskel, om der er tale om en frivillig eller tvangsmæssig anbringelse. Hvis kommunen starter en sag om adoption uden samtykke, så vil både barnet og forældrene have ret til gratis advokat. Sagen skal behandles i både Børne- og Ungeudvalget og Ankestyrelsen, hvor forældrene og advokaterne deltager ved møderne, og der er ret til efterfølgende at klage til byretten og landsretten. Skulle I opleve, at kommunen overvejer adoption, så bør forældrene hurtigst muligt kontakte en advokat med stort kendskab til denne slags sager. Hvis kommunen ikke har talt om adoption, så synes jeg ikke, at det er noget I skal gå og være bange for. Med venlig hilsen Maiken Breum

Lisbet

Hej Maiken Jeg tænker om det er muligt at du kan kontakte mig da jeg har en sag om tvangsfjernelse af mit barn og syntes at det er som om at løbe mod en mur og ikke komme nogen vegne. Kommunen bliver ved med at sige det ikke har noget med mig at gøre og alligevel bruger de gamle sager hvor de er blevet bedt om af ankestyrelsen at lave nye oplysninger da de andre er for gamle og alt har ændret sig til de positive. Men at de fortsætter og bruger mig på en negativ måde og siger at mit barn ikke vil kendes ved mig . Og samværet har snart et år ikke været muligt af den grund, kommunen har stoppet det Mvh Lisbet