PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Undgå nabostrid: 5 tips om hegn i skel

Der er forår i luften, og hus og have trænger måske til et grundigt tjek. Skal du også have nyt hegn, eller skal hækken studses, så træd varsomt over for din nabo. Her får du hegnslovens vigtigste regler fra advokat Rune Strøm Danvold fra Advodan Næstved.

1. Hvor går skellet?

Inden du går i gang med at plante ny hæk eller sætte nyt plankeværk op, bør du have helt styr på, hvor skellet går mellem din og naboens grund.

Skellets placering har fx betydning for, hvor du må placere en ny hæk. Hvis du og din nabo er i tvivl om, hvor skellet går, kan I forsøge at finde de gamle skelpæle mellem jeres grunde. I kan også kontakte en landinspektør. Hvis I efterfølgende er uenige om skellets placering, skal en såkaldt skelforretning afgøre sagen. I de fleste tilfælde dækker din forsikring omkostningerne til skelforretningen, herunder fx til advokathjælp og landinspektøren. Hvis I derimod er uenige om fx højden på hegnet, er det i stedet kommunens hegnsyn, I skal henvende jer til.

 

2. Hæk eller hegn?

Vær opmærksom på, at når der tales om hegn, er det ikke kun et plankeværk eller en hæk. Hegnslovens regler gælder også, hvis du fx opsætter et rafteregn eller trådhegn, bygger en murstensmur eller planter en række af sammenhængende træer.

 

3. Hvad er fælles, eget og indre hegn?

Der gælder forskellige regler, alt efter hvor hegnet er placeret i forhold til skellet. Både eget og indre hegn er placeret på din egen grund, mens et fælleshegn skal stå lige midt i skellet.

Eget hegn står oftest parallelt med skellinjen og er placeret mindre end 1,75 meter fra skellet. Inden du ændrer udseende på eget hegn, skal du følge hegnslovens regler.

Et indre hegn derimod følger enten ikke skellinjen eller står mere end 1,75 meter fra skellet. Så planter du fx en høj busk to meter fra skellet, er det ikke omfattet af hegnsloven, og du bestemmer selv højde og udseende. Dog skal du være opmærksom på naborettens almindelige regler, som fx siger, at træ og beplantning ikke må være til gene eller fare for personsikkerhed og bygningsskader.

 

4. Hvilke regler gælder for fælleshegn?

Planlægger du og din nabo et nyt fælleshegn, må I selv fastsætte højde og udseende, og typisk skal I dele udgifter og vedligeholdelsesopgaver. Husk dog at tjekke, om der er servitutter for jeres grunde eller området, som sætter begrænsninger for jeres fælleshegn.

Er det bare dig, der gerne vil ændre på fælleshegnet, er der nogle regler, du skal overholde. Du skal fx være enig med din nabo først, inden du ændrer på hækken eller plankeværket mellem jeres grunde. Du må heller ikke klippe jeres fælles hæk så langt ned eller tynde den så meget ud, at hækken ikke længere giver læ.

 

5. Hvilke regler gælder for eget hegn?

Selvom det hedder eget hegn, skal du stadig følge reglerne i hegnsloven. Hvis du fx planlægger at opsætte, fjerne eller ændre eget hegn, skal du varsle din nabo én måned i forvejen. Reglen om varsling gælder dog kun, hvis du og din nabo ikke deler et fælleshegn.

Hvis du opsætter et nyt hegn, må det ikke være mere til gene for din nabo end jeres fælleshegn – så det må eksempelvis ikke skygge mere for lys og udsigt, end fælleshegnet allerede gør.

 

Fakta om hegnsloven:

  • Loven beskriver de rettigheder og pligter, som du og din nabo har i forhold til at opsætte og ændre både egne og fælleshegn.
  • Servitutter i kommuneplaner, lokalplaner o.l. går forud for hegnslovens bestemmelser – det vil sige, at du altid bør tjekke eventuelle servitutter, inden du følger hegnslovens regler om fx højde og udseende på hegnet.
  • Vær opmærksom på, at hegnsloven ikke gælder i Københavns Kommune.

196 kommentar

Aase Nørgaard

Hej Rune. Vi har siden 1965 (udstykning fra 1963) ejet en skovgrund/naturgrund. Inden for de seneste år, er der kommet en ny nabo. Naboen bor dog ikke på samme vej og udstykning som mig. Der har aldrig været andet end 4 gamle skelpæle (de er der endnu) i metal i hvert sit hjørne af grunden. De senere år, har naboen lagt store afskårne grene og andet affald (en grøn plastiktønde, gl. plastik urtepotter, bolde m.m.) omkring skellinien, og over på min grund. Jeg har netop haft - og betalt en statsaut. landmåler - til, at måle hele skellinien op - 79 meter, og sætte liniepæle med rødmalet top langs linien. I skellinien står der et meget gammelt og vældig omfangsrigt rønnetræ. Jeg bad landmåleren måle og give besked om forholdene omkring dette træ. Landmåleren skrev tilbage til mig - direkte citat: "Stammen står midt hen over skellet. Midten 10 cm forskudt mod din nabos side. Træet er dermed fælles." Citat slut. Landmåleren sendte oplysningerne om skelliniepælene og samme citat omkring rønnetræet til naboen. Efter dette sendte jeg brev til naboen, hvor jeg bad hende sørge for, at haveaffaldet m.m., som lå over skellinien blev fjernet fra min grund. Jeg gav en frist på 1½ måned. Naboens hus ligger langt væk fra skellinien og fra huset og terrassen kan intet af hendes henlagte kvas ses. I går søndag 13/5 opholdt jeg mig på terrassen. Pludselig hørte jeg, at der blev savet m.m. mellem træerne på min grund. Jeg var ikke blevet informeret om noget i forvejen. Da jeg kom ned til stedet, viste det sig, at det var min nabo og hendes ven/bekendt, der klippede og savede grene af et af mine træer, som står ca. 10 meter fra skellinien. Det var helt inde ved stammen, der blev klippet og savet, og grenene blev blot henlagt på min grund. Jeg bad dem 3-4 gange om at stoppe og give mig en forklaring. Hverken det ene eller det andet stoppede, og naboen brugte tiden med at fotografere mig, mens vennen fortsatte klipning og savning !!! Efterfølgende bankede de en hel del hegnspæle i jorden mellem landmålerens skelliniepæle/viserpinde. Alt arbejdet foregik fra min side af skellet, da de ikke havde mulig for at bevæge sig på naboens grund p.gr.a. kvaset. Dette havde jeg tilkendegivet kunne ske, da jeg tidligere sendte mit brev til naboen. Derefter: 1. blev der sat trådhegn op, som blev hæftet fast på de netop nedbankede hegnspæle. 2. Ved rønnetræet, blev trådhegnet sat op på min side af træet på 2 hegnspæle banket i jorden på hver sin side af træet. Da jeg bad dem stoppe deres forehavende og foreslog, at de satte trådhegnet bag om træet på naboens side af træet, blev der kun reageret endnu engang med fotografering af mig. Jeg har ikke så meget imod trådhegnet, men jeg er på intet tidspunkt blevet spurgt eller underrettet om noget af alt det, de foretog. Jeg er dog ked af, at alle rådyrene og andre af skovens dyr, nu ikke mere kan færdes frit i området. Det var fuldstændig umuligt for mig, at få kontakt med dem. Det var meget demonstrativt, og det var kun fotografering af mig, når jeg forsøgte at komme i mundtlig kontakt med dem. Hvad kan jeg gøre omkring trådhegnet ??? Er det lovligt af naboen, at sætte hegn op, som det er sket i ovennævnte tilfælde. Er svaret ja, må det så ske lige midt i skel, eller skal det ske i en vis afstand fra skel. Jeg er ikke blevet spurgt eller underrettet om noget. Alt kvaset på naboens side er stadig, hvor det hele tiden har været, og er nu oppe i en højde af omkring 2,5 til 3 meter. Er der nogen regel for, hvor tæt på skel, kvasbunkere må henlægges? Er der nogen regel for, hvor høj kvasbunkere må være, når de ligger i eller tæt på skel? Må naboen handle, som hun har gjort og uden at underrette mig. Mange venlige hilsener og på forhånd tak for dit svar - Aase

Rune Strøm Danvold

Hej Aase Tak for din mail. Længden af dit indlæg taget i betragtning er jeg desværre nødt til at besvare denne i en mere kortfattet form, hvilket jeg håber, at du har forståelse for. I fald at du ikke kan acceptere trådhegnet, herunder dettes placering, skal du blot tage kontakt med en klage til det lokale Hegnssyn, hvorefter de vil komme ud og højst sandsynligt beslutte, at trådhegnet skal ned, når dette befinder sig i skel. Dette vel at mærke, såfremt I måtte være enige om skellinjens placering. Når din nabo ønsker at opsætte f.eks. trådhegn i skel skal du både underrettes herom, betale halvdelen af udgiften hertil samt opsætningen skal ske ved enighed jer imellem. I fald at dette ikke sker, vil dette højst sandsynligt være en overtrædelse af Hegnslovgivningens bestemmelser. Såfremt der forefindes uenighed herom, vil det være nødvendigt med afholdelse af en skelforretning mhp. endeligt at få afsat skellinjen. Herefter vil Hegnssynet kunne beslutte mht. hegn, opsætning m.m.. Der gælder ingen regler i hegnslovgivningen om kvastbunker m.v., men disse skal naturligvis holdes inden på egen matrikel samt må ikke befinde sig i skel. Mvh Rune

Keld Valentin

Hej. Vi er to som ejer en byggegrund i et villakvarter, vi har grunden til salg ved mægler. En nabo til grunden har nu kontaktet mig om at de vil opsætte et hegn op i skel til vores grund og vil skal betale halvdelen, kan det være rigtigt når vi har grunden til salg og der ikke er bygget noget hus.?

Rune Strøm Danvold

Hej Keld Tak for din mail. Selvom der ikke er bygget noget hus, kan man godt kræve, at der bliver opsat et hegn/hæk i skel, hvor hver part betaler halvdelen hertil. I fald at I er uenige i hegn/hæk, herunder størrelse/omfang heraf, kan I indbringe spørgsmålet for det lokale hegnssyn. Mvh Rune

Keld Valentin

Hej igen Jeg kan bare læse i hegnloven at under paragraf 8. Styk 2 Hvis det skønnes at kun den ene part har interesse i opsætning af hegn, kan den anden part fritages for sin andel og arbejdet med opsætning. Vi har grunden til salg, så derved ingen interesse i hegnet. Kan denne ikke gælde i denne situation.? Mvh. Keld

Rune Strøm Danvold

Hej Keld Tak for din mail. Jeg har endnu ikke oplevet en kendelse herom, der er begrundet i, at man kan fritages, når grunden er ubebygget, hvorfor jeg ikke tillader mig at gå ud fra, at dette er en beskyttelsesværdig interesse. Mvh Rune

Mathias

Hejsa, I Kartoffelrækkerne i københavn har vi et fælles hegn mellem os og naboen. På deres side vokser der utrolig meget egeføj i 3 meters brede op af hegnet som hele tiden kommer ind på vores side, både gennem hegnet men også over hegnet. I sommer halvåret bliver jeg nød til at klippe det der rager ind over til os hver 2.uge. Er det ikke muligt at pålægge ejeren af egeføjen at klippe så den ikke kommer ind til os? Kh.

Rune Strøm Danvold

Hej Mathias Tak for din mail. Jeg har noteret, at I er bosiddende i København, hvor Hegnslovgivningen desværre ikke finder anvendelse. Jeg kan derfor ikke besvare jeres henvendelse på denne baggrund. I stedet finder den generelle bygningsvedtægt for Københavns Kommune anvendelse. Mvh Rune

Helga Sunesen

Vores nye nabo mener, at skellet er forkert imellem vores indkørsler og derfor har krav på ca. 1 m af vores. Vores grund er en koteletgrund og vi har imidlertid selv opført en 10 lang mur på den anden side af vores indkørsel op mod skoven, som ikke bare er sådan at flytte, så hvis han har ret, vil vores lange indkørsel bliver knap 3 m bred uden hæk, hvilket ikke er meget. Til at starte med, da han orientere os om hans påstand, (naboen og en ven har selv målt op), så taler vi frem og tilbage om, at give ham hvad der svare til ca. 3 flisers bredde af vores, for det ville være nok sige han. Vi er lidt usikre på hvordan vi skal forholde os og overvejer faktisk om han kan have ret. Vi kan nemlig ikke finde skelpælen op mod skoven. Vi beslutter dog ikke noget endeligt men aftaler, at vi lige skulle overveje det og efterfølgende stikke hovederne sammen alle fire, for at beslutte om vi skal have en landinspektør ind over. Vi kommer så hjem en dag og opdager, at han har fjernet alle buske der stod i skellet imellem vores indkørsler og lagt fliser helt hen til det punkt vi havde talt om. Vi konfrontere ham men han mener, at det jo egentligt høre til hans matrikel og behøvede derfor ikke, at vende det med os og buskene var iøvrigt også så grimme syntes de. Vi fortæller ham så, at det faktisk er os der har sat buskene for egen regning, så det ville have været rart, hvis han lige havde spurgt os først. Derudover fortæller han, at de tre fliser han nu "selv har taget" faktisk ikke er nok og han vil gerne have 3-4 fliser yderligere. Det vil vi dog ikke gå med til men taler igen om, at få en landinspektør ind over. Landinspektøren kommer så, rekvireret af ham, for at måle op iht placering af en carport, som han vil bygge. Han ringer på hos os, for at få hjælp til at finde skelpæle og vi får en snak med ham. Han spørger så til, hvor længe vi har boet her (over 20 år) og gør os bekendt med, at der faktisk er noget der hedder hævd. Han giver os sit kort, hvis vi skulle få brug for ham, nu han jo alligevel har foretaget nogle af opmålingerne. Nu har vi så læst lidt om hævd og mener faktisk at opfylde betingelserne. Vi har også nævnt det for vores nabo. Han mente dog ikke, at vi kunne gøre krav på det, da vi jo ikke opfylder 20 års grænsen men det kunne vi så fortælle, at vi faktisk gør. og det kom tydeligt bag på ham. Vi har faktisk i over 20 år troet og tror stadig indtil det modsatter er bevist, at det var vores egen matrikel og har derfor benyttet os af indkørslen i al den tid. Nu er spørgsmålet, hvordan skal vi forholde os? På den en måde vil vi jo ikke være uvenner men på den anden side, har de jo heller ikke ligefrem opført sig fornuftigt. Når alt kommer til alt, så er det jo en væsentlig forringelse af vores grund, hvis vores lange indkørsel bliver for smal og det kan måske bliver svære at sælge, når vi en dag skal til det. Hvad skal vi gøre og hvem skal vi kontakte? På forhånd tak

Rune Strøm Danvold

Hej Helga Tak for din mail. I fald at I ikke kan finde en mindelig løsning, er der ikke meget andet at gøre end at få gennemført en skelforretning, således at der kan blive taget stilling til, hvor skellet går imellem jeres matrikler desværre. Normalt ville I i øvrigt kunne få Hegnssynet til at afsige en kendelse om, at jeres nabo skulle retablere de buske m.v., som naboen har haft fjernet, men i så fald vil det være nødvendigt med afholdelse af en skelforretning først. En landinspektør vil ligeledes være berettiget til at tage stilling til evt. hævdsbetragtninger. Jeres anvendelse af f.eks. indkørslen vil være et forhold, hvorom det vil være relevant at drøfte hævd. Jeg kan sagtens forstå, at I ikke vil være uvenner med jeres nabo, men hvis I ikke får denne problemstilling afklaret, vil jeres potentielle køber i bedste fald blot forlange et nedslag i en evt. købesum, da der foreligger tvivl herom, hvilket bestemt ikke kan betale sig. Mvh Rune

Kim

Hej Jeg og min nabo er som tidligere nævnt lidt uenige om hvor vores skel går. For at komme alle disse spørgsmål til livs vil jeg høre hvordan du vil anbefale vi griber det an? Vi kan ikke blive enige fordi vi nok læser regler forskelligt og føler begge at den anden bare vil have ret. Jeg mener, at jeg gerne må sætte et lamelhegn ca. 20 cm inde på min grund, hvis vi ikke kan blive enige om at sætte det i skellet, men det mener han ikke og han ønsker ikke noget hegn i skel. I dag er der sporadiske træer i begge ender og noget formentlig selvskudt tjørne og andet(og så et gammelt hegn 80 cm. der er indgroet i det selvskudte.) På midten er der ikke nogen hegn/hæk, da vores garage dækker det hul, dog ca. 90 cm. inde på vores grund. Naboen kommer ikke med nogle alternative forslag da et hegn vil "ødelægge" hans hyggelige have og det kan jeg godt følge, men manglen på samme gør at vi føler man kan se ind hos os hele tiden og så skal han heller ikke få en fornemmelse af at vores grund bag garagen er hans(han er begyndt at så hindbær og den slags på vores side af skel-linien som vi er uenige om, men matrikel kort viser at det er vores, hvilket han ikke vil anerkende selvom det er tydeligt at se på kort(medmindre kortet selvfølgelig er forkert) og det er rigtig irriterende at en anden bare planter noget på ens grund fordi man kun kommer der når tagrenderne skal renses på vores garage og for ikke at gå at kigge ind i hans have, da der ikke er et hegn, endnu). Derfor vil vi begge gerne gribe det rigtigt an så ingen bliver snydt og vi kan få lukket bekymringerne om hvem der har ret. Er første skridt at få en landinspektør ud og sætte skelpæle så det kommer på plads og dernæst foretage et hegnsyn om hvor hegnet må stå? Vi bor i København og jeg kan virkelig ikke finde en email og eller tfl nr på et hegnsyn og kommunen siger bare at det plejer folk at løse selv. Så vi ved ikke rigtigt hvordan vi kan få afsluttet det her i den rigtige rækkefølge. Håber at du måske kan komme med en handlingsplan når nu man ikke selv kan blive enige og jeg orker ikke rigtig at bruge mere tid på at tænke over det. :-) Mvh.

Rune Strøm Danvold

Hej Kim Tak for din mail. Jeg har desværre ikke mulighed for at komme med en handlingsplan, men kan oplyse følgende: - Stykket bagved jeres garage, men på jeres egen grund, vil altid være jeres, men idet det føles som om, at I er uenige om, hvor skellinjen går, kan det blive nødvendigt at afholde en skelforretning herom mhp. at få denne fastlagt. - I fald at I herefter ikke kan blive enige om at sætte hegn op i skel, vil I begge være berettigede til at opsætte hegn på jeres egen side af skellet. - Hegnssynet kan herefter anmodes om at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal sættes hegn op i skel eller ej. - I skal være OBS på, at Hegnslovgivningen ikke finder anvendelse i København, men dette betyder ikke, at I ikke kan tage fat på Hegnssynet herom. Kontakten til Hegnssynet sker via henvendelse herom til Københavns Kommune. Mvh Rune

Henrik Rasmussen

Hej. Vi har en fælles hæk i skel til vores nabo, som er ved at være død. Dvs. De kan se direkte ind i vores have og stue. Jeg har så spurgt min nabo om vi skulle gøre noget ved det, enten en ny hæk eller et nyt hegn, men det vil han ikke være med til. Mit spørgsmål går så på, om jeg må opsættes et hegn langs hækken på egen grund, ca. 10 cm fra hækken, med en højde på 1,8 m, uden at komme i problemer med hegnsloven

Rune Strøm Danvold

Hej Henrik Tak for din mail. Du må gerne opsætte hegn/hæk på din egen grund, som du anfører (i fald at servitutter/lokalplaner ikke forbyder dette naturligvis), men den hæk, som du opfører på egen grund, skal give mulighed for, at du kan komme til at vedligeholde fælleshækken, hvilket kan blive lettere svært med kun 10 cm's mellemrum. Det eneste rigtige at gøre, vil være at klage til Hegnssynet herom, således at Hegnssynet kan tilpligte din nabo at være med til at afholde halvdelen af omkostningerne til retablering af den døde hæk med en ny og levende hæk. Mvh Rune

Mads Rasmussen

Hej Rune, Vi har tidligere talt sammen, men da mit spørgsmål kan have general interesse kommer det her! Anses en hæk der går langs skel, men hvor centerlinjen ikke går i skel, og hvor der afgives jord på begge sider af skellet til hækken, som en fælles hæk eller en egen hæk? Hækken er normal bredde ca.40 cm og står altså med sin centerlinjen på den ene grund, men vokser ind på begge ejendomme. vh Mads

Rune Strøm Danvold

Hej Mads Tak for din mail. Du har fat i et generelt svært teoretisk spørgsmål, som oftest bliver afgjort meget konkret af Hegnssynet, da der ikke forefindes en klar rettesnor herfor. Hegnslovens § 1 angår definitionen på, hvornår der er tale om egne hegn og hvornår der er tale om fælleshegn. Ved fælleshegn forstås hegn, som rejses således, at der til hegnet afgives jord fra begge de tilstødende ejendomme, hvorimod ved egne hegn forstås hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel. Det er dog i praksis forekommet, at et hegn er anset som værende et fælleshegn, uanset at dette i sin helhed stod på den ene parts grund. I henhold til bemærkningerne ses der at være blevet lagt vægt på, at parterne anså hegnet som værende et fælleshegn samt at de havde vedligeholdt dette som et sådant. I henhold til bemærkninger til bestemmelsen er den overvejende teori af den mening, at det afgørende må være, at hegnets stammer står helt på egen grund. I så fald vil der være tale om et eget hegn som udgangspunkt, men det vil som hovedregel være op til Hegnssynet at træffe endelig afgørelse herom i tvivlstilfælde. Mvh Rune

Torben Hansen

Min nabo vil opsætte nyt hegn. Det er hendes hegn. Vi har en hæk på vores side, den blev vi enige om at fjerne, da det ikke var hensigtsmæssigt, at der var både en hæk og et pænt lærketræshegn på 1,80 m. Jeg talte i dag med entreprenøren der skal lave hegnet, han gjorde mig opmærksom på, at "den pæne side" blev på hendes side. Jeg kunne så selv beklæde på min side. Jeg spørger så, er det lovligt, jeg mener, at den "pæne side" skal vende mod min side. Jeg vil nødig være uvenner med min nabo, da vi har et meget fint forhold

Rune Strøm Danvold

Hej Torben Tak for din mail. Der forefindes ingen regler/bestemmelser om, hvorhen den pæne side skal vende på et hegn. I fald at hegnet opsættes i skel, skal hegnet som udgangspunkt være ens på begge sider, hvorefter I hver især sørger for at vedligeholde hver jeres side heraf. I fald at hegnet opsættes på din nabos egen matrikel, vil det være din nabo, som skal sørge for vedligeholdelsen på begge sider af dette, hvorfor du som udgangspunkt ikke har krav på at beklæde, male, vedligeholde, ændre m.m. på dette hegn. Mvh Rune

Freja Holm

Kære Rune Jeg bor til leje i en boligforening, har søde naboer på begge sider af boligen. Allerførst - der står intet i lejekontrakten om vedligeholdelse af haven, men hegnet i skel til den ene nabo var misligeholdt, da jeg flyttede ind for halvandet år siden. Naboen ved siden af er flyttet ind for ca 3 mdr siden og vil gerne have et nyt hegn i skel. Min nabo og jeg har talt om hvem der er ansvarlig for hegn i skel i en lejebolig (boligforeningen eller må vi selvom det) Jeg er ikke interesseret i at betale til et nyt hegn, da jeg pga flere mangler i min bolig, har valgt at søge bolig et andet sted. Boligforeningen siger bare: det har vi ikke råd til. Med venlig hilsen Freja

Rune Strøm Danvold

Hej Freja Tak for din mail. Din henvendelse drejer sig desværre mere om lejeretlige problemstillinger end skel og hegn, hvorfor min besvarelse skal tages med et gran salt. Sædvanligvis vil en normal vedligeholdelse af din have og dermed hegnet på din side hører ind under normal vedligeholdelse i en bolig. I fald at hegnet på tidspunktet for din indflytning var misligholdt, går jeg ud fra, at du har skrevet til udlejer herom, således at hegnet er sat på din mangelliste for lejemålet, således at du ikke kommer til at hænge på denne udgift. I fald at et hegn/hæk m.v. skal udskiftes i en lejebolig vil dette være udlejer, som skal sørge herfor, medmindre at udlejer kan påvise misligholdelse af dette/denne af dig som lejer. Mvh Rune

Aase Nørgaard

Hej Rune. Jeg har fået ny nabo for et par år siden. Jeg har en natur/skovgrund, hvor skellet mellem naboen og mig er 79 meter. Skellet har aldrig været markeret med andet end 1 jernrør i hver ende af grunden, (de er der stadig). I sidste uge havde jeg en statsaut. landmåler til at måle op og sætte skelliniepæle/viserpinde ~ træpinde påmalet rød top lige netop i skel og i hele skellets længde. Den nye nabo lægger store afskårne grene og andet haveaffald midt i skellet. Hele vejen i de 79 meter skel, ligger naboens grene også på min side af skellet. Højden på disse bunker varierer, men er typisk på ca. 2-2,5 meter højt. Jeg mener, at have læst, - at haveaffald som nævnt ovenfor -, skal ligge mindst 1,5 meter inde på egen grund, og det må ikke være over 1,8 meter højt. Er der noget om det?. Venlig hilsen og på forhånd tak for et svar - Aase Nørgaard

Rune Strøm Danvold

Hej Aase Tak for din mail. Der gælder en generel regel om, at haveaffald skal holdes inde på egen grund samt at dette ikke må være skæmmende over for dig som nabo. I fald at haveaffaldet ligefrem kan betragtes som udgørende et "hegn", medfører kravene hertil i hegnslovgivningen, at dette skal holdes på egen grund samt ikke må være meget højere end den maksimale højdegrænse i skel. Mvh Rune

Kion

Hej Rune Vi flyttede ind i et hus for 15 år siden hvor naboerne (vores hus og naboen) havde aftalt at bygge carport samtidigt og derfor står de i skellet. Vi har ca. 2,5 meter som dog er et fysisk træhegn. Mod det hegn har den gamle ejer af vores hus lagt jord op af det fælles hegn, hvilket så har gjort at det har ligget der i ca. 15-20 år. Vi har så en fælles nabo (nabo 2) som var træt at vi havde en "jordvold" mod dem. Vi har nu mod den nabo bygget og betalt en mur 1/2 meter inde på vores grund for at få en "lige" græsplæne ind mod denne nabo (40 meter). Dette har gjort at ovenstående nabo vil have det samme. Jeg har fortalt jeg gerne vil bygge en mur i vores skel (ca. 1 meter i højden), men at hun så skal betale halvdelen. I forvejen står carporten jo i skæld så det ville se vildt dumt ud så at bygge 1/2 meter ude midt i vores have. Hun har nu krævet hegnsyn med den begrundelse at vi har fyldt jord mod hendes hegn. Dette har vi ikke gjort, men det er jo ord mod ord. Hun kræver vi bygger en mur 1/2 meter fra hendes træhegn og at vi betaler hele prisen. Dette har jeg sagt nej til. 1. Kan hun kræve vi fjerner jorden og bygger en mur 1/2 meter inde? Altså vil hegnsynet give hende ret? 2. Kan jeg kræve, at hvis hun ønsker en mur, så skal hun betale halvdelen? Ville ønske det kunne ordnet i fordragelighed - men føler jeg har skudt mig selv i foden ved at bygge muren ind mod den anden nabo. Tillægs spørgmål vedr. de 40 meter mur. Skel pælene står tydeligt i jorden 1/2 meter fra muren. Kan jeg risikere at miste retten til de 40x1/2 meter uden en servitut? Der ligger en dom fra hegnsynet (var selv ok med "dommen") at vi skal bygge 1/2 meter inde og at vi skulle betale. Uenigheden var om hvem som skulle betale. Mvh Kion

Rune Strøm Danvold

Hej Kion Tak for din mail. Ad 1. Det er jo ikke til at sige, hvorvidt Hegnssynet ender med at give jeres nabo ret, men hvis man følger Hegnslovgivningen ligger den bestemt ikke til højrebenet for jeres nabo. Der vil være en sandsynlighed for, at I kan blive tilpligtet at fjerne jorden, men videre vil en kendelse fra Hegnssynet formentlig ikke gå. Ad 2. I fald at der etableres en mur i skel, så vil svaret være bekræftende. I fald at der er tale om en mur andetsteds end i skel, vil det som hovedregel være ejeren af matriklen, som skal afholde udgifterne hertil. Du vil som udgangspunkt ikke miste retten til dine 40 x ½ meter, medmindre du lader naboen råde over disse. Mvh Rune

Søren kristiansen

Hej Rune Håber du kan hjælpe med et svar, som jeg selv har svært ved helt at finde. Mest om, hvilke muligheder der er for løsning. Jeg bor i et nybygget hus, som har skel op til en selvejende institution. På naboens side, altså eget tidligere skel, står tre store guldregn cirka 3,5 m. høje, og de er en del af et tidligere hegn, på naboens side af skellet. Træerne smider en stor del af deres frugt (Ærtebælg) ned på vores terrasse, som ligger lige op til skel. Guldregnes frugter er giftige, det findes der beskrivelse af på Bispebjerg sygehus hjemmeside. Som jeg læser §4 i hegnsloven, må skel ikke indeholde giftige træer. Jeg har talt med naboen i en god tone, både mundtligt og skriftligt, og der i første omgang ikke forståelse for, at træerne skal fældes. Hvis nu naboen ikke vil fælde træerne, hvilke muligheder har jeg så. P.S. vores interesse i, at få træerne fældet, skyldes, at der er kommet børnebørn til og de leger og opholder sig på terrassen. Venlig hilsen Søren

Rune Strøm Danvold

Hej Søren Tak for din mail. Du har helt ret i, at det ville være i alles interesse, såfremt I ville kunne blive enige om, at de pågældende træer skulle fældes. I fald at dette ikke måtte være tilfældet kan man alene anvende hegnslovgivningen, såfremt der er tale om, at de pågældende træer i sammenhæng udgør en hegnsfunktion, d.v.s. fungerer som et hegn. Dette vil være op til Hegnssynet at vurdere i fald at du valgte at indgive klage herom til Hegnssynet samt afhænger af de konkrete forhold, men som udgangspunkt vil træer ikke blive anset for at udgøre en hegnsfunktion sædvanligvis. I fald at træerne ikke udgør en hegnsfunktion, vil du alene have mulighed for at anvende naborettens regler om, at naboens træer ikke må være til væsentlig ulempe for jer. Mvh Rune

Christian Simonsen

Hej Rune. Vi er flyttet i hus for ca. 3 år siden.. Vores nabo er en ældre dame i kørestol, som selv regner med at hun snart skal på plejehjem.. Vores have støder op mod hendes indkørsel og her står en gammel hæk i skel i ca. 0,5 meters højde.. Den har da det ikke alt for godt mere og der er ikke noget der tyder på at den bliver højere.. Jeg har spurgt om hun vil være med til at vi får en ny hæk, men det har hun ingen interesse i.. Vi vil rigtig gerne have noget privatliv og har ikke tænkt os at vente til hun engang evt. flytter.. Spørgsmålet er hvad vi så kan gøre? Vi overvejer lige nu at plante en ny bøgehæk 50-80 cm fra skel, langs den nuværende hæk.. Når den engang er vokset op, vil vi så klippe den ned i 1,80 m.. Når naboen så engang flytter kunne man snakke med de nye ejere om at fjerne den gamle hæk og omplante vores hæk i skel i stedet for. Vil det være ok at gøre sådan Venlig hilsen Christian

Rune Strøm Danvold

Hej Christian Tak for din mail. I fald at I ikke måtte ønske et hegnssyn omkring en fælleshæk i en ordentlig højde, kan I sagtens foretage jer det, som I nævner i jeres henvendelse. I skal dog være OBS på, at en hæk på jeres side med en afstand på mindre end 1,75 meter til skel vil blive betegnet som værende en egen hæk, således at der bl.a. gælder et højdekrav hertil. Mvh Rune

Charlotte Meng

Hej Vi købte hus for et par år siden , vores nabo bygning er er en udlejnings ejendom. de har et udehus bygget i skeldet, halv muret og træ plade bygget af div. træ delen er rådnet op og der falder løbende bygnings dele ned i vores have. bandt andet en 2 meter stor stolpe der landet der hvor min børn lejer. har flere gange prøvet at tage kontakt med udlejer om at få lavet det inden der sker skader, samt tømme vores have for deres udehus dele når de lander i haven. de har en gang haft en visevert ude og kikke på det men mere er der ikke sket. når vi ringer for at få en aftale om udehuset fejer de os af med dårlig undskyldninger som veligholdsebuget er brugt mm. hvis de tager telefonen.

Rune Strøm Danvold

Hej Charlotte Tak for din mail. Selvom din forespørgsel ikke omhandler hegn- og skellovgivningen, kan jeg oplyse dig om, at du bør tage kontakt til kommunen herom med billeder af det pågældende byggeri, således at kommunen kan opstarte en påbudssag over din nabo. Mvh Rune

Charlotte Meng

Mange tak har været i tvil om hvor jeg skulle gå hen når naboens bygning kommer ned, så tak for hjælpen

Jens

Vi har købet et hus for ca 1 år siden. Der er ca 30 meter ang thujahæk i skellet i mellem mig og mine 2 naboer (dvs vi er 3 om hækken) Sagen er at den nu er ved at gå ud på vores side. Jeg vil gerne have hækken fældet og bygget et pænt plankeværk i stedet for. Men en anden nabo vil gerne have hækken fældet men have en ligusterhæk i stedet for og den 3. nabo vil absolut intet have gjort da han ikke mener hækken er gået ud på hans side. Hvad gør vi så nu? vi kan jo ikke have 3 forskellige løsninger, da det vil komme til at se underligt ud.

Rune Strøm Danvold

Hej Jens Tak for din mail. Det lyder ikke til, at I kan finde en mindelig løsning herom. Der vil derfor ikke være andet at gøre end at klage til Hegnssynet, således at de kan komme ud for at besigtige hækken samt beslutte, hvad der vil skulle ske med denne. Mvh Rune

Ann Thomsen

Hej Rune Vi er de lykkelige ejere af et sommerhus på en ca. 2.000 kvm naturgrund med havudsigt. Vi har haft sommerhuset i 20 år med skiftende naboer på grunden bag ved vores med en fælles skellinie på ca 40 m. Der var oprindelig et levende hegn mellem grundene, men det er stykvis gennem tiden blevet fjernet af de skiftende naboer, som samtidig har klippet og fældet flere af vores træer. Det har endda været forsøg at aflive træer midt på vores grund ved at bore huller og hælde gift i. De nuværende naboer har nu, uden vores godgendelse, fældet de sidste 3 træer i skel, etableret en 50-60 cm bred gangsti langs skel på vores side, fældet et 5 m højt træ (slankt) 1 m inde på vores grund, samt fjernet hele trækronen på et ældre træ 2 m inde på vores grund. Af alt afklippet har han lavet et “grenhegn” 1 m inde på grunden oven i vores nøddebusk. Det skal bemærkes, at ingen af vore træer har haft grene, der rakte ind over skel til naboens grund. De oprindelige skelpæle er tydelige i hver ende af skellinien! Da vi er nået den alder (pensionister), hvor vi gerne vil nyde vores sommerhus og naturgrund, og ikke magter hvert år at se vores smukke træer beskåret til ukendelighed med efterfølgende nabostridigheder, er spørgsmålet: Kan vi forlange, at der i skel etableres et stakit/fast hegn for fælles regning? Og hvordan griber vi sagen an? Med venlig hilsen Ann Thomsen

Rune Strøm Danvold

Hej Ann Tak for din mail. I kan godt forlange, at der etableres et fælleshegn i skellinjen. Det vil dog være Hegnssynet der kommer til at afgøre, hvorvidt dette skal være et ikke-levende hegn, alternativt vil Hegnssynet være forpligtet til at pålægge krav om et levende hegn, hvis dette fremgår af servitutter på grunden og/eller lokalplan for området. I fald at I måtte ønske at få Hegnssynets assistance, skal I udarbejde en klage herom til Hegnssynet, som I evt. kan vælge at udarbejde elektronisk via Hegnssynets hjemmeside i jeres kommune. Mvh Rune

Ann Thomsen

Hej Rune Tak for det hurtige svar! Der er ikke i området servitutter om, at der skal etableres levende hegn. Der om de fleste grunde lavet faste hegn. Vh Ann Thomsen

Bjørk

Hej Rune Jeg har to spørgsmål til dig. 1.Vores nabo påtænker at opsætte et elhegn mod vores skel, hvor der skal gå geder. Da jeg tænker der er tale om et indre hegn for min naboes vedkommende, hvor langt skal dette så placeres fra skillelinjen. 2. Naboen har ligeledes plantet en hel mark med piletræet, som tager vores udsigt mod skoven. Hans tanker med pilen er at bruge denne til et flisfyr, men nu har denne stået der i 4-5 år. Et det virkeligt lovligt. Pilen er 5-6 meter høj. Vh Bjørk

Rune Strøm Danvold

Hej Bjørk Tak for din mail. Ad 1. - Hvis der skal være tale om et indre hegn, skal dette placeres mere end 1,75 meter fra skellinjen. Ad 2. - Jeg er OBS på, at piletræerne er høje, men hvis de er plantet tilstrækkeligt langt væk fra skellinjen, vil det være svært at gøre noget ved dette. Hegnslovgivningen omfatter jo alene egne hegn samt hegn i skel, men derimod ikke indre hegn. Mvh Rune

Bjørk

Hej Rune Vedr. pkt 1. tror jeg der er tale om egne hegn, da der ikke er tale om fælles hegn. Vedr. pkt 2 er pilen placeret ca. 7 meter fra skellet, så det må vi leve med, desværre. Vh Bjørk

Anja Hilden

Jeg har sat et læhegn op inde på min lejede grund. Det står ikke i skel , han bor her ikke selv. Kan udlejer blande sig i det.Det kan let fjernes og består af et lamelhegn.

Rune Strøm Danvold

Hej Anja Hvorvidt din udlejer kan blande sig i, hvordan du udnytter din lejede grund, henhører under lejelovgivningens bestemmelser, hvorfor hegnslovgivningen ikke kan være dig behjælpelig på dette område. Mvh Rune

Anita Andersen

mit spørgsmål går på at hvis jeg får medhold af hegnsyn i en sag om opsætning af hegn i skel, så har jeg læst at det bliver min nabo som kommer til at betale hegnsyn gebyret ikk ?? men da han under ingen omstændigheder ønske at genopføre ej heller betale til det, så er det jeg tænker på at hvis jeg bestiller hegn opsat af fagfolk så er det lige regningen der skal betales....hvordan får jeg ham til at betale ?????

Rune Strøm Danvold

Hej Anita Tak for din mail. Det er korrekt, at der findes en formodning for, at den der taber et hegnssyn ligeledes vil skulle betale gebyret for hegnsynet, men det er vigtigt at være opmærksom på, at det altid vil være en konkret vurdering, som hegnsynet foretager i sagen. Du skal endelig ikke bestille genopførsel m.v., men lade hegnsynet træffe deres afgørelse til forhåbentligt din fordel, men blot sørge for, at hegnsynet fastsætter en dato/deadline, hvornår din nabo skal sørge for opsætning af hegn i skel. I fald at din nabo ikke overholder denne dato/deadline klager du blot herom til hegnsynet, hvorefter hegnsynet træffer beslutning om at få arbejdet udført for din nabos regning. Mvh Rune

Lars Nielsen

Hej. Jeg har en grund, hvoraf en del er vej (min matrikel og ejer vejen), og hvor min nærmeste nabo har vejret, så de kan komme ind til deres hus. I starten af vejen har vi en hæk ind mod en anden nabo, denne står i skel. De har også vejret, selvom de ikke kan komme ind på deres grund fra vejen pga hækken og ikke bruger vejen - deres grund er lukket helt af ud mod min grund/vej. Mit spørgsmål går så på, hvem der skal klippe den side af hækken, som vender mod min vej/grund. Jeg mener selv, at eftersom at hækken står i skel og det er min matrikel på den ene side, så skal jeg klippe denne side. Min nabo mener derimod, at de SKAL klippe hækken - også på min side, fordi de mener det er en fællesvej. Det er vi så ikke enige om. Hvem har ret?

Rune Strøm Danvold

Hej Lars Tak for din mail. I fald at faktum i den konkrete sag er, som du har anført i din mail, er der ingen tvivl om, at du skal klippe hækken på din side, når denne står i skel. Mvh Rune

Henrik Søgård Olsen

Hej Vores grund støder op til det lokale byggemarked og der er tinglyst en servitut (fra 1936) om, at der skal plantes et "læbælte på 5 m´s bredde". Det har der også været, men nu har de skåret det næsten ned til jorden, men ladet nogle ekstremt høje ahorn-træer stå kun med kronerne på. Det betyder, at kronerne tager solen, mens der ikke er noget som helst der skærme af mod indkig til deres varegård i 5-8 m´s højde. Mit spørgsmål går derfor på, hvordan begrebet "læbælte" skal forstås som afskærmning mellem beboelse og erhverv? Vi mener jo, at de forpligtede til at vedligeholde og opretholde en afskærmning mod deres varegård og ikke bare skære det ned til grunden og så vente 3-5 år på at det er vokset til igen. Håber du kan hjælpe. På forhånd tak. Venlig hilsen Henrik

Rune Strøm Danvold

Hej Henrik Tak for din mail. Iht. BEK af lom om læhegn m.m. vil din nabo være forpligtet til at retablere det nedskårne, således at der igen kommer til at være et læbælte. Det vil være det mest fornuftige for jer, at tage kontakt til kommunen herom (læs: kontakt ellers den påtaleberettigede iht. servitutten fra 1936), således at din nabo kan blive tilpligtet at sørge for retablering. Mvh Rune

Hanne L Andersen

Jeg blev spurgt af nabo for ca 14år siden om han måtte bygge en åben carport og et mindre skur i forlængelse deraf ,som så ville spare mig for et hegn.. Da jeg kom hjem fra ferie havde han bygget en alt for høj carport ca 5m.12cm fra min mur der oppebærer en overdækket terrasse. plus 10m skure der er placeret ind mod beplantning. De generer mindre... De sidste tre år har store vandskader på indersiden af min terrasse mur været konsekvensen, da han også ifølge min murers rapport har fyldt tung lerholdig jord fyldt med fliser og rester af byggemateriale op om soklen så den efterfølgende er sunket 7-8cm-. Jeg har meget nødtvungent accepteret byggeriet, da jeg gerne ville opretholde godt naboskab og dengang ikke havde overskud til også at indblande kommunen. Nu efter 1års tovtrækkeri med kommunen har de beordret car-porten nedrevet..men...min nabo har ladet resterne af car-porten stå ind mod min mur og ind mod mit skel . At det ser rigtig grimt ud eren ting men nu med 6cm.afstand til min terrassemur. Således er det umuligt for mig at reparere muren som kan få min overdækkede terrasse til at kollapse når som helst... Tilmed fyldt en stor jernespærre fra nedlagt tag ind plus ekstra træ mur til at stabiliseret eget selvbestaltet byggeri..Mit hus blev prisbelønnet i 1950 og absolut bevaringsværdigt.. Min strid med en absolut upålidelig nabo er ved at gå mig på nerverne da jeg er alene pensionist. Mit forsikringsselskab kunne evt. dække udgifterne, men jeg tænkte om en hegnssynsmand ville kunne afgøre sagen først.

Rune Strøm Danvold

Hej Hanne Tak for din mail. Det er en beklagelig situation, som du befinder dig selv i. Dine muligheder er dog, så vidt jeg kan se på det hele, at kontakte kommunen mhp. at få naboen til at fjerne hele carporten i stedet for kun at have haft fjernet en del heraf. Jeg stiller mig derimod tvivlende over for, om du vil kunne få din forsikring til at dække dette, idet jeg ikke kan se den dækningsberettigede skade. Et hegnssyn vil bestemt være en mulighed, men der foreligger en stor sandsynlighed for, at hegnssynet ikke vil kunne behandle sagen, da der ikke er tale om et hegn omfattet af hegnslovgivningen. Mvh Rune

hanne L. Andersen

Tak for hurtigt svar... Måske fik jeg ikke udtrykt mig korrekt.. for jeg mente ikke forsikringen skulle kunne dække mine udgifter vedr. reparation af muren, dem har jeg selv betalt 23.000 dkr.men om det var en god ide at gå rettens vej før yderligere skader sker, da det nu er totalt umuligt at at nå ind at reparere med kun 6cm afstand. Kun er det desværre således at min advokat ikke tager fri process sager mere (sager betalt af forsikring) og jeg ville gerne spørge dig, som specialist i hegnslovsager, om der er advokater du kan anbefale i sådanne sager som min??? Jeg forstår ikke at en lovlig bygget terrasse væg på 3m.i mursten ikke går ind under hegnslovgivningen.. Det er også uforståeligt for mig hvordan en mand, øjensynlig sendt af kommunen, går med til kun at rive taget ned på en carport der er dømt til total nedrivning og lade en ødelæggende væg 6cm fra min mur blive stående. Min nabo har ændret denne væg til et slags hegn samt meddelt andre på vejen at car- porten er revet ned.Selvfølgelig har jeg sendt stribevis af fotos ind til kommunen som dokumentation. De har adskilt sagen således, at hensynsløs overtrædelse af byggerregler er mellem dem og nabo, resten kan ikke dokumenteres ikke at være min egen skyld... Helt uforståeligt.Desværre har jeg ikke følt min sag retfærdig behandlet og ingen gode erfaringer med kontakt til kommunen, som helt klart er blevet misledt af min nabo. Jeg forsøger dog igen., Hvis de ikke kan hjælpe, er der kun rettens vej tilbage. Jeg har en sag, men den kan blive svær at vinde når min mur ikke går ind under hegnslovgivningen....

Rune Strøm Danvold

Hej Hanne Tak for din uddybende mail. Mht. at finde den rigtige advokat, kan jeg ikke anbefale dig andet end at anvende Advokatnøglen til at finde en advokat, som er vant til at håndtere sådanne sager samt naturligvis gerne en advokat, som du har tillid til. Jeg kan ellers kun være enig med dig i, at når kommunen beordrer til nedrivning/nedtagning, skal det hele naturligvis fjernes, hvorfor kommunen burde skride ind heroverfor grundet manglefuld nedrivning/nedtagning. Mvh Rune

T. Jørgensen

En større grund støder op til 4 andre grunde. I tidernes morgen er der rejst en 3-4 meter høj støttemur i beton imellem den store grund og de øvrige. Terrænet er meget skrånende. Muren er rejst for, at den store grund kunne udnyttes helt til skel. Der har bl.a. været garager med støttemuren som bagvæg. Der er ikke foretaget opfyld på "vores" side af støttemuren. Den nuværende ejer har meddelt, at muren trænger til renovering, og at han betragter den som fælles hegn, hvorfor vi skal bære en forholdsmæssig del af udgiften. Vurdering af om støttemuren er fælleshegn, om støttemuren overhovedet trænger til renovering og valg af løsning (det er en entreprenørvirksomhed, som vil anvende egne maskiner og folk, som pt går ledige). Der har ikke været kommunikation fra ejeren af den store grund forud for varslet om, at renoveringen ville blive sat i gang og forventet pris. Mine spørgsmål er: Det er den oprindelige ejer af den store grund, der har rejst støttemuren for at kunne grave ud og få fladt terræn på hele sit areal til brug for bl.a. garager. Tilfalder vedligeholdelsespligten dermed ikke automatisk den oprindelige ejer og dermed også de efterfølgende? Hvis der eventuelt skulle være tale om fælleshegn, tilfalder vedligeholdelsen af den frie side mod den store grund ikke ejeren af den store grund? Dvs. hvis den side er forsømt, vil det være ham, der har ansvaret for manglende vedligeholdelse? Har vi på den side af muren, hvor der er jord til overkant haft en løbende forpligtelse til at være med i vedligeholdelsen af den "frie" side? Kan ejeren af grunden på den frie side uden videre konkludere, at støttemuren skal renoveres og selv vælge løsning og udførende virksomhed, uden forudgående aftale med os på den anden side af støttemuren? Vi har stillet spørgsmål ved, om vi overhovedet har en vedligeholdelsespligt (vi betragter ikke støttemuren som et fælleshegn), og mener derfor heller ikke at vi skal tage stilling til eventuel nødvendighed af renovering, løsninger eller valg af udførende, før ejeren af den store grund har dokumenteret den fælles vedligeholdelsespligt, og hvordan i øvrigt skal fortolkes. Ejeren af den store grund har fortsat sit arbejde. Er vi forpligtet til at betale, når han sender regningen?

Rune Strøm Danvold

Hej T. Jørgensen Tak for din mail. Grunden længden af denne er jeg desværre nødt til at besvare denne lidt mere "effektivt" end ellers. 1.) Der er tale om en støttemur, hvorfor denne som udgangspunkt ikke vil være omfattet af hegnslovgivningens bestemmelser, men derimod alene af de bygningstekniske bestemmelser i min optik. 2.) Vedligeholdelsespligten ved støttemure afgøres af, hvorhenne denne befinder sig. Hvis denne står direkte i skel, skal man vedligeholde hver sin side f.eks. Man skal derfor kende skellinjen, førend man kan udtale sig herom. 3.) I fald at der er tale om, at muren står i skel, skal man som udgangspunkt blive enige om materialer, udbedring m.v.. I fald at denne alene står på den store grunds matrikel, kan den store grund sørge herfor selv uden at tvinges til at tage de andre grunde med ind over. Men den store grund vil således selv og alene skulle afholde udgifterne hertil. I bør i min optik kontakte den lokale byggemyndighed i kommunalt regi, idet de bør være de rette personer at rådføre sig med vedrørende støttemuren. Mvh Rune

T. Jørgensen

Mange tak for ultrahurtig besvarelse. Meget fint med en "effektiv" besvarelse. Kort, kontant og konkret. Og med det indhold, som vi selv troede på, men gerne ville bekræftes i.

Torben Nielsen

Jeg ønsker at få afklaret hvilke regler der er gældende ift vores lokalplans forskellige områder og vores områders ydre grænser. Vores lokalplans område er inddelt i tre områder I, II og III, hvor område III er fællesareal for område I. Omåde II er et ældre område, som ikke er en del af grundejerforeningen for område I og III. Lokalplanen siger: "Hegn i område I skal udføres som levende hegn i form af bøgehække. Hegn skal placeres på egen grund, mindst 0,3 meter fra skel mod vej-, sti-, og fællesarealer". Reglerne for vores indbyrdes grunde og vores hæk til fællesarealer er altså tydelig. Vores tvivl gælder den ydre grænse, hvor der er forskellige situationer: 1. Mellem grundejerforeningens fællesareal (område III) og en nabo i område II? 2. Mellem to private parceller (område I) og en nabo (område II)? 3. Mellem parceller i område I og landbrugsmark? 4. Mellem fællesareal (område III) og landbrugsmark?

Rune Strøm Danvold

Hej Torben Tak for din mail. Det er bestemt ikke let at skulle besvare dine spørgsmål, når jeg dels ikke har besigtiget området samt når jeg dels ikke har kendskab til lokalplanens bestemmelser (udover din citering heraf), men jeg kan oplyse dig om, at lokalplanen gælder forud for hegnslovgivningen. Ad 1 og 4: Hegnslovgivningens regler vil finde anvendelse fuldt ud. Læhegnslovgivningen kan dog komme i spil vedrørende landbrugsmarken i punkt 4. Ad 2: Lokalplanen vil finde anvendelse. Ad 3: Lokalplanen vil finde anvendelse, dog kan læhegnslovgivningen komme i spil vedrørende landbrugsmarken i punkt 2. Mvh Rune

Torben Nielsen

Der står i Lokalplanen, at der skal være børehæk i nævnte områder, men det fremgår ikke hvorvidt der også skal være bøgehæk til Lokalplanens ydre skel. Hvad tænker du?

Rune Strøm Danvold

Hej Torben Tak for din mail. I og med at det ikke er begrænset i lokalplanen til de "indre skel", må lokalplanen antages at gælde for samtlige skel inden for område I, hvilket vil inkludere de ydre skel, så længe at disse grænser op til område I. Mvh Rune

Lars Christensen

Hej Rune Når der i en servitut står at der ‘i skel’ kun må hegnes med beplantning, hvordan fortolkes det så helt præcist i forhold til placering af et ‘ikke-grønt’ hegn på egen matrikel? Er det tilladt at stille et hegn umiddelbart inden for skel eller skal man længere væk end de 1,75 meter så det bliver et indre hegn?

Rune Strøm Danvold

Hej Lars Tak for din mail. Den naturlige forståelse heraf vil være, at begrænsningen alene gælder for opsætning direkte i skel, men at denne servitut ikke begrænser din opsætning af andet, så længe at dette ikke sker direkte i skel. Mvh Rune

Lars Christensen

Hej Rune Nu er det faktisk en nabo der er ved at sætte noget op jeg er imod. Jeg synes jo servitutten er fint tænkt i et område, som er præget af meget naturlige afgrænsninger af matriklerne. Men er der så en praksis for hvor langt han skal holde sig inden for skel eller kan han i princippet sætte et lukket plankeværk op 15 cm indenfor skellinjen så længe det er i overensstemmelse med hegnsloven? Vh Lars

Rune Strøm Danvold

Hej Lars Tak for din mail. Der gælder en ikke-lovafstemt praksis om, at man skal kunne vedligeholde et hegn i skel på hver side, hvorfor der som udgangspunkt skal være en 50-60 cm fra skellets hegn til et eget hegn ud fra et praktisk synspunkt. Men det vil alene være Hegnslovgivningens bestemmelser, som din nabo vil skulle sørge for at overholde. Mvh Rune

Susie

Hej Rune, Jeg købte hus for lidt over et år siden på en koteletgrund. Den ene langside har 2 naboer, som hver især grænser op til ca. halvdelen af min grund på langsiden. Der er opført et skur på min grund i skellinjen op til den ene nabo, hvor siden er ca. 10 meter lang. Jeg kunne godt tænke mig at opføre en carport på samme side også i skellinjen, men grænsende op til den anden nabo. Jeg ved at der kun må bygges 12 meter langs skel, men tælles skellet per nabo sådan at jeg i princippet kunne opføre 2 byninger med 12 meter i længden bare det grænsede op til hver sin nabo og ellers overholdt alle de andre bygningsregler, eller tælles det fra min grund, så jeg kun har 2 meter tilbage til carport? Mvh, Susie

Rune Strøm Danvold

Hej Susie Tak for din mail. Din henvendelse drejer sig reelt set ikke om Hegnslovgivning, hvorfor jeg er nødsaget til at henvise dig til den lokale byggemyndighed, som foretager kontrollen og dispensationen med byggereglementet. I min optik optæller man dog BR fra ens egen grund og ikke fra nabogrundene. Mvh Rune

Ann

Hej hegnstilsynet har afsagt kendelse om at der skal opsættes lamelhegn el. lignende. Naboen vil ikke have lamel hegn, men et plankeværk i lærk. Det koster 4 gange så meget som lamelhegn. Kan naboen forlange det? De har desuden forbudt mig at begynde at tage det gamle trådhegn ned samt at grave ud til stoplerne. Kan de bestemme det? Hegnet skal være sat op inden 1. april 2018. Mvh Ann

Rune Strøm Danvold

Hej Ann Tak for din mail. I og med at der er truffet afgørelse herom ved Hegnssynet, vil det alene være Hegnssynet, som reelt set kan svare på dine spørgsmål, hvorfor jeg er nødsaget til at henvise dig hertil. Mvh Rune

Anne Dorthe

Hej Rune. Jeg har læst hegnsloven, men kan ikke finde svar på mit spørgsmål. jeg har heste hjemme hos mig selv, og vi har sat vores el hegn i vores skel. Der er 50 cm fra el hegn til den grusvej der benyttes af de andre gårde på vejen. Mit spørgsmål er må vores el hegn stå i skel, eller skal det stå vis antal cm inde på egen grund

Rune Strøm Danvold

Hej Anne Dorthe Tak for din mail. Svaret på dit spørgsmål afhænger som oftest af, om der er tale om en privat eller en offentlig vej samt om der forefindes en lokalplan/servitut der regulerer forholdet. I fald at vejen ikke er offentlig samt at der ikke forefindes en servitut/lokalplan, vil svaret på dit spørgsmål oftest være, at dette godt kan stå i skel. Mvh Rune

Flemming Erleben

Hej. Jeg er i gang med at renovere min indkørsel, idet har vi(naboen) fjernet hækken, og placeret en række 8 tals sten. Det var vi begge enig om. Grundet andre omstændigheder er vi ikke på talefod mere, så her komme mit spørgsmål. Må jeg sætte et træhegn 10 cm fra skel på min side i ca 1 m højde. I min teroi må hun da ikke røre hegnet på min side , da det står på min grund. Havde så planer om at male hegnet orange på hendes side. Mvh Flemming Erleben

Rune Strøm Danvold

Hej Flemming hvis du undlader at male hegnet orange ind mod naboen, vil der umiddelbart ikke være noget galt i dette. Tillader mig at gå ud fra, at der gælder en lokalplan/kommuneplan/byplanvedtægt der begrænser din anvendelse af såkaldte "pang" farver. I og med at både du og din nabo dog kan kræve opsætning af fælleshegn i skel anytime, vil din løsning oven for alene være at foretrukne som en subsidiær løsning, hvis alt andet måtte slå fejl. Mvh Rune

Jean

Hej Rune. Jeg bor på en 4 længet gård, hvor matriklen er opdelt således, at min nabo ejer den ene længe. Der er opstået et hul i taget og skot renden, på min nabos ejendom, hvilket betyder, at min længe bliver ødelagt af regnvand, som siver ind i min konstruktion. Jeg har bedt ham udbedre skaden, hvilket han har accepteret. Mit spørgsmål er så, hvor lang tid skal jeg vente, inden han udbedrer skaden? Jeg har pt. ventet 1 måned.

Rune Strøm Danvold

Hej Jean Tak for din mail. Dit problem vedrører dog ikke Hegnslovgivningen efter min opfattelse, men vil derimod være at betragte som en erstatningssag imellem din nabo og dig. Det vil i denne forbindelse være vigtigt for din sag, at du skriftligt orienterer ham om, at han skal sørge for udbedring samt at manglende udbedring medfører skade på din ejendom, som han ligeledes vil komme til at skulle erstatte. Mvh Rune

John b jessen

Hej har en nabo der har sat et raftehegn op 5-12cm fra skel.det er flere steder op til 210cm højt ville bare høre om det rigtig afstand

Rune Strøm Danvold

Hej John Tak for din mail. Der er som sådan ikke noget, der hedder rigtig afstand til skel. I fald at der allerede er en mur/beplantning i skel, plejer man at anføre, at der skal være ca. 50 cm mellem dette i skel og ens egne beplantninger, da man skal kunne vedligeholde skellet og kunne komme til. Der kan dog foreligge et problem med højden af naboens raftehegn ifht. skellet. Mvh Rune

Nynne

Mit spørgsmål er følgende. I skel ind til naboejendommen er der nedsat hæk, hvilket er helt efter reglerne i lokalplanen. Naboen har dog nu bygget en lav (ca. ½m) murstensmur rundt om sine affaldsbeholdere i skel, uden vores tilladelse. Det betyder vi ikke kan fortsætte hækken i skel langs med vores grund (som strækker sig længere end naboejendommen, grundet de har en vendeplads foran deres matr.) Der står der i lokalplanen, at der kun må opføres levende hegn, - "der skal etableres hæk eller levende hegn i naboskel i en højde på 1,8m. Hækkene må ikke brydes af carporte, garager, udhuse og lignende." og: -"Carporte, garager og udhuse skal placeres minimum 0,5 meter fra skel" Min spørgsmål er nu, har min nabo ret til at opføre sin murstensvæg til affald i skel? - hvis ikke, og hvem skal jeg kontakte for at få muren fjernet?

Rune Strøm Danvold

Hej Nynne Tak for din mail. Der er efter det oplyste ingen tvivl om, at naboen hverken har ret til at opføre væggen uden jeres tilladelse samt at naboen heller ikke har ret til at opføre væggen med jeres tilladelse. I bør kontakte den pågældende byggemyndighed i kommunen med angivelse af, at naboen ikke overholder lokalplanens bestemmelser herom. I modsat fald vil det være en sag for det kommunale hegnssyn. Mvh Rune

Christopher

Hej Rune Jeg har en ejendom beliggende i Københavns Kommune, hvor der er placeret en mur mellem vores og naboens grund. Muren er dog lavet på en sådan måde, at den står på vores grund og grænser op til naboens (hvis du vurderer det ud fra skellinjen). Der har været en strid mellem os og dem om, hvilket type materiale, der skal lægges oven på muren. Mit spørgsmål går på, om vi først og fremmest har nogen form for suverænitet ift. hvad der skal lægges oven på muren eftersom den står på vores grund ift. skellinjen. Sekundært om vi kan tillade os at bygge noget yderligere på vores grund, der overstiger murens højde, f.eks. en form for beplantning, såfremt vi ingen suverænitet har. Dog sådan at det kun skygger muren fra vores grund og ikke fra naboens grund. Mvh. Christopher

Rune Strøm Danvold

Hej Christopher Tak for din mail. I og med at du er bosiddende i Kbh finder Hgenslovgivningen ikke anvendelse på jeres tilfælde. Det vil derfor alene være den ældre byggeplanvedtægt for Kbh, som finder anvendelse her i stedet for. Så vidt jeg er orienteret er din problematik ikke behandlet i denne, men det bedste forsøg vil være at kontakte byggemyndigheden i Kbh mhp. at opnå det rette svar herom. Mvh Rune

Pi Bech

Hej Rune Jeg har en ejendom, hvor nabo har forøget terræn med ½ meter og opført støttemur. Det er sket samtidigt med udbygning af ejendommen. Jeg er ikke klar over om det står i skel. Min grund ligger lavere således at nabo har indblik fra terrasse til hele min grund. Terrassen går fra lang nabos hus med stort vindueparti fra nabos hus til støttemur. Såfremt der kun må sættes et hegn op på 1,80 meter i skel vil der stadig være indblik til hele min grund fra naboens terrasse. Kan jeg sætte et hegn på 2½-3 meter op, 2 meter inde på min grund? Det vil desværre være til gene for min nabo, da solsiden er netop på denne del af nabos grund men på den anden side, har jeg ingen mulighed for at være på min grund uden at nabo kan se enhver bevægelse. Mvh Pi

Rune Strøm Danvold

Hej Pi Tak for din mail. Som hovedregel er der intet i Hegnslovgivningen der forhindrer dig i at opsætte noget på din egen grund, når dette sker mere end 1,75 meter fra skel, hvorfor det bestemt vil være en nærliggende mulighed at håndtere "tvisten" på denne måde. Da jeg personligt synes, at det vil være ærgerligt for dig at anvende udgifter på dette, ville jeg først foreslå, at du enten tager fat på kommunen herom mhp. at sikre, at der er givet korrekt tilladelse til terrænregulering (som hovedregel skal der dog ikke gives tilladelse til en forøgelse/mindskning med 50 cm) samt herefter til din nabo mhp. at finde en brugbar mindelig løsning for jer begge. I fald at dette ikke måtte kunne lade sig gøre, kunne man forsøge sig med et hegnssyn, idet det må have formodningen for sig, at et sådan hegnssyn vil komme frem til, at hegnset imellem jer skal være højere end 1,80 meter. Mvh Rune

Jane Drachmann

I forbindelse med opsætning af et nyt plankeværk, mener jeg den pæne side skal vende mod naboen - men jeg kan ikke finde, hvor det står i Hegnsloven.

Rune Strøm Danvold

Hej Jane Tak for din mail. Hegnslovgivningen behandler ikke det forhold, at den mindre pæne side vender ind imod jer. I fald at det ikke ser særlig kønt ud rent farvemæssigt, vil det alene være lokalplanen/evt. servitutter der kan forhindre de anvendte farver. I fald at det ikke ser særlig vedligeholdt ud, vil et hegnssyn kunne få dette påtalt og dermed ændret over for naboen. Mvh Rune

Adi

Vores nabo har fjernet vores fælles hæk uden vores vidne.hegn var bestilt det har vi ikke med til. Det blev fjernet for 3mdr siden, tre sektioner er sat op, men ud for vores vinduer er der et brændeskur med åben bagside, har forsøgt at tale om det men siger han bestemmer hvornår det bliver lukket. Hvad kan vi gøre? Vh Adi.

Rune Strøm Danvold

Hej Adi Tak for din mail. Hovedreglen i følge Hegnslovgivningen er, at en fælleshæk ikke må nedtages, medmindre at I måtte være enige heri. I fald at I ikke har været enige i nedtagningen, skal I rette henvendelse til Hegnssynet med anmodning om naboens genopsætning af fælleshækken. Mvh Rune

Per Aagaard

I skellet mellem foranliggende grund og min grund er opført en teglstensmur i ca. 20 m. længde. Muren har stået der i årevis (100 år) og danner skel mellem en tidligere købmandsgård og min ejendom, som jeg købte for 2 år siden på tvangsauktion, nedrev det og opførte et nyt i samme stil. Den gl. købmandsgård, der har stået ubenyttet i 10 år, er nedrevet og nyt boligbyggeri med 8 boliger, 4 i stueetagen og 4 i tagetagen, er næsten færdigbygget. Ingen problemer overhovedet, smukt byggeri, og vi har været vidende om det fra køb af vor ejendom. I forbindelse med boligbyggeriet er terrænet hævet ca. 60 cm. Herved har muren fra boligbyggeriets gårdsplads fået en højde på 140 cm. og fra min have 170 cm. i 10 m. længde; de øvrige 10 m. har en mellem mig og bygherrerne aftalt højde på 2,10 m. (nedrevet fra en ca. 8 m. høj mur til et tidligere magasin til den gamle købmandsgården). Vi skal til at drøfte højden på den lave del af muren (1,40 m). Jeg har et ønske om en højde svarende til den højde del af muren. Herved undgås indkig til min have, som ligger syd for muren. Spørgsmål: 1) kan jeg kræve en murhøjde på ikke under 1,8 m. set fra boligbyggeriets gårdsplads (jeg vil så få en murhøjde på 2,10 m., mit ønske)? 2) Skal udgifterne til evt. forhøjelse af muren deles mellem os? Med venlig hilsen Per Aagaard

Rune Strøm Danvold

Hej Per Tak for din mail. Du kan ikke kræve, at du får en murhøjde på 2,10 fra din side af, men der vil være en vis sandsynlighed for, at hegnssynet vil give dig medhold i en påstand herom i fald at det måtte komme til en sag herom. Jeg tillader mig i min besvarelse at gå ud fra, at lokalplan/servitutter/byplanvedtægt ikke kræver anden regulering. Udgifterne til en evt. forhøjelse vil som udgangspunkt skulle deles ligeligt, men jeg ville fra din side af anføre, at dette alene er nødvendigt grundet naboens terrænregulering, hvorfor naboen må afholde udgifterne hertil. Det fremgår i øvrigt af de sædvanlige regler i Bygningsreglementet, at der alene må ske terrænregulering uden kommunal tilladelse, såfremt dette maksimalt drejer sig om plus/minus 50 cm. Mvh Rune

Aase Nørgaard

Må naboen henlægge afskårne temmelig store grene og mindre træstammer - ca. 8-10 cm i diameter og 1-2 meter lange - lige netop i skel? Længden på det netop omtalte skelområde er pt. ca. 12-15 meter og ca. 1,5 til 2 meter højt. Med tiden er noget af affaldet væltet ind over vores grund.

Rune Strøm Danvold

Hej Aase Tak for din mail. Der er ingen tvivl om, at det ikke er tilladt at henlægge affald i skel. Det bedste råd som jeg vil kunne give er, at du bør tage kontakt til naboen og anmode ham om at fjerne dette inden for 14 dage. I fald at dette ikke sker, klager du skriftligt til hegnssynet herom med anmodning om pligt til opsætning af f.eks. fælleshæk/-hegn. Mvh Rune

Nicolai Nicolaisen

Til Rune Tak for dine gode svar ,og jeg læser dem alle Det er ang. nabo sommerhuset på lejet grund , der lå et gammelt sommerhus på ca. 45 m2. som blev fjernet i 1994 ,og ny blev opført på 55 m2. med 14 m2 overdækket terasse i 1995 , I byggetilladelsen står der 55 m2. på eks. sokkel , hele huset er ikke opført på samme sted som det gamle ,men blev flyttet over mod vores skel , ca 145 cm fra vores skel . Når der er givet tilladelse på Eks sokkel , Skal noget af det nye hus så ikke stå på den gamle sokkel ? Der er også over 3 omgange bygget 2 udhuse uden byggetilladelse , sammenbygget med sommerhuset langs skel, endda med overskridelse af skel, dette er kommunen blevet oplyst om af mig , men de er bygget så tæt på min hæk at den har tager skade af manglende sollys , og kan ikke vedlige holdes da der ikke er plads langs hækken , hvad siger loven ang. afstand fra naboens udhuse til hæk ? Med Venlig Hilsen Nicolai Nicolaisen

Rune Strøm Danvold

Hej Nicolai Tak for din mail. Taget i betragtning af de mange svar herinde, har jeg desværre ikke mulighed for at gennemgå disse på ny, såfremt din forespørgsel måtte vedrøre en eller flere af disse. Jeg skal derfor i stedet venligst anmode dig om et samle og sende en ny og fyldestgørende forespørgsel, således at jeg kan forholde mig hertil i mit svar. Når der er meddelt en byggetilladelse, vil det alene være op til den pågældende kommune at sikre - særligt efter gennemgang af klage fra dig - at sommerhuset er blevet opført iht. denne tilladelse. I fald at dette ikke måtte være tilfældet, kan kommunen vælge at meddele dispensation hertil, alternativt kræve nedrivning af dette, alt efter hvor stor overskridelsen er. Hegnslovgivningens bestemmelser er i denne her situation subsidiær i forhold til bygningsreglementet/lokalplanen for området, hvorfor sommerhusets overskridelse m.v. vil være et forhold, som den pågældende kommune har pligt til at følge op på. Mvh Rune

yvonne poulsen

vi købte nyt hus i sommers, vi har indkørsel op mod hinanden, da vi så det havde naboen købt nyt hegn som blev opsat vores køb, det er med rillede lameller og går på kryds i buet top, han havde malet stolper i en farve som vi ikke ønskede, og sagde høfligt af vi selv ville vælge vores farve på vores side, dertil blev der svaret det bestemte han vi gentog høfligt dagen efter af vi ønskede vores egen farve (stengrå som vores gavle vinduer er hvid malede) hans farver er alle i en mørk grøn så kun en nuance i farverne, men det skulle jo så være brunligt , 3 dagen kom de ind på vores grund og ville male videre da vi igen sagde vi selv ville vælge farve og måtte jo så vise hegnsloven. Jeg havde en maler ude og spurgte hvordan jeg skulle male vores side for det blev pænt for begge parter, hvortil der blev svaret promte af uanset hvad vi sagde blev det som han ville ha det. Enden blev så på det af jeg malede på vores side hensynsfuldt og han har acc. det. (men dog ikke hans kone så er mega gal, det har nu bevirket af der er en dårlig stemning. Vi vil så gerne ha sat hegn op de sidste 4-5 meter som mangler , da de åbner bildøre ind over vores indkørsel ligesom deres gæster gladeligt træder ind over vores grund, så vi må holde med vores bil længere væk end vi behøvede , da indkørslen er smal. Hvad gør vi for af få sat hegn (net hegn med lidt beplantning så det står smukt og grønt og selvfølgelig ikke breder sig over naboens skel, da vi jo ikke kan tale sammen og vel ikke må gøre som ham, bare sætte nyt op uden af informerer os som køber hvad han viste ?? Da vi er ældre og er glad for huset og str. på haven vil vi nødig blive nødt til af sælge, men det her er så uholdbart, ønsker blot respekt om vores parcel og man holder sig på egen grund . Hvad gør vi

Rune Strøm Danvold

Hej Yvonne Tak for din mail. Der var desværre en del af teksten, som var lidt svær at forstå, da der blot er skrevet ud i en køre hovedsageligt uden tegnsætning m.v.. Essensen af det skrevne derimod er, at I vil være nødsaget til enten at blive enige med jeres naboer om opsætning af hegn på det sidste stykke, alternativt vil I være nødsaget til at klage herom til Hegnssynet mhp. at få opsat hegn på det sidste stykke. Mvh Rune

Thomas Mansø

Hej Rune Min nabo har 2 stk 17 meter høje grantræer som er en rest at et tidligere indre hegn, bestående af 7 træer ialt. Grenene rager 3-4 meter ind over skellet og er plantet 70cm fra skellinjen. Rødderne er nu vokset ind i min kloak og har presset mine fliser op af jorden. Dette giver en masse gener såsom algevækst, manglende sollys, gran nåle overalt med mere. Hvordan står jeg i en naboretslig sag? På forhånd tak

Rune Strøm Danvold

Hej Thomas Tak for din mail. Jeg tillader mig i min besvarelse at lægge til grund, at de 2 stk. høje grantræer ikke udgør et "indre hegn" (dette er defineret ved at være mere end 1,75 meter væk fra skellinjen), når du samtidig anfører, at der er sket beplantning omkring 70 cm fra skel. I fald at jeg var i dine sko ville jeg sende et brev til din nabo om, at han skal sørge for at klippe grenene af, således at disse ikke overskrider skel samt sørge for at beskære træet fremadrettet, således at dette ikke kommer til at ske. I fald at din nabo ikke foretager sig dette, skal du klage til Hegnssynet herom. Du kan dog ikke klage over skyggevirkning/manglende sollys, da dette punkt alene kan indbringes for de civile domstole. I fald at du måtte være interesseret heri, vil du indledningsvist skulle have fat på en landmåler mhp. udfærdigelse af et skyggediagram samt dit forsikringsselskab. Såfremt at det kan påvises, at det er din nabos rødder, der ødelægger din kloak m.v., vil din nabo være erstatningsansvarlig for de pågældende skader herved. Mvh Rune

Judith rabis

Der skal til at bygges nyt hus på nabogrunden, nye ejer har landmåler ude, finder 54 år gamle beton skel pæle, men ét sted er de uenige med gl pæle og rykker skel 40-50 cm over på vores grund, uden at spørge os fjerne de, de buske der før stod i skel, og er nu igang med at støbe en støttemur, de har gravet helt til skel(deres opmålte skel) Hvad gør jeg? Har jeg nogen rettigheder? Mvh judith

Rune Strøm Danvold

Hej Judith Tak for din mail. I fald at du måtte være uenig i de "nye" skelmarkeringer, kan indholdet af den skete skelafsætningsforretning fra din nabos side ikke opretholdes. I tilfælde af uenig omkring skellets beliggenhed/placering skal der afholdes en skelforretning (du har som oftest retshjælpsdækning hertil), hvor både du og din nabo får lov til at påvise skellet, udtale jer om dennes placering, beliggenhed m.v.. I min optik bør du kontakte din advokat herom, således denne kan få ansøgt om retshjælpsdækning, orienteret din nabo herom samt få gennemført og afholdt en skelforretning. Mvh Rune

Susanne

Nye naboer har fået bygget et nyt stort hus og i den anledning fyldt en masse jord på grunden. Skråningen til vores parcel er derfor blevet meget brat. Derfor mener de, der skal bygges en mur i skellet, inden vi planter et fælles levende hegn. Da en mur er imod både kommunens lokalplan for området plus en lokal deklaration, hvoraf det fremgår, "at der skal være levende hegn, hvis højde ikke må overstige 1,80 m, evt. suppleret med fletværkshegn eller hegn af dansk stålgærde i indtil 1 m.s højde", mener vi ikke, de har ret til ar forlange en stenmur i skel. I øjeblikket er der et lavt stålhegn (hundehegn) i skel imellem de to grunde, og det ville vi helst blive ved med, men vi vil også godt være med til at plante en hæk i skel. Vi mener en evt. støttemur skal stå på deres grund og laves for deres regning, da det er dem, der har skabt problemet. Vi har boet her i 30 år uden problemer med hegn eller naboer. Kan de bygge en mur uden at søge dispensation for deklarationen - og hvad er i øvrigt reglen for bygning af støttemure i og i hvilken afstand fra skel. Mvh. Susanne.

Rune Strøm Danvold

Hej Susanne Tak for din mail. I forbindelse med bygning af nyt hus, bør I være OBS på, at der gælder grænser hos kommunen for, hvor megen jord/terrænregulering man vil kunne foretage uden forinden at have modtaget kommunens tilladelse hertil. Dette kan være nyttigt for jer at vide over for kommunen. Selvom jeg umiddelbart vil være tilbøjelig til at give dig ret mht. stengærdet, vil det være op til hegnssynet at tage stilling hertil under et hegnssyn. Mvh Rune

Niels

Hej Rune Jeg har sammen med min nabo en fælles vej, hvorfor forboens (jeg bor på koteletten) evt hegn mod denne vej ikke er fælleshegn men et eget hegn som de selv skal bekoste og rejse på egen matrikel. Dette blev afgjort ved hegnsyn i sommer. Nu har forboen så boret huller til hegnet mod fællesvejen, men hullerne til pælene er boret delvist i fællesvejen, altså udenfor forboens egen grund - velsagtens for at kunne placere selve hegnet klods op af skellinjen for at bruge så lidt af hans grund som muligt til hegnet. På min/vejens side bliver resultatet jo så en lidt smallere vej end det ville have været hvis hullerne var boret helt på forboens matrikel. Men hvis hegnet skal rejses på egen matrikel, er det så ikke hele hegnet - incl de nødvendige huller til stolper - der skal være på hans egen matrikel? At han så den måde "mister" mere af sin gård/have er vel irrelevant i den sammenhæng? Jeg har korresponderet lidt med hegnsynets sekretær, og der er der kun en lidt konfliktsky holdning gående på "hensyn og forståelse" og "er det et stort problem?" Jeg har målt hullerne med snor mellem skelmarkørerne (placeret af et stort, anerkendt landmålerfirma) hvor snoren på mange af hullerne går midt gennem hullet, og sendt fotos af dette til sekretæren, men det bliver ikke taget alvorligt fordi hun har talt med forboen som har forklaret at der er boret efter en snor mellem hjørnestolperne og ikke mellem nogle "skelpæle" - så hullerne må være placeret korrekt! Det virker nærmest som om hun holder med forboen. Eller er bange for dem... Hvis et hegnsyn, hvad jeg kunne frygte, dømmer at det er ok, at forboen har boret huller udenfor egen matrikel for at presse hegnet så langt ud som muligt, vil dommeren i en retssag så efterfølgende også kunne se stort på man har gravet udenfor egen matrikel? mvh Niels

Rune Strøm Danvold

Hej Niels Tak for din mail. Det er fuldstændig korrekt, at det er hele hegnet inkl. alt, der skal befinde sig på din forbos egen matrikel. Når dette er sagt skal man naturligvis heller ikke opfordre til, at du vælger at gøre noget ud af det, såfremt dette mindre stykke ikke generer nogen eller det alene drejer sig om centimeter, selvom jeg selvsagt holder fast i mit udgangspunkt ovenfor rent juridisk. Selvom et hegnssyns kendelse/afgørelse er undergivet domstolsprøvelse, vil det høre til sjældenhederne, at domstolene vil gå særligt meget op i sagen, når hegnssynet allerede vil have truffet en afgørelse herom. Mvh Rune

Niels Bjørnum

Hej Rune Tak for svaret. Jeg har i mellemtiden fået mere info fra hegnsynet, hvor de skriver, at hegnet udelukkende er omfattet af privatretlige regler, og der er således kun afsagt en kendelse fra deres side om, at hegnet er omfattet af hegnslovens §11. Det drejer sig om at hullerne rager op til 10-15 cm ind på vejen. Er det for lidt til at jeg vil kunne få dem flyttet ved en sag? Hvis jeg skal renovere vejen med ny asfalt, så må jeg vel grave det nødvendige op på min side af skellet også selvom det måtte indebære at støbningerne til stolperne reduceres til nærmest ingenting? mvh Niels

Rune Strøm Danvold

Hej Niels Tak for din mail. I fald at hegnet af omfattet af Hegnslovens § 11 vil selv den mindste overskridelse være tilstrækkeligt til at man kan gøre noget ved forholdet via en sag herom. Mvh Rune

Hanna

Hej Rune, Sikke en fin service, og hvor har jeg læst meget - men synes ikke jeg fandt denne problemstilling: Jeg vil spørge om lokalplaner vægter højere end hegnsloven? Sagen er den, at vores nabo har planer om at bygge en carport i skel. Pt er der en fælles hæk, som han påtænker at fjerne for at bygge lige til skellinien. Samme øvelse har han allerede gjort længere nede ad skellet med et cykelskur, som vi efterfølgende, med hjælp fra landmåler, har fundet ud af står 14 cm inde på vores grund. Det vedkender han sig, og håber at vi kan leve med at få 14 cm andetsteds, bag endnu et skur. Lokalplanen for området beskriver at "alle grunde skal hegnes i skel med levende hegn, eller andet af kommunalbestyrelsen godkendt hegnsmateriale". Samme lokalplan beskriver omkring garage: "Garager, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog opføres nærmere (end de 2,5 m fra) skel i overensstemmelse med byggelovgivningens bestemmelser herom" Mine spørgsmål er derfor: 1: Må nabo fjerne fælles hegn for at bygge carport til skellinie? 2: Må nabo "nøjes" med at skære 14 cm af sit skur, så det præcis rammer skellinien, og dermed ikke efterlader plads til det levende hegn, lokalplanen foreskriver? Nabo er generelt utilfreds med at vi ønsker at få fælles hegn i skellet, og vil ikke stille grund til rådighed for beplantning. Der står pt en 2 m høj thujahæk 0,6-0,9 inde på vores grund, som altså er vores hegn. Vi har varslet at vi ønsker at ændre dette og få opsat fælles hegn i skellet, således misforståelser om skellinien undgås. Det ses formodentlig som et tab for vores nabo, og han er derfor meget lidt samarbejdsvillig omkring projektet. Vi har haft landmåler til at fastsætte skellinien så der ikke er tvivl herom - i enighed med naboen. Men her slutter enigheden altså ifht hvad man kan bygge i skel og hvad der skal stå i skel. Vi forudser et hegnssyn som nødvendigt, og inden vi anmoder om det, ønsker vi at vide om han har ret til at bygge i skellinien, og dermed tvinge os til at lægge grund til det levende hegn. mvh Hanna

Rune Strøm Danvold

Hej Hanna Tak for din mail. Indledningsvist kan jeg oplyse dig om, at lokalplaner altid vil vægte højere end Hegnslovgivningen. Din nabo må heller ikke fjerne fælleshæk/-fælleshegn, medmindre at dette sker med din enighed, alternativt at den kommunale bygningsmyndighed godkender dette iht. bygningsreglementet. Kommunen vil i forbindelse med sin stillingtagen hertil være nødsaget til at inddrage kravene indeholdt i lokalplanen for området i denne forbindelse. I kan dog risikere, at hegnssynet kommer frem til, at jeres egen thujahæk er tilstrækkelig afskærmning jeres matrikler imellem, således at der ikke kan blive givet grønt lys for jeres hæk i skel, men som udgangspunkt vil I altid have krav på, at der kan blive opsat en hæk i skel. Mvh Rune

Nicolai Nicolaisen

Hej Rune Jeg har et spørgsmål ang. naboens hævet terasse som ligger helt op af vores udhus og støttemur, Det er et sommerhus som ligger på lejet grund ,terassen er hævet meget mere en 30 cm over naturlig terræn ,ved trappe op til terassen er det hævet ca.70 cm. grunden er faldene ,huset ligger også helt op af vores skel ,med vinduer mod vores skel, mener at opholdsarealer skal være mindst 2.50 cm fra skel, mit spørgsmål er kan der vindes hævd på terassen på lejet grund ? grunden er fælles ejet af 12 sommerhuse Hilsen Nicolai

Rune Strøm Danvold

Hej Nicolai Tak for din mail. Det korte svar er, at din nabo godt kan vinde hævd, selvom der i så fald bliver vundet hævd over et område, som ejes af Grundejerforeningen og dermed af jer allesammen i realiteten. Mvh Rune

Kim

Hej Mellem min nabos og min grund står nogle gamle træer ca 6 stk i skellet der er 24 meter. Ca 20 cm inde på min grund står nogle formentlig selvplantede træer som jeg gerne vil fjerne da jeg gerne vil sætte et hegn op på 180 cm. ihøjden langs med skellet. Min nabo mener ikke jeg må fjerne de selvplantede træer 3-4 stk. fordi han godt kan lide at der er meget beplantning ml grundene. Da de er groet ind i et gammelt hegn på min grund vil jeg mene indikerer at de er selvplantede( noget tjørn og et lille ask).Men må jeg ikke godt fælde dem så hegnet kan stå ca 20 cm inde på vores grund? Ligeledes flugter vores garage langs med en del af skellet, 8 meter lang, præcis 1 meter fra skellet. Der vil jeg også gerne have hegnet til at flugte ml garagen og 20 cm fra skellet. Han er dog i tvivl om jeg bare kan , sætte et hegn op da han tænker at vores grund langs med garagen ind mod ham nu ligesom hører lidt til hans grund selvom skel-linien tydeligt giver mig en meter langs med garagen ind mod ham. Han har plantet nogle hindbærbuske langs med min garage og det har ikke været et problem før nu, da vi nu har råd til at få lavet hegnet. Men han mener at have vundet hævd af grunden hvilket jeg ikke mener man bare kan. Garagen har stået der i nok 30 år, men der er ligesom en linie i hans græsplæne og jorden op til garagen som ligger i skel-linien. Må vi ikke godt det, hvis vi bare holder os 20 cm inde på vores egen grund? Det er bare et simpelt Lamelhegn langs med skellet. Og så har han plantet et blommetræ lige midt i skellet fordi han synes det vil dække godt om nogle år. Må man bare gøre det? Han flyttede ind for 6 år siden og vi for 4 år siden og vi har det fint sammen men er nu i tvivl om reglerne her i Københavns kommune og ingen af os ønsker at gøre noget forkert men vil omvendt heller ikke miste hver vores ret eller noget af vores grund og jeg vil egentlig gerne kunne gå rundt i ro og fred om min garage og rense tagrender og den slags. Vh Kim

Rune Strøm Danvold

Hej Kim Tak for din mail. Idet du oplyser over for mig, at de pågældende træer står på din egen matrikel og ikke går ind i skellet, er det alene dig, der kan vælge, hvad der skal ske med disse træer. Med hensyn til dit andet spørgsmål er svaret et andet, idet din nabo gør hævd gældende, hvilket medfører, at I ikke er enige om skellet mellem jeres matrikler. I fald at I ikke kan blive enige om selve skellets beliggenhed grundet naboens indsigelser angående hævd, vil eneste løsning være at indkalde til samt gennemføre en skelforretning (der kan være forsikringsdækning hertil via kontakt herom til en advokat), således at der kan blive taget stilling til denne problemstilling. Ingen af jer er berettiget til at plante noget som helst i skellet uden den anden parts samtykke. Problemet i dette tilfælde vil dog være, at hegnssynet normalt ikke kan tage sig af et enkeltstående træ, medmindre at dette fremstår som en del af et hegn i skellet. Du bør dog være OBS på, at hegnslovgivningen ikke finder anvendelse inden for Københavns Kommune, hvorfor ingen af jer i realiteten vil kunne støtte ret på denne. Mvh Rune

Kim

Tak for hurtigt svar. Et hurtigt spørgsmål, vil det sige at hvis ikke et træ har rod lige i skellet, altså hvis man trak en lige linie ml skel-pælene og roden ikke er i den så må jeg fælde det.? Og måtte jeg gerne sætte mit hegn de der 20 cm fra skellet og ca 180 højt uden at spørge naboen? Vil selvfølgelig blive enig med ham hvis vi kan. Ang hævd så er jeg ikke så nervøs da det vist mere er et tilfælde at det gamle hegn ikke er ført videre. Vores hus var et dødsbo. Og endnu engang tak for hjælpen . Vh Kim

Rune Strøm Danvold

Hej Kim Tak for din mail. Kort fortalt kan jeg kun give dig ret i, at hvis et træ står på din egen matrikel, må du gøre med det, som du lyster. Problematikken kan her alene være i tilfælde af at din nabo gør indsigelser imod skellinjen. I fald at der ikke forefindes servitutter, lokalplan m.v. der anfører andet end at højden i skel må være mellem 1,80-2,00 meter, vil der som udgangspunkt ikke være noget til hinder herfor. Du har dog en pligt til at vedligeholde dit eget hegn på begge sider, hvilket kan blive umådeligt svært, hvis du alene sætter det 20 cm fra skel. Mvh Rune

KM

Hej! Vores nabo har fået lov til at opføre en garage 90 cm. fra skel, og vi har godkendt byggeriet. Efterfølgende spørger naboen min mand om han må udskifte et par hækplanter i den ene ende af hækken (som står i skel), da den er en smule vissen der, med henblik på en mere fyldig hæk. Min mand siger selvfølgelig ja. Om eftermiddagen opdager jeg, at naboen er ved at klippe hækken ned fra ca. 2,20 meter, til ca. 60 cm. højde. Han siger at han har fået lov af min mand, hvilket jeg var uforstående overfor, og ringer derfor til ham. Dog er han ikke til at træffe, og naboen er stadig godt i gang med hækken. Dagen efter snakker min mand med naboen, og han siger at der er sket en misforståelse. Han lover at han ikke vil rende fra sit ansvar, og vi lader ham få ro til at få bygget garagen færdig. Nu er den færdig, og vi har spurgt ind til det hegn, som vi forlangte (og aftalte med ham) skulle sættes op, da hækken først vil komme op i løbet af 3-4 år (det skal lige siges, at vi har frit udsyn ind til hans nabo nu). Nu vil han ikke erstatte hækken med et hegn, og vil ikke samarbejde. Han fastholder at vi har givet ham lov, hvilket bestemt ikke er tilfældet. Derudover har han nu indrømmet, at han har fældet hækken for at få plads til stilladset, hvilket stod tværs over hækken (eller resterne af den), og inde på vores grund. Derfor til mit spørgsmål; hvordan står vi i en sag med hegnssynet, når der er tale om påstand mod påstand? Lige et tillægsspørgsmål: Vi har målene på bygningen tilsendt fra kommunen, og den er ikke bygget 90 cm. fra skel (den er længere væk), og der står at den skulle opføres med tagpap, hvilket heller ikke er sket (der er tagplader på). Har det noget at sige, at han ikke har overholdt tegningerne som vi har godkendt, eller kan vi ikke gøre noget ved det? Mvh. KM

Rune Strøm Danvold

Hej KM Tak for din mail. I tilfælde af at der er påstand mod påstand for Hegnssynet vil det pr. definition komme til at gå udover den, som skal løfte bevisbyrden for et bestemt forhold. I dette tilfælde vil det være naboen, som skal bevise, at han har fået lov til at klippe hækken så langt ned. Dette kan efter det oplyste ikke ske. I fald at der er tale om, at bygningen er længere væk fra jeres skel end på tegningen, får dette i min optik ingen betydning. Det forhold, at der er anvendt tagplader og ikke tagpap kan I selvfølgelig godt anmelde til kommunen, men det er ikke min vurdering, at dette får en betydning. Mvh Rune

Jane

Hej Rune. Jeg har en tvist med min nabo, som har krævet hegnssyn, da et familiemedlem ved en fejl kom til at klippe hækken 20 cm for kort. Ved Hegnsynet blev jeg pålagt at opføre et midlertidigt hegn 1 m inde på min grund, hvilket jeg gjorde. Udgangspunktet var, at hækken stod i skel, men der blev ikke forsøgt at finde skelpælen. Det drejer sig om små rækkehuse haver, og inden det nye hegn skulle synes af Hegnsynet, fandt jeg skelpælen (dækket af naboens bunddække) som klart viste, at hækken var plantet (af naboen for 11 år siden) 10 cm inde på min grund. Hegnsynet udtalte derefter, at det stadig var at betragte som en fælleshæk. Er det korrekt? Kan de vurdere det sådan, eller er det uden tvivl en såkaldt egen hæk? Mvh. Jane

Rune Strøm Danvold

Hej Jane Tak for din mail. Hegnsynet har mulighed for at foretage et skøn over, hvorvidt der er tale om et eget hegn eller et fælles hegn, selvom dette ikke befinder sig direkte i skellet. Dette fremgår af Hegnslovens § 1. Mvh Rune

Tove Dyg

hvor højt må naboens nødde træer være der står ca. 1 til 1,50 meter inde på der side.

Rune Strøm Danvold

Hej Tove Tak for din mail. I fald at din nabos nøddetræer udgør et hegn/har hegnsfunktion, er de underlagt højdekravene i Hegnsloven, d.v.s. højden af skellet tillagt afstanden fra skellet til træerne. I fald at disse ikke udgør hegnsfunktion/et hegn, er der ingen maksimal højde herfor, men disse må dog ikke ødelægge et evt. hegn i skel m.v.. Mvh Rune

B.O.

Hej Hvor i lovgivningen står der, at egnet hegn skal være placeret mindre end 1,75 meter fra skellet? Hvor tæt på skel må et hegn stå? (Hvis ikke det er levende). Mvh B.O.

Rune Strøm Danvold

Hej B.O. Tak for din mail. Egne hegn må i princippet stå så tæt på skel som overhovedet muligt, men, i og med at der er krav om, at egne hegn vedligeholdes af ejeren på begge sider af dette, vil det rent praktisk alene være muligt at opføre egne hegn på egen matrikel således, at man kan vedligeholde dette uden at overskride skellet. Det fremgår i øvrigt ikke af Hegnslovens bestemmelser, at egne hegn skal være placeret mindre end 1,75 meter fra skel. Derimod fremgår det af retspraksis. Mvh Rune

Jane Friis

Jeg bor til leje i et rækkehus, og min nabo er ejer af sit. Jeg fik i sommer hjælp til klipning af hæk, og hækken blev desværre vd en fejl klippet 20 cm for lav. Jeg skrev til boligselskabet og beklagede fejlen, og tilbød at opsætte Pileflethegn op ad hækken for at dække indkig, men naboen krævede hegnssyn. Boligselskabet bad mig om at afvente hegnssynet. Som lejer har jeg ikke høringsret, og ved hegnssynet blev det besluttet, at jeg skulle opføre et midlertidigt flethegn en meter fra skel i hele havens længde. Hegnet skulle jeg efterfølgende nedtage, når hækken var i 180 cm (den var 160 cm) og jeg måtte fremover ikke klippe toppen. Efter opførelsen af det midlertidige hegn, krævede naboen et syn, da de mente, at afstanden til skel ikke var opfyldt. Skelpælen har jeg siden fundet (gemt under naboens beplantning), og den er placeret, så der er 10 cm fra den til hækkens stamme. Placeringen af det midlertidige hegn er derfor korrekt. Men er det så en "egen hæk" eller hvordan? Og hvilke rettigheder har jeg som lejer? Jeg har betalt det midlertidige Pileflethegn 1 m inde på min grund, og arbejdsløn til opførelsen. Kan jeg kræve, at pileflethegnet flyttes tættere på hækken, så min grund ikke formindskes med en meter? Mvh. Jane

Rune Strøm Danvold

Hej Jane Tak for din mail. Det opførte hegn inde på din egen grund vil være at betragte som et eget hegn. Du har som udgangspunkt ikke de store rettigheder som lejer, idet det derimod vil være din udlejer, som har rettighederne til lejemålet og dermed til at bestemme herover. I fald at du måtte ønske et hegnssyn med en fornyet gennemgang af overholdelse af den 1 meter, vil du være nødsaget til at få udlejers accept heraf. I fald at jeg var i din situation ville jeg dog ikke foretage mig yderligere angående de 10 midlertidige cm. Mvh Rune

kirsten

Hej jeg har et sommerhus hvor der er hegn i skel , naboen og jeg har delt udgifterne ---problemet er at naboen har plantet efeu op af hegnet på hans side ---det kravler jo og gror med lynet hastighed ---så min planter på min side af hegnet blir kvalt i efeu og det kravler hen af min flise terrasse --jeg synes det er mega træls og mener at han skal holde det inde ved sig selv og sørge for at klippe det /holde det nede ---men han er ikk enig hilsen kirsten

Rune Strøm Danvold

Hej Kirsten Tak for din mail. I fald at vi befinder os uden for Københavns Kommune bør du klage til det lokale Hegnssyn over, at din nabo ødelægger jeres fælleshegn ved at plante efeu opad dette, således at hegnssynet kan forbyde dette. Mvh Rune

Alexander Nørgaard-Madsen

Hej Rune, Vores nabo og vi er blevet uenig om vores fælles hegn. Hegnet består af store busk i 3 rækker. En i skel, 1 række hos min nabo og 1 række hos os. De 2 rækker på hver side ligger indenfor 1,5 meter til skel. Beplantningen er ca. 17 år. Vi ønsker, at buskene skal vokse til naturlig højde, hvilket er op til 4-5 meter. Mens vores naboer ønsker det hele klippet i 2 meters højde. Vi har haft et hegnssyn, som vi en kendelse sagde, at det fælles hegn skulle tilstræbes 3,5 meter til hver side af en afstand på 1,5 meter. Dagen efter kendelsen (mens vi er op arbejdet) klipper vores naboer rækken i skel ned til ca. 2 meter, mens at den række på deres grund klippes ned nogle steder til 0,5 meter. Kort fortalt gør de følgende: 1) Overholder ikke kendelsen 2) Overholder ikke ankefristen på 4 uger 3) Klipper det fælles hegn så kraftig, at vi ikke længere kan færdes privat i vores egen have. Dertil skal det siges at begge grund af jordbrugsparceller herunder at det fælles hegn ikke ligger lige op og ned af husene. Vil vi gerne have genoprettet skade og søge erstatning. Hvordan ser du vores muligheder og hvordan agere vi. Vi har anmeldt det overfor politiet som hærkværk. På forhånd tak for hjælpen Mange hilsner Alexander

Rune Strøm Danvold

Hej Alexander Tak for din mail. Selvom jeg gerne ville, kan jeg desværre ikke udtale mig angående problemstillingen grundet habilitetsmæssige årsager. Mvh Rune

Alexander

Hej Rune, OK - at du ikke kan forholde dig til den konkrete sag. Det har jeg fuld forståelse for. Men du burde vel kunne udtale dig om det principielle i de 3 punkter. Hvad kan man gøre, hvis ens modpart: 1) Ikke overholder kendelsen og gør noget, som ikke lige kan genoprettes 2) Ikke overholder ankefristen på 4 uger 3) Klipper det fælles hegn så kraftig, at vi ikke længere kan færdes privat i vores egen have. Mange hilsner Alexander

Rune Strøm Danvold

Hej Alexander Idet jeg repræsenterer jeres nabo i sagen, kan jeg desværre ikke udtale mig om sagen, herunder forbyder de habilitetsmæssige regler mig fra tillige at yde generel assistance til dig i denne forbindelse desværre. Mvh Rune

Camilla Irvold

Hej Jeg vil gerne, høre hvad vi skal gøre her. Vi har et levende skel ud til en mark, ejeren af marken (bonden) har klippet med en hegns klipper. Da vi snakkede godt med ham fortalte han selv, at han ved tidligere ejer af huset, havde han bare skåret nogle gamle tjørne ned, som stod i skellet hele vejen hen, og som var de yderste ud til ham. Efter tjørnene står der hylde træer, og der efter mirabel træer. Nu har han klippet med en hegns klipper hele vejen hen, og godt ind til hyldene. Havde vi ikke stoppet ham i at køre tredje gang med hegns klipperen ville hyldene være røget. Så er det jeg vil høre, hvad vi kan gøre, så han ikke "æder" mere og mere af vores grund. Han er ikke til at snakke med, da han er oppe i det røde felt bare han ser os. Vi vil gerne vide hvem vi skal henvende os til, for han er ligeglad med os, og han gør hvad der passer ham, vi mener jo, at vi egentlig må plante nye tjørn, men skellet skal lægges fast hvor det går, så han ikke smadrer de nye træer. Hjælp hjælp hjælp Med venlig hilsen Camilla

Rune Strøm Danvold

Hej Camilla Tak for din mail. I fald at jeres skel ikke er markeret via skelpæle eller skelmarkeringer, alternativt at I ikke måtte kunne blive enige herom, bør I tage fat på en landinspektør mhp. at forhøre jer omkring afholdelse af en skelforretning. Der vil som oftest være dækning hertil via jeres retshjælpsforsikring, så længe at I ikke har en landbrugs-/landboforsikring i det mindste. I vil samtidig kunne få en rådgiver/advokat til at bistå jer i denne forbindelse. Mvh Rune

Kasper

Hej, Jeg står i en temmelig kedelig situation, som jeg håber du kan være behjælpelig med. Min nabo og opførte for 12 år siden et fælleshegn i enighed. Da der er niveauforskel mellem vores grunde, blev en støttemur på små 40 cm i højden bygget. Skellet går lige i midten af den byggede mur, og hækken er sat oven på støttemuren, hvorfor den er x antal cm på min nabos grund. Hækkens side flugter dog med skel. Alle udgifter til støttemur og hæk er delt, og der er i sin tid lavet underskrevet aftale omkring placering osv. Nu 12 år senere ønsker min nabo så, at støttemur og hæk skal nedlægges for at stille ny hæk i midten af skel. Jeg har ingen interesse i dette. Hvordan står jeg ?

Rune Strøm Danvold

Hej Kasper Tak for din mail. Når der er indgået aftale om fælleshæk med dertilhørende støttemur og det hele er betalt via deling af udgifterne, vil din nabo være nødsaget til at opnå dit samtykke, førend at et nyt hegn/hæk kan kræves. I fald at din nabo ikke opnår dette, kan din nabo kun gå til Hegnssynet i fald at din nabo stadigvæk ønsker dette, men medmindre at fælleshækken er misvedligeholdt, vil din nabo i min optik ikke få noget ud af en sådan henvendelse. Mvh Rune

Lars

Hej. Jeg bor tilleje ved Civica og skal opsætte et forhavehegn, og bruger så stolpespyd der går 60 cm ned i jorden og ca.50 cm nede rammer jeg kabler som lukker for tv og internet. Vil høre hvem som skal betale for at få det lavet

Rune Strøm Danvold

Hej Lars Tak for din mail. Da det som sådan ikke er et spørgsmål, der vedrører hegn eller skel, ville jeg normalt ikke besvare dette herinde, men hvis jeg måtte give dig et godt råd, så ville det være at checke servitutterne på den ejendom, hvorpå du bor til leje. Det fremgår nemlig oftest af disse servitutter, hvis der ligger kabler m.v. i jorden, som man gerne skulle have viden om. Mvh Rune

Frank Christensen

Hej, lige et hurtigt spørgsmål. Såfremt en nabo man deler fælleshæk med ikke følger og respekter hegnssynets kendelse (der siger at fælleshækken skal have en højde på 1,80 m) men forsætter med at klippe fælleshækken lavere (til 1,0 m) end påbudt. Har hegnssynet nogen sanktionsmuligheder?

Rune Strøm Danvold

Hej Frank Tak for din mail. I fald at din nabo ikke overholder en kendelse fra hegnssynet, vil det ligeledes være hegnssynet, som du bør indgive klage til herover. Du bør for en god ordens skyld tage billeder af hækken efter at din nabo og gerne mens din nabo klipper denne ned samt sende dette med som dokumentation til hegnssynet. Mvh Rune

Frank Christensen

Tak for svaret. Jo der er masser af billede dokumentation og hegnssynet er skam konsulteret igen. Mit spørgsmål gik mere på om hegnssynet har andre sanktionsmuligheder end blot at afsige ny kendelse (magen til) og ellers tilsende vedkommende en ny opkrævning på hegnssynsgebyret på 1806 kr. ? Et tænkt senarie: En stædig nabo "der gør som det passer ham" og grundlæggende er total ligeglad med kendelser og opkrævninger, i så fald kan et sådan cirkus jo fortsætte i årevis, hvilket er uholdbart i længden - og det bliver fælleshækken i hvert fald ikke højere af. Ps. Tænker om fx. kommunen har mandat til at støtte op omkring en hegnssynskendelse og idømme den forsømmelige nabo dagbøder e.lign.? Venlig hilsen Frank

Rune Strøm Danvold

Hej Frank Tak for din mail. Kommunen har efter min overbevisning ikke mulighed for at uddele dagbøder, men hegnssynet har til gengæld muligheder for at håndhæve kendelsen, således at naboen ikke blot kan gøre, som naboen føler, at det passer ham. Mvh Rune

Frank Christensen

Super, og endnu engang mange tak for svar :-) NB. Håber dog at naboen er inden for pædagogisk rækkevidde og det ikke kommer så vidt. Venligst Frank.

Thomas Ewertsen

Kære Rune I hegnsloven §8 fremgår det, at en nabo til hver en tid kan kræve etablering af fælles hegn og deling af omkostninger. I stk b fremgår det at hvis den ene part ikke har interesse i et fælles hegn, kan man afslå. Hvordan skal det forstås? Jeg har et sommerhus, hvor der gennem de 60 år sommerhuset har eksisteret, aldrig har været hegn mellem grundene. Nu ønsker den ene nabo, at der skal være et hegn, og lægger op til at det skal være et fælles hegn. Det har jeg da ikke lyst til, så hvilket krav har min nabo på mig iht. Hegnsloven? Næste spørgsmål er, om vores nabo er berettiget til at sætte hegnet op i skel, da der er en tinglyst fælles privat vej langs skellet til vores grund. Det er et hjulspor, der ender blindt. DONG har placeret en skab installation i den blinde ende af vejen, godt tre meter fra skellinien, som vejen også er angivet på matrikelkortet. Når en to år gammel opmåling, hvor vejen er afmærket som fælles privat vej, kan man så antage at dette er gældende og at den dermed ikke kan inddrages som privat grund? Kommunen antyder, at vores nabo ikke betaler ejendomsskat af det stykke jord der er fælles privat vej. Venlig hilsen Thomas

Rune Strøm Danvold

Hej Thomas Tak for din mail. Hegnslovens § 8 er udtryk for, at det er nødvendigt at lade det være op til hegnssynet at foretage et konkret skøn i de situationer, hvor det alene vil være den ene nabo, som har interesse i eller som får glæde af et fælleshegn. Den pågældende situation med sommerhusene, som du beskriver, vil kunne være en af de forhold, som falder inder under dette skøn, således at hegnssynet kan pålægge din nabo de fulde omkostninger hertil. Men du kan i min optik ikke undgå opsætning af fælleshegn/-hæk. Det er stort set umuligt for mig at besvare dit sidste spørgsmål, da det afhænger af de konkrete omstændigheder, men grundlæggende vil der altid være mulighed for at opsætte fælleshegn/-hæk uanset at dette vil ske ud til en privat fælles vej. Mvh Rune

Thomas Ewertsen

Kære Rune Du er godt nok hurtig!! ;o) Tak for det. Mht. privat fælles vej, ligger den på naboens matrikel. Så spørgsmålet er, om man uden videre kan indhegne en privat fælles vej på sin matrikel? Denne vej er på matrikelkortet defineret i en bredde på 3,77 langs skel mellem vores matrikler. Så jeg tænker at et eget hegn skal holdes langs linien 3,77m fra skel? Mh Thomas

Rune Strøm Danvold

Hej Thomas Tak for din mail. Selvom jeg godt kan forstå din logik på dette punkt er dette ikke korrekt iht. lovgivningen. Et eget hegn vil alene befinde sig på naboens/din matrikel og alene befinde sig inden for 1,75 meter fra skel. Alle andre hegn længere væk end dette vil være at betegne som værende indre hegn, som ikke er omfattet af hegnslovgivningen. Det forhold, at den private vej er angivet til at skulle være 3,77 meter vil ikke begrænse indholdet af hegnslovgivningen. Mvh Rune

lisbeth

Hej. Vi har haft hegnssyn, fordi vi ønsker, at vores nabo beskærer eget hegn ned, samt vedligeholder det. Vi har tre rækker i skel. Altså fælles hegn i midten og eget hegn på hver side hele vejen ned(90 m). Hegnssynet siger at de kun vil tage stilling til fælles hegnet. Kan det virkelig passe når der i hegnloven står, at eget hegn placeret indenfor 1,75 m fra skel/fælles hegn ikke må genere naboen.? Naboens eget hegn består af træer og buske. Han ønsker de skal vokse i naturlig højde. Hans skel er omkring 6-8 meter højt nu.

Rune Strøm Danvold

Hej Lisbeth Tak for din mail. Jeg mindes at erindre, at jeg har haft svaret på din forespørgsel via din direkte henvendelse herom, hvorfor jeg tillader mig ikke at besvare denne herinde. Mvh Rune

Jørn Rytter

Jeg vil sætte et galviseret panel hegn op langs en stikvej der går op til 2 grunde bag ved, i sommerhus område, i en højde, gennemsnit 65 cm for at holde min hund inde på grunden, vejens bredde er 6 mtr vil trække det 10 cm ind på min grund, er det fint nok eller skal det længer ind på grunden, hegnes længde er ca 25 mtr for at undgå problemer med naboerne, anden nabo har fortalt at hegnet skal falde ind i naturen men kan ikke finde det nogen steder Venligst og på forhånd tak Jørn Rytter

Rune Strøm Danvold

Hej Jørn Tak for din mail. I fald at du vælger at sætte et så lille hegn op på din egen side af skellet og inde på din egen matrikel, vil du ikke støde ind i problemer herom, medmindre der fremgår særlige krav hertil via enten lokalplan, byplanvedtægt og/eller servitutter på din matrikel. Mvh Rune

Malene Larsen

Vi har sammen med vores nabo et fælleshegn. Vi kan desværre ikke kommunikere med naboen. Vi ønsker at male hegnet en anden farve. Hegnet har midterstolper, som kan ses fra begge sider af hegnet. Kan vi male noget af stolpen eller skal den forblive i den gamle farve? Hvis vi ikke maler den, kan vi se den gamle farve mellem brædderne i hegnet.

Rune Strøm Danvold

Hej Malene Tak for din mail. I fald at I ikke opnår naboens godkendelse af maling på begge sider, vil I alene være berettigede til at male på jeres egen side. I fald at der er tale om maling, der vil være nødvendig med henblik på tilstrækkelig vedligeholdelse af hegnet, kan man få hegnssynet til at give jer medhold heri, men dog kun i fald at naboen har misvedligeholdt hegnet. Mvh Rune

Marianne Glinnum-Hopkins

Hej Rune. Sidste år havde vi hegnsyn da vores nabo havde begæret dette da vi på grund af deres børns trampolin havde sat et ekstra stykke hegn op på fælleshegnet, hvilket vi godt vidste ikke var iorden. Men vi bor i rækkehus og hendes børn kan kigge lige gennem vores hus når de står i tranpolinen da den står lige op ad hækken. Vi har 5 fag med plankeværk og resten er hæk. Vi blev pålagt at tage det ned og betale. Hun ville gerne have at det første fag af plankeværket blev forhøjet, men det skulle være som det nuværende hvilket vi så skulle betale halvdelen af. Dette sagde jeg at vi ikke ville, og kendelsen blev at vi bibeholdte den nuværende på 210 cm. Nu har hun så opsat en slags støbenet med huller 10x10 cm. Som jeg går ud fra at hun vil have sin caprifolie til at klatre op af. Jeg har skrevet til hende at hun skal tage det ned da det vil være et levende hegn på plankeværket og at det nu er 2,6 meter. Hun siger det er flytbart så hun vil ikke tage det ned. Skal vi kontakte hegnsynet igen? Vi føler os lidt til grin da det var hende der bad om hegnsyn som vi betalte og så sætter hun bare noget op uden at spørge om det er iorden. Med venlig hilsen Marianne Glinnum-Hopkins

Rune Strøm Danvold

Hej Marianne Tak for din mail. Jeg kender ikke indholdet af kendelsen, men ud fra min erfaring med ordlyden af de pågældende kendelser fra hegnssynene, vil din nabo ikke kunne anvende kendelsen som begrundelse for opsættelse af støbenettet. Det vil derfor være de sædvanlige bestemmelser i hegnsloven, der vil finde anvendelse. Ud fra det af dig oplyste, vil det være uberettiget, når naboen opsætter dette støbenet i forlængelse af fælleshegnet mellem jeres matrikler, hvorfor du vil være nødsaget til at gå til hegnssynet i tilfælde af at du måtte ønske dette nedtaget - i fald at en mindelig løsning herom vil være udelukket. Mvh Rune

Marianne Glinnum-Hopkins

Hej Rune Mange tak fordi du gav dig tid til at svare🤗

Rune Strøm Danvold

Hej Tanja Tak for din mail. Jeg er netop tilbagevendt fra 3 ugers ferie, hvorfor jeg først har haft lejlighed for at vende tilbage over for dig d.d. Den bedste løsning i din situation vil være at kontakte hegnssynet med påstand om, dels at din nabo ikke vedligeholder sin del af hækken korrekt samt dels at din nabo skal sørge for at retablere misligholdelsen af hækken. Det vil alene være hegnssynet, som vil være kompetent til at behandle en sådan sag. Mvh Rune

Steen Borup

Hej Rune, Jeg bor i et hus i landzone med bønder og deres marker som naboer. Er der nogle særlige forhold vedr. vedligeholdelse af levende fælleshegn i skel? Jeg er af den opfattelse, at min nabo og jeg skal holde hegnet, dvs. klippe det i siden og i toppen, og rense det for ukrudt. Og at han klipper på ydersiden og bortskaffer alt afklip, og jeg ditto på indersiden. Og at vi er fælles om at klippe i højden, hvordan man så end fordeler det. Er det forkert? Min nabo mener det er mig, der har forpligtelsen til at klippe både begge sider og i højden (men han har hele tiden udlæg i sin mark, og vil ikke ha' at jeg går på hans mark. Hvad er reglerne? Hvis man bestiller et hegnsyn, hvad vil de mon afgøre. Og skal man have advokatbistand i forbindelse med et hegnsyn? Vh, Steen

Rune Strøm Danvold

Hej Steen Tak for din mail. Jeg er netop tilbagevendt fra 3 ugers ferie, hvorfor jeg først har haft lejlighed for at vende tilbage over for dig d.d. Uagtet hvorvidt man befinder sig i byzone eller i landzone vil det være de bestemmelser, som du korrekt gengiver, fra hegnslovgivningen, der vil finde anvendelse herpå. Hegnssynet vil derfor højest sandsynligt komme frem til, at du har vedligeholdelsespligten på din side af skel, mens at naboen har denne på sin side af skel, mens at man hver især skal tage sig af sin halvdel af højden af hækken. Mvh Rune

lotte Høilund

Hej ! Jeg har en nabo ,som påstår at det træ som står i hækken der er ca 30 m højt, tilhører ham, igår da jeg var ude og slå græs, falder der en gren på ca 2 m ned lige ved siden af mig, jeg var ca 1/2 m fra at få den direkte i hovedet, hvad kan jeg gøre ved sagen , har prøvet at få talt med ham da, det er sådan at, vinden kommer gerne sydv eller vest og smider grene af i min have, han bliver meget gal når jeg konfrontere ham med det , og jeg føler mig utryg, ved at der kommer mange grene faldne ned. med vh lotte Høilund

Rune Strøm Danvold

Hej Lotte Tak for din mail. Jeg er netop tilbagevendt fra 3 ugers ferie, hvorfor jeg først har haft lejlighed for at vende tilbage over for dig d.d. Den bedste løsning vil være at rette henvendelse til hegnssynet med påstand om, at træet i hækken skal fældes, alternativt at dette skal beskæres til en forsvarlig højde. Hvis du er heldig vil hegnssynet behandle og gennemføre sagen, men dette er kun i fald at hegnssynet vurderer, at træet er en del af hækken samt at dette samlet udgør en hegnsfunktion med hækken. Mvh Rune

Tanja

Hej Jeg har købt mit hus for to år siden, naboen har lejet sit hus. Jeg er lige kommet hjem fra ferie, og ser nu at naboen har ødelagt min hæk fuldstændig . Hun har et hegn på sin grund (180) og så er der en hæk mellem grundene - for at skjule hendes grimme hegn -har jeg lad hækken vokse op i 180. Mens jeg har været væk, har naboen ødelagt den helt, ved og klippe den ned i 137 et sted, et andet 165 et tredje sted 148 - andre steder er den 180 Og sådan fortsætter det :( Har prøvet at kontakte hende, men hun åbner ikke døren Håber virkelig i kan hjælpe med -hvad jeg kan gøre- er meget frustrere over at min indkørsel ser frygtelig ud :( Hun har jo gjort noget der ikke er lovligt, vil jeg mene På forhånd tak

Rune Strøm Danvold

Hej Tanja Tak for din mail. Jeg er netop tilbagevendt fra 3 ugers ferie, hvorfor jeg først har haft lejlighed for at vende tilbage over for dig d.d. Den bedste løsning i din situation vil være at kontakte hegnssynet med påstand om, dels at din nabo ikke vedligeholder sin del af hækken korrekt samt dels at din nabo skal sørge for at retablere misligholdelsen af hækken. Det vil alene være hegnssynet, som vil være kompetent til at behandle en sådan sag. Mvh Rune

Søren Reib

Hej, Min nabo og jeg har intet fælles hegn. Naboen har på dele af sin grund og ca. 50cm fra skel en lærkehæk, som ikke generer. Vi har et "hundehegn" ca. 5cm fra skel - trådhegn 60cm højt. De senere år har naboen aflagt haveaffald op mod hundehegnet, men på trods af adskillelige henvendelser fortsætter dette. "hundehegnet" er efterhånden presset op til 30cm ind på min grund og bryder på et eller andet tidspunkt sammen. For at undgå dette ønsker jeg at fjerne "hundehegnet", fjerne det haveaffald som overskrider skellet og siden genetablere hundehegnet. Rækker det at meddele min beslutning med 1 måneds varsling (skal kommunen have kopi af skrivelsen?) og anmode naboen om at fjerne det oplagte haveaffald eller skal jeg selv stå for bortskaffelse af dette? Med venlig hilsen Søren Reib

Rune Strøm Danvold

Hej Søren Tak for din mail. Jeg er netop tilbagevendt fra 3 ugers ferie, hvorfor jeg først har haft lejlighed for at vende tilbage over for dig d.d. Det er en meget spøjs situation, som du er havnet i med din nabo, men det er desuagtet alligevel min opfattelse, at du bør sende din nabo et påbud om at få affaldet fjernet inden for en frist på 14 dage, hvorefter du vil tage kontakt til hegnssynet med påstand om at dette vil blive fjernet for naboens regning med behørig retablering af dit eget trådhegn/hundehegn. Mvh Rune

Torry pedersen

vi bor på landet med grund op til en minkfarm, farmen er blev pålagt i 2010-2011 at de skulle plante 3 træer. man plantede det, poppeltræer, men den ene række i skel, for at få dem til at fjerne det måtte vi indkalde hegnssynet. Sagen i en nøddeskal er at vi har en 4 m bred vej fra vores hus ned på vores eng, den vej bruger vores heste til at trave frem og tilbage på. Det omtalte hegn er langs denne vej og den første række står i dag ca. 0,7 m fra skel, da det er poppler ved vi at de bliver meget høje og har samtidig ikke den effekt som loven kræver, hindre indsigt in til farmen. de træer som er plantet her er en del gået ud, man har så klippet grene af de eksisterende træer som så er stukket i jorden, med formodning om at de kommer, det er sket over årene så der står ikke 3 rækker træer nogen steder, nogen steder overhovedet intet ud over brænd ælder. Vi kæmper med naboen og Hedensted kommunen, de godkender alt hvad minkfarmen i store træk gør. Mine spørgsmål er: Hvad skal afstanden være fra skel til disse træer. Hvad må højden være. Skal vi virkelig finde os i at de træer/pinde der går ud bare udskiftes med nye pinde. Hvad kan man gøre i dette tilfælde. Bare til eksempel har en genbo på den anden side af minkfarmen plantet blandet beplantning det blev tæt på 2,5 år. Med Venlig Hilsen Torry Pedersen

Rune Strøm Danvold

Hej Torry Tak for din mail. Jeg er netop tilbagevendt fra 3 ugers ferie, hvorfor jeg først har haft lejlighed for at vende tilbage over for dig d.d. Efter at have læst jeres problemstilling og jeres forespørgsler er jeg nødsaget til at anmode jer om at følge de afgørelser, som der udkommer fra hegnssynet i jeres kommune, idet det overvejende er det lokale hegnssyn, som træffer afgørelse vedrørende sådanne tvister. I fald at hegnssynet ikke har anført en bestemt afstand for de træer, som naboen åbenbart er blevet pligtig at opsætte, kan jeg ikke udtale mig om andet end, at alle træer inden for 1,75 meter vil være omfattet af hegnslovgivningen, såfremt de udgør en hegnsfunktion vel at mærke. Træer med en større afstand til skel vil således ikke være omfattet heraf. I fald at der ikke er taget stilling hertil via en af hegnssynets kendelse, via lokalplan, via servitutter eller lignende, må højden som udgangspunkt ikke være mere end det foreskrevne i hegnslovgivningens bestemmelser. I har i min optik ikke anden mulighed end at henvende jer til hegnssynet med en påstand om, at naboen ikke overholder sin vedligeholdelsespligt over for de træer, som naboen er blevet pligtig at plante og dermed ligeledes vedligeholde. Mvh Rune

Rasmus

Hej Rune Jeg har købt et hus hvor tidligere ejer har tilkøbt noget jord fra naboens mark og dette stykke jord er tinglyst som landzone. Så jeg bor i byzone med halvdelen af min grund som landzone. Vores ene nabo har set sig sur på stort set alle os andre rundt om ham fordi vi har høns (og hane). Vores kommune har specifikt ingen regler for fjerkræhold hvilket også anføres på kommunens hjemmeside. Jeg har tænkt mig at sætte et plankeværk op mod denne nabo som bor ud mod landzonestykket, både for at skærme for lyden fra mig og for ikke at skulle se mere til dem. Der er i forvejen hæk på 1 meter i skellet. Gælder der særlige regler omkring hegnsloven når eget hegn sættes i landzone? og gælder der særlige regler for fjerkræhold i landzone modsat mine naboers i byzone? Mvh Rasmus

Rune Strøm Danvold

Hej Rasmus Tak for din mail. Jeg er netop tilbagevendt fra 3 ugers ferie, hvorfor jeg først har haft lejlighed for at vende tilbage over for dig d.d. I tilfælde af at du ikke har i sinde at opsætte et læhegn iht. læhegnslovgivningen kan du gå ud fra, at de samme regler i hegnslovgivningen vil være gældende for din opsætning af eget hegn i landzone. Reglerne omkring fjerkræhold kender jeg desværre ikke, da dette ikke omhandler forhold angående skel og/eller hegn, hvorfor du er nødsaget til at rette henvendelse til kommunen herom. Mvh Rune

Pernille Munk

Hej Rund, Vores grund grænser op til en kommunal grund (plejehjem) Grundene har tidligere kun være adskilt af vores store træer i bunden af vores grund (skovagtigt område) Pludselig fælder kommunen en række af vores træer og opsætter et 2,5 m højt metal trådhegn, i skel, uden varsling eller orientering overhovedet. Er det lovligt ? de har anerkendt at de fejlagtigt har fældet en række af vores træer, men må de opsætte og dermed "spærre os inde" uden varsling eller orientering ? Mvh

Rune Strøm Danvold

Hej Pernille Tak for din mail. Jeg er netop tilbagevendt fra 3 ugers ferie, hvorfor jeg først har haft lejlighed for at vende tilbage over for dig d.d. Der forefindes en del retspraksis på området, som grundlæggende giver jer medhold i en erstatningssag over for kommunen, når kommunen fejlagtigt fælder en eller flere af jeres træer. Værdien af selve de fældede træer eller det tab af ejendomsværdi, som fældningen medfører, kan I kræve erstattet af kommunen. Kommunens opsætning af hegn i skel kan ligeledes heller ikke ske uden enighed med jer, når dette sker i skellet. I fald at kommunen ikke har sikret denne enighed bør I kontakte hegnssynet herom således, at kommunens opsætning kan blive vurderet af denne. Mvh Rune

Pernille

Hej Rune, Tak for dit svar. Du bekræfter sådan set mine egne antagelser. Vores udfordring er at kommunen og det almennyttige selskab, som er medejer af grunden ved siden af os, ikke er villige til at tale med os. De vil ikke erstatte vores træer, da de var selvsåede. De vil heller ikke tale om det voldsomme stålhegn de har opstillet i skellet, i et "skovområde" og som derfor tager sig meget lidt pænt ud. Så hvad gør vi som grundejere ud over at kontakte Hegnsyn ? Er det her vi bør bruge en advokat til at overtage den kommunikation, som pt ingen resultater har bragt ? Vi er i tvivl om hvordan vi kan komme videre. Mvh Pernille

Rune Strøm Danvold

Hej Pernille Tak for din mail. Det er i princippet ikke nødvendigt at foretage jer mere end at kontakte hegnssynet mhp. kommunens ensidige opsætning af hegn i skel. I kan dog vælge at få tilknyttet en rådgiver, som vil kunne hjælpe jer hermed, idet dette som oftest vil være dækket under jeres retshjælpsforsikring. Fsva. problematikken med kommunens uberettigede fældning af træer på jeres matrikel vil dette ikke kunne behandles af hegnssynet, idet dette som udgangspunkt henhører under de alm. domstole i form af anlæggelse af en erstatningssag. Mvh Rune

Claes Lydholm

Hej Rune Mit spørgsmål drejer sig om en fælles indkørsel til vores huse Min nabo har besluttet at indsnæver indkørslen med ca. ½ meter (for at udvide deres have) Findes der regler for hvor bred en indkørsel skal være ? og hvordan udmåles denne bredde ? mvh

Rune Strøm Danvold

Hej Claes Tak for din mail. Jeg er netop tilbagevendt fra 3 ugers ferie, hvorfor jeg først har haft lejlighed for at vende tilbage over for dig d.d. Der findes ingen generelle regler for, hvor bred en fælles indkørsel skal være, men jeg ville da bestemt gå ud fra, at der i forbindelse med udstykningen i tidernes morgen er blevet tinglyst en servitut på jeres respektive ejendomme der anfører, hvor bred indførslen skal være, alternativt at den som min. skal være en eller anden bestemt størrelse i bredden. Mvh Rune

søren

jeg har et sommerhuse hvor min nabo har sat sin hæk inde på min grunde kan jeg bed ham om og flytte hæk og hvor lang ind på hans grunde skal hæk stå

Rune Strøm Danvold

Hej Søren Tak for din mail. I fald at din nabo har opsat en hæk på din grund vil du kunne bede din nabo om at flytte denne, ja. I fald at der er tvist omkring skellets beliggenhed skal der afholdes en skelforretning herom. Din nabo må i princippet anlægge hæk på hvilken som helst del af dennes matrikel. I fald at hækken er beliggende mindre end 1,75 meter fra skel, er din nabo pligtig at overholde Hegnslovgivningens bestemmelser herom. Mvh Rune

René Jensen

Min nabo ønsker at opsætte et dyrehegn mellem vores grunde. Naboen vil, mod vores vilje, opsætte et dyrehegn med en højde på 1,2 m, og placere hegnet på en 80 cm. høj jordvold, der adskiller vores grunde. Det betyder, at hegnet vil have en højde på ca. 2 m. når vi står på vores grund. Vi ønsker, at naboen opsætter sit hegn neden for jordvolden, på egen side. Spørgsmål: kan vi forhindre naboen i at opsætte sit "eget hegn" i skel / på den 80 cm. høje jordvold, men kræve, at hegnet bliver opsat neden for jordvolden. Mvh. René Jensen

Rune Strøm Danvold

Hej René Tak for din mail. Når der er tale om, at naboen gerne vil opsætte hegn i skel mod jeres accept, kan naboen ikke blot foretage dette alligevel. I fald at naboen blot gør dette kan I gå til Hegnssynet og få dem ud mhp. at besigtige forholdene, hvorefter de vil træffe en afgørelse heraf. I vil ligeledes selv kunne gå til Hegnssynet i fald at I måtte ønske Hegnssynets afgørelse på, hvad I kan få sat op i skel. I kan dog ikke få Hegnssynet til at træffe afgørelse om, at naboens hegn skal opsættes et bestemt sted på naboens egen grund. Mvh Rune

Ditte

Hej. Jeg skriver fordi jeg har lidt svært ved at finde frem til et svar vedr vedligeholdes af carport tæt på skel. Vores nabo har en carport der ligger tæt på skel, dvs udhænget på carporten er lige i skel. Hun vil gerne ind og male den side af hendes carport der er ind mod os, hvilket er okay. Men selve spørgsmålet er, hvor meget plads har hun krav på at skal have for at vedligeholde sin carport? Vi har et hegn på noget af grunden, vi meget gerne vil have ført hele vejen på forbi hendes carport. Der vil ca være 60 cm fra vores hegn, som står inde på vores grund, og hen til hendes carport. Mvh Ditte

Rune Strøm Danvold

Hej Ditte Tak for din mail. Grundlæggende er det således, at naboen alene har fået lov til at opsætte sin carport så tæt på skellet, sandsynligvis via en anmeldelse herom til den pågældende kommune. I fald at dette er tilfældet kunne det tænkes, at kommunen allerede havde taget stilling til spørgsmålet i den pågældende tilladelse. Såfremt ovennævnte ikke er tilfældet vil der ikke være noget galt i det for jeres vedkommende, såfremt I efterlader 60 cm på jeres grund for at naboen kan få lov til at vedligeholde sin carport. Hvis man virkelig er nede i detaljerne kunne man faktisk argumentere for, at I ikke engang ville være påkrævet at efterlade adgang hertil fra jeres egen grund. Mvh Rune

Kim Madsen

Jeg bor i Hvidovre og har i 13 år boet dejligt fredeligt, opad en ruin af et ubeboet hus fordi et fejlslaget udgravning til kælder fik husets gavl til at styrte sammen. Deres have groede som nu en ubehandlet natur gør til en jungle hvorved hækken kollapsede og døde. Vi brugte megen tid på at holde deres træer, buske, ukrudt fra vores have Vores grunde har en offentlig sti i bunden af grunden hvor jeg har sat et plankeværk op Naboen er nu gået i gang og skal til at bygge dvs de har ryddet alt til rent jord og det er jo godt nok, der er bare det at det står totalt åbent ind til mig nu og fra stien kan man gå direkte ind i mit skur og tage det man ønsker Har naboen ikke nogen forpligtelser for at sikre det på en måde ?

Rune Strøm Danvold

Hej Kim Tak for din mail. I fald at det fremgår af enten lokalplaner og/eller servitutter vil din nabo have en pligt til at indhegne grunden og/eller ud til offentlig sti, men ellers vil dette ikke være tilfældet. Naboen bestemmer som hovedregel selv, hvorvidt der skal hegnes på naboens egen grund, medmindre at der måtte være tale om opførelse af hegn i skel. I så fald gælder hovedreglen om, at dette alene skal ske efter enighed med dig herom samt at I begge skal deles om udgifterne hertil. Mvh Rune

Henning Bay

Vi har igennem 40 år haft en privatejet naturgrund (landzone) som nabo og har frit kunnet færdes på denne bl. a. som genvej til offentlige rekreative arealer. Der er nu kommet nye ejere til grunden. Grunden vil formentlig blive hegnet ind, så det ikke længere vil være muligt at krydse denne. Har vi nogle hævdvundne rettigheder i denne forbindelse? Mvh Henning Bay

Rune Strøm Danvold

Hej Henning Tak for din mail. I fald at I kan dokumentere (vidner, udsagn, anden dokumentation m.v.), at I f.eks. har anvendt en bestemt del af grunden som en færdselsadgang til offentlige stier/arealer bagved denne grund, kan jeg da bestemt ikke afvise, at I måtte have vundet hævd hertil. Jeres problem kan derimod hænge sammen med indholdet af Tinglysningslovens § 26, hvoraf det med en lidt mere danske oversættelse fremgår, at den nye ejer af det tomme grundstykke har en frist på 2 år (fra tinglysning af skødet) til at fortrænge jeres utinglyste hævd ved f.eks. blot at oplyse jer om, at denne færdselsret ikke længere kan udnyttes, opsættelse af hegn som forhindrer denne udnyttelse m.v.. I fald at den nye ejer af grunden har været i god tro omkring jeres færdselsret på tidspunktet for tinglysningen af skøde på grunden, har denne nye ejer således 2 år herefter til at fortrænge jeres hævdvundne ret. Mvh Rune

Jeanette Viese

Hej igen Glemte lige at høre, om det er lovligt at klippe hele toppen af fælleshækken ned til 180 cm, uden hver gang at spørge naboen? Mvh J. Viese

Jeanette Viese

Hej Efter desværre at være havnet i en nabo strid vedr. højden på et fælleshegn, vil jeg spørge om vi mon kan kan have tolket Hegnsloven forkert. Vi er flyttet ind i et nyt hus, hvor vi har ca. 12 meter fælles syren beplantning mod en bagbo. Vi troede fejlagtigt, at der ville blive plantet en bøgehæk istedet, da beplantningen langt fra er tæt og meget bar de nederste 1-1,3 mtr. og at der på en tegning var vist bøgehæk. Et sted i Lokalplanen står der endvidere, at bl.a. syren ikke er egnet som afskærmning mellem private haver. Udover at være bare forneden, er syrenerne også meget høje og tager derfor en del af vores sol. Efter forgæves at have tilbudt bagboen at etablere en ny færdighæk i 180 cm højde, både omkostnings- og afbejdsfrit, blev aftalen, at vi kunne beskære syren beplantningen til 180 cm i hele toppens bredde. Desværre kunne vi ikke nå helt ind over bredden, da denne er meget bred. Min mand henvendte sig derfor høfligt til bagboen, for at spørge om det mon var muligt, at tage resten inde fra deres have. Svaret var et rungende og uhøfligt nej. Vi havde tilsyneladende ødelagt deres pæne have og nu måtte højden ifølge dem være 350 cm. Så har vi tolket loven forkert, når vi mener at højden må være 180-200 cm høj? Dernæst vil vi høre, om der tages hensyn til hvilken beplantning der bruges som hegn, når der i loven står, at beskæring kun skal foretages en gang årligt. Vi spørger, da det vi har klippet af højden allerede efter 5 uger er vokset ca. 30 cm. Mvh J. Viese

Rune Strøm Danvold

Hej Jeanette Tak for din mail. I fald at hegnssynet vil betragte beplantningen som et hegn i hegnslovens forstand vil det sædvanlige krav for højden være et sted imellem 1,80-2,00 meter. Der kan dog være truffet andre regler herom i enten en servitut, lokalplaner m.v.. Hegnslovgivningen tager ikke hensyn til den anvendte beplantning, men opstiller alene en maksimal regel om, at der skal ske beskæring én gang årligt. I fald at der er behov for yderligere beskæring vil dette skulle ske. Det kan dog utvivlsomt være en fordel for jer at få hegnssynet ud på besigtigelse således, at hegnssynet kan tage stilling til beplantningen, stilling til en evt. ny beplantning i skel samt stilling til behovet for beskæring heraf på begge sider af skel. Det vil i øvrigt alene være lovligt, uden samtykke fra din nabo, at klippe din halvdel af toppen ned til 180 cm, selvom der er tale om en fælleshæk. Mvh Rune

Jeanette Viese

Kære Rune Tusind tak for svaret, der afføder lidt tillægsspørgsmål :-), som jeg håber du vil besvare. Det glæder os, at du umiddelbart mener at fælleshegnet må være 180-200 cm højt. Vi har ikke kunnet finde andet i Lokalplanen end, at syrenbeplantning ikke er egnet som adskillelse mellem private haver, og at der fremadrettet kun må etableres bøgehæk. Er tommelfingerreglen, at der mellem private parceller må være et fælles hegn på 180-200 cm eller kan bagboen ha' ret i, at det må være 350 cm (også selvom de før har udtalt at ifølge Hegnsloven må den være 180 cm)? Mht. antal beskæringer årligt, svarer du bl.a. " I fald at der er brug for yderligere beskæring vil dette skulle ske" Kan vi tolke det sådan, at bagboen har pligt til at beskære fælleshegnet flere gange årligt, da syrenerne gror hurtigt, og hvad gør man hvis de ikke overholder denne pligt? Mange hilsner J. Viese

Rune Strøm Danvold

Hej Jeanette Tak for dit tillægsspørgsmål. Hovedreglen er, at der må være et fælleshegn på mellem 180-200 cm i højden mellem private parceller, jf. Hegnlovgivningen. Man har som parcelhusejer pligt til at beskære sin del af et fælleshegn/fælleshæk, når dette er nødvendigt. Hvad der er nødvendigt vil - i modsætning til manglende aftale herom - blive bestemt af Hegnssynet, hvortil I bør klage. Mvh Rune

Torben Frandsen

Hej Rune, Vort sommerhus ligger på en grund som er pålagt en servitut på at hegn må ikke være mere end 70 cm og at grundejerforeningen har påtaleret. Sammen med naboen har vi fjernet rækken af træer (gamle, i dårlig stand) i skellet og har opsat et raftehegn i skellet på ca. 180 cm. I området som er omfattet af samme servitut er der mange tilsvarende hegn som er etableret i løbet af årene. Grundejerforeningen har nu påtalt vores hegn med krav om at det skal overholde servitutten og har gjort det klart at de er klar til at tage retslige tiltag hvis vi ikke retter ind. Jeg håber du kan hjælpe med svar eller vejledning til nogle spørgsmål: - Kan grundejerforeningen åbenlyst ignorere tidligere tiders hegn? - Hvornår er et hegn et hegn - hvor langt skal det være, hvor stor en del af skellet skal det omfatte? - Servitutten er fra 1940. I en evt. retssag vil man kunne diskutere dens relevans 77 år senere hvor området jo er etableret med træer osv.? På forhånd tak.

Rune Strøm Danvold

Hej Torben Tak for din mail. Desuagtet at der forefindes en servitut, som du naturligvis ligeledes er bekendt med, hvoraf det fremgår, at hegn max. må være 70 cm i højden, henhører stadigvæk under de sædvanlige regler omkring hævd. Det der kan blive et springende punkt for jer i en sådan sag omkring hævd (denne kan enten føres som en retssag eller via en skelforretning) vil være, at selvom at I reelt set kan vinde/vinder hævd, skal en sådan hævd tinglyses for jeres vedkommende efterfølgende og hertil kræves det, at I har været i god tro. I og med at I har kendskab til max. højden kan dette give anledning til et problem, men når dette er sagt, har jeg da bestemt set lignende sager vundet til jeres fordel. Uagtet at servitutten er fra 1940 vil den være lige så gældende den dag i dag, medmindre at denne er blevet aflyst. Hvorvidt jeres hegn kan betragtes som værende et hegn kan alene afgøres efter en konkret vurdering efter hegnslovgivningen, men dette må nok formodes, når dette befinder sig i skel og er opsat af jer begge i forening. Mvh Rune

Torben Frandsen

Hej Rune Tak for dit svar og for at stille dig til rådighed for alle disse spørgsmål. Jeg har et par opfølgningsspørgsmål: - Skellinien bestod før raftehegnet at en række nåletræer i hele skellinien og kan efter vores klare opfattelse betegnes som et hegn i hegnslovensforstand. Raftehegnet som vi har sat op erstatter en del af dette levede hegn. Træerne/skellinien er plantet for 20-25 år siden, så de er naturligvis mere en 0,7m (8-10 meter). Gør det en forskel mht. servitutten at vi erstatter en del af hegnet? - Servitutten på 0,7m gælder også for levende hegn, er det korrekt forstået? Mvh. Torben

Morten

Mange tak for dit svar. Vi vil gå igang med det samme. vi ville ikke bare gå igang før, hvis nu hun kunne have noget at sige imod det. Jeg tror ikke du kan forestille dig hvor stor en lettelse det vil give at kunne lukke af ind imod hende.

Rune Strøm Danvold

Hej Morten Jeg er blot glad for at kunne hjælpe. Mvh Rune

Morten

Hej, jeg har et spørgsmål jeg håber du kan svare på. Vi har boet i vores hus i 15 år og vi har fået en ny nabo, desværre en meget ældre gammel stridslysten en af slagsen. Hun har fået nogen til at klippe hækken i skel ned fra knap 2m til kun 155cm. Det opdagede vi var sket mens vi var på arbejde. Nu vil hun så have os til at fjerne nogle små buske og mini træer under 2m høje som står inde midt på vores grund fordi det generer hendes udsigt. Vi er klar over at det kan hun ikke kræve. Jeg går ud fra vi kan anmelde hende for at klippe hækken for langt ned. Men vi ønsker ikke yderligere konfrontationer med hende. Mit spørgsmål lyder derfor. Må vi bygge en mur på max 1,8m lige op ad hækken på vores side. Det drejer sig kun om ca 10% af den samlede skelhæk der vil blive dækket inde på vores side. Resten af skellet er heldigvis dækket af garage og så en hæk ude foran på den anden side ved indkørslen. Vi har ikke været i baghaven i 2 år nu fordi hun konstant brokker og skaber sig om alverdens ting. vi har børn der også gerne vil kunne være i fred derude uden alverdens tilråb fra naboen. Vi vil stadig kunne klippe hækken fra vores side da vi evt kan lave en gang på 50cm imellem hæk og mur. Må vi det? Der er ingen servitutter i vores område. Ej heller om hvad der skal være i skel. Mvh en meget frustreret far og boligejer.

Rune Strøm Danvold

Hej Morten Tak for din mail. Du har helt ret i, at I vil kunne klage over hendes uberettigede nedklipning af fælleshækken til hegnssynet, men kan også sagtens forstå, at I ikke gider en sådan løsning. Jeg kan i denne forbindelse kun give dig ret i, at en praktisk løsning, som du beskriver i din mail (opførelse af mur på egen matrikel med tilpas afstand til fælleshækken således at du stadigvæk vil kunne vedligeholde denne), vil være en fornuftig og lovlig løsning. Mvh Rune

Fam. Andersen

En lille krig på en ellers rolig villavej er nu endt i et hegnssyn.... Vores nabo har plantet en massiv væg af efeu/vedbend langs fælles hegn, og det er gennem årene endt med at skidtet har viklet sig om brædderne, mast brædder fra hinanden og i det hele taget i den grad mast sig ind på vores side. Flere steder er træer også mast gennem hegnet, som nu er endt med at hælde omkring 10-15 grader ind mod naboen - formentlig grundet den massive og tunge vedbend/efeu som hænger på naboens side. Grundet overbevoksningen - som vi ikke har kunnet tale med naboen om - er hegnet i årevis ikke blevet malet og fremstår mildt sagt amputeret. Nu er omkring 30% af vedbend/efeu'en så gået ud og naboen er rasende, da det er noget vi på en eller anden måde skal være skyld i og nu skal der så være hegnssyn. Vores tanke er jo naturligvis at imødegå krav om genetablering af den - undskyld udtrykket - satans vedbend/efeu, da vi i årevis har ment at hegnet bliver ødelagt af naboens planter og træer, idet de vokser igennem og ind til os. Har vi ikke mulighed for at kræve planterne på og igennem hegnet fjernet ?

Rune Strøm Danvold

Hej Fam. Andersen Tak for jeres mail. Jeg er ked af at høre omkring jeres lille krig. Når dette er sagt kan jeg oplyse om, at det fremgår af Hegnslovens §§ 18-19, at i tilfælde af at en nabo beskadiger et fælles hegn, vil denne nabo skulle afholde udgifterne til retablering. Jeg ville foreslå jer at anvende denne bestemmelse under hegnssynet. Mvh Rune

Fam. Andersen

Tusind tak, det var også netop de paragraffer vi umiddelbart menet der skulle anvendes - men altid godt at få det bekræftet. Takker mange gange for en rigtig god og informativ artikel og de mange gode svar :-)

Annette Jeppesen

Vi bor i sommerhusområde. Vores naboer var ikke interesseret i fælles hegn, og meddelte at vi kunne plante den hæk vi ville på egen grund, og så ville de sætte et lille hegn på deres grund. Det har de aldrig gjort. Da vi plantede hækken for ca 4 år siden 30 cm inden på egen grund, kom de og betalte halvdelen. Vi mener nu at hækken tjener som fælleshegn, og de skal klippe på deres side. Vi har 2 gange tidligere forsøgt med fælleshegn, dels bøgehæk og kirsebærlaubær. De kunne ikke gro på grund af meget fugtig jord. Efterfølgende var de ikke interesseret i fælleshegn. Venlig hilsen Annette Jeppesen

Rune Strøm Danvold

Hej Annette Tak for din mail. Som udgangspunkt vil der alene være tale om en egen hæk, når denne ikke er opført i skel, men alene opført på jeres egen matrikel. Det forhold, at modparten har betalt halvdelen af denne hæk kan dog være et moment, der taler i retning af, at der alligevel vil kunne være tale om en fælleshæk, men det er ikke sikkert, at dette er tilstrækkeligt. I fald at modparten/naboen har vedligeholdt hækken i de seneste 4 år vil der formentlig være tilstrækkeligt med holdepunkter for at kunne antage dette. Mvh Rune

Harly Søndergaard

Hej Rune Nabogrunden ligger godt 1m. højere end min, derfor byggede den daværende nabo og jeg for ca. 40 år siden i fællesskab en knækflisemur. Muren står på nabogrunden, så forkanten markere skellinien. Naboen valgte at plante egne hegn (thuja) ca. 40-50 cm. inde på sin grund. I mange år klippede jeg den side som vender ind mod mig, men da hækken bliv mere end 1.5m høj (plus 1m mur) overtog naboen selv hele klipningen. Har for 6-7 år siden fået ny nabo som kun har klippet hele hækken 2 gange. Hækken var sidste år 2.5m høj (plus mur) men blev skåret ned til 1.8m pga. hegnsyn. Under behagelig telefonsamtale har jeg forstået på dig, at ejere af egne hegn selv har pligt til at vedligeholde og holde hegnet på egen grund, men en medarbejder ved kommunen, som er sekretær for hegnsynet, mener at hækken også er til nytte for mig, og derfor skal jeg klippe den side som vender ind mod mig Hækkens rødder og stammer er årsag til at muren for oven (i jordhøjde) er skubbet 10-12 cm over skellinien, og toppen af hækken er op til 70 cm over. Iøvrigt er den 1,0-1,5 m bred, men der er kun (løv) blade/grønt på 10-20 cm. på hver side,resten er stammer, grene og kviste. Er det rigtigt, at jeg alligevel har pligt til at klippe den ene side? Har naboen pligt til løse problemet vedr. muren, som er en varig skeloverskridelse, der kun bliver værre? Har jeg pligt/ret til at klippe ind til skellinien, og dermed fjerne næsten alt grønt så der kun vil stå nøgne stammer tilbage? Mvh Harly.

Rune Strøm Danvold

Hej Harly Tak for din mail. Du har fået svar via din private mail. Mvh Rune

Harly

Hej Rune. Tak for dine svar på mail. Jeg har ikke forstået hvordan jeg skal forholde mig til murens skeloverskridelse. Mvh Harly

Susanne

Hej Rune, 1000 tak for fyldestgørende hurtig svar Det er mig med kolonihavehegnet. Ad 3: Jeg forstår godt at min forklaring kan være svær at sætte sig ind i da tankerne er i mit hoved. Er det korrekt forstået; at så længe jeg kan vedligeholde min del af fælles hegnet må jeg gerne skrue nye brædder (af det samme hegn) op på fælles hegnet fuldstændig i samme højde som det er nu? Mvh Susanne Fantastisk hjemmeside den kan du kun få ros for god dag til dig

Rune Strøm Danvold

Hej Susanne Tak for din supplerende mail samt tusind tak for de rosende ord. I fald at du måtte ønske at supplere fælleshegnet med enten ektstra hegn, supplerende hegn m.m. kan du naturligvis altid gøre dette ved at opsætte dette uafhængigt af fælleshegnet. I fald at du vælger at opsætte/tilføre/tilføje fælleshegnet noget særligt på din side skal du være OBS på, at du på ingen måde må ødelægge hegnet, forhindre hegnets vedligeholdelse m.v.., hvorfor du bør og skal være meget påpasselig hermed således, at dette ikke kommer til at ske. Mvh Rune

Lene

Jeg har et sommerhus på en koteletgrund i Hønsinge Lyng, som er tidligere skovområde, og hvor langt de fleste steder, har træer som skelbeplantning. Sagen drejer sig om fællesskel imellem min indkørsel og den tilstødende nabo. Indkørslen er 60 meter lang og blev beplantet 11 birketræer som skeltræer. De blev plantet for ca. 15 år siden, i samråd med daværende ejer på et tidspunkt, hvor hans grund var en lille skov. Beplantningen starter længst inde i skel, men ”skrider” jævnt ind mod naboen, og ender med ca. 50 cm fra skel helt nede ved vejen. 1: Kan alle træerne betragtes som skeltræer? Hvis ikke, kan jeg så kræve, at der bliver plantet træer i skel? Staktit er udelukket, da det ikke er tilladt. Efterfølgende er nabogrunden blevet solgt, ryddet og opsat sommerhus. Den nye ejer har nu fældet de 3 af træerne samt opstammet de andre. Derudover er der blevet plantet flere grantræer og buske ca. 20 -70 cm fra skel, hvilket gør at de vokser ind over min indkørsel. 2: Hvad har jeg af rettigheder vedrørende beplantning på nabogrunden mindre en 1,75 m fra skel? Jeg vil selv gerne beholde birketræerne, og plante nye der hvor de er fældet. Jeg ønsker ikke beplantning, som skal beskæres eller som hindre/vanskeliggøre brug af indkørslen. Med venlig hilsen Lene

Rune Strøm Danvold

Hej Lene Tak for din mail. Jeg kan godt forstå din forespørgsel og din bekymring, men idet birketræer ikke er kendetegnet for at være de mest fyldige af træer, er det min vurdering - uden at have set billeder af problemet - at træerne ikke kan anses for at udgøre en hegnsfunktion i lovens forstand. Når træerne ikke udgør en hegnsfunktion finder Hegnsloven ikke anvendelse, hvorfor du alene er tvunget til at gå frem efter de naboretlige grundsætninger i fald at I ikke måtte kunne blive enige om en mindelig løsning. Mht. din anden problematik kan jeg oplyse følgende: Det fremgår af Hegnslovens § 7, stk. 2, at din nabo selv må afholde udgiften til opsætning af evt. egne hegn på naboens matrikel. Det fremgår herefter af Hegnslovens § 11, stk. 2, at fælleshegn i skel ikke kan forlanges rejst, hvis jeres pågældende matrikler i forvejen er således adskilt, at rejsning af fælleshegn må anses for overflødig. Dette kan risikere at være tilfældet, såfremt Hegnssynet måtte komme frem til at naboens eget hegn kan betragtes som et forsvarligt hegn imellem jeres matrikler. Mht. vedligeholdelsen af egne hegn fremgår det af Hegnslovens § 20, stk. 3, at egne hegn skal vedligeholdes af matrikelejeren, d.v.s. af din nabo på begge sider, medmindre at Hegnssynet finder, at det eget hegn også er til væsentlig nytte for dig. I så fald kan det, når hegnet har bestået i mindst 3 år og er i god stand, pålægges dig at overtage indtil halvdelen af vedligeholdelsesbyrden for naboens eget hegn, men dette kræver en kendelse herom fra Hegnssynet. Mvh Rune

Bent thomsen

Hej jeg bar en Derhar plantet buske lige op ad mit plankeværk og de gror igennem hvem skal klippe dem mvh Bent

Rune Strøm Danvold

Hej Bent Tak for din mail. I fald at busken befinder sig andetsteds end på din egen matrikel vil det være din nabo, hvorpå busken er beliggende, som skal sørge for, at disse ikke vokser igennem dit plankeværk. Mvh Rune

Henning

Hej Rune Hvem skal klippe en Bøgehæk som er plantet ca. 50 cm fra skel inde på naboens grund. Naboen er en ejendom med 6 lejemål. Jeg mener at når hækken står 50 cm. inde på deres grund og ikke i skel, er det udlejer der har ansvaret for vedligeholdelsen/ hækklipning. Hele vejen langs skel er der flisebelagt vej/indkørsel til vores ejendom, så der er ingen hindring for at komme til at klippe hækken for naboen. Mvh. Henning

Rune Strøm Danvold

Hej Henning Tak for din mail. Det er korrekt, at det vil henhøre under udlejers forpligtelser at sørge for at vedligeholde samt klippe hækken, når denne befinder sig inde på udlejers matrikel. Mvh Rune

Susanne

Hej, undskyld Det gik lidt stærkt med at få trykket på send knappen At jeg ikke fik afsluttet med Mvh Susanne

Susanne

Hej, Jeg er ejer af en kolonihave hvor bagboen længe har presset mig vedr. nyt fælleshegn i skel. Jeg har været afventende da jeg ikke rigtig synes at have økonomi til dette. For en uge siden meddelte han mig, at nu havde han købt et hegn og vil selv sørge for opsætning, hvilket han er i gang med. Jeg skulle bare sørge for at fjerne det gamle som vi aftalte kom ind hos mig. Det er et hegn med bue på totalmål 1,80x1,80, og det er på toppen af buen at det er 1,80. Da det første fag blev sat op, ytrede jeg ønske om at de 1,80 i højden skulle ligge på det laveste punkt, ved stolpe/buestart, hvilke ikke faldt i god jord, med begrundelse at min kat så kunne komme under, hvorefter han sagde at nu bliver det sådan og han fortsatte med hegnet efter hvad han synes. Hvis mit ønske om denne højde var blevet accepteret kunne luften mellem jord og raftehegn blevet løst med et bræt på tværs forneden v/ jord. Det står der næsten, jeg er selvfølgelig ked af at det ikke blev efter mit ønske - og er nu på det laveste punkt ca.15cm lavere. Målet på hegnet lyder godt nok på 1.80x180 den højde som det skal være. Hegnet er af en konstruktion hvor hvert andet bræt er hos mig / ham hvilket gør det "gennemsigtigt" Der er sat 4st. fag op, når jeg står og ser direkte ind på hegnet er det ikke til at se ind til bagboen, men når jeg går langs med eller sidder og ordner have kan jeg tydelig følge med i hvad naboen laver, og det går jo begge veje, jeg føler mig meget "overbegloet" og utryk ved situationen. Jeg skal skynde mig at skrive at vi aldrig har haft godt nabo skab grundet i det sk..... hegn 1. Spg: Kan jeg forlange at det skal hæves? 2. Spg: Hvis jeg på sigt føler mig generet af det laveste punkt må jeg så "dække" det på min egen side, det vil bagboen selvfølgelig kunne se fra hans side? 3. Spg: Må jeg på min side lukke indsigtsmuligheden ved at splitte et tilsvarende hegn som jeg selv køber? man vil ikke kunne se forandringen fra bagboens side? På forhånd tak for svar

Rune Strøm Danvold

Hej Susanne Tak for din mail. Ad. 1: I fald at du ikke måtte være enig i din nabos egenhændige opsætning af hæk/hegn i skel, kan du klage herom til Hegnssynet, idet det tydeligt fremgår, at I skal være enige om det hegn/hæk, som der bliver opsat i skellet. Det er altid lettere at forlange et hegn forhøjet, når man er i færd med at opsætte dette, men ja, du kan også klage til Hegnssynet over højden på hegnet i fald at du ikke mener, at dette er højt nok. Det er dog ikke sikkert, at Hegnssynet vil give dig ret i en evt. klage herom. Ad. 2: Du må naturligvis godt dække det laveste punkt fra din side af matriklen. Det skal blot være således, at du stadigvæk vil kunne vedligeholde din del af fælleshegnet. Ad. 3: Jeg er i tvivl om, hvad du mener med at splitte et tilsvarende hegn, men ja, du må gerne opsætte hegn på din side, jf. mit svar på dit spm. 2. Mvh Rune

Casper

Hej, Jeg har en levende hæk mod min nabo, som følger skellet og er "hegn" mellem grundene - Men den står ikke i skel, men hækken står plantet på min grund, gætter på 30cm fra skellet. Jeg vil gerne have et plankeværk i stedet - Må jeg godt fjerne hækken og sætte plankeværk enten 5-10cm inde på egen grund eller i skel, såfremt jeg bare adviserer naboen og følger hegnsloven ? Jeg påtager selv alle omkostningerne forbundet med etableringen af et plankeværk. tak for svar :-)

Rune Strøm Danvold

Hej Casper Tak for din mail. Du har i øjeblikket det man kalder for en "egen hæk". Når der er tale om en "egen hæk" kan din nabo ikke modsætte sig nedtagning af denne. Du må i denne forbindelse ligeledes gerne erstatte din "egen hæk" med et "eget plankeværk", så længe at hegnslovgivningens bestemmelser omkring højde m.v. er korrekt iagttaget. Det kan i denne forbindelse være en god idé at sørge for, at du kan vedligeholde din "egen hæk"/"eget plankeværk" uden at træde ind på din nabos matrikel. Du vil dog være nødsaget til at gå frem efter reglerne i hegnslovgivningen, såfremt det pågældende hegn/den pågældende hæk skal opstilles i skel, idet dette kræver enighed herom med din nabo. Mvh Rune

Thomas Jensen

Hej Tak for jeres mulighed for at stille spørgsmål og tak for de mange interessante og deltajerede svar. Er det lovligt at have en lav (25 cm) havemur i skel? På vores grund er et højbed ud mod den vej som vores grund støder op til cirka i 2/3 af grundsidens længde. Den er formentligt etableret i slutningen af 1950'erne mens huset er fra 1939 og grundudstykningen formentlig året før. Den lave havemur er sat i en herregårdssten cirka 13 cm bredde og står fysisk oven på et skelrør. Kommunen er ved at etablere nye fortov i forbindelse med etablering af nye cykelstier i første halvår 2017. Problemet er at der mangler 1-3 cm i at fliserne kan være der og kommunens landskabsarkitekt vil ikke at der skæres af bagkanten på fliserne. Vi vil gerne finde en pragmatisk løsning men har behov for at forstå reglerne omkring skel i den forbindelse. Derfor ovenstående spørgsmål. På forhånd tak for jeres råd. mvh Thomas 23923434

Rune Strøm Danvold

Hej Thomas Tak for din mail. I fald at naboerne er enige herom samt i fald at der ikke fremgår højere krav af servitutter, lokalplan m.m., vil det være lovligt at have en lav (25 cm) havemur i skel. Udover dette faktum har jeg dog svært ved at forstå jeres spørgsmål, idet det virker til, at jeres problemstilling mere angår de ekspropriationsretlige problemstillinger i modsætning til de hegnsmæssige problemstillinger. Mvh Rune

Thomas Jensen

Hej Rune Tak for dit hurtige svar. Vil gerne præcisere, at naboen er kommunens vej og muren står ud til fortovet. Vi har en åben forhave ud mod vejen med et lavt højbed omkranset af en lav havemur (25 cm) ud til fortovet formentlig etableret i slutningen af 1950’erne. Den lave havemur er sat i skel tilsvarende som en hæk, den står direkte ovenpå det der formentlig er et skelrør. Herregårdsstenene er 13 cm brede.   I forbindelse med etablering af en ny cykelsti og nyt fortov konstaterer brolæggeren at fortovsfliserne ikke kan være der, da der mangler 1-3 cm flere steder. Kommunens landskabsarkitekt vil ikke at der skæres af bagkanten selvom det er sket andre steder på vejen. Kommunen kræver at muren flyttes. Kan kommunen kræve dette? Ser frem til dit svar. mvh Thomas

Rune Strøm Danvold

Hej Thomas Tak for din præciserende mail. I fald at den lave havemur er beliggende i skel, herunder at denne i øvrigt har været beliggende på stedet i hævdstid, kan kommunen ikke kræve havemuren flyttet. Kommunen har alene mulighed for at gå frem efter reglerne omkring ekspropriation, i fald at kommunen ikke kan indgå en mindelig løsning med jer herom. Mvh Rune

Thomas

Hej Rune Tak for dit svar. Der er en komplicerende faktor, kommunen har fået en landinspektør til at opmåle skelet, og han er nået frem til at skellet er mellem 5 og 9 cm længere inde end angivet på tegningerne fra 1939 (det er afstanden fra husmur til skel som er 6,50 m). Dvs. at kommunen mener at skellet er mellem 6,41 og 6,45 m fra husmuren, og derfor mener at skellet ikke er parallelt med husmuren samt at de oprindelige tinglyste tegningerne er fejlagtige. Havemuren står som sagt fysik midt ovenpå en skelpæl (fundet med metaldetektor) og herregårdstenen er cirka 13 cm brede. De ønsker som sagt at vi rykker havemuren så fortovsfliserne kan være der dvs 1-3 cm. Jeg har fået at vide at vi ikke kan have hævd i forhold til jernbaner og veje, er det korrekt? mvh Thomas

Rune Strøm Danvold

Hej Thomas Tak for din mail. Det er ikke korrekt, at man ikke kan vinde hævd i forhold til skel ud mod vej og jernbaner. I fald at kommunen ønsker at få jer til at flytte muren, er kommunen nødsaget til at gå frem efter ekspropriationsreglerne, alternativt indkalde til en skelforretning. Mvh Rune

kirsten kristiansen

Vi købte i 1995 vores hus. Der har altid været hæk hele vejen rundt om vores grund, som er blevet plantet af de tidligere ejere, så det er en hæk fra sidst i 70 erne, hvor det blev bygget. Da vi flyttede ind havde vi kun 1 nabo til den ene side, den anden var er grønt areal m. Fodboldmål, hvor alle kunne være. Vi havde, inden vi købte huset, undersøgt lokalplan osv. Omkring området, og det viste intet byggeri el. Andet i fremtiden. Ca 2 år efter vi har købt huset, vedtages der så, at der skal bygges andelsboliger, ca 22 STK. De byggede så tæt, at "vores" hæk" også er deres hæk, vi var ærgerlige, men sådan var det jo, problemet fik vist senere, da(4 boliger fik vi nu op ad vores hæk), at dem der flyttede ind i den bolig, som er for enden af hækken i vores indkørsel, satte hegn op, ud mod os, hvilket kun har givet os problemer, da de flere gange har blokeret vores indkørsel, enten med håndværkere eller egen bil, skal lige siges, de hører til en anden grundejerforening, end vores, da det er en boligforening/grundejerforening for sig selv. Vi har bedt dem om at lade være med at bruge denne låge, da de må benytte deres indgang fra deres egen side, og det er nu kommet så godt, at deres grundejerforening har skrevet at der nu vil blive bedt om hegnssyn, så er det vigtigt gerne vil vide hvordan vi står, for vi kan ikke finde skelpæl, siden de byggede deres byggeri, så det er jo svært at vide nøjagtigt efter tegningen af på hus, at se nøjagtigt hvor det går. Det skal lige siges, at vores hus er det sidste på vejen, hvor vi også har vende plads. Her vil jeg også gerne vide, måske er "dumt spørgsmål", men betragtes denne som offentlig vej ? Tænker om dem vi har bøvl med kan tillade sig at bruge denne som det passer dem? Kun ifht. De generer os kraftigt, med at blokere vores indkørsel, og ligeledes gå ud og ind, så de kan kigge ind hvad vi laver, de er såvar begyndt at stå og kigge over lågen, og vi føler os totalt overvåget. På forhånd tak for svar 😊 Hilsen Kirsten Kristiansen

Rune Strøm Danvold

Hej Kirsten Tak for din mail. For det første kan man desværre aldrig gardere sig i forhold til sine naboer, selvom man har haft checket lokalplan m.m.. Jeg har noteret mig, at det er jeres opfattelse, at hækken imellem jeres matrikel og de 22 stk. andelsboliger er beliggende i skel. I fald at dette er tilfældet vil jeres naboer ikke være berettigede til at sætte yderligere hæk/hegn op ud mod jer, når den i forvejen bestående hæk er beliggende i skel. Til gengæld har jeg meget svært ved at få placeret den pågældende låge, som du nævner i din henvendelse, hvorfor du meget gerne må oplyse placeringen af denne samt hvem der kan benytte denne. I fald at der ikke kan forefindes skelpæle/skelmarkeringer vil et hegnssyn ikke kunne afgøre sagen førend at der har været afholdt en skelforretning, hvor en landmåler/-inspektør har fastlagt skellet imellem de pågældende matrikler. Hvorvidt den pågældende indkørsel/vej betragtes som en offentlig vej kan afklares ved at henvende sig til kommunen, som ligger inde med en oversigt over kategoriseringen af hovedparten af vejene her i landet. Mvh Rune

Kirsten

Hej Rune Tak for svar. Der har i mellemtiden været en landinspektør her, og vi har nu fået afklaret hvor skel er 👍 ikke til vores fordel, men så kan der blive fred, han er en meget ubehagelig mand, derfor vi prøver at stoppe det. Har nu fundet ud af at hækken er vores da den er på vores grund, og som jeg nu går til kommunen med, at hans stolpe fra hegn går ind på vores grund ifht skel. Nu får vi se hvad de siger, vi vil bare have stoppet at de blokerer vores indkørsel, og at vi nu også skal holde øje med om de kommer brasende ud når vi bakker ud af vores indkørsel. Tak for alle de gode råd, på jeres sider og i nyhedsbrev, sætter jeg pris på. Venlig hilsen Kirsten

Dan Christensen

Jeg købte min bolig i februar 2010 og har nu sat boligen til salg igen. Jeg har ikke i min ejertid ændret på skel eller lignende. Op til skel er der anlagt terrasse med pavillon uden tag og belægningssten. Pavillon og belægningssten blev i 2003 dokumenterbart fjernet og genopført af amtet i forbindelse med et forurenings afværgeprojekt, Der er ikke lavet ændringer til det af amtet udførte arbejde. Benyttelse af haveareal har mig bekendt været uændret mindst siden 1998 hvor der blev lyst dokument om brugsret på min matrikel (vi er flere ejere på samme matrikel). Naboen på den tilstødende matrikel har nu via advokat fremsendt påkravsskrivelse om, at jeg skal afbryde den råden , der hidtil har fundet sted idet naboen mener, at terrassen delvist er på dennes grund. Naboen har været den samme i hele min ejertid og er ikke tidligere fremkommet med indsigelser eller lignende. Hvad er mine rettigheder?

Rune Strøm Danvold

Hej Dan Tak for din mail. Det letteste svar på dit spørgsmål ville være at du skulle kontakte en advokat, idet det ikke lyder til, at der kan findes en mindelig løsning på den opståede konflikt. Helt konkret drejer den pågældende konflikt sig om, dels hvorvidt en del af terrassen befinder sig på din nabos matrikel (dette vil lettest kunne afgøres via afholdelse af en skelforretning herom) samt dels hvorvidt du i så fald kan antages at have vundet hævd på en sådan råden i mere end 20 år. Taget i betragtning af at du vil få brug for en advokat til at ansøge om retshjælpsdækning samt til at komme med et skriftligt modsvar evt. indeholdende henvisning til Tinglysningslovens § 26, bør du under alle omstændigheder skaffe advokatbistand i forbindelse med din sag. Mvh Rune

Dan Christensen

Tak Rune, jeg har nu været i kontakt med Advodan, som desværre ikke ønsker at tage sagen, da arbejdsbyrden angiveligt er betydeligt større end hvad der kan dækkes af en retshjælpforsikring. Mvh Dan

Tina Lund

Vi bor på landet - i et hus som er aftægt til en gård som ligger lige ved siden af os......vores nabo har længe haft en ønske om at sætte et hegn op imellem os da han mente at vi "brugte" hans indkørsel til at komme ind til vores eget hus.....han sætter så et lamelhegn op en weekend vi ikke er hjemme....vi er ikke blevet varslet.....vi accepterer dog hans ønske om et hegn. Nu er det så sådan at det tit blæser meget på landet og et lamelhegn ikke lige kan holde til blæsten.....så der vælter tit sektioner ud af hegnet....nu er problemet at han ikke sætter de manglende sektioner ind igen og at vi mener at han er forpligtet til at vedligeholde hegnet også af hensyn til os......hvordan er reglerne vedr dette? Kan jo være at det er os der tager fejl.......Mvh Tina

Rune Strøm Danvold

Hej Tina Tak for din mail. Svaret på dit spørgsmål afhænger af, hvorhenne lamelhegnet er placeret i forhold til skellet imellem din matrikel og naboens matrikel. I fald at lamelhegnet er opsat direkte i skellet, er din nabo ikke berettiget til at opsætte dette uden efter nærmere aftale herom med dig. Du kan derfor på berettiget vis kræve hegnssyn mhp. at få opsat et passende og korrekt hegn. I fald at lamelhegnet er opsat på naboens egen matrikel kan naboen som udgangspunkt gøre hvad naboen ønsker, herunder vælge at vedligeholde dette hegn eller lade være med dette, men det er naturligvis uacceptabelt, at en del af hegnet vælter/flytter ind på din grund, hvilket du altid vil kunne kræve fjernet. Mvh Rune

inge

Hej Gælder hegn/hæk reglerne også for lejebolig? Jeg deler hæk men en nabo. Der er sat dobbelt hæk planter nogle steder. Hun har nu fået lov til, af bestyrelsen og fjerne de hækplanter der er ind mod hende og sætte et 180 cm højt plankeværk op. De siger hun skal sætte det 30 cm. væk fra min del af hækken, der bliver stående, så jeg kan komme om på den anden side og klippe min hæk. Skal hun fjerne hele sin hæk og lave en sti på 30 cm ned mod husmurene, således, at jeg kan komme om og klippe hækken? Vores hæk er omkring 40 år gammel, groet sammen og rødderne er også groet sammen. Hvem skal erstatte min hæk hvis den går ud når hun fjerne sine hækplanter?

Rune Strøm Danvold

Hej Inge Tak for din mail. Hegnslovgivningen er gældende uanset lejebolig, andelsbolig, ejerbolig m.v.. Det fremgår intetsteds af Hegnslovgivningen, at din nabo er pligtig at opsætte plankeværket 30 cm væk fra skellet. Det er en god tommelfingerregel, men man kan ikke kræve det. Der er som sådan ikke tale om "din hæk", medmindre at den 40-årige gamle hæk alene befinder sig på din matrikel. I fald at dette er tilfældet, vil du selv skulle bekoste en ny hæk, hvis den gamle går ud. Mvh Rune

Inge

Hej Rune Tak for svaret. Hækken er opsat af boligselskabet. En tidligere ejer af nabo lejlighed har selv plantet nogle hækkeplanter op mod fælles hæk. Derfor mener nabo, at den oprindelig plantede hæk er min. Og derfor vil hun fjerne de planter hun mener er hendes. Vil det sige, at hun gerne må sætte hegn op tæt på hækken? Så kan den jo ikke klippes på den side Når hækken hun mener er min, altså den oprindelige hæk. Er det så også mig selv der skal betale hvis den går ud? Mv Inge

Anne Grethe Birch Pedersen

I det område hvor jeg bor har alle huse en ca. 15 meter lang og ca. 2,5 meter høj mur mur ind mod naboen. Så vidt jeg har forstået hører muren mod nord til den pågældende ejendom. Min nabo mod nord plantede en efeu op ad muren på sin side og denne plante har sendt rødder ind mellem gasbetomstenene og har bevirket, at pudsen på min side af muren er faldet af visse steder og mørtelenen mellem nogle af stenene er eroderet. Min nabo er flere gange gjort opmærksom på, at hans plante er årsag til, at muren ødelægges, men han slår det hen med bemærkninger om, at min mur har frostskade. Er det hegnsloven, som gør sig gældende eller er det en anden lovgivning der skal benyttes i forhold til erstatning for skaden på min mur? Og er jeg berettiget til erstatning for skaden?

Rune Strøm Danvold

Hej Anne Tak for din mail. Jeg kan godt forstå din bekymring med hensyn til muren og det vil være Hegnslovgivningen, medmindre du er bosiddende i Københavns Kommune, der gælder i nærværende situation. Du kan i hvert fald roligt orientere din nabo om, at du vil gå til Hegnssynet i fald at han ikke sørger for at fjerne plantet og udbedre murens stand. Det er dog vigtigt forinden henvendelse til Hegnssynet at finde ud af, hvor det pågældende skel er beliggende imellem din og din nabos ejendom. Mvh Rune

Anne Grethe Birch Pedersen

Mange tak for hurtigt svar! Jeg bor i Furesø Kommune, så ifølge dig er det Hegnsloven jeg skal forholde mig til, selvom der er tale om en mur ind mod naboen og ikke et hegn. Rigtigt forstået? Muren ligger lige op ad skellet - ligesom min nabos mur ligger op ad hans nabos skel. Har det en betydning i denne sag? Mvh Anne Grethe

Rune Strøm Danvold

Hej Anne Tak for din mail. Hegnsloven finder anvendelse i alle kommuner med undtagelse af Københavns Kommune. Hvor lang udstrækningen "Københavns Kommune" går kan du med fordel forhøre dig om hos dit lokale hegnssyn. Hvis jeg skal forstå dit svar således, at muren står på din egen matrikel uden at stå i skel, d.v.s. at der i så fald er tale om et eget hegn på egen matrikel, er din nabo på intet grundlag berettiget til at plante noget op ad muren. Mvh Rune

Michael Bohn

Hej for små 10 år siden overtog vi mine svigerforældres hus. Nu vil vores nabo (som er lejer af nabobolig) gerne have nyt stakit op. Det stakit som er pt. Står 25-30 cm på vores side af skel. Da det blev sat op ønskede ejer af nabobolig ikke at være med til dækning af udgifter, derfor satte min svigerfar hegnet som beskrevet. Nu har vi bare balladen, for lejer af naboboligen, er ved at få lavet have, og ønsker derfor et nyt stakit, men i bund og grund kan vi vel lukke ørene for hendes skaberri, og bede hende sende husejer, så vi sammen med ham, evt kan blive enige om fælles stakit i skel. Bliver vores nuværende stakit, betragtet som stående i skel, vores nabo snakker omo det skal stå 50 cm inde på vores grund, før det ikke bliver betragtet som et skel stakit. Har læst, men synes ikke jeg kan finde noget om afstand fra skel til eget stakit. Jeg håber du kan være behjælpelig med nogle fakta herom. Med venlig hilsen Michael Bohn

Rune Strøm Danvold

Hej Michael Tak for din mail. Jeg giver jer fuldstændig ret i, at I kan tage det roligt samt alene kræve at tage diskussionen med ejeren af naboejendommen. Når jeres stakit befinder sig 25-30 cm på jeres egen grund vil der altid være tale om et såkaldt eget hegn. Afstanden på de 25-30 cm fra skel kan dog gøre det besværligt for jer at vedligeholde stakittet på begge sider, men dette betyder ikke, at det ikke er et eget hegn. Mvh Rune

Ingrid Rasmussen

Vores Nabo har plantet 3 store tuja gran i skel , de tager jo vores udsigt og lys , de måler på nuværende tidspunkt 2,30 , hvordan forholder jeg mig til det , må de være så høje ???? Mvh. Ingrid Rasmussen

Rune Strøm Danvold

Hej Ingrid Tak for din mail. Baseret på reglerne i Hegnslovgivningen må jeres nabo dels ikke selvstændigt begynde at ændre på skellet imellem jeres ejendomme ved at opstille træer samt dels kan der være et problem med selve højden herpå. I fald at træerne er opstillet direkte i skel og/eller på jeres grund vil dette som udgangspunkt kræve jeres tilladelse. I mangel af denne bør I kontakte hegnssynet med henblik på at få disse nedtaget. Mvh Rune

Anders

Har købt en grund og det hele er afsat. Ser nu at kommunen har plantet 5 rækker med blandet buske og små træer langs vores bagskel. 2 af rækkerne er inden for 2 meter afstand fra vores skel. Træerne, som er små nu, er efter min viden gran og birk. De kommer derfor til at blive rigtig høje på et tidspunkt og er efter min viden for tæt på. Kan jeg forlange at jeg har tilladelse at fjerne dem?

Rune Strøm Danvold

Hej Anders Tak for din mail. Du har desværre ingen tilladelse eller berettigelse til at fjerne disse samt træerne i sig selv har intet som helst at gøre med Hegnslovgivningen. Det vil alene være ud fra naboretlige grundsætninger, at du vil have mulighed for at få disse fjernet med tiden. Den bedste løsning vil for dit vedkommende være, at du tager fat på kommunen herom mhp. at finde en mindelig løsning mht. beskæring af disse, højden af disse m.v.. Mvh Rune

Mette Holm

Hej Rune Vi har en nabo der altid har været meget umulig og vi føler os overvåget af hende og på den baggrund ønsker vi et eget hegn der er ikke et fælleshegn idag, men hun har et levende eget hegn af liguster ca.en meter fra skel så her er spørgsmålet 15 meter af vores hegn bliver 3 meter højt 140 cm fra skel så vi kan undgå kikkeri Hvis hendes eget hæk går ud pga. manglede lys fra vores nye hegn kan hun så begynde at klage ?? og hvad skal vi skrive i anmeldelsen af nyt hegn til naboen Mvh mette og på forhånd tak

Rune Strøm Danvold

Hej Mette Tak for din mail. Allerførst ville jeg forsøge at blive enige med den umulige nabo omkring et fælleshegn. I fald at dette ikke ender ud i noget positivt, kan I klage herom til hegnssynet mhp. at få deres vurdering af jeres behov for et fælleshegn. I fald at et fælleshegn ikke er en fornuftig løsning for jeres vedkommende, er der intet galt i fra jeres side af at opsætte et eget hegn. Højden på et eget hegn må ikke være mere end den højde, som fælleshækken i givet fald vil kunne være i højden, dog med et tillæg svarende til afstanden fra jeres eget hegn til skellinjen. Dette har din umulige nabo ingen mulighed for at klage over. Mvh Rune

Mette

Tak for svar rune Skal jeg anmelde det til naboen inden vi begynder og isåfald hvad skal der stå i brevet

Rune Strøm Danvold

Hej Mette Tak for din mail. I fald at du vælger løsningen med fælleshegnet skal du blive enige med naboen herom førend påbegyndelse. I fald at du vælger det eget hegn behøves du ikke at anmelde dette. Mvh Rune

Marie

Hej Rune Vores nabo har ifølge kommunens optegnelser Ca 1 meter af vores grund, det vil sige at hækken og naboens indkørsel og skur står 1 meter inde på vores grund, sådan har det sandsynligvis altid været siden huset blev opført i 1936. Nu vil vi gerne lave en tilbygning til beboelse, men er skel så fra hvor hækken står nu eller fra inde på naboens grund, som optegnelser skriver. Skal vi evt selv betale for en landinspektør eller er det en fælles udgift. God dag. Vh Marie

Rune Strøm Danvold

Hej Marie Tak for din mail. I bør kunne lave en mindelig aftale med jeres nabo om, at I rekvirerer en landinspektør til at foretage en skelafsætning i enighed mellem jer således, at I deler udgifterne hertil. Naboen har i følge de sædvanlige regler omkring hævd vundet ret til det ekstra stykke jord, hvorfor naboen alligevel ville have behov for en landinspektør i denne forbindelse. Når landinspektøren har afsat skellet kan I foretager det nødvendige vedrørende jeres ønske om en tilbygning. Mvh Rune

Mie L.

Hej. Jeg har et sommerhus, som er på en anparts-grund. Vores hegn til naboen står ikke i skæl, vi ønsker at få det flyttet. Vi har haft landmåler ude, det er godkendt af bestyrelsen, og kommunen har været ind over sagen. Alt er godkendt, og der burde ikke være mere i denne sagen. Vores nabo ville ikke flytte hans ting, og ville ikke samarbejde. er det selvtægt, hvis vi rykker hegnet op ( Som kun står på vores grund ) og flytter de ting som han har til at stå på vores grund??? eller hvad gør vi? Tak, Mie

Rune Strøm Danvold

Hej Mie Tak for din mail. Hvis jeg forstår jeres situation korrekt, ejer I et sommerhus, hvor jeres hegn til naboen altid/i et længere stykke tid har været placeret, hvor det står i dag. i er efterfølgende blevet opmærksomme på problemerne og efter at have haft en landmåler og kommunen inde over, har I fundet ud af, at hegnet til naboen står på jeres egen grund samt at naboen har ting stående på den anden side af hegnet, som ligeledes er jeres grund. I fald at ovenstående er nogenlunde korrekt vil I risikere, at der dels vil kunne blive gjort krav gældende om selvtægt samt krav om retablering af hegnet. Assistance fra landmåler og kommunen har ingen reelt betydning over for naboen - medmindre I har fået ført det som hedder en skelforretning - hvorfor I ikke blot kan tage hegnet op uden videre. Det mest korrekte vil derfor være at opstarte en skelforretning (tilfælde af tvist over skellets placering eller krav på hævd). Mvh Rune

Marianne og Frank Micheelsen

Vores nabo spurgte om det var ok, at de fjernede det levende hegn i skel for i stedet at sætte en bøgehæk. Dette accepterede vi. Nu efterfølgende har de i stedet sat en lav mur højde ca 0,5 m helt op til fælles skel og de ønker alligevel ikke at sætte den aftalte bøgehæk. Lige nu er der åbent og direkte indkik til os. Vi er nu sat i udgift, da det levende fælleshegn er væk og vi ønsker at opsætte et fast hegn. Hvor tæt op mod deres stensætning må vi sætte vores faste hegn og må det være op til 180 cm højt?

Rune Strøm Danvold

Hej Marianne og Frank Tak for jeres mail. I fald at I har aftalen på skrift om nedtagning af levende hegn mod opsætning af bøgehæk, kan I klage herom til Hegnssynet, hvor I højst sandsynligt vil få medhold. I fald at aftalen ikke foreligger på skrift, kan jeres nabo ikke dokumentere/bevise, at I har været enige om, at det levende hegn skulle fjernes, hvorfor I kan klage herom til Hegnssynet, idet man iht. Hegnsloven ikke må fjerne en fælleshæk uden samtykke/enighed. Der er ikke umiddelbart noget til hinder for, at I opsætter et fast hegn i den pågældende højde, såfremt den tilladte højde for f.eks. et fælleshegn lyder på omkring samme højde. Jeres eget hegn må maksimalt være højden af et evt. fælleshegn med tillæg af halvdelen af afstanden fra jeres eget hegn og hen til skel. Mvh Rune

Niels Erik

Hej Rune. Jeg har en nabo, som gerne vil bygge en mur i skel på 1,8-2 meters højde og gerne i hele havens længde, ca. 15 meter, imellem vores haver. Jeg er ikke umiddelbart tilhænger af muren, da haven på min side er en smal "lagkage-skive", som med en mur ikke vil få ret meget sol, hvorimod naboen vil få en dejlig ugenert terrasse med læ. Naboen siger nu, at han vil og må bygge en mur på egen grund og at der ikke er nogle afstandsmæssige forhold at tage hensyn til. Kan du hjælpe mig her i forhold til, om det er korrekt? Mvh Niels Erik

Rune Strøm Danvold

Hej Niels Erik Tak for din mail. Der gælder visse krav, når din nabo ønsker at opføre en mur på egen grund. Denne mur må ikke være højere end en fælleshæk/-hegn med tillæg af afstanden fra skellet samt det bør rent praktisk være muligt for naboen at vedligeholde muren på begge sider uden at overtræde skellet. Du vil dog kunne forhindre opsætningen af naboens egne mur ved at bekræfte, at du gerne vil have noget stående i skel. I tilfælde af at I ikke kan blive enige, vil et hegnssyn kunne afgøre, hvordan I bør forholde jer. Mvh Rune

Susan

Langs vores indkørsel står et plankeværk i skel ind til naboen. I hans have langs med plankeværket vokser meget efeu, og den vokser ind på vores side af hegnet. Vi har hidtil holdt den væk ved at nippe bladene af, men er godt trætte af det. Vi har overvejet, om vi skal sprøjte gift på bladene, kun på vores side af plankeværket. Hos forhandleren af ukrudtsmidlet har vi fået at vide, at det vil få planterne til at visne, dvs. efeuplanterne, som står inde hos naboen, vil gå ud. Må vi sprøjte med gift på vores side at hegnet, da vores formål bare er, at få bladene inde hos os til at visne. Mvh Susan

Rune Strøm Danvold

Hej Susan Tak for din mail. Jeg kan godt forstå baggrunden for jeres ønske om at sprøjte det med gift, men dette kan jeg naturligvis ikke stå inde for. Den rigtige fremgangsmåde vil være at tage skriftligt kontakt til jeres nabo med oplysning om at beskære og fjerne dennes efeu fra jeres side af skellet. I fald at dette ikke fører til en løsning vil der ikke være andet at gøre end at klage til hegnssynet. Selvom dette ikke er den hurtigste løsning, vil dette alene være den rigtige løsning. Mvh Rune

Henrik Rasmussen

Hækken i skel til en nabogrund har igennem de sidste mange år (10+) været på 2,5 meter, men nu efter at en ny ejer er kommet til har denne uden varsel skåret den ned til 1,8 meter. Årsagen til at hækken var på 2,5 meter var for at undgå indbliksgener fra nabo ejendommen som ligger højere i terrænet (der er ingen udsigtshensyn at tage som fx. hav el.lign). Den nye ejer bor ikke selv på ejendommen, men har udlejet denne. Årsagen til nedklipningen er at det skulle lette klippearbejdet til trods for at jeg tilbudt at holde hækken i højden uden omkostning. Af flere omgange har jeg indgået aftaler med de folk ejeren har betalt for at holde ejendommen, men kort tid efter brydes aftalerne igen. Det har ikke været muligt at få kontakt til den egentlige ejer. Resultatet er nu indbliksgener i hele haven samt vores hus. Kan man tale om at vinde hævd på højden ? Findes der mulighed for at imødegå en sådan fremfærd ? Ophæver et ejerskifte de tidligere nabo aftaler med mindre disse er skriftlige ?

Rune Strøm Danvold

Hej Henrik Tak for din mail. Den eneste reelle mulighed, som du i realiteten har, vil være at indgive klage til hegnssynet med påstand om, at hækken som minimum skal være over 2,50 meter. Du kan ikke vinde hævd på højden i sådan en situation, der findes ingen mulighed for at imødegå den skete adfærd samt ejerskifte medfører annullering af tidligere indgåede aftaler uanset om disse har været og/eller er skriftlige. Tinglysning på ejendommen vil være den eneste løsningsmulighed i forhold til sådanne aftaler. Mvh Rune

Søren

Hej Rune Pga. niveauforskel i skellet på 70 cm (naboens side højest) er der opført en støttemur af knækfliser. Den er nu delvist skredet sammen, så jeg tænker at opføre en ny 70cm støttemur i fundablokke og beton. Da jeg også gerne vil bygge et nyt skur helt op til skellet, tænker jeg, om det er tilladt at bruge støttemuren som fundament/sokkel i det nye skur? Jeg tænker, at den halve bredde af støttemuren er på min side af skellet, så den kan udgøre et fint fundament til et nyt skur. Jeg er bekendt med Bygningsreglementet for udhuse i skel mht højde, længde osv. Jeg sørger for at ingen del af skuret - heller ikke tagrende - rager ind over skellet. Naboens side af skuret kan beklædes med brædder og erstatte et faldefærdigt plankeværk. Naboen - en gammel dame - er med på ideen, men hun flytter jo nok indenfor et kortere årrække, så jeg vil nødig have de nye ejere skal kunne klage.

Rune Strøm Danvold

Hej Søren Tak for din mail. Jeg har noteret, at du er opmærksom på kravene hertil indeholdt i bygningsreglementet. Så længe at disse krav anses for at være opfyldt vil der ikke være nogle problemer i forhold til kommunen, din nabo eller det offentlige. Hegnslovgivningen finder kun anvendes, hvis ikke andet fremgår af servitutter, kommunal tilladelse og/eller lokalplaner m.m.. Mvh Rune

Anders Andersen

Min nabo har klippet sin hæk ned mod vores fællesareal til 80 cm. er det tilladt uden tilladelse? Mvh. Anders

Rune Strøm Danvold

Hej Anders Tak for din mail. Jeg mindes at huske, at vi fik drøftet dit spm. i går aftes, hvorfor jeg vil undlade at besvare dette her. I modsat fald må du meget gerne informere mig herom. Mvh Rune

Tommi wassini

Vi bor i et rækkehus og er kommet i tvist med vores nabo om hegn/busk i skel. Det er gået så meget i klink at jeg nu bare hellere vil sætte eget hegn op.. så tæt på skel som muligt. Så det er mit spørgsmål. Hvor tæt på skel må jeg sætte et 1.8 højt hegn (gerne helt op af som var min plan) jeg (mister) godt nok lidt af haven men betaler følgerne de 5 centimeter for fred.. så kan hun selv *beholde* sut skel.

Rune Strøm Danvold

Hej Tommi Tak for din mail. Som udgangspunkt må du opsætte eget hegn så tæt på fælleshæk/-hegn som muligt. Det fremgår dog af retspraksis, at du skal kunne vedligeholde fælleshæk/-hegn, hvorfor det altid vil være en fordel at sætte sit eget hegn ca. 60 cm fra skellet. Mvh Rune

Lene Schack

Hej Rasmus Et lille spørgsmål: Vores gl nabo satte selv et hegn op, som min mand godkendte den gang. Jeg syntes dog ikke om det. Et præimprineret ' billigt' hegn. Vi vidste ikke det kom til at se så forfaldent, grimt og råddent ud. Vores nye nabo har begyndt idag, at sætte halvstore buske op, dog lige inden på deres side. Mit spørgsmål er: det gamle, grimme fælles hegn som er tilbage. Hvem skal fjerne det? Hilsen Lene

Lene Schack

Jeg mener, vores gamle nabo satte selv et nyt fælles hegn op. Det imprægnerede hegn. Det som nu er blevet grønligt og har gået i stykker.

Rune Strøm Danvold

Hej Lene Tak for din mail. Det fremgår af hegnslovgivningen, at et fælleshegn ikke må nedtages, medmindre at I måtte være enige herom med jeres nabo. I fald at I er enige herom, vil I være pligtige at afholde halvdelen af udgifterne hertil. I fald at I ikke bliver enige herom, vil I være nødsaget til at tage kontakt til Hegnssynet med henblik på at finde ud af at få dette fjernet. Mvh Rune

Rasmus Winther Brodersen

Hej Rune Vi har et stort (mere end 10 m højt) træ stående i skel mod vores nabo, helt ude forenden af vores fælles skel, hvor det møder skellet mod en offentlig vej. Vi har kun boet på ejendommen i 2 år, så jeg ved ikke på hvilken side af skellet, træet oprindeligt blev plantet. Vores kommune er nu i gang med at anlægge cykelsti på vejen der løber langs vores grund og i den forbindelse skal fortovet omlægges og fliserne rykkes helt op til vores skel mod vejen. Der er stor sandsynlighed for at i forbindelse med belægningsarbejderne vil man komme til at beskadige træets rødder, så det måske bliver ustabilt og må fældes. Mit spørgsmål er: kan kommunen kræve at vi får træet fældet hvis det ikke er forenligt med belægninsarbejderne at lade det blive stående? Skal vi dele udgiften med naboen (også hvis træet står f.eks. 70% på vores grund og 30% på naboens?) eller kan vi forlange at udgiften bliver delt i 3 dele mellem os, naboen og kommunen? På forhånd tak. Venlig hilsen Rasmus

Rune Strøm Danvold

Hej Rasmus Tak for din mail. Dit spørgsmål vedrører desværre ikke hegnslovgivningen, men jeg skal alligevel gerne fremkomme med et par bemærkninger til dette. Dit spørgsmål drejer sig derimod om ekspropriation. Ekspropriation er en ret, som enhver grundejer har, til at opnå erstatning (der er dog en del betingelser, som skal være opfyldte i praksis), når det offentlige vælger at anvende en del af jeres grund til et andet formål end det, som I anvender jeres grund til. Der vil være en stor sandsynlighed for, at det offentlige er berettigede til at fjerne træet eller kræve dette fjernet, men i så fald skal det offentlige selv afholde udgiften hertil samt I og/eller jeres nabo har mulighed for at opnå erstatning herfor svarende til den værdi, som jeres ejendom risikerer at falde i værdi herved f.eks.. Mvh Rune

Johnny

Min nabo har et plankeværk stående 70cm inde på deres grund i forhold til vores skel. Vi har så lukket den ende der er ud mod en vej af med et trådhegn så folk ikke kan gå ind og hunde og børn ikke løber ud. Hegnet har nok stået der i 20 år. I de 10 år vi har boet her har der været en aftale om at naboen bare kunne sige til så skulle vi nok beskærer og foretage andet vedligehold. Nu ønsker naboen så trådhegnet fjernet så de kan gå frit langs plankeværket. Vi ønsker ikke hævd på det. Må jeg sætte et andet plankeværk op i skel? Højde 180 cm og type er det samme som der står inde på deres grund.

Rune Strøm Danvold

Hej Johnny Tak for din mail. I fald at I ikke ønsker at gøre hævd gældende vil det letteste være blot at nedtage trådhegnet. Hovedreglen er herefter, at I kan forpligte naboen til at være med til at deles om udgifterne til opsætning af et fælleshegn eller en fælleshæk. Når dette er sagt bør I være OBS på, at I ikke efter Hegnsloven kan forlange, at jeres nabo er med til at opsætte et hegn skel i fald at jeres nabos eget hegn gør, at jeres ejendom vil være tilstrækkeligt adskilt efter Hegnslovens § 11, stk. 2. Dette vil i givet fald være op til Hegnssynet at skulle vurdere. Dette giver jer dog stadigvæk ret til at opsætte et af jer eget hegn på jeres egen grund op til skel. Mvh Rune

Kirsten Aalborg

Hej Rune Vi har en offentlig institution døgnbemandet ( fysisk og psykisk handicappede ) i vores nordlige baghave. Vores niveau ligger ca 1,5 m i højere. Institutionen har en flisebelagt gårdhave, opholdsstue med stort vinduesparti og køkken ud mod gårdhaven. Der er et meget gammelt hegn i ca 0,80 m højde og ind mod institutionen er der et læbælte med syrener og et par høje træer i forlængelse. I efteråret blev læbæltet udtyndet rigtig meget. Så nu er der " åben hus ", altså intet privatliv, hverken fra deres eller vores side. Vi fra vores side kan se ALT hvad der foregår i gårdhave, stue og køkken (medmindre de selvsagt trækker gardiner for inde). Beboere og personale færdes ofte i gårdhaven og den bruges bl.a til fællesspisning ude henover sommerperioden. Der hersker en form for "trykkethed" ved denne åbenhed i hegnet, eller mangel på samme, og ingen af os ønsker uvenskab eller lignende. Vi har det fint med institutionen, og at den er her. De skal også være her, og gør ingen fortræd. Vi har forsøgt venlig dialog, og har fået svaret: Træer/buske vokser op igen til foråret, så derfor vil de ikke på nogen måde deltage i opførelsen af et hegn, og i vores forespørgsel tilkendegiver vi at betale vores halvdel af udgiften til hegnet.... Hvad siger lovgivningen, og findes der direktiver når der er tale om offentlige institutioner ??? Med Venlig Hilsen Kirsten Aalborg

Rune Strøm Danvold

Hej Kirsten Tak for din mail. Der findes ingen særlige særregler ifht. offentlige institutioner. Medmindre andet fremgår af lokalplanen og/eller de servitutter, som der måtte være tinglyst på ejendommene, har I krav på at få opsat et fælleshegn/fælleshæk i en sædvanlig højde på mellem 1,80-2,00 meter. I fald at den off. institution ikke vil høre tale herom, bør I gå en tur forbi hegnssynet. Mvh Rune

Bo Sørensen

Hej Da vi ved at vi vil få problemer med vores nabo og at der vi blive klaget over et skur vi ønsker at bygge har vi nogle spørgsmål, som vi håber i vil hjælpe med at besvare 1) Skur vil blive bygge 30-40 cm fra skel og en længde på ca. 4 m (skur mål 2.3 * 4 m), Hvor højt må vi bygge det mod skel ? 2) Da vi kun får 1.2 m mellem skur og vores garage der er sammen bygget med vores Hus (alt i mursten) er der så nogle krav til opbygning af skur ? MVH Bo Sørensen

Rune Strøm Danvold

Hej Bo Tak for din mail. Ad 1.) Jeg kan kun henvise til en ellers glimrende artikel, som Bolius fik søsat ultimo sidste år, som faktisk mere end besvarer dit spørgsmål: https://www.bolius.dk/det-skal-du-tjekke-foer-du-bygger-carport-12584/ Ad 2.) I min optik gælder der ikke særlige krav hertil, når der er tale om, at skuret ikke er sammensat med hverken huset eller carporten. Mvh Rune

Carl Victor Hansen

Der er et fælleshegn i felter a højde 1,5m og en bredde på 2m dette hegn står i skel. jeg ønsker at sætte et levende hegn ca. o,5 meter på egen grund,fra fælleshegnet bestående af lavendel der vokser op i ca. 1,8 m over 2 år , og holdes i denne højde. Grunden til dette er at vores nabo overbeglor os når vi færdes i haven. det skal bemærkes at naboen har masser af grønne buske og planter mindre end 0,5m fra skel i egen have op til en højde på 2m. Mit spørgsmål er må jeg plante sådan en hæk? Med venlig hilsen Carl Victor Hansen

Rune Strøm Danvold

Hej Carl Tak for din mail. Det nemmeste ville nok være, såfremt I blev enige om at lade fælleshækken vokse op i en højde af 1,8-2,0 meter, men hvis dette ikke er en løsning, kan du sagtens opsætte en egen hæk på din egen grund. Du skal blot være OBS på, at højden på din egen hæk ikke må være højere end fælleshækken tillagt afstanden mellem fælleshækken og den egen hæk samt at du gerne skal kunne vedligeholde din egen hæk på begge sider af denne. Mvh Rune

Frank Christensen

Hej, Måske lidt uden for emnet hegn men jeg prøver alligevel (ellers må I slette spørgsmålet) :-) Må jeg videoovervåge (med vildtkameraer eller andet udstyr) et af mig privatejet 2 ha grønt kreativt naturområde (landzone), især der hvor hegn og beplantning grænser op til flere naboers skel, og hvor offentligheden dog har fri adgang fra solopgang til solnedgang, hvis jeg skilter med det? Sagen er den der sommetider færdes personer i området om aften/natten og der desværre også udøves hærværk samt deponeringer af affald. Det uvæsen vil jeg gerne til livs.

Rune Strøm Danvold

Hej Frank Tak for din mail. Du har bestemt ret i, at dit spørgsmål falder uden for emnet, hvorfor jeg desværre ikke har mulighed for at besvare dette herinde. Mvh Rune

Kim Christensen

Jeg skriver til jer da jeg ikke kan snakke med min nabo. Vi bor ude på landet og har skel til en grund som der ikke er bliver benyttes d.v.s. det er højt græs som aldrig bliver klippet, ejeren af grunden bor cirka 200 meter væk, på en anden matrikel, og kan ikke se ( og benytter ikke ) grunden der ligger foran vores hus. I alle de 10 år vi har boet her, har der vokset et vildt krat mellem grundene som jeg hvert år har fjernet visende grene knækkede grene skvadderkål og så vidder min nabo har aldrig vist interesse i at holde noget, det vilde krat består af 3 blommetræer nogle ahorn nøddetræ røn syren og lidt andet steds grønt jeg ikke lige kender, der er ingen sammenhæng i hvordan det står og nogle steder tæt og andet spredt, noget er ca 10 meter højt andet er 5-6 meter noget på 2 meter et enkelt træ på 18-20 meter og nogle steder mere åbent Det står midt i skel er cirka 3 meter bredt og grene rækker selvfølgelig længer ind. Hvordan forholder jeg mig, min nabo vil ikke gøre noget hun ser gerne det bare vokser og bliver størrer og tætter 1 Har jeg nogle muligheder for at kræve det fjernet og vi deler udgifterne og vi sætter et hegn eller en hæk op 2 Har vi eventuelt mulighed for at kræve det bliver skåret ned til 2 meter og vi skal dele udgifter hvis hun ikke vil betale kan jeg selv tillade mig at fjerne det på egen regning

Rune Strøm Danvold

Hej Kim Tak for din mail. I henhold til Hegnslovgivningens bestemmelser har enhver nabo ret til at kræve, at der bliver opsat et fælleshegn/fælleshæk i skel, hvorfor denne mulighed vil være den mest nærliggende at benytte sig af. I så fald bør du rette henvendelse til det lokale Hegnssyn herom. De genstande, træer, buske m.v. der rager over på din grund, kan man som regel kræve fjernet, men dette kan man ikke gøre via Hegnslovens regler, men alene via de naboretlige regler, som kræver en retssag herom i tilfælde af at naboen ikke måtte være enig. De genstande, træer, buske m.v. der ikke rager ind over din grund, men som alene befinder sig på hendes grund, kan du ikke kræve nedskåret iht. Hegnslovens bestemmelser herom, medmindre at disse tilsammen udgør et "hegn" eller en "hegnsfunktion" samt befinder sig tættere på skellet end 1,76 meter. Det vil igen alene være naboretten, som du kan påberåbe dig til støtte herfor, men dette kræver som nævnt en retssag. Hvis du selv foretager nedskæring m.v., vil dette være selvtægt, som er strafbelagt iht. § 294 i Straffeloven (bødestraf), hvorfor dette ikke kan anbefales. Mvh Rune

Maria

Hej Rune Vi har bygget et nyt hus på en gammel grund og i den forbindelse fik vi opmålet matriklen af en landinspektør. Han fandt ud af, at skellet reelt går på den anden side af hækken ind til naboen (ca. 35-50 cm) og et stykke af naboens mur (døråbning til baghave) står 20 cm inde på vores grund. Landinspektøren sendte opmålingen i høring, men modtog ikke indsigelser fra naboen på det optegnede skel. Hun har dog efterfølgende fjernet den nye skelpæl. Vi vil nu gerne gøre noget ved hækken (ustabil og hullet), men kan naboen have vundet hævd på placeringen - selvom hun ikke gjorde indsigelser tidligere?

Rune Strøm Danvold

Hej Maria Tak for din mail. Jeres spørgsmål burde faktisk rettes til den pågældende landinspektør, idet dette hører inde under hans metier, men det hele kommer faktisk til at afhænge af, hvorvidt I har fået foretaget en skelforretning eller det som man kan kalde for en skelafsætning/skelafmærkning. I førstnævnte tilfælde vil jeres nabo have mistet sin mulighed for at gøre indsigelse, hvorimod jeres nabo sandsynligvis vil kunne have bibeholdt sin indsigelse i sidstnævnte tilfælde. Det er dog belagt med bøde, såfremt man vælger at fjerne en skelpæl, hvorfor dette forhold i øvrigt også bør medtages, når I alligevel skal snakke med landinspektøren herom. Mvh Rune

Lene Rasmussen

Ved nærmere eftersyn kan vi se at hans lamelhegn er blevet påsat direkte på "vores" plankehegn (fælleshegn) med alt for lange skruer som nu stikker ud og har ødelagt plankerne på hegnet. Vi har via www.danmarksadresser.dk fundet ud af at vores skel ligger ca 1,5 meter inde på hans grund. Vi er godt klar over at dette skel sandsynligvis er "opslugt" af 20 års reglen, men vil det komme til at få nogen betydning ved fx et hegnssyn at skellet ikke går hvor vores nabo tror det gør ?

Rune Strøm Danvold

Hej igen Lene Tak for din mail, som jeg først så efter min besvarelse på din første mail. Taget i betragtning af at naboen har opsat sit hegn via anvendelse af fælleshækken/fælleshegnet samt at dette har medført en ødelæggelse af dette, taler dette blot endnu mere for at tage sagen for hegnssynet med påstand om, at naboen skal fjerne sit eget hegn samt sørge for retablering af fælleshækken/fælleshegnet. Jeg er OBS på, at man kan anvende www-adressen på at fremfinde skellet, men dette er altså langt fra en metode der gør, at man kan anse dette for at være korrekt. I tilfælde af at www-adressen har ret og at I vil forsøge at påberåbe jer en anden skelplacering end den der fremgår "i marken" vil Hegnssynet ikke kunne behandle sagen førend at I først har fået gennemført en skelforretning mhp. at fastslå skellets reelle placering, hvorunder der samtidig tages stilling til evt. vunden hævd. Mvh Rune

Lene Rasmussen

Hej Rune, Mange tak for dit svar. Vi har lige en ting til. Hvis ikke han går med til enten at udskifte eller reetablere vores hegn (som er spritnyt) kan vi så melde ham for hærværk ? Vi ved godt dette er en lidt "ekstrem" handling og er heller ikke sikker på vi vil gøre brug af det, hvis det ender så galt. Men vi vil gerne vide om det overhovedet er muligt ?

Rune Strøm Danvold

Hej Lene Tak for din mail. Du har ret i, at det er muligt at melde ham for hærværk. Problemet er dog, at det i så fald vil være en politisag, som ikke vil blive prioriteret på nogen måde, hvorfor I kan komme til at vente rigtig lang, lang tid på at komme videre med sagen. Det bedste og det hurtigste vil derfor være at tage det under et hegnssyn, hvor hegnssynet har midlerne til at forpligte naboen til at sørge for retablering. Mvh Rune

Lene Rasmussen

Hej Rune, Vi har en udfordring med vores nabos hegn som er blevet opsat løbende den sidste tid. Mellem vores huse er der en fælleshæk der ender i et fælleshegn. Hækkens højde svinger pga. lidt niveauforskel fra 1,80 til ca 2 m. Naboen (ny ejer) har sat et hegn helt op til hækken - der er ingen mulighed for at han kan vedligeholde hækken. På hans side af hækken er der et stykke med en slags højbed og det er her han har sat hegnet - dvs. det rager på en kort strækning ca. 40 cm op over hækken. Det skal i øvrigt siges at hækken er pæn og fyldig i hele perioden hvor der er blade på. Nu har han så sat et hegn udenpå vores fælleshegn. Fælleshegnet er opsat af os i samråd med tidligere ejer og nuværende ejer har brugt vores hegn til at opsætte sit eget hegn. Her rager hans hegn ca 15 cm op over vores hegn som måler ca 1,65 m og giver en frygtelig overgang at se på, både fra hus og have. Hegnet er et lamelhegn og er ikke sat op som man normalt vil sætte et sådan op. Ind mod os er der stolper og på tværs af dem reglar (kraftige tværbrædder), hvorpå hegnet er skruet på fra naboens side. Som du nok allerede har gættet, er der nul kommunikation over hækken ;-) Og før vi bestiller et hegnssyn, vil vi gerne være nogenlunde sikre på at vi har en "sag". Mener du at vi har det ? Venlig hilsen Lene Rasmussen

Rune Strøm Danvold

Hej Lene Tak for din mail. Uden at gå for meget i detaljer med sagen, som vidst næsten kræver at man er der fysisk, kan jeg godt løfte sløret for, at I har en god sag. Et såkaldt "eget hegn" på naboens egen grund må ikke være højere end maksimal højden på fælleshækken tillagt afstanden fra skellinjen. Herudover kræver det en god begrundelse fra naboens side, hvorfor han overhovedet har opsat et eget hegn så tæt på fælleshækken, særligt når dette risikerer at medføre, at naboen ikke kan vedligeholde fælleshækken. Jeg giver jer derfor ret i, at hegnssynet vil være et godt sted at henvende sig. Mvh Rune

Eva Rasmussen

Hej Rune, Vi bor til leje i et rækkehus, hvor haverne er adskilt af en høj hæk. Jeg ved ikke hvor skellet går, men i hver have er også et kort træhegn i højre side, helt op ad den højre hæk. Grundet ubudne katte som stresser vores egen samt ønsket om at vores kat kan komme ud i haven uden at løbe længere ud, vil vi gerne opsætte et hegn (noget lignende hønsenet og eksempelvis træstolper). Må vi sætte det helt op ad hækken? Og skal vi søge tilladelse til det nogen steder? Vi vil stadig kunne klippe hækken på vores side, som vi er forpligtet til. Venlig hilsen Eva

Rune Strøm Danvold

Hej Eva Tak for din mail. Medmindre der forekommer særlige krav til opsætning af hegn på jeres egen side i f.eks. jeres reglement for rækkehusene, servitutter for disse og/eller lokalplan, vil I godt kunne opsætte f.eks. hønsenet på jeres side af hegnet iht. hegnslovens bestemmelser herom. Den væsentligste forudsætning herfor er jo blot, at I stadigvæk kan klippe og vedligeholde hækken, hvilket I har anført, at dette vil I stadigvæk sagtens kunne håndtere. Mvh Rune

Johanna

Hej Rune, Vi er flyttet i et nybyggerkvarter udenfor Aarhus og vi har netop haft er havefirma til at opsætte hæk, græs ect. da vi ikke selv har grønne fingre. Vores bagende af haven grænser op til to andre nybberhaver, hvor vi deler en halvdel/bagende med hver. Både de og vi har valgt at sætte hæk op langs skel for at afskærme mest muligt. Vi har altså ingen fælleshæk. Vi har snakket med den ene nabo, som mente, at vores nye bøgehæk kunne give problemer med jordskred over til dem, da vores grund ligger højere og der ikke er lavet noget hæld hverken over til dem eller os. Da vi var uvidende omkring det gik vi straks til vores havemand, som rettede det og fik lavet et hæld nedad mod os, da han og vi godt kunne se problematikken i det. Nu har den anden nabo henvendt sig til os og vi ved ikke hvad der er rigtig og hvad der er forkert i suítuationen. Den nabos grund ligger lavt og de har derfor bygget en mur op for at afgrænse deres have som ligger lidt nede i et hul. Den mur de har lavet står meget tæt på skel og der er nu bekymring for om vores hæk vil give anledning til at der kommer vand/jord over deres mur og ned på deres grund, som slutter ca hvor vores jord og hæk starter. De har selv fortalt os, at deres mur muligvis nok er bygget for tæt på skel - er det hegnsloven, som siger hvor man må bygge hegn og med hvilket afstand og hældning der skal være indenfor et interval af skel? Eller kan vi gå andre steder hen og eventuelt få en professionel ud og se på hvad der er rigtig og hvad der er forkert? Vi har været i dialog med havefirmaet som siger vores er lavet korrekt og at det ikke giver anledning til naboens bekymring. Han påpeger samtidig, at det eneste der giver anledning, er fordi deres mur simpelthen er bygget for tæt på iflg.reglerne (hvilke regler?) samtidig med at den er hjemmelavet og ikke nødvendigvis kan holde i tilfælde af for meget vand og jord, som presser imod. Vi er syv sind for vi vil gerne holde os indenfor reglerne, men vi er i tvivl om hvor vi finder det rigtige svar. Vi håber I kan hjælpe. På forhånd tak.

Rune Strøm Danvold

Hej Johanna Tak for din mail. I og med at ingen af jeres hække står i skel, men at der alene er tale om, at jeres ene nabos mur enten er bygget for ringe og/eller står for tæt på skel, er der i princippet ikke særlig meget, som I kan gøre ved dette. Det fremgår af hegnsloven, at I eller jeres naboer kan kræve opsætning af fælleshæk i skel, men når der er tale om såkaldte egne hegn/mure på egen side af skellet, er der som udgangspunkt alene et krav om, at disse egne hegn/mure dels ikke må ødelægge skellet, dels ikke må gå over skellet og dels ikke må være højere end den sædvanlige højde for en hæk i skel med tillæg af afstanden hen til disse egne hegn/mure. I kan derfor - efter min opfattelse - ikke foretage jer noget over for jeres nabo iht. hegnsloven eller de naboretlige regler. I fald at jeres nabos mur ikke er konstrueret godt nok eller ikke er bygget korrekt, vil det alene være jeres nabo, som skal afholde udgifterne hertil. Mvh Rune

Kim

Hej Jeg er nabo til en byggegrund som ikke bliver bebygget men er ejet af en privat person. Hvorledes er reglerne for vedligeholdelse af denne grund samt skel. Problemet er at tjørnehæk vokser gennem hækken ind på vores grund. Mvh Kim

Rune Strøm Danvold

Hej Kim Tak for din mail. Der gælder som udgangspunkt ikke særlige regler for ejeren af en byggegrund i forhold til ejeren af en bebygget grund, hvorfor du naturligvis ikke skal finde dig i, at den ubebyggede grunds hæk vokser ind igennem jeres hæk. I fald at ejeren af den ubebyggede grund ikke straks klipper disse og retter ind, kan I få hegnssynet til at træffe en afgørelse herom, hvorfor disse bliver klippet og tilrettet for samt regningen herfor bliver sendt til ejeren af den ubebyggede grund. Mvh Rune

Jørgen Jacobsen

Hej Rune Mit spørgsmål går på hvor tæt en landmand må pløje op mod en hæk, som står i skel. Vi bor i en lille landsby, og har gjort det siden 1990. Da vi købte huset i november 1989, var (bøge) hækken allerede plantet, og havde stået der i nogle år. De første mange år holdt landmanden, som har mark op mod vores skel/hæk, en afstand på ca. 1,5 m, men her indenfor de sidste på år, er han begyndt at pløje tættere og tættere på hækken. Nu har han så i år pløjet så tæt på hækken, at mange rødder er rykket over. Han har simpelthen kørt så tæt på, som han kunne. Jeg har kikket i Hegnslovens $ 19, stk. 1, om beskadigelse af hegn, men er ikke blev så meget klogere!! Hvad kan jeg gøre? jeg har taget billeder at hvor tæt på han har pløjet. Håber du kan komme med et svar på ovenstående, Hilsen Jørgen Jacobsen

Rune Strøm Danvold

Hej Jørgen Tak for din mail. Jeg kan godt forstå din bekymring, som i øvrigt er velbegrundet. Det sker desværre alt, alt for ofte, at landmænd tiltager sig mere og mere jord, når de anvender deres maskiner. I fald at man ikke skrider ind eller gør noget ved det, vil dette blot fortsætte ufortrødent. I tilfælde af at naboen ikke - via et brev fra jer herom - dels undlader at fortsætte med at beskadigede skelhækken og dels udbedrer de skader, som naboen har forvoldt, ville jeg klage herom til hegnssynet med henvisning til både § 19, stk. 1 og § 26, hvoraf det fremgår, at naboen skal udbedre de skader, som naboen selv forvolder på skelhækken. Mvh Rune

Conrad

Hej Rune. Tak for en informativ side og for at du giver dig tid at svare på spørgsmålene. Jag bor i et rækkehus i et tæt bebygget område i bymiljø. Min nabo i endelejligeheden, har fjernet al beplantning og hegn rundt om sin grund, hvilket medfører at der er frit indsyn også til mit hus. Et af hegnene der blev fjernet stod i forlængelse af mit eget hegn, hvilket medfører at mine tre fag lamelhegn formodentlig ryger i næste storm. Nærmeste hus ligger kun et par meter fra skel og måske fire meter fra mit hus. Det er et forsamlinghus hvor der er livlig aktivitet både dag og aften, med store vinduer. Der er en tynd bøgehæk i forvejen, som om fem-ti år med god pleje, muligvis kan begrænse lokalets gode udsigt til mit vindue og min hoveddør, men som nu ikke kan erstatte hegnet og slet ikke om vinteren. Naboen har plantet ca 1m høje bøgeplanter inde på sin grund. Naboen er ikke til at snakke med, han har selv mørklægningsgardiner trukket for hele døgnet, bruger ikke sin have og kan slet ikke se at der er et problem. Jeg har ikke længere glæde af min minimale forhave, dels fordi der ikke længere er læ, dels fordi der er frit indsyn fra flere nabohuse. Jeg kan ikke selv sætte et hegn op på min side, da min grund ikke er stor nok til at overholde reglerne i hegnsloven og det ville desuden forhindre min nabo adgang til sin egen lejlighed! Der er ingen ejerforening. Kan jeg gøre noget, udover at sælge min ejedom - som antagelig har fået en lavere værdi. På forhånd tak Med venlig hilsen Conrad

Rune Strøm Danvold

Hej Conrad Tak for din mail og ikke mindst de rosende ord. For en sjælden gangs skyld har jeg virkelig svært ved at finde på noget fornuftigt at skrive, særligt idet jeg har svært ved at danne mig et nyttigt overblik over den konkrete, faktiske situation, d.v.s. hvor dit hegn står henne i forhold til naboerne, hvor tæt naboerne bor på dig, hvordan hele ejendommen ser ud, hvor din grund går til m.v.. Jeg vil meget gerne give dig et svar, men førend at dette kan blive retvisende og korrekt, er jeg nødsaget til at have et bedre overblik over den faktiske situation. Jeg ser derfor frem til at høre nærmere fra dig enten herinde eller via min e-mail: ruda@advodan.dk. Mvh Rune

Ann

Hej Jeg fik en ny nabo for et års tid siden. I skellet ind mod dem står et stormasket trådhegn. Da naboerne flyttede ind var der buskads på deres grund i ca. 1,8 - 2 meters højde, således at der var afskærmet ind mod mig. Den tidligere ejer havde dog fjernet en enkelt busk, så der på ca 1 meter var indblik til mig - dette havde jeg forsøgt begrænset ved at plante en klatreplante. Jeg talte med den nye nabo om etablering af en ny fælles hæk eller andet i skel, da jeg ikke var glad for "hullet" med indblik til mig, og da trådhegnet er udskiftningsmodent (stolperne vipper, når man prikker til dem, og det var ikke nyetableret, da jeg flyttede ind for 16 år siden). Min nabo var tilbageholdende, og en måneds tid efter havde de fjernet alle buske inde på deres side af skel, så der - bortset fra nogle klatreplanter i hegnet som jeg selv har sat for at have nogle blomster at se på - er frit udsyn til min have. Der er ikke kun indblik - der er udsyn til HELE min have og min terrasse, ligesom der er fri udsigt til min stue (glasfacade) og hele vejen ind gennem mit hus. Jeg har nu bedt om,at vi får en løsning, så vi får afskærmet og har foreslået forskellige "levende" løsninger. Min nabo vil dog kun have et raftehegn. Intet andet. Jeg selv synes at raftehegn er meget dyrt, giver en dyb skygge og i øvrigt skæmmer haven, der i øvrigt er afgrænset af hegn og buske og da det netop er det, som står ind i skel til denne nabo, som jeg har udsigt til fra terrassen og min dagligstue, vil jeg sætte stor pris på noget grønt. Hvis naboen fortsat ikke vil have andet end raftehegn, kan jeg så selv etablere et levende hegn inde på min side af skel? Må jeg lade det være fx et taks-hegn (taks er giftig) - og kan naboen kræve, at jeg betaler til et hegn i skel, hvis jeg allerede har etableret ét på min egen side af skel? Det haster noget for mig, da jeg jo gerne vil kunne opholde mig i mit hus og føle at jeg har en form for privatliv. Mvh Ann

Rune Strøm Danvold

Hej Ann Tak for din mail. Mht. opsætning af fælleshegn er der krav om, at hvis blot enten du eller din nabo ønsker et sådant opsat, skal dette som udgangspunkt ske direkte i skel samt mod at I begge deles ligeligt om omkostningerne hertil. I fald at I ikke kan blive enige om hegnets type, bør I tage kontakt til Hegnssynet herom, som kan komme ud og træffe en endelig afgørelse om hegnstypen. I fald at hegnstypen er beskrevet i enten lokalplan/kommuneplan for området eller i en servitut, vil hegnssynet være forpligtet til at kræve anvendt en sådan hegnstype. Du har herudover naturligvis altid mulighed for at rejse et hegn på din egen grund. Hvis du rejser hegnet tættere på skel end 1,75 meter vil dette eget hegn være omfattet af hegnsloven (højdekrav m.v.), men ellers vil dette eget hegn ikke være omfattet af hegnsloven. Det er dog vigtigt, at du rejser dit eget hegn i en passende afstand til skel således, at du kan komme til at vedligeholde det fælles hegn/hæk i skel på din side af dette. Mvh Rune

Mette

Hej, Hvordan skal man forholde sig i følgende tilfælde: På den ene grund er der en indkørsel med en mur i ca1-1,25 m højde ind mod nabogrunden. Nabogrunden er højere i niveau, så murens funktion er at holde naboens jord, som er 10-20 cm. mindre i højde end muren. I skel er der en fælles hæk. Er det alene den husstand hvor muren står (lige op ad skel, men umiddelbart ikke i skel) eller er der et fælles ansvar, når funktionen er at holde på naboens jord. Hvad er ret og pligt her? Det kan tilføjes at dele af muren er væltet, så den resterende mur skal fjernes og sættes op på ny. Min umiddelbare tanke er at det alene er den husstand hvor muren er placeret der har ansvaret for at sætte en ny mur op. I tilfælde af at det er korrekt, er der så pligt til at sætte en ny mur op? (det skal gøres, men vi vil bare gerne være sikker på at ret og pligt overholdes). Venlig hilsen Mette

Rune Strøm Danvold

Hej Mette Tak for din mail. Det er bestemt ikke et nemt spørgsmål at skulle forsøge at svar på, særligt når man ikke har billeder af problematikken. Mit bedste råd vil derfor være, at I kontakter hegnssynet herom således, at I får en konkret afgørelse, som I under alle omstændigheder vil have behov for i den pågældende situation. Jeg kan til information oplyse jer om, at hvis den pågældende mur ikke står i skel og hvis parterne ikke i fællesskab har splittet udgifterne til opsætning af muren, vil hovedreglen være, at det er den ejendom, hvorpå muren er beliggende, som ene og alene vil skulle afholde udgiften til muren. Undtagelsen hertil er, når modpartens (den hvis grund der er blevet forhøjet) grund via den skete jordtilførsel har forårsaget skade på muren. Mvh Rune

Torben Nielsen

Hej Jeg vil gerne have et hegn ind mod nabogrunden, som er en landejendom med et vildnis af selvsåede småtræer, vild tjørn og enkelte bjørneklo (som de godt nok prøver at holde nede). Jeg har bedt om at naboen holder området frit for, især tjørnen, så jeg kan klippe hækken på deres side. Men hun har ikke bedt om hæk, siger hun. Vi har sat hækken ca 50 cm inde på vores grund og det er derfor ikke en fælles hæk. Det er en bøgehæk som krævet af lokalplanen. Kan vi kræve at der er en hæk? Jeg er villig til at passe den på begge sider, blot naboen vil tillade plads til at jeg kan gå på deres side uden at blive revet til blods af tjørn. Hvad gør vi? Mvh Torben

Rune Strøm Danvold

Hej Torben Tak for din mail. Jeg forstår indholdet af din forespørgsel således, at I har valgt at opsætte en såkaldt egen hæk (bøgehæk) på egen grund. Dette er der for så vidt intet galt i. I fald at denne er opsat 50 cm fra skel bør der være plads nok til, at du kan holde denne bøghæk på begge sider. I fald at I ikke kan komme til grundet tjørn m.v. fra naboens grund der går hen over skel, er naboen tilpligtet at fjerne dette således, at dette ikke overskrider skelgrænsen. I bør være opmærksomme på, at naboen kan kontakte hegnssynet mhp. at få opsat et fælleshegn, idet der som udgangspunkt er pligt til at opsætte og betale til et fælleshegn, når naboen eller I måtte ønske dette. Mvh Rune

Flemming Jensen

Hej Vi er i efterår flyttet ind i vores hus. Naboen har fra starten snakket om at han vil have et hegn opsat i skel af hensyn til at deres hund skal kunne være haven om sommeren. På nuværende tidspunkt er der i skel noget spredt bevoksning. Vi har sådan set ingen interesse i at få et hegn i skel, men vil på den anden side heller ikke lægge ud med naboen. Hvor meget og hvor lidt skal vi deltage i betalingen af et hegn, som vi ikke er interesseret ? På naboens grund står der en del træer; de skygger ind i naboens have ( På nordsiden af vores hus ) han antyder at vi skal deltage i rydningen af grundstykke, men det må vel være for hans egen regning ??

Rune Strøm Danvold

Hej Flemming Tak for din mail. Mht. rydningen af et grundstykke med træer, som efter det oplyste alene befinder sig på naboens egen matrikel, vil det være naboen selv, der skal afholde udgifterne hertil alene. Mht. opsætning af fælleshegn fremgår det af Hegnsloven, at I ikke kan sige nej til et fælleshegn, hvis naboen ønsker et sådant fælleshegn opsat, jf. § 7, stk. 1 Det fremgår dog af § 8, stk. 2, at i fald at hegnets rejsning udelukkende er i naboens interesse, fritages I for at deltage i udgiften eller arbejdet herved. I fald at naboen ikke accepterer dette, vil det være Hegnssynet, som skal træffe afgørelse herom. Mvh Rune

Henriette

Hej, Min kollega har fået ny nabo. Naboerne har revet det gamle hus ned og bygget nyt, i den forbindelse har de fjernet en bid af den fælles hæk, som hidtil har været, og som min kollega og den tidligere ejer af nabogrunden, sammen satte for ca. 18 år siden. De nye naboer vil ikke have hæk, men hegn, og de påpeger/påstår at hækken flere steder står inde på deres grund, og at de er i deres gode ret til bare at fjerne hækken, de steder hvor den står inde på deres grund. Naboernes grund ligge endvidere højere end min kollegas, og hvis de evt. bliver enige om et hegn, i stedet for hækken, vil der være behov for en ret høj sokkel på min kollegas side. Hvad gør min kollega i en sådan situation? - Kan hun insistere på at en udgift til evt. hegn fuldstændig afholdes af den nye nabo? Såfremt de kan blive enige om et hegn, kan de så insistere på at soklen inde hos min kollega bliver betalt af de nye naboer? Kan hun kræve at de nye naboer evt. flytter de dele af hækken, som står på deres grund ind så den står på min kollegas side afskellet? Og har naboen reelt set ret til at bestemme over den del af hækken som er (påstået) at stå på deres grund, eller kan man trække på nogle regler eller praksis, da den jo i og for sig er fælles, dog med den tidligere ejer? på forhånd tak for svar. vh Henriette.

Rune Strøm Danvold

Hej Henriette Tak for din mail. Hækken har ikke stået der i tilstrækkelig lang tid til at din kollega kan påberåbe sig hævdsreglerne, men i og med at der er uenighed om, hvor skellet reelt set er beliggende kan jeg kun råde din kollega til at opstarte en skelforretning. Der findes sædvanligvis dækning hertil via din kollega husforsikring. Når skellet er kommet på plads og blevet fastslået, vil de resterende af dine spørgsmål kunne blive besvaret ud fra denne viden. I fald at de ikke kan blive enige om at finde en løsning vil det være en god idé at få hegnssynet ud til at foretage en vurdering heraf. Mvh Rune

Jean Jensen

Hejsa. Vi bor til leje (Lejerbo) og det er på tale vores bøgehække skal have en mindre maks-højde end nuværende 180cm. Vores hæk mod offentlig vej er pt. 180cm på ydersiden, men ca. 200cm mål inde i haven. Kan der på en generalforsamling bestemmes, at maks-højden sættes til eksempelvis 160cm? Eller overtrumfer Hegnsloven dette?

Rune Strøm Danvold

Hej Jean Tak for din mail. I tilfælde af at der opnås enighed om en mindre max. højde end angivet i Hegnsloven vil dette som sådan være i orden. Man bør dog forinden være OBS på evt. modstridende bestemmelser herom i f.eks. Lejerforeningens vedtægter, lokalplanen for området, tinglyste servitutter/deklarationer for området m.m., idet disse gælder foran en evt. generalforsamlingsbeslutning. Mvh Rune

Jean Jensen

Tak for fint svar ;)

Jean Jensen

Hej Rune. Hvordan stiller vi os, når vores bøgehæk er klippet ned i 180 cm, og Lejerbo efter 6 uger sender varsel ud om, at vi skal sørge for at vores hæk ikke må være højere end 180 cm? På de 6 uger der er gået, er hækken vokset 3-4 cm i højden, og det er disse 3-4 cm der henvises til. Jeg har skrevet tilbage til Lejerbo, om det forventes at jeg klipper hækken hver anden uge (når den er vokset 1 cm), men til det svarer de blot, at der henvises til vores bestemmelser, hvor der står at hækkens højde ikke må overstige 180 cm. For at opretholde dette, skal jeg vel i princippet klippe hæk "hele tiden", eller hvad? Bevares, jeg kunne jo bare klippe hækken ned til 170 cm, men hvad er så ideen med at en hæk ikke må overstige 180 cm?

Claus

Hej Rune. Min kæreste og jeg er netop ved at bygge hus i et nyudstykket område. Min nabo har nu også påbegyndt sit byggeri og det er nu tydeligt, at huset og haven kommer til at ligge på et højere niveau end vores (lidt over 1 m i forskel). Naboen har ytret ønske om, at der skal opsættes en støttemur mellem grundene. Vi har endnu ikke snakket om, præcist hvor ift. skællinien han tænker støttemuren skal opføres eller hvordan udgifterne evt. skal fordeles. Vores side af skællinien ligger uberørt (i oprindelig terræn) og vores nabo har fyldt jord på på sin side af skæl. Jeg læser fra tidligere opslag, at en støttemur typisk ikke bliver placeret direkte i skæl, men hvad er reglerne/retningslinierne? Hvad kan jeg forlange ifm. placering og støttemur og hæk? Jeg er bekymret for, at han kræver støttemuren placeret i skæl og så en hæk på toppen af muren... Jeg er interesseret i at få et godt forhold til min kommende nabo og at vi finder en god løsning. Mvh. Claus

Rune Strøm Danvold

Hej Claus Tak for din mail. Det første som I skal forsøge at få afklaret er, om der er givet kommunal tilladelse til jordpåfyldning fra jeres nabos side. Oftest vil det være således, at der automatisk er givet lov til jordpåfyldning +/- 50 cm, men at alt herudover kræver særskilt kommunal tilladelse. Herefter er det korrekt, at en støttemur sjældent bliver placeret direkte i skel grundet terrænforholdene. Dette betyder derimod ikke, at støttemuren ikke kan være et fælleshegn. Afgørende for et hegns status som fælleshegn er ikke hegnets placering i skellinien, men om hegnet er opsat i fællesskab eller efter fælles aftale mellem grundejerne. I og med at hegnsloven ikke er særlig anvendelig i forhold til opsætning af støttemur i et tilfælde af nyudstykkede grunde skal jeg i stedet foreslå, at I tager en stille og rolig dialog med naboen om at lave det til et fælleshegn uanset støttemurens placering således, at I deler udgifterne hertil. I fald at dette ikke kan lade sig gøre, vil det være en god ide at få Hegnssynet til at vurdere sagen. Selvom hegnsloven ikke er særlig anvendelig i forhold til nyudstykkede grunde gælder der en tommelfingerregel om, at den part, som har foranstaltet en situation, der medfører, at den anden part skal afholde udgifter til f.eks. terrænregulering m.v., bør betale den anden part herfor. Mvh Rune

Jimmi jørgensen

Hej Rune Mig og min nabo kunne ikke blive enige om et fælleshegn i skel. Jeg plantede derfor rhododendrons langs skel men ca. 1.40m inde på egen grund så Jeg kunne holde dem fra egen side af skel. Nu skal min nabo, som jeg iøvrigt har det fint med, til at plante hæk på sin side af skellet. Han agter at plante 20-30 cm fra skel med en busk der snildt bliver 80cm bred. Altså vil hans hæk brede sig ind over skel med tiden. Kan jeg kræve at han klipper hækken til lige så snart den går over skel og ind på min grund? Ydermere vil jeg spørge til om hans eventuelle klipning af egen hæk skal ske fra egen grund altså at han IKKE må stå på min grund hvis han skal klippe den til i skellinien? Mvh jimmi......og tak.

Rune Strøm Danvold

Hej Jimmi Tak for din mail. Det er en spøjs situation, som I er havnet i, idet det letteste utvivlsomt ville være, at I var blevet enige om en hæk i skel, men en gang imellem kan man jo desværre ikke nå til enighed. I tilfælde af at din nabo opfører sin hæk som beskrevet, kan du kræve, at han klipper denne, når den rammer skellet. I og med at I ender med at have et område, som ingen af jer anvender imellem jeres hække, vil dette vel ikke være så vigtigt for jer. Når din nabo skal vedligeholde/klippe sin hæk må han - rent juridisk - alene stå på sin egen grund. I tilfælde af at han skal stå på din grund, skal han varsle dette forinden. Som du nok kan høre, vil den beskrevne situation give anledning til flere problemer end en evt. løsning ville. Mvh Rune

Poul

Kære Rune Jeg har to spørgsmål, som jeg håber du kan gøre mig klogere på. 1) Vi har for nyligt købt et hus, hvor der specielt mod den ene nabo ikke er tydeligt skel. Vi har derfor haft en landinspektør ude, og han har vurderet, at naboens indkørsel ligger på vores matrikel. Umiddelbart er det vores opfattelse, at naboerne efterhånden har vundet hævd, og vi har tilbudt at vi får det tinglyst, når nu vi alligevel har fat i en landinspektør. De vil dog ikke, da de selv har målt op og mener det allerede tilhører deres grund. Vi vil gerne have sat hegn op, hvilket vi jo ikke kan gøre, før vi kender skel. Kan vi tvinge dem til at få det tinglyst til deres matrikel - og hvis vi ender i en skelforretning, som vi jo i så fald vil være dem, der efterspørger, kan vi så forvente at skulle betale omkostningerne til det - når nu vi har forsøgt at få det løst ved at tilbyde at betale for at afgive de ca. 5 kvm af vores grund til dem? 2) Jeg har forsøgt at læse hegnsloven. Vi vil gerne sætte et hegn op, hvor der i dag ikke er et hegn, idet vores naboer er nysgerrige og brokker sig blandt andet pr. mail over vores have og hvordan den ser ud. De vil ikke have et hegn op, så det vil jo være til vores fordel at det kommer op, men vi vil gerne have det sat op i skel, og vi vil jo også helst, hvis de skal betale halvdelen af det, da det jo blandt andet skyldes, at de blander sig og vi derfor føler, at vi ikke har noget privatliv, når vi er i haven. Kan vi få medhold eller vil du vurdere vi bare skal sætte et eget hegn op? Håber du har mulighed for at give din vurdering, mvh. Poul

Rune Strøm Danvold

Hej Poul Tak for din mail. Vedr. nr. 1 - Dit første spørgsmål har ikke meget at gøre med Hegnsloven:-), men vedrører derimod Tinglysningslovens § 26. § 26, stk. 1 vedrører betingelserne for at fortrænge en allerede vundet (naboens), men utinglyst hævdsret. En utinglyst hævdsret kan kun fortrænges af jer, hvis I var i god tro ved tinglysningen og i fald at I gør jeres ret gældende inden to år efter tinglysningen. Vedr. nr. 2 - har I krav på at få opsat et fælleshegn i skel, jf. Hegnslovens § 7, selvom naboen ikke er interesseret heri. I tilfælde af at I ikke kan blive enige herom med naboen, kan I få hjælp til at rette henvendelse til det lokale hegnssyn, som herefter vil komme ud for at afgøre sagen. I kan dog risiko at hegnssynet træffer afgørelse om, at I skal afholde den fulde udgift, såfremt hegnssynet vurderer, at hegnets rejsning udelukkende er i jeres interesse. Mvh Rune

Poul

Hej Rune Tak for hurtigt svar. Tror ikke jeg helt forstår dit svar - eller også har jeg ikke stillet mit spørgsmål helt præcist :-) Ift. spørgsmål 1 så vil vi ikke gøre krav på de ca. 5 kvm, hvor naboens indkørsel ligger på vores matrikel. Vi er overbeviste om, at de har vundet hævd. Vi vil bare gerne kende skel, så vi kan få sat et hegn op. Vi har derfor tilbudt, at vi betaler for at de 5 kvm bliver tinglyst til deres matrikel, men det vil de ikke være med til - så vil de hellere flytte deres indkørsel, siger de. Jeg forstår ikke hvorfor, men hvad kan vi gøre? Kan vi fx. varsle dem om, at hvis de ikke får det tinglyst indenfor en given periode på et par måneder, så vil vi anse det for at være vores grund eller er vi så bare tvunget til at betale ejendomsskat af nogle kvadratmeter, vi ikke kan bruge? Det er en meget mærkelig situation, men man skal jo prøve lidt af hvert i livet =/ Mvh. Poul

Rune Strøm Danvold

Hej Poul Tak for din mail. I kan med fordel oplyse naboen om, at da hævden ikke er behørigt tinglyst samt da I ikke har været bekendt med hævden, da I erhvervede ejendommen, kan hævden ikke gøres gældende over for jer. I kan derfor tilbyde at acceptere hævden for at være venlige, men har faktisk ikke pligt hertil. Rent juridisk skal en rettighed efter tinglysningslovens § 1, stk. 2 selv være tinglyst for at kunne fortrænge en utinglyst ret (jeres nabos krav om hævd), og erhververen (jer) skal ifølge købsaftalen selv være i god tro. Efter tinglysningslovens § 26, stk. 1, er det en yderligere betingelse for ekstinktion af en utinglyst hævd, at erhververen (jer) gør jeres ret gældende inden 2 år efter, at erhververens ret var tinglyst (jeres skøde på grunden), idet hævden i modsat fald også får gyldighed mod erhververen (jer). Mvh Rune

peter madsen

Hej Rune For vort sommerhusgrund er der ingen servitutter eller vedtagen lokalplan, men kommuneplanrammer, der foreskriver levende hegn. Vi vil gerne opsætte et trådhegn for at holde hjorte ude og dermed mindske antallet af flåter og dermed risikoen for borelia. Vore to spørgsmål er: 1) Kan den påtaleberettigede (= kommunen) kræve et opsat trådhegn nedtaget alene med støtte i kommuneplanrammerne? 2) Vil vor retstilstand være forbedret såfremt vi placerer hegnet langs skel, men 2 meter inde på ejendommen, således at vi ikke er omfattet af hegnslovens bestemmelser?

Rune Strøm Danvold

Hej Peter Tak for din mail. Det er højest usædvanligt, såfremt det direkte fremgår af kommuneplanen, at der alene må være levende hegn. Uagtet dette er det min opfattelse, at det først er ved ikrafttrædelse af en lokalplan herom for området, at I personligt kan blive forpligtede til at følge indholdet af denne. Jeres retstilstand bliver hverken værre eller bedre i forhold til hegnsloven mhp. placeringen af trådhegnet, idet hegnsloven overrules af en lokalplan for området. I og med at det dog må forventes, at en kommende lokalplan alene vil kræve levende hegn i skel, kan det dog være en god løsning at trække trådhegnet tilbage på egen grund, alternativt opsætte trådhegn direkte i skel omgivet af et levende hegn. Mvh Rune

peter madsen

Hej Rune Tak for hurtigt svar. Halsnæs Kommune har de nævnte bestemmelser, jvf pkt 4.1.14 i www.kommuneplan.halsnaes.dk/dk/fritid/sommerhuse/retningslinier/ mvh Peter

Hanne Funch Jensen

Hej. Jeg købte et sommerhus 1/10 sidste år, det ligger på en dejlig stor grund for enden af en grusvej, som jeg også ejer. Der ligger et sommerhus på nabogrunden som har indkørsel fra min vej (vejret), dette sommerhus er til salg. Nu kommer mit dilemma, jeg kan ud fra matrikelkort på min grund og naboens se at nabohuset har rykket skellet på sin grund, som grænser op til min vej med ca. 1,20m i en længde af ca.100m ind på min vej. Der er plantet små træer og banket pæle i som er forbundet med tråd. Hvad gør jeg i sådan en situation, jeg betaler jo ejendomsskat af vejen og vil gerne bruge det stykket han har taget.

Rune Strøm Danvold

Hej Hanne Tak for din mail. Som udgangspunktet er du berettiget til at få fjernet de 100 meter i fald at der foreligger enighed om, hvor selve skellet mellem matriklerne er beliggende. Naboejendommen har dog mulighed for at gøre hævd gældende for så vidt angår de 100 meter i fald at skellet har været rykket i mere end 20 år uden at du/tidligere ejere har gjort indsigelser heroverfor. Vær opmærksom på, at der er stor sandsynlighed for, at din tvist er omfattet af din ejendomsforsikring, hvorfor det kan være en fordel for dig at tage fat på en advokat herom i fald at du ikke kan finde en mindelig løsning med naboen. Mvh Rune

Hanne Funch Jensen

Hej Rune Tak for dit svar. Jeg ved at ejeren af nabosommerhuset ikke har ejet det i 20 år, og jeg kan se ud fra matrikelkortet og hvorpå han har hegnet med pæle og tråd, at han også er gået ind på en anden grund som grænser op til hans. Ved ikke om jeg skal gøre mægler bekendt hermed, om jeg skal tage fat i ejeren, eller vente til det bliver solgt. Vi har forsøgt at finde skelpæle uden held og synes ikke at jeg vil betale for at få dem fundet, da det tydelig fremgår af matrikelkortet at skellet ligger op og ned af naboens carport.

Rune Strøm Danvold

Hej Hanne Tak for din mail. Hvis det er ejeren af sommerhuset selv, der ensidigt har ændret hegnsætningen har denne efter det oplyste ikke vundet hævd. Hvis det er en tidligere ejer af sommerhuset kan dette stadigvæk lade sig gøre, da man lægger de 20 år sammen uanset forskellige ejere. Jeg ville straks gøre mægler OBS herpå samt anmode ejeren om at få dette forhold berigtiget - gerne på skrift. I fald at dette ikke virker efter hensigten bør du overveje at få tilknyttet en advokat på sagen, som kan søge retshjælpsforsikring for dig, således at der hurtigst muligt kan blive opstartet en skelforretning (dette er nødvendigt i fald at skelpælene ikke kan genfindes, medmindre at ejeren af sommerhuset accepterer at få genplaceret nye skelpæle selvfølgelig). Mvh Rune

Erik Nielsen

Vores nabo som har et udhus som er opført i skel op mod vores grund ringede til mig f. ca. 2 år siden hun var rasende de havde fået rotter og det var vores skyld fordi vi havde et brændestabel der stod op af udhuset. Jeg fjernede brændestablet, hun skrev et brev til mig at ifølge gammel byggelov f. gamle huse 1 alen ca. 63 cm. til rådighed når de skal male rep. ol. Det er ok. for os men de færdes ofte på vores grund og flytter genstande hvis de er nærmere de 63 cm. kan vi forbyde dem i at færdes på vores grund uden forudgående aftale. Erik

Rune Strøm Danvold

Hej Erik Tak for din mail. Det er et kendt problem, som heldigvis oftest kan løses i praksis. Dette kræver dog, at man har en fornuftig nabo i modsætning til jeres nabo. I fald at man sætter problemet på spidsen er jeres nabo faktisk forpligtet til at varsle anvendelse af en del af jeres grund i tilfælde af maling m.v., idet jeres nabo som altovervejende hovedregel ikke blot må færdes på jeres grund. Ovennævnte er netop årsagen til, at man i dag som oftest vælger at trække udhus m.m. så langt ind på egen grund, således at man kan vedligeholde, male etc. udhus uden at betræde naboens matrikel. Mvh Rune

Rikke

Hej Jesper Jeg har et spørgsmål til dig vedr. ulovlig fældning af træer og buske i skel. Vores nabo har ifm. med at et entreprenørfirma skulle udføre nogle opgaver på hans grund som en del af en større anlægsopgave i lokalområdet, bedt dette meget store entreprenørfirma rydde træer og buske i hans baghave (=skel). Entreprenørfirmaet har som følge heraf ryddet 50 meter levende hegn - bestående af flere popler i min. 10 meters højde samt levende hegn i 3-4 meters højde (mirabeller, tjørnebuske mv.). Vi er aldrig blevet spurgt, endsige kontaktet herom. Vi har en meget stor grund - hvor der er levende hegn hele vejen rundt - og dette er nu brudt af dette stykke, hvor de har fældet alt helt ned til grunden. Vi har hestefolde ved det fældede levende hegn - og har altså ikke beboelse lige op ad - men vores hegn er brudt og vi kan nu se på nogle huse, som vi ikke tidligere kunne se fra vores grund. Entreprenørfirmaet har erkendt (i mailkorrespondance), at de har fjernet det og at det 'formentlig' står i skel. De har tilbudt at plante tre popler i 3-4 meters højde som kompensation. De mener, at eftersom der ikke er rodfræset, vil mirabeller mv. spire fra grunden. Vi mener, at de som minimum skal genoprette hele det levende hegn. Det er krænkende, at de bare har fældet det - og ikke vil råde bod herpå en til en. Hvad er din vurderingen af denne slags hegnproblematik? Hvad kan vi kræve og hvad skal vi stille op (politianmelde, søgsmål mv.)? Og hvem har ansvaret - er det naboen, entreprenørfirmaet el Vejdirektoratet, som er myndighed på anlægsopgaven? Vi bruger også tid og ressourcer på det, så er det muligt at få 'erstatning' for den gene det er - ud over krav om genopretning? Håber du kan give os råd med på vejen - på forhånd tak. Vh. Rikke

Rune Strøm Danvold

Hej Rikke Tak for din mail. I har ikke mulighed for at få erstatning for jeres "gene", men I har krav på at få det hele genoprettet til fulde igen, såfremt der har været tale om et såkaldt "fælleshegn". Det fremgår af Hegnslovens § 12, at man ikke må ændre, sløjfe eller fjerne et fælleshegn, medmindre man har opnået enighed med naboen (jer) herom. Når denne enighed ikke foreligger, er det kun Hegnssynet, der kan beslutte, at dette skal fjernes. I bør derfor gå til Hegnssynet med jeres krav om erstatning over for jeres nabo. Mvh Rune

Jesper

Vi er ved at få vores terrasse renoveret, og i den forbindelse mulighed for at fjernet en skåning på ca. 50 cm i højden startende 1 meter fra skel og faldende mod naboens grund. Hvor langtr fra vores fælles skel må jeg sætte en mur af L formet betonelementer med en højde på 50 cm.? Jeg øger ikke terrænforskellen, jeg flytter den blot lidt tættere på skel. Det skal siges at vi har fælles ligusterhæk på 220 cm, Vh Jesper

Rune Strøm Danvold

Hej Jesper Tak for din mail. Såfremt jeg har forstået din forespørgsel korrekt, skal du blot være opmærksom på, at du skal kunne vedligeholde betonelementerne fra din egen matrikel, d.v.s. fra din egen matrikel på begge sider af betonelementerne. Der skal derfor gerne være en afstand mellem betonelementerne og fælleshækken, at du på din egen matrikel kan komme til at vedligeholde betonelementerne samt fælleshækken på din egen matrikel. Mvh Rune

Marianne Thygesen

Vi bor på en privat vej med 20 husstande, hvoraf de 11 ligger med grunde, der grænser op til marker, tilhørende en gård som har adresse på vejen. Bonden har for 14 dage siden plantet et levende hegn, langs med skellet og vores fælles hegn, og vi har brug for at få oplyst hvordan reglerne er for dette, da ingen af os har lyst til at miste udsigten, eller få værdiforringelse af vores huse. Beplantningen består af fire rækker, to rækker med fyrretræer / rødgran og to rækker med blandet buskads (så vidt vi kan se), som i udvokset stand, vil tage vores udsyn. Vi har alle lav beplantning / hegn ud til marken for udsigtens skyld og netop udsigten over åbne marker var en medvirkende og vigtig årsag i valget af hus. På salgs opstillingerne til vores huse, står tillige ”med udsigt til åbne marker”. Vi er ikke blevet orienteret af bonden om denne beplantning og ved derfor ikke hvad hans plan er. Vi er interesseret i, at høre om han overholder reglerne jrf. gældende lov og i så fald, hvilken højde disse træer må have og i hvilken afstand fra skel de skal stå, for at man antager vi kan komme til med havemaskiner, med henblik på at passe det fælles hegn. På forhånd tak 11 frustrerede husejere

Rune Strøm Danvold

Hej Marianne Tak for din mail. Det er desværre ikke første gang, at jeg hører omkring sådan en upassende opførsel fra en landmand. Hovedreglen er, at man som udgangspunkt godt må opsætte hegn/hæk på egen grund, men at disse egne hegn/hække skal overholde hegnslovgivningen. Dette gælder dog alene i fald at landmandens egne hegn/hæk befinder sig maksimalt 1,75 m i afstand fra skellet. For så vidt angår disse egne hegn/hække gælder der et højdekrav - dette er i hvert fald en tommelfingerregel - om, at disse egne hegn/hæk som udgangspunkt ikke må være højere end skellets højde tillagt afstanden fra skellet og hen til det pågældende eget hegn/hæk. For så vidt angår landmandens egne hegn/hæk der befinder sig længere væk i afstand fra skel end 1,75 meter kan man derimod ikke anvende hegnsloven. I disse situationer vil man alene kunne gå frem efter de naboretlige regler, hvilket betyder anlæggelse af retssag imod landmanden, såfremt de pågældende hegn/hæk medfører væsentlig ulempe for jeres matrikler. Vær dog opmærksom på, at der alligevel skal en del til, førend der er tale om "væsentlig ulempe". Mvh Rune

Torben Jensen

Hej Hvor tæt på et fælleshegn må man sætte en tujahæk

Rune Strøm Danvold

Hej Torben Tak for din mail. Der gælder ikke nogen regel om, at man alene må opsætte en tujahæk en vis afstand fra et fælleshegn. Hegnsloven anfører alene, at såfremt tujahækken er placeret 1,75 meter fra fælleshegnet/skel, vil tujahækken være omfattet af Hegnslovgivningen, at tujahækken som udgangspunkt ikke må være højere end fælleshegnen tillagt tujahækkens afstand til fælleshegnet samt at tujahækken ikke må ødelægge, forringe eller forstyrre fælleshegnet. Mvh Rune

Torben Jensen

Hej Rune Tak for svaret, men det besvarer ikke mit spørgsmål, må man sætte en hæk 40 cm fra fælleshegn, jeg mener at der faldet en dom at der skal være mindst 75 cm til skell, der var vel tidligere ca 1 meter

Rune Strøm Danvold

Hej Torben Tak for din mail. Grunden til at mit svar ikke besvarer dit spørgsmål skyldes, at der ikke findes direkte lovgivning herom. Jeg har ikke kunne finde den dom, som du nævner i din artikel, men baggrunden for et praktisk ønske om en afstand fra skel/fælleshegn til eget hegn skyldes jo alene, at det er dig selv, som har den fulde vedligeholdelsespligt over dine egne hegn, hvorfor du skal kunne komme til at vedligeholde dette på arealet imellem skel/fælleshegn og dit eget hegn. Mvh Rune

Torben Jensen

Hej Rune Tak for dit svar, når du skriver at men selv skal kunne vedligeholde plankeværket, vil du så mene at en tuja hæk der står så der er 35 cm fra hegn og til hæk, det er nok til at komme rundt og klippe samt eventuelt male eller rep af plankeværk

Rune Strøm Danvold

Hej Torben Tak for din mail. Lad mig sige det på den måde, at hvis du kan håndtere disse forhold, mens du står på en passage der alene er 35 cm, vil svaret være "ja". Ellers bør du nok sørge for, at afstanden bliver således, at du reelt set kan komme til. Mvh Rune

Linda Krøyer

Hej Tak for en god side, det er meget lærerigt. Vi har haft brug for Hegnssynet, som blev afsluttet noget abrupt da det begynde at tordne og hagle. Hegnssynet og modparten har dog den opfattelse at vi har tiltrådt forliget mundtligt. Vi har ikke underskrevet protokollen og da den kommer ud til underskrift får vi lejlighed til at gennemlæse alle forhold der angiveligt er aftalt. Der er flere steder der er direkte fejl i rådgivningen, og i modstrid med lovens ordlyd. Blandt andet er det besluttet, at der skal føre hegn ud i kommunens vejmatrikel. Med brevet fra Trafik og Veje, som angiver at der ikke må opføres hegn i vejmatriklen eller i det hele taget hegn som begrænser udsynet (- hvilket også var tilfældet her), anmoder jeg så om et nyt Hegnssyn, som loven giver mulighed for. Det fik jeg afslag på, da de mener forliget er bestående og ikke er dækket ind under "særlige forhold som taler for et nyt hegnssyn". Det jeg forstår er, at, går jeg ikke frivilligt med til at opføre hegnet som også er uden for egen matrikel, bliver jeg dømt til det. Så bliver hegnet rejst, og så kommer der et påbud fra Trafik og Veje om at dele af hegnet skal nedtages. Jeg har spurgt Hegnssynet, hvor de finder lignende sager eller hjemmel til at afvise min anmodning. Hvortil svaret bare er "der er ikke særlige forhold, som taler for et nyt hegnssyn" Hvad gør man i sådan en situation? På forhånd tak for svar / Linda