Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Få styr på reglerne for snerydning

  • Af Pia Eskildsen
  • 05. feb 2014
  • 17 Spørgsmål & svar

Som grundejer har man pligt til at sørge for at rydde sne på fortov eller sti, hvis ens hus grænser op til en offentlig vej. Man er også forpligtet til at sørge for, at indgange, trapper og adgange til affaldsstativ og postkasse er ryddet, så postbude og skraldemænd kan komme til.

”Der skal ryddes sne hurtigst muligt efter snefald, og der skal strøs med salt, grus, sand eller lignende ligeså snart, det er glat. Som udgangspunkt skal man sørge for snerydning fra kl. 7 om morgenen til kl. 22 om aftenen. Hvis man ved, at der er nogen, som færdes på området uden for det tidsrum, har man også pligt til at sørge for at rydde sne dér,” fortæller advokat Berit Møller Lenschow fra Erstatningsgruppen, der er en del af ADVODAN.

Selvom en grundejer ikke hjemme, når der komme sne, er det stadig hans eller hendes ansvar at rydde sne og salte fortovet. Advokaten anbefaler derfor, at man laver en aftale med naboen, som kan hjælpe til, mens man er væk på ferie.

”Bor du et sted, hvor forbipasserende færdes tæt på husmuren, er du også forpligtet til at sætte en afspærring op, hvis der er risiko for, at forbipasserende kan få en istap eller store mængder sne i hovedet,” siger Berit Møller Lenschow.

Undtagelse for ansvar
I de situationer, hvor det vælter ned med sne, kan det være nytteløst at forsøge at rydde det glatte fortov. Hvis der sker skader i sådanne situationer, bliver grundejeren ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader, der er forårsaget af det glatte fortov. Det samme gælder, hvis grundejeren har sørget for snerydning, men der alligevel sker uheld.

”Grundejeren bliver vurderet efter det, der i juraens verden hedder culpanorm. Det betyder, at vedkommende ikke bliver gjort erstatningsansvarlig for de skader, der sker, hvis han eller hun har overholdt sine pligter og almindelige normer i den konkrete situation,” forklarer advokaten.

Berit Møller Lenschow anbefaler, at man kontakter en advokat, hvis man får en erstatningssag på nakken, fordi der kan blive tale om meget store erstatningskrav i forbindelse med personskader.

”Det er også en god idé at have sine forsikringer i orden,” påpeger hun.

Når skaden er sket
Er uheldet ude, skal den skadelidte først og fremmest sørge for at opsøge læge eller skadestue. Det er vigtigt, at alle skader noteres i lægejournalen, fordi det senere kan få bevismæssig betydning i en erstatningssag.

Berit Møller Lenschow har stor erfaring med glideskader, og hun råder den skadelidte til at sørge for at sikre sig beviser vedrørende uheldet.

”Hvis der er vidner, er det vigtigt at få fat i deres navne, adresser og telefonnumre, fordi de kan få stor betydning i en erstatningssag. Har den tilskadekomne mulighed for at tage billeder af stedet med sin mobiltelefon, kan det også være til stor gavn,” siger advokaten.

”Det er vigtigt at være forsigtig, når det er glat og sørge for fornuftigt fodtøj. Som fodgænger har man pligt til at passe på og ikke bevæge sig rundt på glatis med eksempelvis stiletter. Det kan betyde nedsættelse af erstatningen på grund af egen skyld for den skadelidte,” siger Berit Møller Lenschow.

Spørgsmål
Marianne Brix
05-12-2015 11:34:04

Tak for god info. Det afføder dog et spørgsmål: Hvordan tolkes "efter snefald". Er det "efter snefaldet er begyndt" ... altså at man skal rydde sne, mens det sner. Eller er det "efter snefalds ophør" ... altså at man først har pligt til at påbegynde snerydning, når snebygen er drevet over?

OG ... hvordan er reglerne i en boligforening - altså i almene boliger. Boligselskabet har pligten til at rydde sne på alle hovedfærdselsveje/offentlige veje i bebyggelsen. Men hvis det er rækkehuse med en havegang - hvem har så ansvaret for at rydde til hoveddøren? Og er der overhovedet et krav her - for hvis postkasse og skraldespand står ud til vejen (hvor der bliver ryddet), har man så som lejer pligt til at rydde sin "private sti" frem til hoveddøren, hvis man ikke forventer gæster eller andet?

Venlig hilsen
Marianne Brix

Berit Møller Lenschow
07-12-2015 19:49:11

Når snerydning er nytteløs, skal der ikke ryddes sne dvs. Det er først, når snefaldet er afsluttet, at pligten til snerydninger indtræder.

Berit Møller Lenschow
09-12-2015 15:16:00

Tak for dit spørgsmål. Hvis det areal, der refereres til, hører til det enkelte lejemål, er det lejeren, der skal sørge for at glatførebekæmpe. Det er har i den forbindelse ingen betydning for ansvarsvurderingen, om den enkelte har tegnet ansvarsforsikring eller ej. Hvis der kommer personer med lovligt ærinde til lejemålet, kan den enkelte lejer på hvis areal den pågældende falder på grund af glat føre blive ansvarlig.

Esther Frank
10-01-2016 12:01:11

Jeg bor til leje i et hus udlejet af Boligselskab). Fortovet hører ikke med til lejearealet, skal jeg så rydde fortovet for sne?

Berit Lenschow
21-01-2016 10:11:14

Nej med mindre det er særskilt aftalt i lejekontrakten.

Berit Møller Lenschow
12-01-2016 15:15:40

Nej med mindre det er særskilt aftalt i lejekontrakten.

Sheila
14-01-2016 16:36:00

Har boligselvskaber nogen sær regler om at der ikke skal være ryddet men bare påbegyndt snefydning kl 7 om morgen

Berit Lenschow
15-01-2016 15:19:24

Nej, der er ikke særregler. Der skal foretages en vurdering af, om der er foretaget effektiv glatførebekæmpelse.

Sheila
15-01-2016 19:59:17

Hvordan skal man forholde sig til sådan en vurdering. Der var ikke ryddet eller saltet for omkring kl 9 i går morges og de er primært ældre eller børnefamilier der bor her.

Gerda
15-01-2016 07:36:23

Jeg bor i et alment boligselskab. Hvem har og hvad er reglerne for at vores pakeringsplads ryddes for sne. I går kl 1130 var der endnu ikke ryddet sne. Hvor kan jeg finde de eksakte regler for dette.

Berit Lenschow
15-01-2016 15:27:31

Reglerne findes i bekendtgørelse om vintervedligeholdelse og den foreliggende domstols praksis. Derudover vejloven, som henviser til vintervedligeholdelsesloven. Der skal foretages en vurdering af, hvor og hvornår der forventes færdsel til fods? Der stilles ikke samme krav til glatførebekæmpelse på en parkeringsplads som på et alm. gangareal.

Charlotte
21-01-2016 17:16:13

Jeg bor i en etagebygning ved en privat udlejer midt i Vejle by.
Jeg er 2 gange gledet pga sne inden for den sidste uge. Anden gang var igår, d. 20. januar, og det endte med en forstuvet ankel. Har været ved lægen dags dato.
Jeg skriver til udlejer idag (efter lægebesøget) og siger at jeg nu har forstuvet min ankel, fordi der (igen) ikke er fjernet sne ved vores opkørsel til bilerne og jeg er gledet på trappetrinene.
Der er blevet fjernet lidt sne idag omkring middag på opkørslen, men ikke på trappen hvor jeg er faldet.
Jeg har billeder fra efter der er ryddet sne.

Hvordan forholder jeg mig her og hvad gør jeg?

Litten Olsen
22-01-2016 12:09:14

Det er vigtigt, at skaden kan dokumenteres via de lægelige akter. Så det er godt, at du konsulterer lægen og også gør det fortløbende, hvis du bliver ved med at have gener. Som du også skriver, skal du kontakte udlejer og gøre gældende, at der ikke er glatførebekæmpet og at han derfor er ansvarlig for din faldskade. Han har så formentlig en ansvarsforsikring, som han kan melde skaden til, hvorefter forsikringsselskabet vil tage stilling til erstatningskravet. Hvis du har nogle vidner til faldulykken, vil det være en god idé, at du sikrer dig kontaktoplysninger på dem, for det kan blive nødvendigt at få deres vidneudsagn på et senere tidspunkt. Hvis du tog billeder af skadesstedet, da ulykken skete, bør du gemme dem. De kan også indgå som bevis i sagen.

Peter
21-09-2016 10:16:30

Hej

Det fremgår af vores lejekontrakt, en 2-værelses lejlighed i en ejendom med andre lejere, at vi i fællesskab med de andre lejere skal stå for hold af fælles have, trappevask samt snerydning og saltning.

Lejeaftalen er udelukkende på lejligheden.

Som jeg forstår de tidligere svar på denne artikel, så er der ikke noget i vejen for at lejer pålægges de pligter så længe, at det blot står i § 11 i lejekontrakten?

På forhånd tak.

Bjarne
14-11-2016 13:27:37

Er i tvivl om hvad reglerne for snerydning er som lejer.
Lejemålet er ved en privat udlejer, hvor et hus er opdelt i to.

Der står i lejekontrakten:

Udenoms arealer:
Udenoms arealer skal holdes af lejer, græsplæne og fliser.

Mit spørgsmål er om dette omfatter snerydning, eller om det skal stå specifikt?

Berit Møller Lenschow
14-11-2016 18:04:41

Tak for din henvendelse. Ved en umiddelbare fortolkning vil man godt kunne komme frem til, at lejer har ansvaret. Et erstatningskrav vil dog som udgangspunkt skulle rettes mod grundejeren, som er den umiddelbart ansvarlige. Som kontrakten er formuleret vil udlejer(grundejeren) nok mene, at han har overdraget forpligtelsen til at glatførebekæmpe til en anden-nemlig lejer. De eksempler, hvor grundejer har kunnet videreføre et erstatningskrav overfor en anden, har man dog nævnt snerydning helt specifikt. Derfor kan det også diskuteres om udlejer har været præcis nok i sin formulering her. Hvis der ikke er et konkret problem nu, kan man overveje om man ønsker at få det præciseret. Hvis den udvendige vedligeholdelse giver sig udslag i en eller anden form for vederlæggelse eller nedslag i huslejen, kan det tale for at forpligtelsen er overdraget.

Personskadeerstatning Personskadeerstatning

Er du kommet ud for en ulykke, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler at tage højde for, og blot et enkelt fejltrin kan betyde, at du går glip af mange penge.

Læs mere her
GØR SOM 12.735 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.735 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.